[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Korjauksia Debianin asentimen suomennokseenHei!

Liitteenä kirjoitusvirhekorjauksia Debianin asentimen suomennokseen. Lähetin 
nämä samat korjaukset edelliselle suomentajalle Tapio Lehtoselle 9.10.2007, 
mutta en ole saanut häneltä asiasta vielä vastausta. Liitteenä oleva 
diff-tiedosto on päivitetty vastaamaan tämänpäiväistä versiota D-I:n 
fi.po-tiedostosta. Haluaako joku tällä listalla huolehtia näistä 
korjauksista? Kirjoitusvirheiden lisäksi suomennoksessa näyttäisi olevan 37 
kääntämätöntä ja 50 fuzzy-merkkijonoa.

Harri
Index: fi.po
===================================================================
--- fi.po	(revision 50374)
+++ fi.po	(working copy)
@@ -158,7 +158,7 @@
 "Kaikki asennuksen loppuun saattamiseen tarvittavat asentimen osat tullaan "
 "noutamaan automaattisesti eikä niitä luetella tässä. Joitakin muita "
 "(valinnaisia) osia näytetään alla. Todennäköisesti ne eivät ole "
-"tarpeellisia, mutta voivat kiinostaa joitakin käyttäjiä."
+"tarpeellisia, mutta voivat kiinnostaa joitakin käyttäjiä."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -931,7 +931,7 @@
 "like \"irq=7 io=0x220\""
 msgstr ""
 "Moduulia ${MODULE} ei saatu ladattua. Moduuli saattaa tarvita käyttäjän "
-"antamia parametreja toimiakseen vanhahkosssa laitteistossa.Näitä parametreja "
+"antamia parametreja toimiakseen vanhahkossa laitteistossa. Näitä parametreja "
 "ovat usein I/O-portti ja IRQ-numerot, jotka vaihtelevat koneelta toiselle "
 "eikä niitä voida selvittää laitteistolta. Merkkijono voi näyttää esimerkiksi "
 "tältä: \"irq=7 io=0x220\""
@@ -1449,7 +1449,7 @@
 "might need to specify an account number here."
 msgstr ""
 "Mahdollisesti on kirjoitettava DHCP-konenimi. Jos käytetään kaapelimodeemia, "
-"on kenties kirjoittettava käyttäjätunnuksen numero."
+"on kenties kirjoitettava käyttäjätunnuksen numero."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -2715,7 +2715,7 @@
 "partitioning you will still have a chance later to review and customise the "
 "results."
 msgstr ""
-"Asennin voi opastaa levyn osionnissa (käyttämällä erilaisia vakiomallineita) "
+"Asennin voi opastaa levyn osioinnissa (käyttämällä erilaisia vakiomallineita) "
 "tai osiot voi halutessaan tehdä itse. Vaikka valitset opastetun levyosioiden "
 "teon, voit silti myöhemmin tutkia osiota ja muokata niitä."
 
@@ -2770,7 +2770,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-auto.templates:64
 msgid "Partitioning method:"
-msgstr "Levyn osiontitapa:"
+msgstr "Levyn osiointitapa:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -2786,7 +2786,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-auto.templates:79
 msgid "Partitioning scheme:"
-msgstr "Levyn osiontimalline:"
+msgstr "Levyn osiointimalline:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -2920,13 +2920,13 @@
 #. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
 #: ../partman-auto.templates:163
 msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
-msgstr "Pienen levyn (< 1 Gt) osiontimalline:"
+msgstr "Pienen levyn (< 1 Gt) osiointimalline:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../partman-basicmethods.templates:3
 msgid "Go back to the menu?"
-msgstr "Palaataanko valikkoon?"
+msgstr "Palataanko valikkoon?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -3001,7 +3001,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-basicmethods.templates:46
 msgid "keep and use the existing data"
-msgstr "säilytä ja käytä olemassaolevat tiedot"
+msgstr "säilytä ja käytä olemassa olevat tiedot"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -3662,7 +3662,7 @@
 "If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
 "there, this partition will not be used at all."
 msgstr ""
-"Mikäli et palaa osiointikovalikkoon ja määritä siellä liitoskohtaa, jätetään "
+"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja määritä siellä liitoskohtaa, jätetään "
 "tämä osio kokonaan käyttämättä."
 
 #. Type: error
@@ -4447,7 +4447,7 @@
 "problems with the boot loader used by default by this installer."
 msgstr ""
 "Liitoskohtaan /boot on liitetty JFS-tiedostojärjestelmä. Luultavasti "
-"tästäaiheutuu pulmia tämän asentimen oletusarvona käyttämän "
+"tästä aiheutuu pulmia tämän asentimen oletusarvona käyttämän "
 "alkulatausohjelman kanssa."
 
 #. Type: boolean
@@ -6828,7 +6828,7 @@
 "'imurdock' or 'rms'."
 msgstr ""
 "Huomaa, että voit luoda sen myöhemmin (ja lisääkin tunnuksia) komennolla "
-"\"adduser <käyttätunnus>\" pääkäyttäjänä, jossa <käyttäjätunnus> on "
+"\"adduser <käyttäjätunnus>\" pääkäyttäjänä, jossa <käyttäjätunnus> on "
 "käyttäjän tunnus kuten \"mvirtanen\" tai \"rms\"."
 
 #. Type: string
@@ -7066,7 +7066,7 @@
 "   järjestelmän ilman käyttäjän toimia.\n"
 " - \"korkea\" on kysymyksille, joille ei ole järkeviä oletusarvoja.\n"
 " - \"keskitaso\" on normaaleille kysymykselle, joilla on järkevä oletus.\n"
-" - \"matala\" on itsestäänselville kysymyksille, joiden oletusarvot\n"
+" - \"matala\" on itsestään selville kysymyksille, joiden oletusarvot\n"
 "...toimivat lähes aina."
 
 #. Type: select
@@ -7360,7 +7360,7 @@
 "the firmware prompt:"
 msgstr ""
 "Vaihtoehtona on käynnistää ydin itse kirjoittamalla laiteohjelmiston "
-"kehoitteeseen:"
+"kehotteeseen:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -8123,7 +8123,7 @@
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:41
 msgid "Boot partition must be on ext2"
-msgstr "Käynnistysiosion tiedostojärjestelmän on oltava ext2"
+msgstr "Käynnistysosion tiedostojärjestelmän on oltava ext2"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -9853,7 +9853,7 @@
 #. Description
 #: ../silo-installer.templates:39
 msgid "Boot partition may cause problems with SILO"
-msgstr "Käynnistyosio saattaa tuottaa pulmia SILO:n kanssa"
+msgstr "Käynnistysosio saattaa tuottaa pulmia SILO:n kanssa"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -10269,7 +10269,7 @@
 "If you have such partitions, they might contain actual file systems, and are "
 "therefore not available for use by this configuration utility."
 msgstr ""
-"Jos tälläisia levyosioita on, niissä ehkä on tiedostojärjestelmiä, eivätkä "
+"Jos tällaisia levyosioita on, niissä ehkä on tiedostojärjestelmiä, eivätkä "
 "ne siitä syystä ole käytettävissä tässä sovelluksessa."
 
 #. Type: error
@@ -10777,7 +10777,7 @@
 #: ../lvmcfg-utils.templates:69 ../partman-auto-lvm.templates:12
 msgid ""
 "The selected volume group name is already in use. Please choose another name."
-msgstr "Valittu levynideryhmän nimi on jo käytässä. Valitse jokin muu nimi."
+msgstr "Valittu levynideryhmän nimi on jo käytössä. Valitse jokin muu nimi."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -11478,7 +11478,7 @@
 msgid ""
 "The selected volume group name is already in use. Please choose a different "
 "name."
-msgstr "Valittu levynideryhmän nimi on jo käytässä. Valitse jokin muu nimi."
+msgstr "Valittu levynideryhmän nimi on jo käytössä. Valitse jokin muu nimi."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -11545,7 +11545,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-lvm.templates:380
 msgid "Error while initializing physical volume"
-msgstr "Tapahtui virhe alustettaessa fyysistä levyynidettä"
+msgstr "Tapahtui virhe alustettaessa fyysistä levynidettä"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -12604,7 +12604,7 @@
 "system or swap space on it."
 msgstr ""
 "Tällä osiolla ei näytä olevan tiedostojärjestelmää. Voit luoda "
-"siihentiedostojärjestelmän tai sivutustilan."
+"siihen tiedostojärjestelmän tai sivutustilan."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -12626,7 +12626,7 @@
 "partition for /home."
 msgstr ""
 "Kun osio on liitetty, se on käytettävissä järjestelmän käyttäjille. "
-"Juuriosion (\"/\") tarviset aina ja usein on hyvä olla erillinen osio /home."
+"Juuriosion (\"/\") tarvitset aina ja usein on hyvä olla erillinen osio /home."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -13001,7 +13001,7 @@
 msgstr ""
 "Automaattinen levynosiointityökalu olettaa tietyn kokoiset levyosiot ja "
 "tarvitsee vähintään 3 Gt vapaata tilaa. Tällä levyllä on tätä vähemmän "
-"vapata tilaa."
+"vapaata tilaa."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -13379,7 +13379,7 @@
 msgid ""
 "Please choose a disk. You have to specify the complete device number, "
 "including leading zeros."
-msgstr "Valitse levy. Kirjoita laitenumero kokonaan, mukaanlukien etunollat."
+msgstr "Valitse levy. Kirjoita laitenumero kokonaan, mukaan lukien etunollat."
 
 #. Type: error
 #. Description

Reply to: