[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package adduser 3.103Eipä kuulunut mitään, niin lähetin päivittämäni fi.po tiedoston,
toivottavasti kelpaa :)

BR,
Sami

On Sat, 2007-06-30 at 22:42 +0300, Sami Kallio wrote:
> Terve,
> 
> muotoilin hieman eri osioita uudelleen. Laitan tähän viestiin
> englanninkielisen tekstin, alkuperäisen suomennoksen ja ehdottamani
> käännöksen. Palaute on tervetullutta. 
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> "By default, users' home directories are readable by all users on the
> system. "
> "If you want to increase security and privacy, you might want home "
> "directories to be readable only for their owners. But if in doubt,
> leave "
> "this option enabled."
> 
> Alkuperäinen suomennos:
> 
> "Normaalisti kotihakemistot ovat kaikkien käyttäjien luettavissa. Jos\n"
> "haluat lisätä järjestelmäsi turvallisuutta tai yksityisyyden suojaa,\n"
> "haluat ehkä antaa lukuoikeuden vain hakemiston omistavalle\n"
> "käyttäjälle. Jos olet epävarma, salli kotihakemistojen näkyvyys\n"
> "kaikille."
> 
> Ehdotukseni:
> 
> "Oletuksena käyttäjien kotihakemistot ovat kaikkien järjestelmän "
> "käyttäjien luettavissa. Jos haluat lisätä järjestelmäsi tietoturvaa "
> "ja yksityisyyden suojaa,voit antaa lukuoikeuden vain kotihakemiston "
> "omistajalle. Mikäli et ole varma, salli kotihakemiston luettavuus "
> "kaikille "
> ----------------------------------------------------------------------
> "This will only affect home directories of users added from now on with
> the "
> "adduser command."
> 
> Alkuperäinen suomennos:
> "Tämä vaikuttaa vain adduser-ohjelmalla luotujen käyttäjien\n"
> "kotihakemistoihin."
> 
> Ehdotukseni:
> 
> "Tämä vaikuttaa vain adduser-ohjelmalla luotujen käyttäjien "
> "kotihakemistoihin."
> -----------------------------------------------------------------
> 
> BR,
> Sami
> 
> On Sat, 2007-06-30 at 09:49 +0200, Christian Perrier wrote:
> > Hi,
> > 
> > The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
> > adduser. This process has resulted in changes that may make your
> > existing translation incomplete.
> > 
> > A round of translation updates is being launched to synchronize all
> > translations.
> > 
> > Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
> > 
> > The deadline for receiving the updated translation is Saturday, July 14, 2007.
> > 
> > Thanks,
> > 
> 
> 
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: adduser-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-30 09:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-14 18:31+0200\n"
"Last-Translator: Sami Kallio <xaicawa@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#| msgid "Do you want system wide readable home directories?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
msgstr "Voivatko kaikki järjestelmän käyttäjät lukea kotihakemistoja?"

#| msgid ""
#| "Normally, home directories can be viewed by all users on the system. If "
#| "you want to increase the security/privacy on your system, you might want "
#| "your home directories only readable by the user. If you are unsure, "
#| "enable system wide readable home directories."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "By default, users' home directories are readable by all users on the system. If you want to increase security and privacy, you might want home directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave this option enabled."
msgstr "Oletuksena kotihakemistot ovat kaikkien käyttäjien luettavissa. Jos haluat lisätä järjestelmäsi tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa, voit antaa lukuoikeuden vain hakemiston omistajalle. Jos olet epävarma, jätä tämä valinta oletusarvoiseksi."

#| msgid ""
#| "This will only affect home directories of users added with the adduser "
#| "program later."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
msgid "This will only affect home directories of users added from now on with the adduser command."
msgstr ""
"Tämä vaikuttaa vain adduser-ohjelmalla luotujen käyttäjien\n"
"kotihakemistoihin."


Reply to: