[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package adduser 3.103Terve,

muotoilin hieman eri osioita uudelleen. Laitan tähän viestiin
englanninkielisen tekstin, alkuperäisen suomennoksen ja ehdottamani
käännöksen. Palaute on tervetullutta. 

---------------------------------------------------------------------
"By default, users' home directories are readable by all users on the
system. "
"If you want to increase security and privacy, you might want home "
"directories to be readable only for their owners. But if in doubt,
leave "
"this option enabled."

Alkuperäinen suomennos:

"Normaalisti kotihakemistot ovat kaikkien käyttäjien luettavissa. Jos\n"
"haluat lisätä järjestelmäsi turvallisuutta tai yksityisyyden suojaa,\n"
"haluat ehkä antaa lukuoikeuden vain hakemiston omistavalle\n"
"käyttäjälle. Jos olet epävarma, salli kotihakemistojen näkyvyys\n"
"kaikille."

Ehdotukseni:

"Oletuksena käyttäjien kotihakemistot ovat kaikkien järjestelmän "
"käyttäjien luettavissa. Jos haluat lisätä järjestelmäsi tietoturvaa "
"ja yksityisyyden suojaa,voit antaa lukuoikeuden vain kotihakemiston "
"omistajalle. Mikäli et ole varma, salli kotihakemiston luettavuus "
"kaikille "
----------------------------------------------------------------------
"This will only affect home directories of users added from now on with
the "
"adduser command."

Alkuperäinen suomennos:
"Tämä vaikuttaa vain adduser-ohjelmalla luotujen käyttäjien\n"
"kotihakemistoihin."

Ehdotukseni:

"Tämä vaikuttaa vain adduser-ohjelmalla luotujen käyttäjien "
"kotihakemistoihin."
-----------------------------------------------------------------

BR,
Sami

On Sat, 2007-06-30 at 09:49 +0200, Christian Perrier wrote:
> Hi,
> 
> The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
> adduser. This process has resulted in changes that may make your
> existing translation incomplete.
> 
> A round of translation updates is being launched to synchronize all
> translations.
> 
> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is Saturday, July 14, 2007.
> 
> Thanks,
> Reply to: