[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package samba 3.0.24-4Hi,

This is an urgent call for updates regarding the samba package.

At the very last minute, the package maintainers had to add a new template
to the package. We really apologise for this, but this was mandatory for
smooth upgrades from Debian sarge.

Please note that this template will only be shown during upgrades and
not during new installs, so indeed you should update the translation only if
your language was supported in Debian sarge (but, of course, any update will
be welcomed).

Please send the updated file as a wishlist bug
against samba.

The deadline for receiving the updated translation is Mar 14 00:00 UTC.
We're afraid this will break out all review processes from many teams and,
again, we apologise for this.

Thanks,

# Translation of samba_po.po to finnish.
#
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Samba fi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-29 16:31+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-"
"palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
"nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n "
"tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/dhcp."
"conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
"Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. Nyt "
"tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, "
"mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa "
"muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
"etkä pääse hyötymään jaksottaisista asetusten parannuksista."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
"used with the security=domain setting."
msgstr ""
"Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa "
"asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen "
"security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Salataanko salasanat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat "
"liikennöitäessä SMB-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää selväkielisiä "
"salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria muutettava."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
"user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti. Jos se on päällä, "
"on varmistuttava tiedoston /etc/samba/smbpasswd kelvollisuudesta ja että "
"siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty salasana komennolla smbpasswd."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Chaining passdb backends is not supported"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
"backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb.conf "
"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
"The new version of samba will not work until you correct this."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Luodaanko samban salasanatietokanta, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten "
"kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
"tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto voidaan "
"luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä komennolla "
"smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
"salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
"package for more details."
msgstr ""
"Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
"htmldocs/ENCRYPTION.html."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "palvelinprosessit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd voi "
"käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr ""
"Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/passdb."
"tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
"the /etc/samba/smbpasswd file."
msgstr ""
"Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta joka "
"korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:3001
msgid ""
"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
msgstr ""
"Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään automaattisesti "
"tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä jos aiot käyttää "
"jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."

Reply to: