[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package exim4 4.63-4.0Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
exim4. 

These templates have been changed by the package maintainer to better
integrate with Debian Installer. This translation is part of "level 3" of
D-I translations.

We would be grateful if you could take the time and update it.

Please respect the Reply-To: field and send your updated translation to
391768@bugs.debian.org.

Thanks,

# translation of fi.po to Finnish
# translation of exim4-config to Finnish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-transDevelopers do not need to manually edit POT or PO files.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exim4-config\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-08 15:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-20 21:05+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid "Remove undelivered mails in spool directory?"
msgstr "Poistetaanko jonosta sähköpostit, joita ei ole toimitettu perille?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"There are mails in the exim spool directory /var/spool/exim4/input which "
"have not yet been delivered. You can keep them in case you decide to re-"
"install Exim at a later date, or you can choose to remove them."
msgstr ""
"exim-ohjelman postijonossa hakemistossa /var/spool/exim4/input on "
"sähköposteja joita ei ole vielä toimitettu perille. Ne voidaan säilyttää "
"siltä varalta että exim asennetaan takaisin myöhemmin, tai ne voidaan "
"poistaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid "Move yet undelivered mails from exim(v3) to exim4 spool?"
msgstr ""
"Siirrä perille toimittamattomat sähköpostit exim(v3):n postijonosta exim4:n "
"postijonoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"There are some undelivered mails in the spool directory of exim or exim-tls "
"in /var/spool/exim/input/.  They can be moved to exim4's spool (/var/spool/"
"exim4/input/) now where they will be handled by exim4."
msgstr ""
"exim- tai exim-tls-ohjelmien sähköpostijonoissa hakemistossa /var/spool/exim/"
"input on joitakin perille toimittamattomia sähköposteja. Ne voidaan nyt "
"siirtää exim4:n postijonoon (/var/spool/exim4/input) josta exim4 ne "
"käsittelee."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"Be aware that this works only one-way, exim4 can handle exim(v3)'s spool but "
"not the other way round."
msgstr ""
"Huomaa tämän olevan yksisuuntainen tie: exim4 osaa käsitellä exim(v3):n "
"postijonoa, mutta ei toisinpäin. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"Move the mails only if you don't plan to go back to exim(v3), otherwise the "
"mail shouldn't be moved now but manually once you've converted your setup."
msgstr ""
"Siirä sähköpostit vain jos et aio palata exim(v3):een. Muussa tapauksessa "
"posteja ei pitäisi siirtää nyt, vaan siirrät ne itse kunhan olet muuttanut "
"asetukset. "

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
msgstr "Internetiin kytketty kone; lähetetys ja vastaanotto suoraan SMTP:llä"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
msgstr "lähetetys smarthostin kautta; vastaanottoon SMTP tai fetchmail"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
msgstr "lähetetys smarthostin kautta; ei paikallista sähköpostia"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "local delivery only; not on a network"
msgstr "vain paikallinen sähköpostien toimitus; verkkoyhteyttä ei ole"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "no configuration at this time"
msgstr "ei tehdä asetuksia nyt"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Sähköpostin asetusten perustyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Valitse asetustyypeistä se joka parhaiten sopii tarpeisiisi."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
"generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
"\"smart host\" for delivery. You can choose to receive mail on such a "
"system; or to have no local mail delivery, except mail for root and "
"postmaster."
msgstr ""
"Vaihtuvia IP-osoitteita käyttävissä koneissa, mukaanlukien soittoyhteyttä "
"käyttävät, asetukset olisi luultavimmin tehtävä lähettämään sähköposti "
"toiselle koneelle jaettavaksi (tämmöisestä koneesta käytetään termiä "
"\"smarthost\"). Valinnaisesti tuollainen järjestelmä voi vastaanottaa "
"sähköpostia tai olla kokonaan ilman paikallista sähköpostin jakelua, paitsi "
"käyttäjille root ja postmaster tuleva posti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid "Really leave the mail system unconfigured?"
msgstr "Jätetäänkö tosiaankin sähköpostijärjestelmän asetukset tekemättä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid ""
"Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
"You can of course configure it later, either by hand or by running \"dpkg-"
"reconfigure exim4-config\" as root."
msgstr ""
"Sähköpostijärjestelmä on rikki eikä sitä voi käyttää ennen kuin asetukset on "
"tehty. Voit tietenkin tehdä asetukset myöhemmin, joko itse tai suorittamalla "
"\"dpkg-reconfigure exim4-config\" pääkäyttäjänä."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid "System mail name:"
msgstr "Järjestelmän postinimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" mail addresses "
"without a domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"This name will also be used by other programs; it should be the single, full "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Tätä nimeä käyttävät myös muut ohjelmat; sen tulisi olla yksi täydellinen "
"verkkoaluenimi (FQDN) jota käytetään lähettäjän osoitteena."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"For example, if your mail address if foo@domain.example, then the correct "
"value for this option would be domain.example."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name won't appear on From: lines of outgoing mails if you enable "
"rewriting."
msgstr ""
"Tämä nimi ei näy lähtevien sähköpostien From: -riveillä jos osoitteiden "
"uudelleenkirjoitus on käytössä."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
msgstr "Muut vastaanottajat joiden posti hyväksytään:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"Please enter a list of domains for which this machine should consider itself "
"the final destination, apart from the local hostname (${fqdn}) and "
"\"localhost\"."
msgstr ""
"Listaa verkkoalueet, joille tämä kone pitää itseään lopullisena "
"vastaanottajana, konenimen (${fqdn}) ja \"localhost\":n lisäksi. "

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"By default all domains will be treated the same; if you want different "
"domain names to be treated differently, you will need to edit the config "
"files afterwards."
msgstr ""
"Oletusarvoisesti kaikkia verkkoalueita käsitellään samalla tavalla; "
"haluttaessa eri verkkoaluenimille erilainen käsittely, on asetustiedostoja "
"muokattava jälkeenpäin."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"If there are any more, enter them here, separated by semicolons. You may "
"leave this blank if there are none."
msgstr ""
"Jos on lisää, kirjoita ne tähän kaksoispisteellä eroteltuina. Voit jättää "
"tyhjäksi jos ei ole enempää. "

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Domains to relay mail for:"
msgstr "Verkkoalueet joiden posti välitetään:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter here the domains for which this system will relay mail, for "
"example as a fallback MX or mail gateway."
msgstr "Kirjoita ne verkkoalueet joiden posti hyväksytään välitettäväksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid ""
"Such domains are domains for which you are prepared to accept mail from "
"anywhere on the Internet. Do not mention local domains here."
msgstr ""
"Näiden verkkoalueiden posti hyväksytään välitettäväksi mistä tahansa "
"Internetistä. Älä kirjoita paikallisia verkkoalueita tähän. "

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"The domains entered here should be separated by semicolons. Wildcards may be "
"used."
msgstr ""
"Tähän kirjoitettavat verkkoaluenimet olisi eroteltava kaksopispisteellä. "
"Jokerimerkkejä voi käyttää. "

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid "Machines to relay mail for:"
msgstr "Koneet joiden postia välitetään:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"Please enter the IP address ranges allowed to relay mail through this "
"system, using it as a smarthost."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"If there are any, enter them here, separated by semicolons. You should use "
"the standard address/prefix format (e.g. 194.222.242.0/24 or "
"5f03:1200:836f::/48)."
msgstr ""
"Jos näitä on, kirjoita ne tähän kaksoispistein eroteltuina. Olisi käytettävä "
"tavanomaista osoite/pituus-muotoa (esim. 194.222.242.0/24)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Visible domain name for local users:"
msgstr "Paikallisten käyttäjien näkyvä verkkoaluenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid ""
"Since you enabled hiding the local mailname in outgoing mail, you must "
"specify the domain name to use for mail from local users; typically this is "
"the machine on which you normally receive your mail."
msgstr ""
"Koska paikallisen postinimen piilotus on käytössä lähtevälle postille, on "
"määritettävä verkkoaluenimi jota käytetään paikallisten käyttäjien "
"lähtevissä sähköposteissa; tyypillisesti tämä on se kone jossa normaalisti "
"vastaanotat sähköpostit."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Where will your users read their mail?"
msgstr "Missä käyttäjät lukevat sähköpostinsa?"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "Machine handling outgoing mail for this host (smarthost):"
msgstr "Kone joka käsittelee tämän koneen lähtevän postin (smarthost):"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "Enter the hostname of the machine to which outgoing mail is sent."
msgstr "Kirjoita sen koneen konenimi johon lähtevä sähköposti lähetetään."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"Refer to /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.html for notes about "
"setting up SMTP authentication."
msgstr ""
"Katso tiedostosta /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.html ohjeita SMTP-"
"todennuksen asetuksista. "

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Pääkäyttäjän ja postmasterin sähköpostien vastaanottaja:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Mail for the \"postmaster\", \"root\", and other system accounts is usually "
"redirected to the user account of the actual system administrator. If you "
"leave this value empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, which is "
"not recommended. Note that postmaster's mail should be read on the system to "
"which it is directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least "
"one of) the users you choose should not redirect their mail off this "
"machine. Use a \"real-\" prefix to force local delivery."
msgstr ""
"Käyttäjille \"postmaster\", \"root\" tai muu järjestelmätunnus menevä "
"sähköposti on tavallisesti ohjattu menemään järjestelmän pääkäyttäjän "
"tunnukselle. Jos jätät tämän asetuksen tyhjäksi, heidän sähköpostinsa "
"talletetaan tiedostoon /var/mail/mail, mitä ei suositella. Huomaa, että "
"käyttäjän \"postmaster\" sähköposti pitäisi lukea siinä koneessa johon se on "
"osoitettu, eikä ohjata sitä muualle, joten (ainakin yhden) valitsemistasi "
"käyttäjistä ei pitäisi ohjata sähköpostiaan muualle tästä koneesta. Käytä "
"\"real-\" etuliitettä pakottaaksesi sähköpostin toimitettavaksi "
"paikallisesti."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Enter one or more usernames separated by spaces."
msgstr "Kirjoita yksi tai useampi käyttäjätunnus välilyönnein eroteltuina."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid "Overwrite existing /etc/aliases?"
msgstr "Tahdotko tuhota vanhan /etc/aliases-tiedoston?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"You already have an /etc/aliases file, but it does not redirect mail for "
"root to a user account, which is strongly recommended. If you accept "
"overwriting it, the old file will be kept and renamed to aliases.O."
msgstr ""
"Tiedosto /etc/aliases on jo olemassa, mutta se ei ohjaa pääkäyttäjän postia "
"tavallisen käyttäjän sähköpostilaatikkoon. Tätä ohjausta suositellaan "
"vakavasti. Jos hyväksyt tiedoston päällekirjoituksen, vanha tiedosto "
"säilytetään ja nimetään aliases.O."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
msgstr "IP-osoitteet joilla kuunnellaan sisääntulevia SMTP-yhteyksiä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "Enter a semicolon-separated list of IP addresses to listen on."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If you leave this value empty, Exim will listen for connections on the SMTP "
"port of all available network interfaces."
msgstr ""
"Jos jätät tämän tyhjäksi, Exim kuuntelee yhteyksiä SMTP-porttiin kaikilla "
"verkkorajapinnoilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If this computer does not receive e-mail directly per SMTP from OTHER hosts, "
"but only from local services like fetchmail or your e-mail program (MUA) "
"talking to localhost you should prohibit external connections to Exim by "
"setting this option to 127.0.0.1 and therefore disabling listening on public "
"network interfaces."
msgstr ""
"Jos tämä kone ei vastaanota sähköpostia suoraan SMTP:llä MUILTA koneilta, "
"ainoastaan paikallisilta palveluilta kuten fetchmail tai "
"sähköpostiohjelmalta (MUA) joka keskustelee localhostin kanssa, olisi "
"Eximiltä kiellettävä ulkoiset yhteydet asettamalla tämä valitsin arvoon "
"127.0.0.1 ja siten estämällä kuuntelu ulkomaailmalle avoimilla "
"verkkorajapinnoilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
msgstr ""
"Tee mahdollisimman vähän DNS-kyselyitä (tarvittaessa avattava soittoyhteys)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"In normal mode of operation Exim makes DNS-lookups at startup, when "
"receiving or delivering message, etc. for logging purposes and to keep the "
"number of hard-coded values in the configuration file small."
msgstr ""
"Tavallisessa toimintatilassa Exim tekee DNS-kyselyitä käynnistyessään, "
"vastaanottaessaan tai toimittaessaan viestejä, jne. Tietoja käytetään lokin "
"kirjoittamiseen ja välttämään asetustiedostoihin kirjoitettuja IP-numeroita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"If this were a host without permanent DNS-nameserver-access using Dial-on-"
"Demand this might have the unwanted consequence that starting up exim or "
"running the queue (even with no messages waiting) might trigger a costly "
"dial-up-event."
msgstr ""
"Tämä kone voisi olla ilman pysyvää yhteyttä DNS-nimipalveluun kun käytetään "
"tarvittaessa avattavaa soittoyhteyttä. Tällä saattaisi olla ei-toivuttu "
"seuraus eximiä käynnistettäessä tai postijonoa käsiteltäessä (vaikka siinä "
"ei olisikaan yhtään viestiä), kun se aiheuttaisi kalliin soittoyhteyden "
"avaamisen. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"Enable this feature if you are using Dial-on-Demand; otherwise, disable it."
msgstr ""
"Käytä tätä ominaisuutta jos soittoyhteys avataan tarvittaessa. Muussa "
"tapauksessa ota se pois päältä."

#. Type: title
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Mail Server configuration"
msgstr "Sähköpostin asetusten perustyyppi:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "Split configuration into small files?"
msgstr "Jaetaanko asetukset pieniin tiedostoihin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
#, fuzzy
msgid "Select the mail server configuration type that best fits your needs."
msgstr "Valitse asetustyypeistä se joka parhaiten sopii tarpeisiisi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The Debian exim4 packages can either use a single monolithic file (/etc/"
"exim4/exim4.conf.template) or about 40 small files in /etc/exim4/conf.d/ to "
"generate the final configuration."
msgstr ""
"Debianin exim4-paketit voivat tallettaa asetukset joko yhteen yhteiseen "
"tiedostoon (/etc/exim4/exim4.conf.template), tai noin 40 pieneen tiedostoon "
"hakemistossa /etc/exim4/conf.d/ joista lopulliset asetukset tuotetaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The former is better suited for large modifications and is generally more "
"stable, whereas the latter offers a comfortable way to make smaller "
"modifications but is more fragile and might break if modified extensively."
msgstr ""
"Ensimmäinen sopii paremmin isoihin muutoksiin ja on yleisesti ottaen "
"vakaampi, kun taas jälkimmäinen tarjoaa mukavan tavan tehdä pieniä muutoksia "
"mutta on helposti särkyvä ja voi mennä rikki jos asetuksia muutetaan "
"runsaasti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "If you are unsure then you should not use split configuration."
msgstr "Jos olet epävarma, ei pitäisi jakaa asetuksia erillisiin tiedostoihin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
msgstr "Piilotetaanko paikallinen postinimi lähtevissä sähköposteissa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid ""
"The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
"generated on a different system, replacing \"${mailname}\" \"localhost\" and "
"\"${dc_other_hostnames}\" in From, Reply-To, Sender and Return-Path."
msgstr ""
"Lähtevän sähköpostin otsikkorivit voidaan kirjoittaa uudelleen jotta posti "
"näyttäisi tulevan jostain muusta koneesta. Tällöin muutetaan \"${mailname}"
"\", \"localhost\" ja \"${dc_other_hostnames} riveillä From, Reply-To, Sender "
"ja Return-Path."

#~ msgid "manually convert from handcrafted Exim v3 configuration"
#~ msgstr "muunna itse Exim v3:n itse tehdyistä asetuksista"

#~ msgid "Configure Exim4 manually?"
#~ msgstr "Teetkö Exim4:n asetukset itse?"

#~ msgid ""
#~ "You indicated that you have a handcrafted Exim 3 configuration. To "
#~ "convert this to Exim 4, you can use the exim_convert4r4(8) tool after the "
#~ "installation. Consult /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz "
#~ "and /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
#~ msgstr ""
#~ "Ilmoitit tehneesi Exim 3:n asetukset itse. Niiden muuttamiseen Exim 4:lle "
#~ "voi käyttää työkalua exim_convert4r4(8) asennuksen jälkeen. Tutki "
#~ "tiedostoja /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz ja /usr/"
#~ "share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"

#~ msgid ""
#~ "Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Sähköpostijärjestelmä on rikki eikä sitä voi käyttää ennen kuin asetukset "
#~ "on tehty."

#~ msgid ""
#~ "Your \"mail name\" is the hostname portion of the address to be shown on "
#~ "outgoing news and mail messages (following the username and @ sign) "
#~ "unless hidden with rewriting."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmän \"postinimi\" on konenimen osuus sähköpostiosoitteesta, joka "
#~ "näkyy lähtevissä nyysseissä ja sähköposteissa (käyttäjänimen ja @-merkin "
#~ "jälkeinen osa), paitsi jos se piilotetaan osoitteen "
#~ "uudelleenkirjoituksella."

#~ msgid ""
#~ "Please enter here the networks of local machines for which you accept to "
#~ "relay the mail."
#~ msgstr ""
#~ "Kirjoita tähän ne paikallisten koneiden aliverkot, joista tuleva posti "
#~ "hyväksytään välitettäväksi."

#~ msgid ""
#~ "This should include a list of all machines that will use us as a "
#~ "smarthost."
#~ msgstr ""
#~ "Tähän pitäisi sisältyä lista kaikista koneista, jotka käyttävät tätä "
#~ "konetta smarthostina."

#~ msgid ""
#~ "You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. "
#~ "5f03::1200::836f::::/48)"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6-osoitteissa on kaksoispisteet kahdennettava (esim. "
#~ "5f03::1200::836f::::/48)"

#~ msgid ""
#~ "Enter a colon-separated list of IP-addresses to listen on.  You need to "
#~ "double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::)."
#~ msgstr ""
#~ "Kirjoita kaksoispistein eroteltu lista IP-osoitteita joita kuunnellaan. "
#~ "IPv6 osoitteissa on kaksoispisteet kahdennettava (esim. "
#~ "5f03::1200::836f::::)."

#~ msgid "Configuring Exim v4 (exim4-config)"
#~ msgstr "Tehdään Exim v4:n asetuksia (exim4-config)"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "If you are configuring this system without local mail delivery this name "
#~ "won't appear on From: lines of mail, as rewriting is used."
#~ msgstr ""
#~ "Jos määrittelet tämän koneen satelliitiksi, tämä nimi ei näy sähköpostin "
#~ "From:-riveillä, koska osoitteiden uudelleenkirjoitus on käytössä."

#~ msgid ""
#~ "Obviously, any machines that use us as a smarthost have to be excluded "
#~ "from the relaying controls, as using us to relay mail for them is the "
#~ "whole point."
#~ msgstr ""
#~ "Tietenkin on tätä konetta smarthostina käyttävät koneet ohitettava "
#~ "postinvälityksen ohjauksista, koska tämän koneen on nimenomaan tarkoitus "
#~ "välittää niiden postia."

#~ msgid ""
#~ "Mail for the \"postmaster\" and \"root\" accounts is usually redirected "
#~ "to one or more user accounts of the actual system administrators. The "
#~ "default is to set things up so that mail for \"postmaster\" and for "
#~ "various system accounts is redirected to \"root\", and mail for \"root\" "
#~ "is redirected to a real user.  This can be changed by editing /etc/"
#~ "aliases."
#~ msgstr ""
#~ "Tunnuksille \"postmaster\" ja \"root\" tuleva sähköposti ohjataan "
#~ "tavallisesti yhteen tai useampaan varsinaisten ylläpitäjien "
#~ "sähköpostilaatikoista. Oletusarvoisesti asetukset tehdään siten että "
#~ "\"postmaster\" ja erinäisille järjestelmän tunnuksille tuleva posti "
#~ "ohjataan tunnukselle \"root\" ja tunnuksen \"root\" posti ohjataan oikean "
#~ "käyttäjän sähköpostilaatikkoon. Tätä voidaan muuttaa muokkaamalla "
#~ "tiedostoa /etc/aliases. "

#~ msgid ""
#~ "Note that postmaster-mail should usually be read on the system to which "
#~ "it is directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least one "
#~ "of) the users you choose should not redirect their mail off this machine."
#~ msgstr ""
#~ "Huomaa että tunnuksen postmaster sähköposti olisi yleensä luettava siinä "
#~ "järjestelmässä johon se on lähetetty, eikä välitettävä sitä muualle. "
#~ "Niinpä valitsemiesi käyttäjien (tai ainakin yhden heistä) ei pitäisi "
#~ "ohjata postiaan tämän koneen ulkopuolelle. "

#~ msgid ""
#~ "System administrator mail goes to which user accounts? Enter one or more "
#~ "usernames separated by spaces or commas.  Enter \"none\" if you do not "
#~ "want to redirect the mail. - NB this is strongly discouraged. Exim cannot "
#~ "run deliveries as root and will save the mail to /var/mail/mail  Also, "
#~ "note that usernames should be lowercase!"
#~ msgstr ""
#~ "Keiden käyttäjien postilaatikkoon menee järjestelmän ylläpitäjän "
#~ "sähköposti? Kirjoita yksi tai useampia käyttäjätunnuksia välilyönnein tai "
#~ "pilkuin eroteltuina. Kirjoita \"none\" jos et halua postin "
#~ "uudelleenohjausta. - HUOM. Tätä kehoitetaan ankarasti välttämään. Exim ei "
#~ "voi toimittaa postia pääkäyttäjänä ja tallettaa postit /var/mail/mail-"
#~ "tiedostoon. Huomaa myös käyttäjätunnukset kirjoitettavan pienillä "
#~ "kirjaimilla. "

#~ msgid "internet, smarthost, satellite, local, none"
#~ msgstr "internet, smarthost, satelliitti, paikallinen, ei mitään"

#~ msgid ""
#~ "You must choose one of the options below as configuration type for the "
#~ "Exim mail transport agent:"
#~ msgstr ""
#~ "Alla olevista sähköpostin välitysohjelman (MTA) asetusten tyypeistä on "
#~ "yksi valittava."

#~ msgid ""
#~ "Internet site - mail is sent and received directly using SMTP. If your "
#~ "needs don't fit neatly into any category, you probably want to start with "
#~ "this one and then edit the config file by hand."
#~ msgstr ""
#~ "Internetiin kytketty kone - sähköposti lähetetään ja vastaanotetaan "
#~ "suoraan käyttäen SMTP:tä. Mikäli käyttötarkoituksesi ei sovi mihinkään "
#~ "valmiiseen vaihtoehtoon, halunnet aloittaa tällä ja muokata "
#~ "asetustiedostoa itse."

#~ msgid ""
#~ "Internet site using smarthost - You receive Internet mail on this "
#~ "machine, either directly by SMTP or by running a utility such as "
#~ "fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost. optionally with "
#~ "addresses rewritten. This is probably what you want for a dialup system."
#~ msgstr ""
#~ "Internetiin kytketty kone joka käyttää smarthostia - Internetistä tulevaa "
#~ "sähköpostia vastaanotetaan tällä koneella, joko suoraan SMTP:llä tai "
#~ "käyttämällä fetchmail:in tapaista työkalua. Lähtevä posti menee "
#~ "smarthostille, haluttaessa käyttäen osoitteiden uudelleenkirjoitusta. "
#~ "Tämä on se mitä hallunnet jos käytät soittoyhteyttä."

#~ msgid ""
#~ "Satellite system - All mail is sent to another machine, called a \"smart "
#~ "host\" for delivery. root and postmaster mail is delivered according to /"
#~ "etc/aliases. No regular mail is delivered locally."
#~ msgstr ""
#~ "Satelliitti - Kaikki posti lähetetään toiselle smarthostiksi kutsutulle "
#~ "koneelle perille toimitettavaksi. Tunnusten root ja postmaster sähköposti "
#~ "jaellaan /etc/aliases-tiedoston mukaisesti. Tavallista postia ei jaeta "
#~ "paikallisesti."

#~ msgid ""
#~ "Local delivery only - You are not on a network.  Mail for local users is "
#~ "delivered."
#~ msgstr ""
#~ "Vain paikallinen sähköpostien toimitus - Verkkoyhteyttä ei ole. "
#~ "Sähköpostit toimitetaan koneen paikallisille käyttäjille. "

Reply to: