[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DDTP:n suomentaminen toimii taasTerve,

en tiedä onko kuinka moni teistä seurannut debian-i18n-postilistaa,
mutta siellä tämäkin tieto on peräisin.

Eli DDTP eli pakettien kuvausten käännösprojekti on taas toiminnassa
pitkän tauon jälkeen. Viimeksi oli tarjolla vain sähköpostiliityntä,
jonka itse koin vähän kömpelöksi, mutta nyt on edellä mainitun lisäksi
tarjolla www-liittymä, joka on kenties hiukan parempi. Vaikka
selaimessa ei $EDITOR välttämättä olekkaan käytössä, niin pikkutekstit
siitä sujuvammin lähtevät kuitenkin (IMHO)...

Eli DDTP:stä yleisesti: 

  <URL: http://www.debian.org/international/l10n/ddtp >

ja se selainliityntä:

  <URL: http://kleptog.org/cgi-bin/ddtss2-cgi/xx >

-- 
Tommi Vainikainen

Attachment: pgpy6QI8hM3Nv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: