[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf po translation for the package debconfHi,

A few untranslatable strings have recently be discovered in the debconf Debian
package (http://bugs.debian.org/225463) which make it display, under some
circumstances, some English messages to the users, even when fully translated.

The proposed fix has been applied to the package development tree, with
agreement of Joey Hess, who is responsible for decisions about this very
important package in Debian.

Now, a couple of messages are marked "fuzzy" or "untranslated" in your 
translation. 

Please update them and send the attached file back as a bug report against the
debconf package.

If you use a Debian system, the following command line should help doing so:

reportbug --attach=<lang>.po --offline -s "debconf: [INTL:<lang>] <language> translation update " --severity=wishlist --tag=patch --tag=l10n --no-config-files --package-version="N/A" --list-cc="" debconf

where:

<lang>: your language code
<language>: our language name


Many thanks in advance...

PS : for those of you who follow Debian Installer translation statistics,
     these messages are counted among "level4".

# Finnish translation of debconf
# Copyright (C) 2001 Jaakko Kangasharju
# Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>, 2001.
# Tommi Vainikainen, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf 1.0.00\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-23 09:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-11 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@lists.debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Käytät debconfin editori-liittymää järjestelmäsi asetusten säätöön. Katso "
"yksityiskohtaiset ohjeet tämän tiedoston lopusta."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Debconfin editori-liittymä antaa sinulle käsiteltäviksi yhden tai useampia "
"tekstitiedostoja, kuten tämän. Jos olet jo nähnyt unixin asetustiedostoja, "
"tämänkin tiedoston ulkonäkö on tuttu -- sisältönä on asetustietoja, joiden "
"lomassa on kommentteja. Muuta haluamiasi asetuksia, tallenna tiedosto ja "
"poistu, minkä jälkeen debconf lukee editoidun tiedoston ja säätää asetukset "
"syöttämiesi tietojen perusteella."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:96 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:61
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:72
#, c-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf @ %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:65
#, c-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Tiedotus: Debconf on seittiajossa. Mene osoitteeseen http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:165
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:167
msgid "Next"
msgstr "Seuraava"

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Lisää"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:50
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Dialog-liittymä ei ole käytettävissä, koska TERM ei ole asetettu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialog-liittymää ei voi käyttää emacsin komentotulkkiympäristössä"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialog-liittymä ei toimi tyhmällä päätteellä, emacsin "
"komentotulkkiympäristössä tai ohjaavan päätteen puuttuessa."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:102
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Ei käyttökelpoista dialog:n kaltaista ohjelmaa asennettuna, joten dialog-"
"pohjaista liittymää ei voi käyttää."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:109
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialog-liittymä tarvitsee vähintään 13 riviä pitkän ja 31 saraketta leveän "
"ruudun."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:282
msgid "Debian Configuration"
msgstr "Debianin asetusten säätö"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Tämä liittymä tarvitsee ohjaavan päätteen."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr ""
"Term::ReadLine::GNU ei ole yhteensopiva Emacsin komentotulkkipuskureihin."

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, c-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "siirryn vaihtoehtoiseen liittymään: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, c-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "liittymän alustus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, c-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Liittymän käynnistys epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:127
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Asetustietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:131
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Kyselypohjatietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:136
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Sigils- ja Smileys-valintoja ei enää käytetä asetustiedostossa. Voit poistaa "
"ne."

#: ../Debconf/Config.pm:147
#, c-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Ongelma laitettaessa säkeistön %s/%s määrittämää tietokantaa käyttökuntoon."

#: ../Debconf/Config.pm:262
#, c-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ohitetaan virheellinen prioriteetti \"%s\""

#: ../Debconf/Config.pm:263
#, c-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Kelvolliset prioriteetit ovat: %s"

#: ../Debconf/Template.pm:90
#, c-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"varoitus: mahdollinen tietokannan turmelus.  Yritetään korjata lisäämällä "
"takaisin puuttuva kysymys %s."

#: ../Debconf/Template.pm:201
#, c-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly seperated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Kyselypohjassa #%s tiedostossa %s toistuu kenttä \"%s\" uudella arvolla \"%s"
"\". Mahdollisesti kahta eri pohjaa ei ole erotettu rivinvaihdolla "
"toisistaan.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:226
#, c-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Tuntematon kenttä \"%s\", säkeistössä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:252
#, c-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr ""
"Kyselypohjan jäsennysvirhe lähellä \"%s\":a rivillä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:258
#, c-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "\"Template:\"-rivi puuttuu kyselypohjasta #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:183
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:185
msgid "Help"
msgstr "Ohje"

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:52
msgid "Save (mail) Note"
msgstr "Tallenna (postita) ilmoitus"

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:53
msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
msgstr "Debconf tallensi tämän ilmoituksen postittamalla sen sinulle."

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:55
msgid "Information"
msgstr "Tiedot"

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:56
msgid "The note has been mailed."
msgstr "Ilmoitus on lähetetty."

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:60
msgid "Error"
msgstr "Virhe"

#: ../Debconf/Element/Gnome/Note.pm:61
msgid "Unable to save note."
msgstr "Ilmoituksen tallennus epäonnistui."

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
msgid "Choices"
msgstr "Valinnat"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Syötä nolla tai useampia pilkulla ja välilyönnillä (', ') erotettuja "
"arvoja.)"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "kyllä"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "ei"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Note.pm:40
msgid ""
"Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
msgstr ""
"Tämä ilmoitus postitettiin, koska debconf on asetettu olemaan näyttämättä "
"sitä."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Note.pm:64
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Note.pm:87
#, c-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf koneella %s"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "ei mikään edellisistä"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Syötä haluamasi vaihtoehdot välilyönneillä erotettuina."

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, c-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Arvoa \"%s\" ei löytynyt C-valinnoista! Näin ei pitäisi koskaan käydä. "
"Kyselypohjien paikallistamisessa saattaa olla vikaa."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:131
#, c-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Debconf::Element::%s:n lataus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:203
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s:n asetusten säätö"

#: ../dpkg-preconfigure:113
#, c-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "vakiosyötteen uudelleenavaus epäonnistui: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:116
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "esiasetukseen on määritettävä paketteja"

#: ../dpkg-preconfigure:121
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "pakettien esiasetusta ei tehdä, koska apt-utils:ia ei ole asennettu"

#: ../dpkg-preconfigure:151 ../dpkg-preconfigure:159
#, c-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr ""

#: ../dpkg-preconfigure:167
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr ""

#: ../dpkg-preconfigure:179
#, c-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "kyselypohjan jäsennysvirhe: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:191
#, fuzzy, c-format
msgid "preconfiguring %s (%s)"
msgstr "%s:n asetusten säätö"

#: ../dpkg-preconfigure:193
#, c-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: en voi muuttaa oikeuksia: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:203
#, c-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s:n esiasetus epäonnistui; paluukoodi oli %s"

#: ../dpkg-reconfigure:104
#, c-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s on ajettava root-oikeuksilla"

#: ../dpkg-reconfigure:136
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "tarvitsen käsiteltävän paketin nimen"

#: ../dpkg-reconfigure:156
#, c-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s ei ole täysin asennettu"

#: ../dpkg-reconfigure:160
#, c-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s on rikki tai ei ole täysin asennettu"

#: ../dpkg-reconfigure:237
#, c-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Tilatiedoston luku epäonnistui: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s puuttuu"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, c-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s puuttuu; jätetään %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, c-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, c-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s; jätetään se"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, c-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s on päivittämättä"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, c-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s on päivittämättä; jätetään koko malli!"

Reply to: