[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Review Request [bert.verhees@rosa.nl: [Swpat-doeners] vertaling FNV standpunt]Hello,

To prevent software patents in the Europeen Union,
should the opinion of a dutch union ( united workers )
get to a large audiance.

Below is english output from babelfish.

Please review it and get feedback to me  ( not subscribed )

Your effort is appriceated.Cheers
Geert Stappers
DD

----- Forwarded message from Bert Verhees <bert.verhees@rosa.nl> -----

From: Bert Verhees <bert.verhees@rosa.nl>
To: swpat-doeners@vrijschrift.org
Subject: [Swpat-doeners] vertaling FNV standpunt
Date: Wed, 22 Jun 2005 10:20:01 +0200
Organization: ROSA Software
User-Agent: KMail/1.8
Reply-To: swpat-doeners@vrijschrift.org

Niet lachen, mijn engels beperkt zich voornamelijk tot if, while, case, for, 
void, define, etc.

Maar bij deze, met dank aan babelfish, de vertaling van het FNV-standpunt.
Eronder staat de originele tekst.

Liever niet inhoudelijk reageren, behalve als het echt niet anders kan, want 
het betreft het FNV-standpunt, maar het gaat vooral om de vertaling.

vriendelijke groet
Bert

-------------------
Software-patent directive again in European Parliament

The Software-patent directive will com  for a second reading in the 
European Parliament. By the end of June follows the poll concerning this 
directive. The first time that this directive has been addressed, many 
question raised. FNV Zelfstandige Bondgenoten has the opinion that the 
directive should not be adopted. Software patents make developing 
software - including for niche markets - for independent software 
developers no longer feasible.


History

The Commission for legal matters (JURI) of the European Parliament has 
agreed on 2 February with major majority to do again the negotiation 
process concerning the controversial software-patent directive.
This prevented that the software-patent directive, which is based very 
much on the American situation, would be adopted. The disadvantage of 
this is that American and Japanese companies have many patents and 
European companies do not. Besides that, to get hold over and maintain a 
patent requires a lot of endurance and much money. Independent software 
developers will not be able to do this, even if they have been granted 
patents.

Actions

Meanwhile 350,000 European ICT-ers signed a petition against the planned 
directive. FNV Zelfstandige Bondgenoten together with FNV Bondgenoten 
and the European Trade Union take action in this matter. More 
information is to find on http://www.ict.fnv.nl/. Interests of employees 
and independent deevelopers appear not compatible. Philips, a large 
employer in ICT is proponent of the directive.

Opponents of the directive

The planned directive has bizar and far-reaching impact. For example 
will it be possible to patent a certain kind of Internet site, for 
example a condeleance-site. But also, a button with a Question-mark on 
it could be patented.
Always having to check software for patents and patent-costs makes 
software expensive, and tailor-made software can get too expensive for 
smaller organisations and institutions. For this reason also 
consumer-organisations and SME-organisations are against the directive.

The planned directive has for European terms bizarre and far-reaching 
impact, because also a certain type of Internet site can be patented, 
for example the condeleance on Internet, also on for example knopje with 
a question sign can a patent rest. Constant verifying software on at and 
monitoring patents costs eventually much money, makes software expensive 
and makes a tailor-made job for smaller organisations and institutions 
invaluable. For this reason also consumer groups and SMES are against 
this directive.

Possible outcomes

It is the task of the parliament now, to come to a good and feasible 
decision concerning the directive. But because it is now in the 
Parliament for second reading, the possibility remains open that the 
initially formulated directive is adopted unaltered. This happens if too 
few parlementariers which want the directive to be amended or rejected 
(so that there an entirely new proposal can be developed) show up
--------
Patentenrichtlijn voor software opnieuw in Europees Parlement

De patentenrichtlijn voor software ligt voor een tweede lezing bij het 
Europees parlement. Eind juni volgt de stemming over deze richtlijn. De 
eerste keer dat de richtlijn is behandeld, bleek deze te veel vragen op 
te roepen. FNV Zelfstandige Bondgenoten vindt dat de oorspronkelijke 
richtlijn niet moet worden overgenomen in Europa. Het werken met 
patenten en octrooien binnen software maakt dat het ontwikkelen van 
software - onder meer voor nichetoepassingen - voor zelfstandigen niet 
langer haalbaar is.

 

Voorgeschiedenis

De Commissie Juridische Zaken (JURI) van het Europese Parlement heeft op 
2 februari met overgrote meerderheid ingestemd om het gehele 
onderhandelingsproces over de controversiele IT Software Patent 
Richtlijn opnieuw te doen. Daarmee werd op dat moment voorkomen dat 
patentrichtlijnen werden aangenomen die sterk op Amerikaanse leest zijn 
geschoeid. Het nadeel daarvan is dat Amerikaanse en Japanse bedrijven 
deze patenten al hebben en bedrijven die alleen op de Europese markt 
opereren niet.

Europese bedrijven zijn niet gewend om zo te werken en te denken. 
Bovendien is het bemachtigen en handhaven van een patent een kwestie van 
lange adem en veel geld. Zelfstandige ICT-ers kunnen dit nooit voor 
elkaar krijgen, ook al hebben ze het patent in eerste instantie wel in 
handen.

 

Akties

Er waren intussen 350.000 Europese ICT-ers die een handtekening hebben 
gezet tegen de voorgenomen Richtlijn. FNV Zelfstandige Bondgenoten is 
samen met FNV Bondgenoten en de Europse vakvereniging actief op dit 
punt, meer op http://www.ict.fnv.nl/.

Daarbij blijken de belangen van werknemers en zelfstandigen niet altijd 
verenigbaar. Philips, een grote werkgever in de ICT-sector is ook 
voorstander van de richtlijn.

 

Tegenstanders van de richtlijn

De voorgenomen Richtlijn heeft voor Europese begrippen bizarre en 
vergaande effecten, omdat ook een bepaald type website kan worden 
gepatenteerd, bijvoorbeeld de condeleance op internet, ook op 
bijvoorbeeld een knopje met een  vraagteken erop kan een patent rusten. 
Het voortdurend checken van software op patenten en het bewaken van 
octrooien kost uiteindelijk veel geld, maakt software duur en maakt 
maatwerk voor kleinere organisaties en instellingen onbetaalbaar. Daarom 
zijn ook consumentenorganisaties en MKB-bedrijven tegen zo'n richtlijn.

 

Mogelijke uitkomsten

Het is de taak van het parlement om nu wel een goed en uitvoerbaar 
besluit te nemen over de richtlijn. Maar omdat het hier om een tweede 
lezing gaat, blijft de mogelijkheid open dat de oorspronkelijk 
geformuleerde richtlijn ongewijzigd wordt aangenomen. Dit gebeurt als er 
te weinig parlementariers komen opdagen die willen dat de richtlijn 
geamendeerd wordt aangenomen of zelfs wordt verworpen zodat er een 
geheel nieuw voorstel ontwikkeld kan worden.

-- 
Met vriendelijke groet
Bert Verhees
ROSA Software

_______________________________________________
Swpat-doeners mailing list
Swpat-doeners@vrijschrift.org
http://mailman.vrijschrift.org/listinfo/swpat-doeners

----- End forwarded message -----Reply to: