[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/doc/obsolete.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd
dutch/doc/obsolete.wml als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Verouderde documentatie"
#use wml::debian::translation-check translation="4792632f7a20682a368627c66663b57ff1b3fa8b"

#include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/obsolete.defs"

<h1 id="historical">Historische documenten</h1>

<p>De hieronder vermelde documenten zijn ofwel lang geleden geschreven en niet meer actueel, ofwel geschreven voor eerdere versies van Debian en niet bijgewerkt naar de huidige versie. Hun informatie is verouderd, maar kan nog steeds interessant zijn voor sommigen.
</p>

<p>Van de documenten die hun relevantie hebben verloren en geen nut meer hebben, zijn de referenties verwijderd, maar de broncode van veel van deze verouderde handleidingen is te vinden op de
<a href="https://salsa.debian.org/ddp-team/attic";>zolder van het DDP</a>.</p>


<h2 id="user">Op de gebruiker gerichte documentatie</h2>

<document "dselect Documentation for Beginners" "dselect">

<div class="centerblock">
<p>
 dselect-documentatie voor beginners. Dit bestand documenteert dselect voor nieuwe gebruikers, en is bedoeld als hulp bij het succesvol installeren van Debian. Het doet geen poging om alles uit te leggen, dus als u dselect voor het eerst tegenkomt, doorloop dan de hulpschermen.
</p>
<doctable>
 <authors "Stéphane Bortzmeyer">
 <maintainer "(?)">
 <status>
 gestagneerd: <a href="https://packages.debian.org/aptitude";>aptitude</a> heeft dselect vervangen als de standaard Debian-pakketbeheerinterface
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs name="dselect-beginner" formats="html txt pdf ps"
      langs="ca cs da de en es fr hr it ja pl pt ru sk" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "User's Guide" "users-guide">

<div class="centerblock">
<p>
Deze <q>User's Guide</q> (gebruikershandleiding) is niets anders dan een opnieuw opgemaakte <q>Progeny User's Guide</q> (Progeny gebruikershandleiding).
De inhoud is aangepast aan het standaard Debian-systeem.</p>

<p>Meer dan 300 pagina's met een goede handleiding om het Debian-systeem te gebruiken vanaf de <acronym lang="en" title="Graphical User Interface">GUI</acronym>-desktop en de commandoregel.
</p>
<doctable>
 <authors "Progeny Linux Systems, Inc.">
 <maintainer "Osamu Aoki (&#38738;&#26408; &#20462;)">
 <status>
 Op zich nuttig als inleidende handleiding. Geschreven voor de woody-release, raakt verouderd.
 </status>
 <availability>
# langs="en" isn't redundant, it adds the needed language suffix to the link
 <inddpvcs name="users-guide" index="users-guide" langs="en" formats="html txt pdf" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian Tutorial" "tutorial">

<div class="centerblock">
<p>
Inleidende handleiding voor Debian. Deze handleiding is bedoeld voor een nieuwe Linux-gebruiker, om die gebruiker wegwijs te maken in Linux nadat hij het geïnstalleerd heeft, of voor een nieuwe Linux-gebruiker op een systeem dat iemand anders beheert.
</p>
<doctable>
 <authors "Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy,
 Craig Sawyer, Ivan E. Moore II">
 <editors "Havoc Pennington">
 <maintainer "(?)">
 <status>
 gestagneerd; onvolledig;
 waarschijnlijk achterhaald door <a href="user-manuals#quick-reference">Debian Reference</a> (Referentiehandleiding voor Debian)
 </status>
 <availability>
 nog onvolledig
 <inddpvcs name="debian-tutorial" vcsname="tutorial" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage" "guide">

<div class="centerblock">
<p>
 Debian GNU/Linux: Gids voor installatie en gebruik. Een handleiding, gericht op de eindgebruiker.
</p>
<doctable>
 <authors "John Goerzen, Ossama Othman">
 <editors "John Goerzen">
 <status>
 klaar (maar dit is voor potato)
 </status>
 <availability>
 <inoldpackage "debian-guide">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian User Reference Manual" "userref">

<div class="centerblock">
<p>
 Debian Gebruikersreferentiehandleiding. Deze handleiding geeft ten minste een overzicht van alles wat een gebruiker zou moeten weten over zijn Debian GNU/Linux-systeem (bv. instellen van X, hoe het netwerk te configureren, toegang tot diskettes, enz.) Het is bedoeld als overbrugging tussen de Debian Beginnershandleiding en de gedetailleerde handleiding en informatiepagina's die bij elk pakket worden geleverd.</p>

 <p>Deze is ook bedoeld om een idee te geven van hoe men commando's kan combineren, volgens het algemene Unix-principe dat <em>er altijd meer dan één manier is om iets te doen</em>.
</p>
<doctable>
 <authors "Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington,
   Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer">
 <editors "Thalia L. Hooker, Oliver Elphick">
 <maintainer "(?)">
 <status>
 gestagneerd en vrij onvolledig;
 waarschijnlijk achterhaald door de <a href="user-manuals#quick-reference">Referentiehandleiding van Debian</a>
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs name="user" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />


<document "Debian System Administrator's Manual" "system">

<div class="centerblock">
<p>
 De handleiding voor systeembeheerders van Debian. Dit document wordt genoemd in de inleiding van het Beleidshandboek. Het behandelt alle aspecten van systeembeheer van een Debian-systeem.
</p>
<doctable>
 <authors "Tapio Lehtonen">
 <maintainer "(?)">
 <status>
 gestagneerd; onvolledig;
 waarschijnlijk achterhaald door de <a href="user-manuals#quick-reference">Referentiehandleiding van Debian</a>
 </status>
 <availability>
 nog niet beschikbaar
 <inddpvcs name="system-administrator" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian Network Administrator's Manual" "network">

<div class="centerblock">
<p>
 Handleiding voor netwerkbeheerders van Debian. Deze handleiding behandelt alle aspecten van netwerkbeheer van een Debian-systeem.
</p>
<doctable>
 <authors "Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II">
 <maintainer "(?)">
 <status>
 gestagneerd; onvolledig;
 waarschijnlijk achterhaald door de <a href="user-manuals#quick-reference">Referentiehandleiding van Debian</a>
 </status>
 <availability>
 nog niet beschikbaar
 <inddpvcs name="network-administrator" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

# Add this to books, there's a revised edition (2nd) @ Amazon
<document "The Linux Cookbook" "linuxcookbook">

<div class="centerblock">
<p>
 Het Linux-kookboek. Een praktische naslaggids voor het Debian GNU/Linux-systeem dat in meer dan 1.500 <q>recepten</q> laat zien hoe het te gebruiken voor alledaagse activiteiten &mdash; van het werken met tekst, afbeeldingen en geluid tot productiviteits- en netwerkproblemen. Net als de software die het boek beschrijft, is het boek auteursrechtelijk beschermd onder copyleft-regels en zijn de brongegevens beschikbaar.
</p>
<doctable>
 <authors "Michael Stutz">
 <status>
 gepubliceerd; geschreven voor woody, geraakt verouderd
 </status>
 <availability>
 <inoldpackage "linuxcookbook">
 <p><a href="http://dsl.org/cookbook/";>van de auteur</a>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "APT HOWTO" "apt-howto">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding probeert een snelle maar volledige bron van informatie te zijn over het APT-systeem en zijn mogelijkheden. Het bevat veel informatie over de belangrijkste toepassingen van APT en vele voorbeelden.
</p>
<doctable>
 <authors "Gustavo Noronha Silva">
 <maintainer "Gustavo Noronha Silva">
 <status>
  verouderd sinds 2009
 </status>
 <availability>
 <inoldpackage "apt-howto">
 <inddpvcs name="apt-howto" langs="en ca cs de es el fr it ja pl pt-br ru uk tr zh-tw zh-cn"
	  formats="html txt pdf ps" naming="locale" vcstype="attic"/>
 </availability>
</doctable>
</div>


<h2 id="devel">Documentatie voor ontwikkelaars</h2>

<document "Introduction: Making a Debian Package" "makeadeb">

<div class="centerblock">
<p>
 Een Debian pakket maken. Inleiding over het maken van een <code>.deb</code> met behulp van <strong>debmake</strong>.
</p>
<doctable>
 <authors "Jaldhar H. Vyas">
 <status>
 gestagneerd, achterhaald door de <a href="devel-manuals#maint-guide">Gids voor nieuwe pakketbeheerders</a>
 </status>
 <availability>
 <a href="https://people.debian.org/~jaldhar/";>HTML online</a>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian Programmers' Manual" "programmers">

<div class="centerblock">
<p>
 Debian Programmeurshandleiding. Helpt nieuwe ontwikkelaars bij het maken van een pakket voor het Debian GNU/Linux-systeem.
</p>
<doctable>
 <authors "Igor Grobman">
 <status>
 achterhaald door de <a href="devel-manuals#maint-guide">Gids voor nieuwe pakketbeheerders</a>
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs name="programmer" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian Packaging Manual" "packman">

<div class="centerblock">
<p>
 Debian verpakkingshandleiding. Deze handleiding beschrijft de technische aspecten van het maken van binaire en bronpakketten van Debian. Het documenteert ook de interface tussen dselect en zijn benaderingsmethode-scripts. Het behandelt niet de beleidsvereisten van het Debian Project en het veronderstelt vertrouwdheid met de functies van dpkg vanuit het perspectief van de systeembeheerder.

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz">
 <status>
 Onderdelen die de facto beleidsrichtlijnen waren, werden ingevoegd in de
 <a href="devel-manuals#policy">Debian beleidsrichtlijnen</a>.
 </status>
 <availability>
 <inoldpackage "packaging-manual">
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "How Software Producers can distribute their products directly in .deb format" "swprod">

<div class="centerblock">
<p>
 Hoe softwareproducenten hun producten rechtstreeks in .deb-indeling kunnen distribueren. Dit document is bedoeld als een startpunt om uit te leggen hoe softwareproducenten hun producten kunnen integreren in Debian, welke verschillende situaties zich kunnen voordoen afhankelijk van de licentie van de producten en de keuzes van de producenten, en welke mogelijkheden er zijn. Het legt niet uit hoe pakketten gemaakt moeten worden, maar verwijst naar documenten die dat wel doen.

 <p>U zou dit moeten lezen als u niet bekend bent met het grote plaatje van het maken en distribueren van Debian-pakketten, en eventueel met het toevoegen ervan aan de Debian-distributie.

<doctable>
 <authors "Aaron Isotton">
 <maintainer "Aaron Isotton">
 <status>
 verouderd
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs-distribute-deb>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Introduction to i18n" "i18n">

<div class="centerblock">
<p>
 Inleiding tot i18n. Dit document beschrijft het basisidee en de howto van l10n (lokalisatie), i18n (internationalisatie), en m17n (meertaligheid) voor programmeurs en pakketbeheerders.

 <p>Het doel van dit document is om meer pakketten i18n te laten ondersteunen en van Debian een meer geïnternationaliseerde distributie te maken. Bijdragen van over de hele wereld zijn welkom, omdat de oorspronkelijke auteur Japans spreekt en dit document over Japanisering zou gaan als er geen bijdragen waren.

<doctable>
 <authors "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <maintainer "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <status>
 gestagneerd, verouderd
 </status>
 <availability>
 nog onvolledig
 <inddpvcs-intro-i18n>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian SGML/XML HOWTO" "sgml-howto">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze HOWTO bevat praktische informatie over het gebruik van SGML en XML op een Debian besturingssysteem.

<doctable>
 <authors "Stephane Bortzmeyer">
 <maintainer "Stephane Bortzmeyer">
 <status>
 gestagneerd, verouderd
 </status>
 <availability>

# English only using index.html, so langs set.
 <inddpvcs name="sgml-howto"
      formats="html"
      srctype="SGML"
      vcstype="attic"
/>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "Debian XML/SGML Policy" "xml-sgml-policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Debian XML/SGML-beleid. Subbeleid voor Debian-pakketten die XML- of SGML-bronnen aanbieden en/of gebruiken.

<doctable>
 <authors "Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo">
 <status>
 dood
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs-xml-sgml-policy>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr />

<document "DebianDoc-SGML Markup Manual" "markup">

<div class="centerblock">
<p>
 DebianDoc-SGML opmaakhandleiding. Documentatie voor het <strong>debiandoc-sgml</strong>-systeem, inclusief goede praktijken en tips voor beheerders. Toekomstige versies zouden tips moeten bevatten voor het gemakkelijker onderhouden en bouwen van documentatie in Debian-pakketten, richtlijnen voor het organiseren van de vertaling van documentatie, en andere nuttige informatie.
 Zie ook <a href="https://bugs.debian.org/43718";>bug #43718</a>.

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij">
 <maintainer "Ardo van Rangelrooij">
 <status>
 klaar
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debiandoc-sgml-doc">
 <inddpvcs-debiandoc-sgml-doc>
 </availability>
</doctable>
</div>

<h2 id="misc">Overige documentatie</h2>

<document "Debian Repository HOWTO" "repo">

<div class="centerblock">
<p>
 HOWTO over het Debian pakketarchief. Dit document legt uit hoe Debian-pakketarchieven werken, hoe ze moeten worden gemaakt en hoe ze correct kunnen worden toegevoegd aan de <tt>sources.list</tt>..
</p>
<doctable>
 <authors "Aaron Isotton">
 <maintainer "Aaron Isotton">
 <status>
 klaar (?)
 </status>
 <availability>
 <inddpvcs name="repository-howto" index="repository-howto"
      formats="html" langs="en fr de uk ta" vcstype="attic">
 </availability>
</doctable>
</div>

Reply to: