[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/women/about.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd
dutch/women/about.wml als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Over het Vrouwenproject van Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28"


<p>
  Het Vrouwenproject van Debian werd opgestart in mei 2004. We proberen het Debian-project evenwichtig te maken en te diversifiëren door actief contact te zoeken met geïnteresseerde vrouwen en hen aan te moedigen meer bij Debian betrokken te raken. We zullen de betrokkenheid van vrouwen bij Debian bevorderen door de zichtbaarheid van actieve vrouwen te vergroten, mentorschap en rolmodellen te bieden en mogelijkheden te creëren voor samenwerking met nieuwe en huidige leden van het Debian-project. We verwelkomen de betrokkenheid van alle mensen die geïnteresseerd zijn in het vergroten van de participatie van vrouwen in Debian.
</p>

<p>
  Onze werkzaamheden omvatten het volgende:
</p>

<ul>
  <li>Een <a href="https://lists.debian.org/debian-women";>mailinglijst</a>
    beheren voor het bespreken van ermee verband houdende onderwerpen.</li>
  <li>
    Een IRC-kanaal beheren voor het bespreken van ermee verband houdende
    onderwerpen, van technische aangelegenheden en om vrouwen die
    geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan Debian, de kans te geven elkaar
    en enkele van Debian's huidige medewerkers te ontmoeten.
  	Zie de <a href="$(WOMEN)/contact">contact</a>-pagina voor meer
    informatie over ons IRC-kanaal.
  </li>
  <li>
    Het organiseren van BOF-besprekingen op Linux-conferenties, om het
    gesprek te bevorderen over onderwerpen in verband met vrouwen en hun
    betrokkenheid bij Debian en Linux.
  </li>
  <li>
    Lezingen geven op congressen, universiteiten, LUG's en scholen.
  </li>
  <li>
    De Debian-gemeenschap actief aanmoedigen en voorlichten om meer begrip
    te ontwikkelen voor de specifieke problemen waarmee vrouwen die meer
    willen bijdragen aan Debian, worden geconfronteerd.
  </li>
</ul>


Reply to: