[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mini-builddDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor mini-
buildd.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of mini-buildd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mini-buildd package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mini-buildd_1.9.115\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-19 19:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-20 15:32+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:2001
msgid "mini-buildd data purge warning"
msgstr "Waarschuwing: opruimen van gegevens van mini-buildd"

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:2001
msgid "You have chosen to purge mini-buildd."
msgstr "U heeft ervoor gekozen om mini-buildd op te ruimen."

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:2001
msgid ""
"As a consequence, the mini-buildd user will be removed along with all the "
"files it owns, possibly including Debian repositories."
msgstr ""
"Ten gevolge daarvan zal ook de gebruiker mini-buildd verwijderd worden samen "
"met alle bestanden waarvan deze eigenaar is. Misschien zijn daar ook "
"pakketbronnen van Debian bij."

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:2001
msgid "To keep this data, you need to back it up now."
msgstr "Om deze gegevens te behouden, moet u er nu een back-up van maken."

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:3001
msgid "Home path:"
msgstr "Pad naar de thuismap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:3001
msgid ""
"Please choose the directory where mini-buildd data will be stored. The "
"directory will also be the home directory for the mini-buildd user."
msgstr ""
"Geef aan in welke map de gegevens van mini-buildd opgeslagen zullen worden. "
"Deze map zal ook de thuismap van gebruiker mini-buildd zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:3001
msgid ""
"It should have enough space for all the builders and repositories you plan "
"to use."
msgstr ""
"Ze moet voldoende opslagruimte bevatten voor alle compileerders en "
"pakketbronnen die u zinnens bent te gebruiken."

#. Type: password
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:4001
msgid "Administrator password for mini-buildd:"
msgstr "Beheerderswachtwoord voor mini-buildd:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:4001
msgid ""
"Please choose the password for the administrative user of mini-buildd. This "
"password will be used for the \"admin\" user in mini-buildd's web interface "
"and API."
msgstr ""
"Kies het wachtwoord voor de beheerder van mini-buildd. Dit wachtwoord zal "
"gebruikt worden voor gebruiker \"admin\" in de webinterface en de API van "
"mini-buildd."

#. Type: password
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:4001
msgid ""
"If you enter a password, this will also trigger the creation of a local "
"\"admin\" user (if not existing already)."
msgstr ""
"Indien u een wachtwoord ingeeft, zal dit ook tot gevolg hebben dat er lokaal "
"een gebruiker \"admin\" aangemaakt wordt (als deze niet reeds bestaat)."

#. Type: password
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:4001
msgid ""
"If you leave this empty, nothing will be done (no potential \"admin\" user "
"creation, no password change)."
msgstr ""
"Indien u dit leeg laat, dan zal er niets gebeuren (niet eventueel een "
"gebruiker \"admin\" aanmaken, geen wachtwoord wijzigen)."

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:5001
msgid "Extra options:"
msgstr "Extra opties:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:5001
msgid ""
"Using no extra options is perfectly fine, and would run (unencrypted) HTTP "
"on port 8066."
msgstr ""
"Het is prima om geen extra opties te gebruiken en dan zal (het niet-"
"versleutelde) HTTP uitgevoerd worden op poort 8066."

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:5001
msgid ""
"To run (encrypted) HTTPS, please check out option \"--http-endpoint"
"\" (details in the \"Administrator's Manual\")."
msgstr ""
"Om (het gecodeerde) HTTPS uit te voeren, raadpleegt u de optie \"--http-"
"endpoint\" (details in de handleiding voor beheerders \"Administrator's "
"Manual\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:5001
msgid "\"mini-buildd --help\" gives a list of all available options."
msgstr "\"mini-buildd --help\" geeft een lijst met alle beschikbare opties."

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:6001
msgid "Configuration of mini-buildd complete"
msgstr "Instellen van mini-buildd voltooid"

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:6001
msgid ""
"Unless you changed the defaults, you should now be able to visit the new "
"home of the local mini-buildd instance at http://localhost:8066.";
msgstr ""
"Tenzij u niet de standaardinstellingen gevolgd heeft, zou u nu in staat "
"moeten zijn om de nieuwe thuismap van het lokale exemplaar van mini-buildd "
"te vinden op http://localhost:8066.";

#. Type: note
#. Description
#: ../mini-buildd.templates:6001
msgid ""
"A good starting point is the administrator's manual, section \"Installation"
"\", which per default is available at http://localhost:8066/static/manual/";
"administrator.html#installation."
msgstr ""
"Een goed startpunt is de beheerdershandleiding, sectie \"Installation\", die "
"standaard beschikbaar is op http://localhost:8066/static/manual/";
"administrator.html#installation."
--- mini-buildd_1.0.4_nl.po	2014-10-16 21:11:48.000000000 +0200
+++ mini-buildd_1.9.115_nl.po	2023-01-20 15:33:22.496112453 +0100
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Dutch translation of mini-buildd debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the mini-buildd package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mini-buildd\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: mini-buildd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-11 14:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-16 21:11+0200\n"
+"Project-Id-Version: mini-buildd_1.9.115\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2023-01-19 19:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-01-20 15:32+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,6 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -37,15 +38,14 @@
 "files it owns, possibly including Debian repositories."
 msgstr ""
 "Ten gevolge daarvan zal ook de gebruiker mini-buildd verwijderd worden samen "
-"met alle bestanden waarvan hij eigenaar is. Misschien zijn daar ook "
+"met alle bestanden waarvan deze eigenaar is. Misschien zijn daar ook "
 "pakketbronnen van Debian bij."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:2001
 msgid "To keep this data, you need to back it up now."
-msgstr ""
-"Om deze gegevens te behouden, moet u er nu een veiligheidskopie van maken."
+msgstr "Om deze gegevens te behouden, moet u er nu een back-up van maken."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -70,7 +70,7 @@
 "It should have enough space for all the builders and repositories you plan "
 "to use."
 msgstr ""
-"Ze moet voldoende opslagruimte bevatten voor alle genereerders en "
+"Ze moet voldoende opslagruimte bevatten voor alle compileerders en "
 "pakketbronnen die u zinnens bent te gebruiken."
 
 #. Type: password
@@ -84,26 +84,32 @@
 #: ../mini-buildd.templates:4001
 msgid ""
 "Please choose the password for the administrative user of mini-buildd. This "
-"password will be used for the \"admin\" user in mini-buildd's web interface."
+"password will be used for the \"admin\" user in mini-buildd's web interface "
+"and API."
 msgstr ""
 "Kies het wachtwoord voor de beheerder van mini-buildd. Dit wachtwoord zal "
-"gebruikt worden voor gebruiker \"admin\" in de webinterface van mini-buildd."
+"gebruikt worden voor gebruiker \"admin\" in de webinterface en de API van "
+"mini-buildd."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:4001
 msgid ""
 "If you enter a password, this will also trigger the creation of a local "
-"\"admin\" user."
+"\"admin\" user (if not existing already)."
 msgstr ""
 "Indien u een wachtwoord ingeeft, zal dit ook tot gevolg hebben dat er lokaal "
-"een gebruiker \"admin\" aangemaakt wordt."
+"een gebruiker \"admin\" aangemaakt wordt (als deze niet reeds bestaat)."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:4001
-msgid "If you leave this empty, no user creation will happen."
-msgstr "Indien u dit leeg laat, dan wordt er geen gebruiker aangemaakt."
+msgid ""
+"If you leave this empty, nothing will be done (no potential \"admin\" user "
+"creation, no password change)."
+msgstr ""
+"Indien u dit leeg laat, dan zal er niets gebeuren (niet eventueel een "
+"gebruiker \"admin\" aanmaken, geen wachtwoord wijzigen)."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -115,21 +121,28 @@
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:5001
 msgid ""
-"Please add any mini-buildd command line options you would like to use "
-"(\"mini-buildd --help\" gives a list of available options)."
+"Using no extra options is perfectly fine, and would run (unencrypted) HTTP "
+"on port 8066."
 msgstr ""
-"Geef eventuele commandolijnopties op die u met mini-buildd wilt gebruiken "
-"(\"mini-buildd --help\" toont een lijst van beschikbare opties)."
+"Het is prima om geen extra opties te gebruiken en dan zal (het niet-"
+"versleutelde) HTTP uitgevoerd worden op poort 8066."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:5001
 msgid ""
-"The only options really recommended for use here are \"-v\"/\"--verbose\" to "
-"increase the log level or \"-q\"/\"--quiet\" to decrease it."
+"To run (encrypted) HTTPS, please check out option \"--http-endpoint"
+"\" (details in the \"Administrator's Manual\")."
 msgstr ""
-"De enige opties die hier echt aanbevolen worden, zijn \"-v\"/\"--verbose\" "
-"om het log-niveau te verhogen of \"-q\"/\"--quiet\" om het te verlagen."
+"Om (het gecodeerde) HTTPS uit te voeren, raadpleegt u de optie \"--http-"
+"endpoint\" (details in de handleiding voor beheerders \"Administrator's "
+"Manual\")."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mini-buildd.templates:5001
+msgid "\"mini-buildd --help\" gives a list of all available options."
+msgstr "\"mini-buildd --help\" geeft een lijst met alle beschikbare opties."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -151,5 +164,11 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mini-buildd.templates:6001
-msgid "A good starting point is the online manual named \"Quickstart\"."
-msgstr "Een goed beginpunt is de online-handleiding \"Quickstart\"."
+msgid ""
+"A good starting point is the administrator's manual, section \"Installation"
+"\", which per default is available at http://localhost:8066/static/manual/";
+"administrator.html#installation."
+msgstr ""
+"Een goed startpunt is de beheerdershandleiding, sectie \"Installation\", die "
+"standaard beschikbaar is op http://localhost:8066/static/manual/";
+"administrator.html#installation."

Reply to: