[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

In bijlage een verschillenbestand met betrekking tot de vertaling van de
documentatie bij apt. Het volledige bestand is niet toegevoegd in bijlage
in het licht van de maximaal toegelaten grootte van e-mailberichten.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--
Vrije (openbron)software uitgelegd in 3 minuten:
https://media.fsfe.org/w/xs29yhLxSP1uKLYkSeoKKp

--- apt_2.5.3_nl.po	2022-10-26 23:39:53.469241434 +0200
+++ apt_2.5.4_nl.po	2022-11-28 22:15:01.319152510 +0100
@@ -4,10 +4,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-doc 2.5.3\n"
+"Project-Id-Version: apt-doc 2.5.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-09-28 17:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-10-26 23:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-10-31 12:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-11-28 22:15+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1284,7 +1284,7 @@
 "the package data is ensured as usual."
 msgstr ""
 "<literal>download</literal> zal het opgegeven binaire pakket ophalen en in de huidige map plaatsen. De "
-"authenticiteit van de pakketgegevens wordt zoals gebruikelijk gewaarborgd."
+"authenticiteit van de pakketgegevens is zoals gebruikelijk gewaarborgd."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
@@ -1332,6 +1332,15 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
+msgid ""
+"Like <literal>autoremove</literal>, but <literal>autopurge</literal> also removes configuration files. This is a "
+"shortcut for <literal>autoremove --purge</literal>."
+msgstr ""
+"Zoals <literal>autoremove</literal>, maar met <literal>autopurge</literal> worden ook de configuratiebestanden "
+"gewist. Dit is een kortere vorm voor <literal>autoremove --purge</literal>."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-get.8.xml
 msgid ""
 "<literal>changelog</literal> tries to download the changelog of a package and displays it through <command>sensible-"
 "pager</command>.  By default it displays the changelog for the version that is installed.  However, you can specify "

Reply to: