[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/index.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/devel/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--
Vrije (openbron)software uitgelegd in 3 minuten:
https://media.fsfe.org/w/xs29yhLxSP1uKLYkSeoKKp

diff --git a/dutch/devel/index.wml b/dutch/devel/index.wml
index 1129d43102d..9a433857884 100644
--- a/dutch/devel/index.wml
+++ b/dutch/devel/index.wml
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" MAINPAGE="true"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="5e9f1ccbde98bda5e90a73dbbb1f32c496dc601e"
+#use wml::debian::translation-check translation="9a3deb4236c92e083ea1e494362dc1ff242f6a8c"
 
 <link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
@@ -33,7 +33,7 @@
     <dt><a href="$(HOME)/intro/people">De mensen achter Debian</a></dt>
     <dd><a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>Ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a> (volwaardige leden van het Debian-project) en <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM)</a> dragen bij aan het project. Bekijk de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dd_all/";>lijst met ontwikkelaars van Debian</a> en de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all/";>lijst met onderhouders van Debian</a> om meer te weten over de betrokken personen. We hebben ook een <a href="developers.loc">wereldkaart met ontwikkelaars van Debian</a>.</dd>
     <dt><a href="join/">Hoe u kunt aansluiten bij Debian</a></dt>
-    <dd>Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.</dd>
+    <dd>Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische en andere dan technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.</dd>
     <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsdatabase</a></dt>
     <dd>Bepaalde informatie in deze database is voor iedereen toegankelijk, andere informatie alleen voor ontwikkelaars die zich hebben aangemeld. De database bevat informatie zoals <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>projectmachines</a> en <a href="extract_key">GnuPG-sleutels van de ontwikkelaars</a>.
       Om de sleutel van een ontwikkelaar uit te pakken klikt u op de link(s) "PGP/GPG fingerprint" zodra u deze gevonden heeft.
#use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" MAINPAGE="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="9a3deb4236c92e083ea1e494362dc1ff242f6a8c"

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Hoewel alle informatie op deze pagina en alle links naar andere pagina's publiekelijk beschikbaar zijn, is deze site in de eerste plaats bedoeld voor Debian-ontwikkelaars.</p>
</aside>

<ul class="toc">
<li><a href="#basic">Basisgegevens</a></li>
<li><a href="#packaging">Verpakkingswerkzaamheden</a></li>
<li><a href="#workinprogress">Werk in uitvoering</a></li>
<li><a href="#projects">Projecten</a></li>
<li><a href="#miscellaneous">Varia</a></li>
</ul>

<div class="row">

 <!-- left column -->
 <div class="column column-left" id="basic">
  <div style="text-align: center">
   <span class="fa fa-users fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
   <h2><a id="basic">Algemene informatie</a></h2>
   <p>Een lijst van de huidige ontwikkelaars en beheerders, hoe men zich bij het project kan aansluiten, en links naar de database van ontwikkelaars, de statuten, het stemproces, releases, en architecturen.</p>
  </div>

  <div style="text-align: left">
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">Debian, de organisatie</a></dt>
    <dd>Meer dan duizend vrijwilligers maken deel uit van het Debian-project. Deze pagina legt de organisatiestructuur van Debian uit, geeft een overzicht van de teams en hun leden, en contactadressen.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/people">De mensen achter Debian</a></dt>
    <dd><a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>Ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a> (volwaardige leden van het Debian-project) en <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM)</a> dragen bij aan het project. Bekijk de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dd_all/";>lijst met ontwikkelaars van Debian</a> en de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all/";>lijst met onderhouders van Debian</a> om meer te weten over de betrokken personen. We hebben ook een <a href="developers.loc">wereldkaart met ontwikkelaars van Debian</a>.</dd>
    <dt><a href="join/">Hoe u kunt aansluiten bij Debian</a></dt>
    <dd>Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische en andere dan technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.</dd>
    <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsdatabase</a></dt>
    <dd>Bepaalde informatie in deze database is voor iedereen toegankelijk, andere informatie alleen voor ontwikkelaars die zich hebben aangemeld. De database bevat informatie zoals <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>projectmachines</a> en <a href="extract_key">GnuPG-sleutels van de ontwikkelaars</a>.
       Om de sleutel van een ontwikkelaar uit te pakken klikt u op de link(s) "PGP/GPG fingerprint" zodra u deze gevonden heeft.
       Ontwikkelaars kunnen <a href="https://db.debian.org/password.html";>hun wachtwoord wijzigen</a> en het <a href="https://db.debian.org/forward.html";>doorsturen van e-mail</a> instellen voor hun Debian-account. Als u van plan bent een van de Debian-machines te gebruiken, lees dan het <a href="dmup">Beleid in verband met het gebruik van Debian-machines</a>.</dd>
    <dt><a href="constitution">De statuten</a></dt>
    <dd>Dit document beschrijft de organisatiestructuur voor de formele besluitvorming in het project.
    </dd>
    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Informatie over het stemmen</a></dt>
    <dd>Hoe we onze leiders kiezen, onze logo's kiezen en in het algemeen hoe het stemmen gebeurt.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/releases/">Releases</a></dt>
    <dd>Deze pagina vermeldt de huidige releases (<a href="$(HOME)/releases/stable/">stable</a>, <a href="$(HOME)/releases/testing/">testing</a> en <a href="$(HOME)/releases/unstable/">unstable</a>) en bevat een index van oude releases en hun codenamen.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/ports/">Verschillende architecturen</a></dt>
    <dd>Debian werkt op veel verschillende architecturen. Deze pagina verzamelt informatie over verschillende Debian-versies, sommige gebaseerd op de Linux-kernel, andere gebaseerd op de kernels van FreeBSD, NetBSD en Hurd.</dd>

   </dl>
  </div>

 </div>

 <!-- right column -->
 <div class="column column-right" id="software">
  <div style="text-align: center">
   <span class="fa fa-code fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
   <h2><a id="packaging">Het verpakkingswerk</a></h2>
   <p>Links naar ons beleidshandboek en andere documenten in verband met het beleid van Debian, procedures en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars van Debian, en de handleiding voor nieuwe pakketbeheerders.</p>
  </div>

  <div style="text-align: left">
   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a></dt>
    <dd>Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het Debian-archief, verschillende aspecten in verband met het ontwerp van het besturingssysteem en de technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.

    <p>Kortom, u <strong>moet</strong> dit lezen.</p>
    </dd>
   </dl>

   <p>Er zijn verschillende andere documenten in verband met het beleid waarin u wellicht geïnteresseerd bent:</p>

   <ul>
    <li><a href="https://wiki.linuxfoundation.org/lsb/fhs/";>Filesystem Hierarchy Standard</a> (FHS)
    <br />De FHS definieert de mappenstructuur en
    de inhoud van de mappen (de plaats van bestanden);
    compatibiliteit met 3.0 is een verplichting (zie <a
    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-opersys.html#file-system-hierarchy";>hoofdstuk
    9</a> van het beleidshandboek van Debian).</li>
    <li>Lijst van <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential pakketten</a>
    <br />Er wordt van u verwacht dat u deze pakketten heeft als u software
    wilt compileren of een pakket of een aantal pakketten wilt bouwen. U
    moet deze niet opnemen in de regel <code>Build-Depends</code> bij het <a
    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-relationships.html";>declareren van relaties</a> tussen pakketten.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menusysteem</a>
    <br />Debian's menu-itemstructuur; raadpleeg ook de documentatie over
    het <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">menusysteem</a>.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacsbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Javabeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Perlbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Pythonbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconf-specificatie</a></li>
	<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/";>Beleid voor databasetoepassingen</a> (ontwerp)</li>
    <li><a href="https://tcltk-team.pages.debian.net/policy-html/tcltk-policy.html/";>Tcl/Tk-beleid</a> (ontwerp)</li>
    <li><a href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html";>Beleid van Debian voor Ada</a></li>
   </ul>

   <p>Raadpleeg ook de <a
   href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>voorgestelde aanpassingen
   aan het beleid van Debian</a>.</p>

   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">Referentiehandleiding voor ontwikkelaars</a></dt>

    <dd>
    Overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare hulpmiddelen voor Debian-ontwikkelaars -- nog een <strong>aanrader</strong>.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/debmake-doc/">Guide for Debian Maintainers</a> (Handleiding voor onderhouders van Debian - nog niet in
het Nederlands)</dt>

    <dd>
    Hoe een Debian-pakket gebouwd wordt (in gewone taal), met veel
    voorbeelden. Indien u van plan bent om een ontwikkelaar of
    pakketbeheerder te worden voor Debian, is dit een goed startpunt.
    </dd>
   </dl>


  </div>

 </div>

</div>


<h2><a id="workinprogress">Werk in uitvoering: Links voor actieve ontwikkelaars en pakketbeheerders van Debian</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-wrench fa-5x"></span>
</aside>

<dl>
 <dt><a href="testing">Debian &lsquo;Testing&rsquo;</a></dt>
 <dd>
  Automatisch gegenereerd vanuit de distributie &lsquo;unstable&rsquo;:
  dit is waar u uw pakketten moet krijgen, wilt u ze in aanmerking laten
  komen voor de volgende release van Debian.
 </dd>

 <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>Releasekritieke bugs</a></dt>
 <dd>
  Een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket verwijderd wordt
  uit de distributie &lsquo;testing&rsquo;, of die een vertraging kunnen
  veroorzaken voor de volgende release. Rapporten over bugs met een graad van
  ernst van &lsquo;serious&rsquo; (ernstig) of hoger komen in aanmerking voor
  de lijst, dus zorg ervoor dat u deze bugs tegen uw pakketten zo snel
  mogelijk oplost.
 </dd>

 <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Het bugvolgsysteem (Debian Bug Tracking System - BTS)</a></dt>
  <dd>
  Voor het rapporteren, bespreken en oplossen van bugs. Het BTS is zowel voor
  gebruikers als voor ontwikkelaars nuttig.
  </dd>

 <dt>Informatie over Debian-pakketten</dt>
  <dd>
   De webpagina's voor <a href="https://qa.debian.org/developer.php";>pakketinformatie</a>
   en <a href="https://tracker.debian.org/";>pakketopvolging</a>
   bezorgen pakketbeheerders een massa waardevolle informatie.
   Ontwikkelaars die andere pakketten wikken opvolgen, kunnen intekenen
   (via e-mail) op een dienst die kopieën verstuurt van e-mails van het
   BTS en meldingen van uploads en installaties. Raadpleeg de <a
   href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#pkg-tracker">handleiding bij het pakketvolgsysteem</a> voor meer informatie.
  </dd>

  <dt><a href="wnpp/">Pakketten die hulp nodig hebben</a></dt>
   <dd>
   Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten
   worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst
   van Debian-pakketten die een nieuwe beheerder nodig hebben en ook
   van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden.
   </dd>

  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">Het systeem Incoming</a></dt>
   <dd>
   Interne servers voor het archief: dit is waarnaar nieuwe pakketten
   geüpload worden. Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar
   via een webbrowser en worden viermaal per dag verspreid naar
   de <a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.
   <br />
   <strong>Opmerking:</strong> door de aard van &lsquo;incoming&rsquo;
   raden we het spiegelen ervan niet aan.
   </dd>

  <dt><a href="https://lintian.debian.org/";>Rapporten van Lintian</a></dt>
   <dd>
   <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian";>Lintian</a>
   is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan
   de beleidsrichtlijnen. Ontwikkelaars zouden het vóór iedere upload moeten
   gebruiken.
   </dd>

  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#experimental">Debian &lsquo;Experimental&rsquo;</a></dt>
   <dd>
   De distributie &lsquo;experimental&rsquo; wordt gebruikt als een
   tijdelijke opslagplaats voor zeer experimentele software. Installeer de
   <a href="https://packages.debian.org/experimental/";>pakketten uit
   experimental</a> enkel indien u reeds weet hoe u
   &lsquo;unstable&rsquo; moet gebruiken.
   </dd>

  <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian";>De Wiki van Debian</a></dt>
   <dd>
   De Debian Wiki bevat raadgevingen voor ontwikkelaars en andere
   personen die een bijdrage leveren.
   </dd>
</dl>

<h2><a id="projects">Projecten: interne groepen en projecten</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-folder-open fa-5x"></span>
</aside>

<ul>
<li><a href="website/">De Debian webpagina's</a></li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/";>Het Debian archief</a></li>
<li><a href="$(DOC)/ddp">Het Debian documentatieproject (DDP)</a></li>
<li><a href="https://qa.debian.org/";>Het Debian kwaliteitsverzekeringsteam (Quality Assurance - QA)</a></li>
<li><a href="$(HOME)/CD/">cd/dvd-images</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning";>Het ondertekenen van sleutels</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning/Coordination";>De coördinatiepagina voor de ondertekening van sleutels</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6";>Het Debian IPv6-project</a></li>
<li><a href="buildd/">Het Auto-buildernetwerk</a> en zijn <a href="https://buildd.debian.org/";>bouwlogboeken</a></li>
<li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Het Debian Description Translation Project - DDTP</a> (project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen)</li>
<li><a href="debian-installer/">Het installatiesysteem van Debian</a></li>
<li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
<li><a href="$(HOME)/women/">Debian-vrouwen</a></li>
<li><a href="$(HOME)/blends/">Debian Pure Blends</a> (Specifieke uitgaven van Debian</li>

</ul>


<h2><a id="miscellaneous">Diverse links</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-bookmark fa-5x"></span>
</aside>

<ul>
<li><a href="https://peertube.debian.social/home";>Opnames</a> van onze conferentietoespraken op PeerTube of met een
  <a href="https://debconf-video-team.pages.debian.net/videoplayer/";>andere gebruikersinterface</a></li>
<li><a href="passwordlessssh">SSH zo instellen</a> dat het u niet om een wachtwoord vraagt</li>
<li>Hoe u <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">een nieuwe mailinglijst kunt aanvragen</a></li>
<li>Informatie over <a href="$(HOME)/mirror/">een spiegelserver voor Debian opzetten</a></li>
<li>De <a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png";>grafiek van alle bugs</a></li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html";>Nieuwe pakketten</a> die wachten op opname in Debian (NEW-wachtrij)</li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Nieuwe Debian-pakketten</a> van de voorbije zeven dagen</li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt";>Pakketten die verwijderd werden uit Debian</a></li>
</ul>


Reply to: