[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://msmtpDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor msmtp.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--
Vrije (openbron)software uitgelegd in 3 minuten:
https://media.fsfe.org/w/xs29yhLxSP1uKLYkSeoKKp

# Dutch translation of msmtp debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the msmtp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: msmtp_1.8.16-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: msmtp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-10-27 23:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-11-11 15:44+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../msmtp.templates:1001
msgid "Enable AppArmor support?"
msgstr "Ondersteuning voor AppArmor aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../msmtp.templates:1001
msgid ""
" Apparmor is a kernel security mechanism to restrict programs capabilities\n"
" with per-program profiles.\n"
" .\n"
" The AppArmor profile for msmtp covers a lot of common usecases but there "
"are\n"
" still corner cases with some options which breaks msmtp with "
"incomprehensible\n"
" permissions denied errors."
msgstr ""
" Apparmor is een kernelbeveiligingsmechanisme dat de mogelijkheden van\n"
" programma's kan inperken met programmaspecifieke profielen.\n"
" .\n"
" Het AppArmor-profiel voor msmtp dekt veel voorkomende gevallen, maar er "
"zijn\n"
" nog steeds uitzonderlijke gevallen met bepaalde opties die msmtp onklaar\n"
" maken met onbegrijpelijke foutmeldingen over geen toegangsrechten."

#. Type: error
#. Description
#: ../msmtp.templates:2001
msgid "Remove SetGID bit on msmtp"
msgstr "Weghalen van het SetGID-bit bij msmtp"

#. Type: error
#. Description
#: ../msmtp.templates:2001
msgid ""
" Starting from version 1.8.22, msmtp will no longer be SetGID. Hence the\n"
" creation of the system-wide configuration (/etc/msmtprc) using debconf is\n"
" removed.\n"
" .\n"
" From one side, using the system wide configuration implied msmtp to be "
"SetGID\n"
" but recent security hardening changes in GLib prevent SetGID binaries "
"built\n"
" against libsecret to talk to the D-Bus session, and therefore prevent it "
"from\n"
" being able to retrieve passwords from gnome-keyring or KWallet.\n"
" .\n"
" On another side, it was easy for a local user to obtain the credentials\n"
" stored in /etc/msmtprc even if the file was not readable for this user "
"when\n"
" msmtp was SetGid.\n"
" .\n"
" More information in the following bug reports:\n"
"   - https://bugs.debian.org/944188\n";
"   - https://bugs.debian.org/995012";
msgstr ""
"Vanaf versie 1.8.22 is msmtp niet langer SetGID. Daarom\n"
"wordt het aanmaken van een voor het hele systeem geldende\n"
"configuratie (/etc/msmtprc) met behulp van debconf niet\n"
"langer toegepast.\n"
" .\n"
"Enerzijds impliceerde het gebruik van de voor het hele\n"
" systeem geldende configuratie dat msmtp SetGID was, maar\n"
" recente wijzigingen met het oog op een strengere\n"
" beveiliging in GLib voorkomen dat SetGID-binaire bestanden\n"
" die tegen libsecret gebouwd zijn, met de D-Bus-sessie\n"
" kunnen praten, en dus dat ze wachtwoorden kunnen ophalen\n"
" bij gnome-keyring of KWallet.\n"
" .\n"
"Anderzijds was het gemakkelijk voor een lokale gebruiker\n"
" om de inloggegevens te verkrijgen die waren opgeslagen\n"
" in /etc/msmtprc, zelfs als het bestand niet leesbaar was\n"
" voor deze gebruiker toen msmtp SetGid was.\n"
" .\n"
"Meer informatie in de volgende bugrapporten:\n"
"   - https://bugs.debian.org/944188\n";
"   - https://bugs.debian.org/995012";

#~ msgid "Create a system wide configuration file?"
#~ msgstr "Wilt u dat er een systeemwijd configuratiebestand aangemaakt wordt?"

#~ msgid ""
#~ "msmtp has a sendmail emulation mode which allow to create a default "
#~ "system account that can be used by any user."
#~ msgstr ""
#~ "msmtp bevat een sendmail-emulatie-modus die toelaat een standaard "
#~ "systeemacount aan te maken die door elke gebruiker gebruikt kan worden."

#~ msgid "SMTP server hostname:"
#~ msgstr "STMP-servernaam:"

#~ msgid "SMTP port number:"
#~ msgstr "SMTP-poortnumer:"

#~ msgid "Generate an envelope-from address?"
#~ msgstr "Wilt u een 'envelope-from'-adres aanmaken?"

#~ msgid ""
#~ "msmtp can generate an envelope-from address based on the login name and "
#~ "the \"maildomain\" configuration variable."
#~ msgstr ""
#~ "msmtp kan een 'envelope-from'-adres aanmaken op basis van de "
#~ "gebruikersnaam en de 'maildomain' configuratievariabele."

#~ msgid "Domain to use for the envelope-from address:"
#~ msgstr "Voor het 'envelope-from'-adres te gebruiken domein:"

#~ msgid "Use TLS to encrypt connection?"
#~ msgstr "Wilt u de verbinding versleutelen met TLS?"

#~ msgid ""
#~ "Connection to remote hosts can be encrypted using TLS. This option should "
#~ "be enabled if the remote server supports such connections."
#~ msgstr ""
#~ "Verbindingen naar andere computers kunnen versleuteld worden met TLS. Als "
#~ "de andere computer zo'n verbindingen ondersteunt is dit de beste keuze."
--- msmtp_1.8.16-1_nl.po	2021-09-30 18:25:58.213637000 +0200
+++ msmtp_1.8.22-1_nl.po	2022-11-11 15:44:56.196616534 +0100
@@ -9,17 +9,16 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: msmtp_1.8.16-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: msmtp@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-09-11 19:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-30 18:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-10-27 23:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-11-11 15:44+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
-"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -48,68 +47,94 @@
 " nog steeds uitzonderlijke gevallen met bepaalde opties die msmtp onklaar\n"
 " maken met onbegrijpelijke foutmeldingen over geen toegangsrechten."
 
-#. Type: boolean
+#. Type: error
 #. Description
-#: ../templates:2001
-msgid "Create a system wide configuration file?"
-msgstr "Wilt u dat er een systeemwijd configuratiebestand aangemaakt wordt?"
+#: ../msmtp.templates:2001
+msgid "Remove SetGID bit on msmtp"
+msgstr "Weghalen van het SetGID-bit bij msmtp"
 
-#. Type: boolean
+#. Type: error
 #. Description
-#: ../templates:2001
+#: ../msmtp.templates:2001
 msgid ""
-"msmtp has a sendmail emulation mode which allow to create a default system "
-"account that can be used by any user."
+" Starting from version 1.8.22, msmtp will no longer be SetGID. Hence the\n"
+" creation of the system-wide configuration (/etc/msmtprc) using debconf is\n"
+" removed.\n"
+" .\n"
+" From one side, using the system wide configuration implied msmtp to be "
+"SetGID\n"
+" but recent security hardening changes in GLib prevent SetGID binaries "
+"built\n"
+" against libsecret to talk to the D-Bus session, and therefore prevent it "
+"from\n"
+" being able to retrieve passwords from gnome-keyring or KWallet.\n"
+" .\n"
+" On another side, it was easy for a local user to obtain the credentials\n"
+" stored in /etc/msmtprc even if the file was not readable for this user "
+"when\n"
+" msmtp was SetGid.\n"
+" .\n"
+" More information in the following bug reports:\n"
+"   - https://bugs.debian.org/944188\n";
+"   - https://bugs.debian.org/995012";
 msgstr ""
-"msmtp bevat een sendmail-emulatie-modus die toelaat een standaard "
-"systeemacount aan te maken die door elke gebruiker gebruikt kan worden."
+"Vanaf versie 1.8.22 is msmtp niet langer SetGID. Daarom\n"
+"wordt het aanmaken van een voor het hele systeem geldende\n"
+"configuratie (/etc/msmtprc) met behulp van debconf niet\n"
+"langer toegepast.\n"
+" .\n"
+"Enerzijds impliceerde het gebruik van de voor het hele\n"
+" systeem geldende configuratie dat msmtp SetGID was, maar\n"
+" recente wijzigingen met het oog op een strengere\n"
+" beveiliging in GLib voorkomen dat SetGID-binaire bestanden\n"
+" die tegen libsecret gebouwd zijn, met de D-Bus-sessie\n"
+" kunnen praten, en dus dat ze wachtwoorden kunnen ophalen\n"
+" bij gnome-keyring of KWallet.\n"
+" .\n"
+"Anderzijds was het gemakkelijk voor een lokale gebruiker\n"
+" om de inloggegevens te verkrijgen die waren opgeslagen\n"
+" in /etc/msmtprc, zelfs als het bestand niet leesbaar was\n"
+" voor deze gebruiker toen msmtp SetGid was.\n"
+" .\n"
+"Meer informatie in de volgende bugrapporten:\n"
+"   - https://bugs.debian.org/944188\n";
+"   - https://bugs.debian.org/995012";
 
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:3001
-msgid "SMTP server hostname:"
-msgstr "STMP-servernaam:"
+#~ msgid "Create a system wide configuration file?"
+#~ msgstr "Wilt u dat er een systeemwijd configuratiebestand aangemaakt wordt?"
 
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:4001
-msgid "SMTP port number:"
-msgstr "SMTP-poortnumer:"
+#~ msgid ""
+#~ "msmtp has a sendmail emulation mode which allow to create a default "
+#~ "system account that can be used by any user."
+#~ msgstr ""
+#~ "msmtp bevat een sendmail-emulatie-modus die toelaat een standaard "
+#~ "systeemacount aan te maken die door elke gebruiker gebruikt kan worden."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../templates:5001
-msgid "Generate an envelope-from address?"
-msgstr "Wilt u een 'envelope-from'-adres aanmaken?"
+#~ msgid "SMTP server hostname:"
+#~ msgstr "STMP-servernaam:"
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../templates:5001
-msgid ""
-"msmtp can generate an envelope-from address based on the login name and the "
-"\"maildomain\" configuration variable."
-msgstr ""
-"msmtp kan een 'envelope-from'-adres aanmaken op basis van de gebruikersnaam "
-"en de 'maildomain' configuratievariabele."
+#~ msgid "SMTP port number:"
+#~ msgstr "SMTP-poortnumer:"
 
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:6001
-msgid "Domain to use for the envelope-from address:"
-msgstr "Voor het 'envelope-from'-adres te gebruiken domein:"
+#~ msgid "Generate an envelope-from address?"
+#~ msgstr "Wilt u een 'envelope-from'-adres aanmaken?"
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../templates:7001
-msgid "Use TLS to encrypt connection?"
-msgstr "Wilt u de verbinding versleutelen met TLS?"
+#~ msgid ""
+#~ "msmtp can generate an envelope-from address based on the login name and "
+#~ "the \"maildomain\" configuration variable."
+#~ msgstr ""
+#~ "msmtp kan een 'envelope-from'-adres aanmaken op basis van de "
+#~ "gebruikersnaam en de 'maildomain' configuratievariabele."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../templates:7001
-msgid ""
-"Connection to remote hosts can be encrypted using TLS. This option should be "
-"enabled if the remote server supports such connections."
-msgstr ""
-"Verbindingen naar andere computers kunnen versleuteld worden met TLS. Als de "
-"andere computer zo'n verbindingen ondersteunt is dit de beste keuze."
+#~ msgid "Domain to use for the envelope-from address:"
+#~ msgstr "Voor het 'envelope-from'-adres te gebruiken domein:"
+
+#~ msgid "Use TLS to encrypt connection?"
+#~ msgstr "Wilt u de verbinding versleutelen met TLS?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Connection to remote hosts can be encrypted using TLS. This option should "
+#~ "be enabled if the remote server supports such connections."
+#~ msgstr ""
+#~ "Verbindingen naar andere computers kunnen versleuteld worden met TLS. Als "
+#~ "de andere computer zo'n verbindingen ondersteunt is dit de beste keuze."

Reply to: