[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/vote/howto_follow.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd
dutch/vote/howto_follow.wml als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Standaard resolutieprocedure" BARETITLE="true" NOHEADER="true" NOHOMELINK="true"
#use wml::debian::votebar
#use wml::debian::translation-check translation="e74c3fb0292e5eb9c4ffb3b534f6feaac88bf71b"

	<h1>Standaard resolutieprocedure</h1>

	<P>Een voorstel kan door elke ontwikkelaar worden ingediend door een bericht
  te posten op een gekwalificeerde mailinglijst. Een gekwalificeerde
  mailinglijst is elke "voor het publiek leesbare elektronische mailinglijst,
  aangewezen door de gedelegeerde(n) van de projectleider". De mailinglijst
  debian-vote@lists.debian.org is gedelegeerd door de projectsecretaris. Er is
  geen verplichte tekst voor een voorstel, maar hier zijn enkele
  <A HREF="./howto_proposal">richtlijnen</A>.

	<HR>
	<H2>Inleiding</H2>
	<P>Een voorstel wordt als formeel ingediend beschouwd als het werd
  voorgesteld door de projectleider of het technisch comité. Anders heeft het
  voorstel vijf (5) extra sponsors nodig voordat het bespreekbaar is. </P>

	<HR><H2>Discussie</H2>
	<P>Een voorstel blijft ten minste twee (2) weken ter bespreking open staan.
  Daarna kan de oorspronkelijke indiener of een van de vijf sponsors om
  stemming verzoeken. De stemming volgt niet automatisch op de bespreking. De
  projectleider kan toestaan dat de oproep tot stemming tot een week eerder
  wordt gedaan of dat de discussieperiode tot een week extra wordt verlengd.

	<HR><H2>Stemming</H2>
	<P>Na de oproep tot stemming wordt een stembiljet naar de aangewezen
  mailinglijst gestuurd. De ontwikkelaars vullen het stembiljet in en sturen
  het terug naar het in het stembiljet vermelde adres. De stemperiode duurt
  twee weken (maar kan naar goeddunken van de projectleider met een week
  worden verkort of verlengd).</p>

	<P>De Debian stemmachine zal de stem verwerken en een bevestiging
  terugsturen naar de stemmer. Nadat de stemperiode is geëindigd, zal de
  uitslag van de stemming en elke stemmer en zijn/haar stem op de mailinglijst
  worden geplaatst. De volledige tekst van elke stemming zal op de website
  worden geplaatst, met uitzondering van de stemming bij de verkiezing van de
  Debian Projectleider, die als een geheime stemming wordt beschouwd. In dat
  geval neemt de stemmachine maatregelen om de anonimiteit van de stemmer te
  garanderen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat elke stemmer nog steeds zijn
  eigen stem kan valideren.</p>

	<HR><H2>Amendementen</H2>
	<P>Een voorstel kan worden gewijzigd indien de indiener van het voorstel en
  alle vijf (5) de sponsors het daarmee eens zijn. Als een van hen bezwaar
  maakt, vormt het amendement het begin van dit proces door eerst zelf vijf
  (5) sponsors rond zich te verzamelen. Op het moment van de stemming worden
  de amendementen opties of vormen van het voorstel waarover moet worden
  gestemd.</p>

Reply to: