[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/doc/index.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/doc/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/doc/index.wml b/dutch/doc/index.wml
index ec82feadfac..f9b5cadc7e3 100644
--- a/dutch/doc/index.wml
+++ b/dutch/doc/index.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Documentatie"
-#use wml::debian::translation-check translation="0a27e08a6c22112dbd96c5925356b4609db6e49d"
+#use wml::debian::translation-check translation="fca004f92b97a053bc89c121827943f1eae0531b"
 
 # Last translation update by: $Author$
 # Last translation update at: $Date$
@@ -110,9 +110,6 @@ Beleidshandboek - nog niet in het Nederlands)</li>
 naslagwerk voor ontwikkelaars van Debian - nog niet in het Nederlands)</li>
    <li><a href="devel-manuals#debmake-doc">Guide for Debian
 Maintainers</a> (Handleiding voor onderhouders van Debian - nog niet in
-het Nederlands)</li>
-   <li><a href="devel-manuals#maint-guide">Debian New Maintainers'
-Guide</a> (De handleiding voor nieuwe onderhouders van Debian - nog niet in
 het Nederlands)</li>
    <li><a href="devel-manuals#packaging-tutorial">Introduction to Debian
 packaging</a> (Inleiding in het maken van Debian-pakketten - nog niet in het
@@ -150,7 +147,7 @@ GNU/Linux beschikbaar als <a href="books">gedrukt boek</a>.</p>
 
 <h3 id="howtos">HOWTO’s</h3>
 
-<p>De <a href="https://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html";>HOWTO-documenten</a>
+<p>De <a href="https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html";>HOWTO-documenten</a>
 beschrijven, zoals hun naam al zegt, <em>hoe</em> u iets kunt doen. Over het algemeen behandelen ze een specifiek onderwerp.</p>
 
 
@@ -171,7 +168,7 @@ Er is ook een afzonderlijke <a href="../CD/faq/">FAQ over Debian-CD/DVD’s</a>.
 <p>De volgende documenten bevatten snelle, korte instructies:</p>
 
 <dl>
- <dt><strong><a href="https://www.tldp.org/docs.html#man";>man-pagina’s</a></strong></dt>
+ <dt><strong><a href="https://tldp.org/docs.html#man";>man-pagina’s</a></strong></dt>
   <dd>Vanouds worden alle UNIX programma's gedocumenteerd in
     zogenaamde <q><em>manual pages</em></q> (man-pagina’s). Dit zijn
     naslagpagina’s die u kunt oproepen door middel van het commando
#use wml::debian::template title="Documentatie"
#use wml::debian::translation-check translation="fca004f92b97a053bc89c121827943f1eae0531b"

# Last translation update by: $Author$
# Last translation update at: $Date$

<p>Een belangrijk deel van elk besturingssysteem is de documentatie,
technische handleidingen die de functie en het gebruik van de
programma’s beschrijven. Als onderdeel van de inspanningen die Debian
levert om een vrij besturingssysteem van hoge kwaliteit af te leveren, doet
het Debian Project alle moeite om te zorgen dat al haar gebruikers goede
documentatie in een toegankelijk formaat ter beschikking hebben.</p>

<h2>Waar te beginnen</h2>

<p>Als u een <em>nieuwe gebruiker</em> van Debian bent, dan raden we u aan te
beginnen met de:</p>

<ul>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installatiehandleiding</a></li>
 <li><a href="manuals/debian-faq/">Debian GNU/Linux FAQ</a></li>
</ul>

<p>Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft wanneer u uw eerste
installatie van Debian uitvoert. Waarschijnlijk zullen ze veel vragen
beantwoorden en u helpen bij het werken met uw nieuwe Debian systeem.
Later zult u mogelijk de volgende documenten willen raadplegen:</p>

<ul>
 <li><a href="manuals/debian-handbook/">Het Debian Beheerders
Handboek</a>, de omvattende gebruikershandleiding</li>
 <li><a href="manuals/debian-reference/">Debian Reference</a>, Debian
Naslagwerk, een beknopte gebruikershandleiding met de klemtoon op de
shell-commandoregel (nog niet naar het Nederlands vertaald)</li>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/releasenotes">Release Notities</a>,
 voor wie een opwaardering naar een nieuwe release uitvoert</li>
 <li><a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>, een goede bron van
 informatie voor nieuwkomers (beperkt aantal pagina's in het Nederlands)</li>
</ul>

<p>Zorg er tot slot voor dat u een afgedrukte versie van de
<a href="https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/refcard";>Debian GNU/Linux
Naslagkaart</a>, een overzicht van de belangrijkste commando’s op een
Debian systeem, bij de hand heeft.</p>

<p>Hieronder wordt een overzicht gegeven van nogal wat overige beschikbare documentatie.</p>

<h2>Soorten documentatie</h2>

<p>Het grootste deel van de documentatie die is opgenomen in Debian, is
oorspronkelijk geschreven voor GNU/Linux in het algemeen. Er is echter
ook documentatie die specifiek voor Debian is geschreven. Daarbij kunnen
de volgende basiscategoriëen worden onderkend:</p>

<ul>
 <li><a href="#manuals">handleidingen</a></li>
 <li><a href="#howtos">HOWTO’s</a></li>
 <li><a href="#faqs">FAQ's (veelgestelde vragen)</a></li>
 <li><a href="#other">overige meer beknopte documenten</a></li>
</ul>


<h3 id="manuals">Handleidingen</h3>

<p>De handleidingen lijken op boeken, omdat zij uitgebreid ingaan op
belangrijke onderwerpen.</p>

<p>Veel van de hier vermelde handleidingen zijn zowel online als in een
Debian-pakket beschikbaar. In feite zijn de meeste handleidingen op de website
afkomstig van hun respectievelijk Debian-pakket. Kies hieronder een handleiding
voor de pakketnaam en/of voor de link naar de online versie.</p>

<h3>Handleidingen die specifiek zijn voor Debian</h3>

<div class="line">
 <div class="item col50">

  <h4>Gebruikershandleidingen</h4>
  <ul>
   <li><a href="user-manuals#faq">Debian GNU/Linux FAQ</a> (veelgestelde
vragen)</li>
   <li><a href="user-manuals#install">Debian Installatiehandleiding</a></li>
   <li><a href="user-manuals#relnotes">De Debian Release Notities</a></li>
   <li><a href="user-manuals#refcard">Debian Naslagkaart</a></li>
   <li><a href="user-manuals#debian-handbook">Het Debian Beheerders
Handboek</a></li>
   <li><a href="user-manuals#quick-reference">Debian Reference</a> (Debian
naslagwerk - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#securing">Securing Debian Manual</a>
(Handleiding voor het beveiligingen van Debian - nog niet in het
Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#aptitude">Gebruikershandleiding voor
aptitude</a></li>
   <li><a href="user-manuals#apt-guide">APT User's Guide</a> (Gebruikershandleiding voor APT - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#apt-offline">Using APT Offline</a> (APT offline gebruiken - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#java-faq">Debian GNU/Linux and Java FAQ</a> (De
FAQ over Debian GNU/Linux en Java - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#hamradio-maintguide">Debian Hamradio Maintainer’s Guide</a> (Debian handleiding voor onderhouders van amateurradio-pakketten)</li>
  </ul>

 </div>

 <div class="item col50 lastcol">

  <h4>Ontwikkelaarshandleidingen</h4>
  <ul>
   <li><a href="devel-manuals#policy">Debian Policy Manual</a> (Het Debian
Beleidshandboek - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#devref">Debian Developer's Reference</a> (Het
naslagwerk voor ontwikkelaars van Debian - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#debmake-doc">Guide for Debian
Maintainers</a> (Handleiding voor onderhouders van Debian - nog niet in
het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#packaging-tutorial">Introduction to Debian
packaging</a> (Inleiding in het maken van Debian-pakketten - nog niet in het
Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#menu">Debian Menu System</a> (Uitleg over het
Debian menusysteem - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#d-i-internals">Debian Installer
internals</a> (Achter de schermen van het Debian installatiesysteem - nog
niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#dbconfig-common">Guide for database using package maintainers</a> (Handleiding voor
onderhouders van pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
   <li><a href="devel-manuals#dbapp-policy">Policy for packages using databases</a> (Richtlijnen voor
pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
  </ul>

  <h4><a href="misc-manuals">Diverse handleidingen</a></h4>
  <ul>
   <li><a href="misc-manuals#history">Debian Project History</a>
(Geschiedenis van het Debian project - nog niet in het Nederlands)</li>
  </ul>

 </div>


</div>

<p class="clr">De volledige lijst van Debian-specifieke handleidingen en
andere documentatie kunt u vinden op de webpagina’s van het <a
href="ddp">Debian Documentatie-Project</a>.</p>

<p>Er is ook een aantal op gebruikers gerichte handleidingen voor Debian
GNU/Linux beschikbaar als <a href="books">gedrukt boek</a>.</p><h3 id="howtos">HOWTO’s</h3>

<p>De <a href="https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html";>HOWTO-documenten</a>
beschrijven, zoals hun naam al zegt, <em>hoe</em> u iets kunt doen. Over het algemeen behandelen ze een specifiek onderwerp.</p><h3 id="faqs">FAQ’s (veelgestelde vragen)</h3>

<p>De Engelse afkorting FAQ staat voor <q><em>frequently asked
questions</em></q> (veelgestelde vragen). Een FAQ is dus een document
dat veelgestelde vragen beantwoordt.</p>

<p>Vragen die specifiek verband houden met Debian, worden beantwoordt
in de <a href="manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a>.
Er is ook een afzonderlijke <a href="../CD/faq/">FAQ over Debian-CD/DVD’s</a>.</p>


<h3 id="other">Overige, beknopte documenten</h3>

<p>De volgende documenten bevatten snelle, korte instructies:</p>

<dl>
 <dt><strong><a href="https://tldp.org/docs.html#man";>man-pagina’s</a></strong></dt>
  <dd>Vanouds worden alle UNIX programma's gedocumenteerd in
    zogenaamde <q><em>manual pages</em></q> (man-pagina’s). Dit zijn
    naslagpagina’s die u kunt oproepen door middel van het commando
    <tt>man</tt>. Ze zijn meestal niet gericht op beginners. U kunt de
    man-pagina’s die in Debian beschikbaar zijn, opzoeken en doorlezen op
    <a href="https://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi";>https://manpages.debian.org/</a>.
  </dd>

 <dt><strong><a href="https://www.gnu.org/software/texinfo/manual/texinfo/html_node/index.html";>info-bestanden</a></strong></dt>
  <dd>Veel software van GNU is gedocumenteerd in <em>info-bestanden</em> in
  plaats van man-pagina’s. Deze bestanden bevatten uitgebreide informatie
  over het programma zelf, opties en voorbeelden. Ze zijn beschikbaar via het
  commando <tt>info</tt>.
  </dd>

 <dt><strong>diverse README-bestanden</strong></dt>
  <dd>De zogenaamde <q><em>read me</em></q> (lees mij) bestanden
    komen ook veel voor. Het zijn eenvoudige tekstbestanden die
	één enkel onderwerp beschrijven, meestal een specifiek pakket. U
	kunt veel van deze bestanden vinden in de
	<tt>/usr/share/doc/</tt> submappen op uw Debian-systeem.
	Elk softwarepakket heeft er een submap met zijn eigen readme-bestanden en eventuele
	configuratievoorbeelden. Merk op dat voor grotere programma’s
	documentatie meestal wordt aangeboden in een afzonderlijk pakket
	(met dezelfde naam als het oorspronkelijke pakket, maar eindigend op
	<em>-doc</em>).
  </dd>

 <dt><strong>naslagkaarten</strong></dt>
  <dd>
   <p>Naslagkaarten geven een zeer bondige samenvatting van een bepaald
   (sub)systeem. Veelal geeft zo’n naslagkaart een overzicht van de meest
   gebruikte commando’s op één enkel vel papier. Enkele vermeldenswaardige
   naslagkaarten en verzamelingen daarvan zijn:</p>
   <dl>
    <dt><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/refcard";>Debian
	  GNU/Linux Naslagkaart</a></dt>
     <dd>Deze kaart, die op één enkel blad papier kan worden afgedrukt,
	   biedt een overzicht van de belangrijkste commando’s en is een
	   goede referentie voor nieuwe gebruikers van Debian die er
       vertrouwd mee willen worden. Er is tenminste
	   basiskennis over computers, bestanden, mappen en de commandoregel
	   vereist. Beginnende gebruikers zullen mogelijk eerst het
	   <a href="user-manuals#quick-reference">Debian naslagwerk</a>
	   (Engels) willen lezen.</dd>

   </dl>
  </dd>
</dl>

<hrline />

<p>Als u de bovenstaande bronnen geraadpleegd heeft, maar nog
steeds geen antwoord op uw vraag of oplossing voor uw probleem met
Debian kunt vinden, kijk dan eens op onze <a
href="../support">ondersteuningspagina</a>.</p>

Reply to: