[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/code_of_conduct.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/code_of_conduct.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/code_of_conduct.wml b/dutch/code_of_conduct.wml
index a2c4be7b359..8078b62ddcd 100644
--- a/dutch/code_of_conduct.wml
+++ b/dutch/code_of_conduct.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Debian-gedragscode" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="0c23387e8dec42b522780b8e0908d100d4e279b7"
+#use wml::debian::translation-check translation="07703a9a7032b563dbeddb0b9c9e0836608dc489"
 
 # Last Translation update by $Author$
 # Last Translation update at $Date$
@@ -133,6 +133,9 @@ IRC-kanalen en andere communicatiemiddelen binnen het project.</p>
   <li>De <a
   href="https://wiki.debian.org/DebianIRCChannelGuidelines";>IRC-kanaalrichtlijnen</a>
   bevatten nuttige adviezen, specifiek voor Debian IRC-kanalen.</li>
+   <li>Het Community-team heeft wat extra richtlijnen geschreven over hoe de
+   gedragscode <a href="$(HOME)/code_of_conduct_interpretation"> moet worden
+   geïnterpreteerd</a>.</li>
 </ul>
 
 <p><em>Wijzigingen aan deze gedragscode moeten de normale GR-procedure
@@ -140,3 +143,5 @@ volgen. Dat gezegd zijnde kan de DPL (of de gedelegeerden van de DPL)
 links naar andere documenten in de sectie "Verder lezen" toevoegen of
 verwijderen na consultatie met het project, en zonder de noodzaak voor
 een GR.</em></p>
#use wml::debian::template title="Debian-gedragscode" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="07703a9a7032b563dbeddb0b9c9e0836608dc489"

# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$


{#meta#:
<meta name="keywords" content="code of conduct, coc">
:#meta#}

<p>
 Versie 1.0 geratificeerd op 28 april 2014.
</p>

<p>Het Debian Project, de makers van het Debian-systeem, heeft een
gedragscode aangenomen voor deelnemers op zijn mailinglijsten,
IRC-kanalen en andere communicatiemiddelen binnen het project.</p>


<hr />
  <h2>Debian <q>gedragscode</q></h2>

  <ol>
   <li>
	<strong>Wees respectvol</strong>
	<p>
  In een project zo groot als Debian is het onvermijdelijk dat er
  mensen zijn waarmee je mogelijk niet akkoord bent, of het moeilijk
  vindt om ermee samen te werken. Accepteer dat, maar wees toch
  respectvol. Niet akkoord zijn is geen excuus voor slecht gedrag of
  persoonlijke aanvallen, en een gemeenschap waarin mensen zich
  aangevallen voelen is geen gezonde gemeenschap.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Veronderstel goede bedoelingen</strong>
	<p>
  Debian-medewerkers hebben veel manieren om ons gezamenlijk doel van
  een <a href="$(HOME)/intro/free">vrij</a> besturingssysteem te
  bereiken, dat anders mag zijn dan de jouwe. Ga er vanuit dat andere
  mensen dit doel ook in gedachten hebben.
	</p><p>
  Merk op dat veel van onze medewerkers het Engels niet als moedertaal
  hebben, of dat ze andere culturele achtergronden kunnen hebben.
  </p>
   </li>
   <li><strong>Wees collaboratief</strong>
	<p>
  Debian is een groot en complex project; er is altijd meer te leren
  binnen Debian. Het is goed om hulp te vragen als je het nodig hebt.
  Ook moet je een aanbod voor hulp bekijken in de context van ons
  gemeenschappelijk doel om Debian beter te maken.
  </p><p>
  Als je iets maakt ter verbetering van het project, wees dan bereid
  om aan anderen uit te leggen hoe het werkt, zodat zij op je werk
  kunnen bouwen om het nog beter te maken.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Probeer het kort te houden</strong>
	<p>
  Onthoud dat wat jij één keer schrijft, gelezen zal worden door
  honderden mensen. Een korte email schrijven betekent dat mensen de
  conversatie zo efficiënt mogelijk kunnen begrijpen. Als een lange
  uitleg nodig is, overweeg dan om een samenvatting toe te
  voegen.
  </p><p>
  Probeer om nieuwe argumenten aan een conversatie toe te voegen zodat
  elke mail iets nieuws toevoegt, in gedachten houdend dat de rest van
  de conversatie nog steeds de andere berichten met argumenten die
  reeds gemaakt zijn, bevat.
  </p><p>
  Probeer bij het onderwerp te blijven, vooral in discussies die al
  wat langer zijn.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Wees open</strong>
	<p>
  De meeste communicatiemiddelen die binnen Debian gebruikt worden,
  laten zowel publieke als private communicatie toe. Per paragraaf
  drie van het <a href="$(HOME)/social_contract">sociale contract</a>
  moet je bij voorkeur publieke communicatiemiddelen gebruiken voor
  Debian-gerelateerde berichten, tenzij je iets gevoelig wenst mede te
  delen.
  </p><p>
  Dit is ook van toepassing op berichten voor hulp of
  Debian-gerelateerde ondersteuning; niet alleen zal een publieke vraag
  om ondersteuning veel waarschijnlijker tot resultaat leiden, het
  zorgt er ook voor dat onbedoelde vergissingen door mensen die je
  vraag beantwoorden, eenvoudiger gedetecteerd en gecorrigeerd worden.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Bij problemen</strong>
   <p>Hoewel deze gedragscode door medewerkers nageleefd moet
   worden, begrijpen we dat mensen soms een slechte dag kunnen
   hebben, of zich niet bewust kunnen zijn van sommige van de
   richtlijnen in deze gedragscode. Als zich dat voordoet mag je hen
   beantwoorden en hen op deze gedragscode wijzen. Zulke berichten
   kunnen publiek of privé gestuurd worden, wat het meest van
   toepassing is. Dat gezegd zijnde, en onafhankelijk van of het
   bericht al dan niet publiek verstuurd werd, moet het nog steeds de
   richtlijnen in deze gedragscode volgen; met name mag het niet
   beledigend of respectloos zijn. Ga uit van goede bedoelingen; het
   is waarschijnlijker dat medewerkers zich onbewust zijn van hun
   slecht gedrag dan dat ze bewust de kwaliteit van de discussie
   proberen te verminderen.
   </p><p>
   Serieuze of persistente overtreders zullen tijdelijk of permanent
   geweerd worden van de communicatie via de systemen van Debian.
   Klachten kunnen gestuurd worden (privé) naar de beheerders van het
   Debian-communicatieforum in kwestie. Om contactgegevens van deze
   beheerders te vinden kan u <a href="$(HOME)/intro/organization">de
   pagina over de organisatiestructuur van Debian</a> raadplegen.
   </p>
   </li>
  </ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">Verder lezen</h2>
   <p>Sommige van de links in deze sectie refereren niet naar
   documenten die deel uitmaken van deze gedragscode, noch zijn ze
   gezaghebbend binnen Debian. Dat gezegd zijnde, bevatten ze allemaal
   wel nuttige informatie over hoe je je kan gedragen op onze
   communicatiekanalen.
   </p>
   <ul>
   <li>Debian heeft een <a
   href="$(HOME)/intro/diversity">diversiteitsverklaring</a>.</li>
   <li>De <a href="https://people.debian.org/~enrico/dcg/";>Debian Community
   Guidelines</a> van Enrico Zini bevat wat advies over hoe je
   effectief kunt communiceren.</li>
   <li>De <a
   href="$(HOME)/MailingLists/#codeofconduct">Mailinglijst-gedragscode</a>
   bevat nuttige adviezen, specifiek voor Debian-mailinglijsten.</li>
   <li>De <a
   href="https://wiki.debian.org/DebianIRCChannelGuidelines";>IRC-kanaalrichtlijnen</a>
   bevatten nuttige adviezen, specifiek voor Debian IRC-kanalen.</li>
   <li>Het Community-team heeft wat extra richtlijnen geschreven over hoe de
   gedragscode <a href="$(HOME)/code_of_conduct_interpretation"> moet worden
   geïnterpreteerd</a>.</li>
</ul>

<p><em>Wijzigingen aan deze gedragscode moeten de normale GR-procedure
volgen. Dat gezegd zijnde kan de DPL (of de gedelegeerden van de DPL)
links naar andere documenten in de sectie "Verder lezen" toevoegen of
verwijderen na consultatie met het project, en zonder de noodzaak voor
een GR.</em></p>Reply to: