[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

De vertaling van de documentatie van apt werd bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

--- apt_2.3.8_nl.po	2021-08-17 18:22:26.730899232 +0200
+++ apt_2.3.11_nl.po	2021-10-25 12:46:57.659846666 +0200
@@ -4,10 +4,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-doc 2.3.8\n"
+"Project-Id-Version: apt-doc 2.3.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-07-29 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-08-17 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-10-18 16:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-10-25 12:46+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -6882,6 +6882,40 @@
 "ervoor dat een pakketbron behandeld wordt als onbetrouwbaar, zelfs al was ze succesvol bij de authenticatietoetsen. "
 "De standaardwaarde kan niet expliciet ingesteld worden."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para><literallayout>
+#: sources.list.5.xml
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Types: deb\n"
+"URIs: https://deb.debian.org\n";
+"Suites: stable\n"
+"Components: main contrib non-free\n"
+"Signed-By:\n"
+" -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\n"
+" .\n"
+" mDMEYCQjIxYJKwYBBAHaRw8BAQdAD/P5Nvvnvk66SxBBHDbhRml9ORg1WV5CvzKY\n"
+" CuMfoIS0BmFiY2RlZoiQBBMWCgA4FiEErCIG1VhKWMWo2yfAREZd5NfO31cFAmAk\n"
+" IyMCGyMFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQREZd5NfO31fbOwD6ArzS\n"
+" dM0Dkd5h2Ujy1b6KcAaVW9FOa5UNfJ9FFBtjLQEBAJ7UyWD3dZzhvlaAwunsk7DG\n"
+" 3bHcln8DMpIJVXht78sL\n"
+" =IE0r\n"
+" -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----"
+msgstr ""
+"Types: deb\n"
+"URIs: https://deb.debian.org\n";
+"Suites: stable\n"
+"Components: main contrib non-free\n"
+"Signed-By:\n"
+" -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\n"
+" .\n"
+" mDMEYCQjIxYJKwYBBAHaRw8BAQdAD/P5Nvvnvk66SxBBHDbhRml9ORg1WV5CvzKY\n"
+" CuMfoIS0BmFiY2RlZoiQBBMWCgA4FiEErCIG1VhKWMWo2yfAREZd5NfO31cFAmAk\n"
+" IyMCGyMFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQREZd5NfO31fbOwD6ArzS\n"
+" dM0Dkd5h2Ujy1b6KcAaVW9FOa5UNfJ9FFBtjLQEBAJ7UyWD3dZzhvlaAwunsk7DG\n"
+" 3bHcln8DMpIJVXht78sL\n"
+" =IE0r\n"
+" -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----"
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: sources.list.5.xml
 msgid ""
@@ -6895,7 +6929,9 @@
 "key, if this isn't desired an exclamation mark (<literal>!</literal>) can be appended to the fingerprint to disable "
 "this behaviour.  The option defaults to the value of the option with the same name if set in the previously acquired "
 "<filename>Release</filename> file of this repository (only fingerprints can be specified there through).  Otherwise "
-"all keys in the trusted keyrings are considered valid signers for this repository."
+"all keys in the trusted keyrings are considered valid signers for this repository.  The option may also be set "
+"directly to an embedded GPG public key block. Special care is needed to encode the empty line with leading spaces "
+"and \".\": <placeholder type=\"literallayout\" id=\"0\"/>"
 msgstr ""
 "<option>Signed-By</option> (<option>signed-by</option>) is een optie die van een pakketbron vereist dat de "
 "verificatie door &apt-secure; gebeurt aan de hand van een bepaalde set sleutels in plaats van aan de hand van alle "
@@ -6910,7 +6946,9 @@
 "</literal>) toegevoegd worden waardoor dit gedrag uitgezet wordt. Standaard krijgt de optie de waarde van de optie "
 "met dezelfde naam wanneer die ingesteld staat in het vooraf uit deze pakketbron opgehaald bestand <filename>Release</"
 "filename> (door middel hiervan kunnen enkel vingerafdrukken opgegeven worden). Anders worden alle sleutels uit de "
-"betrouwbare sleutelbossen als geldige ondertekenaars van deze pakketbron aanzien."
+"betrouwbare sleutelbossen als geldige ondertekenaars van deze pakketbron aanzien. De optie kan ook rechtstreeks "
+"worden ingesteld op een ingebed blok van een GPG-publieke sleutel. Speciale zorg is nodig om de lege regel te "
+"coderen met voorloopspaties en \".\": <placeholder type=\"literallayout\" id=\"0\"/>"
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: sources.list.5.xml
@@ -9829,6 +9867,22 @@
 msgid "Selects versions where the version string matches the specified regular expression."
 msgstr "Selecteert versies waarvan de versietekenreeks overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-patterns.7.xml
+#| msgid "<code>?not(PATTERN)</code>"
+msgid "<code>?priority(NAME)</code>"
+msgstr "<code>?priority(NAAM)</code>"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-patterns.7.xml
+msgid "<code>~pNAME</code>"
+msgstr "<code>~pNAAM</code>"
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-patterns.7.xml
+msgid "Selects versions where the Priority string equals the given name."
+msgstr "Selecteert versies waarvan de prioriteitstekenreeks gelijk is aan de opgegeven naam."
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt-patterns.7.xml
 msgid "Package relationship patterns"

Reply to: