[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/debian-desktop/index.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/devel/debian-desktop/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/devel/debian-desktop/index.wml b/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
index 108e0ea4625..3388356a821 100644
--- a/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
+++ b/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
@@ -1,105 +1,76 @@
-#use wml::debian::template title="Debian op de Desktop"
+#use wml::debian::template title="Debian op de Desktop" MAINPAGE="true"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="8ec3b4714054480b88b16f537ac47c2447e19213"
+#use wml::debian::translation-check translation="385b72248b2434177dbd472f7c322a759a6a8dd0"
 
 # Last Translation Update by $Author$
 # Last Translation Update at $Date$
 
-<h2>Het Universele Besturingssysteem als uw Desktop</h2>
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<p>
- Het Debian Desktop subproject bestaat uit een groep vrijwilligers die het best mogelijke besturingssysteem
- willen maken voor de huis- en werkcomputer. Ons motto is <q>Software die gewoonweg werkt</q>.
- In het kort is het ons doel om Debian, GNU en Linux tot bij het brede publiek te brengen.
- <img style="float: right;" src="debian-desktop.png" alt="Debian Desktop"/>
-</p>
-<h3>Onze basisprincipes</h3>
-<ul>
- <li>
-  We erkennen dat er vele <a href="https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment";>grafische werkomgevingen</a> bestaan. We zullen het gebruik
-  ervan ondersteunen en ervoor zorgen dat ze goed werken op Debian.
- </li>
- <li>
-  We kennen enkel twee belangrijke groepen gebruikers: de beginneling en de expert. We zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om voor een
-beginneling de zaken heel eenvoudig te maken, en tegelijk willen we het de expert mogelijk maken alles volgens hun wensen af te stellen.
- </li>
- <li>
-  We zullen proberen te verzekeren dat software geconfigureerd is voor het meest gewone desktopgebruik. Bijvoorbeeld moet het gewone gebruikersaccount dat standaard aangemaakt wordt tijdens de installatie de rechten hebben om audio en video te spelen, te printen en het systeem te beheren via sudo.
- </li>
- <li>
-  <p>
-  We zullen proberen ervoor te zorgen dat de vragen (die tot een
-  minimum beperkt zouden moeten worden) die aan de gebruiker gesteld
-  worden, zinvol zijn, zelfs voor iemand met slechts een minimale
-  computerkennis.
-  Sommige pakketten in Debian presenteren de gebruiker momenteel moeilijke
-  technische details. Het installatiesysteem van Debian zou moeten
-  vermijden om de gebruiker technische configuratievragen (via het
-  debconf-systeem) te stellen. Voor een beginneling zijn deze vaak
-  verwarrend en beangstigend. Voor een expert kunnen ze vervelend en
-  overbodig zijn. Mogelijk weet een beginneling niet eens waarover deze
-  vragen gaan. En een expert kan zijn grafische werkomgeving configureren
-  zoals hij dat verkiest nadat de installatie afgerond is. In ieder geval
-  zouden dergelijke Debconf-vragen een lagere prioriteit moeten krijgen.
-  </p>
- <li>
-  En daaraan werken zal leuk worden.
- </li>
-</ul>
-<h3>Hoe u kunt helpen</h3>
-<p>
- De belangrijkste onderdelen van een Debian subproject zijn niet de mailinglijsten, de webpagina's of de archiefruimte voor de pakketten. Het belangrijkste zijn <em>gemotiveerde personen</em> die dingen doen gebeuren. U hoeft geen officiële ontwikkelaar te zijn om pakketten en patches te maken. Het kernteam van het Debian Desktop project zal ervoor zorgen dat uw werk wordt geïntegreerd. Hier volgen enkele dingen die u kunt doen:
-</p>
-<ul>
- <li>
-  Test de <em>taak</em> <q>Standaard Desktopomgeving</q> (of de taak kde-desktop), door één van onze <a
-href="$(DEVEL)/debian-installer/">testimages van de volgende release</a> te installeren en feedback te sturen
-naar de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>mailinglijst debian-desktop</a>.
- </li>
- <li>
-  Werk mee aan het <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">installatiesysteem van debian</a>.
-  De GTK+ frontend heeft u nodig.
- </li>
- <li>
-  Help het <a href="https://wiki.debian.org/Teams/DebianGnome";>Debian GNOME team</a>,
-  het <a href="https://qt-kde-team.pages.debian.net/";>Debian Qt and KDE team</a> of de
-  <a href="https://salsa.debian.org/xfce-team/";>Debian Xfce groep</a>.
-  U kunt helpen met pakketten maken, bugs beoordelen, documentatie, tests, enz.
- </li>
- <li>
-  Breng gebruikers bij hoe de huidige Debian desktop taken (desktop, gnome-desktop en kde-desktop) geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.
- </li>
- <li>
-  Werk aan het verlagen van de prioriteit van, of het verwijderen van <a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a>-prompts van pakketten en zorg ervoor dat deze welke noodzakelijk zijn, gemakkelijk te verstaan zijn.
- </li>
- <li>
-  Help bij de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>grafische vormgeving van de Debian Desktop</a>.
- </li>
+<ul class="toc">
+<li><a href="#philosophy">Onze filosofie</a></li>
+<li><a href="#help">Hoe u kunt helpen</a></li>
+<li><a href="#join">Met ons meedoen</a></li>
 </ul>
-<h3>Wiki</h3>
-<p>
-  We hebben een aantal artikels in onze Wiki die u hier kunt vinden:
-  <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a>. Sommige Debian Desktop wiki-artikels
-  zijn verouderd.
-</p>
-<h3>Mailinglijst</h3>
-<p>
-  Dit subproject wordt besproken op de mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>.
-</p>
-<h3>IRC Kanaal</h3>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Debian Desktop is een groep vrijwilligers die het best mogelijke besturingssysteem wil maken voor het computerwerkstation thuis of op het werk. Ons motto is: <q>software die gewoon werkt.</q> Ons doel: Debian, GNU en Linux tot bij het brede publiek brengen.</p>
+</aside>
+<h2><a id="philosophy">Onze filosofie</a></h2>
 <p>
- We moedigen iedereen (al dan niet ontwikkelaar van Debian) die geïnteresseerd is in Debian Desktop, aan om mee
- te doen op <a href="http://oftc.net/";>OFTC IRC</a> (irc.debian.org).
+We onderkennen dat er veel
+<a href="https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment";>Desktop-omgevingen</a>
+bestaan en dat we hun gebruik zullen ondersteunen - dit houdt ook in dat we
+ervoor moeten zorgen dat ze goed werken op Debian. Ons doel is om de grafische
+interfaces gebruiksvriendelijk te maken voor beginners, terwijl gevorderde
+gebruikers en experts de mogelijkheid hebben dingen aan te passen als ze dat
+willen.
 </p>
-<h3>Wie is er betrokken?</h3>
 <p>
- Iedereen die wenst, is welkom. Eigenlijk is iedereen van de pkg-gnome, pkg-kde en pkg-xfce groepen indirect betrokken.
- De intekenaars op de mailinglijst debian-desktop zijn actieve medewerkers. Ook de groepen rond het installatiesysteem van debian (debian-installer) en tasksel zijn van belang voor onze doelstellingen.
+We zullen proberen ervoor te zorgen dat de software is geconfigureerd voor het
+meest voorkomende desktopgebruik. Het normale gebruikersaccount dat tijdens de
+installatie wordt aangemaakt, moet bijvoorbeeld de bevoegdheid hebben om audio
+en video af te spelen, af te drukken en het systeem te beheren via sudo. Ook
+willen we de vragen van <a href="https://wiki.debian.org/debconf";>debconf</a>
+(het configuratiebeheersysteem van Debian) tot het absolute minimum beperken.
+Het is niet nodig om met moeilijke technische details te komen aandraven
+tijdens de installatie. In plaats daarvan zullen we proberen ervoor te zorgen
+dat debconf-vragen zinvol zijn voor de gebruikers. Een beginneling begrijpt
+misschien niet eens waar deze vragen over gaan. En een expert kan er perfect
+mee leven om de dekstop-omgeving te configureren nadat de installatie voltooid
+is.
 </p>
 
+<h2><a id="help">Hoe u kunt helpen</a></h2>
 <p>
- Deze webpagina wordt onderhouden door <a href="https://people.debian.org/~stratus/";>Gustavo Franco</a>.
- Eerdere onderhouders waren
- <a href="https://people.debian.org/~madkiss/";>Martin Loschwitz</a> en
- <a href="https://people.debian.org/~walters/";>Colin Walters</a>.
+We zoeken gemotiveerde mensen die dingen realiseren. U hoeft geen
+Debian-ontwikkelaar (Debian Developer - DD) te zijn om patches in te dienen of
+pakketten te maken. Het kernteam van Debian Desktop zal ervoor zorgen dat uw
+werk wordt geïntegreerd. Dus, hier zijn enkele dingen die u kunt doen om te
+helpen:
 </p>
+<ul>
+ <li>De standaard desktopomgeving (of een van de andere desktops) voor de komende release testen. Haal een van de <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">images uit testing</a> op en stuur feedback naar de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>mailinglijst debian-desktop</a>.</li>
+ <li>Meewerken met het <a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Team";>Team van het Debian-installatiesysteem</a> en deze <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">debian-installer</a> helpen te verbeteren – het GTK+ frontend heeft u nodig.</li>
+ <li>U kunt het <a href="https://wiki.debian.org/Teams/DebianGnome";>Debian GNOME team</a>, de <a href="https://qt-kde-team.pages.debian.net/";> Debian Qt/KDE pakketbeheerders en het Debian KDE Extras team</a>, of de <a href="https://salsa.debian.org/xfce-team/";>Debian Xfce groep</a> helpen met het verpakken, het oplossen van bugs, met documentatie, met testen en nog andere zaken.</li>
+ <li><a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a> helpen verbeteren door de prioriteit van vragen te verlagen of onnodige vragen uit pakketten te verwijderen. Maak de noodzakelijke deconf-vragen makkelijker te begrijpen.</li>
+ <li>Bent u bedreven als vormgever? Waarom zou u dan niet werken aan de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>grafische vormgeving van Debian Desktop</a>.</li>
+</ul>
+<h2><a id="join">Met ons meedoen</a></h2>
+<aside class="light">
+ <span class="fa fa-users fa-4x"></span>
+</aside>
+<ul>
+ <li><strong>Wiki:</strong> bezoek onze Wiki over <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a> (sommige artikels zijn misschien verouderd).</li>
+ <li><strong>Mailinglijst:</strong> overleg met ons op de mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>.</li>
+ <li><strong>IRC-kanaal:</strong> ga met ons in gesprek op IRC. Sluit aan bij het kanaal #debian-desktop op <a href="http://oftc.net/";>OFTC IRC</a> (irc.debian.org)</li>
+</ul>
#use wml::debian::template title="Debian op de Desktop" MAINPAGE="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="385b72248b2434177dbd472f7c322a759a6a8dd0"

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<ul class="toc">
<li><a href="#philosophy">Onze filosofie</a></li>
<li><a href="#help">Hoe u kunt helpen</a></li>
<li><a href="#join">Met ons meedoen</a></li>
</ul>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Debian Desktop is een groep vrijwilligers die het best mogelijke besturingssysteem wil maken voor het computerwerkstation thuis of op het werk. Ons motto is: <q>software die gewoon werkt.</q> Ons doel: Debian, GNU en Linux tot bij het brede publiek brengen.</p>
</aside>

<h2><a id="philosophy">Onze filosofie</a></h2>

<p>
We onderkennen dat er veel
<a href="https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment";>Desktop-omgevingen</a>
bestaan en dat we hun gebruik zullen ondersteunen - dit houdt ook in dat we
ervoor moeten zorgen dat ze goed werken op Debian. Ons doel is om de grafische
interfaces gebruiksvriendelijk te maken voor beginners, terwijl gevorderde
gebruikers en experts de mogelijkheid hebben dingen aan te passen als ze dat
willen.
</p>

<p>
We zullen proberen ervoor te zorgen dat de software is geconfigureerd voor het
meest voorkomende desktopgebruik. Het normale gebruikersaccount dat tijdens de
installatie wordt aangemaakt, moet bijvoorbeeld de bevoegdheid hebben om audio
en video af te spelen, af te drukken en het systeem te beheren via sudo. Ook
willen we de vragen van <a href="https://wiki.debian.org/debconf";>debconf</a>
(het configuratiebeheersysteem van Debian) tot het absolute minimum beperken.
Het is niet nodig om met moeilijke technische details te komen aandraven
tijdens de installatie. In plaats daarvan zullen we proberen ervoor te zorgen
dat debconf-vragen zinvol zijn voor de gebruikers. Een beginneling begrijpt
misschien niet eens waar deze vragen over gaan. En een expert kan er perfect
mee leven om de dekstop-omgeving te configureren nadat de installatie voltooid
is.
</p>

<h2><a id="help">Hoe u kunt helpen</a></h2>

<p>
We zoeken gemotiveerde mensen die dingen realiseren. U hoeft geen
Debian-ontwikkelaar (Debian Developer - DD) te zijn om patches in te dienen of
pakketten te maken. Het kernteam van Debian Desktop zal ervoor zorgen dat uw
werk wordt geïntegreerd. Dus, hier zijn enkele dingen die u kunt doen om te
helpen:
</p>

<ul>
 <li>De standaard desktopomgeving (of een van de andere desktops) voor de komende release testen. Haal een van de <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">images uit testing</a> op en stuur feedback naar de <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>mailinglijst debian-desktop</a>.</li>
 <li>Meewerken met het <a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Team";>Team van het Debian-installatiesysteem</a> en deze <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">debian-installer</a> helpen te verbeteren – het GTK+ frontend heeft u nodig.</li>
 <li>U kunt het <a href="https://wiki.debian.org/Teams/DebianGnome";>Debian GNOME team</a>, de <a href="https://qt-kde-team.pages.debian.net/";> Debian Qt/KDE pakketbeheerders en het Debian KDE Extras team</a>, of de <a href="https://salsa.debian.org/xfce-team/";>Debian Xfce groep</a> helpen met het verpakken, het oplossen van bugs, met documentatie, met testen en nog andere zaken.</li>
 <li><a href="https://packages.debian.org/debconf";>debconf</a> helpen verbeteren door de prioriteit van vragen te verlagen of onnodige vragen uit pakketten te verwijderen. Maak de noodzakelijke deconf-vragen makkelijker te begrijpen.</li>
 <li>Bent u bedreven als vormgever? Waarom zou u dan niet werken aan de <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop/Artwork";>grafische vormgeving van Debian Desktop</a>.</li>
</ul>

<h2><a id="join">Met ons meedoen</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fa fa-users fa-4x"></span>
</aside>

<ul>
 <li><strong>Wiki:</strong> bezoek onze Wiki over <a href="https://wiki.debian.org/DebianDesktop";>DebianDesktop</a> (sommige artikels zijn misschien verouderd).</li>
 <li><strong>Mailinglijst:</strong> overleg met ons op de mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-desktop/";>debian-desktop</a>.</li>
 <li><strong>IRC-kanaal:</strong> ga met ons in gesprek op IRC. Sluit aan bij het kanaal #debian-desktop op <a href="http://oftc.net/";>OFTC IRC</a> (irc.debian.org)</li>
</ul>


Reply to: