[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/website/examples.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/devel/website/examples.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/devel/website/examples.wml b/dutch/devel/website/examples.wml
index 53e6cdbb926..6a57d2a36a2 100644
--- a/dutch/devel/website/examples.wml
+++ b/dutch/devel/website/examples.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Voorbeelden"
-#use wml::debian::translation-check translation="ceca0da4950426a38fa87b51efcfd25749d8995a"
+#use wml::debian::translation-check translation="d1af73e44d054ea9925b972ae2cb196c0365a2bb"
 
 <h3>Een voorbeeld van hoe met een vertaling te beginnen</h3>
 
@@ -30,7 +30,7 @@
    talen deze instelling aangepast zal moeten worden.
 </ul>
 
-<p>Bewerk Make.lang en verander 'LANGUAGE := en' naar 'LANGUAGE := nl'.
+<p>Bewerk Make.lang en verander 'LANGUAGE := en' in 'LANGUAGE := nl'.
 Voor het geval u vertaalt naar een taal die een multi-byte tekenset gebruikt,
 moet u in dat bestand mogelijk bepaalde andere variabelen aanpassen. Lees
 voor verdere informatie ../Makefile.common en bekijk misschien ook andere
@@ -104,7 +104,7 @@ andere persoon die het probeert uit te voeren.
 
 <pre>
  git add foo.wml
-  cvs commit -m "fixed a broken link"
+  git commit -m "fixed a broken link"
  git push
 </pre>
 
#use wml::debian::template title="Voorbeelden"
#use wml::debian::translation-check translation="d1af73e44d054ea9925b972ae2cb196c0365a2bb"

<h3>Een voorbeeld van hoe met een vertaling te beginnen</h3>

<p>We gebruiken Nederlands voor dit voorbeeld:

<pre>
  git pull
  cd webwml
  mkdir dutch
  cd dutch
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo '<protect>include $(subst webwml/dutch,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile</protect>' &gt; Makefile
  mkdir po
  git add Make* .wmlrc
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  git add po/Makefile po/*.nl.po
</pre>

<p>Bewerk het bestand <tt>.wmlrc</tt> en maak de volgende aanpassingen:
<ul>
 <li>'-D CUR_LANG=English' aanpassen naar '-D CUR_LANG=Dutch'
 <li>'-D CUR_ISO_LANG=en' aanpassen naar '-D CUR_ISO_LANG=nl'
 <li>'-D CUR_LOCALE=en_US' aanpassen naar '-D CUR_LOCALE=nl_NL'
 <li>'-D CHARSET=utf-8' aanpassen naar wat passend is.<br>
   Nederlands gebruikt toevallig dezelfde tekencodering als Engels en dus is
   geen aanpassing nodig. Het is echter aannemelijk dat voor sommige nieuwe
   talen deze instelling aangepast zal moeten worden.
</ul>

<p>Bewerk Make.lang en verander 'LANGUAGE := en' in 'LANGUAGE := nl'.
Voor het geval u vertaalt naar een taal die een multi-byte tekenset gebruikt,
moet u in dat bestand mogelijk bepaalde andere variabelen aanpassen. Lees
voor verdere informatie ../Makefile.common en bekijk misschien ook andere
werkende voorbeelden (vertalingen zoals Chinees).

<p>Ga naar dutch/po en vertaal de tekstfragmenten uit de PO-bestanden. Dit zou
vrij eenvoudig moeten zijn.

<p>Zorg er steeds voor om het Makefile-bestand te kopiëren naar iedere map
die u vertaalt. Dit is noodzakelijk omdat het programma <code>make</code>
gebruikt wordt voor de omzetting van de .wml-bestanden naar HTML, en
<code>make</code> maakt gebruik van Makefile-bestanden.

<p>Wanneer u klaar bent met het toevoegen en bewerken van pagina's, moet u de commando's
<pre>
  git commit -m "Voeg hier uw vastleggingsbericht toe"
  git push
</pre>
uitvoeren in de map webwml. U kunt nu beginnen met het vertalen van de pagina's.

<h3>Een voorbeeld van het vertalen van een pagina</h3>

<p>De Nederlandse vertaling van het sociale contract zal voor dit voorbeeld gebruikt worden:

<pre>
  cd webwml
  ./copypage.pl -l dutch english/social_contract.wml
  cd dutch
</pre>

<p>Dit zal automatisch de kopregel translation-check toevoegen, die verwijst
naar de versie van het originele bestand dat gekopieerd werd. Dit maakt ook de
doelmap en het Makefile-bestand aan als die nog niet bestaan.</p>

<p>Bewerk social_contract.wml met een editor en vertaal de tekst. Tracht
geenszins eventuele links te vertalen of ze op een andere manier aan te
passen - indien u iets wenst te wijzigen, vraag dit dan aan op de mailinglijst
debian-www. Wanneer u klaar bent, type dan

<pre>
  git add social_contract.wml
  git commit -m "Translated social contract to dutch"
  git push
</pre>

<h3>Een voorbeeld van het toevoegen van een nieuwe map</h3>

<p>Dit voorbeeld toont hoe in de Nederlandse vertaling de map /intro toegevoegd wordt:

<pre>
  cd webwml/dutch
  mkdir intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
  git add Makefile
  git commit -m "added the intro dir to git"
  git push
</pre>

Zorg ervoor dat een nieuwe map het Makefile-bestand bevat en dat dit vastgelegd
werd in git. Anders zal het programma make een foutmelding geven aan iedere
andere persoon die het probeert uit te voeren.


 <h3>Een voorbeeld van een conflict</h3>

 <p>Dit voorbeeld toont een vastlegging die niet zal werken, omdat de kopie in
 het depot gewijzigd werd sinds uw laatste <kbd>git pull</kbd>.</p>

 <p>U heeft wat wijzigingen aangebracht in het bestand foo.wml. Dan zal:</p>

 <pre>
  git add foo.wml
  git commit -m "fixed a broken link"
  git push
 </pre>

 de volgende uitvoer geven:

 <pre>
To salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git'
 </pre>

 <p>of iets in die aard :)
    <br />
    <br />
  Dat betekent dat je wijzigingen <strong>niet</strong> naar het git-depot
  zijn gepusht vanwege conflicten.
    <br />
  U zult moeten onderzoeken wat er fout ging, de conflicten oplossen en
  opnieuw proberen te committen/pushen.</p>


Reply to: