[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://msmtpDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
msmtp.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of msmtp debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the msmtp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: msmtp_1.8.16-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: msmtp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-09-11 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-30 18:25+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Enable AppArmor support?"
msgstr "Ondersteuning voor AppArmor aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
" Apparmor is a kernel security mechanism to restrict programs capabilities\n"
" with per-program profiles.\n"
" .\n"
" The AppArmor profile for msmtp covers a lot of common usecases but there "
"are\n"
" still corner cases with some options which breaks msmtp with "
"incomprehensible\n"
" permissions denied errors."
msgstr ""
" Apparmor is een kernelbeveiligingsmechanisme dat de mogelijkheden van\n"
" programma's kan inperken met programmaspecifieke profielen.\n"
" .\n"
" Het AppArmor-profiel voor msmtp dekt veel voorkomende gevallen, maar er "
"zijn\n"
" nog steeds uitzonderlijke gevallen met bepaalde opties die msmtp onklaar\n"
" maken met onbegrijpelijke foutmeldingen over geen toegangsrechten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Create a system wide configuration file?"
msgstr "Wilt u dat er een systeemwijd configuratiebestand aangemaakt wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"msmtp has a sendmail emulation mode which allow to create a default system "
"account that can be used by any user."
msgstr ""
"msmtp bevat een sendmail-emulatie-modus die toelaat een standaard "
"systeemacount aan te maken die door elke gebruiker gebruikt kan worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "SMTP server hostname:"
msgstr "STMP-servernaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "SMTP port number:"
msgstr "SMTP-poortnumer:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Generate an envelope-from address?"
msgstr "Wilt u een 'envelope-from'-adres aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"msmtp can generate an envelope-from address based on the login name and the "
"\"maildomain\" configuration variable."
msgstr ""
"msmtp kan een 'envelope-from'-adres aanmaken op basis van de gebruikersnaam "
"en de 'maildomain' configuratievariabele."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Domain to use for the envelope-from address:"
msgstr "Voor het 'envelope-from'-adres te gebruiken domein:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Use TLS to encrypt connection?"
msgstr "Wilt u de verbinding versleutelen met TLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Connection to remote hosts can be encrypted using TLS. This option should be "
"enabled if the remote server supports such connections."
msgstr ""
"Verbindingen naar andere computers kunnen versleuteld worden met TLS. Als de "
"andere computer zo'n verbindingen ondersteunt is dit de beste keuze."
--- msmtp_1.8.16-1_nl.po	2021-09-30 17:53:16.889696713 +0200
+++ msmtp_1.8.16-1_bijgewerkt_nl.po	2021-09-30 18:25:58.213637000 +0200
@@ -1,27 +1,31 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Dutch translation of msmtp debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# This file is distributed under the same license as the msmtp package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: msmtp\n"
+"Project-Id-Version: msmtp_1.8.16-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: msmtp@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-09-11 19:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-27 22:59+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2021-09-30 18:25+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Dutch\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
 msgid "Enable AppArmor support?"
-msgstr ""
+msgstr "Ondersteuning voor AppArmor aanzetten?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -36,6 +40,13 @@
 "incomprehensible\n"
 " permissions denied errors."
 msgstr ""
+" Apparmor is een kernelbeveiligingsmechanisme dat de mogelijkheden van\n"
+" programma's kan inperken met programmaspecifieke profielen.\n"
+" .\n"
+" Het AppArmor-profiel voor msmtp dekt veel voorkomende gevallen, maar er "
+"zijn\n"
+" nog steeds uitzonderlijke gevallen met bepaalde opties die msmtp onklaar\n"
+" maken met onbegrijpelijke foutmeldingen over geen toegangsrechten."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -101,4 +112,4 @@
 "enabled if the remote server supports such connections."
 msgstr ""
 "Verbindingen naar andere computers kunnen versleuteld worden met TLS. Als de "
-"andere computer zo'n verbindingen ondersteund is dit de beste keuze."
+"andere computer zo'n verbindingen ondersteunt is dit de beste keuze."

Reply to: