[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://glewlwydDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
glewlwyd.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of glewlwyd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the glewlwyd package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glewlwyd_2.5.2-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glewlwyd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-17 15:27-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-12 22:09+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Default
#. Translators: Default config type, but not translated (or is it?)
#: ../templates:1001 ../templates:1002
msgid "Personalized"
msgstr "Gepersonaliseerd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "No configuration"
msgstr "Geen configuratie"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1003
msgid "Glewlwyd setup"
msgstr "Instellen van Glewlwyd"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1003
msgid "You can configure it later if needed"
msgstr "Indien nodig kunt u het later configureren"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "External address to access Glewlwyd:"
msgstr "Extern adres voor de toegang tot Glewlwyd:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "PostgreSQL requires pgcrypto"
msgstr "PostgreSQL vereist pgcrypto"
--- glewlwyd_1.4.6-1_nl.po	2018-07-31 16:12:09.447402407 +0200
+++ glewlwyd_2.5.2-3_nl.po	2021-09-12 22:10:42.958598178 +0200
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the glewlwyd package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: glewlwyd_1.4.6-1\n"
+"Project-Id-Version: glewlwyd_2.5.2-3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: glewlwyd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-05-23 13:35-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-31 16:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-17 15:27-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-09-12 22:09+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -51,77 +52,8 @@
 msgid "External address to access Glewlwyd:"
 msgstr "Extern adres voor de toegang tot Glewlwyd:"
 
-#. Type: boolean
+#. Type: note
 #. Description
 #: ../templates:3001
-msgid "Enable password reset for users?"
-msgstr ""
-"Mogelijk maken voor gebruikers om het wachtwoord opnieuw in te stellen?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:4001
-msgid "Enter SMTP Host:"
-msgstr "Voer de SMTP-computer in:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:5001
-msgid "Enter sender e-mail address:"
-msgstr "Voer het e-mailadres van de afzender in:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:6001
-msgid "Enter reset password e-mail subject:"
-msgstr ""
-"Voer het onderwerp in van de e-mail in verband met het opnieuw instellen van "
-"het wachtwoord:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../templates:7001
-msgid "Algorithm used to sign/verify JWT"
-msgstr "Algoritme dat gebruikt wordt voor het ondertekenen/verifiëren van JWT"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../templates:7001
-msgid ""
-"JWT: Json Web Token Algorithms available: - RSA algorithm (asymetric) - "
-"ECDSA algorithm (asymetric) - SHA algorithm (symetric)"
-msgstr ""
-"JWT: Beschikbare Json Web Token Algoritmes: - RSA-algoritme (asymmetrisch) - "
-"ECDSA-algoritme (asymmetrisch) - SHA-algoritme (symmetrisch)"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:8001
-msgid "Enter JWT key size:"
-msgstr "Geef de grootte van de JWT-sleutel op:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:8001
-msgid "Values available are 256, 384 or 512"
-msgstr "Geldige waarden zijn 256, 384 en 512"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../templates:9001
-msgid "Generate a pair key/certificate?"
-msgstr "Een sleutel/certificaat-paar aanmaken?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:10001
-msgid "Enter SHA secret:"
-msgstr "Voer de geheime SHA-code in:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../templates:10001
-msgid "SHA secret is a string that will be used to sign and verify JWTs"
-msgstr ""
-"De geheime SHA-code is een tekenreeks die gebruikt zal worden voor het "
-"ondertekenen en verifiëren van JWT's"
+msgid "PostgreSQL requires pgcrypto"
+msgstr "PostgreSQL vereist pgcrypto"

Reply to: