[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/installing.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/installing.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/installing.po b/nl/installing.po
index 6f24a130..c5f22cc2 100644
--- a/nl/installing.po
+++ b/nl/installing.po
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-19 20:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-03-20 22:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-07-09 19:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-11 22:02+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 #. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
 #: en/installing.dbk:8
 msgid "en"
-msgstr "nl"
+msgstr "nlls -l"
 
 #. type: Content of: <chapter><title>
 #: en/installing.dbk:9
@@ -141,7 +141,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/installing.dbk:138
 msgid "Cloud installations"
 msgstr "Cloudinstallaties"
 
@@ -188,6 +187,21 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/installing.dbk:173
 msgid ""
+"The cloud team will provide updated images until the end of the LTS period "
+"for bullseye.  New images are typically released for each point release and "
+"after security fixes for critical packages.  The cloud team's full support "
+"policy can be found <ulink url=\"&url-cloud-wiki-imagelifecycle;\">here</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"Het cloudteam zal bijgewerkte images leveren tot het einde van de LTS-"
+"periode voor bullseye. Nieuwe images worden doorgaans vrijgegeven voor elke "
+"tussenrelease en na beveiligingsoplossingen voor kritieke pakketten. Het "
+"volledige ondersteuningsbeleid van het cloudteam vindt u <ulink url=\"&url-"
+"cloud-wiki-imagelifecycle;\">hier</ulink>."
+#. type: Content of: <chapter><section><para>
+#: en/installing.dbk:181
+msgid ""
 "More details are available at <ulink url=\"&url-cloud;\">cloud.debian.org</"
 "ulink> and <ulink url=\"&url-cloud-wiki;\">on the wiki</ulink>."
 msgstr ""
@@ -195,12 +209,12 @@ msgstr ""
 "org</ulink> en <ulink url=\"&url-cloud-wiki;\">op de wiki</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/installing.dbk:180
+#: en/installing.dbk:188
 msgid "Container and Virtual Machine images"
 msgstr "Container-images en virtuele machine-images"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/installing.dbk:182
+#: en/installing.dbk:190
 msgid ""
 "Multi-architecture Debian bullseye container images are available on <ulink "
 "url=\"&url-docker-hub;\">Docker Hub</ulink>.  In addition to the standard "
@@ -212,7 +226,7 @@ msgstr ""
 "schijfgebruik vermindert."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/installing.dbk:188
+#: en/installing.dbk:196
 msgid ""
 "Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to "
 "<ulink url=\"&url-vagrant-cloud;\">Vagrant Cloud</ulink>."
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-09 19:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-11 22:02+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/installing.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nlls -l"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/installing.dbk:9
msgid "Installation System"
msgstr "Installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:11
msgid ""
"The Debian Installer is the official installation system for Debian.  It "
"offers a variety of installation methods.  Which methods are available to "
"install your system depends on your architecture."
msgstr ""
"De <quote>Debian Installer</quote> is het officiële installatiesysteem voor "
"Debian. Het biedt verscheidene installatiemethoden. Welke methoden "
"beschikbaar zijn om uw systeem te installeren hangt af van uw architectuur."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:16
msgid ""
"Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
"Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Images van de installer voor &releasename; kunnen samen met de "
"installatiehandleiding worden gevonden op de <ulink url=\"&url-installer;"
"\">Website van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:21
msgid ""
"The Installation Guide is also included on the first media of the official "
"Debian DVD (CD/blu-ray) sets, at:"
msgstr ""
"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste cd/dvd van de "
"officiële Debian dvd-(cd/blu-ray)serie onder:"

#. type: Content of: <chapter><screen>
#: en/installing.dbk:25
#, no-wrap
msgid "/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"
msgstr "/doc/install/manual/<replaceable>taal</replaceable>/index.html\n"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:28
msgid ""
"You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
msgstr ""
"Het is aangeraden om ook de <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> bij de <quote>Debian Installer</quote> te bekijken voor "
"een lijst met bekende problemen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:33
msgid "What's new in the installation system?"
msgstr "Nieuwigheden in het installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:35
msgid ""
"There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
"previous official release with &debian; &oldrelease;, resulting in improved "
"hardware support and some exciting new features or improvements."
msgstr ""
"Het Debian Installatiesysteem is op veel punten verder ontwikkeld sinds zijn "
"vorige officiële uitgave met &debian; &oldrelease;. Dit heeft geleid tot "
"zowel betere hardware-ondersteuning als een aantal opmerkelijke nieuwe "
"functies en verbeteringen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:41
msgid ""
"If you are interested in an overview of the detailed changes since "
"&oldreleasename;, please check the release announcements for the "
"&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
"<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
msgstr ""
"Indien u geïnteresseerd bent in een gedetailleerd overzicht van de "
"veranderingen sinds &oldreleasename;, raadpleeg dan de aankondigingen bij de "
"beta- en RC-uitgaven voor &releasename;. Deze zijn te vinden op de <ulink "
"url=\"&url-installer-news;\">pagina met de historiek van de nieuwsberichten</"
"ulink> van het Debian Installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:120
msgid "Automated installation"
msgstr "Geautomatiseerde installatie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:122
msgid ""
"Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
"support in the installer for automated installation using preconfiguration "
"files.  This means that if you have existing preconfiguration files that "
"worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
"with the new installer without modification."
msgstr ""
"Sommige veranderingen die in het vorige hoofdstuk vermeld werden, hebben ook "
"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning door het installatiesysteem van "
"geautomatiseerde installaties met behulp van preconfiguratiebestanden. Dit "
"betekent dat als u bestaande preconfiguratiebestanden hebt die werkten met "
"het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat deze "
"zonder aanpassingen zullen werken met het nieuwe installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:129
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> has an "
"updated separate appendix with extensive documentation on using "
"preconfiguration."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-install-manual;\">installatiehandleiding</ulink> heeft "
"een aparte bijgewerkte bijlage met uitgebreide documentatie over het gebruik "
"van preconfiguratie."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:138
msgid "Cloud installations"
msgstr "Cloudinstallaties"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:140
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-cloud-team;\">cloud team</ulink> publishes Debian "
"bullseye for several popular cloud computing services including:"
msgstr ""
"Het <ulink url=\"&url-cloud-team;\">cloudteam</ulink> publiceert Debian "
"bullseye voor verschillende populaire clouddiensten, waaronder:"

#. type: Content of: <chapter><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/installing.dbk:147
msgid "OpenStack"
msgstr "OpenStack"

#. type: Content of: <chapter><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/installing.dbk:152
msgid "Amazon Web Services"
msgstr "Amazon Web Services"

#. type: Content of: <chapter><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/installing.dbk:157
msgid "Microsoft Azure"
msgstr "Microsoft Azure"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:164
msgid ""
"Cloud images provide automation hooks via cloud-init and prioritize fast "
"instance startup using specifically optimized kernel packages and grub "
"configurations.  Images supporting different architectures are provided "
"where appropriate and the cloud team endeavors to support all features "
"offered by the cloud service."
msgstr ""
"Cloud-images bieden via cloud-init automatiseringsuitbreidingen om voorrang "
"te geven aan het snel opstarten van dergelijke Debian installaties met "
"behulp van specifiek geoptimaliseerde kernelpakketten en grub-configuraties. "
"Images die verschillende architecturen ondersteunen worden waar nodig "
"geleverd en het cloudteam streeft ernaar alle functies te ondersteunen die "
"door de clouddienst worden aangeboden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:173
msgid ""
"The cloud team will provide updated images until the end of the LTS period "
"for bullseye.  New images are typically released for each point release and "
"after security fixes for critical packages.  The cloud team's full support "
"policy can be found <ulink url=\"&url-cloud-wiki-imagelifecycle;\">here</"
"ulink>."
msgstr ""
"Het cloudteam zal bijgewerkte images leveren tot het einde van de LTS-"
"periode voor bullseye. Nieuwe images worden doorgaans vrijgegeven voor elke "
"tussenrelease en na beveiligingsoplossingen voor kritieke pakketten. Het "
"volledige ondersteuningsbeleid van het cloudteam vindt u <ulink url=\"&url-"
"cloud-wiki-imagelifecycle;\">hier</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:181
msgid ""
"More details are available at <ulink url=\"&url-cloud;\">cloud.debian.org</"
"ulink> and <ulink url=\"&url-cloud-wiki;\">on the wiki</ulink>."
msgstr ""
"Meer informatie is beschikbaar op <ulink url=\"&url-cloud;\">cloud.debian."
"org</ulink> en <ulink url=\"&url-cloud-wiki;\">op de wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:188
msgid "Container and Virtual Machine images"
msgstr "Container-images en virtuele machine-images"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:190
msgid ""
"Multi-architecture Debian bullseye container images are available on <ulink "
"url=\"&url-docker-hub;\">Docker Hub</ulink>.  In addition to the standard "
"images, a <quote>slim</quote> variant is available that reduces disk usage."
msgstr ""
"Multiarchitectuur container-images voor Debian bullseye zijn beschikbaar op "
"<ulink url=\"&url-docker-hub;\">Docker Hub</ulink>. Naast de standaard-"
"images is er ook een <quote>afgeslankte</quote> variant beschikbaar die het "
"schijfgebruik vermindert."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:196
msgid ""
"Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to "
"<ulink url=\"&url-vagrant-cloud;\">Vagrant Cloud</ulink>."
msgstr ""
"Virtuele machine-images voor de Hashicorp Vagrant VM-manager worden "
"gepubliceerd op <ulink url=\"&url-vagrant-cloud;\">Vagrant Cloud</ulink>."

Reply to: