[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/ports/netbsd/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/ports/netbsd/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/ports/netbsd/index.wml b/dutch/ports/netbsd/index.wml
index ef7258ad95b..b6155670851 100644
--- a/dutch/ports/netbsd/index.wml
+++ b/dutch/ports/netbsd/index.wml
@@ -1,219 +1,135 @@
 #use wml::debian::template title="Debian GNU/NetBSD" BARETITLE="yes" NOHEADER="yes"
 #use wml::fmt::verbatim
-#include "$(ENGLISHDIR)/ports/netbsd/menu.inc"
-#use wml::debian::translation-check translation="6a11f166d66c3d21d75c0b38c728ed3d3dd75ba8"
-{#style#:
-<style type="text/css">
-  .update {
-	color:		red;
-	background:	inherit;
-	font-weight:	bold;
-  }
-</style>
-:##}
-
-<define-tag update endtag=required>
- <p><span class="update">UPDATE: </span>
-  %body
- </p>
-</define-tag>
-
+#use wml::debian::translation-check translation="c9a7e0f78250fe2fea728e669907c9ee47374e1c"
 
 #############################################################################
 <div class="important">
 <p><strong>
-Deze overdraagbaarheidsinspanning is al lang opgegeven. De informatie op deze
-pagina is er enkel voor historische redenen.
+Deze inspanning om Debian voor deze architectuur geschikt te maken is al lang
+opgegeven. Sinds oktober 2002 werd ze niet meer bijgewerkt. De informatie op
+deze pagina is er enkel voor historische redenen.
 </strong></p>
 </div>
 
-
 <h1>
 Debian GNU/NetBSD
 </h1>
 
-
 <p>
-Debian GNU/NetBSD is een streven om het Debian besturingssysteem geschikt
-te maken voor de NetBSD-kernel en libc (niet te verwarren met de andere
-overzettingen van Debian naar BSD, gebaseerd op glibc). De overzetting
-bevindt zich momenteel in een vroege ontwikkelingsfase - niettemin kan
-het systeem nu vanaf nul geïnstalleerd worden.
+Debian GNU/NetBSD (i386) was een streven om het Debian besturingssysteem
+geschikt te maken voor de NetBSD-kernel en libc (niet te verwarren met de
+andere overzettingen van Debian naar BSD, gebaseerd op glibc). Toen deze
+overzetting stopgezet werd (rond oktober 2002) bevond ze
+zich in een vroege ontwikkelingsfase - niettemin kon
+het systeem vanuit niets geïnstalleerd worden.
 </p>
 
-# dode link <p>
-#<a href="http://www.srcf.ucam.org/debian-netbsd/floppies";>\
-#Experimentele installatiediskettes downloaden</a> (laatst
-#bijgewerkt 6 oktober 2002)
-#</p>
-
 <p>
-<a href="why">Waarom Debian GNU/NetBSD?</a>
+Er was ook een poging om te beginnen met een overzetting naar Debian
+GNU/NetBSD (alpha), welke kon worden uitgevoerd vanuit een chroot in een
+systeemeigen NetBSD (alpha) systeem, maar dat niet zelfstandig kon opstarten,
+en gebruik maakte van de meeste systeemeigen NetBSD-bibliotheken. Er werd een
+<a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200201/msg00203.html";>bericht over de stand van zaken</a> naar de lijst gestuurd.
 </p>
 
-<h2>
-Hoe installeren
-</h2>
-
-<p>
-Download de diskette-images vanaf bovenstaande link. Gebruik voor laptops
-de laptop-images - gebruik voor alle andere machines de gewone images. Schrijf
-deze images op diskettes. Start op vanaf de eerste diskette - er zal u gevraagd
-worden om diskettes te wisselen. Volg de instructies die u worden gegeven
-nadat het menusysteem verschijnt.
-</p>
-
-<h2>
-Te doen
-</h2>
-
-<p>
-Pakketten die geproduceerd moeten worden
-</p>
+<h2>Historisch nieuws</h2>
+<dl class="gloss">
+ <dt class="new">06-10-2002:</dt>
+ <dd>
+   Er zijn nu experimentele installatiediskettes beschikbaar voor de
+   installatie van een Debian GNU/NetBSD systeem.
+ </dd>
+ <dt>06-03-2002:</dt>
+ <dd>
+   Matthew hackte <a href="https://packages.debian.org/ifupdown";>ifupdown</a>
+   naar a werkbare staat.
+ </dd>
+ <dt>25-02-2002:</dt>
+ <dd>
+   Matthew heeft gemeld dat ondersteuning voor shadow en PAM nu werken op
+   NetBSD. <a href="https://packages.debian.org/fakeroot";>fakeroot</a>
+   lijkt te werken op FreeBSD, maar stelt nog steeds problemen op NetBSD.
+ </dd>
+ <dt>07-02-2002:</dt>
+ <dd>
+   Nathan heeft zopas <a
+   href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00091.html";>gemeld</a>
+   dat hij Debian GNU/FreeBSD opgestart kreeg in multiuser modus. Hij
+   werkt ook aan een installatie, enkel op basis van pakketten (met een
+   gehackte debootstrap) met een aanzienlijk kleinere tarball.
+ </dd>
+ <dt>06-02-2002:</dt>
+ <dd>
+   Volgens Joel is gcc-2.95.4 geslaagd voor het grootste deel van zijn
+   testsuite en werd het verpakt.
+ </dd>
+ <dt>06-02-2002:</dt>
+ <dd>X11 werkt op NetBSD! Nogmaals een pluim voor Joel Baker
+ </dd>
+ <dt>04-02-2002:</dt>
+ <dd>Eerste stap in de richting van een Debian/*BSD-archief: <br />
+   <a href="mailto:lucifer@lightbearer.com";>Joel Baker</a>
+   <a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00067.html";>
+   kondigde een archief aan</a> voor Debian pakketten voor FreeBSD en NetBSD
+   dat geschikt is voor <kbd>dupload</kbd>.
+ </dd>
+ <dt>03-02-2002:</dt>
+ <dd>Debian GNU/NetBSD is nu
+   <a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00043.html";>
+   zelf-hosting</a>! Merk op dat het voor installatie nog steeds een werkende
+   NetBSD nodig heeft.
+ </dd>
+ <dt>30-01-2002:</dt>
+ <dd>De overzetting naar Debian GNU/*BSD heeft nu een webpagina!</dd>
+</dl>
+<h2>Waarom Debian GNU/NetBSD?</h2>
 
 <ul>
-<li>
-Voor alle libs in <kbd>/lib</kbd> en <kbd>/usr/lib</kbd> die momenteel niet
-verpakt worden, moet dit nog gebeuren
-</li>
-<li>
- base-passwd is wanhopig ongelukkig
- <update>
-  We hebben nu een in principe werkend base-passwd voor FreeBSD en
-  NetBSD (rest nog een segmentatiefout). Met dank aan Nathan en
-  Matthew.
- </update>
-</li>
-<li>er moeten equivalenten geproduceerd worden van console-tools/data
-  <update>
-   Er werden pakketten gemaakt die de basisfunctionaliteit leveren
-  </update>
-</li>
-<li>
-netbase moet opnieuw gebouwd worden. Dit is waarschijnlijk een van de
-moeilijkere taken - we hebben broncode voor de BSD-versies van ifconfig e.a.,
-maar de semantiek is iets anders. Als we bij de BSD-semantiek blijven, moeten we
-alle scripts die een semantiek in Linux-stijl gebruiken, aanpakken. Volgt
-de Hurd de semantiek in Linux-stijl en indien niet, hoe hebben zij het dan
-aangepakt?
- <update>
-   Marcus Brinkmann van het Hurd-team
-   <a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00087.html";>\
-   verduidelijkte</a> dit een beetje en schetste mogelijke oplossingen.
-   De huidige aanpak is de NetBSD-hulpmiddelen te gebruiken en ifupdown
-   aan te passen om de gebruiker eenzelfde interface te bieden.
- </update>
-</li>
-<li>procps (waarschijnlijk is het best om gewoon de BSD-versies te leveren)</li>
-# dode link <li>sysklogd
-# (we kunnen in plaats daarvan waarschijnlijk <a
-# href="https://packages.debian.org/msyslog";>msyslog</a> gebruiken)
-#
-# <update>
-#   <a href="https://packages.debian.org/msyslog";>msyslog</a> werkt op
-#   NetBSD (resten nog enkele minpuntjes in verband met bestandspaden)
-# </update>
-#</li>
-<li>sysvinit
- (BSD init ondersteunt geen runlevels. We kunnen het zonder te veel moeite
- herwerken om het te doen werken zoals Debian met één enkel runlevel)
- <update>
-  sysvinit werkt, Matthew is erin geslaagd om op i386 Debian GNU/NetBSD
-  op te starten! Er zijn nog wel wat problemen met opstartscripts,
-  maar dit is een belangrijke stap naar een volledig werkend systeem.
- </update>
-</li>
-<li><a href="https://packages.debian.org/fakeroot";>fakeroot</a>
- <update>
-  Fakeroot werkt nu.
- </update>
-</li>
-<li>XFree86
-  (Nathan is hier momenteel mee bezig, en ontdekte dat
-  <a href="https://packages.debian.org/ed";>ed</a> nodig is, wat een
-  segmentatiefout geeft. Verschillende personen onderzoeken deze zaak.)
-
-  <update>
-    ed werkt als het gebouwd wordt met libed.a. Ook valt Joel te citeren:
-	<q>X11 is in een bruikbare staat</q>! Het is niet behoorlijk verpakt,
-	maar het werkt. Pakketten mogen binnenkort verwacht worden.
-  </update>
-</li>
-<li>gcc-3.0
-  (Noch gcc-3.0.1 noch gcc-current zijn momenteel in een bruikbare
-  toestand voor BSD. Joel heeft een werkende versie van gcc-current
-  en poste de <a
-  href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00137.html";>resultaten
-  van de testsuite</a>. libstdc++ is nog steeds erg ongelukkig.)
-
-  <update>
-    gcc-3.0.4 werd uitgebracht en <a
-    href="http://gcc.gnu.org/gcc-3.0/features.html";> ondersteunt nu
-    NetBSD ELF-systemen</a> (ten minste voor doelwit x86).
-  </update>
-</li>
-# dode link <li>Hoe omgaan met architecturen?<br />
-#  Er is momenteel een <a
-#  href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00033.html";>discussie</a>
-#  gaande op de mailinglijst over Marcus Brinkmann's <a
-#  href="http://master.debian.org/~brinkmd/arch-handling.txt";>voorstel
-#  om met architecturen om te gaan</a>.
-#</li>
+<li>NetBSD werkt op hardware welke niet ondersteund wordt door Linux. Debian
+geschikt maken voor de NetBSD-kernel verhoogt het aantal platforms waarop het
+gebruik van een op Debian gebaseerd besturingssysteem mogelijk is.</li>
+<li>Het project Debian GNU/Hurd toont aan dat Debian niet gebonden is aan één
+specifieke kernel. De Hurd-kernel was echter nog steeds relatief onaf - een
+Debian GNU/NetBSD-systeem zou bruikbaar zijn op productieniveau.</li>
+<li>Lessen die getrokken werden uit het overzetten van Debian naar NetBSD
+kunnen worden gebruikt voor het geschikt maken van Debian voor andere kernels
+(zoals die van <a href="https://www.freebsd.org/";>FreeBSD</a>
+en <a href="https://www.openbsd.org/";>OpenBSD</a>).</li>
+<li>In tegenstelling tot projecten zoals
+<a href="https://www.finkproject.org/";>Fink</a>,
+was Debian GNU/NetBSD niet bedoeld om extra software of een Unix-achtige
+omgeving te voorzien voor een bestaand besturingssysteem (het aantal
+overzettingen van Debian naar *BSD is al uitgebreid, en deze bieden
+ontegensprekelijk een Unix-achtige omgeving). In plaats daarvan zou een
+gebruiker of beheerder die gewend is aan een meer traditioneel Debian-systeem
+zich onmiddellijk op zijn gemak moeten voelen met een Debian GNU/NetBSD-systeem
+en er zich in een relatief kort tijdsbestek bekwaam op moeten voelen.</li>
+<li>Niet iedereen houdt van de *BSD-reeks omzettingen van Debian of van de
+*BSD-gebruikersruimte (dit is eerder een persoonlijke voorkeur dan enige vorm
+van commentaar op de kwaliteit ervan). Er zijn Linux-distributies gemaakt die
+een overzetting in *BSD-stijl bieden of een gebruikersruimte in *BSD-stijl voor
+diegenen die van de BSD-gebruikersomgeving houden, maar tevens de Linux-kernel
+willen gebruiken - Debian GNU/NetBSD is het logische omgekeerde hiervan,
+waardoor mensen die van de GNU-gebruikersruimte houden of van een pakketsysteem
+in Linux-stijl, de mogelijkheid krijgen om de NetBSD-kernel te gebruiken.</li>
+<li>Omdat we het kunnen.</li>
 </ul>
 
-
 <h2>
 Bronnen
 </h2>
 
-<ul>
-<li><a href="$(HOME)/">Debian</a></li>
-
-<li><a href="http://www.netbsd.org/";>NetBSD</a></li>
-
-# dode link <li>
-#<a href="http://www.srcf.ucam.org/debian-netbsd/";>\
-#Matthew's voor apt-get toegankelijk pakketarchief</a>
-#</li>
-
-# dode link<li>
-#<a href="http://debian-bsd.lightbearer.com/";>Joel's voor apt-get toegankelijk archief</a>
-#met pakketten voor FreeBSD en NetBSD
-#</li>
-
-# dode link <li>
-# <a href="ftp://trantor.utsl.org/pub/";>Een op FreeBSD gebaseerde
-# chroot-omgeving en enkele pakketten</a>
-# </li>
-
-# dode link <li>
-#<a href="http://debian-bsd.lightbearer.com/debian-gnu-freebsd.tar.bz2";>Nog
-#een FreeBSD chroot-tarball</a> en <a
-#href="http://debian-bsd.lightbearer.com/kernel-ext2.tar.gz";>kernel
-#met ext2-ondersteuning</A>, beide gebouwd door
-#<a href="mailto:rmh@debian.org";>Robert Millan</a>.
-#</li>
-
-# dode link <li>
-# <a href="http://master.debian.org/~dexter/debian-freebsd/";>Debian
-# GNU/FreeBSD-pakketten</a> (zeer oud, gebaseerd op FreeBSD-3.3 en slink)
-# </li>
-</ul>
-
-<p>
-Er is een Debian GNU/*BSD mailinglijst. Stuur e-mail naar
-<a href="mailto:debian-bsd-request@lists.debian.org?subject=subscribe";>\
-debian-bsd-request@lists.debian.org</a> met subscribe als onderwerp indien
-u wilt intekenen. Archieven zijn te vinden op
-<url "https://lists.debian.org/debian-bsd/"; />.
-</p>
-
-<hr />
 <p>
-Om het Debian GNU/NetBSD-team te contacteren, moet u een e-mail zenden naar
-<email "debian-bsd@lists.debian.org" />.
-Commentaar, vragen of suggesties in verband met onze afdeling van de website
-van Debian zijn ook welkom op dat adres.
+Er is een Debian GNU/*BSD mailinglijst. De meeste van de historische
+besprekingen over deze overzetting gebeurden daar en deze zijn te raadplegen in
+de webarchieven op <url "https://lists.debian.org/debian-bsd/"; />.
 </p>
 
 ## Local variables:
#use wml::debian::template title="Debian GNU/NetBSD" BARETITLE="yes" NOHEADER="yes"
#use wml::fmt::verbatim
#use wml::debian::translation-check translation="c9a7e0f78250fe2fea728e669907c9ee47374e1c"

#############################################################################
<div class="important">
<p><strong>
Deze inspanning om Debian voor deze architectuur geschikt te maken is al lang
opgegeven. Sinds oktober 2002 werd ze niet meer bijgewerkt. De informatie op
deze pagina is er enkel voor historische redenen.
</strong></p>
</div>

<h1>
Debian GNU/NetBSD
</h1>

<p>
Debian GNU/NetBSD (i386) was een streven om het Debian besturingssysteem
geschikt te maken voor de NetBSD-kernel en libc (niet te verwarren met de
andere overzettingen van Debian naar BSD, gebaseerd op glibc). Toen deze
overzetting stopgezet werd (rond oktober 2002) bevond ze
zich in een vroege ontwikkelingsfase - niettemin kon
het systeem vanuit niets geïnstalleerd worden.
</p>

<p>
Er was ook een poging om te beginnen met een overzetting naar Debian
GNU/NetBSD (alpha), welke kon worden uitgevoerd vanuit een chroot in een
systeemeigen NetBSD (alpha) systeem, maar dat niet zelfstandig kon opstarten,
en gebruik maakte van de meeste systeemeigen NetBSD-bibliotheken. Er werd een
<a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200201/msg00203.html";>bericht over de stand van zaken</a> naar de lijst gestuurd.
</p>

<h2>Historisch nieuws</h2>

<dl class="gloss">
 <dt class="new">06-10-2002:</dt>
 <dd>
   Er zijn nu experimentele installatiediskettes beschikbaar voor de
   installatie van een Debian GNU/NetBSD systeem.
 </dd>
 <dt>06-03-2002:</dt>
 <dd>
   Matthew hackte <a href="https://packages.debian.org/ifupdown";>ifupdown</a>
   naar a werkbare staat.
 </dd>
 <dt>25-02-2002:</dt>
 <dd>
   Matthew heeft gemeld dat ondersteuning voor shadow en PAM nu werken op
   NetBSD. <a href="https://packages.debian.org/fakeroot";>fakeroot</a>
   lijkt te werken op FreeBSD, maar stelt nog steeds problemen op NetBSD.
 </dd>
 <dt>07-02-2002:</dt>
 <dd>
   Nathan heeft zopas <a
   href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00091.html";>gemeld</a>
   dat hij Debian GNU/FreeBSD opgestart kreeg in multiuser modus. Hij
   werkt ook aan een installatie, enkel op basis van pakketten (met een
   gehackte debootstrap) met een aanzienlijk kleinere tarball.
 </dd>
 <dt>06-02-2002:</dt>
 <dd>
   Volgens Joel is gcc-2.95.4 geslaagd voor het grootste deel van zijn
   testsuite en werd het verpakt.
 </dd>
 <dt>06-02-2002:</dt>
 <dd>X11 werkt op NetBSD! Nogmaals een pluim voor Joel Baker
 </dd>
 <dt>04-02-2002:</dt>
 <dd>Eerste stap in de richting van een Debian/*BSD-archief: <br />
   <a href="mailto:lucifer@lightbearer.com";>Joel Baker</a>
   <a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00067.html";>
   kondigde een archief aan</a> voor Debian pakketten voor FreeBSD en NetBSD
   dat geschikt is voor <kbd>dupload</kbd>.
 </dd>
 <dt>03-02-2002:</dt>
 <dd>Debian GNU/NetBSD is nu
   <a href="https://lists.debian.org/debian-bsd/2002/debian-bsd-200202/msg00043.html";>
   zelf-hosting</a>! Merk op dat het voor installatie nog steeds een werkende
   NetBSD nodig heeft.
 </dd>
 <dt>30-01-2002:</dt>
 <dd>De overzetting naar Debian GNU/*BSD heeft nu een webpagina!</dd>
</dl>

<h2>Waarom Debian GNU/NetBSD?</h2>

<ul>
<li>NetBSD werkt op hardware welke niet ondersteund wordt door Linux. Debian
geschikt maken voor de NetBSD-kernel verhoogt het aantal platforms waarop het
gebruik van een op Debian gebaseerd besturingssysteem mogelijk is.</li>

<li>Het project Debian GNU/Hurd toont aan dat Debian niet gebonden is aan één
specifieke kernel. De Hurd-kernel was echter nog steeds relatief onaf - een
Debian GNU/NetBSD-systeem zou bruikbaar zijn op productieniveau.</li>

<li>Lessen die getrokken werden uit het overzetten van Debian naar NetBSD
kunnen worden gebruikt voor het geschikt maken van Debian voor andere kernels
(zoals die van <a href="https://www.freebsd.org/";>FreeBSD</a>
en <a href="https://www.openbsd.org/";>OpenBSD</a>).</li>

<li>In tegenstelling tot projecten zoals
<a href="https://www.finkproject.org/";>Fink</a>,
was Debian GNU/NetBSD niet bedoeld om extra software of een Unix-achtige
omgeving te voorzien voor een bestaand besturingssysteem (het aantal
overzettingen van Debian naar *BSD is al uitgebreid, en deze bieden
ontegensprekelijk een Unix-achtige omgeving). In plaats daarvan zou een
gebruiker of beheerder die gewend is aan een meer traditioneel Debian-systeem
zich onmiddellijk op zijn gemak moeten voelen met een Debian GNU/NetBSD-systeem
en er zich in een relatief kort tijdsbestek bekwaam op moeten voelen.</li>

<li>Niet iedereen houdt van de *BSD-reeks omzettingen van Debian of van de
*BSD-gebruikersruimte (dit is eerder een persoonlijke voorkeur dan enige vorm
van commentaar op de kwaliteit ervan). Er zijn Linux-distributies gemaakt die
een overzetting in *BSD-stijl bieden of een gebruikersruimte in *BSD-stijl voor
diegenen die van de BSD-gebruikersomgeving houden, maar tevens de Linux-kernel
willen gebruiken - Debian GNU/NetBSD is het logische omgekeerde hiervan,
waardoor mensen die van de GNU-gebruikersruimte houden of van een pakketsysteem
in Linux-stijl, de mogelijkheid krijgen om de NetBSD-kernel te gebruiken.</li>

<li>Omdat we het kunnen.</li>
</ul>

<h2>
Bronnen
</h2>

<p>
Er is een Debian GNU/*BSD mailinglijst. De meeste van de historische
besprekingen over deze overzetting gebeurden daar en deze zijn te raadplegen in
de webarchieven op <url "https://lists.debian.org/debian-bsd/"; />.
</p>

## Local variables:
## sgml-default-doctype-name: "HTML"
## End:

Reply to: