[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/issues.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index aace2b90..66a50bbc 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-04-18 19:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-19 17:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-04-20 18:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-20 20:16+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -165,19 +165,24 @@ msgstr "Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript"
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:90
 msgid ""
-"The default password hash for local system accounts has been changed to <ulink "
-"url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. This is expected "
-"to provide improved security against dictionary-based password guessing "
-"attacks, in terms of both the space and time complexity of the attack."
-msgstr ""
-"De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts is gewijzigd naar "
-"<ulink url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. Dit zal "
-"naar verwachting een verbeterde beveiliging bieden tegen op woordenboek "
-"gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te raden, zowel wat betreft de ruimte- als "
-"de tijdcomplexiteit van de aanval."
+"The default password hash for local system accounts <ulink url=\"https://";
+"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> has "
+"been changed</ulink> from SHA-512 to <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
+"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
+"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). This is expected to provide improved "
+"security against dictionary-based password guessing attacks, in terms of both "
+"the space and time complexity of the attack."
+msgstr ""
+"De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts <ulink url=\"https://";
+"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> is "
+"veranderd</ulink> van SHA-512 naar <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
+"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (zie <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
+"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). Dit zal naar verwachting een verbeterde "
+"beveiliging bieden tegen op woordenboek gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te "
+"raden, zowel wat betreft de ruimte- als de tijdcomplexiteit van de aanval."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:98
+#: en/issues.dbk:100
 msgid ""
 "To take advantage of this improved security, change local passwords; for "
 "example use the <command>passwd</command> command."
@@ -186,7 +191,7 @@ msgstr ""
 "gebruik bijvoorbeeld heet commando <command>passwd</command>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:103
+#: en/issues.dbk:105
 msgid ""
 "Old passwords will continue to work using whatever password hash was used to "
 "create them."
@@ -195,7 +200,7 @@ msgstr ""
 "om ze te maken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:107
+#: en/issues.dbk:109
 msgid ""
 "Yescrypt is not supported by Debian 10 (buster). As a result, shadow password "
 "files (<filename>/etc/shadow</filename>) cannot be copied from a bullseye "
@@ -212,7 +217,7 @@ msgstr ""
 "hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-systeem."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:115
+#: en/issues.dbk:117
 msgid ""
 "If compatibility is required for password hashes between bullseye and buster, "
 "modify <filename>/etc/pam.d/common-password</filename>. Find the line that "
@@ -223,11 +228,8 @@ msgstr ""
 "regel die er als volgt uitziet:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:120
+#: en/issues.dbk:122
 #, no-wrap
 msgid ""
 "password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
 "\t"
@@ -236,17 +238,17 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:122
+#: en/issues.dbk:124
 msgid "and replace <literal>yescrypt</literal> with <literal>sha512</literal>."
 msgstr "en vervang <literal>yescrypt</literal> door <literal>sha512</literal>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:128
+#: en/issues.dbk:130
 msgid "NSS NIS and NIS+ support require new packages"
 msgstr "Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:130
+#: en/issues.dbk:132
 msgid ""
 "<acronym>NSS NIS</acronym> and <acronym>NIS+</acronym> support has been moved "
 "to separate packages called <systemitem role=\"package\">libnss-nis</"
@@ -261,7 +263,7 @@ msgstr ""
 "pakketten niet vereisen en daarom worden deze nu slechts aanbevolen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:138
+#: en/issues.dbk:140
 msgid ""
 "On systems using <acronym>NIS</acronym> or <acronym>NIS+</acronym>, it is "
 "therefore recommended to check that those packages are correctly installed "
@@ -272,12 +274,12 @@ msgstr ""
 "zijn na de upgrade."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:145
+#: en/issues.dbk:147
 msgid "Config file fragment handling in unbound"
 msgstr "Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:147
+#: en/issues.dbk:149
 msgid ""
 "The DNS resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> has changed "
 "the way it handles configuration file fragments. If you are relying on an "
@@ -293,12 +295,12 @@ msgstr ""
 "bestand</ulink> lezen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:158
+#: en/issues.dbk:160
 msgid "rsync parameter deprecation"
 msgstr "Verouderde rsync-parameters"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:160
+#: en/issues.dbk:162
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> parameters <literal>--copy-"
 "devices</literal> and <literal>--noatime</literal> have been renamed to "
@@ -322,12 +324,12 @@ msgstr ""
 "pakketbron."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:175
+#: en/issues.dbk:177
 msgid "Vim addons handling"
 msgstr "Afhandeling van vim-uitbreidingen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:177
+#: en/issues.dbk:179
 msgid ""
 "The addons for <systemitem role=\"package\">vim</systemitem> historically "
 "provided by <systemitem role=\"package\">vim-scripts</systemitem> are now "
@@ -347,12 +349,12 @@ msgstr ""
 "volgen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:191
+#: en/issues.dbk:193
 msgid "OpenStack and cgroups v1"
 msgstr "OpenStack en cgroups v1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:193
+#: en/issues.dbk:195
 msgid ""
 "OpenStack Victoria (released in bullseye) requires cgroup v1 for block device "
 "QoS. Since bullseye also changes to using cgroupv2 by default (see <xref "
@@ -380,12 +382,12 @@ msgstr ""
 "legacy_systemd_cgroup_controller=false</literal> toe te voegen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:211
+#: en/issues.dbk:213
 msgid "sendmail downtime during upgrade"
 msgstr "onbeschikbaarheid van sendmail tijdens de opwaardering"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:213
+#: en/issues.dbk:215
 msgid ""
 "In contrast to normal upgrades of <systemitem role=\"package\">sendmail</"
 "systemitem>, during the upgrade of buster to bullseye the sendmail service will "
@@ -399,14 +401,14 @@ msgstr ""
 "onbeschikbaarheid kunt u <xref linkend=\"services-downtime\"/> raadplegen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:222
+#: en/issues.dbk:224
 msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
 msgstr ""
 "Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
 "gebeuren"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:225
+#: en/issues.dbk:227
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
@@ -417,7 +419,7 @@ msgstr ""
 "geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:232
+#: en/issues.dbk:234
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
@@ -437,7 +439,7 @@ msgstr ""
 #. </listitem>
 #. </itemizedlist
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:238
+#: en/issues.dbk:240
 #, no-wrap
 msgid ""
 "\tadd list of items here\n"
@@ -449,17 +451,17 @@ msgstr ""
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:251
+#: en/issues.dbk:253
 msgid "Items not limited to the upgrade process"
 msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:253
+#: en/issues.dbk:255
 msgid "Limitations in security support"
 msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:255
+#: en/issues.dbk:257
 msgid ""
 "There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
 "backports for security issues. These are covered in the following subsections."
@@ -470,7 +472,7 @@ msgstr ""
 "volgende paragrafen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:261
+#: en/issues.dbk:263
 msgid ""
 "The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
 "helps to track the security support status of installed packages."
@@ -480,12 +482,12 @@ msgstr ""
 "geïnstalleerde pakketten na te gaan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:269
+#: en/issues.dbk:271
 msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
 msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
-#: en/issues.dbk:278
+#: en/issues.dbk:280
 msgid ""
 "These engines are shipped in a number of different source packages and the "
 "concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to web "
@@ -499,7 +501,7 @@ msgstr ""
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:271
+#: en/issues.dbk:273
 msgid ""
 "Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
 "steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities and "
@@ -527,7 +529,7 @@ msgstr ""
 "beveiligingsondersteuning."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:290
+#: en/issues.dbk:292
 msgid ""
 "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
 "kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
@@ -539,12 +541,12 @@ msgstr ""
 "Thunderbird."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:299
+#: en/issues.dbk:301
 msgid "OpenJDK 17"
 msgstr "OpenJDK 17"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:301
+#: en/issues.dbk:303
 msgid ""
 "Debian bullseye comes with an early access version of <literal>OpenJDK 17</"
 "literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
@@ -564,12 +566,12 @@ msgstr ""
 "komt bij elke bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:316
+#: en/issues.dbk:318
 msgid "Accessing GNOME Settings app without mouse"
 msgstr "Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:318
+#: en/issues.dbk:320
 msgid ""
 "Without a pointing device, there is no direct way to change settings in the "
 "GNOME Settings app provided by <systemitem role=\"package\">gnome-control-"
@@ -594,7 +596,7 @@ msgstr ""
 "toetsenbord zoekresultaten te selecteren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:334
+#: en/issues.dbk:336
 msgid ""
 "The <literal>rescue</literal> boot option is unusable without a root password"
 msgstr ""
@@ -602,7 +604,7 @@ msgstr ""
 "systeembeheerderswachtwoord niet bruikbaar"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:338
+#: en/issues.dbk:340
 msgid ""
 "With the implementation of <literal>sulogin</literal> used since buster, "
 "booting with the <literal>rescue</literal> option always requires the root "
@@ -618,7 +620,7 @@ msgstr ""
 "force</literal>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:346
+#: en/issues.dbk:348
 msgid ""
 "To configure systemd to do the equivalent of this whenever it boots into rescue "
 "mode (also known as single mode: see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/"
@@ -632,7 +634,7 @@ msgstr ""
 "bestand maken met daarin enkel:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:353
+#: en/issues.dbk:355
 #, no-wrap
 msgid ""
 "[Service]\n"
@@ -644,7 +646,7 @@ msgstr ""
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:357
+#: en/issues.dbk:359
 msgid ""
 "It might also (or instead) be useful to do this for the <literal>emergency."
 "service</literal> unit, which is started <emphasis>automatically</emphasis> in "
@@ -662,7 +664,7 @@ msgstr ""
 "worden)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:367
+#: en/issues.dbk:369
 msgid ""
 "For background and a discussion on the security implications see <ulink url="
 "\"&url-bts;/802211\">#802211</ulink>."
@@ -671,17 +673,17 @@ msgstr ""
 "en voor een bespreking van de veiligheidsimplicaties."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:374
+#: en/issues.dbk:376
 msgid "Obsolescence and deprecation"
 msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:376
+#: en/issues.dbk:378
 msgid "Noteworthy obsolete packages"
 msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:378
+#: en/issues.dbk:380
 msgid ""
 "The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
 "linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
@@ -690,7 +692,7 @@ msgstr ""
 "(zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:381
+#: en/issues.dbk:383
 #, no-wrap
 msgid ""
 "     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
@@ -712,12 +714,12 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:391
+#: en/issues.dbk:393
 msgid "The list of obsolete packages includes:"
 msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:395
+#: en/issues.dbk:397
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> package has been removed "
 "from bullseye. The successor of lilo as boot loader is <systemitem role="
@@ -728,7 +730,7 @@ msgstr ""
 "\">grub2</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:403
+#: en/issues.dbk:405
 msgid ""
 "The Mailman mailing list manager suite version 3 is the only available version "
 "of Mailman in this release. Mailman has been split up into various components; "
@@ -744,7 +746,7 @@ msgstr ""
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:411
+#: en/issues.dbk:413
 msgid ""
 "The legacy Mailman version 2.1 is no longer available (this used to be the "
 "package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch depends "
@@ -755,7 +757,7 @@ msgstr ""
 "Python 2, dat niet langer beschikbaar is in Debian."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:416
+#: en/issues.dbk:418
 msgid ""
 "For upgrading instructions, please see <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/";
 "en/latest/migration.html\">the project's migration documentation.</ulink>"
@@ -765,7 +767,7 @@ msgstr ""
 "ulink> raadplegen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:423
+#: en/issues.dbk:425
 msgid ""
 "The Linux kernel no longer provides <literal>isdn4linux</literal> (i4l) "
 "support. Consequently, the related userland packages <systemitem role=\"package"
@@ -781,7 +783,7 @@ msgstr ""
 "verwijderd."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:435
+#: en/issues.dbk:437
 msgid ""
 "The deprecated libappindicator libraries are no longer provided. As a result, "
 "the related packages <systemitem role=\"package\">libappindicator1</"
@@ -801,7 +803,7 @@ msgstr ""
 "toepassingsaanwijzers."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:447
+#: en/issues.dbk:449
 msgid ""
 "Debian is using <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
 "systemitem> as the successor of libappindicator. For technical background see "
@@ -814,7 +816,7 @@ msgstr ""
 "html\">deze aankondiging</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:457
+#: en/issues.dbk:459
 msgid ""
 "Debian no longer provides <systemitem role=\"package\">chef</systemitem>. If "
 "you use Chef for configuration management, the best upgrade path is probably to "
@@ -827,7 +829,7 @@ msgstr ""
 "www.chef.io/\">Chef Inc</ulink> waarschijnlijk het beste opwaarderingspad."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:464
+#: en/issues.dbk:466
 msgid ""
 "For background on the removal, see <ulink url=\"https://bugs.debian.org/cgi-bin/";
 "bugreport.cgi?bug=963750\"> the removal request</ulink>."
@@ -837,7 +839,7 @@ msgstr ""
 "over het verwijderen van het pakket."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:471
+#: en/issues.dbk:473
 msgid ""
 "Python 2 is already beyond its End Of Life, and will receive no security "
 "updates. It is not supported for running applications, and packages relying on "
@@ -857,12 +859,12 @@ msgstr ""
 "niet zijn omgezet naar Python 3."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:489
+#: en/issues.dbk:491
 msgid "Deprecated components for &releasename;"
 msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:491
+#: en/issues.dbk:493
 msgid ""
 "With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed &nextreleasename;) "
 "some features will be deprecated. Users will need to migrate to other "
@@ -874,12 +876,12 @@ msgstr ""
 "naar &debian; &nextrelease;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:497
+#: en/issues.dbk:499
 msgid "This includes the following features:"
 msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:503
+#: en/issues.dbk:505
 msgid ""
 "The historical justifications for the filesystem layout with <filename>/bin</"
 "filename>, <filename>/sbin</filename>, and <filename>/lib</filename> "
@@ -902,16 +904,27 @@ msgstr ""
 "te zijn, bestaat het pakket <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> "
 "om desgewenst de omzetting te doen."
 
-
+#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:522
+msgid ""
+"bullseye is the final Debian release to ship <command>apt-key</command>. Keys "
+"should be managed by dropping files into <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</"
+"filename> instead, in binary format as created by <command>gpg --export</"
+"command> with a <literal>.gpg</literal> extension, or ASCII armored with a "
+"<literal>.asc</literal> extension."
+msgstr ""
+"bullseye is de laatste release van Debian die <command>apt-key</command> zal "
+"bevatten. In de plaats daarvan zouden sleutels beheerd moeten worden door "
+"plaatsen van bestanden in <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</filename>, in "
+"binaire indeling, aangemaakt door <command>gpg --export</command> met de "
+"extensie <literal>.gpg</literal>, of in de ASCII-armor indeling met een "
+"extensie <literal>.asc</literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:531
+msgid ""
+"A replacement for <command>apt-key list</command> to manually investigate the "
+"keyring is planned, but work has not started yet."
+msgstr ""
+"Er is een vervanging voorzien voor <command>apt-key list</command> om de "
+"sleutelbos handmatig te onderzoeken, maar het werk eraan is nog niet begonnen."
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-04-20 18:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-20 20:16+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering van "
"&oldreleasename; naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:28
msgid "Something"
msgstr "Iets"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:30
msgid "With text"
msgstr "Met tekst"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:36
msgid "New VA-API default driver for Intel GPUs"
msgstr "Nieuw VA-API-standaardstuurprogramma voor Intel GPU's"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:38
msgid ""
"For Intel GPUs available with Broadwell and newer, the Video Acceleration API "
"(VA-API) implementation now defaults to <systemitem role=\"package\">intel-"
"media-va-driver</systemitem> for hardware accelerated video decoding. Systems "
"which have <systemitem role=\"package\">va-driver-all</systemitem> installed "
"will automatically be upgraded to the new driver."
msgstr ""
"Voor Intel GPU's die beschikbaar zijn vanaf Broadwell en recenter, is de "
"implementatie van de API voor Video-Acceleratie (VA-API) nu standaard ingesteld "
"op <systemitem role=\"package\">intel-media-va-driver</systemitem> voor "
"hardwareversnelde videodecodering. Systemen waarop <systemitem role=\"package"
"\">va-driver-all</systemitem> geïnstalleerd is zullen automatisch naar het "
"nieuwe stuurprogramma opgewaardeerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:46
msgid ""
"The legacy driver package <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is still available and offers support up to the Cannon Lake micro "
"architecture. To prefer the legacy driver over the new default one, set the "
"environment variable <literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> to <literal>i965</"
"literal>, for instance by setting the variable in <filename>/etc/environment</"
"filename>. For more information, please see the Wiki's page on <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."
msgstr ""
"Het oudere stuurprogrammapakket <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is nog steeds beschikbaar en biedt ondersteuning tot aan de Cannon "
"Lake-microarchitectuur. Om het oude stuurprogramma te verkiezen boven het "
"nieuwe standaard stuurprogramma, stelt u de omgevingsvariabele "
"<literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> in op <literal>i965</literal>, door "
"bijvoorbeeld deze variabele in te stellen in <filename>/etc/environment</"
"filename>. Raadpleeg voor meer informatie de Wiki-pagina's over <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:59
msgid "The XFS file system no longer supports barrier/nobarrier option"
msgstr ""
"Het XFS-bestandssysteem ondersteunt niet langer de optie barrier/nobarrier"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:62
msgid ""
"Support for the <literal>barrier</literal> and <literal>nobarrier</literal> "
"mount options has been removed from the XFS file system. It is recommended to "
"check <filename>/etc/fstab</filename> for the presence of either keyword and "
"remove it. Partitions using these options will fail to mount."
msgstr ""
"Bij het XFS-bestandssysteem werd ondersteuning voor de aankoppelopties "
"<literal>barrier</literal> en <literal>nobarrier</literal> verwijderd. Het "
"wordt aanbevolen om <filename>/etc/fstab</filename> te controleren op de "
"aanwezigheid van een van beide sleutelwoorden en deze te verwijderen. Partities "
"die deze opties gebruiken zullen niet aangekoppeld worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:73
msgid "Changed security archive layout"
msgstr "Gewijzigde indeling van het beveiligingsarchief"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:75
msgid ""
"For bullseye, the security suite is now named <literal>bullseye-security</"
"literal> instead of <literal>buster/updates</literal> and users should adapt "
"their APT source-list files accordingly when upgrading."
msgstr ""
"In bullseye heet de beveiligingssuite nu <literal>bullseye-security</literal> "
"in plaats van <literal>buster/updates</literal> en gebruikers moeten hun "
"sources.list-bestanden voor APT dienovereenkomstig aanpassen bij het upgraden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:81
msgid "The security line in your APT configuration may look like:"
msgstr "De beveiligingsregel in uw APT-configuratie kan er zo uitzien:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:82
#, no-wrap
msgid "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"
msgstr "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:88
msgid "Password hashing uses yescrypt by default"
msgstr "Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:90
msgid ""
"The default password hash for local system accounts <ulink url=\"https://";
"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> has "
"been changed</ulink> from SHA-512 to <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). This is expected to provide improved "
"security against dictionary-based password guessing attacks, in terms of both "
"the space and time complexity of the attack."
msgstr ""
"De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts <ulink url=\"https://";
"tracker.debian.org/news/1226655/accepted-pam-140-3-source-into-unstable/\"> is "
"veranderd</ulink> van SHA-512 naar <ulink url=\"https://www.openwall.com/";
"yescrypt/\">yescrypt</ulink> (zie <ulink url=\"&url-man;/bullseye/libcrypt-dev/"
"crypt.5.html\"> crypt(5)</ulink>). Dit zal naar verwachting een verbeterde "
"beveiliging bieden tegen op woordenboek gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te "
"raden, zowel wat betreft de ruimte- als de tijdcomplexiteit van de aanval."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:100
msgid ""
"To take advantage of this improved security, change local passwords; for "
"example use the <command>passwd</command> command."
msgstr ""
"Wijzig lokale wachtwoorden om van deze verbeterde beveiliging te profiteren; "
"gebruik bijvoorbeeld heet commando <command>passwd</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:105
msgid ""
"Old passwords will continue to work using whatever password hash was used to "
"create them."
msgstr ""
"Oude wachtwoorden blijven werken, ongeacht de wachtwoord-hash die is gebruikt "
"om ze te maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:109
msgid ""
"Yescrypt is not supported by Debian 10 (buster). As a result, shadow password "
"files (<filename>/etc/shadow</filename>) cannot be copied from a bullseye "
"system back to a buster system. If these files are copied, passwords that have "
"been changed on the bullseye system will not work on the buster system. "
"Similarly, password hashes cannot be cut&amp;pasted from a bullseye to a buster "
"system."
msgstr ""
"Yescrypt wordt niet ondersteund in Debian 10 (buster). Als gevolg hiervan "
"kunnen shadow-wachtwoordbestanden (<filename>/etc/shadow</filename>) niet van "
"een bullseye-systeem terug naar een buster-systeem worden gekopieerd. Als deze "
"bestanden worden gekopieerd, zullen wachtwoorden die zijn gewijzigd op het "
"bullseye-systeem niet werken op het buster-systeem. Evenzo kunnen wachtwoord-"
"hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:117
msgid ""
"If compatibility is required for password hashes between bullseye and buster, "
"modify <filename>/etc/pam.d/common-password</filename>. Find the line that "
"looks like:"
msgstr ""
"Als compatibiliteit vereist is voor wachtwoord-hashes tussen bullseye en "
"buster, pas dan <filename>/etc/pam.d/common-password</filename> aan. Zoek de "
"regel die er als volgt uitziet:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:122
#, no-wrap
msgid ""
"password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"\t"
msgstr ""
"password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:124
msgid "and replace <literal>yescrypt</literal> with <literal>sha512</literal>."
msgstr "en vervang <literal>yescrypt</literal> door <literal>sha512</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:130
msgid "NSS NIS and NIS+ support require new packages"
msgstr "Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:132
msgid ""
"<acronym>NSS NIS</acronym> and <acronym>NIS+</acronym> support has been moved "
"to separate packages called <systemitem role=\"package\">libnss-nis</"
"systemitem> and <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</systemitem>. "
"Unfortunately, <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> can't depend on "
"those packages, so they are now only recommended."
msgstr ""
"De ondersteuning voor <acronym>NSS NIS</acronym> en <acronym>NIS+</acronym> "
"werd verplaatst naar aparte pakketten, genaamd <systemitem role=\"package"
"\">libnss-nis</systemitem> en <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</"
"systemitem>. Helaas kan <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> deze "
"pakketten niet vereisen en daarom worden deze nu slechts aanbevolen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:140
msgid ""
"On systems using <acronym>NIS</acronym> or <acronym>NIS+</acronym>, it is "
"therefore recommended to check that those packages are correctly installed "
"after the upgrade."
msgstr ""
"Op systemen die <acronym>NIS</acronym> of <acronym>NIS+</acronym> gebruiken, is "
"het daarom aangeraden om te controleren of die pakketten correct geïnstalleerd "
"zijn na de upgrade."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:147
msgid "Config file fragment handling in unbound"
msgstr "Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:149
msgid ""
"The DNS resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> has changed "
"the way it handles configuration file fragments. If you are relying on an "
"<literal>include:</literal> directive to merge several fragments into a valid "
"configuration, you should read <ulink url=\"https://sources.debian.org/src/";
"unbound/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</ulink>."
msgstr ""
"De DNS-resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> heeft de "
"manier veranderd waarop het configuratiebestandsfragmenten verwerkt. Als u "
"vertrouwt op een <literal>include:</literal>-richtlijn om verschillende "
"fragmenten samen te voegen tot een geldige configuratie, moet u <ulink url="
"\"https://sources.debian.org/src/unbound/bullseye/debian/NEWS/\";>het NEWS-"
"bestand</ulink> lezen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:160
msgid "rsync parameter deprecation"
msgstr "Verouderde rsync-parameters"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:162
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> and <literal>--noatime</literal> have been renamed to "
"<literal>--write-devices</literal> and <literal>--open-noatime</literal>. The "
"old forms are no longer supported; if you are using them you should see <ulink "
"url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/\";>the "
"NEWS file</ulink>. Transfer processes between systems running different Debian "
"releases may require the buster side to be upgraded to a version of <systemitem "
"role=\"package\">rsync</systemitem> from the <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org/backports\">backports</ulink> repository."
msgstr ""
"De <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem>-parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> en <literal>--noatime</literal> werden hernoemd naar "
"<literal>--write-devices</literal> en <literal>--open-noatime</literal>. De "
"oude vormen worden niet langer ondersteund. Indien u ze gebruikt, moet u het "
"<ulink url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/";
"\">NEWS-bestand</ulink> bekijken. Voor overdrachtsprocessen tussen systemen met "
"verschillende Debian-releases kan het nodig zijn om de buster-kant te upgraden "
"naar een versie van <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> uit de "
"<ulink url=\"https://backports.debian.org/backports\";>backports</ulink>-"
"pakketbron."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:177
msgid "Vim addons handling"
msgstr "Afhandeling van vim-uitbreidingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:179
msgid ""
"The addons for <systemitem role=\"package\">vim</systemitem> historically "
"provided by <systemitem role=\"package\">vim-scripts</systemitem> are now "
"managed by Vim's native <quote>package</quote> functionality rather than by "
"<systemitem role=\"package\">vim-addon-manager</systemitem>. Vim users should "
"prepare before upgrading by following the instructions in <ulink url=\"https://";
"sources.debian.org/src/vim-scripts/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</"
"ulink>."
msgstr ""
"De uitbreidingen voor <systemitem role=\"package\">vim</systemitem> welke "
"voorheen werden geleverd door <systemitem role=\"package\">vim-scripts</"
"systemitem>, worden nu beheerd door vim's eigen <quote>pakket</quote>-"
"functionaliteit in plaats van door <systemitem role=\"package\">vim-addon-"
"manager</systemitem>. Gebruikers van vim moeten zich voor de opwaardering "
"hierop voorbereiden door de instructies uit het <ulink url=\"https://sources.";
"debian.org/src/vim-scripts/bullseye/debian/NEWS/\">bestand NEWS</ulink> te "
"volgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:193
msgid "OpenStack and cgroups v1"
msgstr "OpenStack en cgroups v1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:195
msgid ""
"OpenStack Victoria (released in bullseye) requires cgroup v1 for block device "
"QoS. Since bullseye also changes to using cgroupv2 by default (see <xref "
"linkend=\"cgroupv2\"/>), the sysfs tree in <filename>/sys/fs/cgroup</filename> "
"will not include cgroup v1 features such as <filename>/sys/fs/cgroup/blkio</"
"filename>, and as a result <command>cgcreate -g blkio:foo</command> will fail. "
"For OpenStack nodes running <systemitem role=\"package\">nova-compute</"
"systemitem> or <systemitem role=\"package\">cinder-volume</systemitem>, it is "
"strongly advised to add the parameters <literal>systemd."
"unified_cgroup_hierarchy=false</literal> and <literal>systemd."
"legacy_systemd_cgroup_controller=false</literal> to the kernel command line in "
"order to override the default and restore the old cgroup hierarchy."
msgstr ""
"OpenStack Victoria (uitgebracht in bullseye) vereist cgroup v1 voor "
"blokapparaat QoS. Omdat in bullseye ook overgeschakeld wordt op het gebruik van "
"cgroup v2 als standaard (zie <xref linkend=\"cgroupv2\"/>), zal de sysfs-boom "
"in <filename>/sys/fs/cgroup</filename> geen cgroup-functies voor v1 bevatten "
"zoals <filename>/sys/fs/cgroup/blkio</filename>, met als gevolg dat "
"<command>cgcreate -g blkio:foo</command> zal mislukken. Voor OpenStack-nodes "
"die <systemitem role=\"package\">nova-compute</systemitem> of <systemitem role="
"\"package\">cinder-volume</systemitem> gebruiken, wordt sterk aanbevolen om de "
"standaardinstelling te overschrijven en de oude cgroup-hiërarchie te herstellen "
"door aan de kernel-commandoregel de parameters <literal>systemd."
"unified_cgroup_hierarchy=false</literal> en <literal>systemd."
"legacy_systemd_cgroup_controller=false</literal> toe te voegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:213
msgid "sendmail downtime during upgrade"
msgstr "onbeschikbaarheid van sendmail tijdens de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:215
msgid ""
"In contrast to normal upgrades of <systemitem role=\"package\">sendmail</"
"systemitem>, during the upgrade of buster to bullseye the sendmail service will "
"be stopped, causing more downtime than usual. For generic advice on reducing "
"downtime see <xref linkend=\"services-downtime\"/>."
msgstr ""
"In tegenstelling tot normale opwaarderingen van <systemitem role=\"package"
"\">sendmail</systemitem>, zal de dienst sendmail gestopt worden tijdens de "
"opwaardering van buster naar bullseye, met een langere onderbreking dan "
"gewoonlijk tot gevolg. Voor algemeen advies over het beperken van de "
"onbeschikbaarheid kunt u <xref linkend=\"services-downtime\"/> raadplegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:224
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:227
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn er "
"geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:234
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen waarvoor "
"gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart van de "
"computer."

#
#. itemizedlist>
#. <listitem>
#. <para>
#. bla bla blah
#. </para>
#. </listitem>
#. </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:240
#, no-wrap
msgid ""
"\tadd list of items here\n"
"\t\n"
"   "
msgstr ""
"\thier een lijst met items toevoegen\n"
"\t\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:253
msgid "Items not limited to the upgrade process"
msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:255
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:257
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen de "
"volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:263
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:271
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:280
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to web "
"rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
msgstr ""
"Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten beschikbaar "
"gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze beschikbaar stellen. De "
"bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier niet expliciet vermeld "
"worden, met uitzondering van <systemitem role=\"source\">webkit2gtk</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:273
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities and "
"partial lack of upstream support in the form of long term branches make it very "
"difficult to support these browsers and engines with backported security "
"fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely difficult to "
"update to newer upstream releases. Therefore, browsers built upon e.g. the "
"webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> are included "
"in &releasename;, but not covered by security support. These browsers should "
"not be used against untrusted websites. The <systemitem role=\"source"
"\">webkit2gtk</systemitem> source package is covered by security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met een "
"gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van kwetsbaarheden "
"en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning in de vorm van "
"LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en hun engines te "
"ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies ontleend "
"moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken maken het bovendien "
"extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op te waarderen. Daarom "
"zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop de engines WebKit en "
"KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel opgenomen in &releasename; "
"maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u "
"geen onbetrouwbare websites moeten bezoeken. Het broncodepakket <systemitem "
"role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:292
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren voor "
"de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:301
msgid "OpenJDK 17"
msgstr "OpenJDK 17"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:303
msgid ""
"Debian bullseye comes with an early access version of <literal>OpenJDK 17</"
"literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
"<literal>OpenJDK 11</literal>), to avoid the rather tedious bootstrap process. "
"The plan is for <literal>OpenJDK 17</literal> to receive an update in bullseye "
"to the final upstream release announced for October 2021, followed by security "
"updates on a best effort basis, but users should not expect to see updates for "
"every quarterly upstream security update."
msgstr ""
"Debian bullseye bevat de vroegtijdige toegansversie van <literal>OpenJDK 17</"
"literal> (de verwachte toekomstige <literal>LTS</literal>-versie van "
"<literal>OpenJDK</literal> na <literal>OpenJDK 11</literal>), om het nogal "
"omslachtige bootstrapproces te vermijden. Voor <literal>OpenJDK 17</literal> "
"wordt in bullseye een opwaardering voorzien naar de uiteindelijke bovenstroomse "
"uitgave die aangekondigd is voor oktober 2021, gevolgd door beveiligingsupdates "
"naar best vermogen, maar gebruikers mogen niet verwachten dat er een update "
"komt bij elke bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:318
msgid "Accessing GNOME Settings app without mouse"
msgstr "Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:320
msgid ""
"Without a pointing device, there is no direct way to change settings in the "
"GNOME Settings app provided by <systemitem role=\"package\">gnome-control-"
"center</systemitem>. As a work-around, you can navigate from the sidebar to the "
"main content by pressing the <keycap>Right Arrow</keycap> twice. To get back to "
"the sidebar, you can start a search with <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, type something, then hit <keycap>Esc</"
"keycap> to cancel the search. Now you can use the <keycap>Up Arrow</keycap> and "
"<keycap>Down Arrow</keycap> to navigate the sidebar. It is not possible to "
"select search results with the keyboard."
msgstr ""
"Zonder muis is er geen rechtstreekse manier om instellingen te wijzigen in de "
"app GNOME-Instellingen (GNOME Settings) die beschikbaar gesteld wordt door "
"<systemitem role=\"package\">gnome-control-center</systemitem>. Als mogelijke "
"oplossing kunt u navigeren van de zijbalk naar de hoofdinhoud door tweemaal op "
"de <keycap>Rechterpijltoets</keycap> te drukken. Om naar de zijbalk terug te "
"keren, kunt u een zoekbewerking starten met <keycombo "
"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, iets intypen "
"en dan op <keycap>Esc</keycap> drukken om de zoekbewerking af te breken. Nu "
"kunt u gebruik maken van <keycap>Pijl omhoog</keycap> en <keycap>Pijl omlaag</"
"keycap> om in de zijbalk te navigeren. Het is niet mogelijk om met het "
"toetsenbord zoekresultaten te selecteren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:336
msgid ""
"The <literal>rescue</literal> boot option is unusable without a root password"
msgstr ""
"De <literal>rescue</literal>-opstartoptie (noodopstart) is zonder een "
"systeembeheerderswachtwoord niet bruikbaar"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:340
msgid ""
"With the implementation of <literal>sulogin</literal> used since buster, "
"booting with the <literal>rescue</literal> option always requires the root "
"password. If one has not been set, this makes the rescue mode effectively "
"unusable. However it is still possible to boot using the kernel parameter "
"<literal>init=/sbin/sulogin --force</literal>"
msgstr ""
"Met de toepassing van <literal>sulogin</literal> dat sinds buster gebruikt "
"wordt, vereist het opstarten met de optie <literal>rescue</literal> altijd het "
"wachtwoord van de systeembeheerder. Indien een dergelijk wachtwoord niet "
"ingesteld werd, is de noodmodus effectief onbruikbaar. Het is echter nog steeds "
"mogelijk om op te starten met de kernelparameter <literal>init=/sbin/sulogin --"
"force</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:348
msgid ""
"To configure systemd to do the equivalent of this whenever it boots into rescue "
"mode (also known as single mode: see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/"
"systemd.1.html\">systemd(1)</ulink>), run <command>sudo systemctl edit rescue."
"service</command> and create a file saying just:"
msgstr ""
"Om systemd te configureren om het equivalent hiervan te doen telkens het "
"opstart in de noodmodus (ook wel bekend als enkelvoudige modus: zie <ulink url="
"\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd.1.html\">systemd(1)</ulink>), moet u het "
"commando <command>sudo systemctl edit rescue.service</command> uitvoeren en een "
"bestand maken met daarin enkel:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:355
#, no-wrap
msgid ""
"[Service]\n"
"Environment=SYSTEMD_SULOGIN_FORCE=1\n"
"   "
msgstr ""
"[Service]\n"
"Environment=SYSTEMD_SULOGIN_FORCE=1\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:359
msgid ""
"It might also (or instead) be useful to do this for the <literal>emergency."
"service</literal> unit, which is started <emphasis>automatically</emphasis> in "
"the case of certain errors (see <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd."
"special.7.html\">systemd.special(7)</ulink>), or if <literal>emergency</"
"literal> is added to the kernel command line (e.g. if the system can't be "
"recovered by using the rescue mode)."
msgstr ""
"Het kan ook (of in plaats daarvan) nuttig zijn om dit te doen voor de unit "
"<literal>emergency.service</literal>, welke <emphasis>automatisch</emphasis> "
"opgestart wordt in het geval van bepaalde fouten (zie <ulink url=\"&url-man;/"
"bullseye/systemd/systemd.special.7.html\">systemd.special(7)</ulink>), of "
"indien <literal>emergency</literal> toegevoegd wordt aan de commandoregel van "
"de kernel (bijv. als het systeem niet met behulp van de noodmodus hersteld kan "
"worden)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:369
msgid ""
"For background and a discussion on the security implications see <ulink url="
"\"&url-bts;/802211\">#802211</ulink>."
msgstr ""
"Zie <ulink url=\"&url-bts;/802211\">#802211</ulink> voor achtergrondinformatie "
"en voor een bespreking van de veiligheidsimplicaties."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:376
msgid "Obsolescence and deprecation"
msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:378
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:380
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten "
"(zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:383
#, no-wrap
msgid ""
"     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"
msgstr ""
"     TODO: De informatie uit change-release gebruiken en ordenen op basis van popcon\n"
"\n"
"     Dit moet worden nagekenen op basis van echte upgrade-logboeken (jfs)\n"
"\n"
"     Een variant: een andere informatiebron is de UDD-pagina\n"
"     'not-in-testing':\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:393
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:397
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> package has been removed "
"from bullseye. The successor of lilo as boot loader is <systemitem role="
"\"package\">grub2</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> werd verwijderd uit "
"bullseye. De opvolger van lilo als bootloader is <systemitem role=\"package"
"\">grub2</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:405
msgid ""
"The Mailman mailing list manager suite version 3 is the only available version "
"of Mailman in this release. Mailman has been split up into various components; "
"the core is available in the package <systemitem role=\"package\">mailman3</"
"systemitem> and the full suite can be obtained via the <systemitem role="
"\"package\">mailman3-full</systemitem> metapackage."
msgstr ""
"Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is de enige versie van Mailman "
"die beschikbaar is in deze release. Mailman werd in verschillende componenten "
"opgesplitst. De kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem role="
"\"package\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd "
"worden met het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:413
msgid ""
"The legacy Mailman version 2.1 is no longer available (this used to be the "
"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch depends "
"on Python 2 which is no longer available in Debian."
msgstr ""
"De oude Mailman-versie 2.1 is niet langer beschikbaar (dit was vroeger het "
"pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). Deze tak vereist "
"Python 2, dat niet langer beschikbaar is in Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:418
msgid ""
"For upgrading instructions, please see <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/";
"en/latest/migration.html\">the project's migration documentation.</ulink>"
msgstr ""
"Voor upgrade-instructies moet u de <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/en/";
"latest/migration.html\">documentatie van het project over de omschakeling</"
"ulink> raadplegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:425
msgid ""
"The Linux kernel no longer provides <literal>isdn4linux</literal> (i4l) "
"support. Consequently, the related userland packages <systemitem role=\"package"
"\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package\">isdnactivecards</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</systemitem> and <systemitem "
"role=\"package\">ibod</systemitem> have been removed from the archives."
msgstr ""
"De Linux-kernel biedt niet langer ondersteuning voor <literal>isdn4linux</"
"literal> (i4l). Bijgevolg zijn de gerelateerde userland-pakketten <systemitem "
"role=\"package\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">isdnactivecards</systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</"
"systemitem> en <systemitem role=\"package\">ibod</systemitem> uit de archieven "
"verwijderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:437
msgid ""
"The deprecated libappindicator libraries are no longer provided. As a result, "
"the related packages <systemitem role=\"package\">libappindicator1</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">libappindicator3-1</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">libappindicator-dev</systemitem> are no longer "
"available. This is expected to cause dependency errors for third-party software "
"that still depends on libappindicator to provide system tray and indicator "
"support."
msgstr ""
"De verouderde libappindicator-bibliotheken worden niet langer aangeboden. Als "
"gevolg hiervan zijn de gerelateerde pakketten <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator1</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator3-1</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator-dev</systemitem> niet langer beschikbaar. Dit zal naar "
"verwachting vereistenfouten veroorzaken voor software van derden die nog steeds "
"libappindicator vereist voor de ondersteuning van de taakbalk en "
"toepassingsaanwijzers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:449
msgid ""
"Debian is using <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> as the successor of libappindicator. For technical background see "
"<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.html\";>this "
"announcement</ulink>."
msgstr ""
"Debian gebruikt <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> als opvolger voor libappindicator. Raadpleeg voor technische "
"achtergrond <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.";
"html\">deze aankondiging</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:459
msgid ""
"Debian no longer provides <systemitem role=\"package\">chef</systemitem>. If "
"you use Chef for configuration management, the best upgrade path is probably to "
"switch to using the packages provided by <ulink url=\"https://www.chef.io/";
"\">Chef Inc</ulink>."
msgstr ""
"Debian biedt <systemitem role=\"package\">chef</systemitem> niet langer aan. "
"Indien u gebruikt maakt van Chef voor configuratiebeheer is overschakelen op "
"het gebruik van de pakketten die aangeboden worden door <ulink url=\"https://";
"www.chef.io/\">Chef Inc</ulink> waarschijnlijk het beste opwaarderingspad."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:466
msgid ""
"For background on the removal, see <ulink url=\"https://bugs.debian.org/cgi-bin/";
"bugreport.cgi?bug=963750\"> the removal request</ulink>."
msgstr ""
"Raadpleeg <ulink url=\"https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?";
"bug=963750\"> de vraag voor verwijdering</ulink> voor achtergrondinformatie "
"over het verwijderen van het pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:473
msgid ""
"Python 2 is already beyond its End Of Life, and will receive no security "
"updates. It is not supported for running applications, and packages relying on "
"it have either been switched to Python 3 or removed. However, Debian bullseye "
"does still include a version of Python 2.7, as well as a small number of Python "
"2 build tools such as <systemitem role=\"package\">python-setuptools</"
"systemitem>. These are present only because they are required for a few "
"application build processes that have not yet been converted to Python 3."
msgstr ""
"Python 2 is al voorbij het einde van zijn levensduur en zal geen "
"beveiligingsupdates ontvangen. Het wordt niet ondersteund om toepassingen uit "
"te voeren en pakketten die hierop steunden, zijn overgeschakeld naar Python 3 "
"of werden verwijderd. Debian bullseye bevat echter nog steeds een versie van "
"Python 2.7, evenals een klein aantal Python 2-bouwgereedschappen zoals "
"<systemitem role=\"package\">python-setuptools</systemitem>. Deze zijn alleen "
"aanwezig omdat ze nodig zijn voor een paar applicatie-bouwprocessen die nog "
"niet zijn omgezet naar Python 3."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:491
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:493
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed &nextreleasename;) "
"some features will be deprecated. Users will need to migrate to other "
"alternatives to prevent trouble when updating to &debian; &nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam &nextreleasename;) "
"zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers zullen moeten "
"overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij de opwaardering "
"naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:499
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:505
msgid ""
"The historical justifications for the filesystem layout with <filename>/bin</"
"filename>, <filename>/sbin</filename>, and <filename>/lib</filename> "
"directories separate from their equivalents under <filename>/usr</filename> no "
"longer apply today; see the <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/";
"Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">Freedesktop.org summary</ulink>. "
"Debian bullseye will be the last Debian release that supports the non-merged-"
"usr layout; for systems with a legacy layout that have been upgraded without a "
"reinstall, the <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> package "
"exists to do the conversion if desired."
msgstr ""
"De historische rechtvaardigingen voor de indeling van het bestandssysteem met "
"de mappen <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</filename> en <filename>/"
"lib</filename> gescheiden van hun equivalenten onder <filename>/usr</filename>, "
"zijn vandaag niet langer van toepassing; zie de <ulink url=\"https://www.";
"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">samenvatting van "
"Freedesktop.org</ulink>. Debian bullseye zal de laatste Debian release zijn met "
"ondersteuning voor de indeling met een niet-samengevoegde /usr; voor systemen "
"met een oude indeling welke opgewaardeerd werden zonder opnieuw geïnstalleerd "
"te zijn, bestaat het pakket <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> "
"om desgewenst de omzetting te doen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:522
msgid ""
"bullseye is the final Debian release to ship <command>apt-key</command>. Keys "
"should be managed by dropping files into <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</"
"filename> instead, in binary format as created by <command>gpg --export</"
"command> with a <literal>.gpg</literal> extension, or ASCII armored with a "
"<literal>.asc</literal> extension."
msgstr ""
"bullseye is de laatste release van Debian die <command>apt-key</command> zal "
"bevatten. In de plaats daarvan zouden sleutels beheerd moeten worden door "
"plaatsen van bestanden in <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d</filename>, in "
"binaire indeling, aangemaakt door <command>gpg --export</command> met de "
"extensie <literal>.gpg</literal>, of in de ASCII-armor indeling met een "
"extensie <literal>.asc</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:531
msgid ""
"A replacement for <command>apt-key list</command> to manually investigate the "
"keyring is planned, but work has not started yet."
msgstr ""
"Er is een vervanging voorzien voor <command>apt-key list</command> om de "
"sleutelbos handmatig te onderzoeken, maar het werk eraan is nog niet begonnen."

Reply to: