[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/whats-new.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/whats-new.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/whats-new.po b/nl/whats-new.po
index 01871252..541cb9a3 100644
--- a/nl/whats-new.po
+++ b/nl/whats-new.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/whats-new\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-29 21:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-03-31 20:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-04-01 21:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-02 14:44+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -296,11 +296,67 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:186
+msgid "Control groups v2"
+msgstr "Control groups v2"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:188
+msgid ""
+"In bullseye, systemd defaults to using control groups v2 (cgroupv2), which "
+"provides a unified resource-control hierarchy. Kernel commandline "
+"parameters are available to re-enable the legacy cgroups if necessary; see "
+"the notes for OpenStack in <xref linkend=\"openstack-cgroups\"/> section."
+msgstr ""
+"In bullseye gebruikt systemd standaard control groups v2 (cgroupv2), wat een "
+"uniforme hiërarchie voor hulpbronnenbeheer biedt. Er staan kernel-"
+"commandoregelparameters ter beschikking om indien nodig de verouderde "
+"cgroups opnieuw in te schakelen; zie de opmerkingen voor OpenStack in de "
+"sectie <xref linkend=\"openstack-cgroups\"/>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/whats-new.dbk:197
+msgid "Persistent systemd journal"
+msgstr "Blijvend systemd-journaal"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:199
+msgid ""
+"Systemd in bullseye activates its persistent journal functionality by "
+"default, storing its files in <filename>/var/log/journal/</filename>. See "
+"<ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd-journald.service.8.html"
+"\">systemd-journald.service(8)</ulink> for details; note that on Debian the "
+"journal is readable for members of <literal>adm</literal>, in addition to "
+"the default <literal>systemd-journal</literal> group."
+msgstr ""
+"In bullseye wordt standaard de persistente logboekfunctionaliteit van "
+"systemd geactiveerd, waarbij de bestanden opgeslagen worden in <filename>/"
+"var/log/journal/</filename>. Zie <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/"
+"systemd-journald.service.8.html\">systemd-journald.service(8)</ulink> voor "
+"details; merk op dat op Debian het journaal kan gelezen worden door leden "
+"van de groep <literal>adm</literal>, naast standaard door de leden van de "
+"groep <literal>systemd-journal</literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:208
+msgid ""
+"This should not interfere with any existing traditional logging daemon such "
+"as <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem>, but users who are not "
+"relying on special features of such a daemon may wish to uninstall it and "
+"switch over to using only the journal."
+msgstr ""
+"Dit zou geen enkele bestaande traditionele achtergronddienst voor "
+"logboekregistratie, zoals <systemitem role=\"package\">rsyslog </"
+"systemitem>, mogen hinderen, maar gebruikers die niet afhankelijk zijn van "
+"speciale functies van een dergelijke achtergronddienst willen deze wellicht "
+"verwijderen en overschakelen naar een uitsluitend gebruik van het journaal."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/whats-new.dbk:217
 msgid "Desktops and well known packages"
 msgstr "Desktops en bekende pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:188
+#: en/whats-new.dbk:219
 msgid ""
 "&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
 "Among others it now includes the desktop environments "
@@ -321,7 +377,7 @@ msgstr ""
 "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:198
+#: en/whats-new.dbk:229
 msgid ""
 "Productivity applications have also been upgraded, including the office "
 "suites:"
@@ -330,7 +386,7 @@ msgstr ""
 "kantoorsoftware:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:204
+#: en/whats-new.dbk:235
 msgid ""
 "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
 "to version 7.0;"
@@ -339,7 +395,7 @@ msgstr ""
 "opgewaardeerd naar versie 7.0;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:210
+#: en/whats-new.dbk:241
 msgid ""
 "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
 "3.2."
@@ -348,7 +404,7 @@ msgstr ""
 "opgewaardeerd naar 3.2."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:216
+#: en/whats-new.dbk:247
 msgid ""
 "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 4.4;"
 msgstr ""
@@ -356,44 +412,44 @@ msgstr ""
 "naar 4.4;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:237
+#: en/whats-new.dbk:268
 msgid ""
 "Among many others, this release also includes the following software updates:"
 msgstr ""
 "Deze uitgave bevat daarnaast onder meer de volgende bijgewerkte software:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:247
+#: en/whats-new.dbk:278
 msgid "Package"
 msgstr "Pakket"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:248
+#: en/whats-new.dbk:279
 msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
 msgstr "Versie in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:249
+#: en/whats-new.dbk:280
 msgid "Version in &release; (&releasename;)"
 msgstr "Versie in &release; (&releasename;)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:254
+#: en/whats-new.dbk:285
 msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
 msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:255
+#: en/whats-new.dbk:286
 msgid "2.4.38"
 msgstr "2.4.38"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:256
+#: en/whats-new.dbk:287
 msgid "2.4.46"
 msgstr "2.4.46"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:259
+#: en/whats-new.dbk:290
 msgid ""
 "BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
 "Server"
@@ -402,32 +458,32 @@ msgstr ""
 "server"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:260
+#: en/whats-new.dbk:291
 msgid "9.11"
 msgstr "9.11"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:261
+#: en/whats-new.dbk:292
 msgid "9.16"
 msgstr "9.16"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:276
+#: en/whats-new.dbk:307
 msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
 msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:277
+#: en/whats-new.dbk:308
 msgid "2.1"
 msgstr "2.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:278
+#: en/whats-new.dbk:309
 msgid "2.3"
 msgstr "2.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:288
+#: en/whats-new.dbk:319
 msgid ""
 "Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
 "acronym>"
@@ -436,49 +492,49 @@ msgstr ""
 "acronym>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:289
+#: en/whats-new.dbk:320
 msgid "2.3.4"
 msgstr "2.3.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:290
+#: en/whats-new.dbk:321
 msgid "2.3.13"
 msgstr "2.3.13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:293
+#: en/whats-new.dbk:324
 msgid "Emacs"
 msgstr "Emacs"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:294
+#: en/whats-new.dbk:325
 msgid "26.1"
 msgstr "26.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:295
+#: en/whats-new.dbk:326
 msgid "27.1"
 msgstr "27.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:298
+#: en/whats-new.dbk:329
 msgid ""
 "Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
 msgstr ""
 "Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> standaard e-mailserver"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:299
+#: en/whats-new.dbk:330
 msgid "4.92"
 msgstr "4.92"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:300
+#: en/whats-new.dbk:331
 msgid "4.94"
 msgstr "4.94"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:310
+#: en/whats-new.dbk:341
 msgid ""
 "<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
 "compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
@@ -487,207 +543,207 @@ msgstr ""
 "compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:311
+#: en/whats-new.dbk:342
 msgid "8.3"
 msgstr "8.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:312
+#: en/whats-new.dbk:343
 msgid "10.2"
 msgstr "10.2"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:315
+#: en/whats-new.dbk:346
 msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
 msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:316
+#: en/whats-new.dbk:347
 msgid "2.10.8"
 msgstr "2.10.8"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:317
+#: en/whats-new.dbk:348
 msgid "2.10.22"
 msgstr "2.10.22"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:320
+#: en/whats-new.dbk:351
 msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
 msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:321
+#: en/whats-new.dbk:352
 msgid "2.2.12"
 msgstr "2.2.12"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:322
+#: en/whats-new.dbk:353
 msgid "2.2.20"
 msgstr "2.2.20"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:325
+#: en/whats-new.dbk:356
 msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
 msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:326
+#: en/whats-new.dbk:357
 msgid "0.92.4"
 msgstr "0.92.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:327
+#: en/whats-new.dbk:358
 msgid "1.0.2"
 msgstr "1.0.2"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:330
+#: en/whats-new.dbk:361
 msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
 msgstr "de <acronym>GNU</acronym> C-bibliotheek"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:331
+#: en/whats-new.dbk:362
 msgid "2.28"
 msgstr "2.28"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:332
+#: en/whats-new.dbk:363
 msgid "2.31"
 msgstr "2.31"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:335
+#: en/whats-new.dbk:366
 msgid "lighttpd"
 msgstr "lighttpd"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:336
+#: en/whats-new.dbk:367
 msgid "1.4.53"
 msgstr "1.4.53"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:337
+#: en/whats-new.dbk:368
 msgid "1.4.58"
 msgstr "1.4.58"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:340
+#: en/whats-new.dbk:371
 msgid "Linux kernel image"
 msgstr "Linux kernel-image"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:341
+#: en/whats-new.dbk:372
 msgid "4.19 series"
 msgstr "4.19-serie"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:342
+#: en/whats-new.dbk:373
 msgid "5.10 series"
 msgstr "5.10-serie"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:345
+#: en/whats-new.dbk:376
 msgid "LLVM/Clang toolchain"
 msgstr "LLVM/Clang-gereedschapsset"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:346
+#: en/whats-new.dbk:377
 msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
 msgstr "6.0.1 en 7.0.1 (standaard)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:347
+#: en/whats-new.dbk:378
 msgid "9.0.1 and 11.0.1 (default)"
 msgstr "9.0.1 en 11.0.1 (standaard)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:350
+#: en/whats-new.dbk:381
 msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
 msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:351
+#: en/whats-new.dbk:382
 msgid "10.3"
 msgstr "10.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:352
+#: en/whats-new.dbk:383
 msgid "10.5"
 msgstr "10.5"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:355
+#: en/whats-new.dbk:386
 msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
 msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:356
+#: en/whats-new.dbk:387
 msgid "1.14"
 msgstr "1.14"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:357
+#: en/whats-new.dbk:388
 msgid "1.18"
 msgstr "1.18"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:367
+#: en/whats-new.dbk:398
 msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
 msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:368 en/whats-new.dbk:369 en/whats-new.dbk:393
+#: en/whats-new.dbk:399 en/whats-new.dbk:400 en/whats-new.dbk:424
 msgid "11"
 msgstr "11"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:372
+#: en/whats-new.dbk:403
 msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
 msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:373
+#: en/whats-new.dbk:404
 msgid "7.9p1"
 msgstr "7.9p1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:374
+#: en/whats-new.dbk:405
 msgid "8.4p1"
 msgstr "8.4p1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:377
+#: en/whats-new.dbk:408
 msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
 msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:378
+#: en/whats-new.dbk:409
 msgid "5.28"
 msgstr "5.28"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:379
+#: en/whats-new.dbk:410
 msgid "5.32"
 msgstr "5.32"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:382
+#: en/whats-new.dbk:413
 msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
 msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:383
+#: en/whats-new.dbk:414
 msgid "7.3"
 msgstr "7.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:384
+#: en/whats-new.dbk:415
 msgid "7.4"
 msgstr "7.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:387
+#: en/whats-new.dbk:418
 msgid ""
 "Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
 "acronym>"
@@ -696,81 +752,81 @@ msgstr ""
 "acronym>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:388
+#: en/whats-new.dbk:419
 msgid "3.4"
 msgstr "3.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:389
+#: en/whats-new.dbk:420
 msgid "3.5"
 msgstr "3.5"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:392
+#: en/whats-new.dbk:423
 msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
 msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:394
+#: en/whats-new.dbk:425
 msgid "13"
 msgstr "13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:404
+#: en/whats-new.dbk:435
 msgid "Python 3"
 msgstr "Python 3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:405
+#: en/whats-new.dbk:436
 msgid "3.7.3"
 msgstr "3.7.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:406
+#: en/whats-new.dbk:437
 msgid "3.9.1"
 msgstr "3.9.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:409
+#: en/whats-new.dbk:440
 msgid "Rustc"
 msgstr "Rustc"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:410
+#: en/whats-new.dbk:441
 msgid "1.41 (1.34 for <literal>armel</literal>)"
 msgstr "1.41 (1.34 voor <literal>armel</literal>)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:411
+#: en/whats-new.dbk:442
 msgid "1.48"
 msgstr "1.48"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:414
+#: en/whats-new.dbk:445
 msgid "Samba"
 msgstr "Samba"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:415
+#: en/whats-new.dbk:446
 msgid "4.9"
 msgstr "4.9"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:416
+#: en/whats-new.dbk:447
 msgid "4.13"
 msgstr "4.13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:419
+#: en/whats-new.dbk:450
 msgid "Vim"
 msgstr "Vim"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:420
+#: en/whats-new.dbk:451
 msgid "8.1"
 msgstr "8.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:421
+#: en/whats-new.dbk:452
 msgid "8.2"
 msgstr "8.2"
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/whats-new\n"
"POT-Creation-Date: 2021-04-01 21:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-02 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/whats-new.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/whats-new.dbk:9
msgid "What's new in &debian; &release;"
msgstr "Nieuwigheden in &debian; &release;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:11
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> has more information "
"about this topic."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki-pagina</ulink> bevat meer "
"informatie over dit onderwerp."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:22
msgid "Supported architectures"
msgstr "Ondersteunde architecturen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:25
msgid ""
"The following are the officially supported architectures for &debian; "
"&release;:"
msgstr ""
"Dit zijn de officieel ondersteunde architecturen voor &debian; &release;:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:31
msgid ""
"32-bit PC (<literal>i386</literal>) and 64-bit PC (<literal>amd64</literal>)"
msgstr ""
"32-bits PC (<literal>i386</literal>) en 64-bits PC (<literal>amd64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:36
msgid "64-bit ARM (<literal>arm64</literal>)"
msgstr "64-bits ARM (<literal>arm64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:41
msgid "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"
msgstr "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:46
msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"
msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:51
msgid "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"
msgstr "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:56
msgid "64-bit little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"
msgstr "64-bits little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:61
msgid "64-bit little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"
msgstr "64-bits little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:66
msgid "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"
msgstr "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:72
msgid ""
"You can read more about port status, and port-specific information for your "
"architecture at the <ulink url=\"&url-ports;\">Debian port web pages</ulink>."
msgstr ""
"U vindt meer over de status van de voor een bepaalde architectuur geschikt "
"gemaakte versies van Debian (ports genoemd in het taalgebruik van "
"ingewijden) en port-specifieke informatie voor uw architectuur op de <ulink "
"url=\"&url-ports;\">Webpagina's van de Debian ports</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:80
msgid "What's new in the distribution?"
msgstr "Nieuwigheden in de distributie"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:83
#, no-wrap
msgid ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"
msgstr ""
" TEDOEN: Zorg ervoor dat u de cijfers in het .ent-bestand bijwerkt\n"
"   met behulp van het script changes-release.pl te vinden onder ../\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:88
msgid ""
"This new release of Debian again comes with a lot more software than its "
"predecessor &oldreleasename;; the distribution includes over &packages-new; "
"new packages, for a total of over &packages-total; packages. Most of the "
"software in the distribution has been updated: over &packages-updated; "
"software packages (this is &packages-update-percent;% of all packages in "
"&oldreleasename;). Also, a significant number of packages (over &packages-"
"removed;, &packages-removed-percent;% of the packages in &oldreleasename;) "
"have for various reasons been removed from the distribution. You will not "
"see any updates for these packages and they will be marked as \"obsolete\" "
"in package management front-ends; see <xref linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Deze nieuwe uitgave van Debian bevat opnieuw veel meer software dan zijn "
"voorganger &oldreleasename;; de distributie bevat meer dan &packages-new; "
"nieuwe pakketten, en in totaal meer dan &packages-total; pakketten. De "
"meeste software in de distributie is bijgewerkt: meer dan &packages-updated; "
"softwarepakketten (dit is &packages-update-percent;% van alle pakketten in "
"&oldreleasename;). Er is ook een significant aantal pakketten (meer dan "
"&packages-removed;, &packages-removed-percent;% van de pakketten in "
"&oldreleasename;) verwijderd uit de distributie om diverse redenen. Deze "
"pakketten zullen niet meer worden bijgewerkt en ze zullen als 'achterhaald' "
"of 'verouderd' worden gemarkeerd in de frontends voor pakketbeheer. Zie "
"<xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:103
msgid "Driverless scanning and printing"
msgstr "Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:105
msgid ""
"Both printing with <literal>CUPS</literal> and scanning with <literal>SANE</"
"literal> are increasingly likely to be possible without the need for any "
"driver (often non-free) specific to the model of the hardware, especially in "
"the case of devices marketed in the past five years or so."
msgstr ""
"Zowel afdrukken met <literal>CUPS</literal> als scannen met <literal>SANE</"
"literal> zal steeds vaker mogelijk zijn zonder de noodzaak van een (vaak "
"niet-vrij) stuurprogramma dat specifiek is voor het model van de hardware, "
"vooral in het geval van apparaten die de afgelopen vijf jaar of zo op de "
"markt zijn gebracht."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:113
msgid "CUPS and driverless printing"
msgstr "CUPS en afdrukken zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:115
msgid ""
"Modern printers connected by ethernet or wireless can already use <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues\";>driverless printing</"
"ulink>, implemented via <literal>CUPS</literal> and <systemitem role="
"\"package\">cups-filters</systemitem>, as was described in the <ulink url="
"\"https://www.debian.org/releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.";
"html#driverless-printing\">Release Notes for buster</ulink>. Debian 11 "
"<quote>bullseye</quote> brings the new package <systemitem role=\"package"
"\">ipp-usb</systemitem>, which is recommended by <systemitem role=\"package"
"\">cups-daemon</systemitem> and uses the vendor-neutral <ulink url=\"https://";
"wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> "
"protocol supported by many modern printers. This allows a USB device to be "
"treated as a network device, extending driverless printing to include USB-"
"connected printers. The specifics are outlined <ulink url=\"https://wiki.";
"debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\">on the wiki</ulink>."
msgstr ""
"Moderne printers die via ethernet of draadloos zijn verbonden, kunnen al "
"gebruik maken van <ulink url=\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues";
"\">afdrukken zonder stuurprogramma</ulink>, geïmplementeerd via "
"<literal>CUPS</literal> en <systemitem role=\"package\">cups-filters</"
"systemitem>, zoals beschreven werd in de <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.html#driverless-printing"
"\">Notities bij de uitgave van buster</ulink>. Met Debian 11 "
"<quote>bullseye</quote> komt het nieuwe pakket <systemitem role=\"package"
"\">ipp-usb</systemitem>, dat aanbevolen wordt door <systemitem role=\"package"
"\">cups-daemon</systemitem> en gebruik maakt van het "
"leveranciersonafhankelijke protocol <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> dat door veel "
"moderne printers wordt ondersteund. Hierdoor kan een USB-apparaat worden "
"behandeld als een netwerkapparaat, waardoor afdrukken zonder stuurprogramma "
"kan worden uitgebreid tot printers die via USB zijn aangesloten. De details "
"worden uiteengezet <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\"> op de wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:132
msgid ""
"The systemd service file included in the <systemitem role=\"package\">ipp-"
"usb</systemitem> package starts the <literal>ipp-usb</literal> daemon when a "
"USB-connected printer is plugged in, thus making it available to print to. "
"By default <systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> should "
"configure it automatically, or it can be <ulink url=\"https://wiki.debian.";
"org/SystemPrinting\">manually set up with a local driverless print queue</"
"ulink>."
msgstr ""
"Het systemd-servicebestand dat is opgenomen in het pakket <systemitem role="
"\"package\">ipp-usb</systemitem> start de achtergronddienst <literal>ipp-"
"usb</literal> wanneer een via USB verbonden printer wordt aangesloten, "
"waardoor deze beschikbaar wordt om naar af te drukken. Standaard zou "
"<systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> dit automatisch "
"moeten configureren, of dit kan <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"SystemPrinting\">handmatig worden ingesteld met een lokale "
"stuurprogrammaloze afdrukwachtrij</ulink>. "

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:144
msgid "SANE and driverless scanning"
msgstr "SANE en scannen zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:146
msgid ""
"The official <literal>SANE</literal> driverless backend is provided by "
"<literal>sane-escl</literal> in <systemitem role=\"package\">libsane1</"
"systemitem>. An independently developed driverless backend is <systemitem "
"role=\"package\">sane-airscan</systemitem>. Both backends understand the "
"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork#escl\";>eSCL protocol</"
"ulink> but <systemitem role=\"package\">sane-airscan</systemitem> can also "
"use the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork#wsd\";>WSD</"
"ulink> protocol. Users should consider having both backends on their systems."
msgstr ""
"De officiële stuurprogrammaloze backend voor <literal>SANE</literal> wordt "
"aangeboden door <literal>sane-escl</literal> in <systemitem role=\"package"
"\">libsane1</systemitem>. Een onafhankelijk ontwikkelde stuurprogrammaloze "
"backend is <systemitem role=\"package\">sane-airscan</systemitem>. Beide "
"backends kunnen overweg met het <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"SaneOverNetwork#escl\">eSCL-protocol</ulink> maar <systemitem role=\"package"
"\">sane-airscan</systemitem> kan ook het <ulink url=\"https://wiki.debian.";
"org/SaneOverNetwork#wsd\">WSD</ulink>-protocol gebruiken. Gebruikers zouden "
"moeten overwegen om beide backends op hun systemen te hebben."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:159
msgid ""
"<literal>eSCL</literal> and <literal>WSD</literal> are network protocols. "
"Consequently they will operate over a USB connection if the device is an "
"<literal>IPP-over-USB</literal> device (see above). Note that <systemitem "
"role=\"package\">libsane1</systemitem> has <systemitem role=\"package\">ipp-"
"usb</systemitem> as a recommended package. This leads to a suitable device "
"being automatically set up to use a driverless backend driver when it is "
"connected to a USB port."
msgstr ""
"<literal>eSCL</literal> en <literal>WSD</literal> zijn netwerkprotocollen. "
"Daarom werken ze via een USB-verbinding als het apparaat een <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\";>IPP-over-USB</"
"ulink>-apparaat is (zie hierboven). Merk op dat <systemitem role=\"package"
"\">libsane1</systemitem> het pakket <systemitem role=\"package\">ipp-usb</"
"systemitem> als aanbevolen pakket heeft. Dit leidt ertoe dat een geschikt "
"apparaat automatisch wordt ingesteld om een stuurprogrammaloze backend-"
"driver te gebruiken wanneer deze is aangesloten op een USB-poort."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:173
msgid "New generic open command"
msgstr "Nieuw generiek commando open"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:175
msgid ""
"A new <command>open</command> command is available as a convenience alias to "
"<command>xdg-open</command> (by default) or <command>run-mailcap</command>, "
"managed by the <ulink url=\"&url-man;/bullseye/dpkg/update-alternatives.1."
"html\">update-alternatives(1)</ulink> system. It is intended for interactive "
"use at the command line, to open files with their default application, which "
"can be a graphical program when available."
msgstr ""
"Een nieuw commando <command>open</command> is beschikbaar als een "
"gemakkelijke alias voor <command>xdg-open</command> (standaard) of "
"<command>run-mailcap</command>, beheerd door het systeem <ulink url=\"&url-"
"man;/bullseye/dpkg/update-alternatives.1.html\">update-alternatives(1)</"
"ulink>. Het is bedoeld voor interactief gebruik aan de commandoregel om "
"bestanden te openen met hun standaardtoepassing, hetgeen een grafisch "
"programma kan zijn als dat beschikbaar is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:186
msgid "Control groups v2"
msgstr "Control groups v2"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:188
msgid ""
"In bullseye, systemd defaults to using control groups v2 (cgroupv2), which "
"provides a unified resource-control hierarchy. Kernel commandline "
"parameters are available to re-enable the legacy cgroups if necessary; see "
"the notes for OpenStack in <xref linkend=\"openstack-cgroups\"/> section."
msgstr ""
"In bullseye gebruikt systemd standaard control groups v2 (cgroupv2), wat een "
"uniforme hiërarchie voor hulpbronnenbeheer biedt. Er staan kernel-"
"commandoregelparameters ter beschikking om indien nodig de verouderde "
"cgroups opnieuw in te schakelen; zie de opmerkingen voor OpenStack in de "
"sectie <xref linkend=\"openstack-cgroups\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:197
msgid "Persistent systemd journal"
msgstr "Blijvend systemd-journaal"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:199
msgid ""
"Systemd in bullseye activates its persistent journal functionality by "
"default, storing its files in <filename>/var/log/journal/</filename>. See "
"<ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/systemd-journald.service.8.html"
"\">systemd-journald.service(8)</ulink> for details; note that on Debian the "
"journal is readable for members of <literal>adm</literal>, in addition to "
"the default <literal>systemd-journal</literal> group."
msgstr ""
"In bullseye wordt standaard de persistente logboekfunctionaliteit van "
"systemd geactiveerd, waarbij de bestanden opgeslagen worden in <filename>/"
"var/log/journal/</filename>. Zie <ulink url=\"&url-man;/bullseye/systemd/"
"systemd-journald.service.8.html\">systemd-journald.service(8)</ulink> voor "
"details; merk op dat op Debian het journaal kan gelezen worden door leden "
"van de groep <literal>adm</literal>, naast standaard door de leden van de "
"groep <literal>systemd-journal</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:208
msgid ""
"This should not interfere with any existing traditional logging daemon such "
"as <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem>, but users who are not "
"relying on special features of such a daemon may wish to uninstall it and "
"switch over to using only the journal."
msgstr ""
"Dit zou geen enkele bestaande traditionele achtergronddienst voor "
"logboekregistratie, zoals <systemitem role=\"package\">rsyslog </"
"systemitem>, mogen hinderen, maar gebruikers die niet afhankelijk zijn van "
"speciale functies van een dergelijke achtergronddienst willen deze wellicht "
"verwijderen en overschakelen naar een uitsluitend gebruik van het journaal."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:217
msgid "Desktops and well known packages"
msgstr "Desktops en bekende pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:219
msgid ""
"&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
"Among others it now includes the desktop environments "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.38, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.20, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 11, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.16, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.24, and "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."
msgstr ""
"&debian; wordt weer geleverd met verscheidene desktoptoepassingen en -"
"omgevingen. Het bevat nu onder andere de desktopomgevingen "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.38, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.20, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 11, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.16, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.24 en "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:229
msgid ""
"Productivity applications have also been upgraded, including the office "
"suites:"
msgstr ""
"Ook de productiviteitstoepassingen zijn opgewaardeerd, waaronder de "
"kantoorsoftware:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:235
msgid ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
"to version 7.0;"
msgstr ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> werd "
"opgewaardeerd naar versie 7.0;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:241
msgid ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
"3.2."
msgstr ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> werd "
"opgewaardeerd naar 3.2."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:247
msgid ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 4.4;"
msgstr ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> werd opgewaardeerd "
"naar 4.4;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:268
msgid ""
"Among many others, this release also includes the following software updates:"
msgstr ""
"Deze uitgave bevat daarnaast onder meer de volgende bijgewerkte software:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:278
msgid "Package"
msgstr "Pakket"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:279
msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Versie in &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:280
msgid "Version in &release; (&releasename;)"
msgstr "Versie in &release; (&releasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:285
msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:286
msgid "2.4.38"
msgstr "2.4.38"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:287
msgid "2.4.46"
msgstr "2.4.46"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:290
msgid ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
"Server"
msgstr ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym>-"
"server"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:291
msgid "9.11"
msgstr "9.11"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:292
msgid "9.16"
msgstr "9.16"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:307
msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:308
msgid "2.1"
msgstr "2.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:309
msgid "2.3"
msgstr "2.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:319
msgid ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:320
msgid "2.3.4"
msgstr "2.3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:321
msgid "2.3.13"
msgstr "2.3.13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:324
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:325
msgid "26.1"
msgstr "26.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:326
msgid "27.1"
msgstr "27.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:329
msgid ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
msgstr ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> standaard e-mailserver"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:330
msgid "4.92"
msgstr "4.92"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:331
msgid "4.94"
msgstr "4.94"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:341
msgid ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
msgstr ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection als standaard-"
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:342
msgid "8.3"
msgstr "8.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:343
msgid "10.2"
msgstr "10.2"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:346
msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:347
msgid "2.10.8"
msgstr "2.10.8"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:348
msgid "2.10.22"
msgstr "2.10.22"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:351
msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:352
msgid "2.2.12"
msgstr "2.2.12"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:353
msgid "2.2.20"
msgstr "2.2.20"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:356
msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:357
msgid "0.92.4"
msgstr "0.92.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:358
msgid "1.0.2"
msgstr "1.0.2"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:361
msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
msgstr "de <acronym>GNU</acronym> C-bibliotheek"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:362
msgid "2.28"
msgstr "2.28"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:363
msgid "2.31"
msgstr "2.31"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:366
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:367
msgid "1.4.53"
msgstr "1.4.53"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:368
msgid "1.4.58"
msgstr "1.4.58"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:371
msgid "Linux kernel image"
msgstr "Linux kernel-image"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:372
msgid "4.19 series"
msgstr "4.19-serie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:373
msgid "5.10 series"
msgstr "5.10-serie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:376
msgid "LLVM/Clang toolchain"
msgstr "LLVM/Clang-gereedschapsset"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:377
msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
msgstr "6.0.1 en 7.0.1 (standaard)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:378
msgid "9.0.1 and 11.0.1 (default)"
msgstr "9.0.1 en 11.0.1 (standaard)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:381
msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:382
msgid "10.3"
msgstr "10.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:383
msgid "10.5"
msgstr "10.5"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:386
msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:387
msgid "1.14"
msgstr "1.14"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:388
msgid "1.18"
msgstr "1.18"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:398
msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:399 en/whats-new.dbk:400 en/whats-new.dbk:424
msgid "11"
msgstr "11"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:403
msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:404
msgid "7.9p1"
msgstr "7.9p1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:405
msgid "8.4p1"
msgstr "8.4p1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:408
msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:409
msgid "5.28"
msgstr "5.28"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:410
msgid "5.32"
msgstr "5.32"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:413
msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:414
msgid "7.3"
msgstr "7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:415
msgid "7.4"
msgstr "7.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:418
msgid ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:419
msgid "3.4"
msgstr "3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:420
msgid "3.5"
msgstr "3.5"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:423
msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:425
msgid "13"
msgstr "13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:435
msgid "Python 3"
msgstr "Python 3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:436
msgid "3.7.3"
msgstr "3.7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:437
msgid "3.9.1"
msgstr "3.9.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:440
msgid "Rustc"
msgstr "Rustc"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:441
msgid "1.41 (1.34 for <literal>armel</literal>)"
msgstr "1.41 (1.34 voor <literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:442
msgid "1.48"
msgstr "1.48"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:445
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:446
msgid "4.9"
msgstr "4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:447
msgid "4.13"
msgstr "4.13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:450
msgid "Vim"
msgstr "Vim"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:451
msgid "8.1"
msgstr "8.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:452
msgid "8.2"
msgstr "8.2"

Reply to: