[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/issues.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index 083ba7c1..9657980d 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-19 20:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-03-23 21:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-26 22:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-26 23:44+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
 "This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
 "&releasename;."
 msgstr ""
-"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering "
-"van &oldreleasename; naar &releasename;."
+"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering van "
+"&oldreleasename; naar &releasename;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:28
@@ -82,11 +82,11 @@ msgid ""
 "will automatically be upgraded to the new driver."
 msgstr ""
 "Voor Intel GPU's die beschikbaar zijn vanaf Broadwell en recenter, is de "
-"implementatie van de API voor Video-Acceleratie (VA-API) nu standaard "
-"ingesteld op <systemitem role=\"package\">intel-media-va-driver</systemitem> "
-"voor hardwareversnelde videodecodering. Systemen waarop <systemitem role="
-"\"package\">va-driver-all</systemitem> geïnstalleerd is zullen automatisch "
-"naar het nieuwe stuurprogramma opgewaardeerd worden."
+"implementatie van de API voor Video-Acceleratie (VA-API) nu standaard ingesteld "
+"op <systemitem role=\"package\">intel-media-va-driver</systemitem> voor "
+"hardwareversnelde videodecodering. Systemen waarop <systemitem role=\"package"
+"\">va-driver-all</systemitem> geïnstalleerd is zullen automatisch naar het "
+"nieuwe stuurprogramma opgewaardeerd worden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:46
@@ -119,24 +119,24 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:62
 msgid ""
-"The XFS file system has removed the <literal>barrier</literal> and "
-"<literal>nobarrier</literal> mount options. It is recommended to check "
-"<filename>/etc/fstab</filename> for the presence of either keyword and remove "
-"it. Partions using these options will fail to mount."
+"Support for the <literal>barrier</literal> and <literal>nobarrier</literal> "
+"mount options has been removed from the XFS file system. It is recommended to "
+"check <filename>/etc/fstab</filename> for the presence of either keyword and "
+"remove it. Partitions using these options will fail to mount."
 msgstr ""
-"Bij het XFS-bestandssysteem werden de aankoppelopties <literal>barrier</"
-"literal> en <literal>nobarrier</literal> verwijderd. Het wordt aanbevolen om "
-"<filename>/etc/fstab</filename> te controleren op de aanwezigheid van een van "
-"beide sleutelwoorden en deze te verwijderen. Partities die deze opties "
-"gebruiken zullen niet aangekoppeld worden."
+"Bij het XFS-bestandssysteem werd ondersteuning voor de aankoppelopties "
+"<literal>barrier</literal> en <literal>nobarrier</literal> verwijderd. Het "
+"wordt aanbevolen om <filename>/etc/fstab</filename> te controleren op de "
+"aanwezigheid van een van beide sleutelwoorden en deze te verwijderen. Partities "
+"die deze opties gebruiken zullen niet aangekoppeld worden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:72
+#: en/issues.dbk:73
 msgid "Changed security archive layout"
 msgstr "Gewijzigde indeling van het beveiligingsarchief"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:74
+#: en/issues.dbk:75
 msgid ""
 "For bullseye, the security suite is now named <literal>bullseye-security</"
 "literal> instead of <literal>buster/updates</literal> and users should adapt "
@@ -147,23 +147,23 @@ msgstr ""
 "sources.list-bestanden voor APT dienovereenkomstig aanpassen bij het upgraden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:80
+#: en/issues.dbk:81
 msgid "The security line in your APT configuration may look like:"
 msgstr "De beveiligingsregel in uw APT-configuratie kan er zo uitzien:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:81
+#: en/issues.dbk:82
 #, no-wrap
 msgid "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"
 msgstr "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:87
-msgid "Password hashing uses yescript by default"
+#: en/issues.dbk:89
+msgid "Password hashing uses yescrypt by default"
 msgstr "Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:89
+#: en/issues.dbk:91
 msgid ""
 "The default password hash for local system accounts has been changed to <ulink "
 "url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. This is expected "
@@ -173,11 +173,11 @@ msgstr ""
 "De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts is gewijzigd naar "
 "<ulink url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. Dit zal "
 "naar verwachting een verbeterde beveiliging bieden tegen op woordenboek "
-"gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te raden, zowel wat betreft de ruimte- "
-"als de tijdcomplexiteit van de aanval."
+"gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te raden, zowel wat betreft de ruimte- als "
+"de tijdcomplexiteit van de aanval."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:97
+#: en/issues.dbk:99
 msgid ""
 "To take advantage of this improved security, change local passwords; for "
 "example use the <command>passwd</command> command."
@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr ""
 "gebruik bijvoorbeeld heet commando <command>passwd</command>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:102
+#: en/issues.dbk:104
 msgid ""
 "Old passwords will continue to work using whatever password hash was used to "
 "create them."
@@ -195,25 +195,24 @@ msgstr ""
 "om ze te maken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:106
+#: en/issues.dbk:108
 msgid ""
 "Yescrypt is not supported by Debian 10 (buster). As a result, shadow password "
 "files (<filename>/etc/shadow</filename>) cannot be copied from a bullseye "
-"system back to a buster system. If these files are copied, passwords that "
-"have been changed on the bullseye system will not work on the buster system. "
-"Similarly, password hashes cannot be cut&amp;pasted from a bullseye to a "
-"buster system."
+"system back to a buster system. If these files are copied, passwords that have "
+"been changed on the bullseye system will not work on the buster system. "
+"Similarly, password hashes cannot be cut&amp;pasted from a bullseye to a buster "
+"system."
 msgstr ""
 "Yescrypt wordt niet ondersteund in Debian 10 (buster). Als gevolg hiervan "
 "kunnen shadow-wachtwoordbestanden (<filename>/etc/shadow</filename>) niet van "
 "een bullseye-systeem terug naar een buster-systeem worden gekopieerd. Als deze "
 "bestanden worden gekopieerd, zullen wachtwoorden die zijn gewijzigd op het "
 "bullseye-systeem niet werken op het buster-systeem. Evenzo kunnen wachtwoord-"
-"hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-"
-"systeem."
+"hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-systeem."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:114
+#: en/issues.dbk:116
 msgid ""
 "If compatibility is required for password hashes between bullseye and buster, "
 "modify <filename>/etc/pam.d/common-password</filename>. Find the line that "
@@ -224,27 +223,111 @@ msgstr ""
 "regel die er als volgt uitziet:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:119
+#: en/issues.dbk:121
 #, no-wrap
 msgid ""
-"\tpassword [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
+"    password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
 "   "
 msgstr ""
-"\tpassword [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
+"    password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:121
+#: en/issues.dbk:123
 msgid "and replace <literal>yescrypt</literal> with <literal>sha512</literal>."
 msgstr "en vervang <literal>yescrypt</literal> door <literal>sha512</literal>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:126
+#: en/issues.dbk:129
+msgid "NSS NIS and NIS+ support require new packages"
+msgstr "Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:131
+msgid ""
+"<acronym>NSS NIS</acronym> and <acronym>NIS+</acronym> support has been moved "
+"to separate packages called <systemitem role=\"package\">libnss-nis</"
+"systemitem> and <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</systemitem>. "
+"Unfortunately, <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> can't depend on "
+"those packages, so they are now only recommended."
+msgstr ""
+"De ondersteuning voor <acronym>NSS NIS</acronym> en <acronym>NIS+</acronym> "
+"werd verplaatst naar aparte pakketten, genaamd <systemitem role=\"package"
+"\">libnss-nis</systemitem> en <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</"
+"systemitem>. Helaas kan <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> deze "
+"pakketten niet vereisen en daarom worden deze nu slechts aanbevolen."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:139
+msgid ""
+"On systems using <acronym>NIS</acronym> or <acronym>NIS+</acronym>, it is "
+"therefore recommended to check that those packages are correctly installed "
+"after the upgrade."
+msgstr ""
+"Op systemen die <acronym>NIS</acronym> of <acronym>NIS+</acronym> gebruiken, is "
+"het daarom aangeraden om te controleren of die pakketten correct geïnstalleerd "
+"zijn na de upgrade."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:146
+msgid "Config file fragment handling in unbound"
+msgstr "Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:148
+msgid ""
+"The DNS resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> has changed "
+"the way it handles configuration file fragments. If you are relying on an "
+"<literal>include:</literal> directive to merge several fragments into a valid "
+"configuration, you should read <ulink url=\"https://sources.debian.org/src/";
+"unbound/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</ulink>."
+msgstr ""
+"De DNS-resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> heeft de "
+"manier veranderd waarop het configuratiebestandsfragmenten verwerkt. Als u "
+"vertrouwt op een <literal>include:</literal>-richtlijn om verschillende "
+"fragmenten samen te voegen tot een geldige configuratie, moet u <ulink url="
+"\"https://sources.debian.org/src/unbound/bullseye/debian/NEWS/\";>het NEWS-"
+"bestand</ulink> lezen."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:159
+msgid "rsync parameter deprecation"
+msgstr "Verouderde rsync-parameters"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:161
+msgid ""
+"The <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> parameters <literal>--copy-"
+"devices</literal> and <literal>--noatime</literal> have been renamed to "
+"<literal>--write-devices</literal> and <literal>--open-noatime</literal>. The "
+"old forms are no longer supported; if you are using them you should see <ulink "
+"url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/\";>the "
+"NEWS file</ulink>. Transfer processes between systems running different Debian "
+"releases may require the buster side to be upgraded to a version of <systemitem "
+"role=\"package\">rsync</systemitem> from the <ulink url=\"https://backports.";
+"debian.org/backports\">backports</ulink> repository."
+msgstr ""
+"De <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem>-parameters <literal>--copy-"
+"devices</literal> en <literal>--noatime</literal> werden hernoemd naar "
+"<literal>--write-devices</literal> en <literal>--open-noatime</literal>. De "
+"oude vormen worden niet langer ondersteund. Indien u ze gebruikt, moet u het "
+"<ulink url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/";
+"\">NEWS-bestand</ulink> bekijken. Voor overdrachtsprocessen tussen systemen met "
+"verschillende Debian-releases kan het nodig zijn om de buster-kant te upgraden "
+"naar een versie van <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> uit de "
+"<ulink url=\"https://backports.debian.org/backports\";>backports</ulink>-"
+"pakketbron."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:176
 msgid "Noteworthy obsolete packages"
 msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:128
+#: en/issues.dbk:178
 msgid ""
 "The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
 "linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
@@ -253,7 +336,7 @@ msgstr ""
 "(zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:131
+#: en/issues.dbk:181
 #, no-wrap
 msgid ""
 "    TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
@@ -275,12 +358,12 @@ msgstr ""
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:141
+#: en/issues.dbk:191
 msgid "The list of obsolete packages includes:"
 msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:145
+#: en/issues.dbk:195
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> package has been removed "
 "from bullseye. The successor of lilo as boot loader is <systemitem role="
@@ -291,7 +374,7 @@ msgstr ""
 "\">grub2</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:153
+#: en/issues.dbk:203
 msgid ""
 "The Mailman mailing list manager suite version 3 is the only available version "
 "of Mailman in this release. Mailman has been split up into various components; "
@@ -301,24 +384,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is de enige versie van Mailman "
 "die beschikbaar is in deze release. Mailman werd in verschillende componenten "
-"opgesplitst. De kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem "
-"role=\"package\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd "
+"opgesplitst. De kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem role="
+"\"package\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd "
 "worden met het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</"
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:161
+#: en/issues.dbk:211
 msgid ""
 "The legacy Mailman version 2.1 is no longer available (this used to be the "
-"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch "
-"depends on Python 2 which is no longer available in Debian."
+"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch depends "
+"on Python 2 which is no longer available in Debian."
 msgstr ""
 "De oude Mailman-versie 2.1 is niet langer beschikbaar (dit was vroeger het "
 "pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). Deze tak vereist "
 "Python 2, dat niet langer beschikbaar is in Debian."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:166
+#: en/issues.dbk:216
 msgid ""
 "For upgrading instructions, please see <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/";
 "en/latest/migration.html\">the project's migration documentation.</ulink>"
@@ -327,89 +410,148 @@ msgstr ""
 "latest/migration.html\">documentatie van het project over de omschakeling</"
 "ulink> raadplegen."
 
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:223
+msgid ""
+"The Linux kernel no longer provides <literal>isdn4linux</literal> (i4l) "
+"support. Consequently, the related userland packages <systemitem role=\"package"
+"\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package\">isdnactivecards</"
+"systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</systemitem> and <systemitem "
+"role=\"package\">ibod</systemitem> have been removed from the archives."
+msgstr ""
+"De Linux-kernel biedt niet langer ondersteuning voor <literal>isdn4linux</"
+"literal> (i4l). Bijgevolg zijn de gerelateerde userland-pakketten <systemitem "
+"role=\"package\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package"
+"\">isdnactivecards</systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</"
+"systemitem> en <systemitem role=\"package\">ibod</systemitem> uit de archieven "
+"verwijderd."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:235
+msgid ""
+"The deprecated libappindicator libraries are no longer provided. As a result, "
+"the related packages <systemitem role=\"package\">libappindicator1</"
+"systemitem>, <systemitem role=\"package\">libappindicator3-1</systemitem> and "
+"<systemitem role=\"package\">libappindicator-dev</systemitem> are no longer "
+"available. This is expected to cause dependency errors for third-party software "
+"that still depends on libappindicator to provide system tray and indicator "
+"support."
+msgstr ""
+"De verouderde libappindicator-bibliotheken worden niet langer aangeboden. Als "
+"gevolg hiervan zijn de gerelateerde pakketten <systemitem role=\"package"
+"\">libappindicator1</systemitem>, <systemitem role=\"package"
+"\">libappindicator3-1</systemitem> en <systemitem role=\"package"
+"\">libappindicator-dev</systemitem> niet langer beschikbaar. Dit zal naar "
+"verwachting vereistenfouten veroorzaken voor software van derden die nog steeds "
+"libappindicator vereist voor de ondersteuning van de taakbalk en "
+"toepassingsaanwijzers."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:247
+msgid ""
+"Debian is using <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
+"systemitem> as the successor of libappindicator. For technical background see "
+"<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.html\";>this "
+"announcement</ulink>."
+msgstr ""
+"Debian gebruikt <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
+"systemitem> als opvolger voor libappindicator. Raadpleeg voor technische "
+"achtergrond <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.";
+"html\">deze aankondiging</ulink>."
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:175
+#: en/issues.dbk:259
 msgid "Deprecated components for &releasename;"
 msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:177
+#: en/issues.dbk:261
 msgid ""
 "With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed &nextreleasename;) "
 "some features will be deprecated. Users will need to migrate to other "
 "alternatives to prevent trouble when updating to &debian; &nextrelease;."
 msgstr ""
-"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
-"&nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers "
-"zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij de "
-"opwaardering naar &debian; &nextrelease;."
+"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam &nextreleasename;) "
+"zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers zullen moeten "
+"overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij de opwaardering "
+"naar &debian; &nextrelease;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:183
+#: en/issues.dbk:267
 msgid "This includes the following features:"
 msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:189
+#: en/issues.dbk:273
 msgid ""
 "Python 2 is already beyond its End Of Life, and will receive no security "
-"updates. It is not supported for running applications. However, Debian "
-"bullseye does still include a version of Python 2.7, as well as a small number "
-"of Python 2 build tools such as <systemitem role=\"package\">python-"
-"setuptools</systemitem>. These are present only because they are required for "
-"a few application build processes that have not yet been converted to Python 3."
+"updates. It is not supported for running applications. However, Debian bullseye "
+"does still include a version of Python 2.7, as well as a small number of Python "
+"2 build tools such as <systemitem role=\"package\">python-setuptools</"
+"systemitem>. These are present only because they are required for a few "
+"application build processes that have not yet been converted to Python 3."
 msgstr ""
 "Python 2 is al voorbij het einde van zijn levensduur en zal geen "
 "beveiligingsupdates ontvangen. Het wordt niet ondersteund voor het uitvoeren "
-"van toepassingen. Debian bullseye bevat echter nog steeds een versie van "
-"Python 2.7, evenals een klein aantal Python 2-bouwgereedschappen zoals "
-"<systemitem role=\"package\">python-setuptools</systemitem>. Deze zijn alleen "
-"aanwezig omdat ze nodig zijn voor een paar applicatie-bouwprocessen die nog "
-"niet zijn omgezet naar Python 3."
+"van toepassingen. Debian bullseye bevat echter nog steeds een versie van Python "
+"2.7, evenals een klein aantal Python 2-bouwgereedschappen zoals <systemitem "
+"role=\"package\">python-setuptools</systemitem>. Deze zijn alleen aanwezig "
+"omdat ze nodig zijn voor een paar applicatie-bouwprocessen die nog niet zijn "
+"omgezet naar Python 3."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:203
-msgid ""
-"Historically there was a reason to split root level <filename>bin</filename>, "
-"<filename>sbin</filename> and <filename>lib</filename> directories into "
-"<filename>/usr/</filename>, but that is no more. Debian bullseye will be the "
-"last Debian release that supports the non-merged-usr layout."
-msgstr ""
-"Historisch gezien was er een reden om de mappen <filename>bin</filename>, "
-"<filename>sbin</filename> en <filename>lib</filename> op hoofdniveau "
-"gescheiden te houden van die in <filename>/usr/</filename>, maar dat is niet "
-"meer het geval. Debian bullseye zal de laatste uitgave van Debian zijn die de "
-"indeling met een niet-samengevoegde usr ondersteunt."
+#: en/issues.dbk:287
+msgid ""
+"The historical justifications for the filesystem layout with <filename>/bin</"
+"filename>, <filename>/sbin</filename>, and <filename>/lib</filename> "
+"directories separate from their equivalents under <filename>/usr</filename> no "
+"longer apply today; see the <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/";
+"Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">Freedesktop.org summary</ulink>. "
+"Debian bullseye will be the last Debian release that supports the non-merged-"
+"usr layout; for systems with a legacy layout that have been upgraded without a "
+"reinstall, the <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> package "
+"exists to do the conversion if desired."
+msgstr ""
+"De historische rechtvaardigingen voor de indeling van het bestandssysteem met "
+"de mappen <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</filename> en <filename>/"
+"lib</filename> gescheiden van hun equivalenten onder <filename>/usr</filename>, "
+"zijn vandaag niet langer van toepassing; zie de <ulink url=\"https://www.";
+"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">samenvatting van "
+"Freedesktop.org</ulink>. Debian bullseye zal de laatste Debian release zijn met "
+"ondersteuning voor de indeling met een niet-samengevoegde /usr; voor systemen "
+"met een oude indeling welke opgewaardeerd werden zonder opnieuw geïnstalleerd "
+"te zijn, bestaat het pakket <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> "
+"om desgewenst de omzetting te doen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:215
+#: en/issues.dbk:305
 msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
 msgstr ""
 "Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
 "gebeuren"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:218
+#: en/issues.dbk:308
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
 "special actions needed before performing a reboot."
 msgstr ""
 "Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
-"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn "
-"er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
+"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn er "
+"geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:225
+#: en/issues.dbk:315
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
 "taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
 msgstr ""
 "Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
-"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen "
-"waarvoor gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart "
-"van de computer."
+"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen waarvoor "
+"gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart van de "
+"computer."
 
 #
 #. itemizedlist>
@@ -420,7 +562,7 @@ msgstr ""
 #. </listitem>
 #. </itemizedlist
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:231
+#: en/issues.dbk:321
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   add list of items here\n"
@@ -432,23 +574,23 @@ msgstr ""
 "  "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:244
+#: en/issues.dbk:334
 msgid "Limitations in security support"
 msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:246
+#: en/issues.dbk:336
 msgid ""
 "There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
 "backports for security issues. These are covered in the following subsections."
 msgstr ""
 "Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
 "veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
-"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen "
-"de volgende paragrafen."
+"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen de "
+"volgende paragrafen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:252
+#: en/issues.dbk:342
 msgid ""
 "The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
 "helps to track the security support status of installed packages."
@@ -458,12 +600,12 @@ msgstr ""
 "geïnstalleerde pakketten na te gaan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:260
+#: en/issues.dbk:350
 msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
 msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
-#: en/issues.dbk:269
+#: en/issues.dbk:359
 msgid ""
 "These engines are shipped in a number of different source packages and the "
 "concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to web "
@@ -471,18 +613,18 @@ msgid ""
 "<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
 msgstr ""
 "Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten beschikbaar "
-"gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze beschikbaar stellen. "
-"De bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier niet expliciet vermeld "
+"gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze beschikbaar stellen. De "
+"bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier niet expliciet vermeld "
 "worden, met uitzondering van <systemitem role=\"source\">webkit2gtk</"
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:262
+#: en/issues.dbk:352
 msgid ""
 "Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
-"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
-"and partial lack of upstream support in the form of long term branches make it "
-"very difficult to support these browsers and engines with backported security "
+"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities and "
+"partial lack of upstream support in the form of long term branches make it very "
+"difficult to support these browsers and engines with backported security "
 "fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely difficult to "
 "update to newer upstream releases. Therefore, browsers built upon e.g. the "
 "webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> are included "
@@ -490,22 +632,22 @@ msgid ""
 "not be used against untrusted websites. The <systemitem role=\"source"
 "\">webkit2gtk</systemitem> source package is covered by security support."
 msgstr ""
-"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met "
-"een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
-"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning "
-"in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en "
-"hun engines te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
-"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
-"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op "
-"te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop de "
-"engines WebKit en KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel opgenomen "
-"in &releasename; maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze "
-"browsers zou u geen onbetrouwbare websites moeten bezoeken. Het broncodepakket "
-"<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
+"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met een "
+"gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van kwetsbaarheden "
+"en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning in de vorm van "
+"LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en hun engines te "
+"ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies ontleend "
+"moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken maken het bovendien "
+"extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op te waarderen. Daarom "
+"zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop de engines WebKit en "
+"KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel opgenomen in &releasename; "
+"maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u "
+"geen onbetrouwbare websites moeten bezoeken. Het broncodepakket <systemitem "
+"role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
 "beveiligingsondersteuning."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:281
+#: en/issues.dbk:371
 msgid ""
 "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
 "kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
@@ -517,17 +659,17 @@ msgstr ""
 "Thunderbird."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:291
+#: en/issues.dbk:381
 msgid "Package specific issues"
 msgstr "Pakketspecifieke kwesties"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:293
+#: en/issues.dbk:383
 msgid ""
 "In most cases, packages should upgrade smoothly between &oldreleasename; and "
 "&releasename;. There are a small number of cases where some intervention may "
-"be required, either before or during the upgrade; these are detailed below on "
-"a per-package basis."
+"be required, either before or during the upgrade; these are detailed below on a "
+"per-package basis."
 msgstr ""
 "In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van "
 "&oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal gevallen kan enige "
@@ -535,22 +677,22 @@ msgstr ""
 "dit per pakket besproken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:302
+#: en/issues.dbk:392
 msgid "Accessing GNOME Settings app without mouse"
 msgstr "Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:304
+#: en/issues.dbk:394
 msgid ""
 "Without a pointing device, there is no direct way to change settings in the "
 "GNOME Settings app provided by <systemitem role=\"package\">gnome-control-"
-"center</systemitem>. As a work-around, you can navigate from the sidebar to "
-"the main content by pressing the <keycap>Right Arrow</keycap> twice. To get "
-"back to the sidebar, you can start a search with <keycombo "
-"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, type "
-"something, then hit <keycap>Esc</keycap> to cancel the search. Now you can use "
-"the <keycap>Up Arrow</keycap> and <keycap>Down Arrow</keycap> to navigate the "
-"sidebar. It is not possible to select search results with the keyboard."
+"center</systemitem>. As a work-around, you can navigate from the sidebar to the "
+"main content by pressing the <keycap>Right Arrow</keycap> twice. To get back to "
+"the sidebar, you can start a search with <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</"
+"keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, type something, then hit <keycap>Esc</"
+"keycap> to cancel the search. Now you can use the <keycap>Up Arrow</keycap> and "
+"<keycap>Down Arrow</keycap> to navigate the sidebar. It is not possible to "
+"select search results with the keyboard."
 msgstr ""
 "Zonder muis is er geen rechtstreekse manier om instellingen te wijzigen in de "
 "app GNOME-Instellingen (GNOME Settings) die beschikbaar gesteld wordt door "
@@ -558,8 +700,8 @@ msgstr ""
 "oplossing kunt u navigeren van de zijbalk naar de hoofdinhoud door tweemaal op "
 "de <keycap>Rechterpijltoets</keycap> te drukken. Om naar de zijbalk terug te "
 "keren, kunt u een zoekbewerking starten met <keycombo "
-"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, iets "
-"intypen en dan op <keycap>Esc</keycap> drukken om de zoekbewerking af te "
-"breken. Nu kunt u gebruik maken van <keycap>Pijl omhoog</keycap> en "
-"<keycap>Pijl omlaag</keycap> om in de zijbalk te navigeren. Het is niet "
-"mogelijk om met het toetsenbord zoekresultaten te selecteren."
+"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, iets intypen "
+"en dan op <keycap>Esc</keycap> drukken om de zoekbewerking af te breken. Nu "
+"kunt u gebruik maken van <keycap>Pijl omhoog</keycap> en <keycap>Pijl omlaag</"
+"keycap> om in de zijbalk te navigeren. Het is niet mogelijk om met het "
+"toetsenbord zoekresultaten te selecteren."
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-26 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-26 23:44+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering van "
"&oldreleasename; naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:28
msgid "Something"
msgstr "Iets"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:30
msgid "With text"
msgstr "Met tekst"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:36
msgid "New VA-API default driver for Intel GPUs"
msgstr "Nieuw VA-API-standaardstuurprogramma voor Intel GPU's"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:38
msgid ""
"For Intel GPUs available with Broadwell and newer, the Video Acceleration API "
"(VA-API) implementation now defaults to <systemitem role=\"package\">intel-"
"media-va-driver</systemitem> for hardware accelerated video decoding. Systems "
"which have <systemitem role=\"package\">va-driver-all</systemitem> installed "
"will automatically be upgraded to the new driver."
msgstr ""
"Voor Intel GPU's die beschikbaar zijn vanaf Broadwell en recenter, is de "
"implementatie van de API voor Video-Acceleratie (VA-API) nu standaard ingesteld "
"op <systemitem role=\"package\">intel-media-va-driver</systemitem> voor "
"hardwareversnelde videodecodering. Systemen waarop <systemitem role=\"package"
"\">va-driver-all</systemitem> geïnstalleerd is zullen automatisch naar het "
"nieuwe stuurprogramma opgewaardeerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:46
msgid ""
"The legacy driver package <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is still available and offers support up to the Cannon Lake micro "
"architecture. To prefer the legacy driver over the new default one, set the "
"environment variable <literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> to <literal>i965</"
"literal>, for instance by setting the variable in <filename>/etc/environment</"
"filename>. For more information, please see the Wiki's page on <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."
msgstr ""
"Het oudere stuurprogrammapakket <systemitem role=\"package\">i965-va-driver</"
"systemitem> is nog steeds beschikbaar en biedt ondersteuning tot aan de Cannon "
"Lake-microarchitectuur. Om het oude stuurprogramma te verkiezen boven het "
"nieuwe standaard stuurprogramma, stelt u de omgevingsvariabele "
"<literal>LIBVA_DRIVER_NAME</literal> in op <literal>i965</literal>, door "
"bijvoorbeeld deze variabele in te stellen in <filename>/etc/environment</"
"filename>. Raadpleeg voor meer informatie de Wiki-pagina's over <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration\";>hardware video "
"acceleration</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:59
msgid "The XFS file system no longer supports barrier/nobarrier option"
msgstr ""
"Het XFS-bestandssysteem ondersteunt niet langer de optie barrier/nobarrier"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:62
msgid ""
"Support for the <literal>barrier</literal> and <literal>nobarrier</literal> "
"mount options has been removed from the XFS file system. It is recommended to "
"check <filename>/etc/fstab</filename> for the presence of either keyword and "
"remove it. Partitions using these options will fail to mount."
msgstr ""
"Bij het XFS-bestandssysteem werd ondersteuning voor de aankoppelopties "
"<literal>barrier</literal> en <literal>nobarrier</literal> verwijderd. Het "
"wordt aanbevolen om <filename>/etc/fstab</filename> te controleren op de "
"aanwezigheid van een van beide sleutelwoorden en deze te verwijderen. Partities "
"die deze opties gebruiken zullen niet aangekoppeld worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:73
msgid "Changed security archive layout"
msgstr "Gewijzigde indeling van het beveiligingsarchief"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:75
msgid ""
"For bullseye, the security suite is now named <literal>bullseye-security</"
"literal> instead of <literal>buster/updates</literal> and users should adapt "
"their APT source-list files accordingly when upgrading."
msgstr ""
"In bullseye heet de beveiligingssuite nu <literal>bullseye-security</literal> "
"in plaats van <literal>buster/updates</literal> en gebruikers moeten hun "
"sources.list-bestanden voor APT dienovereenkomstig aanpassen bij het upgraden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:81
msgid "The security line in your APT configuration may look like:"
msgstr "De beveiligingsregel in uw APT-configuratie kan er zo uitzien:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:82
#, no-wrap
msgid "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"
msgstr "deb https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:89
msgid "Password hashing uses yescrypt by default"
msgstr "Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:91
msgid ""
"The default password hash for local system accounts has been changed to <ulink "
"url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. This is expected "
"to provide improved security against dictionary-based password guessing "
"attacks, in terms of both the space and time complexity of the attack."
msgstr ""
"De standaard wachtwoordhash voor lokale systeemaccounts is gewijzigd naar "
"<ulink url=\"https://www.openwall.com/yescrypt/\";>yescrypt</ulink>. Dit zal "
"naar verwachting een verbeterde beveiliging bieden tegen op woordenboek "
"gebaseerde aanvallen om wachtwoorden te raden, zowel wat betreft de ruimte- als "
"de tijdcomplexiteit van de aanval."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:99
msgid ""
"To take advantage of this improved security, change local passwords; for "
"example use the <command>passwd</command> command."
msgstr ""
"Wijzig lokale wachtwoorden om van deze verbeterde beveiliging te profiteren; "
"gebruik bijvoorbeeld heet commando <command>passwd</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:104
msgid ""
"Old passwords will continue to work using whatever password hash was used to "
"create them."
msgstr ""
"Oude wachtwoorden blijven werken, ongeacht de wachtwoord-hash die is gebruikt "
"om ze te maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:108
msgid ""
"Yescrypt is not supported by Debian 10 (buster). As a result, shadow password "
"files (<filename>/etc/shadow</filename>) cannot be copied from a bullseye "
"system back to a buster system. If these files are copied, passwords that have "
"been changed on the bullseye system will not work on the buster system. "
"Similarly, password hashes cannot be cut&amp;pasted from a bullseye to a buster "
"system."
msgstr ""
"Yescrypt wordt niet ondersteund in Debian 10 (buster). Als gevolg hiervan "
"kunnen shadow-wachtwoordbestanden (<filename>/etc/shadow</filename>) niet van "
"een bullseye-systeem terug naar een buster-systeem worden gekopieerd. Als deze "
"bestanden worden gekopieerd, zullen wachtwoorden die zijn gewijzigd op het "
"bullseye-systeem niet werken op het buster-systeem. Evenzo kunnen wachtwoord-"
"hashes niet worden geknipt en geplakt van een bullseye- naar een buster-systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:116
msgid ""
"If compatibility is required for password hashes between bullseye and buster, "
"modify <filename>/etc/pam.d/common-password</filename>. Find the line that "
"looks like:"
msgstr ""
"Als compatibiliteit vereist is voor wachtwoord-hashes tussen bullseye en "
"buster, pas dan <filename>/etc/pam.d/common-password</filename> aan. Zoek de "
"regel die er als volgt uitziet:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:121
#, no-wrap
#| msgid ""
#| "\tpassword [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
#| "   "
msgid ""
"    password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"   "
msgstr ""
"    password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:123
msgid "and replace <literal>yescrypt</literal> with <literal>sha512</literal>."
msgstr "en vervang <literal>yescrypt</literal> door <literal>sha512</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:129
msgid "NSS NIS and NIS+ support require new packages"
msgstr "Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:131
msgid ""
"<acronym>NSS NIS</acronym> and <acronym>NIS+</acronym> support has been moved "
"to separate packages called <systemitem role=\"package\">libnss-nis</"
"systemitem> and <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</systemitem>. "
"Unfortunately, <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> can't depend on "
"those packages, so they are now only recommended."
msgstr ""
"De ondersteuning voor <acronym>NSS NIS</acronym> en <acronym>NIS+</acronym> "
"werd verplaatst naar aparte pakketten, genaamd <systemitem role=\"package"
"\">libnss-nis</systemitem> en <systemitem role=\"package\">libnss-nisplus</"
"systemitem>. Helaas kan <systemitem role=\"package\">glibc</systemitem> deze "
"pakketten niet vereisen en daarom worden deze nu slechts aanbevolen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:139
msgid ""
"On systems using <acronym>NIS</acronym> or <acronym>NIS+</acronym>, it is "
"therefore recommended to check that those packages are correctly installed "
"after the upgrade."
msgstr ""
"Op systemen die <acronym>NIS</acronym> of <acronym>NIS+</acronym> gebruiken, is "
"het daarom aangeraden om te controleren of die pakketten correct geïnstalleerd "
"zijn na de upgrade."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:146
msgid "Config file fragment handling in unbound"
msgstr "Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:148
msgid ""
"The DNS resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> has changed "
"the way it handles configuration file fragments. If you are relying on an "
"<literal>include:</literal> directive to merge several fragments into a valid "
"configuration, you should read <ulink url=\"https://sources.debian.org/src/";
"unbound/bullseye/debian/NEWS/\">the NEWS file</ulink>."
msgstr ""
"De DNS-resolver <systemitem role=\"package\">unbound</systemitem> heeft de "
"manier veranderd waarop het configuratiebestandsfragmenten verwerkt. Als u "
"vertrouwt op een <literal>include:</literal>-richtlijn om verschillende "
"fragmenten samen te voegen tot een geldige configuratie, moet u <ulink url="
"\"https://sources.debian.org/src/unbound/bullseye/debian/NEWS/\";>het NEWS-"
"bestand</ulink> lezen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:159
msgid "rsync parameter deprecation"
msgstr "Verouderde rsync-parameters"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:161
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> and <literal>--noatime</literal> have been renamed to "
"<literal>--write-devices</literal> and <literal>--open-noatime</literal>. The "
"old forms are no longer supported; if you are using them you should see <ulink "
"url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/\";>the "
"NEWS file</ulink>. Transfer processes between systems running different Debian "
"releases may require the buster side to be upgraded to a version of <systemitem "
"role=\"package\">rsync</systemitem> from the <ulink url=\"https://backports.";
"debian.org/backports\">backports</ulink> repository."
msgstr ""
"De <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem>-parameters <literal>--copy-"
"devices</literal> en <literal>--noatime</literal> werden hernoemd naar "
"<literal>--write-devices</literal> en <literal>--open-noatime</literal>. De "
"oude vormen worden niet langer ondersteund. Indien u ze gebruikt, moet u het "
"<ulink url=\"https://sources.debian.org/src/rsync/bullseye/debian/rsync.NEWS/";
"\">NEWS-bestand</ulink> bekijken. Voor overdrachtsprocessen tussen systemen met "
"verschillende Debian-releases kan het nodig zijn om de buster-kant te upgraden "
"naar een versie van <systemitem role=\"package\">rsync</systemitem> uit de "
"<ulink url=\"https://backports.debian.org/backports\";>backports</ulink>-"
"pakketbron."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:176
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:178
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten "
"(zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:181
#, no-wrap
msgid ""
"    TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"   "
msgstr ""
"    TODO: De informatie uit change-release gebruiken en ordenen op basi van popcon\n"
"\n"
"     Dit moet worden nagekenen op basis van echte upgrade-logboeken (jfs)\n"
"\n"
"     Een variant: een andere informatiebron is de UDD-pagina\n"
"     'not-in-testing':\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:191
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:195
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> package has been removed "
"from bullseye. The successor of lilo as boot loader is <systemitem role="
"\"package\">grub2</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">lilo</systemitem> werd verwijderd uit "
"bullseye. De opvolger van lilo als bootloader is <systemitem role=\"package"
"\">grub2</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:203
msgid ""
"The Mailman mailing list manager suite version 3 is the only available version "
"of Mailman in this release. Mailman has been split up into various components; "
"the core is available in the package <systemitem role=\"package\">mailman3</"
"systemitem> and the full suite can be obtained via the <systemitem role="
"\"package\">mailman3-full</systemitem> metapackage."
msgstr ""
"Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is de enige versie van Mailman "
"die beschikbaar is in deze release. Mailman werd in verschillende componenten "
"opgesplitst. De kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem role="
"\"package\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd "
"worden met het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:211
msgid ""
"The legacy Mailman version 2.1 is no longer available (this used to be the "
"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). This branch depends "
"on Python 2 which is no longer available in Debian."
msgstr ""
"De oude Mailman-versie 2.1 is niet langer beschikbaar (dit was vroeger het "
"pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>). Deze tak vereist "
"Python 2, dat niet langer beschikbaar is in Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:216
msgid ""
"For upgrading instructions, please see <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/";
"en/latest/migration.html\">the project's migration documentation.</ulink>"
msgstr ""
"Voor upgrade-instructies moet u de <ulink url=\"https://docs.mailman3.org/en/";
"latest/migration.html\">documentatie van het project over de omschakeling</"
"ulink> raadplegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:223
msgid ""
"The Linux kernel no longer provides <literal>isdn4linux</literal> (i4l) "
"support. Consequently, the related userland packages <systemitem role=\"package"
"\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package\">isdnactivecards</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</systemitem> and <systemitem "
"role=\"package\">ibod</systemitem> have been removed from the archives."
msgstr ""
"De Linux-kernel biedt niet langer ondersteuning voor <literal>isdn4linux</"
"literal> (i4l). Bijgevolg zijn de gerelateerde userland-pakketten <systemitem "
"role=\"package\">isdnutils</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">isdnactivecards</systemitem>, <systemitem role=\"package\">drdsl</"
"systemitem> en <systemitem role=\"package\">ibod</systemitem> uit de archieven "
"verwijderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:235
msgid ""
"The deprecated libappindicator libraries are no longer provided. As a result, "
"the related packages <systemitem role=\"package\">libappindicator1</"
"systemitem>, <systemitem role=\"package\">libappindicator3-1</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">libappindicator-dev</systemitem> are no longer "
"available. This is expected to cause dependency errors for third-party software "
"that still depends on libappindicator to provide system tray and indicator "
"support."
msgstr ""
"De verouderde libappindicator-bibliotheken worden niet langer aangeboden. Als "
"gevolg hiervan zijn de gerelateerde pakketten <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator1</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator3-1</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">libappindicator-dev</systemitem> niet langer beschikbaar. Dit zal naar "
"verwachting vereistenfouten veroorzaken voor software van derden die nog steeds "
"libappindicator vereist voor de ondersteuning van de taakbalk en "
"toepassingsaanwijzers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:247
msgid ""
"Debian is using <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> as the successor of libappindicator. For technical background see "
"<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.html\";>this "
"announcement</ulink>."
msgstr ""
"Debian gebruikt <systemitem role=\"package\">libayatana-appindicator</"
"systemitem> als opvolger voor libappindicator. Raadpleeg voor technische "
"achtergrond <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2018/03/msg00506.";
"html\">deze aankondiging</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:259
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:261
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed &nextreleasename;) "
"some features will be deprecated. Users will need to migrate to other "
"alternatives to prevent trouble when updating to &debian; &nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam &nextreleasename;) "
"zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers zullen moeten "
"overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij de opwaardering "
"naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:267
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:273
msgid ""
"Python 2 is already beyond its End Of Life, and will receive no security "
"updates. It is not supported for running applications. However, Debian bullseye "
"does still include a version of Python 2.7, as well as a small number of Python "
"2 build tools such as <systemitem role=\"package\">python-setuptools</"
"systemitem>. These are present only because they are required for a few "
"application build processes that have not yet been converted to Python 3."
msgstr ""
"Python 2 is al voorbij het einde van zijn levensduur en zal geen "
"beveiligingsupdates ontvangen. Het wordt niet ondersteund voor het uitvoeren "
"van toepassingen. Debian bullseye bevat echter nog steeds een versie van Python "
"2.7, evenals een klein aantal Python 2-bouwgereedschappen zoals <systemitem "
"role=\"package\">python-setuptools</systemitem>. Deze zijn alleen aanwezig "
"omdat ze nodig zijn voor een paar applicatie-bouwprocessen die nog niet zijn "
"omgezet naar Python 3."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:287
msgid ""
"The historical justifications for the filesystem layout with <filename>/bin</"
"filename>, <filename>/sbin</filename>, and <filename>/lib</filename> "
"directories separate from their equivalents under <filename>/usr</filename> no "
"longer apply today; see the <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/";
"Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">Freedesktop.org summary</ulink>. "
"Debian bullseye will be the last Debian release that supports the non-merged-"
"usr layout; for systems with a legacy layout that have been upgraded without a "
"reinstall, the <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> package "
"exists to do the conversion if desired."
msgstr ""
"De historische rechtvaardigingen voor de indeling van het bestandssysteem met "
"de mappen <filename>/bin</filename>, <filename>/sbin</filename> en <filename>/"
"lib</filename> gescheiden van hun equivalenten onder <filename>/usr</filename>, "
"zijn vandaag niet langer van toepassing; zie de <ulink url=\"https://www.";
"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge\">samenvatting van "
"Freedesktop.org</ulink>. Debian bullseye zal de laatste Debian release zijn met "
"ondersteuning voor de indeling met een niet-samengevoegde /usr; voor systemen "
"met een oude indeling welke opgewaardeerd werden zonder opnieuw geïnstalleerd "
"te zijn, bestaat het pakket <systemitem role=\"package\">usrmerge</systemitem> "
"om desgewenst de omzetting te doen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:305
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:308
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn er "
"geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:315
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen waarvoor "
"gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart van de "
"computer."

#
#. itemizedlist>
#. <listitem>
#. <para>
#. bla bla blah
#. </para>
#. </listitem>
#. </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:321
#, no-wrap
msgid ""
"   add list of items here\n"
"   \n"
"  "
msgstr ""
"   hier de lijst met elementen vermelden\n"
"   \n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:334
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:336
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen de "
"volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><note><para>
#: en/issues.dbk:342
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:350
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:359
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to web "
"rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
msgstr ""
"Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten beschikbaar "
"gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze beschikbaar stellen. De "
"bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier niet expliciet vermeld "
"worden, met uitzondering van <systemitem role=\"source\">webkit2gtk</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:352
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities and "
"partial lack of upstream support in the form of long term branches make it very "
"difficult to support these browsers and engines with backported security "
"fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely difficult to "
"update to newer upstream releases. Therefore, browsers built upon e.g. the "
"webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> are included "
"in &releasename;, but not covered by security support. These browsers should "
"not be used against untrusted websites. The <systemitem role=\"source"
"\">webkit2gtk</systemitem> source package is covered by security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met een "
"gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van kwetsbaarheden "
"en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning in de vorm van "
"LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en hun engines te "
"ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies ontleend "
"moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken maken het bovendien "
"extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies op te waarderen. Daarom "
"zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop de engines WebKit en "
"KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel opgenomen in &releasename; "
"maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u "
"geen onbetrouwbare websites moeten bezoeken. Het broncodepakket <systemitem "
"role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:371
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren voor "
"de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:381
msgid "Package specific issues"
msgstr "Pakketspecifieke kwesties"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:383
msgid ""
"In most cases, packages should upgrade smoothly between &oldreleasename; and "
"&releasename;. There are a small number of cases where some intervention may "
"be required, either before or during the upgrade; these are detailed below on a "
"per-package basis."
msgstr ""
"In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van "
"&oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal gevallen kan enige "
"tussenkomst nodig zijn, voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna wordt "
"dit per pakket besproken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:392
msgid "Accessing GNOME Settings app without mouse"
msgstr "Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:394
msgid ""
"Without a pointing device, there is no direct way to change settings in the "
"GNOME Settings app provided by <systemitem role=\"package\">gnome-control-"
"center</systemitem>. As a work-around, you can navigate from the sidebar to the "
"main content by pressing the <keycap>Right Arrow</keycap> twice. To get back to "
"the sidebar, you can start a search with <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, type something, then hit <keycap>Esc</"
"keycap> to cancel the search. Now you can use the <keycap>Up Arrow</keycap> and "
"<keycap>Down Arrow</keycap> to navigate the sidebar. It is not possible to "
"select search results with the keyboard."
msgstr ""
"Zonder muis is er geen rechtstreekse manier om instellingen te wijzigen in de "
"app GNOME-Instellingen (GNOME Settings) die beschikbaar gesteld wordt door "
"<systemitem role=\"package\">gnome-control-center</systemitem>. Als mogelijke "
"oplossing kunt u navigeren van de zijbalk naar de hoofdinhoud door tweemaal op "
"de <keycap>Rechterpijltoets</keycap> te drukken. Om naar de zijbalk terug te "
"keren, kunt u een zoekbewerking starten met <keycombo "
"action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, iets intypen "
"en dan op <keycap>Esc</keycap> drukken om de zoekbewerking af te breken. Nu "
"kunt u gebruik maken van <keycap>Pijl omhoog</keycap> en <keycap>Pijl omlaag</"
"keycap> om in de zijbalk te navigeren. Het is niet mogelijk om met het "
"toetsenbord zoekresultaten te selecteren."

Reply to: