[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/debian-faq.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/debian-faq.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/debian-faq.po b/nl/debian-faq.po
index 4f9c838..91c819a 100644
--- a/nl/debian-faq.po
+++ b/nl/debian-faq.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-08-12 21:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-07 16:18+0100\n"
+"Project-Id-Version: debian-faq_11.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-28 21:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-26 22:08+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <book>
 #: en/debian-faq.dbk:9
@@ -40,13 +40,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><releaseinfo>
 #: en/debian-faq.dbk:23
-msgid "Version 10.0"
-msgstr "Versie 10.0"
+msgid "Version 11.0"
+msgstr "Versie 11.0"
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><pubdate>
 #: en/debian-faq.dbk:24
-msgid "12 August 2019"
-msgstr "12 augustus 2019"
+msgid "January 2021"
+msgstr "Januari 2021"
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><abstract><para>
 #: en/debian-faq.dbk:28
@@ -56,10 +56,10 @@ msgstr "Dit document geeft antwoorden op veel gestelde vragen over &debian;."
 #. type: Content of: <book><bookinfo>
 #: en/debian-faq.dbk:32
 msgid ""
-"<copyright> <year>1996-2019</year> <holder>Software in the Public Interest</"
+"<copyright> <year>1996-2021</year> <holder>Software in the Public Interest</"
 "holder> </copyright>"
 msgstr ""
-"<copyright> <year>1996-2019</year> <holder>Software in the Public Interest</"
+"<copyright> <year>1996-2021</year> <holder>Software in the Public Interest</"
 "holder> </copyright>"
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_11.0\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-28 21:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-26 22:08+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <book>
#: en/debian-faq.dbk:9
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <book><title>
#: en/debian-faq.dbk:11
msgid "The &debian; FAQ"
msgstr "De &debian; FAQ"

#. type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><authorblurb><para>
#: en/debian-faq.dbk:18
msgid ""
"Authors are listed at <link linkend=\"authors\">Debian FAQ Authors</link>."
msgstr ""
"De auteurs worden vermeld in <link linkend=\"authors\">Auteurs van de Debian "
"FAQ</link>."

#. type: Content of: <book><bookinfo><releaseinfo>
#: en/debian-faq.dbk:23
msgid "Version 11.0"
msgstr "Versie 11.0"

#. type: Content of: <book><bookinfo><pubdate>
#: en/debian-faq.dbk:24
msgid "January 2021"
msgstr "Januari 2021"

#. type: Content of: <book><bookinfo><abstract><para>
#: en/debian-faq.dbk:28
msgid "This document answers questions frequently asked about &debian;."
msgstr "Dit document geeft antwoorden op veel gestelde vragen over &debian;."

#. type: Content of: <book><bookinfo>
#: en/debian-faq.dbk:32
msgid ""
"<copyright> <year>1996-2021</year> <holder>Software in the Public Interest</"
"holder> </copyright>"
msgstr ""
"<copyright> <year>1996-2021</year> <holder>Software in the Public Interest</"
"holder> </copyright>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/debian-faq.dbk:39
msgid ""
"Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this "
"document provided the copyright notice and this permission notice are "
"preserved on all copies."
msgstr ""
"Er wordt toestemming verleend om van dit document letterlijke kopieën te "
"maken en deze te verspreiden op voorwaarde dat de copyright-vermelding en de "
"vermelding van deze toestemming op elke kopie behouden wordt."

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/debian-faq.dbk:44
msgid ""
"Permission is granted to copy and distribute modified versions of this "
"document under the conditions for verbatim copying, provided that the entire "
"resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice "
"identical to this one."
msgstr ""
"Er wordt toestemming verleend om gewijzigde versies van dit document te "
"kopiëren en te verspreiden onder dezelfde voorwaarden als die voor "
"letterlijke kopieën, op voorwaarde dat het volledige afgeleide werk dat "
"daardoor ontstaat, verspreid wordt onder de termen van een kennisgeving "
"waarin een identieke toestemming als deze verleend wordt."

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/debian-faq.dbk:50
msgid ""
"Permission is granted to copy and distribute translations of this document "
"into another language, under the above conditions for modified versions, "
"except that this permission notice may be included in translations approved "
"by the Free Software Foundation instead of in the original English."
msgstr ""
"Er wordt toestemming verleend om vertalingen van dit document in een andere "
"taal te kopiëren en te verspreiden onder de hierboven vermelde voorwaarden "
"voor gewijzigde versies, behalve dat de kennisgeving van deze toestemming in "
"een door de Free Software Foundation goedgekeurde vertaling mag gebeuren in "
"plaats van in de originele Engelse versie."

Reply to: