[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://zfs-linuxDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor zfs-linux.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of zfs-linux debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the zfs-linux package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2021
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zfs-linux_2.0.3-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: zfs-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-05 02:27+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-08 19:52+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:1001
msgid "Abort building OpenZFS on a 32-bit kernel?"
msgstr "Het bouwen van OpenZFS met een 36-bits kernel afbreken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:1001
msgid "You are attempting to build OpenZFS against a 32-bit running kernel."
msgstr "U probeert OpenZFS te bouwen terwijl er een 32-bits kernel actief is."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:1001 ../zfs-dkms.templates:2001
msgid ""
"Although possible, building in a 32-bit environment is unsupported and "
"likely to cause instability leading to possible data corruption. You are "
"strongly advised to use a 64-bit kernel; if you do decide to proceed with "
"using OpenZFS on this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
msgstr ""
"Hoewel dit niet onmogelijk is, wordt zoiets in een 32-bits omgeving niet "
"ondersteund en is het waarschijnlijk dat dit instabiliteit veroorzaakt met "
"mogelijk gegevensverlies tot gevolg. U wordt stellig aangeraden een 64-bits "
"kernel te gebruiken. Indien u toch beslist om voort te gaan met het "
"gebruiken van OpenZFS in combinatie met deze kernel, besef dan goed dat u "
"dit op eigen risico doet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:2001
msgid "Abort building OpenZFS on an unknown kernel?"
msgstr "Het bouwen van OpenZFS met een onbekende kernel afbreken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:2001
msgid ""
"You are attempting to build OpenZFS against a running kernel that could not "
"be identified as 32-bit or 64-bit. If you are not completely sure that the "
"running kernel is a 64-bit one, you should probably stop the build."
msgstr ""
"U probeert OpenZFS te bouwen terwijl er een kernel actief is waarvan niet "
"uitgemaakt kan worden of gaat om een 32-bits of een 64-bits exemplaar. "
"Indien u niet volledig zeker bent dat de actieve kernel een 64-bits "
"exemplaar is, doet u er best aan te stoppen."

#. Type: note
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:3001
msgid "Licenses of OpenZFS and Linux are incompatible"
msgstr "De licenties van OpenZFS en Linux zijn niet compatibel"

#. Type: note
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:3001
msgid ""
"OpenZFS is licensed under the Common Development and Distribution License "
"(CDDL), and the Linux kernel is licensed under the GNU General Public "
"License Version 2 (GPL-2). While both are free open source licenses they are "
"restrictive licenses. The combination of them causes problems because it "
"prevents using pieces of code exclusively available under one license with "
"pieces of code exclusively available under the other in the same binary."
msgstr ""
"OpenZFS gebruikt als licentie de Common Development and Distribution License "
"(CDDL) en de Linux kernel gebruikt de GNU General Public License Versie 2 "
"(GPL-2) als licentie. Hoewel beide vrije open source-licenties zijn, zijn ze "
"allebei restrictief. De combinatie van beide geeft problemen, omdat belet "
"wordt dat codefragmenten die exclusief onder de ene licentie beschikbaar "
"zijn, binnen eenzelfde binair bestand gecombineerd worden met codefragmenten "
"die beschikbaar zijn onder de andere licentie."

#. Type: note
#. Description
#: ../zfs-dkms.templates:3001
msgid ""
"You are going to build OpenZFS using DKMS in such a way that they are not "
"going to be built into one monolithic binary. Please be aware that "
"distributing both of the binaries in the same media (disk images, virtual "
"appliances, etc) may lead to infringing."
msgstr ""
"U gaat OpenZFS bouwen met behulp van DKMS en op die manier zullen ze niet "
"als één monolithisch binair bestand gebouwd worden. U dient er zich bewust "
"van te zijn dat het verdelen van de beide binaire bestanden binnenin "
"hetzelfde medium (een schijf-image, een virtuele machine, enz.) aanleiding "
"kan geven tot een inbreuk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:1001
msgid "Scrub OpenZFS pools periodically?"
msgstr "De pools van OpenZFS periodiek opschonen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:1001
msgid ""
"Scrubbing storage pool data is a routine maintenance operation that check "
"all data against known checksums, and fix early problems like bit rots. This "
"operation is scheduled with low priority in the background, and usually does "
"not have big impact on performance when the pool is not heavily utilized."
msgstr ""
"Het opschonen van gegevens in een opslagpool is een routine-"
"onderhoudsoperatie die alle gegevens controleert aan de hand van bekende "
"controlegetallen, en vroege problemen zoals bitrot verhelpt. Deze bewerking "
"wordt met lage prioriteit op de achtergrond gepland, en heeft gewoonlijk "
"geen grote invloed op de prestatie als de pool niet zwaar gebruikt wordt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:1001
msgid ""
"Would you like to scrub all pools periodically? By default scrub jobs are "
"scheduled on every first Sunday of month."
msgstr ""
"Wilt u alle pools periodiek opschonen? Standaard worden opschoontaken "
"ingepland op elke eerste zondag van de maand."

#. Type: select
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:2001
msgid "TRIM SSD devices in OpenZFS pools periodically?"
msgstr "SSD-apparaten in OpenZFS-pools periodiek TRIM-men?"

#. Type: select
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:2001
msgid ""
"Some SSD devices require proper scheduling of TRIM commands to maintain best "
"performance. Would you like to TRIM SSD devices periodically?"
msgstr ""
"Sommige SSD-apparaten vereisen een juiste planning van TRIM-opdrachten om de "
"beste prestaties te blijven behouden. Wilt u SSD-apparaten periodiek TRIM-"
"men?"

#. Type: select
#. Description
#: ../zfsutils-linux.templates:2001
msgid ""
"TRIM jobs are scheduled on every first Sunday of month to NVMe devices in "
"pools by default. You can choose to enable TRIM for all SSD or disable it "
"completely. If no suitable SSD device is found, nothing will be done."
msgstr ""
"TRIM-taken worden standaard op elke eerste zondag van de maand gepland voor "
"NVMe-apparaten in pools. U kunt ervoor kiezen om TRIM voor alle SSD-"
"apparaten in te schakelen of volledig uit te schakelen. Als er geen geschikt "
"SSD-apparaat wordt gevonden, wordt er niets gedaan."
--- zfs-linux_0.6.5.6-2_nl.po	2016-05-30 17:08:20.919773872 +0200
+++ zfs-linux_2.0.3-2_nl.po	2021-03-08 19:52:12.919936258 +0100
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the zfs-linux package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2021
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: zfs-linux\n"
+"Project-Id-Version: zfs-linux_2.0.3-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: zfs-linux@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-01 14:11+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-30 17:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-05 02:27+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-08 19:52+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,19 +17,19 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:1001
-msgid "Abort building ZFS on a 32-bit kernel?"
-msgstr "Het bouwen van ZFS met een 36-bits kernel afbreken?"
+msgid "Abort building OpenZFS on a 32-bit kernel?"
+msgstr "Het bouwen van OpenZFS met een 36-bits kernel afbreken?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:1001
-msgid "You are attempting to build ZFS against a 32-bit running kernel."
-msgstr "U probeert ZFS te bouwen terwijl er een 32-bits kernel actief is."
+msgid "You are attempting to build OpenZFS against a 32-bit running kernel."
+msgstr "U probeert OpenZFS te bouwen terwijl er een 32-bits kernel actief is."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -40,30 +40,30 @@
 "Although possible, building in a 32-bit environment is unsupported and "
 "likely to cause instability leading to possible data corruption. You are "
 "strongly advised to use a 64-bit kernel; if you do decide to proceed with "
-"using ZFS on this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
+"using OpenZFS on this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
 msgstr ""
 "Hoewel dit niet onmogelijk is, wordt zoiets in een 32-bits omgeving niet "
 "ondersteund en is het waarschijnlijk dat dit instabiliteit veroorzaakt met "
 "mogelijk gegevensverlies tot gevolg. U wordt stellig aangeraden een 64-bits "
 "kernel te gebruiken. Indien u toch beslist om voort te gaan met het "
-"gebruiken van ZFS in combinatie met deze kernel, besef dan goed dat u dit op "
-"eigen risico doet."
+"gebruiken van OpenZFS in combinatie met deze kernel, besef dan goed dat u "
+"dit op eigen risico doet."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:2001
-msgid "Abort building ZFS on an unknown kernel?"
-msgstr "Het bouwen van ZFS met een onbekende kernel afbreken?"
+msgid "Abort building OpenZFS on an unknown kernel?"
+msgstr "Het bouwen van OpenZFS met een onbekende kernel afbreken?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:2001
 msgid ""
-"You are attempting to build ZFS against a running kernel that could not be "
-"identified as 32-bit or 64-bit. If you are not completely sure that the "
+"You are attempting to build OpenZFS against a running kernel that could not "
+"be identified as 32-bit or 64-bit. If you are not completely sure that the "
 "running kernel is a 64-bit one, you should probably stop the build."
 msgstr ""
-"U probeert ZFS te bouwen terwijl er een kernel actief is waarvan niet "
+"U probeert OpenZFS te bouwen terwijl er een kernel actief is waarvan niet "
 "uitgemaakt kan worden of gaat om een 32-bits of een 64-bits exemplaar. "
 "Indien u niet volledig zeker bent dat de actieve kernel een 64-bits "
 "exemplaar is, doet u er best aan te stoppen."
@@ -71,22 +71,22 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:3001
-msgid "Licenses of ZFS and Linux are incompatible"
-msgstr "De licenties van ZFS en Linux zijn niet compatibel"
+msgid "Licenses of OpenZFS and Linux are incompatible"
+msgstr "De licenties van OpenZFS en Linux zijn niet compatibel"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:3001
 msgid ""
-"ZFS is licensed under the Common Development and Distribution License "
+"OpenZFS is licensed under the Common Development and Distribution License "
 "(CDDL), and the Linux kernel is licensed under the GNU General Public "
 "License Version 2 (GPL-2). While both are free open source licenses they are "
 "restrictive licenses. The combination of them causes problems because it "
 "prevents using pieces of code exclusively available under one license with "
 "pieces of code exclusively available under the other in the same binary."
 msgstr ""
-"ZFS gebruikt als licentie de Common Development and Distribution License "
-"(CDDL) en de Linux kernel gebruikt de GNU General Public License Version 2 "
+"OpenZFS gebruikt als licentie de Common Development and Distribution License "
+"(CDDL) en de Linux kernel gebruikt de GNU General Public License Versie 2 "
 "(GPL-2) als licentie. Hoewel beide vrije open source-licenties zijn, zijn ze "
 "allebei restrictief. De combinatie van beide geeft problemen, omdat belet "
 "wordt dat codefragmenten die exclusief onder de ene licentie beschikbaar "
@@ -97,13 +97,74 @@
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:3001
 msgid ""
-"You are going to build ZFS using DKMS in which way they are not going to be "
-"built into one monolithic binary. Please be aware that distributing both of "
-"the binaries in the same media (disk images, virtual appliances, etc) may "
-"lead to infringing."
+"You are going to build OpenZFS using DKMS in such a way that they are not "
+"going to be built into one monolithic binary. Please be aware that "
+"distributing both of the binaries in the same media (disk images, virtual "
+"appliances, etc) may lead to infringing."
 msgstr ""
-"U gaat ZFS bouwen met behulp van DKMS en op die manier zullen ze niet als "
-"één monolithisch binair bestand gebouwd worden. U dient er zich bewust van "
-"te zijn dat het verdelen van de beide binaire bestanden binnenin hetzelfde "
-"medium (een schijf-image, een virtuele machine, enz.) aanleiding kan geven "
-"tot een inbreuk."
+"U gaat OpenZFS bouwen met behulp van DKMS en op die manier zullen ze niet "
+"als één monolithisch binair bestand gebouwd worden. U dient er zich bewust "
+"van te zijn dat het verdelen van de beide binaire bestanden binnenin "
+"hetzelfde medium (een schijf-image, een virtuele machine, enz.) aanleiding "
+"kan geven tot een inbreuk."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:1001
+msgid "Scrub OpenZFS pools periodically?"
+msgstr "De pools van OpenZFS periodiek opschonen?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:1001
+msgid ""
+"Scrubbing storage pool data is a routine maintenance operation that check "
+"all data against known checksums, and fix early problems like bit rots. This "
+"operation is scheduled with low priority in the background, and usually does "
+"not have big impact on performance when the pool is not heavily utilized."
+msgstr ""
+"Het opschonen van gegevens in een opslagpool is een routine-"
+"onderhoudsoperatie die alle gegevens controleert aan de hand van bekende "
+"controlegetallen, en vroege problemen zoals bitrot verhelpt. Deze bewerking "
+"wordt met lage prioriteit op de achtergrond gepland, en heeft gewoonlijk "
+"geen grote invloed op de prestatie als de pool niet zwaar gebruikt wordt."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:1001
+msgid ""
+"Would you like to scrub all pools periodically? By default scrub jobs are "
+"scheduled on every first Sunday of month."
+msgstr ""
+"Wilt u alle pools periodiek opschonen? Standaard worden opschoontaken "
+"ingepland op elke eerste zondag van de maand."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:2001
+msgid "TRIM SSD devices in OpenZFS pools periodically?"
+msgstr "SSD-apparaten in OpenZFS-pools periodiek TRIM-men?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:2001
+msgid ""
+"Some SSD devices require proper scheduling of TRIM commands to maintain best "
+"performance. Would you like to TRIM SSD devices periodically?"
+msgstr ""
+"Sommige SSD-apparaten vereisen een juiste planning van TRIM-opdrachten om de "
+"beste prestaties te blijven behouden. Wilt u SSD-apparaten periodiek TRIM-"
+"men?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../zfsutils-linux.templates:2001
+msgid ""
+"TRIM jobs are scheduled on every first Sunday of month to NVMe devices in "
+"pools by default. You can choose to enable TRIM for all SSD or disable it "
+"completely. If no suitable SSD device is found, nothing will be done."
+msgstr ""
+"TRIM-taken worden standaard op elke eerste zondag van de maand gepland voor "
+"NVMe-apparaten in pools. U kunt ervoor kiezen om TRIM voor alle SSD-"
+"apparaten in te schakelen of volledig uit te schakelen. Als er geen geschikt "
+"SSD-apparaat wordt gevonden, wordt er niets gedaan."

Reply to: