[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://prometheus-smokeping-proberDag iedereen,

In bijlage een eerste vertaling van de debconf-teksten voor prometheus-
smokeping-prober.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of prometheus-smokeping-prober debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the prometheus-smokeping-prober package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: prometheus-smokeping-prober_0.4.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: prometheus-smokeping-prober@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-03 15:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-11 12:17+0100\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Enable additional network privileges for ICMP probing?"
msgstr ""
"Aanvullende netwerkrechten activeren in functie van ICMP-onderzoekingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"/usr/bin/prometheus-smokeping-prober requires the CAP_NET_RAW capability to "
"be able to send out crafted packets to targets for ICMP probing."
msgstr ""
"/usr/bin/prometheus-smokeping-prober moet CAP_NET_RAW-mechanismen kunnen "
"gebruiken om in staat te zijn in functie van ICMP-onderzoekingen "
"aangemaakte pakketten naar doelen te verzenden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"ICMP probing will not work unless this option is enabled, or prometheus-"
"smokeping-prober runs as root."
msgstr ""
"ICMP-onderzoek zal helemaal niet werken tenzij deze optie geactiveerd is of "
"prometheus-smokeping-prober uitgevoerd wordt door de root-gebruiker."

Reply to: