[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/releases/buster/errata.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/releases/buster/errata.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/releases/buster/errata.wml b/dutch/releases/buster/errata.wml
index 3fbb3499ce9..30170644bec 100644
--- a/dutch/releases/buster/errata.wml
+++ b/dutch/releases/buster/errata.wml
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="Debian 10 -- Errata" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="69d9136a148e47ae7e1a071118ba614793e75a22"
+#use wml::debian::translation-check translation="cbc6ad51e9166766652bfb4260e76ff1f2756c25"
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
@@ -40,10 +40,12 @@ dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.</p>
    <a href="$(HOME)/News/2019/20191116">16 november 2019</a>.</li>
  <li>De derde tussenrelease, 10.3, werd uitgebracht op
    <a href="$(HOME)/News/2020/20200208">8 februari 2020</a>.</li>
- <li>The vierde tussenrelease, 10.4, werd uitgebracht op
+ <li>De vierde tussenrelease, 10.4, werd uitgebracht op
    <a href="$(HOME)/News/2020/20200509">9 mei 2020</a>.</li>
- <li>The vijfde tussenrelease, 10.5, werd uitgebracht op
+ <li>De vijfde tussenrelease, 10.5, werd uitgebracht op
    <a href="$(HOME)/News/2020/20200801">1 augustus 2020</a>.</li>
+ <li>De zesde tussenrelease, 10.6, werd uitgebracht op
+   <a href="$(HOME)/News/2020/20200926">26 september 2020</a>.</li>
 </ul>
 
 
@@ -56,7 +58,7 @@ dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.</p>
 <a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog";>ChangeLog</a>
 voor details over wijzigingen tussen 10 en <current_release_buster/>.</p>"/>
 
-<p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
+<p>Verbeteringen voor de uitgebrachte stabiele distributie gaan dikwijls door een
 uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
 Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map
 <a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/buster-proposed-updates/";>\
@@ -67,8 +69,8 @@ voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
 <tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>
 
 <pre>
- \# voorgestelde updates voor een 10 tussenrelease
- deb http://ftp.nl.debian.org/debian buster-proposed-updates main contrib non-free
+ \# voorgestelde toevoegingen aan een tussenrelease van 10
+ deb http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates main contrib non-free
 </pre>
 
 <p>Voer daarna <kbd>apt update</kbd> uit, gevolgd door
#use wml::debian::template title="Debian 10 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="cbc6ad51e9166766652bfb4260e76ff1f2756c25"

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

<toc-display/>


# <toc-add-entry name="known_probs">Bekende problemen</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Beveiligingsproblemen</toc-add-entry>

<p>Het Debian veiligheidsteam brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele
release waarin problemen in verband met beveiliging vastgesteld werden.
Raadpleeg de <a href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina's</a> voor informatie over
eventuele beveiligingsproblemen die in <q>buster</q> ontdekt werden.</p>

<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste
beveiligingsupdates:</p>

<pre>
  deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="pointrelease">Tussenreleases</toc-add-entry>

<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of beveiligingsupdates,
wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Een
dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.</p>

<ul>
 <li>De eerste tussenrelease, 10.1, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2019/20190907">7 september 2019</a>.</li>
 <li>De tweede tussenrelease, 10.2, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2019/20191116">16 november 2019</a>.</li>
 <li>De derde tussenrelease, 10.3, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2020/20200208">8 februari 2020</a>.</li>
 <li>De vierde tussenrelease, 10.4, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2020/20200509">9 mei 2020</a>.</li>
 <li>De vijfde tussenrelease, 10.5, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2020/20200801">1 augustus 2020</a>.</li>
 <li>De zesde tussenrelease, 10.6, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2020/20200926">26 september 2020</a>.</li>
</ul><ifeq <current_release_buster> 10.0 "

<p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 10.</p>" "

<p>Zie de
<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog";>ChangeLog</a>
voor details over wijzigingen tussen 10 en <current_release_buster/>.</p>"/>

<p>Verbeteringen voor de uitgebrachte stabiele distributie gaan dikwijls door een
uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map
<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/buster-proposed-updates/";>\
dists/buster-proposed-updates</a> van elke Debian archief-spiegelserver.</p>

<p>Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de
voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>

<pre>
 \# voorgestelde toevoegingen aan een tussenrelease van 10
 deb http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt update</kbd> uit, gevolgd door
<kbd>apt upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="installer">Installatiesysteem</toc-add-entry>

<p>
Raadpleeg voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de pagina met <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>.
</p>

Reply to: