[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/devel/debian-jr/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd dutch/devel/debian-jr/index.wml
als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Het project Debian Jr."
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="57a14bfef0c9aaf307769f8b27eeeb7b17d7f20e"

<H2>Debian voor kinderen van 1 tot 99</H2>

<p>
Dit is een <a href="https://wiki.debian.org/DebianPureBlends";>doelgroepspecifieke collectie van Debian</a>
(in het Engels een Debian Pure Blend - en in het kort Blend). Onze doelstelling
is om van Debian een besturingssysteem te maken dat kinderen van alle leeftijden
willen gebruiken. Onze aanvangsfocus ligt bij iets maken voor kinderen tot
de leeftijd van 8 jaar. Eens we dit gerealiseerd hebben willen we ons richten
op de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tegen de tijd dat kinderen hun
tienerjaren bereiken, zouden ze voldoende vertrouwd moeten zijn met het gebruik
van Debian zonder bijzondere aanpassingen.
</p>

<H3>Nieuws</H3>
<P><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6',
'$(ENGLISHDIR)/devel/debian-jr', '', '\d+\w*' ) :>
</p>

<P>Raadpleeg de <A href="$(HOME)/devel/debian-jr/News/"
>Debian Jr. nieuwspagina's</a> voor oudere nieuwsitems.</p>

<H3>Pers</H3>

<UL>
<li> In het septembernummer van Linux Magazine (UK) van 2001 werd de
projectleider van Debian Jr. geïnterviewd.
<li>Een <a href="compchannel_article">artikel in computerchannel.de</a> over
Debian Jr.</li>
<li><a href="https://www.gnu.org/brave-gnu-world/issue-23";>Een recensie in Brave
GNU World</a></li>
</UL>

<H3>E-maillijst</H3>
<p>
Debian heeft voor deze groep een e-maillijst opgezet. U kunt er op intekenen via
de <A href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">intekenpagina voor mailinglijsten</A> of u kunt de
<A href="https://lists.debian.org/debian-jr/";>e-mailarchieven</A> lezen.
</p>

<H3>IRC-kanaal</H3>
<p>
We hebben een realtimegesprekskanaal, #debian-jr op irc.debian.org.
</p>

<H3>Gemeenschapssite</H3>
<p>
We hebben nu een <a href="https://debianjr.alioth.debian.org/";>Debian Jr.
gemeenschapssite</a> op <a href="https://alioth.debian.org/";>Alioth</a>
waar ontwikkelaars en gebruikers aangemoedigd worden om mee te werken aan het
Debian Jr. project.
</p>

<H3>Wat kan ik doen om te helpen?</H3>
<p>
We zouden graag willen horen wat u denkt dat Debian Jr. zou kunnen doen, vooral
als u zou willen helpen om dit mogelijk te maken.
</p>

<H3>Installatie</H3>
<p>
Het pakket <a href="https://packages.debian.org/junior-doc";>junior-doc</a>
bevat de <a href="https://people.debian.org/~synrg/junior-doc/quickguide/";>snelgids</a>, waarbij deze link verwijst naar de
ontwikkelingsversie ervan. Ook versies in
<a
href="https://people.debian.org/~synrg/junior-doc/quickguide/junior-quickguide.ps.gz";
>postscript</a>
en <a
href="https://people.debian.org/~synrg/junior-doc/quickguide/junior-quickguide.txt.gz";
>gewone tekst</a> zijn beschikbaar.
Dit document begeleidt u bij het eenvoudige installatieproces. Indien u Debian
voor het eerst installeert, zou u misschien eerst eens de
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">installatiehandleiding</a>
kunnen bekijken.
</p>

<H3>Pakketten in Debian Jr.</H3>

<p>
Debian Pure Blends maakt <a
href="https://blends.debian.org/junior/tasks/";>overzichten met de
pakketten</a> die voor de gebruikersdoelgroep interessant zijn.
</p>

<UL>

<li>Om een aanpassing voor te stellen aan een van de metapakketten van Debian
Jr., kunt u een bugrapport indienen tegen het passende junior-*-pakket.</li>

<li>Om een nieuw metapakket voor te stellen, kunt u hiervoor pleiten op de
mailinglijst <a href="mailto:debian-jr@lists.debian.org";>Debian Jr.</a>.</li>

<li>Om voor te stellen om een nieuw pakket op te nemen in Debian en nadien
in Debian Jr., kunt u tegen de
<a href="https://bugs.debian.org/wnpp";>WNPP</a>-lijst (Work-Needing and
Prospective Packages - lijst van pakketten waaraan werk is en van toekomstige
pakketten) in de bugdatabase van Debian ofwel een
<a href="$(HOME)/devel/wnpp/">ITP</a>-bug (intent to package - intentie om te
verpakken) indienen, wanneer u dit zelf zal verpakken, ofwel een
<a href="$(HOME)/devel/wnpp/">RFP</a>-bug (request for package - vraag om te
verpakken). Informeer onze
<a href="mailto:debian-jr@lists.debian.org";>mailinglijst</a> over uw eventuele
op de WNPP-lijst openstaande verlanglijstjes voor toekomstige Debian Jr.-pakketten.</li>

<LI>Indien u in Debian een pakket vond dat opgenomen zou kunnen worden in
Debian Jr., maar waaraan werk is om het voor kinderen geschikt te maken, dien
dan een bugrapport in tegen dat pakket op
<a href="https://bugs.debian.org";>bugs.debian.org</a>, waarin u het probleem
beschrijft en een oplossing voorstelt. Nadat de bug gesloten werd, kunt u dan,
zoals hierboven beschreven, verzoeken om het pakket op te nemen in Debian Jr.
Nogmaals, informeer onze
<a href="mailto:debian-jr@lists.debian.org";>mailinglijst</a> over eventuele
openstaande bugs van deze aard, welke door u ingediend werden.</li>

</UL>

<H3>Banden</H3>

<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="4">
<tr><td colspan="2"><p>
Debian Jr. werkt in verschillende gradaties samen met veel andere projecten in
Debian, maar enkele onder hen hebben voor ons een speciale betekenis.
</p>
<ul>
<li>Het eerste is <a href="https://cdd.alioth.debian.org/";>Debian-custom</a>,
waarmee we het concept
<a href="https://wiki.debian.org/CustomDebian";>Custom Debian Distributions</a>
(aangepaste uitgaven van Debian) ontwikkelen. We brengen er onze
ontwikkelingsactiviteiten onder en op hun
<a href="mailto:debian-custom@lists.debian.org";>mailinglijst</a>
bespreken we zaken die gemeenschappelijk zijn voor alle aangepaste uitgaven van
Debian.</li>
<li>Het tweede is <a
href="https://wiki.debian.org/DebianEdu";>DebianEdu</a>, dat niet enkel
werk verricht dat gerelateerd is aan het onze, maar ook een drijvende kracht is
achter de ontwikkeling van aangepaste uitgaven van Debian.</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><p>
Voor Debian Jr. is het belangrijkste soortgelijke project buiten Debian, de
<a href="http://www.osef.org/";>Open Source Education Foundation</a>
(OSEF - Openbrononderwijsstichting). Jarenlang gaf OSEF ons middelen,
aanmoedigingen en inspiratie. Nu hebben we een zitje in het bestuur en zijn we
vastbesloten om met hen samen te werken aan verschillende projecten waarbij ook
ons werk betrokken zal worden.
</p>
</td></tr>
<tr><td><p>
Al is de primaire focus van onze werkgroep niet het ontwikkelen van Debian voor
een schools gebruik, dan is dit onvermijdelijk toch een raakvlak van ons werk.
Wie een rol speelt bij het opvoeden van kinderen, geeft natuurlijk ook om hun
opleiding. Daarom hebben we eenzelfde visie als diegenen die ernaar streven om
vrije software wortel te laten schieten en te laten groeien in onze scholen. We
zijn er daarom fier op dat we lid zijn van <a
href="https://www.schoolforge.net/";>Schoolforge</a>.
</p>
</td>
<td><p>
<a href="https://www.schoolforge.net/";><img src="member80.png"
alt="Lid van Schoolforge"></a>
</p></td></tr>
<tr><td colspan="2"><p>
Ons project heeft vriendschapsbanden met
<a href="http://www.tux4kids.com/";>Tux4Kids</a>
dat voor Debian Jr. een aantal geweldige pakketten aanlevert.
</p>
</td>
</tr>
</table>

<H3>Doelstellingen van Debian Jr.</H3>

<H4>Debian aantrekkelijk maken voor kinderen</H4>

<p>
Het hoofddoel van het Debian Jr.-project is van Debian een besturingssysteem
maken dat onze kinderen <i>graag</i> gebruiken. Dit veronderstelt een zekere
gevoeligheid voor de behoeften van kinderen, zoals kinderen deze zelf
formuleren. Als ouders, ontwikkelaars, oudere broers en zussen en
systeembeheerders moeten we onze ogen en oren open houden om te ontdekken wat
computers aantrekkelijk maakt voor kinderen. Zonder deze focus kunnen we
makkelijk op een zijspoor belanden en abstracte doelen beginnen nastreven,
zoals "gebruikersvriendelijkheid", "eenvoud", "weinig onderhoud" en
"robuustheid". Hoewel dit voor Debian als geheel zeker lovenswaardige
doelstellingen zijn, zijn ze te breed om te beantwoorden aan de specifieke
behoeften en wensen van kinderen.
</p>

<H4>Samenwerken met andere kindgerichte vrije-softwareprojecten</H4>

<p>
Er bestaan reeds andere projecten
(bijv. <a href="https://www.seul.org/edu/";>SEUL/edu</a> en Kids Games) met
doelstellingen die met de onze overlappen en erbij aansluiten. In plaats van
hun inspanningen te dupliceren, moeten we met deze groepen samenwerken om
ervoor te zorgen dat Debian op de beste wijze gebruik maakt van hun werk in
functie van onze eigen doelstellingen. Debian Jr. moet zich blijven focussen op
(maar niet beperken tot) Debian-specifieke doelstellingen. Individuele
medewerkers van Debian Jr. worden aangemoedigd om bij deze andere groepen aan
te sluiten als ze daar tijd en interesse voor hebben.
</p>

<H4>Toepassingen</H4>

<p>
Kinderen hebben natuurlijk andere behoeften en wensen dan volwassenen bij het
kiezen van de programma's die ze willen gebruiken. Sommige daarvan zullen
spellen zijn, terwijl andere tekstverwerkers, teksteditors, tekenprogramma's en
dergelijke zullen zijn. Het doel is om applicaties van de hoogste kwaliteit te
identificeren die in Debian beschikbaar zijn en geschikt zijn voor kinderen,
daaraan andere applicaties toe te voegen door programma's te verpakken die nog
niet in Debian aanwezig zijn en ervoor te zorgen dat de gekozen toepassingen in
goede staat gehouden worden. Een van de implementatiedoelstellingen is om
metapakketten ter beschikking te stellen die het systeembeheerders makkelijker
maken om collecties van kindvriendelijke applicaties te installeren. Een ander
doel is om aan onze pakketten verbeteringen aan te brengen die vooral voor
kinderen van belang zijn. Dit kan iets eenvoudig zijn, zoals de leemten in de
documentatie opvullen, of iets complexer, waarbij samenwerking met de
bovenstroomse auteurs noodzakelijk is.
</p>

<H4>Kindveilig maken en accountbeheer</H4>

<p>
Het idee is hier niet noodzakelijk krachtige beveiligingsmaatregelen toe te
passen. Dit ligt buiten onze doelstellingen. Het doel is eenvoudig om
systeembeheerders te voorzien van documentatie en hulpmiddelen om hun systeem
zo op te zetten dat kinderen die van nature uit nieuwsgierig zijn en het systeem
gebruiken, hun accounts niet "onklaar" zouden kunnen maken, niet alle
systeembronnen zouden opslorpen of andere dingen zouden kunnen doen welke
voortdurend de interventie van de systeembeheerder zouden vereisen. Met
kinderen als gebruikers is dit een grotere zorg dan met volwassenen, omdat
kinderen de neiging hebben om op ontdekking uit te gaan en het systeem
opzettelijk tot zijn limieten te drijven om te zien wat er dan gebeurt. De
rotzooi die daarvan het resultaat is, kan zowel grappig als frustrerend zijn.
Het doel is hier om uw mentale gezondheid (en gevoel voor humor) te kunnen
behouden als u als systeembeheerder met kinderen werkt.
</p>

<H4>De computer leren gebruiken</H4>

<p>
De doelstelling "kindveiligheid" moet in evenwicht zijn met het doel kinderen
<i>toe te laten</i> dingen uit te proberen (en ja, ook zaken onklaar te maken)
en oplossingen te zoeken voor hun problemen. Bij het leren gebruiken van het
toetsenbord, de grafische werkomgeving, de shell en computertalen, kunnen zowel
ouders als kinderen best wat tips gebruiken om hen op de juiste weg te zetten.
</p>

<H4>Gebruikersinterface</H4>

<p>
Zowel grafische als tekstgebaseerde gebruikersinterfaces welke goed werken en
attractief zijn voor kinderen, ontdekken en toepassen. Het doel is niet om de
gebruikersinterface opnieuw uit te vinden, maar om waardevolle dingen toe te
voegen aan bestaande hulpmiddelen en pakketten (programma's voor vensterbeheer,
menusystemen, enzovoort), door een aantal handige voorgeselecteerde
configuraties aan te bieden waarvan we vinden dat die het beste werken voor
kinderen.
</p>

<H4>Gezinsbegeleiding</H4>

<p>
Ouders (en in sommige gevallen oudere broers en zussen) de hulpmiddelen geven
om hun kinderen (of broers of zussen) te helpen de computer te leren kennen,
redelijke grenzen te stellen aan het gebruik ervan en hen, naargelang ze rijper
worden, te begeleiden naar een onafhankelijk gebruik van de computer. Vele
ouders zullen bijvoorbeeld begaan zijn met het reguleren van het
internetgebruik van hun kinderen, totdat deze de leeftijd bereikt hebben waarop
ze in staat zijn om te gaan met voor volwassenen bedoelde inhoud. Het
belangrijkste is te onthouden dat de ouders zelf kiezen wat volgens hen het
beste is voor hun kinderen. De werkgroep Debian Jr. maakt deze keuzes niet,
maar is er om ondersteuning te bieden via het verstrekken van de hulpmiddelen
en de documentatie die ouders kunnen helpen bij het nemen van deze
beslissingen. Dit gezegd zijnde, ben ik van mening dat men bij deze
doelstelling meer moet focussen op het aspect "begeleiding" dan op restricties,
omdat het eerste een positieve activiteit is, terwijl het tweede eerder een
negatieve is.
</p>

<H4>Een eigen systeem voor het kind</H4>

<p>
Hoewel ons eerste doel als systeembeheerder voor kinderen wellicht zal zijn om
deze kinderen een account aan te maken op ons eigen systeem en dit te voorzien
van toepassingen die ze leuk vinden, dan komt er een moment waarop we gaan
overwegen om hen hun eigen systeem te bezorgen. De meest ambitieuze
verwezenlijking van dit doel zou een Debian software-equivalent kunnen zijn van
de speelgoedcomputers die momenteel op de markt zijn: felgekleurde met stickers
beplakte systemen, waarop vooraf software geïnstalleerd is die aantrekkelijk is
voor kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep. Het is belangrijk om als
perspectief te behouden dat dit nog steeds een Debian-systeem zal zijn en geen
afsplitsing van de Debian-distributie. Het is perfect mogelijk om dit doel te
bereiken via het pakketbeheersysteem van Debian (bijvoorbeeld via
metapakketten), zonder dat daarvoor in de loop van het ontwikkelingsproces een
afsplitsing nodig is om een speciale "kindereditie" van Debian te produceren.
</p>

<H4>Toepassingen geschikt maken voor Linux</H4>

<p>
Er bestaan heel wat excellente toepassingen die ontworpen werden voor kinderen
of voor hen heel aantrekkelijk zijn en waarvan we graag zouden hebben dat ze
geschikt gemaakt werden voor Linux. We kunnen dit proces een duwtje in de rug
geven, ten eerste door via de werkzaamheden van dit project aan te tonen dat
Debian een levensvatbaar platform is voor kinderen, en ten tweede door
individueel en collectief inspanningen te leveren om softwareleveranciers en
-auteurs uit te nodigen om hun producten geschikt te maken voor Linux. Indien
ze er tegelijk ook van overtuigd kunnen worden om hun software
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">DFSG-vrij</a> te maken, is dit des
te beter.
</p>

<H4>Internationalisering</H4>

<p>
Hoewel Engels misschien een "universele" taal is, is dit niet de moedertaal van
alle kinderen. En hoewel internationalisering voor Debian zelf een doelstelling
moet zijn, komen taalproblemen sterker tot uiting waar het kinderen betreft.
Kinderen zullen Debian niet willen gebruiken als hun taal niet ondersteund
wordt en ze zullen het comfortabeler vinden om andere besturingssystemen met
een betere taalondersteuning te gebruiken. Om deze reden moeten we dit in
gedachten blijven houden.
</p>

<H4>Marketing &amp; PR</H4>

<p>
Eens we voor dit project iets zullen hebben dat toonbaar is, en zelfs al in de
ontwikkelingsstadia van dit project, zullen we door de wereld in het oog
gehouden worden (Ik ontving reeds een privé-email van een lid van de pers). We
zullen zeker moeten samenwerken met press@debian.org voor de bekendmaking en om
Debian en dit project de gewenste uitstraling te geven. Ik weet dat veel
ontwikkelaars onder ons met dit soort bekommernissen niet bewust bezig zijn of
er afkerig tegenover staan om bij dergelijke zaken betrokken te worden. Maar
als we deze doelstelling niet van bij het begin in gedachten houden, laten we
deze taak over aan anderen, die misschien niet begrijpen of niet nauwkeurig
weergeven waarvoor we staan.
</p>

Reply to: