[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] webwml://www.debian.org/dutch/ports/index.wmlHoi Frans,

On 14-09-2020 21:17, Frans Spiesschaert wrote:
> In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/ports/index.wml
> bijgewerkt.

Hoewel ik al weer een tijdje niet naar het git-archief gekeken heb,
verschijnt er iedere keer dat ik zo'n mail van je krijg een glimlach op
mijn gezicht. Goed bezig, bedankt (en een klein beetje sorry dat ik het
niet review).

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: