[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

In bijlage een verschillenbestand met het verschil tussen de bijgewerkte
vertaling van de handleiding voor apt en de vorige vertaling ervan.
De volledige vertaling werd niet toegevoegd, omdat deze de maximaal
toegelaten grootte van een bijlage overtreft.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

--- apt_2.1.4_nl.po	2020-05-24 16:41:23.352124273 +0200
+++ apt_2.1.10_nl.po	2020-08-18 22:34:06.909626122 +0200
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: apt-doc 2.1.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-04 15:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-24 16:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-08-04 12:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-18 22:34+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1675,8 +1675,8 @@
 "Re-install packages that are already installed and at the newest version.  Configuration Item: <literal>APT::Get::"
 "ReInstall</literal>."
 msgstr ""
-"Pakketten die reeds met hun nieuwste versie geïnstalleerd zijn opnieuw installeren. Configuratie-item: <literal>APT::"
-"Get::ReInstall</literal>."
+"Pakketten die reeds met hun nieuwste versie geïnstalleerd zijn, opnieuw installeren. Configuratie-item: "
+"<literal>APT::Get::ReInstall</literal>."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
@@ -1717,13 +1717,26 @@
 "option>; where <option>--assume-yes</option> will answer yes to any prompt, <option>--trivial-only</option> will "
 "answer no.  Configuration Item: <literal>APT::Get::Trivial-Only</literal>."
 msgstr ""
-"Voer enkel 'banale' operaties uit. Logisch gezien kan men dit beschouwen als gerelateerd aan <option>--assume-yes</"
+"Enkel 'banale' operaties uitvoeren. Logisch gezien kan men dit beschouwen als gerelateerd aan <option>--assume-yes</"
 "option>. Waar <option>--assume-yes</option> op elke vraag ja antwoordt, zal <option>--trivial-only</option> nee "
 "antwoorden. Configuratie-item: <literal>APT::Get::Trivial-Only</literal>."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-get.8.xml
 msgid ""
+"After successful installation, mark all freshly installed packages as automatically installed, which will cause each "
+"of the packages to be removed when no more manually installed packages depend on this package.  This is equally to "
+"running <command>apt-mark auto</command> for all installed packages.  Configuration Item: <literal>APT::Get::Mark-"
+"Auto</literal>."
+msgstr ""
+"Na een succesvolle installatie alle pas geïnstalleerde pakketten markeren als automatisch geïnstalleerd. Dit heeft "
+"als effect dat al deze pakketten verwijderd zullen worden wanneer geen handmatig geïnstalleerde pakketten deze nog "
+"vereisen. Dit is hetzelfde als het commando <command>apt-mark auto</command> uitvoeren voor alle geïnstalleerde "
+"pakketten. Configuratie-item: <literal>APT::Get::Mark-Auto</literal>."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: apt-get.8.xml
+msgid ""
 "If any packages are to be removed apt-get immediately aborts without prompting.  Configuration Item: <literal>APT::"
 "Get::Remove</literal>."
 msgstr ""
@@ -2429,8 +2442,8 @@
 
 #. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
 #: apt-key.8.xml
-msgid "APT key management utility"
-msgstr "Hulpprogramma voor het beheer van de sleutels van APT"
+msgid "Deprecated APT key management utility"
+msgstr "Verouderd hulpprogramma voor het beheer van de sleutels van APT"
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
 #: apt-key.8.xml
@@ -2444,18 +2457,19 @@
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
 #: apt-key.8.xml
 msgid ""
-"Note that if usage of <command>apt-key</command> is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard "
-"suite (packaged in <package>gnupg</package>) is required. For this reason alone the programmatic usage (especially "
-"in package maintainer scripts!) is strongly discouraged.  Further more the output format of all commands is "
-"undefined and can and does change whenever the underlying commands change. <command>apt-key</command> will try to "
-"detect such usage and generates warnings on stderr in these cases."
+"Use of <command>apt-key</command> is deprecated, except for the use of <command>apt-key del</command> in maintainer "
+"scripts to remove existing keys from the main keyring.  If such usage of <command>apt-key</command> is desired the "
+"additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in <package>gnupg</package>) is required."
 msgstr ""
-"Merk op dat als het gebruik van het commando <command>apt-key</command> gewenst is, dan ook de installatie van de "
-"GNU Privacy Guard suite (verpakt in het pakket <package>gnupg</package>) vereist is. Enkel omwille daarvan al wordt "
-"het gebruik ervan in programma's (zeker in scripts voor pakketonderhoud) sterk afgeraden. Daarenboven wordt de "
-"indeling van de uitvoer van alle commando's onvoorspelbaar en kan die wijzigen telkens wanneer de achterliggende "
-"commando's wijzigen. <command>apt-key</command> zal een dergelijk gebruik trachten te detecteren en geeft in "
-"dergelijke gevallen waarschuwingen op de standaard foutuitvoer."
+"Het gebruik van <command>apt-key</command> is verouderd, behalve voor het gebruik van <command>apt-key del</command> "
+"in scripts van pakketonderhouders om bestaande sleutels te verwijderen uit de hoofdsleutelbos. Indien een dergelijk "
+"gebruik van <command>apt-key</command> gewenst is, is bijkomend de installatie vereist van de suite GNU Privacy "
+"Guard (verpakt in <package>gnupg</package>)."
+
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
+#: apt-key.8.xml
+msgid "apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04."
+msgstr "apt-key(8) zal voor het laatst beschikbaar zijn in Debian 11 en Ubuntu 22.04."
 
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
 #: apt-key.8.xml
@@ -2492,6 +2506,11 @@
 msgid "Commands"
 msgstr "Commando's"
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-key.8.xml
+msgid "(deprecated)"
+msgstr "(verouderd)"
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-key.8.xml
 msgid ""
@@ -2523,6 +2542,11 @@
 "<filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename> moeten plaatsen met een descriptieve naam en ofwel \"<literal>gpg</"
 "literal>\" of \"<literal>asc</literal>\" als bestandsextensie."
 
+#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: apt-key.8.xml
+msgid "(mostly deprecated)"
+msgstr "(meestal verouderd)"
+
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-key.8.xml
 msgid "Remove a key from the list of trusted keys."
@@ -2555,11 +2579,6 @@
 "emphasis> controles uitgevoerd worden. Daarom kan dit gemakkelijk de &apt-secure;-infrastructuur volledig "
 "ondermijnen als het onzorgvuldig gebruikt wordt."
 
-#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
-#: apt-key.8.xml
-msgid "(deprecated)"
-msgstr "(verouderd)"
-
 #. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: apt-key.8.xml
 msgid ""

Reply to: