[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/hardware.poDag iedereen, 


In het git-archief installation-guide werd de vertaling van
po/nl/hardware.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/po/nl/hardware.po b/po/nl/hardware.po
index 32422bb69..8bdedba36 100644
--- a/po/nl/hardware.po
+++ b/po/nl/hardware.po
@@ -1,12 +1,12 @@
-# Dutch translation of d-i-manual_hardware.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+# Dutch translation for chapter hardware of the Debian Installation Guide.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_hardware\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-09-22 23:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-06 17:24+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-26 23:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-07-29 11:45+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #. Tag: title
 #: hardware.xml:5
@@ -492,7 +492,7 @@ msgid ""
 "have been increasingly standardised over time, but especially on older "
 "hardware firmware/boot interfaces vary a great deal, so on these systems the "
 "Linux kernel has to take care of many system-specific low-level issues which "
-"would be handled by the mainboard's BIOS in the PC world."
+"would be handled by the mainboard's BIOS/UEFI in the PC world."
 msgstr ""
 "De ARM-architectuur wordt hoofdzakelijk gebruikt in zogenaamde <quote>system-"
 "on-chip</quote> (SoC) designs (geïntegreerde schakelingen). Dergelijke SoC's "
@@ -502,8 +502,8 @@ msgstr ""
 "interfaces in toenemende mate gestandaardiseerd, maar vooral op oudere "
 "hardware zijn er grote verschillen op het gebied van firmware/opstart-"
 "interfaces. Op dergelijke systemen moet de Linuxkernel rekening houden met "
-"veel systeemspecifieke basiszaken, die in de PC-wereld door het BIOS van het "
-"moederbord ter harte genomen zouden worden."
+"veel systeemspecifieke basiszaken, die in de PC-wereld door het BIOS/UEFI "
+"van het moederbord ter harte genomen zouden worden."
 
 #. Tag: para
 #: hardware.xml:297
@@ -3401,7 +3401,6 @@ msgstr "CD/DVD/BD"
 #. Tag: para
 #: hardware.xml:2109
 #, no-c-format
 msgid "Installation from optical disc is supported for most architectures."
 msgstr ""
 "Voor de meeste architecturen bestaat er ondersteuning voor een installatie "
@@ -3410,9 +3409,6 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: hardware.xml:2113
 #, no-c-format
 msgid ""
 "On PCs SATA, IDE/ATAPI, USB and SCSI optical drives are supported, as are "
 "FireWire devices that are supported by the ohci1394 and sbp2 drivers."
@@ -3430,13 +3426,6 @@ msgstr "USB-geheugenstick"
 #. Tag: para
 #: hardware.xml:2132
 #, no-c-format
 msgid ""
 "USB flash disks a.k.a. USB memory sticks have become a commonly used and "
 "cheap storage device. Most modern computer systems also allow booting the &d-"
@@ -3693,176 +3682,3 @@ msgstr ""
 "dergelijke systemen het eerste moeten kiezen. </para> </footnote> of minder "
 "schijfruimte kan mogelijk zijn, maar wordt enkel aangeraden aan ervaren "
 "gebruikers."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
# Dutch translation for chapter hardware of the Debian Installation Guide.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_hardware\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-26 23:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-29 11:45+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"

#. Tag: title
#: hardware.xml:5
#, no-c-format
msgid "System Requirements"
msgstr "Systeemvereisten"

#. Tag: para
#: hardware.xml:7
#, no-c-format
msgid ""
"This section contains information about what hardware you need to get "
"started with &debian;. You will also find links to further information about "
"hardware supported by GNU and &arch-kernel;."
msgstr ""
"Dit hoofdstuk bevat informatie over welke hardware u nodig heeft om aan de "
"slag te gaan met &debian;. U vindt ook verwijzingen naar bijkomende "
"informatie over hardware die ondersteund wordt door GNU en &arch-kernel;."

#. Tag: title
#: hardware.xml:20
#, no-c-format
msgid "Supported Hardware"
msgstr "Ondersteunde hardware"

#. Tag: para
#: hardware.xml:21
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; does not impose hardware requirements beyond the requirements of "
"the Linux or kFreeBSD kernel and the GNU tool-sets. Therefore, any "
"architecture or platform to which the Linux or kFreeBSD kernel, libc, "
"<command>gcc</command>, etc. have been ported, and for which a &debian; port "
"exists, can run &debian;. Please refer to the Ports pages at <ulink url="
"\"&url-ports;\"></ulink> for more details on &arch-title; architecture "
"systems which have been tested with &debian-gnu;."
msgstr ""
"&debian; stelt geen extra vereisten inzake hardware bovenop de vereisten die "
"gesteld worden door de Linux- of de KFreeBSD-kernel en de GNU-"
"gereedschapssets. Daardoor kan &debian; gebruikt worden op elke architectuur "
"of elk platform waarvoor de Linux- of de KFreeBSD-kernel, libc, "
"<command>gcc</command>, enz. geschikt gemaakt werden en waarvoor een "
"&debian;-uitgave bestaat. Raadpleeg de pagina's over geschikte architecturen "
"(ports) op <ulink url=\"&url-ports;\"></ulink> voor meer informatie over "
"systemen van de architectuur &arch-title; waarop &debian-gnu; getest werd."

#. Tag: para
#: hardware.xml:32
#, no-c-format
msgid ""
"Rather than attempting to describe all the different hardware configurations "
"which are supported for &arch-title;, this section contains general "
"information and pointers to where additional information can be found."
msgstr ""
"Eerder dan alle verschillende ondersteunde hardwareconfiguraties van &arch-"
"title; te proberen beschrijven, bevat dit hoofdstuk algemene informatie en "
"verwijzingen naar plaatsen waar bijkomende informatie gevonden kan worden."

#. Tag: title
#: hardware.xml:41
#, no-c-format
msgid "Supported Architectures"
msgstr "Ondersteunde architecturen"

#. Tag: para
#: hardware.xml:42
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; GNU/Linux &release; supports ten major architectures and several "
"variations of each architecture known as <quote>flavors</quote>."
msgstr ""
"&debian; GNU/Linux &release; ondersteunt tien hoofdarchitecturen en "
"verschillende variaties van elk van die architecturen, <quote>varianten</"
"quote> (flavors) genoemd."

#. Tag: entry
#: hardware.xml:53
#, no-c-format
msgid "Architecture"
msgstr "Architectuur"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:53
#, no-c-format
msgid "&debian; Designation"
msgstr "Aanduiding in &debian;"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:54
#, no-c-format
msgid "Subarchitecture"
msgstr "Onderarchitectuur"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:54
#, no-c-format
msgid "Flavor"
msgstr "Variant"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:60
#, no-c-format
msgid "AMD64 &amp; Intel 64"
msgstr "AMD64 &amp; Intel 64"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:61
#, no-c-format
msgid "amd64"
msgstr "amd64"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:67
#, no-c-format
msgid "Intel x86-based"
msgstr "Gebaseerd op Intel x86"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:68
#, no-c-format
msgid "i386"
msgstr "i386"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:69
#, no-c-format
msgid "default x86 machines"
msgstr "standaard x86-systemen"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:70
#, no-c-format
msgid "default"
msgstr "standaard"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:72
#, no-c-format
msgid "Xen PV domains only"
msgstr "enkel Xen PV domeinen"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:73
#, no-c-format
msgid "<entry>xen</entry>"
msgstr "<entry>xen</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:77
#, no-c-format
msgid "<entry>ARM</entry>"
msgstr "<entry>ARM</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:78
#, no-c-format
msgid "armel"
msgstr "armel"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:79
#, no-c-format
msgid "Marvell Kirkwood and Orion"
msgstr "Marvell Kirkwood en Orion"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:80
#, no-c-format
msgid "marvell"
msgstr "marvell"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:84
#, no-c-format
msgid "ARM with hardware FPU"
msgstr "ARM met hardware-FPU"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:85
#, no-c-format
msgid "armhf"
msgstr "armhf"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:86
#, no-c-format
msgid "multiplatform"
msgstr "multiplatform"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:87
#, no-c-format
msgid "armmp"
msgstr "armmp"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:91
#, no-c-format
msgid "64bit ARM"
msgstr "64bits ARM"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:92
#, no-c-format
msgid "arm64"
msgstr "arm64"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:98
#, no-c-format
msgid "32bit MIPS (big-endian)"
msgstr "64bits MIPS (big endian)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:99
#, no-c-format
msgid "mips"
msgstr "mips"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:100 hardware.xml:110 hardware.xml:123
#, no-c-format
msgid "<entry>MIPS Malta</entry>"
msgstr "<entry>MIPS Malta</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:101 hardware.xml:124
#, no-c-format
msgid "4kc-malta"
msgstr "4kc-malta"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:103 hardware.xml:113 hardware.xml:126
#, no-c-format
msgid "<entry>Cavium Octeon</entry>"
msgstr "<entry>Cavium Octeon</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:104 hardware.xml:114 hardware.xml:127
#, no-c-format
msgid "octeon"
msgstr "octeon"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:108
#, no-c-format
msgid "64bit MIPS (little-endian)"
msgstr "64bits MIPS (little endian)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:109
#, no-c-format
msgid "mips64el"
msgstr "mips64el"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:111
#, no-c-format
msgid "5kc-malta"
msgstr "5kc-malta"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:116 hardware.xml:129
#, no-c-format
msgid "<entry>Loongson 3</entry>"
msgstr "<entry>Loongson 3</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:117 hardware.xml:130
#, no-c-format
msgid "loongson-3"
msgstr "loongson-3"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:121
#, no-c-format
msgid "32bit MIPS (little-endian)"
msgstr "32bits MIPS (little endian)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:122
#, no-c-format
msgid "mipsel"
msgstr "mipsel"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:148
#, no-c-format
msgid "Power Systems"
msgstr "Power Systems"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:149
#, no-c-format
msgid "ppc64el"
msgstr "ppc64el"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:150
#, no-c-format
msgid "IBM POWER8 or newer machines"
msgstr "IBM POWER8 of recentere machines"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:175
#, no-c-format
msgid "64bit IBM S/390"
msgstr "64bits IBM S/390"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:176
#, no-c-format
msgid "s390x"
msgstr "s390x"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:177
#, no-c-format
msgid "IPL from VM-reader and DASD"
msgstr "IPL van VM-reader en DASD"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:178
#, no-c-format
msgid "generic"
msgstr "generieke"

#. Tag: para
#: hardware.xml:185
#, no-c-format
msgid ""
"This document covers installation for the <emphasis>&arch-title;</emphasis> "
"architecture using the <emphasis>&arch-kernel;</emphasis> kernel. If you are "
"looking for information on any of the other &debian;-supported architectures "
"take a look at the <ulink url=\"http://www.debian.org/ports/\";>&debian;-"
"Ports</ulink> pages."
msgstr ""
"Dit document behandelt de installatie op de architectuur <emphasis>&arch-"
"title;</emphasis> met de kernel <emphasis>&arch-kernel;</emphasis>. Indien u "
"op zoek bent naar informatie over een van de andere door &debian; "
"ondersteunde architecturen, raadpleeg dan de webpagina <ulink url=\"http://";
"www.debian.org/ports/\">Architecturen waarop &debian; werkt (Ports)</ulink>."

#. Tag: para
#: hardware.xml:195
#, no-c-format
msgid ""
"This is the first official release of &debian-gnu; for the &arch-title; "
"architecture. We feel that it has proven itself sufficiently to be released. "
"However, because it has not had the exposure (and hence testing by users) "
"that some other architectures have had, you may encounter a few bugs. Use "
"our <ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink> to report any "
"problems; make sure to mention the fact that the bug is on the &arch-title; "
"platform using the <emphasis>&arch-kernel;</emphasis> kernel. It can be "
"necessary to use the <ulink url=\"&url-list-subscribe;\">debian-&arch-"
"listname; mailing list</ulink> as well."
msgstr ""
"Dit is de eerste officiële release van &debian-gnu; voor de architectuur "
"&arch-title;. We zijn van mening dat het een voldoende staat van dienst "
"heeft om uitgebracht te worden. Maar aangezien het niet dezelfde "
"verspreiding gekend heeft als sommige andere architecturen (en dus minder "
"getest werd door gebruikers), kan het zijn dat u op enkele bugs stoot. "
"Gebruik ons <ulink url=\"&url-bts;\">Bugopvolgingssysteem</ulink> om "
"eventuele problemen te signaleren. Vermeld zeker het feit dat de bug zich "
"manifesteerde op het platform &arch-title; met de kernel <emphasis>&arch-"
"kernel;</emphasis>. Het kan ook nodig zijn om de <ulink url=\"&url-list-"
"subscribe;\">mailinglijst voor debian-&arch-listname;</ulink> te gebruiken."

#. Tag: title
#: hardware.xml:217
#, no-c-format
msgid "CPU Support"
msgstr "CPU-ondersteuning"

#. Tag: para
#: hardware.xml:218
#, no-c-format
msgid "Both AMD64 and Intel 64 processors are supported."
msgstr "De processortypes AMD64 en Intel 64 worden beide ondersteund."

#. Tag: title
#: hardware.xml:242
#, no-c-format
msgid "Three different ARM ports"
msgstr "Drie verschillende uitgaven voor ARM"

#. Tag: para
#: hardware.xml:244
#, no-c-format
msgid ""
"The ARM architecture has evolved over time and modern ARM processors provide "
"features which are not available in older models. &debian; therefore "
"provides three ARM ports to give the best support for a very wide range of "
"different machines:"
msgstr ""
"Mettertijd is de ARM-architectuur geëvolueerd en moderne ARM-processors "
"hebben functionaliteit die in oudere modellen niet aanwezig was. Daarom "
"brengt &debian; drie verschillende uitgaven (ports) uit voor ARM om op die "
"manier de best mogelijke ondersteuning te bieden voor een zeer ruim scala "
"van verschillende machines:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:250
#, no-c-format
msgid ""
"&debian;/armel targets older 32-bit ARM processors without support for a "
"hardware floating point unit (FPU),"
msgstr ""
"&debian;/armel is bedoeld voor oudere 32-bits ARM-processoren zonder "
"ondersteuning voor een hardware floating point unit (FPU),"

#. Tag: para
#: hardware.xml:254
#, no-c-format
msgid ""
"&debian;/armhf works only on newer 32-bit ARM processors which implement at "
"least the ARMv7 architecture with version 3 of the ARM vector floating point "
"specification (VFPv3). It makes use of the extended features and performance "
"enhancements available on these models."
msgstr ""
"&debian;/armhf werkt alleen op recentere 32-bits ARM-processoren die "
"minstens de architectuur ARMv7 met versie 3 van de ARM vector floating point "
"specificatie (VFPv3) toepassen. Ze maakt gebruik van de uitgebreide "
"functionaliteit en de verbeterde prestaties van deze modellen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:261
#, no-c-format
msgid ""
"&debian;/arm64 works on 64-bit ARM processors which implement at least the "
"ARMv8 architecture."
msgstr ""
"&debian;/arm64 werkt op 64-bits ARM-processoren die minstens de architectuur "
"ARMv8 toepassen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:268
#, no-c-format
msgid ""
"Technically, all currently available ARM CPUs can be run in either endian "
"mode (big or little), but in practice the vast majority use little-endian "
"mode. All of &debian;/arm64, &debian;/armhf and &debian;/armel support only "
"little-endian systems."
msgstr ""
"Vanuit technisch oogpunt kunnen alle momenteel beschikbare ARM CPU's volgens "
"beide endian-modi (big of little) functioneren, maar in de praktijk gebruikt "
"het grootste deel de modus little-endian. Zowel &debian;/arm64, &debian;/"
"armhf als &debian;/armel ondersteunen enkel little-endian systemen."

#. Tag: title
#: hardware.xml:277
#, no-c-format
msgid "Variations in ARM CPU designs and support complexity"
msgstr "Variaties in het design van ARM CPU's en hun complexe ondersteuning"

#. Tag: para
#: hardware.xml:279
#, no-c-format
msgid ""
"ARM systems are much more heterogeneous than those based on the i386/amd64-"
"based PC architecture, so the support situation can be much more complicated."
msgstr ""
"ARM-systemen zijn veel heterogener dan systemen die een i386/amd64 PC-"
"architectuur als basis hebben. Daardoor kan de situatie wat ondersteuning "
"betreft, veel gecompliceerder zijn."

#. Tag: para
#: hardware.xml:285
#, no-c-format
msgid ""
"The ARM architecture is used mainly in so-called <quote>system-on-chip</"
"quote> (SoC) designs. These SoCs are designed by many different companies "
"with vastly varying hardware components even for the very basic "
"functionality required to bring the system up. System firmware interfaces "
"have been increasingly standardised over time, but especially on older "
"hardware firmware/boot interfaces vary a great deal, so on these systems the "
"Linux kernel has to take care of many system-specific low-level issues which "
"would be handled by the mainboard's BIOS/UEFI in the PC world."
msgstr ""
"De ARM-architectuur wordt hoofdzakelijk gebruikt in zogenaamde <quote>system-"
"on-chip</quote> (SoC) designs (geïntegreerde schakelingen). Dergelijke SoC's "
"worden ontworpen door zeer veel verschillende bedrijven die gebruik maken "
"van erg uiteenlopende hardwarecomponenten, zelfs voor de meest basale "
"functionaliteit die het systeem activeert. Mettertijd werden systeemfirmware-"
"interfaces in toenemende mate gestandaardiseerd, maar vooral op oudere "
"hardware zijn er grote verschillen op het gebied van firmware/opstart-"
"interfaces. Op dergelijke systemen moet de Linuxkernel rekening houden met "
"veel systeemspecifieke basiszaken, die in de PC-wereld door het BIOS/UEFI "
"van het moederbord ter harte genomen zouden worden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:297
#, no-c-format
msgid ""
"At the beginning of the ARM support in the Linux kernel, the hardware "
"variety resulted in the requirement of having a separate kernel for each ARM "
"system in contrast to the <quote>one-fits-all</quote> kernel for PC systems. "
"As this approach does not scale to a large number of different systems, work "
"was done to allow booting with a single ARM kernel that can run on different "
"ARM systems. Support for newer ARM systems is now implemented in a way that "
"allows the use of such a multiplatform kernel, but for several older systems "
"a separate specific kernel is still required. Because of this, the standard "
"&debian; distribution only supports installation on a selected number of "
"such older ARM systems, alongside the newer systems which are supported by "
"the ARM multiplatform kernels (called <quote>armmp</quote>) in &debian;/"
"armhf."
msgstr ""
"Bij het begin van de ondersteuning voor ARM in de Linuxkernel vereiste de "
"variatie in hardware een aparte kernel voor elk ARM-systeem in tegenstelling "
"tot de uniforme (<quote>one-fits-all</quote>) kernel voor PC-systemen. "
"Aangezien een dergelijke aanpak niet past bij een groot aantal verschillende "
"systemen, werd er gewerkt aan een kernel die uiteenlopende ARM-systemen kan "
"opstarten en erop kan functioneren. Recentere ARM-systemen worden nu "
"ondersteund op een manier die het gebruik van een dergelijke multplatform-"
"kernel toelaat, maar voor verschillende oudere systemen is nog steeds een "
"aparte specifieke kernel vereist. Om die reden kan de standaarddistributie "
"van &debian; slechts op een beperkt aantal van dergelijke oudere ARM-"
"systemen geïnstalleerd worden. Daarnaast worden de nieuwere systemen "
"ondersteund door de multiplatformkernels voor ARM (<quote>armmp</quote> "
"genaamd) in &debian;/armhf."

#. Tag: para
#: hardware.xml:313
#, no-c-format
msgid ""
"The ARM architecture is used mainly in so-called <quote>system-on-chip</"
"quote> (SoC) designs. These SoCs are designed by many different companies, "
"often with vastly varying hardware components even for the very basic "
"functionality required to bring the system up. Older versions of the ARM "
"architecture have seen massive differences from one SoC to the next, but "
"ARMv8 (arm64) is much more standardised and so is easier for the Linux "
"kernel and other software to support."
msgstr ""
"De ARM-architectuur wordt hoofdzakelijk gebruikt in zogenaamde <quote>system-"
"on-chip</quote> (SoC) designs (geïntegreerde schakelingen). Dergelijke SoC's "
"worden ontworpen door zeer veel verschillende bedrijven die gebruik maken "
"van erg uiteenlopende hardwarecomponenten, zelfs voor de meest basale "
"functionaliteit die het systeem activeert. Bij oudere versies van de ARM-"
"architectuur zag men grote verschillen tussen de ene en de daaropvolgende "
"SoC. ARMv8 (arm64) is echter veel meer gestandaardiseerd en kan daarom "
"makkelijker ondersteund worden door de Linuxkernel en door andere software."

#. Tag: para
#: hardware.xml:324
#, no-c-format
msgid ""
"Server versions of ARMv8 hardware are typically configured using the Unified "
"Extensible Firmware Interface (UEFI) and Advanced Configuration and Power "
"Interface (ACPI) standards. These two provide common, device-independent "
"ways to boot and configure computer hardware. They are also common in the "
"x86 PC world."
msgstr ""
"Serverversies van de ARMv8-hardware worden meestal geconfigureerd volgens de "
"standaarden van de 'Unified Extensible Firmware Interface' (UEFI) en de "
"'Advanced Configuration and Power Interface' (ACPI). Deze beide standaarden "
"voorzien in een gemeenschappelijke en apparaatonafhankelijke manier om "
"computerhardware op te starten en te configureren. Ook in de wereld van x86 "
"PC's zijn ze gebruikelijk."

#. Tag: title
#: hardware.xml:334
#, no-c-format
msgid "Platforms supported by Debian/arm64"
msgstr "Door Debian/arm64 ondersteunde platformen"

#. Tag: para
#: hardware.xml:336
#, no-c-format
msgid ""
"Arm64/AArch64/ARMv8 hardware became available quite late in the &debian; "
"&releasename-cap; release cycle so not many platforms had support merged in "
"the mainline kernel version by the time of this release; this is the main "
"requirement to have &d-i; working on them. The following platforms are known "
"to be supported by &debian;/arm64 in this release. There is only one kernel "
"image, which supports all the listed platforms."
msgstr ""
"Arm64/AArch64/ARMv8-hardware werd slechts vrij laat in de releasecyclus van "
"&debian; &releasename-cap; beschikbaar. Daardoor was er op het ogenblik van "
"de release nog niet voor veel platformen ondersteuning ingebouwd in de "
"standaardversie van de kernel. Dit is de belangrijkste vereiste voor een "
"werkende &d-i;. Het is bekend dat in deze release de volgende platformen "
"ondersteund worden door &debian;/arm64. Eén kernelimage ondersteunt al de "
"vermelde platformen."

#. Tag: term
#: hardware.xml:348
#, no-c-format
msgid "Applied Micro (APM) Mustang/X-Gene"
msgstr "Applied Micro (APM) Mustang/X-Gene"

#. Tag: para
#: hardware.xml:350
#, no-c-format
msgid ""
"The APM Mustang was the first Linux-capable ARMv8 system available. It uses "
"the X-gene SoC, which has since also been used in other machines. It is an 8-"
"core CPU, with ethernet, USB and serial. A common form-factor looks just "
"like a desktop PC box, but many other versions are expected in the future. "
"Most of the hardware is supported in the mainline kernel, but at this point "
"USB support is lacking in the &releasename-cap; kernel."
msgstr ""
"De APM Mustang was het eerste voor Linux geschikte ARMv8 systeem dat "
"beschikbaar was. Het gebruikt het X-gene SoC, dat nadien ook in andere "
"machines gebruikt werd. Het heeft een CPU met 8 kernen, ethernet, USB en een "
"seriële poort. Een gebruikelijk model ziet er uit als een desktopcomputer, "
"maar men verwacht voor de toekomst nog veel andere versies. Het grootste "
"deel van de hardware wordt door de standaardkernel ondersteund, maar op dit "
"ogenblik ontbreekt USB-ondersteuning in de kernel van &releasename-cap;."

#. Tag: term
#: hardware.xml:364
#, no-c-format
msgid "ARM Juno Development Platform"
msgstr "ARM Juno Development Platform"

#. Tag: para
#: hardware.xml:366
#, no-c-format
msgid ""
"Juno is a capable development board with a 6-core (2xA57, 4xA53) ARMv8-A "
"800Mhz CPU, Mali (T624) graphics, 8GB DDR3 RAM, Ethernet, USB, Serial. It "
"was designed for system bring-up and power testing so is neither small nor "
"cheap, but was one of the first boards available. All the on-board hardware "
"is supported in the mainline kernel and in &releasename-cap;."
msgstr ""
"Juno is een degelijk ontwikkelingsbord met een ARMv8-A CPU van 800Mhz en 6 "
"kernen (2xA57, 4xA53), Mali (T624) grafische interface, 8GB DDR3 RAM, "
"ethernet, USB, seriële poort. Het werd ontwikkeld voor het activeren van "
"systemen en doorgedreven testing en het is dus niet klein en niet goedkoop, "
"maar het was een van de eerst beschikbare borden. Alle ingebouwde hardware "
"wordt ondersteund door de standaardkernel en in &releasename-cap;."

#. Tag: para
#: hardware.xml:380
#, no-c-format
msgid ""
"When using &d-i; on non-UEFI systems, you may have to manually make the "
"system bootable at the end of the installation, e.g. by running the required "
"commands in a shell started from within &d-i;. flash-kernel knows how to set "
"up an X-Gene system booting with U-Boot."
msgstr ""
"Indien u &d-i; gebruikt op niet-UEFI-systemen, moet u op het einde van de "
"installatie het systeem handmatig gereed maken om te kunnen opstarten, "
"bijvoorbeeld door de vereiste commando's uit te voeren in een shell die "
"vanuit &d-i; opgestart wordt. flash-kernel is in staat om een X-Gene systeem "
"te bouwen dat met U-Boot opstart."

#. Tag: title
#: hardware.xml:388
#, no-c-format
msgid "Other platforms"
msgstr "Andere platformen"

#. Tag: para
#: hardware.xml:389
#, no-c-format
msgid ""
"The multiplatform support in the arm64 Linux kernel may also allow running "
"&d-i; on arm64 systems not explicitly listed above. So long as the kernel "
"used by &d-i; has support for the target system's components, and a device-"
"tree file for that target is available, a new target system may work just "
"fine. In these cases, the installer can usually provide a working "
"installation, and so long as UEFI is in use, it should be able to make the "
"system bootable as well. If UEFI is not used you may also need to perform "
"some manual configuration steps to make the system bootable."
msgstr ""
"De multiplatform-ondersteuning in de Linuxkernel voor arm64 kan het ook "
"mogelijk maken om &d-i; te gebruiken op arm64-systemen die hierboven niet "
"expliciet vermeld werden. Zolang de kernel die door &d-i; gebruikt wordt de "
"componenten van het systeem ondersteunt, en er voor dat doelsysteem een "
"bestand met een apparatenlijst (device-tree file) beschikbaar is, kan een "
"nieuw doelsysteem perfect werken. In dergelijke gevallen kan het "
"installatieprogramma gewoonlijk voor een werkende installatie zorgen, en "
"zolang UEFI gebruikt wordt, zou het ook mogelijk moeten zijn om het systeem "
"opstartbaar te maken. Als geen UEFI gebruikt wordt, zult u handmatig een "
"aantal configuratiestappen moeten uitvoeren om het systeem opstartbaar te "
"maken."

#. Tag: title
#: hardware.xml:405
#, no-c-format
msgid "Platforms supported by Debian/armhf"
msgstr "Platformen die ondersteund worden door Debian/armhf"

#. Tag: para
#: hardware.xml:407
#, no-c-format
msgid ""
"The following systems are known to work with &debian;/armhf using the "
"multiplatform (armmp) kernel:"
msgstr ""
"Van de volgende systemen is bekend dat ze werken met &debian;/armhf als de "
"multiplatformkernel (armmp) gebruikt wordt:"

#. Tag: term
#: hardware.xml:414
#, no-c-format
msgid "Freescale MX53 Quick Start Board (MX53 LOCO Board)"
msgstr "Freescale MX53 Quick Start Board (MX53 LOCO Board)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:416
#, no-c-format
msgid "The IMX53QSB is a development board based on the i.MX53 SoC."
msgstr "De IMX53QSB is een ontwikkelingsbord, gebaseerd op het i.MX53 SoC."

#. Tag: term
#: hardware.xml:423
#, no-c-format
msgid "Versatile Express"
msgstr "Versatile Express"

#. Tag: para
#: hardware.xml:425
#, no-c-format
msgid ""
"The Versatile Express is a development board series from ARM consisting of a "
"baseboard which can be equipped with various CPU daughter boards."
msgstr ""
"De Versatile Express is een serie van ontwikkelingsborden van ARM die "
"bestaan uit een basisbord dat uitgerust kan worden met verschillende CPU "
"dochterborden."

#. Tag: term
#: hardware.xml:434
#, no-c-format
msgid "Certain Allwinner sunXi-based development boards and embedded systems"
msgstr ""
"Sommige op Allwinner sunXi gebaseerde ontwikkelingsborden en ingebedde "
"systemen"

#. Tag: para
#: hardware.xml:437
#, no-c-format
msgid ""
"The armmp kernel supports several development boards and embedded systems "
"based on the Allwinner A10 (architecture codename <quote>sun4i</quote>), "
"A10s/A13 (architecture codename <quote>sun5i</quote>), A20 (architecture "
"codename <quote>sun7i</quote>), A31/A31s (architecture codename "
"<quote>sun6i</quote>) and A23/A33 (part of the <quote>sun8i</quote> family) "
"SoCs. Full installer support (including provision of ready-made SD card "
"images with the installer) is currently available for the following sunXi-"
"based systems:"
msgstr ""
"De armmp-kernel ondersteunt verschillende ontwikkelingsborden en ingebedde "
"systemen die gebaseerd zijn op de Allwinner SoC's A10 (architectuurcodenaam "
"<quote>sun4i</quote>), A10s/A13 (architectuurcodenaam <quote>sun5i</quote>), "
"A20 (architectuurcodenaam <quote>sun7i</quote>), A31/A31s "
"(architectuurcodenaam <quote>sun6i</quote>) en A23/A33 (onderdeel van de "
"<quote>sun8i</quote>-familie). Het installatiesysteem biedt momenteel "
"volledige ondersteuning (met inbegrip van de beschikbaarheid van "
"gebruiksklare SD-kaartimages met het installatiesysteem) voor de volgende op "
"sunXi gebaseerde systemen:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:451
#, no-c-format
msgid "Cubietech Cubieboard 1 + 2 / Cubietruck"
msgstr "Cubietech Cubieboard 1 + 2 / Cubietruck"

#. Tag: para
#: hardware.xml:454
#, no-c-format
msgid "LeMaker Banana Pi and Banana Pro"
msgstr "LeMaker Banana Pi en Banana Pro"

#. Tag: para
#: hardware.xml:457
#, no-c-format
msgid "LinkSprite pcDuino and pcDuino3"
msgstr "LinkSprite pcDuino en pcDuino3"

#. Tag: para
#: hardware.xml:460
#, no-c-format
msgid ""
"Olimex A10-Olinuxino-LIME / A20-Olinuxino-LIME / A20-Olinuxino-LIME2 / A20-"
"Olinuxino Micro / A20-SOM-EVB"
msgstr ""
"Olimex A10-Olinuxino-LIME / A20-Olinuxino-LIME / A20-Olinuxino-LIME2 / A20-"
"Olinuxino Micro / A20-SOM-EVB"

#. Tag: para
#: hardware.xml:464
#, no-c-format
msgid "Xunlong OrangePi Plus"
msgstr "Xunlong OrangePi Plus"

#. Tag: para
#: hardware.xml:470
#, no-c-format
msgid ""
"System support for Allwinner sunXi-based devices is limited to drivers and "
"device-tree information available in the mainline Linux kernel. Vendor-"
"specific kernel trees (such as the Allwinner SDK kernels) and the android-"
"derived linux-sunxi.org kernel 3.4 series are not supported by &debian;."
msgstr ""
"Systeemondersteuning voor apparaten die gebaseerd zijn op Allwinner sunXi "
"blijft beperkt tot de stuurprogramma's en de apparaatinformatie die in de "
"standaardkernel beschikbaar zijn. Leveranciersspecifieke kernel-"
"apparatenlijsten en de van android afgeleide 3.4 kernels van linux-sunxi.org "
"worden door &debian; niet ondersteund."

#. Tag: para
#: hardware.xml:478
#, no-c-format
msgid ""
"The mainline Linux kernel generally supports serial console, ethernet, SATA, "
"USB and MMC/SD-cards on Allwinner A10, A10s/A13, A20, A23/A33 and A31/A31s "
"SoCs. The level of support for local display (HDMI/VGA/LCD) and audio "
"hardware varies between individual systems. For most systems, the kernel "
"doesn't have native graphics drivers but instead uses the <quote>simplefb</"
"quote> infrastructure in which the bootloader initializes the display and "
"the kernel just re-uses the pre-initialized framebuffer. This generally "
"works reasonably well, although it results in certain limitations (the "
"display resolution cannot be changed on the fly and display powermanagement "
"is not possible)."
msgstr ""
"Over het algemeen ondersteunt de hoofdversie van de Linux-kernel op de "
"Allwinner SoC's A10, A10s/A13, A20, A23/A33 en A31/A31s de seriële console, "
"ethernet, SATA en MMC/SD-kaarten. De mate van ondersteuning voor een lokaal "
"beeldscherm (HDMI/VGA/LCD) en voor audio-hardware verschilt naargelang het "
"systeem. Voor de meeste systemen bevat de kernel zelf geen grafische "
"stuurprogramma's, maar maakt hij gebruik van de <quote>simplefb</quote>-"
"infrastructuur waarin de opstartlader het scherm initialiseert en waarbij de "
"kernel gewoon de vooraf geïnitialiseerde framebuffer hergebruikt. Over het "
"algemeen functioneert dit behoorlijk goed, hoewel dit zekere beperkingen "
"inhoudt (de schermresolutie kan niet in een oogwenk aangepast worden en de "
"energiebeheerfunctionaliteit van het scherm gebruiken is niet mogelijk)."

#. Tag: para
#: hardware.xml:493
#, no-c-format
msgid ""
"Onboard flash memory intended to be used as a mass storage device generally "
"exists in two basic variants on sunXi-based systems: raw NAND flash and eMMC "
"flash. Most older sunXi-based boards with onboard flash storage use raw NAND "
"flash for which support is not generally available in the mainline kernel "
"and therefore also not in Debian. A number of newer systems use eMMC flash "
"instead of raw NAND flash. An eMMC flash chip basically appears as a fast, "
"non-removable SD card and is supported in the same way as a regular SD card."
msgstr ""
"Het ingebouwd flashgeheugen dat bedoeld is om als massaopslagapparaat "
"gebruikt te worden bestaat in twee basisvarianten op systemen die gebaseerd "
"zijn op sunXi: ruw NAND-flash en eMMC-flash. De meeste oudere op sunXi-"
"gebaseerde borden met ingebouwde flashopslagcapaciteit gebruiken ruw NAND-"
"flash waarvoor in de hoofdversie van de kernel meestal geen ondersteuning "
"voorzien is en daarom ook niet in Debian. Een aantal recentere systemen "
"gebruiken eMMC-flash in plaats van NAND-flash. Een chip met eMMC-flash wordt "
"meestal herkend als een snelle niet-verwijderbare SD-kaart en wordt op "
"dezelfde manier ondersteund als een gewone SD-kaart."

#. Tag: para
#: hardware.xml:506
#, no-c-format
msgid ""
"The installer includes basic support for a number of sunXi-based systems not "
"listed above, but it is largely untested on those systems as the &debian; "
"project doesn't have access to the corresponding hardware. No pre-built SD "
"card images with the installer are provided for those systems. Development "
"boards with such limited support include:"
msgstr ""
"Het installatiesysteem biedt een basale ondersteuning voor een aantal op "
"sunXi-gebaseerde systemen die hierboven niet vermeld worden. Maar vermits "
"het &debian; project geen toegang heeft tot de betreffende hardware is het "
"installatiesysteem er nauwelijks of niet op uitgeprobeerd. Voor dergelijke "
"systemen worden geen vooraf gecompileerde SD-kaartimages voorzien. Tot de "
"ontwikkelingsborden waarvoor de ondersteuning beperkt is, behoren:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:515
#, no-c-format
msgid "Olimex A10s-Olinuxino Micro / A13-Olinuxino / A13-Olinuxino Micro"
msgstr "Olimex A10s-Olinuxino Micro / A13-Olinuxino / A13-Olinuxino Micro"

#. Tag: para
#: hardware.xml:519
#, no-c-format
msgid "Sinovoip BPI-M2 (A31s-based)"
msgstr "Sinovoip BPI-M2 (gebaseerd op A31s)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:522
#, no-c-format
msgid "Xunlong Orange Pi (A20-based) / Orange Pi Mini (A20-based)"
msgstr ""
"Xunlong Orange Pi (gebaseerd op A20) / Orange Pi Mini (gebaseerd op A20)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:527
#, no-c-format
msgid ""
"In addition to the SoCs and systems listed above, the installer has very "
"limited support for the Allwinner H3 SoC and a number of boards based on it. "
"Mainline kernel support for the H3 is still largely work in progress at the "
"time of the Debian 9 release freeze, so the installer only supports serial "
"console, MMC/SD and the USB host controller on H3-based systems. There is no "
"driver for the on-board ethernet port of the H3 yet, so networking is only "
"possible with a USB ethernet adaptor or a USB wifi dongle. Systems based on "
"the H3 for which such very basic installer support is available include:"
msgstr ""
"Naast de hierboven vermelde SoC's en systemen, biedt het installatiesysteem "
"een zeer beperkte ondersteuning voor de H3 SoC van Allwinner en voor een "
"aantal borden die erop gebaseerd zijn. Ondersteuning voor de H3 in de "
"hoofdversie van de kernel was nog in volle ontwikkeling toen het tijd was "
"voor het bevriezen van de ontwikkeling in functie van de release van Debian "
"9. Om die reden ondersteunt het installatiesysteem van Debian bij systemen "
"die op H3 gebaseerd zijn, enkel de seriële console, MMC/SD en de USB-"
"controller van de computer. Er is nog geen stuurprogramma voor de "
"ethernetpoort van H3-borden. Daarom kan het netwerk enkel gebruikt worden "
"met behulp een USB ethernetadapter of een USB wifi-dongle. Systemen die "
"gebaseerd zijn op de H3 en waarvoor een dergelijke basisondersteuning door "
"het installatiesysteem bestaat, zijn:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:540
#, no-c-format
msgid "FriendlyARM NanoPi NEO"
msgstr "FriendlyARM NanoPi NEO"

#. Tag: para
#: hardware.xml:543
#, no-c-format
msgid ""
"Xunlong Orange Pi Lite / Orange Pi One / Orange Pi PC / Orange Pi PC Plus / "
"Orange Pi Plus / Orange Pi Plus 2E / Orange Pi 2"
msgstr ""
"Xunlong Orange Pi Lite / Orange Pi One / Orange Pi PC / Orange Pi PC Plus / "
"Orange Pi Plus / Orange Pi Plus 2E / Orange Pi 2"

#. Tag: term
#: hardware.xml:554
#, no-c-format
msgid "NVIDIA Jetson TK1"
msgstr "NVIDIA Jetson TK1"

#. Tag: para
#: hardware.xml:556
#, no-c-format
msgid ""
"The NVIDIA Jetson TK1 is a developer board based on the Tegra K1 chip (also "
"known as Tegra 124). The Tegra K1 features a quad-core 32-bit ARM Cortex-A15 "
"CPU and Kepler GPU (GK20A) with 192 CUDA cores. Other systems based on the "
"Tegra 124 may work, too."
msgstr ""
"De NVIDIA Jetson TK1 is een ontwikkelingsbord dat gebaseerd is op de Tegra "
"K1 chip (ook bekend als de Tegra 124). De Tegra K1 heeft een quad-core 32-"
"bits ARM Cortex-A15 CPU en een Kepler GPU (GK20A) met 192 CUDA-kernen. Ook "
"andere systemen gebaseerd op de Tegra 124 kunnen werken."

#. Tag: term
#: hardware.xml:567
#, no-c-format
msgid "Seagate Personal Cloud and Seagate NAS"
msgstr "Seagate Personal Cloud en Seagate NAS"

#. Tag: para
#: hardware.xml:569
#, no-c-format
msgid ""
"The Seagate Personal Cloud and Seagate NAS are NAS devices based on "
"Marvell's Armada 370 platform. Debian supports the Personal Cloud (SRN21C), "
"Personal Cloud 2-Bay (SRN22C), Seagate NAS 2-Bay (SRPD20) and Seagate NAS 4-"
"Bay (SRPD40)."
msgstr ""
"De Seagate Personal Cloud en Seagate NAS zijn NAS-apparaten die gebaseerd "
"zijn op het platform Armada 370 van Marvell. Debian ondersteunt de Personal "
"Cloud (SRN21C), Personal Cloud 2-Bay (SRN22C), Seagate NAS 2-Bay (SRPD20) en "
"de Seagate NAS 4-Bay (SRPD40)."

#. Tag: term
#: hardware.xml:579
#, no-c-format
msgid "SolidRun Cubox-i2eX / Cubox-i4Pro"
msgstr "SolidRun Cubox-i2eX / Cubox-i4Pro"

#. Tag: para
#: hardware.xml:581
#, no-c-format
msgid ""
"The Cubox-i series is a set of small, cubical-shaped systems based on the "
"Freescale i.MX6 SoC family. System support for the Cubox-i series is limited "
"to drivers and device-tree information available in the mainline Linux "
"kernel; the Freescale 3.0 kernel series for the Cubox-i is not supported by "
"&debian;. Available drivers in the mainline kernel include serial console, "
"ethernet, USB, MMC/SD-card and display support over HDMI (console and X11). "
"In addition to that, the eSATA port on the Cubox-i4Pro is supported."
msgstr ""
"De Cubox-i-modellen zijn een reeks kleine kubusvormige systemen, gebaseerd "
"op de SoC-familie Freescale i.MX6. Systeemondersteuning voor de Cubox-i-"
"modellen blijft beperkt tot de stuurprogramma's en apparaatinformatie die in "
"de standaard Linuxkernel beschikbaar zijn. De Freescale 3.0 kernels voor de "
"Cubox-i worden niet ondersteund door &debian;. De standaardkernel bevat "
"onder meer stuurprogramma's voor de seriële console, voor ethernet, voor "
"USB, voor MMC/SD-kaarten en voor schermondersteuning over HDMI (console en "
"X11). Daarenboven wordt ook de eSATA-poort op de Cubox-i4Pro ondersteund."

#. Tag: term
#: hardware.xml:596
#, no-c-format
msgid "Wandboard"
msgstr "Wandboard"

#. Tag: para
#: hardware.xml:598
#, no-c-format
msgid ""
"The Wandboard Quad, Dual and Solo are development boards based on the "
"Freescale i.MX6 Quad SoC. System support is limited to drivers and device-"
"tree information available in the mainline Linux kernel; the wandboard-"
"specific 3.0 and 3.10 kernel series from wandboard.org are not supported by "
"&debian;. The mainline kernel includes driver support for serial console, "
"display via HDMI (console and X11), ethernet, USB, MMC/SD, SATA (Quad only) "
"and analog audio. Support for the other audio options (S/PDIF, HDMI-Audio) "
"and for the onboard WLAN/Bluetooth module is untested or not available in "
"&debian; 9."
msgstr ""
"De Wandboard Quad, Dual en Solo zijn ontwikkelingsborden die gebaseerd zijn "
"op het Freescale i.MX6 Quad SoC. Systeemondersteuning blijft beperkt tot de "
"stuurprogramma's en apparaatinformatie die in de standaard Linuxkernel "
"beschikbaar zijn. De wandboard-specifieke 3.0 en 3.10 kernels van wandboard."
"org worden niet ondersteund door &debian;. De standaardkernel bevat onder "
"meer stuurprogramma's voor de seriële console, voor weergave via HDMI "
"(console en X11), voor ethernet, voor USB, voor MMC/SD, voor SATA (enkel "
"Quad) en voor analoge audio. Ondersteuning voor de andere audiomogelijkheden "
"(S/PDIF, HDMI-Audio) en voor de ingebouwde WLAN/Bluetooth-module is in "
"&debian; 9 niet aanwezig."

#. Tag: para
#: hardware.xml:616
#, no-c-format
msgid ""
"Generally, the ARM multiplatform support in the Linux kernel allows running "
"&d-i; on armhf systems not explicitly listed above, as long as the kernel "
"used by &d-i; has support for the target system's components and a device-"
"tree file for the target is available. In these cases, the installer can "
"usually provide a working installation, but it may not be able to "
"automatically make the system bootable. Doing that in many cases requires "
"device-specific information."
msgstr ""
"Over het algemeen laat de multiplatform-ondersteuning in de Linuxkernel voor "
"ARM toe om &d-i; te gebruiken op armhf-systemen die hierboven niet expliciet "
"vermeld werden, zolang de kernel die door &d-i; gebruikt wordt, de "
"componenten van het doelsysteem ondersteunt en er voor dat doelsysteem een "
"bestand met apparatenlijst (device-tree file) beschikbaar is. In dergelijke "
"gevallen kan het installatieprogramma gewoonlijk voor een werkende "
"installatie zorgen, maar het zal niet in staat zijn om het systeem "
"automatisch opstartbaar te maken. Om dat te kunnen doen heeft men in veel "
"gevallen apparaatspecifieke informatie nodig."

#. Tag: para
#: hardware.xml:628
#, no-c-format
msgid ""
"When using &d-i; on such systems, you may have to manually make the system "
"bootable at the end of the installation, e.g. by running the required "
"commands in a shell started from within &d-i;."
msgstr ""
"Wanneer u &d-i; op dergelijke systemen gebruikt, zult u het systeem "
"handmatig opstartbaar moeten maken op het einde van de installatie, "
"bijvoorbeeld door de vereiste commando's uit te voeren in een shell die "
"vanuit &d-i; gestart werd."

#. Tag: title
#: hardware.xml:637
#, no-c-format
msgid "Platforms no longer supported by Debian/armhf"
msgstr "Platformen die niet langer door Debian/armhf ondersteund worden"

#. Tag: term
#: hardware.xml:641
#, no-c-format
msgid "EfikaMX"
msgstr "EfikaMX"

#. Tag: para
#: hardware.xml:642
#, no-c-format
msgid ""
"The EfikaMX platform (Genesi Efika Smartbook and Genesi EfikaMX nettop) was "
"supported in &debian; 7 with a platform-specific kernel, but is no longer "
"supported from &debian; 8 onwards. The code required to build the formerly "
"used platform-specific kernel has been removed from the upstream Linux "
"kernel source in 2012, so &debian; cannot provide newer builds. Using the "
"armmp multiplatform kernel on the EfikaMX platform would require device-tree "
"support for it, which is currently not available."
msgstr ""
"Het EfikaMX platform (Genesi Efika Smartbook en Genesi EfikaMX nettop) werd "
"in &debian; 7 met een platformspecifieke kernel ondersteund, maar wordt "
"vanaf &debian; 8 niet langer ondersteund. De code die nodig was om de "
"vroeger gebruikte platformspecifieke kernel te bouwen werd in 2012 "
"verwijderd uit de broncode van de aangeleverde Linuxkernel. Daardoor kan "
"&debian; geen nieuwere versies meer bouwen van deze kernel. Om op het "
"EfikaMX platform gebruik te kunnen maken van de armmp multiplatform-kernel "
"is ondersteuning voor de apparatenlijst voor dat platform nodig en die is "
"momenteel niet beschikbaar."

#. Tag: title
#: hardware.xml:660
#, no-c-format
msgid "Platforms supported by Debian/armel"
msgstr "Platformen die door Debian/armel ondersteund worden"

#. Tag: para
#: hardware.xml:662
#, no-c-format
msgid ""
"The following platforms are supported by &debian;/armel; they require "
"platform-specific kernels."
msgstr ""
"De volgende platformen worden ondersteund door &debian;/armel;. Ze vereisen "
"platformspecifieke kernels."

#. Tag: term
#: hardware.xml:670
#, no-c-format
msgid "Kirkwood"
msgstr "Kirkwood"

#. Tag: para
#: hardware.xml:671
#, no-c-format
msgid ""
"Kirkwood is a system-on-chip (SoC) from Marvell that integrates an ARM CPU, "
"Ethernet, SATA, USB, and other functionality in one chip. &debian; currently "
"supports the following Kirkwood based devices:"
msgstr ""
"Kirkwood is een \"system-on-chip\" (SoC) van Marvell waarbij op één chip een "
"ARM CPU, ethernet, SATA, USB en andere functionaliteit geïntegreerd werden. "
"Momenteel ondersteunt &debian; de volgende op Kirkwood gebaseerde apparaten:"

#. Tag: ulink
#: hardware.xml:679
#, no-c-format
msgid ""
"Plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug and Seagate FreeAgent "
"DockStar)"
msgstr ""
"Plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug en Seagate FreeAgent "
"DockStar)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:682
#, no-c-format
msgid ""
"<ulink url=\"&url-arm-cyrius-qnap-kirkwood;\">QNAP Turbo Station</ulink> "
"(all TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and TS-41x/TS-42x models)"
msgstr ""
"<ulink url=\"&url-arm-cyrius-qnap-kirkwood;\">QNAP Turbo Station</ulink> "
"(alle TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x en TS-41x/TS-42x modellen)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:686
#, no-c-format
msgid ""
"LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 "
"Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2)"
msgstr ""
"NAS-apparaten van LaCie (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet "
"Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 en 5Big Network v2)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:690
#, no-c-format
msgid "OpenRD (OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate)"
msgstr "OpenRD (OpenRD-Base, OpenRD-Client en OpenRD-Ultimate)"

#. Tag: term
#: hardware.xml:699 hardware.xml:743
#, no-c-format
msgid "Orion5x"
msgstr "Orion5x"

#. Tag: para
#: hardware.xml:700
#, no-c-format
msgid ""
"Orion is a system-on-chip (SoC) from Marvell that integrates an ARM CPU, "
"Ethernet, SATA, USB, and other functionality in one chip. There are many "
"Network Attached Storage (NAS) devices on the market that are based on an "
"Orion chip. &debian; currently supports the following Orion based devices: "
"<ulink url=\"&url-arm-cyrius-kuroboxpro;\">Buffalo Kurobox</ulink> and "
"<ulink url=\"&url-arm-cyrius-mv2120;\">HP mv2120</ulink>."
msgstr ""
"Orion is een \"system-on-chip\" (SoC) van Marvell waarbij op één chip een "
"ARM CPU, ethernet, SATA, USB en andere functionaliteit geïntegreerd werden. "
"Op de markt zijn veel \"Network Attached Storage\" (NAS)-apparaten "
"beschikbaar die gebaseerd zijn op een Orion chip. Momenteel ondersteunt "
"&debian; volgende op Orion gebaseerde apparaten: <ulink url=\"&url-arm-"
"cyrius-kuroboxpro;\">Buffalo Kurobox</ulink> en <ulink url=\"&url-arm-cyrius-"
"mv2120;\">HP mv2120</ulink>."

#. Tag: term
#: hardware.xml:714
#, no-c-format
msgid "Versatile"
msgstr "Versatile"

#. Tag: para
#: hardware.xml:715
#, no-c-format
msgid ""
"The Versatile platform is emulated by QEMU and is therefore a nice way to "
"test and run &debian; on ARM if you don't have real hardware."
msgstr ""
"Het Versatile platform wordt door QEMU geëmuleerd en is daarom een goede "
"manier om &debian; op ARM uit te voeren en uit te testen als u niet over "
"echte hardware beschikt."

#. Tag: title
#: hardware.xml:728
#, no-c-format
msgid "Platforms and devices no longer supported by Debian/armel"
msgstr ""
"Platformen en apparaten die niet langer ondersteund worden door Debian/armel"

#. Tag: term
#: hardware.xml:732
#, no-c-format
msgid "IXP4xx"
msgstr "IXP4xx"

#. Tag: para
#: hardware.xml:733
#, no-c-format
msgid ""
"Support for the Intel IXP4xx platform has been dropped in &debian; 9. The "
"Linksys NSLU2 device is based on IXP4xx and is therefore no longer supported."
msgstr ""
"De ondersteuning voor het IXP4xx-platform van Intel werd gestopt met "
"&debian; 9. Het apparaat NSLU2 van Linksys is gebaseerd op IXP4xx en wordt "
"daardoor niet langer ondersteund."

#. Tag: para
#: hardware.xml:744
#, no-c-format
msgid ""
"Support for the D-Link DNS-323 and Conceptronic CH3SNAS devices has been "
"dropped from the Orion5x platform in &debian; 9. The Linux kernel no longer "
"fits into the flash on these devices. Other Orion devices, such as Buffalo "
"Kurobox and HP mv2120, are still supported."
msgstr ""
"Ondersteuning voor de apparaten D-Link DNS-323 en Conceptronic CH3SNAS werd "
"in &debian; 9 weggelaten uit het Orion5x-platform. De Linuxkernel past niet "
"langer op het flashgeheugen van deze apparaten. Andere Orion-apparaten, "
"zoals Buffalo Kurobox en HP mv2120 worden nog altijd ondersteund."

#. Tag: title
#: hardware.xml:763 hardware.xml:931 hardware.xml:1374
#, no-c-format
msgid "CPU, Main Boards, and Video Support"
msgstr "Ondersteuning voor CPU's, moederborden en grafische kaarten"

#. Tag: para
#: hardware.xml:764
#, no-c-format
msgid ""
"Complete information concerning supported peripherals can be found at <ulink "
"url=\"&url-hardware-howto;\">Linux Hardware Compatibility HOWTO</ulink>. "
"This section merely outlines the basics."
msgstr ""
"Volledige informatie over ondersteunde randapparatuur is te vinden op de "
"<ulink url=\"&url-hardware-howto;\">Linux Hardware Compatibility HOWTO</"
"ulink>. Dit hoofdstuk beperkt zich hoofdzakelijk tot de elementaire "
"informatie."

#. Tag: title
#: hardware.xml:772 hardware.xml:875
#, no-c-format
msgid "<title>CPU</title>"
msgstr "<title>CPU</title>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:773
#, no-c-format
msgid ""
"Nearly all x86-based (IA-32) processors still in use in personal computers "
"are supported. This also includes 32-bit AMD and VIA (former Cyrix) "
"processors, and processors like the Athlon XP and Intel P4 Xeon."
msgstr ""
"Bijna alle processoren die gebaseerd zijn op x86 (IA-32) en nog in gebruik "
"zijn in personal computers, worden ondersteund. Daarin zijn ook de 32-bits "
"AMD en VIA (vroeger Cyrix) processoren begrepen en processoren zoals Athlon "
"XP en Intel P4 Xeon."

#. Tag: para
#: hardware.xml:780
#, no-c-format
msgid ""
"However, &debian; GNU/Linux &releasename; will <emphasis>not</emphasis> run "
"on 586 (Pentium) or earlier processors."
msgstr ""
"Nochtans kan &debian; GNU/Linux &releasename; <emphasis>niet</emphasis> "
"functioneren op een 586 (Pentium) of oudere processor."

#. Tag: para
#: hardware.xml:786
#, no-c-format
msgid ""
"If your system has a 64-bit processor from the AMD64 or Intel 64 families, "
"you will probably want to use the installer for the amd64 architecture "
"instead of the installer for the (32-bit) i386 architecture."
msgstr ""
"Indien uw systeem een 64-bits processor heeft uit de familie van AMD64 of "
"Intel 64, zult u wellicht het installatieprogramma voor de amd64-"
"architectuur willen gebruiken in plaats van het installatieprogramma voor de "
"(32-bits) i386-architectuur."

#. Tag: title
#: hardware.xml:795
#, no-c-format
msgid "I/O Bus"
msgstr "I/O Bus"

#. Tag: para
#: hardware.xml:796
#, no-c-format
msgid ""
"The system bus is the part of the motherboard which allows the CPU to "
"communicate with peripherals such as storage devices. Your computer must use "
"the PCI, PCIe, or PCI-X bus. Essentially all personal computers sold in "
"recent years use one of these."
msgstr ""
"De systeembus is het onderdeel van het moederbord dat de CPU toelaat te "
"communiceren met randapparatuur, zoals opslagapparaten. Uw computer moet "
"gebruik maken van de PCI, PCIe, of PCI-X bus. In wezen gebruiken alle "
"personal computers die de laatste jaren verkocht werden een van deze "
"systeembussen."

#. Tag: title
#: hardware.xml:813
#, no-c-format
msgid "Platforms supported by the &debian; &architecture; port"
msgstr ""
"Platformen die ondersteund worden door de uitgave (port) van &debian; voor "
"&architecture;"

#. Tag: para
#: hardware.xml:815
#, no-c-format
msgid "&debian; on &arch-title; supports the following platforms:"
msgstr "Op &arch-title; ondersteunt &debian; de volgende platformen:"

#. Tag: term
#: hardware.xml:821
#, no-c-format
msgid "<term>Cavium Octeon</term>"
msgstr "<term>Cavium Octeon</term>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:823
#, no-c-format
msgid ""
"Cavium designs a range of 64-bit MIPS Octeon processors which are mainly "
"used in networking devices. Devices with these processors include the "
"Ubiquiti EdgeRouter and the Rhino Labs UTM8."
msgstr ""
"Cavium ontwikkelt een reeks 64-bits MIPS Octeon processors die hoofdzakelijk "
"gebruikt worden in netwerkapparatuur. Apparaten die met dergelijke "
"processoren werken zijn de Ubiquiti EdgeRouter en de Rhino Labs UTM8."

#. Tag: term
#: hardware.xml:832
#, no-c-format
msgid "<term>Loongson 3</term>"
msgstr "<term>Loongson 3</term>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:834
#, no-c-format
msgid "Devices based on the Loongson 3A and 3B processors are supported."
msgstr ""
"Op de Loongson 3A en 3B processoren gebaseerde apparaten worden ondersteund."

#. Tag: term
#: hardware.xml:842
#, no-c-format
msgid "<term>MIPS Malta</term>"
msgstr "<term>MIPS Malta</term>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:844
#, no-c-format
msgid ""
"This platform is emulated by QEMU and is therefore a nice way to test and "
"run &debian; on MIPS if you don't have the hardware."
msgstr ""
"Dit platform wordt door QEMU geëmuleerd en is daarom een goede manier om "
"&debian; op MIPS uit te voeren en uit te testen als u niet over de hardware "
"beschikt."

#. Tag: para
#: hardware.xml:848
#, no-c-format
msgid ""
"There are two Malta kernel flavours: 4kc-malta is built for 32-bit "
"processors, and 5kc-malta is built for 64-bit processors."
msgstr ""
"Er zijn twee Malta kernelvarianten: 4kc-malta is gebouwd voor 32-bits "
"processoren en 5kc-malta is gebouwd voor 64-bits processoren."

#. Tag: para
#: hardware.xml:856
#, no-c-format
msgid ""
"In addition, other boards which contain <phrase arch=\"mips;mipsel"
"\">MIPS32r2 or</phrase> MIPS64r2 based processors should also be able to run "
"&debian;, however kernels for these processors are not built and the "
"&debian; installer does not directly support them."
msgstr ""
"Bovendien zouden andere borden die op <phrase arch=\"mips;mipsel\">MIPS32r2 "
"of</phrase> MIPS64r2 gebaseerde processoren hebben, ook in staat moeten zijn "
"om met &debian; te werken, hoewel er geen kernels gebouwd worden voor deze "
"processoren en het installatiesysteem van &debian; ze niet rechtstreeks "
"ondersteunt."

#. Tag: para
#: hardware.xml:864
#, no-c-format
msgid ""
"Complete information regarding supported mips/mipsel/mips64el machines can "
"be found at the <ulink url=\"&url-linux-mips;\">Linux-MIPS homepage</ulink>. "
"In the following, only the systems supported by the &debian; installer will "
"be covered. If you are looking for support for other subarchitectures, "
"please contact the <ulink url=\"&url-list-subscribe;\"> debian-&arch-"
"listname; mailing list</ulink>."
msgstr ""
"Volledige informatie over ondersteunde mips/mipsel/mips64el-machines vindt u "
"op de <ulink url=\"&url-linux-mips;\">homepagina van Linux-MIPS</ulink>. In "
"wat hierna volgt, worden enkel de systemen die ondersteund worden door het "
"installatiesysteem van &debian; behandeld. Indien u op zoek bent naar "
"ondersteuning voor andere onderarchitecturen, neemt u best contact met de "
"<ulink url=\"&url-list-subscribe;\"> mailinglijst debian-&arch-listname;</"
"ulink>."

#. Tag: para
#: hardware.xml:876
#, no-c-format
msgid ""
"Some MIPS machines can be operated in both big and little endian mode. "
"<phrase arch=\"mips64el;mipsel\"> For little endian MIPS, please read the "
"documentation for the mipsel and mips64el architectures. </phrase> <phrase "
"arch=\"mips\"> For big endian MIPS, please read the documentation for the "
"mips architecture. </phrase>"
msgstr ""
"Sommige MIPS-machines kunnen zowel in big als in little endian modus "
"gebruikt worden. <phrase arch=\"mips64el;mipsel\"> Voor little endian MIPS "
"moet u de documentatie voor de architecturen mipsel en mips64el raadplegen. "
"</phrase> <phrase arch=\"mips\"> Voor big endian MIPS moet u de documentatie "
"voor de architectuur mips raadplegen. </phrase>"

#. Tag: title
#: hardware.xml:891
#, no-c-format
msgid "Platforms no longer supported by the &debian; &architecture; port"
msgstr ""
"Platformen die niet langer ondersteund worden door de &debian;-uitgave voor "
"&architecture;"

#. Tag: para
#: hardware.xml:892
#, no-c-format
msgid ""
"Since &debian; Stretch, support for all MIPS processors which do not "
"implement MIPS32 Release 2 have been dropped. Therefore the following "
"platforms supported in Jessie are no longer supported:"
msgstr ""
"Sinds &debian; Stretch werd ondersteuning stopgezet voor alle MIPS "
"processoren die niet MIPS32 Release 2 implementeren, Om die reden worden de "
"volgende platformen die in Jessie ondersteund werden, niet langer "
"ondersteund:"

#. Tag: term
#: hardware.xml:899
#, no-c-format
msgid "Loongson 2E and 2F"
msgstr "Loongson 2E and 2F"

#. Tag: listitem
#: hardware.xml:900
#, no-c-format
msgid ""
"These are the older Loongson processors. Devices based on them include the "
"Fuloong Mini-PC and the Lemote Yeeloong laptop."
msgstr ""
"Dit zijn de oudere Loongson processoren. Apparaten die daarop gebaseerd "
"zijn, zijn onder meer de Fuloong Mini-PC en de Lemote Yeeloong laptop."

#. Tag: term
#: hardware.xml:906
#, no-c-format
msgid "SGI IP22"
msgstr "SGI IP22"

#. Tag: listitem
#: hardware.xml:907
#, no-c-format
msgid "This platform includes the SGI machines Indy, Indigo 2 and Challenge S."
msgstr ""
"Tot dit platform behoren de SGI machines Indy, Indigo 2 en Challenge S."

#. Tag: term
#: hardware.xml:912
#, no-c-format
msgid "SGI IP32"
msgstr "SGI IP32"

#. Tag: listitem
#: hardware.xml:913
#, no-c-format
msgid "This platform is generally known as SGI O2."
msgstr "Dit platform is algemeen bekend als SGI O2."

#. Tag: term
#: hardware.xml:916
#, no-c-format
msgid "Broadcom BCM91250"
msgstr "Broadcom BCM91250"

#. Tag: listitem
#: hardware.xml:917
#, no-c-format
msgid ""
"Development board for Broadcom's SiByte core. Also known by its codename "
"SWARM."
msgstr ""
"Ontwikkelingsborden voor Broadcom's SiByte core. Ook bekend onder zijn "
"codenaam SWARM."

#. Tag: para
#: hardware.xml:932
#, no-c-format
msgid ""
"For &debian-gnu; &release; only the PMac (Power-Macintosh or PowerMac) and "
"PreP subarchitectures are supported."
msgstr ""
"In &debian-gnu; &release; worden enkel de onderarchitecturen PMac (Power-"
"Macintosh of PowerMac) en PreP ondersteund."

#. Tag: title
#: hardware.xml:953
#, no-c-format
msgid "Kernel Flavours"
msgstr "Kernelvarianten"

#. Tag: para
#: hardware.xml:955
#, no-c-format
msgid ""
"There are two flavours of the powerpc kernel in &debian;, based on the CPU "
"type:"
msgstr ""
"In &debian; zij er op basis van het CPU-type twee varianten van de powerpc "
"kernel:"

#. Tag: term
#: hardware.xml:962
#, no-c-format
msgid "powerpc"
msgstr "powerpc"

#. Tag: para
#: hardware.xml:963
#, no-c-format
msgid ""
"This kernel flavour supports the PowerPC 601, 603, 604, 740, 750, and 7400 "
"processors. All Apple PowerMac machines up to and including the one marketed "
"as G4 use one of these processors."
msgstr ""
"Deze kernelvariant ondersteunt de processoren PowerPC 601, 603, 604, 740, "
"750, en 7400. Alle PowerMac-computers van Apple tot en met die welke als G4 "
"op de markt gebracht werden, maken gebruik van een van deze processoren."

#. Tag: term
#: hardware.xml:973
#, no-c-format
msgid "powerpc-smp"
msgstr "powerpc-smp"

#. Tag: para
#: hardware.xml:974
#, no-c-format
msgid "All Apple PowerMac G4 SMP machines."
msgstr "Alle Apple PowerMac G4 SMP machines."

#. Tag: term
#: hardware.xml:982
#, no-c-format
msgid "power64"
msgstr "power64"

#. Tag: para
#: hardware.xml:983
#, no-c-format
msgid "The power64 kernel flavour supports the following CPUs:"
msgstr "De power64 kernelvariant ondersteunt de volgende CPU's:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:987
#, no-c-format
msgid ""
"The POWER3 processor is used in older IBM 64-bit server systems: known "
"models include the IntelliStation POWER Model 265, the pSeries 610 and 640, "
"and the RS/6000 7044-170, 7043-260, and 7044-270."
msgstr ""
"De processor POWER3 wordt gebruikt in oudere 64-bits serversystemen van IBM: "
"modellen waarvan bekend is dat ze hiertoe behoren zijn IntelliStation POWER "
"Model 265, de pSeries 610 en 640, en de RS/6000 7044-170, 7043-260, en "
"7044-270."

#. Tag: para
#: hardware.xml:993
#, no-c-format
msgid ""
"The POWER4 processor is used in more recent IBM 64-bit server systems: known "
"models include the pSeries 615, 630, 650, 655, 670, and 690."
msgstr ""
"De processor POWER4 wordt gebruikt in meer recente 64-bits serversystemen "
"van IBM: modellen waarvan bekend is dat ze hiertoe behoren zijn de pSeries "
"615, 630, 650, 655, 670, en 690."

#. Tag: para
#: hardware.xml:998
#, no-c-format
msgid ""
"Systems using the PPC970 processor (Apple G5, YDL PowerStation, IBM "
"Intellistation POWER 185) are also based on the POWER4 architecture, and use "
"this kernel flavour."
msgstr ""
"Systemen met de PPC970-processor (Apple G5, YDL PowerStation, IBM "
"Intellistation POWER 185) zijn ook gebaseerd op de POWER4-architectuur en "
"gebruiken deze kernelvariant."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1004
#, no-c-format
msgid "Newer IBM systems using POWER5, POWER6, and POWER7 processors."
msgstr "Recentere IBM-systemen met POWER5-, POWER6-, en POWER7-processoren."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1037
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh (pmac) subarchitecture"
msgstr "De onderarchitectuur Power Macintosh (pmac)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1039
#, no-c-format
msgid ""
"Apple (and briefly a few other manufacturers &mdash; Power Computing, for "
"example) made a series of Macintosh computers based on the PowerPC "
"processor. For purposes of architecture support, they are categorized as "
"NuBus (not supported by &debian;), OldWorld, and NewWorld."
msgstr ""
"Apple (en kortstondig enkele andere fabrikanten &mdash; Power Computing "
"bijvoorbeeld) bouwden een serie Macintosh-computers gebaseerd op de PowerPC-"
"processor. Vanuit het oogpunt van ondersteunde architecturen worden die "
"gecatalogeerd als NuBus (niet ondersteund door &debian;), OldWorld en "
"NewWorld."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1046
#, no-c-format
msgid ""
"OldWorld systems are most Power Macintoshes with a floppy drive and a PCI "
"bus. Most 603, 603e, 604, and 604e based Power Macintoshes are OldWorld "
"machines. Those pre-iMac PowerPC models from Apple use a four digit naming "
"scheme, except for the beige colored G3 systems, which are also OldWorld."
msgstr ""
"Tot de OldWorld-systemen behoren de meeste Power Macintoshes met een "
"floppydisk-station en een PCI-bus. De meeste op 603, 603e, 604, en 604e "
"gebaseerde Power Macintoshes zijn OldWorld machines. Deze pre-iMac PowerPC-"
"modellen van Apple gebruiken een naamgevingsschema dat uit vier cijfers "
"bestaat met uitzondering van de beigekleurige G3-systemen die ook OldWorld "
"zijn."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1054
#, no-c-format
msgid ""
"The so called NewWorld PowerMacs are any PowerMacs in translucent colored "
"plastic cases and later models. That includes all iMacs, iBooks, G4 systems, "
"blue colored G3 systems, and most PowerBooks manufactured in and after 1999. "
"The NewWorld PowerMacs are also known for using the <quote>ROM in RAM</"
"quote> system for MacOS, and were manufactured from mid-1998 onwards."
msgstr ""
"Tot de zogenaamde NewWorld PowerMacs behoren alle PowerMacs in "
"doorschijnende gekleurde plastic kasten en recentere modellen. Daartoe "
"behoren alle iMacs, iBooks, G4-systemen, blauwe G3-systemen en de meeste "
"PowerBooks die in en na 1999 gefabriceerd werden. De NewWorld PowerMacs, die "
"er ook om bekend staan dat ze gebruik maken van de methode <quote>ROM in "
"RAM</quote> voor het MacOS, werden sinds half 1998 gefabriceerd."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1062
#, no-c-format
msgid ""
"Specifications for Apple hardware are available at <ulink url=\"http://www.";
"info.apple.com/support/applespec.html\">AppleSpec</ulink>, and, for older "
"hardware, <ulink url=\"http://www.info.apple.com/support/applespec.legacy/";
"index.html\">AppleSpec Legacy</ulink>."
msgstr ""
"De specificaties van hardware van Apple kunnen opgezocht worden op<ulink url="
"\"http://www.info.apple.com/support/applespec.html\";>AppleSpec</ulink>, en "
"als het oudere hardware betreft, op <ulink url=\"http://www.info.apple.com/";
"support/applespec.legacy/index.html\">AppleSpec Legacy</ulink>."

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1078 hardware.xml:1213 hardware.xml:1257 hardware.xml:1290
#, no-c-format
msgid "Model Name/Number"
msgstr "Naam van het model/nummer"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1079
#, no-c-format
msgid "Generation"
msgstr "Generatie"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1085
#, no-c-format
msgid "Apple"
msgstr "Apple"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1086
#, no-c-format
msgid "iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading"
msgstr "iMac Bondi Blue, 5 varianten, CD-gleuf"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1087 hardware.xml:1090 hardware.xml:1093 hardware.xml:1096
#: hardware.xml:1099 hardware.xml:1102 hardware.xml:1105 hardware.xml:1108
#: hardware.xml:1111 hardware.xml:1114 hardware.xml:1117 hardware.xml:1120
#: hardware.xml:1123 hardware.xml:1126 hardware.xml:1129 hardware.xml:1132
#, no-c-format
msgid "NewWorld"
msgstr "NewWorld"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1089
#, no-c-format
msgid "iMac Summer 2000, Early 2001"
msgstr "iMac zomer 2000, voorjaar 2001"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1092
#, no-c-format
msgid "iMac G5"
msgstr "iMac G5"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1095
#, no-c-format
msgid "iBook, iBook SE, iBook Dual USB"
msgstr "iBook, iBook SE, iBook Dual USB"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1098
#, no-c-format
msgid "iBook2"
msgstr "iBook2"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1101
#, no-c-format
msgid "iBook G4"
msgstr "iBook G4"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1104
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh Blue and White (B&amp;W) G3"
msgstr "Power Macintosh blauw en wit (B&amp;W) G3"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1107
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube"
msgstr "Power Macintosh G4 PCI, AGP, kubus"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1110
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet"
msgstr "Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1113
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver"
msgstr "Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1116
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh G5"
msgstr "Power Macintosh G5"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1119
#, no-c-format
msgid "PowerBook G3 FireWire Pismo (2000)"
msgstr "PowerBook G3 FireWire Pismo (2000)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1122
#, no-c-format
msgid "PowerBook G3 Lombard (1999)"
msgstr "PowerBook G3 Lombard (1999)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1125
#, no-c-format
msgid "PowerBook G4 Titanium"
msgstr "PowerBook G4 Titanium"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1128
#, no-c-format
msgid "PowerBook G4 Aluminum"
msgstr "PowerBook G4 Aluminum"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1131
#, no-c-format
msgid "Xserve G5"
msgstr "Xserve G5"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1134
#, no-c-format
msgid "Performa 4400, 54xx, 5500"
msgstr "Performa 4400, 54xx, 5500"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1135 hardware.xml:1138 hardware.xml:1141 hardware.xml:1144
#: hardware.xml:1147 hardware.xml:1150 hardware.xml:1153 hardware.xml:1156
#: hardware.xml:1159 hardware.xml:1162 hardware.xml:1165 hardware.xml:1168
#: hardware.xml:1174 hardware.xml:1177 hardware.xml:1183 hardware.xml:1189
#: hardware.xml:1195
#, no-c-format
msgid "OldWorld"
msgstr "OldWorld"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1137
#, no-c-format
msgid "Performa 6360, 6400, 6500"
msgstr "Performa 6360, 6400, 6500"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1140
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh 4400, 5400"
msgstr "Power Macintosh 4400, 5400"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1143
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600"
msgstr "Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1146
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh 8200, 8500, 8600"
msgstr "Power Macintosh 8200, 8500, 8600"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1149
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh 9500, 9600"
msgstr "Power Macintosh 9500, 9600"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1152
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh (Beige) G3 Minitower"
msgstr "Power Macintosh (beige) G3 Minitower"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1155
#, no-c-format
msgid "Power Macintosh (Beige) Desktop, All-in-One"
msgstr "Power Macintosh (beige) Desktop, alles-in-een"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1158
#, no-c-format
msgid "PowerBook 2400, 3400, 3500"
msgstr "PowerBook 2400, 3400, 3500"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1161
#, no-c-format
msgid "PowerBook G3 Wallstreet (1998)"
msgstr "PowerBook G3 Wallstreet (1998)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1164
#, no-c-format
msgid "Twentieth Anniversary Macintosh"
msgstr "Twintigste-verjaardags-Macintosh"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1167
#, no-c-format
msgid "Workgroup Server 7250, 7350, 8550, 9650, G3"
msgstr "Werkgroepserver 7250, 7350, 8550, 9650, G3"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1172
#, no-c-format
msgid "Power Computing"
msgstr "Power Computing"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1173
#, no-c-format
msgid "PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave"
msgstr "PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1176
#, no-c-format
msgid "PowerCenter / Pro, PowerCurve"
msgstr "PowerCenter / Pro, PowerCurve"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1181
#, no-c-format
msgid "UMAX"
msgstr "UMAX"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1182
#, no-c-format
msgid "C500, C600, J700, S900"
msgstr "C500, C600, J700, S900"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1187
#, no-c-format
msgid "<entry>APS</entry>"
msgstr "<entry>APS</entry>"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1188
#, no-c-format
msgid "APS Tech M*Power 604e/2000"
msgstr "APS Tech M*Power 604e/2000"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1193 hardware.xml:1219
#, no-c-format
msgid "Motorola"
msgstr "Motorola"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1194
#, no-c-format
msgid "Starmax 3000, 4000, 5000, 5500"
msgstr "Starmax 3000, 4000, 5000, 5500"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1203
#, no-c-format
msgid "PReP subarchitecture"
msgstr "De PReP-onderarchitectuur"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1220
#, no-c-format
msgid "Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II"
msgstr "Firepower, PowerStack serie E, PowerStack II"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1222
#, no-c-format
msgid "MPC 7xx, 8xx"
msgstr "MPC 7xx, 8xx"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1224
#, no-c-format
msgid "MTX, MTX+"
msgstr "MTX, MTX+"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1226
#, no-c-format
msgid "MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx"
msgstr "MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1228
#, no-c-format
msgid "MCP(N)750"
msgstr "MCP(N)750"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1232 hardware.xml:1263
#, no-c-format
msgid "IBM RS/6000"
msgstr "IBM RS/6000"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1233
#, no-c-format
msgid "40P, 43P"
msgstr "40P, 43P"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1235
#, no-c-format
msgid "Power 830/850/860 (6070, 6050)"
msgstr "Power 830/850/860 (6070, 6050)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1237
#, no-c-format
msgid "6030, 7025, 7043"
msgstr "6030, 7025, 7043"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1239
#, no-c-format
msgid "p640"
msgstr "p640"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1247
#, no-c-format
msgid "CHRP subarchitecture"
msgstr "De CHRP-onderarchitectuur"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1264
#, no-c-format
msgid "B50, 43P-150, 44P"
msgstr "B50, 43P-150, 44P"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1267
#, no-c-format
msgid "Genesi"
msgstr "Genesi"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1268
#, no-c-format
msgid "Pegasos I, Pegasos II"
msgstr "Pegasos I, Pegasos II"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1271
#, no-c-format
msgid "Fixstars"
msgstr "Fixstars"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1272
#, no-c-format
msgid "YDL PowerStation"
msgstr "YDL PowerStation"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1280
#, no-c-format
msgid "APUS subarchitecture (unsupported)"
msgstr "De APUS-onderarchitectuur (niet ondersteund)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1296
#, no-c-format
msgid "Amiga Power-UP Systems (APUS)"
msgstr "Power-UP-systemen van Amiga (APUS)"

#. Tag: entry
#: hardware.xml:1297
#, no-c-format
msgid "A1200, A3000, A4000"
msgstr "A1200, A3000, A4000"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1305
#, no-c-format
msgid "Nubus PowerMac subarchitecture (unsupported)"
msgstr "De onderarchitectuur Nubus PowerMac(niet ondersteund)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1307
#, no-c-format
msgid ""
"NuBus systems are not currently supported by &debian;/powerpc. The "
"monolithic Linux/PPC kernel architecture does not have support for these "
"machines; instead, one must use the MkLinux Mach microkernel, which &debian; "
"does not yet support. These include the following: <itemizedlist> "
"<listitem><para> Power Macintosh 6100, 7100, 8100 </para></listitem> "
"<listitem><para> Performa 5200, 6200, 6300 </para></listitem> "
"<listitem><para> Powerbook 1400, 2300, and 5300 </para></listitem> "
"<listitem><para> Workgroup Server 6150, 8150, 9150 </para></listitem> </"
"itemizedlist> A linux kernel for these machines and limited support is "
"available at <ulink url=\"http://nubus-pmac.sourceforge.net/\";></ulink>."
msgstr ""
"NuBus-systemen worden momenteel niet ondersteund door &debian;/powerpc. De "
"monolithische architectuur van de Linux/PPC-kernel biedt geen ondersteuning "
"voor deze machines. Men moet in de plaats daarvan de microkernel van MkLinux "
"Mach gebruiken en die wordt momenteel nog niet ondersteund door &debian;. "
"Tot deze groep behoren: <itemizedlist> <listitem><para> Power Macintosh "
"6100, 7100, 8100 </para></listitem> <listitem><para> Performa 5200, 6200, "
"6300 </para></listitem> <listitem><para> Powerbook 1400, 2300, en 5300 </"
"para></listitem> <listitem><para> Workgroup Server 6150, 8150, 9150 </para></"
"listitem> </itemizedlist> Op <ulink url=\"http://nubus-pmac.sourceforge.net/";
"\"></ulink> kunt u een Linuxkernel vinden met beperkte ondersteuning voor "
"deze machines."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1344
#, no-c-format
msgid "Non-PowerPC Macs"
msgstr "Niet-PowerPC Macs"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1346
#, no-c-format
msgid ""
"Macintosh computers using the 680x0 series of processors are <emphasis>not</"
"emphasis> in the PowerPC family but are instead m68k machines. Those models "
"start with <quote>Mac II</quote> series, go on to the <quote>LC</quote> "
"family, then the Centris series, and culminate in the Quadras and Performas. "
"These models usually have a Roman numeral or 3-digit model number such as "
"Mac IIcx, LCIII or Quadra 950."
msgstr ""
"Macintosh-computers die gebruik maken van processoren uit de serie 680x0, "
"behoren <emphasis>niet</emphasis> tot de PowerPC-familie, maar zijn "
"integendeel m68k-machines. Deze modellen beginnen bij de <quote>Mac II</"
"quote>-serie, gaan door met de <quote>LC</quote>-familie en nadien de "
"Centris-serie en bereiken hun toppunt met de Quadra's en de Performa's. "
"Meestal hebben deze modellen een nummer in Romeinse cijfers of een "
"modelnummer dat uit 3 cijfers bestaat, zoals Mac IIcx, LCIII of Quadra 950."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1355
#, no-c-format
msgid ""
"This model range started with the Mac II (Mac II, IIx, IIcx, IIci, IIsi, "
"IIvi, IIvx, IIfx), then the LC (LC, LCII, III, III+, 475, 520, 550, 575, "
"580, 630), then the Mac TV, then the Centris (610, 650, 660AV), the Quadra "
"(605, 610, 630, 650, 660AV, 700, 800, 840AV, 900, 950), and finally the "
"Performa 200-640CD."
msgstr ""
"Deze reeks modellen begon bij de Mac II (Mac II, IIx, IIcx, IIci, IIsi, "
"IIvi, IIvx, IIfx), nadien de LC (LC, LCII, III, III+, 475, 520, 550, 575, "
"580, 630), dan de Mac TV, dan de Centris (610, 650, 660AV), de Quadra (605, "
"610, 630, 650, 660AV, 700, 800, 840AV, 900, 950), en tenslotte de Performa "
"200-640CD."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1363
#, no-c-format
msgid ""
"In laptops, it started with the Mac Portable, then the PowerBook 100-190cs "
"and the PowerBook Duo 210-550c (excluding PowerBook 500 which is Nubus, "
"please see the section above)."
msgstr ""
"Bij laptops begon dat met de Mac Portable, dan de PowerBook 100-190cs en de "
"PowerBook Duo 210-550c (behalve PowerBook 500 die bij Nubus thuis hoort. Zie "
"de sectie hierboven)."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1377
#, no-c-format
msgid "Machines"
msgstr "Machines"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1380
#, no-c-format
msgid "S822L"
msgstr "S822L"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1385
#, no-c-format
msgid "S821L"
msgstr "S821L"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1390
#, no-c-format
msgid "S822"
msgstr "S822"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1395
#, no-c-format
msgid "S821"
msgstr "S821"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1400
#, no-c-format
msgid "TYAN GN70-BP010"
msgstr "TYAN GN70-BP010"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1415
#, no-c-format
msgid "zSeries and System z machine types"
msgstr "machines van het type zSerie en System z"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1416
#, no-c-format
msgid ""
"Since &debian; Squeeze, support for booting in ESA/390 mode was dropped. "
"Your machine needs to support the z/Architecture, 64-bit support is "
"mandatory. The userland of the S/390 port is still compiled for ESA/390, "
"though. All zSeries and System z hardware is fully supported. &arch-title; "
"support software is included from the kernel 4.3 development stream. The "
"most current information about IBM's Linux support can be found at the "
"<ulink url=\"http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/";
"development_technical.html\"> Linux on <trademark class=\"registered"
"\">System z</trademark> page on developerWorks</ulink>."
msgstr ""
"Sinds &debian; Squeeze is de ondersteuning voor het opstarten in ESA/390-"
"modus weggevallen. Uw machine moet de z/architectuur ondersteunen en 64-"
"bitsondersteuning is vereist. Toch wordt het userland (de gebruikersruimte) "
"van de S/390-port nog steeds gecompileerd voor ESA/390. Alle hardware van de "
"zSerie en System z wordt volledig ondersteund. Software voor de "
"ondersteuning van &arch-title; wordt ontleend aan de ontwikkelingsversie van "
"kernel 4.3. De meest recente informatie over de ondersteuning van IBM voor "
"Linux is te vinden op de pagina <ulink url=\"http://www.ibm.com/";
"developerworks/linux/linux390/development_technical.html\"> Linux on "
"<trademark class=\"registered\">System z</trademark> van developerWorks</"
"ulink>."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1433
#, no-c-format
msgid "PAV and HyperPAV"
msgstr "PAV en HyperPAV"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1434
#, no-c-format
msgid ""
"PAV and HyperPAV are supported transparently, multipathing is not needed to "
"take advantage of these storage system features. Be sure to configure the "
"devices during DASD device selection. The alias devices will not be offered "
"neither for formatting, partitioning nor direct use."
msgstr ""
"PAV en HyperPAV worden op transparante wijze ondersteund. Om van deze "
"opslagsysteemfunctionaliteit gebruik te maken is multipathing (techniek die "
"meerdere fysieke paden gebruikt bij data-transfer) niet nodig. Zorg er voor "
"om de apparaten te configureren tijdens het selecteren van de DASD-"
"apparaten. De aliassen van deze apparaten zullen niet aangeboden worden om "
"te worden geformatteerd of gepartitioneerd en ook niet voor rechtstreeks "
"gebruik."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1450
#, no-c-format
msgid "CPU and Main Boards Support"
msgstr "Ondersteuning voor CPU's en moederborden"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1451
#, no-c-format
msgid ""
"Sparc-based hardware is divided into a number of different subarchitectures, "
"identified by one of the following names: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u "
"or sun4v. The following list describes what machines they include and what "
"level of support may be expected for each of them."
msgstr ""
"Op Sparc gebaseerde hardware wordt onderverdeeld in een aantal verschillende "
"onderarchitecturen, die worden aangeduid met een van de volgende namen: "
"sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u en sun4v. In de volgende lijst wordt "
"beschreven welke machines daaronder vallen en voor elk van hen welk niveau "
"van ondersteuning verwacht mag worden."

#. Tag: term
#: hardware.xml:1462
#, no-c-format
msgid "sun4, sun4c, sun4d, sun4m"
msgstr "sun4, sun4c, sun4d, sun4m"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1464
#, no-c-format
msgid ""
"None of these 32-bit sparc subarchitectures (sparc32) is supported. For a "
"complete list of machines belonging to these subarchitectures, please "
"consult the <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/SPARCstation";
"\">Wikipedia SPARCstation page</ulink>."
msgstr ""
"Geen van deze 32-bits sparc onderarchitecturen (sparc32) wordt ondersteund. "
"Voor een volledige lijst van machines die tot deze onderarchitecturen "
"behoren kunt u de <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/SPARCstation";
"\">Wikipediapagina SPARCstation</ulink> raadplegen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1471
#, no-c-format
msgid ""
"The last &debian; release to support sparc32 was Etch, but even then only "
"for sun4m systems. Support for the other 32-bits subarchitectures had "
"already been discontinued after earlier releases."
msgstr ""
"De laatste release van &debian; die sparc32 ondersteunde was Etch, maar ook "
"dan enkel voor de sun4m-systemen. Ondersteuning voor de andere 32-bits "
"onderarchitecturen was reeds bij vroegere releases afgebouwd."

#. Tag: term
#: hardware.xml:1481
#, no-c-format
msgid "sun4u"
msgstr "sun4u"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1483
#, no-c-format
msgid ""
"This subarchitecture includes all 64-bit machines (sparc64) based on the "
"UltraSparc processor and its clones. Most of the machines are well "
"supported, even though for some you may experience problems booting from CD "
"due to firmware or bootloader bugs (this problem may be worked around by "
"using netbooting). Use the sparc64 or sparc64-smp kernel in UP and SMP "
"configurations respectively."
msgstr ""
"Tot deze onderarchitectuur behoren alle 64-bits machines (sparc64) die "
"gebaseerd zijn op de UltraSparc-processor en klonen ervan. De meeste "
"machines hebben een goede ondersteuning, hoewel u bij sommige ervan "
"problemen kunt ondervinden om op te starten vanaf CD ten gevolge van bugs in "
"de firmware of de bootlader (u kunt dit probleem omzeilen door op te starten "
"over het netwerk). Gebruik de kernel sparc64 of sparc64-smp, respectievelijk "
"in de configuratie UP en SMP."

#. Tag: term
#: hardware.xml:1496
#, no-c-format
msgid "sun4v"
msgstr "sun4v"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1498
#, no-c-format
msgid ""
"This is the newest addition to the Sparc family, which includes machines "
"based on the Niagara multi-core CPUs. At the moment such CPUs are only "
"available in T1000 and T2000 servers by Sun, and are well supported. Use the "
"sparc64-smp kernel."
msgstr ""
"Dit is de recentste uitbreiding van de Sparc-familie, waartoe machines "
"behoren die gebaseerd zijn op de multi-core CPU's van Niagara. Momenteel "
"zijn dergelijke CPU's enkel beschikbaar in de servers T1000 en T2000 van Sun "
"en zij zijn goed ondersteund. Gebruik de kernel sparc64-smp."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1509
#, no-c-format
msgid ""
"Note that Fujitsu's SPARC64 CPUs used in PRIMEPOWER family of servers are "
"not supported due to lack of support in the Linux kernel."
msgstr ""
"Merk op dat de SPARC64 CPU's van Fujitsu die gebruikt worden in de "
"serverfamilie PRIMEPOWER niet ondersteund worden wegens ontbrekende "
"ondersteuning in de Linuxkernel."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1518
#, no-c-format
msgid "Laptops"
msgstr "Laptops"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1519
#, no-c-format
msgid ""
"From a technical point of view, laptops are normal PCs, so all information "
"regarding PC systems applies to laptops as well. Installations on laptops "
"nowadays usually work out of the box, including things like automatically "
"suspending the system on closing the lid and laptop specfic hardware buttons "
"like those for disabling the wifi interfaces (<quote>airplane mode</quote>). "
"Nonetheless sometimes the hardware vendors use specialized or proprietary "
"hardware for some laptop-specific functions which might not be supported. To "
"see if your particular laptop works well with GNU/Linux, see for example the "
"<ulink url=\"&url-x86-laptop;\">Linux Laptop pages</ulink>."
msgstr ""
"Vanuit technisch oogpunt zijn laptops gewone PC's en dus is alle informatie "
"met betrekking tot PC's ook van toepassing op laptops. Tegenwoordig gaan "
"installaties op laptops meestal vanzelf, zelfs voor zaken zoals het systeem "
"in slaapstand brengen bij het sluiten van het deksel of laptopspecifieke "
"hardwaretoetsen, zoals die voor het uitschakelen van wifi-interfaces "
"(<quote>vliegtuigmodus</quote>). Desalniettemin gebruiken "
"hardwareleveranciers soms gespecialiseerde of gepatenteerde hardware voor "
"sommige laptopspecifieke functies waarvoor geen ondersteuning is. Om na te "
"gaan of uw laptop goed functioneert met GNU/Linux, kunt u bijvoorbeeld de "
"<ulink url=\"&url-x86-laptop;\">Linux Laptoppagina's</ulink> raadplegen."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1536 hardware.xml:1556 hardware.xml:1578 hardware.xml:1601
#, no-c-format
msgid "Multiple Processors"
msgstr "Meerdere processoren"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1537
#, no-c-format
msgid ""
"Multiprocessor support &mdash; also called <quote>symmetric multiprocessing</"
"quote> or SMP &mdash; is available for this architecture. Having multiple "
"processors in a computer was originally only an issue for high-end server "
"systems but has become common in recent years nearly everywhere with the "
"introduction of so called <quote>multi-core</quote> processors. These "
"contain two or more processor units, called <quote>cores</quote>, in one "
"physical chip."
msgstr ""
"Ondersteuning voor meerdere processoren &mdash; ook wel <quote>symmetric "
"multiprocessing</quote> of SMP genoemd &mdash; is voor deze architectuur "
"beschikbaar. De aanwezigheid van meerdere processoren in een computer was "
"oorspronkelijk slechts weggelegd voor serversystemen uit het topsegment, "
"maar is de laatste jaren ongeveer overal een gewone zaak geworden met de "
"introductie van de zogenaamde <quote>multi-core</quote>-processoren "
"(multikernprocessoren). Deze hebben in één enkele fysieke chip twee of meer "
"processoreenheden, die <quote>cores</quote> of kernen genoemd worden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1547
#, no-c-format
msgid ""
"The standard &debian; &release; kernel image has been compiled with SMP "
"support. It is also usable on non-SMP systems without problems."
msgstr ""
"Het standaard kernelimage van &debian; &release; werd gecompileerd met SMP-"
"ondersteuning. Het kan ook probleemloos gebruikt worden op niet-SMP-systemen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1558
#, no-c-format
msgid ""
"Multiprocessor support &mdash; also called <quote>symmetric multiprocessing</"
"quote> or SMP &mdash; is available for this architecture. The standard "
"&debian; &release; kernel image has been compiled with <firstterm>SMP-"
"alternatives</firstterm> support. This means that the kernel will detect the "
"number of processors (or processor cores) and will automatically deactivate "
"SMP on uniprocessor systems."
msgstr ""
"Ondersteuning voor meerdere processoren &mdash; ook wel <quote>symmetric "
"multiprocessing</quote> of SMP genoemd &mdash; is voor deze architectuur "
"beschikbaar. Het standaard kernelimage van &debian; &release; werd "
"gecompileerd met ondersteuning voor <firstterm>SMP-alternatives</firstterm> "
"(SMP-varianten). Dit houdt in dat de kernel het aantal processoren (of "
"processorkernen) vaststelt en SMP automatisch uitschakelt op systemen met "
"slechts één processor."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1567
#, no-c-format
msgid ""
"Having multiple processors in a computer was originally only an issue for "
"high-end server systems but has become common in recent years nearly "
"everywhere with the introduction of so called <quote>multi-core</quote> "
"processors. These contain two or more processor units, called <quote>cores</"
"quote>, in one physical chip."
msgstr ""
"De aanwezigheid van meerdere processoren in een computer was oorspronkelijk "
"slechts weggelegd voor serversystemen uit het topsegment, maar is de laatste "
"jaren ongeveer overal een gewone zaak geworden met de introductie van de "
"zogenaamde <quote>multi-core</quote>-processoren (multikernprocessoren). "
"Deze hebben in één enkele fysieke chip twee of meer processoreenheden, die "
"<quote>cores</quote> of kernen genoemd worden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1579
#, no-c-format
msgid ""
"Multiprocessor support &mdash; also called <quote>symmetric multiprocessing</"
"quote> or SMP &mdash; is available for this architecture. However, the "
"standard &debian; &release; kernel image does not support SMP. This should "
"not prevent installation, since the standard, non-SMP kernel should boot on "
"SMP systems; the kernel will simply use only the first CPU."
msgstr ""
"Ondersteuning voor meerdere processoren &mdash; ook wel <quote>symmetric "
"multiprocessing</quote> of SMP genoemd &mdash; is voor deze architectuur "
"beschikbaar. Het standaard kernelimage van &debian; &release; heeft evenwel "
"geen ondersteuning voor SMP. Dit moet u er niet van weerhouden de "
"installatie uit te voeren, vermits de standaard niet-SMP-kernel ook op SMP-"
"systemen opstart. De kernel gebruikt dan echter gewoon enkel de eerste CPU."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1588
#, no-c-format
msgid ""
"In order to take advantage of multiple processors, you'll have to replace "
"the standard &debian; kernel.<phrase arch=\"linux-any\"> You can find a "
"discussion of how to do this in <xref linkend=\"kernel-baking\"/>. At this "
"time (kernel version &kernelversion;) the way you enable SMP is to select "
"<quote>&smp-config-option;</quote> in the <quote>&smp-config-section;</"
"quote> section of the kernel config.</phrase>"
msgstr ""
"Om meerdere processoren te benutten, moet u de standaard &debian;-kernel "
"vervangen.<phrase arch=\"linux-any\"> Een bespreking van de manier waarop u "
"dit kunt doen, vindt u in <xref linkend=\"kernel-baking\"/>. Momenteel "
"(kernelversie &kernelversion;) activeert u SMP door <quote>&smp-config-"
"option;</quote> te selecteren in de sectie <quote>&smp-config-section;</"
"quote> van de configuratie van de kernel.</phrase>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1602
#, no-c-format
msgid ""
"Multiprocessor support &mdash; also called <quote>symmetric multiprocessing</"
"quote> or SMP &mdash; is available for this architecture, and is supported "
"by a precompiled &debian; kernel image. Depending on your install media, "
"this SMP-capable kernel may or may not be installed by default. This should "
"not prevent installation, since the standard, non-SMP kernel should boot on "
"SMP systems; the kernel will simply use the first CPU."
msgstr ""
"Ondersteuning voor meerdere processoren &mdash; ook wel <quote>symmetric "
"multiprocessing</quote> of SMP genoemd &mdash; is voor deze architectuur "
"beschikbaar en wordt ondersteund door een voorgecompileerd &debian; "
"kernelimage. Afhankelijk van het door u gebruikt installatiemedium, zal deze "
"SMP-geschikte kernel al dan niet standaard geïnstalleerd worden. Dit moet u "
"er niet van weerhouden de installatie uit te voeren, vermits de standaard "
"niet-SMP-kernel ook op SMP-systemen opstart. De kernel gebruikt dan echter "
"gewoon enkel de eerste CPU."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1612
#, no-c-format
msgid ""
"In order to take advantage of multiple processors, you should check to see "
"if a kernel package that supports SMP is installed, and if not, choose an "
"appropriate kernel package."
msgstr ""
"Om meerdere processoren te benutten, moet u nagaan of een kernelpakket met "
"ondersteuning voor SMP geïnstalleerd is en een passend kernelpakket kiezen "
"mocht dit niet het geval zijn."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1618
#, no-c-format
msgid ""
"You can also build your own customized kernel to support SMP.<phrase arch="
"\"linux-any\"> You can find a discussion of how to do this in <xref linkend="
"\"kernel-baking\"/>. At this time (kernel version &kernelversion;) the way "
"you enable SMP is to select <quote>&smp-config-option;</quote> in the "
"<quote>&smp-config-section;</quote> section of the kernel config.</phrase>"
msgstr ""
"U kunt ook zelf een aangepaste kernel bouwen om SMP te onderseunen.<phrase "
"arch=\"linux-any\"> Een bespreking van de manier waarop u dit kunt doen, "
"vindt u in <xref linkend=\"kernel-baking\"/>. Momenteel (kernelversie "
"&kernelversion;) activeert u SMP door <quote>&smp-config-option;</quote> te "
"selecteren in de sectie <quote>&smp-config-section;</quote> van de "
"configuratie van de kernel.</phrase>"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1629
#, no-c-format
msgid "Graphics Hardware Support"
msgstr "Ondersteuning voor grafische hardware"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1630
#, no-c-format
msgid ""
"&debian;'s support for graphical interfaces is determined by the underlying "
"support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer "
"graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. "
"Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or "
"hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics "
"hardware used in the system and in some cases on the installation of "
"additional <quote>firmware</quote> images (see <xref linkend=\"hardware-"
"firmware\"/>)."
msgstr ""
"De ondersteuning van &debian; voor grafische interfaces wordt bepaald door "
"de onderliggende ondersteuning ervan in het X11-systeem van X.Org en in de "
"kernel. Basale grafische weergave via de framebuffer wordt door de kernel "
"geleverd, terwijl een desktopomgeving gebruik maakt van X11. Of geavanceerde "
"functionaliteit van grafische kaarten, zoals 3D hardwareacceleratie of video "
"met hardwareacceleratie beschikbaar is, hangt af van de grafische hardware "
"die in het systeem gebruikt wordt en in sommige gevallen ook van het extra "
"installeren van <quote>firmware</quote>-images (zie <xref linkend=\"hardware-"
"firmware\"/>)."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1642
#, no-c-format
msgid ""
"On modern PCs, having a graphical display usually works out of the box. In "
"very few cases there have been reports about hardware on which installation "
"of additional graphics card firmware was required even for basic graphics "
"support, but these have been rare exceptions. For quite a lot of hardware, "
"3D acceleration also works well out of the box, but there is still some "
"hardware that needs binary blobs to work well."
msgstr ""
"Op moderne PC's werkt de grafisch weergave meestal vanzelf. In heel "
"uitzonderlijke gevallen werd gerapporteerd dat het installeren van "
"bijkomende firmware voor de grafische kaart noodzakelijk was om zelfs maar "
"basale grafische ondersteuning te hebben. Maar dit zijn zelden voorkomende "
"uitzonderingen. Voor heel wat hardware werkt 3D-acceleratie ook goed "
"vanzelf, maar er is nog steeds wat hardware die binaire bestanden (binary "
"blobs) nodig heeft om goed te werken."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1653
#, no-c-format
msgid ""
"Nearly all ARM machines have the graphics hardware built-in, rather than "
"being on a plug-in card. Some machines do have expansion slots which will "
"take graphics cards, but that is a rarity. Hardware designed to be headless "
"with no graphics at all is quite common. Whilst basic framebuffer video "
"provided by the kernel should work on all devices that have graphics, fast "
"3D graphics invariably needs binary drivers to work. The situation is "
"changing quickly but at the time of the &releasename; release free drivers "
"for nouveau (Nvidia Tegra K1 SoC) and freedreno (Qualcomm Snapdragon SoCs) "
"are available in the release. Other hardware needs non-free drivers from 3rd "
"parties."
msgstr ""
"Bijna alle ARM-machines hebben de grafische hardware ingebouwd in plaats van "
"op een in te pluggen grafische kaart. Sommige machines hebben expansiesloten "
"waarin een grafische kaart geplaatst kan worden, maar dat is een rariteit. "
"Hardware die bedoeld is als een systeem zonder toetsenbord en beeldscherm "
"(headless) heeft vrij courant geen grafische hardware. Terwijl basale "
"grafische weergave via de framebuffer waarvoor de kernel instaat, op elk "
"apparaat met grafische hardware zou moeten werken, moet snelle 3D grafische "
"hardware steevast binaire stuurprogramma's hebben om te kunnen functioneren. "
"De situatie verandert snel, maar op het ogenblik van de release van "
"&releasename; zijn vrije stuurprogramma's voor nouveau (Nvidia Tegra K1 SoC) "
"en freedreno (Qualcomm Snapdragon SoC's) beschikbaar in de release. Andere "
"hardware heeft niet-vrije stuurprogramma's nodig van derden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1667
#, no-c-format
msgid ""
"Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at "
"<ulink url=\"&url-xorg;\"></ulink>. &debian; &release; ships with X.Org "
"version &x11ver;."
msgstr ""
"Meer informatie over ondersteunde grafische hardware en aanwijsapparaten is "
"te vinden op <ulink url=\"&url-xorg;\"></ulink>. &debian; &release; bevat "
"versie &x11ver; van X.Org."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1672
#, no-c-format
msgid ""
"Most graphics options commonly found on Sparc-based machines are supported. "
"X.org graphics drivers are available for sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, "
"sunleo and suntcx framebuffers, Creator3D and Elite3D cards (sunffb driver), "
"PGX24/PGX64 ATI-based video cards (ati driver), and PermediaII-based cards "
"(glint driver). To use an Elite3D card with X.org you additionally need to "
"install the <classname>afbinit</classname> package, and read the "
"documentation included with it on how to activate the card."
msgstr ""
"De meeste grafische mogelijkheden die op Sparc gebaseerde machines geregeld "
"bieden, worden ondersteund. Er zijn grafische stuurprogramma's van X.org "
"beschikbaar voor de framebuffers sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo en "
"suntcx, voor de grafische kaarten Creator3D en Elite3D (het stuurprogramma "
"sunffb), voor de op ATI gebaseerde videokaarten PGX24/PGX64 (het "
"stuurprogramma ati) en de op PermediaII gebaseerde kaarten (het "
"stuurprogramma glint). Om een Elite3D-kaart te gebruiken met X.org, moet u "
"eveneens het pakket <classname>afbinit</classname> installeren en de erbij "
"geleverde documentatie lezen over hoe u de kaart kunt activeren."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1682
#, no-c-format
msgid ""
"It is not uncommon for a Sparc machine to have two graphics cards in a "
"default configuration. In such a case there is a possibility that the Linux "
"kernel will not direct its output to the card initially used by the "
"firmware. The lack of output on the graphical console may then be mistaken "
"for a hang (usually the last message seen on console is 'Booting Linux...'). "
"One possible solution is to physically remove one of the video cards; "
"another option is to disable one of the cards using a kernel boot parameter. "
"Also, if graphical output is not required or desired, serial console may be "
"used as an alternative. On some systems use of serial console can be "
"activated automatically by disconnecting the keyboard before booting the "
"system."
msgstr ""
"Voor een Sparc-machine is het niet ongewoon om in een standaardconfiguratie "
"twee grafische kaarten te hebben. In een dergelijk geval is het mogelijk dat "
"de uitvoer van de Linuxkernel niet gestuurd wordt naar de kaart die "
"oorspronkelijk door de firmware gebruikt werd. Het ontbreken van uitvoer op "
"de grafische console kan dan ten onrechte geïnterpreteerd worden als een "
"teken dat het systeem hangt (gewoonlijk is het laatste bericht dat op de "
"console te zien is 'Booting Linux...'). Een mogelijke oplossing is om een "
"van de videokaarten fysiek te verwijderen. Een andere mogelijkheid is om een "
"van de kaarten uit te schakelen met behulp van een opstartparameter voor de "
"kernel. Als geen grafische uitvoer vereist of gewenst is, kan ook de seriële "
"console als alternatief gebruikt worden. Op sommige systemen kan het gebruik "
"van een seriële console automatisch geactiveerd worden door het toetsenbord "
"af te koppelen vooraleer het systeem opgestart wordt."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1704
#, no-c-format
msgid "Network Connectivity Hardware"
msgstr "Hardware voor verbinding met het netwerk"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1705
#, no-c-format
msgid ""
"Almost any network interface card (NIC) supported by the &arch-kernel; "
"kernel should also be supported by the installation system; drivers should "
"normally be loaded automatically. <phrase arch=\"x86\">This includes most "
"PCI/PCI-Express cards as well as PCMCIA/Express Cards on laptops.</phrase> "
"<phrase arch=\"i386\">Many older ISA cards are supported as well.</phrase>"
msgstr ""
"Zowat elke netwerkkaart (NIC) die door de kernel &arch-kernel; ondersteund "
"wordt, zou ook moeten ondersteund worden door het installatiesysteem. "
"Stuurprogramma's zouden normaal automatisch geladen moeten worden. <phrase "
"arch=\"x86\">Daaronder vallen de meeste PCI/PCI-Express-kaarten en de PCMCIA/"
"Express-kaarten van laptops.</phrase> <phrase arch=\"i386\">Ook veel oudere "
"ISA-kaarten worden ondersteund.</phrase>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1715
#, no-c-format
msgid ""
"This includes a lot of generic PCI cards (for systems that have PCI) and the "
"following NICs from Sun:"
msgstr ""
"Daaronder vallen een heleboel algemene PCI-kaarten (voor systemen met PCI) "
"en de volgende NIC's van Sun:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1721
#, no-c-format
msgid "Sun LANCE"
msgstr "Sun LANCE"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1726
#, no-c-format
msgid "Sun Happy Meal"
msgstr "Sun Happy Meal"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1731
#, no-c-format
msgid "Sun BigMAC"
msgstr "Sun BigMAC"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1736
#, no-c-format
msgid "Sun QuadEthernet"
msgstr "Sun QuadEthernet"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1741
#, no-c-format
msgid "MyriCOM Gigabit Ethernet"
msgstr "MyriCOM Gigabit Ethernet"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1748
#, no-c-format
msgid "The list of supported network devices is:"
msgstr "Dit is de lijst van ondersteunde netwerkapparaten:"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1753
#, no-c-format
msgid "Channel to Channel (CTC) and ESCON connection (real or emulated)"
msgstr ""
"De verbindingen Channel to Channel (CTC) en ESCON (reëel of geëmuleerd)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1758
#, no-c-format
msgid "OSA-2 Token Ring/Ethernet and OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO)"
msgstr "OSA-2 Token Ring/Ethernet en OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO)"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1763
#, no-c-format
msgid "OSA-Express in QDIO mode, HiperSockets and Guest-LANs"
msgstr "OSA-Express in QDIO modus, HiperSockets en Guest-LAN's"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1772
#, no-c-format
msgid ""
"On &arch-title;, most built-in Ethernet devices are supported and modules "
"for additional PCI and USB devices are provided."
msgstr ""
"Op &arch-title; worden de meeste ingebouwde ethernetapparaten ondersteund en "
"worden modules voorzien voor bijkomende PC- en USB-apparaten."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1777
#, no-c-format
msgid "ISDN is supported, but not during the installation."
msgstr "ISDN wordt ondersteund, maar niet tijdens de installatie."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1784
#, no-c-format
msgid "Wireless Network Cards"
msgstr "Draadloze netwerkkaarten"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1785
#, no-c-format
msgid ""
"Wireless networking is in general supported as well and a growing number of "
"wireless adapters are supported by the official &arch-kernel; kernel, "
"although many of them do require firmware to be loaded."
msgstr ""
"Ook draadloze netwerken worden over het algemeen ondersteund en een "
"toenemend aantal draadloze adapters worden ondersteund door de officiële "
"kernel &arch-kernel;, hoewel voor vele ervan firmware geladen moet worden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1792
#, no-c-format
msgid ""
"If firmware is needed, the installer will prompt you to load firmware. See "
"<xref linkend=\"loading-firmware\"/> for detailed information on how to load "
"firmware during the installation."
msgstr ""
"Indien er firmware nodig is, zal het installatieprogramma u vragen om die te "
"laden. Zie <xref linkend=\"loading-firmware\"/> voor gedetailleerde "
"informatie over hoe u tijdens de installatie firmware kunt laden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1797
#, no-c-format
msgid ""
"Wireless NICs that are not supported by the official &arch-kernel; kernel "
"can generally be made to work under &debian-gnu;, but are not supported "
"during the installation."
msgstr ""
"Draadloze NIC's die door de officiële kernel &arch-kernel; niet ondersteund "
"worden, kunt u over het algemeen wel onder &debian-gnu; laten functioneren, "
"maar worden tijdens de installatie niet ondersteund."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1802
#, no-c-format
msgid ""
"If there is a problem with wireless and there is no other NIC you can use "
"during the installation, it is still possible to install &debian-gnu; using "
"a full CD-ROM or DVD image. Select the option to not configure a network and "
"install using only the packages available from the CD/DVD. You can then "
"install the driver and firmware you need after the installation is completed "
"(after the reboot) and configure your network manually."
msgstr ""
"Indien er een probleem is met het draadloos netwerkapparaat en er geen "
"andere NIC beschikbaar is tijdens de installatie, kunt u &debian-gnu; nog "
"steeds installeren met een image van een volledige installatie-CD of -DVD. "
"Selecteer dan de optie om geen netwerk te configureren en installeer enkel "
"de pakketten die op de CD/DVD beschikbaar zijn. Als de installatie voltooid "
"is, kunt u dan (na het heropstarten van de computer) het stuurprogramma en "
"de firmware installeren die u nodig heeft en uw netwerk handmatig "
"configureren."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1812
#, no-c-format
msgid ""
"In some cases the driver you need may not be available as a &debian; "
"package. You will then have to look if there is source code available in the "
"internet and compile the driver yourself. How to do this is outside the "
"scope of this manual. <phrase arch=\"x86\">If no Linux driver is available, "
"your last resort is to use the <classname>ndiswrapper</classname> package, "
"which allows you to use a Windows driver.</phrase>"
msgstr ""
"In sommige gevallen kan het stuurprogramma dat u nodig heeft niet als "
"&debian;-pallet beschikbaar zijn. U zult dan moeten nagaan of er op internet "
"broncode beschikbaar is en er zelf het stuurprogramma mee compileren. Hoe u "
"dit moet doen valt buiten het bestek van deze handleiding. <phrase arch="
"\"x86\">Indien er geen Linuxstuurprogramma beschikbaar is, is uw laatste "
"toevlucht het pakket <classname>ndiswrapper</classname>, dat u toelaat om "
"een Windowsstuurprogramma te gebruiken.</phrase>"

#. Tag: title
#: hardware.xml:1826
#, no-c-format
msgid "Known Issues for &arch-title;"
msgstr "Gekende problemen voor &arch-title;"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1827
#, no-c-format
msgid ""
"There are a couple of issues with specific network cards that are worth "
"mentioning here."
msgstr ""
"Er zijn enkele problemen met specifieke netwerkkaarten die hier het "
"vermelden waard zijn."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1834
#, no-c-format
msgid "Conflict between tulip and dfme drivers"
msgstr "Conflict tussen tulip- en dfme-stuurprogramma's"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1836
#, no-c-format
msgid ""
"There are various PCI network cards that have the same PCI identification, "
"but are supported by related, but different drivers. Some cards work with "
"the <literal>tulip</literal> driver, others with the <literal>dfme</literal> "
"driver. Because they have the same identification, the kernel cannot "
"distinguish between them and it is not certain which driver will be loaded. "
"If this happens to be the wrong one, the NIC may not work, or work badly."
msgstr ""
"Er zijn verschillende PCI-netwerkkaarten met dezelfde PCI-identificatie die "
"echter ondersteund worden door weliswaar verwante, maar toch verschillende "
"stuurprogramma's. Sommige kaarten werken met het <literal>tulip</literal>-"
"stuurprogramma, andere met het <literal>dfme</literal>-sturprogramma. "
"Aangezien ze dezelfde identificatie hebben, kan de kernel er geen "
"onderscheid tussen maken en weet hij niet welk stuurprogramma hij moet "
"laden. Indien hij het verkeerde stuurprogramma laadt, kan het zijn dat de "
"NIC niet of slecht werkt."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1846
#, no-c-format
msgid ""
"This is a common problem on Netra systems with a Davicom (DEC-Tulip "
"compatible) NIC. In that case the <literal>tulip</literal> driver is "
"probably the correct one. You can prevent this issue by blacklisting the "
"wrong driver module as described in <xref linkend=\"module-blacklist\"/>."
msgstr ""
"Dit is een courant probleem op Netra-systemen met een Davicom (DEC-Tulip "
"compatibel) NIC. In dat geval is het <literal>tulip</literal>-stuurprogramma "
"wellicht het juiste. U kunt dit probleem voorkomen door de module met het "
"foute stuurprogramma op de zwarte lijst te plaatsen, zoals beschreven wordt "
"in <xref linkend=\"module-blacklist\"/>."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1854
#, no-c-format
msgid ""
"An alternative solution during the installation is to switch to a shell and "
"unload the wrong driver module using <userinput>modprobe -r "
"<replaceable>module</replaceable></userinput> (or both, if they are both "
"loaded). After that you can load the correct module using "
"<userinput>modprobe <replaceable>module</replaceable></userinput>. Note that "
"the wrong module may then still be loaded when the system is rebooted."
msgstr ""
"Een andere oplossing die tijdens de installatie toegepast kan worden is over "
"te schakelen naar een shell en het verkeerde stuurprogramma af te laden met "
"het commando <userinput>modprobe -r <replaceable>module</replaceable></"
"userinput> (of beide indien beide geladen zijn). Daarna kunt u de juiste "
"module laden met het commando <userinput>modprobe <replaceable>module</"
"replaceable></userinput>. Merk op dat de verkeerde module in dit geval nog "
"steeds geladen kan worden als het systeem opnieuw opgestart wordt."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1867
#, no-c-format
msgid "Sun B100 blade"
msgstr "Sun B100 blade"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1869
#, no-c-format
msgid ""
"The <literal>cassini</literal> network driver does not work with Sun B100 "
"blade systems."
msgstr ""
"Het netwerkstuurprogramma <literal>cassini</literal> werkt niet op Sun B100 "
"blade systemen."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1884
#, no-c-format
msgid "Braille Displays"
msgstr "Brailleleesregels"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1885
#, no-c-format
msgid ""
"Support for braille displays is determined by the underlying support found "
"in <classname>brltty</classname>. Most displays work under "
"<classname>brltty</classname>, connected via either a serial port, USB or "
"bluetooth. Details on supported braille devices can be found on the <ulink "
"url=\"&url-brltty;\"><classname>brltty</classname> website</ulink>. &debian-"
"gnu; &release; ships with <classname>brltty</classname> version &brlttyver;."
msgstr ""
"De ondersteuning voor brailleleesregels wordt bepaald door de onderliggende "
"ondersteuning die men in <classname>brltty</classname> aantreft. De meeste "
"leesregels werken onder <classname>brltty</classname> en kunnen ofwel via "
"een seriële poort, via USB of via bluetooth verbonden zijn. Meer informatie "
"over ondersteunde braille-apparaten vindt u op de <ulink url=\"&url-brltty;"
"\"><classname>brltty</classname>-website</ulink>. &debian-gnu; &release; "
"bevat <classname>brltty</classname> versie &brlttyver;."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1899
#, no-c-format
msgid "Hardware Speech Synthesis"
msgstr "Spraaksynthesehardware"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1900
#, no-c-format
msgid ""
"Support for hardware speech synthesis devices is determined by the "
"underlying support found in <classname>speakup</classname>. "
"<classname>speakup</classname> only supports integrated boards and external "
"devices connected to a serial port (no USB, serial-to-USB or PCI adapters "
"are supported). Details on supported hardware speech synthesis devices can "
"be found on the <ulink url=\"&url-speakup;\"><classname>speakup</classname> "
"website</ulink>. &debian-gnu; &release; ships with <classname>speakup</"
"classname> version &speakupver;."
msgstr ""
"De ondersteuning voor spraaksynthese-hardwareapparaten wordt bepaald door de "
"onderliggende ondersteuning die men aantreft in <classname>speakup</"
"classname>. <classname>speakup</classname> ondersteunt enkel geïntegreerde "
"borden en externe apparaten die aangekoppeld zijn aan een seriële poort (er "
"worden geen adapters ondersteund van het type USB, serieel-naar-USB of PCI). "
"Meer informatie over ondersteunde spraaksynthese-hardwareapparaten vindt u "
"op de <ulink url=\"&url-speakup;\"><classname>speakup</classname>-website</"
"ulink>. &debian-gnu; &release; bevat <classname>speakup</classname> versie "
"&speakupver;."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1920
#, no-c-format
msgid "Peripherals and Other Hardware"
msgstr "Randapparatuur en andere hardware"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1921
#, no-c-format
msgid ""
"&arch-kernel; supports a large variety of hardware devices such as mice, "
"printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, "
"most of these devices are not required while installing the system."
msgstr ""
"&arch-kernel; ondersteunt een grote variëteit van hardware-apparaten, zoals "
"muizen, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard- en USB-apparaten. "
"Maar de meeste van deze apparaten heeft u tijdens de installatie van het "
"systeem niet nodig."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1927
#, no-c-format
msgid ""
"USB hardware generally works fine. On some very old PC systems some USB "
"keyboards may require additional configuration (see <xref linkend=\"hardware-"
"issues\"/>). On modern PCs, USB keyboards and mice work without requiring "
"any specific configuration."
msgstr ""
"USB-hardware werkt over het algemeen goed. Op sommige heel oude PC-systemen "
"kunnen sommige USB-toetsenborden bijkomende configuratie vragen (zie <xref "
"linkend=\"hardware-issues\"/>). Op moderne PC's werken USB-toetsenborden en -"
"muizen zonder dat ze specifieke configuratie vereisen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1936
#, no-c-format
msgid ""
"Package installations from XPRAM and tape are not supported by this system. "
"All packages that you want to install need to be available on a DASD or over "
"the network using NFS, HTTP or FTP."
msgstr ""
"Het installeren van pakketten vanaf XPRAM of tape wordt door dit systeem "
"niet ondersteund. Alle pakketten die u wenst te installeren moeten "
"beschikbaar zijn op een DASD of moeten over het netwerk geïnstalleerd worden "
"via NFS, HTTP of FTP."

#. Tag: title
#: hardware.xml:1949
#, no-c-format
msgid "Devices Requiring Firmware"
msgstr "Apparaten waarvoor firmware vereist is"

#. Tag: para
#: hardware.xml:1950
#, no-c-format
msgid ""
"Besides the availability of a device driver, some hardware also requires so-"
"called <firstterm>firmware</firstterm> or <firstterm>microcode</firstterm> "
"to be loaded into the device before it can become operational. This is most "
"common for network interface cards (especially wireless NICs), but for "
"example some USB devices and even some hard disk controllers also require "
"firmware. With many graphics cards, basic functionality is available without "
"additional firmware, but the use of advanced features requires an "
"appropriate firmware file to be installed in the system."
msgstr ""
"Los van de beschikbaarheid van een apparaatstuurprogramma vereist sommige "
"hardware ook dat er zogenaamde <firstterm>firmware</firstterm> of "
"<firstterm>microcode</firstterm> naar het apparaat geladen wordt vooraleer "
"het operationeel kan worden. Dit komt meest voor bij netwerkkaarten of NIC's "
"(in het bijzonder draadloze NIC's), maar bijvoorbeeld sommige USB-apparaten "
"en zelfs sommige hardeschrijfcontrollers hebben ook firmware nodig. Voor "
"veel grafische kaarten is basisfunctionaliteit beschikbaar zonder bijkomende "
"firmware, maar om van de geavanceerde functies te kunnen genieten moet op "
"het systeem een bestand met de passende firmware geïnstalleerd worden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1961
#, no-c-format
msgid ""
"On many older devices which require firmware to work, the firmware file was "
"permanently placed in an EEPROM/Flash chip on the device itself by the "
"manufacturer. Nowadays most new devices do not have the firmware embedded "
"this way anymore, so the firmware file must be uploaded into the device by "
"the host operating system every time the system boots."
msgstr ""
"Op veel oudere apparaten die firmware nodig hebben om te werken, werd het "
"bestand met de firmware door de fabrikant permanent op een EEPROM/Flash-chip "
"op het apparaat zelf geplaatst. Tegenwoordig wordt bij nieuwe apparaten de "
"firmware niet langer op die manier ingebed, maar moet het bestand met de "
"firmware door het besturingssysteem van de computer in het apparaat geladen "
"worden telkens het systeem opstart."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1969
#, no-c-format
msgid ""
"In most cases firmware is non-free according to the criteria used by the "
"&debian-gnu; project and thus cannot be included in the main distribution or "
"in the installation system. If the device driver itself is included in the "
"distribution and if &debian-gnu; legally can distribute the firmware, it "
"will often be available as a separate package from the non-free section of "
"the archive."
msgstr ""
"In de meeste gevallen is firmware niet-vrij volgens de criteria die door het "
"&debian-gnu;-project gehanteerd worden en kan daarom niet opgenomen worden "
"in de hoofddistributie of in het installatiesysteem. Indien het "
"apparaatstuurprogramma zelf in de distributie opgenomen is en indien &debian-"
"gnu; de firmware wettelijk gezien mag verdelen, zal die vaak beschikbaar "
"zijn als een afzonderlijk pakket in de sectie 'non-free' van het archief."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1978
#, no-c-format
msgid ""
"However, this does not mean that such hardware cannot be used during an "
"installation. Starting with &debian-gnu; 5.0, &d-i; supports loading "
"firmware files or packages containing firmware from a removable medium, such "
"as a USB stick. See <xref linkend=\"loading-firmware\"/> for detailed "
"information on how to load firmware files or packages during the "
"installation."
msgstr ""
"Dit betekent evenwel niet dat dergelijke hardware niet gebruikt kan worden "
"tijdens een installatie. Vanaf &debian-gnu; 5.0 ondersteunt &d-i; het laden "
"vanuit een verwijderbaar medium, zoals een USB-stick, van firmware-bestanden "
"of pakketten met firmware. Zie <xref linkend=\"loading-firmware\"/> voor "
"bijkomende informatie over het laden van firmwarebestanden of -pakketten "
"tijdens de installatie."

#. Tag: para
#: hardware.xml:1987
#, no-c-format
msgid ""
"If the &d-i; prompts for a firmware file and you do not have this firmware "
"file available or do not want to install a non-free firmware file on your "
"system, you can try to proceed without loading the firmware. There are "
"several cases where a driver prompts for additional firmware because it may "
"be needed under certain circumstances, but the device does work without it "
"on most systems (this e.g. happens with certain network cards using the tg3 "
"driver)."
msgstr ""
"Indien &d-i; vraagt naar een firmwarebestand en u dat bestand niet bij de "
"hand heeft of geen niet-vrije firmware wilt installeren op uw systeem, kunt "
"u proberen om voort te gaan zonder de firmware te laden. Er zijn "
"verschillende gevallen waarin een stuurprogramma vraagt naar bijkomende "
"firmware omdat die onder bepaalde omstandigheden nodig is, maar waarbij het "
"apparaat ook daarzonder op de meeste systemen werkt (dit gebeurt "
"bijvoorbeeld bij sommige netwerkkaarten die het tg3-stuurprogramma "
"gebruiken)."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2004
#, no-c-format
msgid "Purchasing Hardware Specifically for GNU/&arch-kernel;"
msgstr "Hardware aankopen, specifiek voor GNU/&arch-kernel;"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2006
#, no-c-format
msgid ""
"There are several vendors, who ship systems with &debian; or other "
"distributions of GNU/Linux <ulink url=\"&url-pre-installed;\">pre-installed</"
"ulink>. You might pay more for the privilege, but it does buy a level of "
"peace of mind, since you can be sure that the hardware is well-supported by "
"GNU/Linux."
msgstr ""
"Verschillende leveranciers verkopen systemen met &debian; of een andere GNU/"
"Linux-distributie reeds <ulink url=\"&url-pre-installed;"
"\">voorgeïnstalleerd</ulink>. Misschien betaalt u iets meer voor dit "
"voorrecht, maar daarvoor krijgt u een grotere gemoedsrust in de plaats, "
"vermits u er zeker van kunt zijn dat de hardware goed ondersteund wordt door "
"GNU/Linux."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2014
#, no-c-format
msgid ""
"If you do have to buy a machine with Windows bundled, carefully read the "
"software license that comes with Windows; you may be able to reject the "
"license and obtain a rebate from your vendor. Searching the Internet for "
"<quote>windows refund</quote> may get you some useful information to help "
"with that."
msgstr ""
"Indien u een machine moet kopen met Windows voorgeïnstalleerd, leest u best "
"aandachtig de licentie van Windows. Misschien kunt u de licentieovereenkomst "
"weigeren en een korting bekomen bij uw leverancier. Op het internet een "
"opzoeking doen met het trefwoord <quote>windows refund</quote> "
"(terugbetaling windows) kan eventueel nuttige informatie opleveren om u "
"daarbij te helpen."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2022
#, no-c-format
msgid ""
"Whether or not you are purchasing a system with &arch-kernel; bundled, or "
"even a used system, it is still important to check that your hardware is "
"supported by the &arch-kernel; kernel. Check if your hardware is listed in "
"the references found above. Let your salesperson (if any) know that you're "
"shopping for a &arch-kernel; system. Support &arch-kernel;-friendly hardware "
"vendors."
msgstr ""
"Koopt u al dan niet een systeem met een voorgeïnstalleerde &arch-kernel; of "
"misschien zelfs een reeds gebruikt systeem, steeds is het belangrijk om na "
"te gaan of uw hardware ondersteund wordt door de kernel &arch-kernel;. Ga na "
"of er in de hiervoor vermelde referenties melding gemaakt wordt van uw "
"hardware. Laat de (eventuele) verkoper weten dat u op zoek bent naar een "
"systeem voor &arch-kernel;. Ondersteun &arch-kernel;-genegen "
"hardwareverkopers."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2033
#, no-c-format
msgid "Avoid Proprietary or Closed Hardware"
msgstr "Vermijd aan eigendomsrechten gebonden of gesloten hardware"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2034
#, no-c-format
msgid ""
"Some hardware manufacturers simply won't tell us how to write drivers for "
"their hardware. Others won't allow us access to the documentation without a "
"non-disclosure agreement that would prevent us from releasing the driver's "
"source code, which is one of the central elements of free software. Since we "
"haven't been granted access to usable documentation on these devices, they "
"simply won't work under &arch-kernel;."
msgstr ""
"Sommige hardwarefabrikanten weigeren eenvoudig de nodige informatie te geven "
"om een stuurprogramma voor hun hardware te kunnen schrijven. Anderen "
"weigeren de toegang tot die informatie zonder het aangaan van een "
"overeenkomst tot het niet-ontsluiten van die informatie, hetgeen ons "
"verhindt om de broncode van het stuurprogramma vrij te geven. En dat laatste "
"is één van de kernelementen van vrije software. Aangezien we voor dit soort "
"apparaten geen toegang krijgen tot bruikbare documentatie, zullen die "
"simpelweg ook niet werken met &arch-kernel;."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2044
#, no-c-format
msgid ""
"In many cases there are standards (or at least some de-facto standards) "
"describing how an operating system and its device drivers communicate with a "
"certain class of devices. All devices which comply to such a (de-"
"facto-)standard can be used with a single generic device driver and no "
"device-specific drivers are required. With some kinds of hardware (e.g. USB "
"<quote>Human Interface Devices</quote>, i.e. keyboards, mice, etc., and USB "
"mass storage devices like USB flash disks and memory card readers) this "
"works very well and practically every device sold in the market is standards-"
"compliant."
msgstr ""
"In veel gevallen bestaan er standaarden (of minstens sommige de facto "
"standaarden) die beschrijven hoe een besturingssysteem en zijn "
"apparaatstuurprogramma's communiceren met een bepaalde klasse van apparaten. "
"Alle apparaten die deze (de facto) standaard volgen, kunnen dan gebruikt "
"worden met een eenvoudig algemeen apparaatstuurprogramma, zonder dat er een "
"apparaatspecifiek stuurprogramma nodig is. Voor sommige groepen hardware "
"(bijvoorbeeld USB-<quote>interfaceapparaten</quote>, zoals toetsenborden "
"muizen, enz., en USB-apparaten voor massaopslag, zoals USB-sticks en "
"geheugenkaartlezers) functioneert dat heel goed en zo goed als elk apparaat "
"dat op de markt te verkrijgen is, beantwoordt aan die standaarden."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2056
#, no-c-format
msgid ""
"In other fields, among them e.g. printers, this is unfortunately not the "
"case. While there are many printers which can be addressed via a small set "
"of (de-facto-)standard control languages and therefore can be made to work "
"without problems in any operating system, there are quite a few models which "
"only understand proprietary control commands for which no usable "
"documentation is available and therefore either cannot be used at all on "
"free operating systems or can only be used with a vendor-supplied closed-"
"source driver."
msgstr ""
"Op andere gebieden, waaronder bijvoorbeeld printers, is dit spijtig genoeg "
"niet het geval. Hoewel er veel printers zijn die benaderd kunnen worden via "
"een beperkt aantal (de facto) standaard printerstuurtalen en om die reden "
"probleemloos onder om het even welk besturingssysteem kunnen werken, zijn er "
"heel wat modellen die enkel aan eigendomsrechten gebonden stuurcommando's "
"begrijpen, waarover geen bruikbare informatie beschikbaar is en om die reden "
"ofwel helemaal niet gebruikt kunnen worden met een vrij besturingssysteem of "
"enkel met behulp van een door de fabrikant geleverd stuurprogramma met niet "
"vrijgegeven broncode."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2067
#, no-c-format
msgid ""
"Even if there is a vendor-provided closed-source driver for such hardware "
"when purchasing the device, the practical lifespan of the device is limited "
"by driver availability. Nowadays product cycles have become short and it is "
"not uncommon that a short time after a consumer device has ceased "
"production, no driver updates get made available any more by the "
"manufacturer. If the old closed-source driver does not work anymore after a "
"system update, an otherwise perfectly working device becomes unusable due to "
"lacking driver support and there is nothing that can be done in this case. "
"You should therefore avoid buying closed hardware in the first place, "
"regardless of the operating system you want to use it with."
msgstr ""
"Hoewel er dan voor dergelijke hardware een door de fabrikant aangeleverd "
"stuurprogramma met gesloten broncode bestaat, is de praktische levensduur "
"van het apparaat beperkt tot de periode waarin een dergelijk stuurprogramma "
"beschikbaar blijft. Tegenwoordig is de levenscyclus van een product vaak "
"kort en is het niet ongebruikelijk dat kort nadat de productie van een "
"consumentenproduct stopgezet wordt, door de fabrikant ook geen updates van "
"het stuurprogramma meer geleverd worden. Indien het oude stuurprogramma met "
"gesloten broncode na een systeemupdate niet langer blijkt te werken, wordt "
"een nog perfect werkend apparaat plots onbruikbaar wegens een gebrek aan "
"ondersteuning voor het stuurprogramma en in een dergelijk geval valt daar "
"niets aan te verhelpen. Om die reden zou u in de eerste plaats moeten "
"trachten te vermijden om gesloten hardware aan te schaffen, ongeacht met "
"welk besturingssysteem u die wenst te gebruiken."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2080
#, no-c-format
msgid ""
"You can help improve this situation by encouraging manufacturers of closed "
"hardware to release the documentation and other resources necessary for us "
"to provide free drivers for their hardware."
msgstr ""
"U kunt helpen om deze situatie te verbeteren door fabrikanten van gesloten "
"hardware aan te sporen om de documentatie erover en andere noodzakelijke "
"bronnen vrij te geven, zodat wij vrije stuurprogramma's kunnen voorzien voor "
"hun hardware."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2095
#, no-c-format
msgid "Installation Media"
msgstr "Installatiemedia"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2097
#, no-c-format
msgid ""
"This section will help you determine which different media types you can use "
"to install &debian;. There is a whole chapter devoted to media, <xref "
"linkend=\"install-methods\"/>, which lists the advantages and disadvantages "
"of each media type. You may want to refer back to this page once you reach "
"that section."
msgstr ""
"Dit onderdeel kan u helpen bij het bepalen welke verschillende types media u "
"kunt gebruiken om &debian; te installeren. Er wordt een heel hoofdstuk "
"gewijd aan media, <xref linkend=\"install-methods\"/>, en daarin worden de "
"voor- en nadelen van elk mediatype besproken. Misschien wilt u naar deze "
"pagina teruggrijpen eens u toegekomen bent aan dat hoofdstuk."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2107
#, no-c-format
msgid "CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM"
msgstr "CD/DVD/BD"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2109
#, no-c-format
msgid "Installation from optical disc is supported for most architectures."
msgstr ""
"Voor de meeste architecturen bestaat er ondersteuning voor een installatie "
"vanaf een optische schijf."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2113
#, no-c-format
msgid ""
"On PCs SATA, IDE/ATAPI, USB and SCSI optical drives are supported, as are "
"FireWire devices that are supported by the ohci1394 and sbp2 drivers."
msgstr ""
"Op PC's worden SATA, IDE/ATAPI, USB en SCSI optische stations ondersteund, "
"evenals FireWire-apparaten die via de stuurprogramma's ohci1394 en sbp2 "
"ondersteund worden."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2130
#, no-c-format
msgid "USB Memory Stick"
msgstr "USB-geheugenstick"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2132
#, no-c-format
msgid ""
"USB flash disks a.k.a. USB memory sticks have become a commonly used and "
"cheap storage device. Most modern computer systems also allow booting the &d-"
"i; from such a stick. Many modern computer systems, in particular netbooks "
"and thin laptops, do not have an optical drive anymore at all and booting "
"from USB media is the standard way of installing a new operating system on "
"them."
msgstr ""
"USB-sticks, ook wel USB-geheugensticks genoemd, zijn een veelgebruikt en "
"goedkoop opslagmedium geworden. Op de meeste moderne computersystemen is het "
"ook mogelijk om &d-i; vanaf een USB-stick op te starten. Veel moderne "
"computersystemen en in het bijzonder netbooks en dunne laptops hebben niet "
"langer een optisch station en voor dat soort systemen is het opstarten vanaf "
"een USB-medium de standaardprocedure geworden om een nieuw besturingssysteem "
"erop te installeren."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2144
#, no-c-format
msgid "Network"
msgstr "Netwerk"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2146
#, no-c-format
msgid ""
"The network can be used during the installation to retrieve files needed for "
"the installation. Whether the network is used or not depends on the "
"installation method you choose and your answers to certain questions that "
"will be asked during the installation. The installation system supports most "
"types of network connections (including PPPoE, but not ISDN or PPP), via "
"either HTTP or FTP. After the installation is completed, you can also "
"configure your system to use ISDN and PPP."
msgstr ""
"Tijdens de installatie kan het netwerk gebruikt worden om bestanden op te "
"halen die nodig zijn voor de installatie. Of het netwerk gebruikt wordt of "
"niet, hangt af van de gekozen installatiemethode en van uw antwoord op "
"sommige vragen die tijdens de installatie gesteld worden. Het "
"installatiesysteem ondersteunt de meeste types netwerkverbindingen "
"(waaronder PPPoE, maar geen ISDN of PPP) via ofwel HTTP of FTP. Na het "
"beëindigen van de installatie kunt u uw systeem ook configureren om gebruik "
"te maken van ISDN of PPP."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2156
#, no-c-format
msgid ""
"You can also <emphasis>boot</emphasis> the installation system over the "
"network without needing any local media like CDs/DVDs or USB sticks. If you "
"already have a netboot-infrastructure available (i.e. you are already "
"running DHCP and TFTP services in your network), this allows an easy and "
"fast deployment of a large number of machines. Setting up the necessary "
"infrastructure requires a certain level of technical experience, so this is "
"not recommended for novice users. <phrase arch=\"mips;mipsel;mips64el\">This "
"is the preferred installation technique for &arch-title;.</phrase>"
msgstr ""
"U kunt het installatiesysteem ook over het netwerk <emphasis>opstarten</"
"emphasis>, zonder dat u een lokaal medium zoals een CD/DVD of een USB-stick "
"nodig heeft. Indien er reeds een infrastructuur aanwezig is om computers "
"over het netwerk op te starten (dit wil zeggen dat er in uw netwerk reeds "
"DHCP- en TFTP-diensten actief zijn), kunt u die gebruiken om snel en "
"gemakkelijk een groot aantal machines klaar te maken. Om de nodige "
"infrastructuur op te zetten is een zekere graad van technische "
"praktijkervaring vereist en daarom wordt dit niet aanbevolen voor beginnende "
"gebruikers. <phrase arch=\"mips;mipsel;mips64el\">Dit is de te verkiezen "
"installatietechniek voor &arch-title;.</phrase>"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2169
#, no-c-format
msgid ""
"Diskless installation, using network booting from a local area network and "
"NFS-mounting of all local filesystems, is another option."
msgstr ""
"Een schijfloze installatie, waarbij men over een lokaal netwerk opstart en "
"alle lokale bestandssystemen via NFS aankoppelt, is een andere mogelijkheid."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2178
#, no-c-format
msgid "Hard Disk"
msgstr "Harde schijf"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2180
#, no-c-format
msgid ""
"Booting the installation system directly from a hard disk is another option "
"for many architectures. This will require some other operating system to "
"load the installer onto the hard disk. This method is only recommended for "
"special cases when no other installation method is available."
msgstr ""
"Bij veel architecturen is het ook mogelijk om het installatiesysteem "
"rechtstreeks van een harde schijf op te starten. Daarvoor is het nodig dat "
"een ander besturingssysteem het installatieprogramma op de harde schijf "
"plaatst. Deze methode valt enkel aan te bevelen als geen enkele andere "
"methode beschikbaar is."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2187
#, no-c-format
msgid ""
"Although the &arch-title; does not allow booting from SunOS (Solaris), you "
"can install from a SunOS partition (UFS slices)."
msgstr ""
"Hoewel &arch-title; het niet toelaat om vanaf SunOS (Solaris) op te starten, "
"is installeren wel mogelijk vanaf een SunOS-partitie (UFS-schijf)."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2196
#, no-c-format
msgid "Un*x or GNU system"
msgstr "Un*x- of GNU-systeem"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2198
#, no-c-format
msgid ""
"If you are running another Unix-like system, you could use it to install "
"&debian-gnu; without using the &d-i; described in the rest of this manual. "
"This kind of install may be useful for users with otherwise unsupported "
"hardware or on hosts which can't afford downtime. If you are interested in "
"this technique, skip to the <xref linkend=\"linux-upgrade\"/>. This "
"installation method is only recommended for advanced users when no other "
"installation method is available."
msgstr ""
"Indien u een ander Unix-achtig systeem gebruikt, zou u het kunnen gebruiken "
"om &debian-gnu; te installeren zonder &d-i; te gebruiken zoals in het "
"vervolg van deze handleiding beschreven wordt. Een dergelijke "
"installatiemethode kan nuttig zijn voor gebruikers van anderszins niet-"
"ondersteunde hardware of van computers die niet uitgeschakeld mogen worden. "
"Indien u interesse heeft in deze techniek, ga dan verder naar <xref linkend="
"\"linux-upgrade\"/>. Deze installatiemethode wordt enkel aanbevolen voor "
"gevorderde gebruikers in het geval er geen andere installatiemethode "
"beschikbaar is."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2211
#, no-c-format
msgid "Supported Storage Systems"
msgstr "Ondersteunde opslagsystemen"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2213
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; installer contains a kernel which is built to maximize the "
"number of systems it runs on."
msgstr ""
"Het installatieprogramma van &debian; bevat een kernel die gecompileerd is "
"om op een maximaal aantal systemen te kunnen werken."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2217
#, no-c-format
msgid ""
"Generally, the &debian; installation system includes support for IDE (also "
"known as PATA) drives, SATA and SCSI controllers and drives, USB, and "
"FireWire. The supported file systems include FAT, Win-32 FAT extensions "
"(VFAT) and NTFS."
msgstr ""
"Algemeen biedt het installatiesysteem van &debian; ondersteuning voor IDE-"
"(ook bekend als PATA)schijven, SATA- en SCSI-controllers en -schijven, USB "
"en FireWire. Tot de ondersteunde bestandssystemen behoren FAT, Win-32 FAT-"
"uitbreidingen (VFAT) en NTFS."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2234
#, no-c-format
msgid ""
"Any storage system supported by the Linux kernel is also supported by the "
"boot system. The following SCSI drivers are supported in the default kernel: "
"<itemizedlist> <listitem><para> Sparc ESP </para></listitem> "
"<listitem><para> PTI Qlogic,ISP </para></listitem> <listitem><para> Adaptec "
"AIC7xxx </para></listitem> <listitem><para> NCR and Symbios 53C8XX </para></"
"listitem> </itemizedlist> IDE systems (such as the UltraSPARC 5) are also "
"supported. See <ulink url=\"&url-sparc-linux-faq;\">Linux for SPARC "
"Processors FAQ</ulink> for more information on SPARC hardware supported by "
"the Linux kernel."
msgstr ""
"Elk opslagsysteem dat door de Linuxkernel ondersteund wordt, wordt ook "
"ondersteund door het opstartsysteem. De volgende SCSI-stuurprogramma's "
"worden door de standaardkernel ondersteund: <itemizedlist> <listitem><para> "
"Sparc ESP </para></listitem> <listitem><para> PTI Qlogic,ISP </para></"
"listitem> <listitem><para> Adaptec AIC7xxx </para></listitem> "
"<listitem><para> NCR en Symbios 53C8XX </para></listitem> </itemizedlist> "
"IDE-systemen (zoals de UltraSPARC 5) worden ook ondersteund. Zie de <ulink "
"url=\"&url-sparc-linux-faq;\">Linux for SPARC Processors FAQ</ulink> voor "
"bijkomende informatie over SPARC-hardware die door de Linuxkernel "
"ondersteund wordt."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2279
#, no-c-format
msgid ""
"Any storage system supported by the Linux kernel is also supported by the "
"boot system."
msgstr ""
"Elk opslagsysteem dat door de Linuxkernel ondersteund wordt, wordt ook "
"ondersteund door het opstartsysteem."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2284
#, no-c-format
msgid ""
"Any storage system supported by the Linux kernel is also supported by the "
"boot system. This means that FBA and ECKD DASDs are supported with the old "
"Linux disk layout (ldl) and the new common S/390 disk layout (cdl)."
msgstr ""
"Elk opslagsysteem dat door de Linuxkernel ondersteund wordt, wordt ook "
"ondersteund door het opstartsysteem. Dit houdt in dat FBA en ECKD DASD's "
"ondersteund worden met de oude schijfindeling van Linux (old Linux disk "
"layout - ldl) en de nieuwe algemene S/390 schijfindeling (common S/390 disk "
"layout - cdl)."

#. Tag: title
#: hardware.xml:2301
#, no-c-format
msgid "Memory and Disk Space Requirements"
msgstr "Vereisten inzake geheugen en schijfruimte"

#. Tag: para
#: hardware.xml:2303
#, no-c-format
msgid ""
"You must have at least &minimum-memory; of memory and &minimum-fs-size; of "
"hard disk space to perform a normal installation. Note that these are fairly "
"minimal numbers. For more realistic figures, see <xref linkend=\"minimum-"
"hardware-reqts\"/>."
msgstr ""
"U heeft minstens &minimum-memory; geheugen nodig en minimum-fs-size; "
"schijfruimte om een normale installatie te kunnen uitvoeren. Merk op dat dit "
"behoorlijk minimale hoeveelheden zijn. Raadpleeg voor meer realistische "
"cijfers <xref linkend=\"minimum-hardware-reqts\"/>."

#. Tag: para
#: hardware.xml:2310
#, no-c-format
msgid ""
"Installation on systems with less memory<footnote condition=\"gtk\"> <para> "
"Installation images that support the graphical installer require more memory "
"than images that support only the textual installer and should not be used "
"on systems with less than &minimum-memory; of memory. If there is a choice "
"between booting the text-based and the graphical installer, the former "
"should be selected on such systems. </para> </footnote> or disk space "
"available may be possible but is only advised for experienced users."
msgstr ""
"De installatie op systemen met minder geheugen<footnote condition=\"gtk\"> "
"<para> Installatie-images die het grafische installatieprogramma "
"ondersteunen hebben meer geheugen nodig dan images die enkel het tekstueel "
"installatieprogramma ondersteunen en moeten niet gebruikt worden op systemen "
"met minder geheugen dan &minimum-memory;. Indien u de keuze heeft tussen het "
"opstarten van het tekstueel of het grafische installatieprogramma, zou u op "
"dergelijke systemen het eerste moeten kiezen. </para> </footnote> of minder "
"schijfruimte kan mogelijk zijn, maar wordt enkel aangeraden aan ervaren "
"gebruikers."

Reply to: