[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

In bijlage de bijgewerkte vertaling van de met dpkg gerelateerde
handleidingen.
De huidige vertaling werd ingrijpend bijgewerkt, wat een verschillenbestand
oplevert dat groter is dan het eigenlijke po-bestand. Daarom werd het diff-
bestand weggelaten.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: dpkg_1.20.5_nl.po.gz
Description: application/gzip


Reply to: