[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://dpkgDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van het programma dpkg.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of dpkg.
# Copyright © 1994-2016 Dpkg Developers
# This file is distributed under the same license as the dpkg package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.19.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-08 05:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-21 22:43+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#: lib/dpkg/ar.c
msgid "failed to fstat archive"
msgstr "kan status van archief niet opvragen"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "failed to read archive '%.255s'"
msgstr "kan niet lezen uit archief '%.255s'"

#: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to create '%.255s'"
msgstr "kan '%.255s' niet aanmaken"

#: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
#: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "kan bestand '%s' niet sluiten"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
"ongeldig teken '%c' in grootte van element '%.16s' van archief '%.250s'"

#: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "kan het bestand '%s' niet wegschrijven"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "ar member name '%s' length too long"
msgstr "de naam '%s' van het ar-element is te lang"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "ar member size %jd too large"
msgstr "de omvang %jd van het ar-element is te groot"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "er werd een beschadigde ar-kop voor '%s' gemaakt"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "kon status van bestand (%s) van ar-elementen niet opvragen met fstat"

#: lib/dpkg/ar.c
#, c-format
msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
msgstr "kan bestand (%s) van ar-elementen niet toevoegen aan '%s': %s"

#: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
msgid "may not be empty string"
msgstr "mag geen lege tekenreeks zijn"

#: lib/dpkg/arch.c
msgid "must start with an alphanumeric"
msgstr "moet beginnen met een alfanumeriek teken"

#: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
#, c-format
msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
msgstr ""
"teken `%c' is niet toegestaan (enkel letters, cijfers en de tekens '%s')"

#: lib/dpkg/arch.c
msgctxt "architecture"
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"

#: lib/dpkg/arch.c
msgctxt "architecture"
msgid "<empty>"
msgstr "<leeg>"

#: lib/dpkg/arch.c
msgid "error writing to architecture list"
msgstr "fout bij schrijven naar de lijst van architecturen"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "cannot create base directory for %s"
msgstr "kan basismap voor %s aanmaken"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "unable to create new file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet aanmaken"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "unable to write new file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet wegschrijven"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "unable to flush new file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet doorspoelen"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "unable to sync new file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet synchroniseren"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "unable to close new file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand `%.250s' niet sluiten"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "error removing old backup file '%s'"
msgstr "fout bij het verwijderen van oud back-upbestand '%s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "error creating new backup file '%s'"
msgstr "fout bij het aanmaken van nieuw back-upbestand '%s'"

#: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c lib/dpkg/triglib.c
#: src/remove.c
#, c-format
msgid "cannot remove '%.250s'"
msgstr "kan '%.250s' niet verwijderen"

#: lib/dpkg/atomic-file.c
#, c-format
msgid "error installing new file '%s'"
msgstr "fout bij installeren van nieuw bestand '%s'"

#: lib/dpkg/buffer.c
msgid "failed to write"
msgstr "schrijven is mislukt"

#: lib/dpkg/buffer.c
msgid "failed to read"
msgstr "lezen is mislukt"

#: lib/dpkg/buffer.c
msgid "unexpected end of file or stream"
msgstr "onverwacht einde van bestand of stroom"

#: lib/dpkg/buffer.c
msgid "failed to seek"
msgstr "zoekbewerking mislukte"

#: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "%s (%s) kan niet uitgevoerd worden"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: pass-through copy error: %s"
msgstr "%s: kopieerfout bij het doorgeven: %s"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: fout bij het koppelen van invoer aan gzip-stroom"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: interne leesfout van gzip: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: interne schrijffout van gzip"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: %s"
msgstr "%s: interne leesfout van gzip: %s"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: fout bij het koppelen van uitvoer aan gzip-stroom"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: interne leesfout van gzip"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: interne schrijffout van gzip: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: interne schrijffout van gzip: %s"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: fout bij het koppelen van invoer aan bzip2-stroom"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: interne leesfout van bzip2: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: interne schrijffout van bzip2"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: fout bij het koppelen van uitvoer aan bzip2-stroom"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: interne leesfout van bzip2"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: interne schrijffout van bzip2: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "onverwachte fout van bzip2"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "internal error (bug)"
msgstr "interne fout (bug)"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "memory usage limit reached"
msgstr "limiet van geheugengebruik werd bereikt"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unsupported compression preset"
msgstr "voorinstelling van onbekend compressietype"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unsupported options in file header"
msgstr "onbekende opties in bestandskop"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "compressed data is corrupt"
msgstr "gecomprimeerde gegevens zijn beschadigd"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unexpected end of input"
msgstr "onverwacht invoereinde"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "file format not recognized"
msgstr "bestandsformaat niet herkend"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unsupported type of integrity check"
msgstr "onbekend type integriteitstoets"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: lzma read error"
msgstr "%s: leesfout van lzma"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: lzma write error"
msgstr "%s: schrijffout van lzma"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: lzma close error"
msgstr "%s: sluitfout van lzma"

#: lib/dpkg/compress.c
#, c-format
msgid "%s: lzma error: %s"
msgstr "%s: fout van lzma: %s"

#: lib/dpkg/compress.c
msgid "unknown compression strategy"
msgstr "onbekende compressiestrategie"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"de map met bijwerkingen bevat bestand `%.250s' met een te lange naam (lengte="
"%d, max=%d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"de map met bijwerkingen bevat bestanden met namen van verschillende lengte "
"(zowel %d als %d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "cannot create the dpkg updates directory %s"
msgstr "kan de map %s met dpkg-updates niet maken"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
msgstr "kan map `%.255s' met bijwerkingen niet doorzoeken"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "kon ingebouwd bijwerkingenbestand %.255s niet verwijderen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "kan %.250s niet opvullen met vulsel"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "kan %.250s niet doorspoelen na opvulling"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "kan niet naar het begin van %.250s gaan na opvulling"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to check lock file for dpkg database directory %s"
msgstr ""
"kan het vergrendelingsbestand voor de dpkg-databasemap %s niet controleren"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to open/create dpkg frontend lock for directory %s"
msgstr "kan de frontend-vergrendeling voor map %s niet openen/aanmaken"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to open/create dpkg database lock file for directory %s"
msgstr ""
"kan het dpkg-databasevergrendelingsbestand voor map %s niet openen/aanmaken"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "you do not have permission to lock the dpkg database directory %s"
msgstr ""
"u heeft niet de benodigde rechten om de dpkg-databasemap %s te vergrendelen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
msgid "dpkg frontend lock"
msgstr "dpkg-frontendvergrendeling"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
msgid "dpkg database lock"
msgstr "dpkg-databasevergrendeling"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "deze bewerking kan alleen uitgevoerd worden door de systeembeheerder"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "cannot create the dpkg database directory %s"
msgstr "kan de dpkg-databasemap %s niet aanmaken"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to access the dpkg database directory %s"
msgstr "kan dpkg-databasemap %s niet benaderen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "required read/write access to the dpkg database directory %s"
msgstr "lees- en schrijftoegang tot de dpkg-databasemap %s is vereist"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "kon mijn eigen bijwerkingenbestand %.255s niet verwijderen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet wegschrijven"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet doorspoelen"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
msgstr "kan niet afkappen voor de nieuwe status van '%.250s'"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet synchroniseren"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet afsluiten"

#: lib/dpkg/dbmodify.c
#, c-format
msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet installeren"

#: lib/dpkg/db-ctrl-access.c
#, c-format
msgid "unable to check existence of '%.250s'"
msgstr "kan het bestaan van '%.250s' niet verifiëren"

#: lib/dpkg/db-ctrl-access.c lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
msgid "cannot read info directory"
msgstr "kan infomap niet lezen"

#: lib/dpkg/db-ctrl-format.c src/unpack.c
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "fout bij openen van %.250s"

#: lib/dpkg/db-ctrl-format.c
#, c-format
msgid "corrupt info database format file '%s'"
msgstr "beschadigd opmaakbestand '%s' van de infodatabase"

#: lib/dpkg/db-ctrl-format.c
#, c-format
msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
msgstr ""
"opmaak van infodatabase (%d) bevat fouten of is te nieuw; probeer het met "
"een nieuwere versie van dpkg"

#: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
#, c-format
msgid "info file %s/%s not associated to any package"
msgstr "infobestand %s/%s aan geen enkel pakket gekoppeld"

#: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c src/archives.c
#, c-format
msgid "error creating hard link '%.255s'"
msgstr "fout bij het maken van de vaste koppeling '%.255s'"

#: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
#, c-format
msgid "error while writing '%s'"
msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"

#: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft geen afsluitend regeleinde"

#: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft een ontbrekende waarde"

#: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
msgstr ""
"controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft een ontbrekend "
"waardescheidingsteken"

#: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' bevat een lege bestandsnaam"

#: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
#, c-format
msgid "loading control file '%s' for package '%s'"
msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' wordt geladen"

#: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "kon omleidingenbestand niet openen"

#: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "kon de status van het omleidingenbestand niet opvragen"

#: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
msgstr "tegenstrijdige omleidingen waarbij '%.250s' of '%.250s' betrokken zijn"

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
#, c-format
msgid "loading files list file for package '%s'"
msgstr "bestand met de bestandenlijst van pakket '%s' wordt geladen"

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
#, c-format
msgid ""
"files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
"currently installed"
msgstr ""
"bestand met de lijst bestanden van pakket'%.250s' ontbreekt; aangenomen\n"
"wordt dat het pakket momenteel geen geïnstalleerde bestanden heeft"

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr ""
"bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' heeft geen afsluitend "
"regeleinde"

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
msgstr ""
"bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' bevat een lege "
"bestandsnaam"

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Database wordt ingelezen ... "

#: lib/dpkg/db-fsys-files.c
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "%d bestand of map momenteel geïnstalleerd.)\n"
msgstr[1] "%d bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)\n"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid "invalid statoverride uid %s"
msgstr "ongeldige statusmodificatie-uid %s"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid "invalid statoverride gid %s"
msgstr "ongeldige statusmodificatie-gid %s "

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid "invalid statoverride mode %s"
msgstr "ongeldige statusmodificatie-modus %s"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "failed to open statoverride file"
msgstr "kan statusmodificatie-bestand niet openen"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "failed to fstat statoverride file"
msgstr "kan de status van het statusmodificatie-bestand niet opvragen"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid "reading statoverride file '%.250s'"
msgstr "statusmodificatie-bestand '%.250s' wordt gelezen"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "statoverride file is missing final newline"
msgstr "het afsluitende regeleinde ontbreekt in het statusmodificatie-bestand"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "statoverride file contains empty line"
msgstr "statusmodificatie-bestand bevat een lege regel"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "syntax error in statoverride file"
msgstr "syntaxisfout in het statusmodificatie-bestand"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid ""
"unknown system user '%s' in statoverride file; the system user got removed\n"
"before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you\n"
"can remove the override manually with %s"
msgstr ""
"onbekende systeemgebruiker '%s' in het statusmodificatie-bestand; de\n"
"systeemgebruiker werd voor de modificatie verwijderd. Dit is\n"
"hoogstwaarschijnlijk een verpakkingsbug. Om de zaak te herstellen kunt u\n"
"de modificatie handmatig verwijderen met %s"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
msgid "unexpected end of line in statoverride file"
msgstr "onverwacht regeleinde in het statusmodificatie-bestand"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid ""
"unknown system group '%s' in statoverride file; the system group got "
"removed\n"
"before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you\n"
"can remove the override manually with %s"
msgstr ""
"onbekende systeemgroep '%s' in het statusmodificatie-bestand; de\n"
"systeemgroep werd voor de modificatie verwijderd. Dit is\n"
"hoogstwaarschijnlijk een verpakkingsbug. Om de zaak te herstellen kunt u de "
"modificatie handmatig verwijderen met %s"

#: lib/dpkg/db-fsys-override.c
#, c-format
msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
msgstr "er zijn meerdere statusmodificaties voor bestand '%.250s'"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version with too big major component"
msgstr "formaat van het versienummer bevat een te hoge hoofdversiecomponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version with empty major component"
msgstr "formaat van het versienummer bevat een lege hoofdversiecomponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version has no dot"
msgstr "formaat van het versienummer bevat geen punt"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version with too big minor component"
msgstr "formaat van het versienummer bevat een te hoge onderversiecomponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version with empty minor component"
msgstr "formaat van het versienummer bevat een lege onderversiecomponent"

#: lib/dpkg/deb-version.c
msgid "format version followed by junk"
msgstr "formaat van het versienummer eindigt met rommel"

#: lib/dpkg/dir.c
#, c-format
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "kan bestandsindicator voor map '%s' niet verkrijgen"

#: lib/dpkg/dir.c
#, c-format
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "kan map '%s' niet synchroniseren"

#: lib/dpkg/dir.c
#, c-format
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "kan map '%s' niet openen"

#: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kan bestand '%s' niet openen"

#: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
#: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "kan bestand '%s' niet synchroniseren"

#: lib/dpkg/dump.c
#, c-format
msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
msgstr "wegschrijven van details van '%.50s' naar '%.250s' is mislukt"

#: lib/dpkg/dump.c
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "kan geen buffer instellen op databasebestand %s"

#: lib/dpkg/dump.c
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr ""
"het schrijven van databaserecord %s over '%.50s' naar '%.250s' is mislukt"

#: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
msgid "error"
msgstr "fout"

#: lib/dpkg/ehandle.c
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s: %s%s:%s\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s%s%s: %s%s:%s\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "geen geheugen meer voor een nieuwe foutcontext"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "error while cleaning up"
msgstr "fout tijdens opruimen"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "too many nested errors during error recovery"
msgstr "te veel geneste fouten tijdens foutherstel"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "geen geheugen meer voor een nieuw opschoningsitem"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "geen geheugen meer voor een nieuw opschoningsitem met veel argumenten"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
msgstr "onherstelbare fatale fout; er wordt gestopt"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "outside error context, aborting"
msgstr "buiten de foutcontext; er wordt gestopt"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "an error occurred with no error handling in place"
msgstr ""
"er is een fout opgetreden zonder dat er een foutafhandeling is uitgevoerd"

#: lib/dpkg/ehandle.c
msgid "internal error"
msgstr "interne fout"

#: lib/dpkg/fields.c
msgid "is missing a value"
msgstr "mist een waarde"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "has invalid value '%.50s'"
msgstr "heeft de ongeldige waarde '%.50s'"

#: lib/dpkg/fields.c
msgid "has trailing junk"
msgstr "heeft rommel achteraan"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "invalid package name in '%s' field: %s"
msgstr "ongeldige pakketnaam in veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "empty archive details '%s' field"
msgstr "leeg veld '%s' met archiefdetails"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "archive details '%s' field not allowed in status file"
msgstr "veld '%s' met de archiefdetails niet toegestaan in statusbestand"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "too many values in archive details '%s' field (compared to others)"
msgstr ""
"te veel waarden in veld '%s' met de archiefdetails (vergeleken met andere)"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "too few values in archive details '%s' field (compared to others)"
msgstr ""
"te weinig waarden in veld '%s' met de archiefdetails (vergeleken met andere)"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "boolean (yes/no) '%s' field: %s"
msgstr "booleaans (yes/no) veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "quadstate (foreign/allowed/same/no) '%s' field: %s"
msgstr "vierstatusveld (foreign/allowed/same/no) '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid architecture name in '%s' field: %s"
msgstr "'%s' is geen geldige naam voor een architectuur in veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "word in '%s' field: %s"
msgstr "woord in het veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
msgstr "waarde voor veld '%s' is niet toegestaan in deze context"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "first (want) word in '%s' field: %s"
msgstr "eerste woord (want) in het veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "second (error) word in '%s' field: %s"
msgstr "tweede woord (error) in het veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "third (status) word in '%s' field: %s"
msgstr "derde woord (status) in het veld '%s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' field value '%.250s'"
msgstr "waarde '%.250s' voor veld '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "obsolete '%s' field used"
msgstr "verouderd veld '%s' gebruikt"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "value for '%s' field has malformed line '%.*s'"
msgstr "waarde voor veld '%s' heeft een verkeerd opgemaakte regel '%.*s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "value for '%s' field has line starting with non-space '%c'"
msgstr ""
"waarde voor veld '%s' heeft een regel die niet begint met een spatie '%c'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "root or empty directory listed as a conffile in '%s' field"
msgstr ""
"hoofd- of lege map wordt genoemd als een configuratiebestand in veld '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"veld '%s', ontbrekende pakketnaam, of rommel waar een pakketnaam werd "
"verwacht"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
msgstr "veld '%s', ongeldige pakketnaam '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
"expected"
msgstr ""
"veld '%s', ontbrekende architectuurbenaming, of rommel waar een "
"architectuurnaam werd verwacht"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s': ongeldige architectuurbenaming "
"'%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
" foute versie-relatie %c%c"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s':\n"
" '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
" '%c' is verouderd, gebruik liever '%c=' of '%c%c'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
" impliciete exacte overeenkomst in versienummer, gebruik liever '='"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
msgstr "enkel exacte versies mogen gebruikt worden voor het veld '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
" versiewaarde begint met een niet-alfanumeriek teken, voeg liever een spatie "
"toe"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie niet afgesloten"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c' instead of '%c'"
msgstr ""
"veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie bevat '%c' in plaats van '%c'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version '%s'"
msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
msgstr "veld '%s', syntaxisfout na verwijzing naar pakket '%.255s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "alternatives ('|') not allowed in '%s' field"
msgstr "alternatieven ('|') niet toegestaan in veld '%s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
msgstr "ongeldig naam voor in de wacht staande trigger '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
msgstr "dubbele in de wacht staande trigger '%.255s'"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
msgstr "ongeldige pakketnaam in verwachte trigger '%.255s': %s"

#: lib/dpkg/fields.c
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
msgstr "verwacht triggerpakket '%.255s' in het dubbel"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "kan status van bronbestand '%.250s' niet opvragen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "kan de eigenaar van doelbestand '%.250s' niet veranderen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "kan de modus van het doelbestand '%.250s' niet instellen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "cannot stat %s"
msgstr "kan de status van %s niet opvragen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "%s is not a regular file"
msgstr "%s is geen gewoon bestand"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "kan %s niet lezen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan %s niet openen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "kan %s niet ontgrendelen"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "kan de vergrendelingsstatus van bestand '%s' niet nagaan"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "unable to lock %s"
msgstr "kan %s niet vergrendelen"

#: lib/dpkg/file.c
msgid ""
"Note: removing the lock file is always wrong, and can end up damaging the\n"
"locked area and the entire system. See <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/";
"FAQ>."
msgstr ""
"Opmerking: het grendelbestand verwijderen is steeds fout en kan leiden tot "
"een\n"
"beschadigd grendelgebied en het volledige systeem. Zie <https://wiki.debian.";
"org/Teams/Dpkg/FAQ>."

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid ""
"%s was locked by another process\n"
"%s"
msgstr ""
"%s werd vergrendeld door een ander proces\n"
"%s"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid ""
"%s was locked by another process with pid %d\n"
"%s"
msgstr ""
"%s werd vergrendeld door een ander proces met pid %d\n"
"%s"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "cannot open file %s"
msgstr "kan bestand %s niet openen"

#: lib/dpkg/file.c
msgid "pager to show file"
msgstr "pagineringsprogramma om bestand weer te geven"

#: lib/dpkg/file.c
#, c-format
msgid "cannot write file %s into the pager"
msgstr "kan bestand %s niet naar het pagineringsprogramma schrijven"

#: lib/dpkg/log.c
#, c-format
msgid "could not open log '%s': %s"
msgstr "kon logbestand '%s' niet openen: %s"

#: lib/dpkg/log.c
#, c-format
msgid "cannot write to log file '%s': %s"
msgstr "kan niet schrijven naar logbestand '%s': %s"

#: lib/dpkg/log.c
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<bestandsindicator van pakketstatus en voortgang>"

#: lib/dpkg/log.c
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "kan niet schrijven naar statusbestandsindicator %d"

#: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "geheugen toewijzen is mislukt"

#: lib/dpkg/mlib.c
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "dup op bestandsindicator %d is mislukt"

#: lib/dpkg/mlib.c
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "dup op std%s is mislukt"

#: lib/dpkg/mlib.c
msgid "failed to create pipe"
msgstr "aanmaken van pijp is mislukt"

#: lib/dpkg/mlib.c
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"

#: lib/dpkg/mlib.c
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "kan de opties van de bestandsindicator voor %.250s niet lezen"

#: lib/dpkg/mlib.c
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "kan de optie close-on-exec voor %.250s niet instellen"

#: lib/dpkg/options-parsers.c
#, c-format
msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
msgstr "--%s vereist een geldige pakketnaam, maar '%.250s' is dat niet: %s"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "configuratiefout: %s:%d: %s"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "kon configuratiebestand '%.255s' niet openen om te lezen: %s"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "aanhalingstekens niet gesloten in '%s'"

#: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "onbekende optie '%s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "'%s' verwacht een waarde"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "'%s' verwacht geen waarde"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "read error in configuration file '%.255s'"
msgstr "leesfout in configuratiebestand '%.255s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "error closing configuration file '%.255s'"
msgstr "fout bij sluiten van configuratiebestand '%.255s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "fout bij openen van configuratiemap '%s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "onbekende optie --%s"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "optie --%s verwacht een waarde"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "optie --%s verwacht geen waarde"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "onbekende optie -%c"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "optie -%c verwacht een waarde"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "optie -%c verwacht geen waarde"

#: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
msgstr "ongeldig geheel getal voor --%s: '%.250s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
msgstr "ongeldig getal voor -%c: '%.250s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'"
msgstr "verouderde optie '--%s'"

#: lib/dpkg/options.c
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "tegenstrijdige acties -%c (--%s) en -%c (--%s)"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "duplicate value for '%s' field"
msgstr "dubbele waarde voor veld '%s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
msgstr "door gebruiker gedefinieerde veldnaam '%.*s' is te kort"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
msgstr "dubbele waarde voor door gebruiker gedefinieerd veld '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
#, c-format
msgid "missing '%s' field"
msgstr "ontbrekend veld '%s'"

#: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
#, c-format
msgid "empty value for '%s' field"
msgstr "lege waarde voor veld '%s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has '%s' field but is missing architecture"
msgstr "pakket bevat veld '%s' maar de architectuur ontbreekt"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has '%s' field but is architecture '%s'"
msgstr "pakket bevat veld '%s' maar is van het architectuurtype '%s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "'%s' field present for package with inappropriate '%s' field"
msgstr "veld '%s' aanwezig voor pakket met ongepast veld '%s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "de status van het pakket is %s maar er wordt op triggers gewacht"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has status %s but no triggers awaited"
msgstr "de status van het pakket is %s maar er wordt niet op triggers gewacht"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "de status van het pakket is %s maar er staan triggers in de wacht"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has status %s but no triggers pending"
msgstr "de status van het pakket is %s maar er staan geen triggers in de wacht"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "package has status %s and has conffiles, forgetting them"
msgstr ""
"het pakket heeft status %s en het heeft configuratiebestanden. Ze worden "
"vergeten"

#: lib/dpkg/parse.c
msgid ""
"multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
"an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"meerdere exemplaren van pakketten die niet samen geïnstalleerd kunnen "
"worden, zijn aanwezig; hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een opwaardering "
"vanuit een niet-officiële dpkg"

#: lib/dpkg/parse.c
msgid ""
"mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
"probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"een gemengd geheel van pakketten die niet en wel samen geïnstalleerd mogen "
"worden is aanwezig; hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een opwaardering "
"vanuit een niet-officiële dpkg"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid ""
"package %s (%s) with field '%s: %s' is not co-installable with %s which has "
"multiple installed instances"
msgstr ""
"pakket %s (%s) met veld '%s: %s' mag niet samen geïnstalleerd worden met %s "
"waarvan meerdere exemplaren geïnstalleerd zijn"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
msgstr ""
"fout bij het openen van bestand '%.255s' met pakketinformatie om er uit te "
"lezen"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "can't stat package info file '%.255s'"
msgstr "kan status van bestand '%.255s' met pakketinformatie niet opvragen"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "reading package info file '%s': %s"
msgstr "er wordt gelezen uit bestand '%s' met pakketinformatie: %s"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
msgstr "kan bestand '%.255s' met pakketinformatie niet met mmap laden"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "er wordt gelezen uit bestand '%.255s' met pakketinformatie"

#: lib/dpkg/parse.c
msgid "empty field name"
msgstr "lege veldnaam"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
msgstr "veldnaam '%.*s' mag niet beginnen met een koppelteken"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "end of file after field name '%.*s'"
msgstr "einde bestand na veldnaam '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "newline in field name '%.*s'"
msgstr "nieuwe regel in veldnaam '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
msgstr "MSDOS bestandseinde (^Z) in veldnaam '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
msgstr "veldnaam '%.*s' moet gevolgd worden door een dubbele punt"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
msgstr ""
"bestandseinde komt voor de waarde van veld '%.*s' (ontbrekende afsluitende "
"nieuwe regel)"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
msgstr ""
"MSDOS bestandseinde (^Z) in waarde van veld '%.*s' (ontbrekende nieuwe "
"regel?)"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "lege regel in waarde van veld '%.*s'"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
msgstr ""
"bestandseinde in waarde van veld '%.*s' (ontbrekende afsluitende nieuwe "
"regel)"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "failed to close after read: '%.255s'"
msgstr "kan niet afsluiten na lezen: '%.255s'"

#: lib/dpkg/parse.c
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr ""
"meerdere keren het item pakketinformatie gevonden, slechts eenmaal toegestaan"

#: lib/dpkg/parse.c
#, c-format
msgid "no package information in '%.255s'"
msgstr "geen pakketinformatie in '%.255s'"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%s' near line %d package '%s':\n"
" "
msgstr ""
"ontleden van bestand '%s' bij regel %d pakket '%s':\n"
" "

#: lib/dpkg/parsehelp.c
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" "
msgstr ""
"ontleden van bestand '%.255s' bij regel %d:\n"
" "

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "moet beginnen met een alfanumeriek teken"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "version string is empty"
msgstr "het versienummer is een lege tekenreeks"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "de tekenreeks met het versienummer bevat spaties"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "epoch in version is empty"
msgstr "epoch in versienummer is leeg"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "epoch in versienummer is geen nummer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "epoch in version is negative"
msgstr "epoch in versienummer is negatief"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "epoch in version is too big"
msgstr "epoch in versienummer is te groot"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "er komt niets na de dubbele punt in het versienummer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "revision number is empty"
msgstr "het revisienummer is leeg"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "version number is empty"
msgstr "het versienummer is leeg"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "version number does not start with digit"
msgstr "versienummer begint niet met een cijfer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "invalid character in version number"
msgstr "ongeldig teken in het versienummer"

#: lib/dpkg/parsehelp.c
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "ongeldig teken in het revisienummer"

#: lib/dpkg/path-remove.c
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "kan '%.255s' niet op een veilige manier verwijderen"

#: lib/dpkg/path-remove.c
msgid "rm command for cleanup"
msgstr "commando rm om op te schonen"

#: lib/dpkg/pkg-format.c
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in field width"
msgstr "ongeldig teken '%c' in veldgrootte"

#: lib/dpkg/pkg-format.c
msgid "field width is out of range"
msgstr "veldgrootte valt buiten het bereik"

#: lib/dpkg/pkg-format.c
msgid "missing closing brace"
msgstr "afsluitende accolade ontbreekt"

#: lib/dpkg/pkg-format.c
#, c-format
msgid "cannot get package %s filesystem last modification time"
msgstr ""
"kan laatste wijzigingstijd in het bestandssysteem niet verkrijgen voor "
"pakket %s"

#: lib/dpkg/pkg-hash.c lib/dpkg/pkg-spec.c
#, c-format
msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
msgstr "dubbelzinnige pakketnaam '%s' met meer dan een geïnstalleerd exemplaar"

#: lib/dpkg/pkg-show.c
msgid "(no description available)"
msgstr "(geen beschrijving beschikbaar)"

#: lib/dpkg/pkg-show.c
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "versie '%s' heeft verkeerde syntaxis: %s"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c
#, c-format
msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
msgstr "ongeldige pakketnaam in aanduiding '%s%s%s': %s"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c
#, c-format
msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
msgstr "ongeldige architectuurnaam in aanduiding '%s:%s': %s"

#: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
msgid "warning"
msgstr "waarschuwing"

#: lib/dpkg/strwide.c
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
msgstr ""
"kan multibyte tekenreeks '%s' niet naar een 16 bits tekenreeks omzetten"

#: lib/dpkg/strwide.c
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
msgstr ""
"kan multibyte sequentie '%s' niet omzetten naar een van het type 16 bits"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "fout bij het stoppen met afvangen van signaal %s: %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "kan signaal %s niet negeren alvorens %.250s uit te voeren"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (subproces): %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
msgid "fork failed"
msgstr "afsplitsen van nieuw proces is mislukt"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "%s subprocess returned error exit status %d"
msgstr "subproces %s gaf de foutwaarde %d terug"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "%s subprocess was interrupted"
msgstr "subproces %s werd onderbroken"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "%s subprocess was killed by signal (%s)%s"
msgstr "subproces %s werd gedood door signaal (%s)%s"

#: lib/dpkg/subproc.c
msgid ", core dumped"
msgstr ", core gedumpt"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "%s subprocess failed with wait status code %d"
msgstr "subproces %s is mislukt met wachtstatuscode %d"

#: lib/dpkg/subproc.c
#, c-format
msgid "wait for %s subprocess failed"
msgstr "wachten op subproces %s is mislukt"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header size field"
msgstr "ongeldig veld met de grootte van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header mtime field"
msgstr "ongeldig veld met de 'mtime' van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header uid field"
msgstr "ongeldig veld met de 'uid' van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header gid field"
msgstr "ongeldig veld met de 'guid' van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header checksum field"
msgstr "ongeldig veld met de checksum van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header checksum"
msgstr "ongeldige checksum van de tar-archiefkop"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "partially read tar header"
msgstr "tar-archiefkop gedeeltelijk gelezen"

#: lib/dpkg/tarfn.c
msgid "invalid tar header with empty name field"
msgstr "ongeldige tar-archiefkop met leeg naamveld"

#: lib/dpkg/tarfn.c
#, c-format
msgid "unsupported GNU tar header type '%c'"
msgstr "niet-ondersteund GNU tar-archiefkoptype '%c'"

#: lib/dpkg/tarfn.c
#, c-format
msgid "unsupported Solaris tar header type '%c'"
msgstr "niet-ondersteund Solaris tar-archiefkoptype '%c'"

#: lib/dpkg/tarfn.c
#, c-format
msgid "unsupported PAX tar header type '%c'"
msgstr "niet-ondersteund PAX tar-archiefkoptype '%c'"

#: lib/dpkg/tarfn.c
#, c-format
msgid "unknown tar header type '%c'"
msgstr "onbekend tar-archiefkoptype '%c'"

#: lib/dpkg/treewalk.c
#, c-format
msgid "cannot stat pathname '%s'"
msgstr "kan de status van padnaam '%s' niet opvragen"

#: lib/dpkg/treewalk.c
#, c-format
msgid "cannot open directory '%s'"
msgstr "kan map '%s' niet openen"

#: lib/dpkg/treewalk.c
#, c-format
msgid "treewalk root %s is not a directory"
msgstr "hoofdmap %s voor het doorlopen van de boomstructuur is geen map"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lock file '%.250s'"
msgstr "kan vergrendelingsbestand '%.250s' voor triggers niet openen/aanmaken"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
msgid "triggers database lock"
msgstr "triggersdatabankvergrendeling"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
msgstr "kan bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet openen"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
msgstr "kan status van bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet opvragen"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
msgstr ""
"kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet openen/aanmaken"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid ""
"syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
msgstr ""
"syntaxisfout in bestand '%.250s' met uitgestelde triggers bij regel %d teken "
"%zd '%s'"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
msgstr ""
"ongeldige pakketnaam '%.250s' in bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
msgstr "fout bij lezen van bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
msgstr ""
"kan niet schrijven naar nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet sluiten"

#: lib/dpkg/trigdeferred.c
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet installeren"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
"package '%.250s')"
msgstr ""
"ongeldige of onbekende syntaxis in triggernaam '%.250s' (in "
"triggeraangelegenheden voor pakket '%.250s')"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
msgstr "openen van bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden is mislukt"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
msgstr ""
"terugspoelen van bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden is mislukt"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden bevat een syntaxisfout; "
"ongeldige pakketnaam '%.250s': %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
msgstr ""
"bestandstrigger voor bestandsnaam '%.250s' en pakket '%.250s'is tweemaal "
"aanwezig"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
msgstr "kan bestand '%.250s' met triggers voor bestanden niet lezen"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
msgstr "syntaxisfout in bestand '%.250s' met triggers voor bestanden"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
"file '%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"staat van bestandstriggers vermeldt een ongeldige pakketnaam '%.250s' (voor "
"een aangelegenheid in bestand '%.250s'): %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
"'%.250s': %.250s"
msgstr ""
"ci-triggerbestand '%.250s' bevat een niet-geldige triggersyntaxis in "
"triggernaam '%.250s': %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
msgstr "kan ci-triggerbestand '%.250s' niet openen"

#: lib/dpkg/triglib.c
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr "ci-triggerbestand bevat een richtlijn in een onbekende syntaxis"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
msgstr "ci-triggerbestand bevat de onbekende richtlijn '%.250s'"

#: lib/dpkg/triglib.c
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
msgstr "kan triggerstatusmap '%.250s' niet aanmaken"

#: lib/dpkg/trigname.c
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "lege triggernamen zijn niet toegelaten"

#: lib/dpkg/trigname.c
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "triggernaam bevat een ongeldig teken"

#: lib/dpkg/utils.c
#, c-format
msgid "read error in '%.250s'"
msgstr "leesfout in '%.250s'"

#: lib/dpkg/utils.c
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
msgstr "fgets kwam terug met een lege tekenreeks uit '%.250s'"

#: lib/dpkg/utils.c
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
msgstr "'%.250s' bevat een te lange regel of het regeleinde ontbreekt"

#: lib/dpkg/utils.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
msgstr "onverwacht bestandseinde in '%.250s'"

#: lib/dpkg/varbuf.c
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "fout bij het opmaken van de tekenreeks als varbuf-variabele"

#: src/archives.c
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "fout bij het lezen uit de 'dpkg-deb'-pijp"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
msgstr "kan het opvullen van bestand '%.255s' niet overslaan: %s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
msgstr ""
"kan in de pijp bestand '%.255s' (vervangen of uitgesloten?) niet overslaan: "
"%s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
msgstr "kan '%.255s' niet aanmaken (bij het verwerken van '%.255s')"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
msgstr "kan uitgepakte gegevens voor '%.255s' niet kopiëren naar '%.255s': %s"

#: src/archives.c src/statcmd.c
#, c-format
msgid "error setting ownership of '%.255s'"
msgstr "fout bij het instellen van de eigenaar van '%.255s'"

#: src/archives.c src/statcmd.c
#, c-format
msgid "error setting permissions of '%.255s'"
msgstr "fout bij het instellen van de rechten op '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error closing/writing '%.255s'"
msgstr "fout bij het sluiten van/schrijven naar '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error creating pipe '%.255s'"
msgstr "fout bij het aanmaken van de pijp '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error creating device '%.255s'"
msgstr "fout bij het aanmaken van het apparaatbestand '%.255s'"

#: src/archives.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
msgstr "fout bij het maken van de symbolische koppeling '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error creating directory '%.255s'"
msgstr "fout bij het maken van de map '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
msgstr "kan de MD5-frommel voor het archiefbestand '%.255s' niet berekenen: %s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
msgstr "fout bij het instellen van de tijdsgegevens voor '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
msgstr ""
"fout bij het instellen van de eigenaar van de symbolische koppeling '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to read link '%.255s'"
msgstr "kan koppeling '%.255s' niet lezen"

#: src/archives.c src/configure.c
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr "de grootte van de symbolische koppeling '%.250s' ging van %jd naar %zd"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
"of package %.250s"
msgstr ""
"poging tot overschrijven van gedeelde '%.250s', dat verschilt van andere "
"exemplaren van pakket %.250s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
msgstr ""
"kon de status (via pointer) van bestaande symbolische koppeling '%.250s' "
"niet opvragen"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
"symlink '%.250s'"
msgstr ""
"de status opvragen (via pointer) van de voorgestelde nieuwe bestemming "
"'%.250s' voor symbolische koppeling '%.250s' is mislukt"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
msgstr ""
"een nieuwe regel is niet toegelaten in de archiefobjectbenaming '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
"'%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"poging tot overschrijven van '%.250s', wat de omgeleide versie is van "
"'%.250s' (pakket: %.100s)"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
msgstr ""
"poging tot overschrijven van '%.250s', wat de omgeleide versie is van "
"'%.250s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to stat '%.255s' (which was about to be installed)"
msgstr ""
"kan de status van '%.255s' niet opvragen (dat net geïnstalleerd zou worden)"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"kan de rommel rond '%.255s' niet opruimen alvorens een nieuwe versie te "
"installeren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"kan de status van de teruggezette '%.255s' niet opvragen alvorens een nieuwe "
"versie te installeren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "archief bevatte object '%.255s' van het onbekende type 0x%x"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
msgstr "Bezig met vervangen van bestanden in het oude pakket %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
msgstr "Vervangen door bestanden uit geïnstalleerd pakket %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr ""
"poging tot overschrijven van map '%.250s' in pakket %.250s %.250s met iets "
"dat geen map is"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr ""
"poging tot overschrijven van '%.250s', wat ook in pakket %.250s %.250s zit"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
msgstr "kan '%.255s' niet opzij zetten om een nieuwe versie te installeren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
msgstr "kan geen reservekoppeling maken voor '%.255s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
msgstr "kan de eigenaar van de reservekoppeling voor '%.255s' niet wijzigen"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
msgstr ""
"kan geen reservekoppeling van '%.255s' maken alvorens een nieuwe versie te "
"installeren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to install new version of '%.255s'"
msgstr "kan de nieuwe versie van '%.255s' niet installeren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "kan '%.255s' niet openen"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "kan bestand '%.255s' niet synchroniseren"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"vereistenprobleem met %s wordt genegeerd:\n"
"%s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s"
msgstr ""
"er wordt overwogen om de configuratie van het essentiële\n"
" pakket %s af te bouwen, om %s mogelijk te maken"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s"
msgstr ""
"nee, %s is essentieel; ik zal de configuratie niet\n"
" ongedaan maken om %s mogelijk te maken"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of protected\n"
" package %s, to enable %s"
msgstr ""
"er wordt overwogen om de configuratie van het beschermde\n"
" pakket %s af te bouwen, om %s mogelijk te maken"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"no, %s is protected, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s"
msgstr ""
"nee, %s is beschermd; zal de configuratie niet\n"
" ongedaan maken om %s mogelijk te maken"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"nee, kan niet verder gaan met %s (--auto-deconfigure kan helpen):\n"
"%s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "verwijderen van %.250s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "installeren van %.250s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
msgstr ""
"het afbouwen van de configuratie van %s, dat door %s defect gemaakt zou "
"worden, wordt overwogen..."

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
msgstr "ja, de configuratie van %s (defect gemaakt door %s) wordt afgebouwd"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"betreffende %s dat %s bevat:\n"
"%s"

#: src/archives.c
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "het defect wordt genegeerd; er wordt mogelijk toch doorgegaan!"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"het installeren van %.250s zou %.250s defect maken, en de configuratie\n"
"afbouwen is niet toegestaan (--auto-deconfigure zou kunnen helpen)"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr "het installeren van %.250s zou bestaande programmatuur defect maken"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
msgstr "het verwijderen van %s ten gunste van %s wordt overwogen..."

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
msgstr ""
"%s is niet goed geïnstalleerd; elke afhankelijkheid ervan wordt genegeerd"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
msgstr ""
"mogelijk geeft het verwijderen van %s problemen, aangezien het in %s "
"voorziet ..."

#: src/archives.c
#, c-format
msgid ""
"package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
msgstr ""
"pakket %s behoeft herinstallatie, maar op uw aanvraag wordt het toch "
"verwijderd"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
msgstr "pakket %s behoeft herinstallatie; zal het niet verwijderen"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
msgstr "ja, zal %s verwijderen ten gunste van %s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "conflicterende pakketten - %.250s wordt niet geïnstalleerd"

#: src/archives.c
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "conflict wordt genegeerd, er wordt mogelijk toch doorgegaan!"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive heeft op zijn minst één pad als argument nodig"

#: src/archives.c
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr ""
"er werd gezocht, maar er zijn geen pakketten gevonden (bestanden die "
"overeenkomen met *.deb)"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s heeft op zijn minst één pakketarchiefbestand als argument nodig"

#: src/archives.c src/unpack.c
#, c-format
msgid "cannot access archive '%s'"
msgstr "krijg geen toegang tot archief '%s'"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "archive '%s' is not a regular file"
msgstr "archief '%s' is geen gewoon bestand"

#: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/force.c src/main.c
#: src/packages.c src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
#: src/verify.c dpkg-deb/build.c dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
#: dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
msgid "<standard output>"
msgstr "<standaarduitvoer>"

#: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
#: dpkg-split/queue.c
msgid "<standard error>"
msgstr "<standaardfout>"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "Voorheen niet geselecteerd pakket %s wordt geselecteerd.\n"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "Niet geselecteerd pakket %s wordt overgeslagen.\n"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
msgstr "versie %.250s van %.250s is reeds geïnstalleerd; wordt overgeslagen"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
msgstr "%.250s wordt gedegradeerd van %.250s naar %.250s"

#: src/archives.c
#, c-format
msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
msgstr "zal %.250s niet degraderen van %.250s naar %.250s; wordt overgeslagen"

#: src/cleanup.c
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"kan de pas geïnstalleerde versie van '%.250s' niet verwijderen om de "
"reservekopie opnieuw te laten installeren"

#: src/cleanup.c
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
msgstr "kan de reservekopie-versie van '%.250s' niet terugzetten"

#: src/cleanup.c
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "kan de reservekopie van '%.250s' niet verwijderen"

#: src/cleanup.c
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
msgstr "kan de pas geïnstalleerde versie van '%.250s' niet verwijderen"

#: src/cleanup.c
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
msgstr "kan de pas uitgepakte versie van '%.250s' niet verwijderen"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "Configuration file '%s'\n"
msgstr "Configuratiebestand '%s'\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
msgstr "Configuratiebestand '%s' (eigenlijk '%s')\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
" ==> Bestand op het systeem is door u of door een script gemaakt.\n"
" ==> Bestand zit ook in het pakket van de pakketbeheerder.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "   Not modified since installation.\n"
msgstr "  Niet gewijzigd sinds de installatie.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr " ==> Gewijzigd (door u of door een script) sinds de installatie.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr " ==> Verwijderd (door u of door een script) sinds de installatie.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Pakketdistributeur heeft een bijgewerkte versie gemaakt.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr "  Versie in pakket is gelijk aan die van de laatste installatie.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Nieuw bestand wordt gebruikt, zoals door u gevraagd.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Huidige oude bestand wordt gebruikt, zoals door u gevraagd.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Huidige oude configuratiebestand wordt als standaard bewaard.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Het nieuwe configuratiebestand wordt als standaard gebruikt.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
"  Y or I : install the package maintainer's version\n"
"  N or O : keep your currently-installed version\n"
"   D   : show the differences between the versions\n"
"   Z   : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
"  Wat wilt u er aan doen ? De volgende keuzes zijn mogelijk:\n"
"  Y of I : de versie van de pakketbeheerder installeren\n"
"  N of O : de huidige geïnstalleerde versie behouden\n"
"   D   : de verschillen tussen de versies tonen\n"
"   Z   : een shell starten om de situatie te onderzoeken\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " De standaardactie is om uw huidige versie te behouden.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " De standaardactie is om de nieuwe versie te installeren.\n"

#: src/configure.c
msgid "[default=N]"
msgstr "[standaard=N]"

#: src/configure.c
msgid "[default=Y]"
msgstr "[standaard=Y]"

#: src/configure.c
msgid "[no default]"
msgstr "[geen standaard]"

#: src/configure.c
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"fout bij schrijven naar stderr, ontdekt voor de prompt i.v.m. "
"configuratiebestand"

#: src/configure.c
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "leesfout op stdin bij de prompt i.v.m. configuratiebestand"

#: src/configure.c
msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
msgstr "bestandseinde op stdin bij de prompt i.v.m. configuratiebestand"

#: src/configure.c
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr "hulpmiddel voor het weergeven van verschillen in configuratiebestanden"

#: src/configure.c
msgid "Useful environment variables:\n"
msgstr "Handige omgevingsvariabelen:\n"

#: src/configure.c
msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
msgstr "Typ 'exit' als u klaar bent.\n"

#: src/configure.c
msgid "conffile shell"
msgstr "shell t.b.v. configuratiebestand"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr ""
"kan de status van het pas gedistribueerde configuratiebestand '%.250s' niet "
"opvragen"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
msgstr ""
"kan de status van het momenteel geïnstalleerde configuratiebestand '%.250s' "
"niet opvragen"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"Configuratiebestand '%s' bestaat niet op het systeem.\n"
"Zoals door u gevraagd, wordt het nieuwe configuratiebestand geïnstalleerd.\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: kon de oude reservekopie '%.250s' niet verwijderen: %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: kon '%.250s' niet hernoemen naar '%.250s': %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: kon '%.250s' niet verwijderen: %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr "%s: kon de oude gedistribueerde versie '%.250s' niet verwijderen: %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: kon '%.250s' niet verwijderen (voor het overschrijven ervan): %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: kon '%.250s' niet naar '%.250s' laten verwijzen: %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Nieuwe versie van configuratiebestand %s wordt geïnstalleerd ...\n"

#: src/configure.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
msgstr "kan '%.250s' niet installeren als '%.250s'"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
msgstr ""
"er is geen pakket met de naam '%s' geïnstalleerd; kan het niet configureren"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "pakket %.250s is reeds geïnstalleerd en geconfigureerd"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status '%.250s')"
msgstr ""
"pakket %.250s is niet gereed voor configuratie\n"
" kan het niet configureren (huidige status '%.250s')"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
msgstr ""
"pakket %s kan niet geconfigureerd worden, omdat %s niet gereed is (huidige "
"status '%s')"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
msgstr ""
"pakket %s %s kan niet geconfigureerd worden, omdat %s van een andere versie "
"is (%s)"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"vereistenproblemen verhinderen de configuratie van %s:\n"
"%s"

#: src/configure.c
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "vereistenproblemen - blijft ongeconfigureerd"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: vereistenproblemen, maar wordt toch geconfigureerd zoals u vroeg:\n"
"%s"

#: src/configure.c
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting configuration"
msgstr ""
"pakket verkeert in een heel slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
" opnieuw moeten installeren alvorens het te configureren"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Instellen van %s (%s) ...\n"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kan de status van configuratiebestand '%s' niet opvragen\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: configuratiebestand '%s' is een circulaire verwijzing\n"
" (= '%s')"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kan de verwijzing naar configuratiebestand '%s' niet lezen\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: configuratiebestand '%.250s' verwijst naar een vergane bestandsnaam\n"
" ('%s' is een symbolische koppeling naar '%s')"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: configuratiebestand '%.250s' is geen gewoon bestand of symbolische "
"koppeling (= '%s')"

#: src/configure.c dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
msgstr "kan de MD5-frommel voor bestand '%s' niet berekenen: %s"

#: src/configure.c
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
msgstr "%s: kan %s niet openen voor frommel: %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s heeft als vereiste %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s heeft als voorvereiste %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s beveelt %s aan"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s suggereert %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s breekt %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s is in strijd met %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s verbetert %s"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s moet verwijderd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s moet gedeconfigureerd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s moet geïnstalleerd worden, maar is versie %.250s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s is geïnstalleerd, maar is versie %.250s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s is uitgepakt, maar is nooit geconfigureerd.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s is uitgepakt, maar is versie %.250s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " %.250s laatst geconfigureerde versie is %.250s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s is %s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s levert %.250s maar moet verwijderd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s levert %.250s maar moet gedeconfigureerd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s levert %.250s maar is %s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s is niet geïnstalleerd.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (versie %.250s) moet geïnstalleerd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (versie %.250s) is aanwezig en is %s.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s levert %.250s en moet geïnstalleerd worden.\n"

#: src/depcon.c
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s levert %.250s en is aanwezig en is %s.\n"

#: src/divertcmd.c
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "Gebruik --help voor hulp i.v.m. het omleiden van bestanden."

#: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s versie %s.\n"

#: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
#: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licentie versie 2\n"
"of later voor kopieervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"

#: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option>...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Gebruik: %s [<optie>...] <commando>\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file>      add a diversion.\n"
" --remove <file>     remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file>   show what package diverts the file.\n"
" --truename <file>    return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" [--add] <bestand>    een omleiding toevoegen.\n"
" --remove <bestand>    de omleiding verwijderen.\n"
" --list [<glob-patroon>] bestandsomleidingen tonen.\n"
" --listpackage <bestand> tonen welk pakket het bestand omleidt.\n"
" --truename <bestand>   vermelden wat het omgeleide bestand is.\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
"               be diverted.\n"
" --local         all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
" --rename         actually move the file aside (or back).\n"
" --no-rename       do not move the file aside (or back) (default).\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
" --instdir <directory>  set the root directory, but not the admin dir.\n"
" --root <directory>    set the directory of the root filesystem.\n"
" --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --package <pakket>    naam van het pakket wiens exemplaar van "
"<bestand>\n"
"               niet omgeleid zal worden.\n"
" --local         alle versies van pakketten worden omgeleid.\n"
" --divert <omleiden-naar> de naam die door de versies van andere pakketten\n"
"               gebruikt wordt.\n"
" --rename         het bestand werkelijk weg- (of terug-)zetten.\n"
" --no-rename       het bestand niet weg- (of terug-)zetten.\n"
"               (standaard).\n"
" --admindir <map>     de map met het omleidingenbestand instellen.\n"
" --instdir <map>     de hoofdmap (root) instellen,\n"
"               maar niet de beheersmap (admindir).\n"
" --root <map>       de map van het hoofdbestandssysteem instellen.\n"
" --test          niets doen, enkel tonen wat zou gebeuren.\n"
" --quiet         stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
" --help          deze hulptekst tonen.\n"
" --version        de versie tonen.\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"Bij het toevoegen zijn de standaardopties --local en --divert <original>."
"distrib.\n"
"Bij het verwijderen --package of --local en, indien opgegeven, moet --divert "
"overeenkomen.\n"
"De preinst/postrm-scripts van pakketten moeten altijd --package en --divert "
"opgeven.\n"

#: src/divertcmd.c
msgid ""
"please specify --no-rename explicitly, the default will change to --rename "
"in 1.20.x"
msgstr ""
"gelieve --no-rename expliciet te vermelden. In versie 1.20.x wordt --rename "
"de standaard"

#: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "kan de status van bestand '%s' niet opvragen"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "fout bij het controleren van '%s'"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting '%s' with\n"
" different file '%s', not allowed"
msgstr ""
"hernoemen impliceert overschrijven van '%s' met\n"
" ander bestand '%s'; niet toegelaten"

#: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "kan bestand '%s' niet aanmaken"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
msgstr "kan '%s' niet naar '%s' kopiëren: %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "kan '%s' niet als '%s' hernoemen"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "hernoemen: verwijder oude dubbele link '%s'"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "kan gekopieerd bronbestand '%s' niet verwijderen"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "bestandsnaam \"%s\" is niet absoluut"

#: src/divertcmd.c
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "bestand mag geen regeleinden bevatten"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "lokale omleiding van %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "lokale omleiding van %s naar %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "omleiding van %s door %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "omleiding van %s naar %s door %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "elke omleiding van %s"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "elke omleiding van %s naar %s"

#: src/divertcmd.c src/statcmd.c
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s heeft één enkel argument nodig"

#: src/divertcmd.c
msgid "cannot divert directories"
msgstr "kan geen mappen omleiden"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "kan bestand '%s' niet naar zichzelf omleiden"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "'%s' wordt gelaten\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "'%s' clashes with '%s'"
msgstr "'%s' botst met '%s'"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "'%s' wordt toegevoegd\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
msgstr ""
"Verzoek tot het hernoemen van bestand '%s' dat eigendom is van het "
"omleidende pakket '%s' wordt genegeerd\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"diverting file '%s' from an Essential package with rename is dangerous, use "
"--no-rename"
msgstr ""
"omleiden met 'rename' van bestand '%s' uit een Essentieel pakket is "
"gevaarlijk; gebruik --no-rename"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "Er is geen omleiding '%s'; er wordt er geen verwijderd.\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing '%s'\n"
" found '%s'"
msgstr ""
"omleiden-naar komt niet overeen\n"
" bij het verwijderen van '%s'\n"
" '%s' gevonden"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing '%s'\n"
" found '%s'"
msgstr ""
"pakketnaam komt niet overeen\n"
" bij het verwijderen van '%s'\n"
" '%s' gevonden"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
msgstr "Verzoek om gedeelde omleiding '%s' te verwijderen wordt genegeerd.\n"

#: src/divertcmd.c
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "'%s' wordt verwijderd\n"

#: src/divertcmd.c
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "pakket mag geen regeleinden bevatten"

#: src/divertcmd.c
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "omleiden-naar mag geen regeleinden bevatten"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn een rommeltje wegens ernstige problemen\n"
"tijdens de installatie. Ze moeten opnieuw geïnstalleerd worden om ze (en\n"
"pakketten die ervan afhankelijk zijn) goed te laten functioneren:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn uitgepakt maar nog niet geconfigureerd. Ze\n"
"moeten geconfigureerd worden met dpkg --configure of de menuoptie\n"
"Configureren in dselect om ze te laten werken:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn slechts half geconfigureerd, waarschijnlijk\n"
"wegens problemen tijdens de eerste configuratiepoging. Het\n"
"configureren zou opnieuw moeten gebeuren met dpkg --configure <pakket>\n"
"of met de menuoptie Configureren in dselect:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn slechts half geïnstalleerd, wegens\n"
"problemen met de installatie. De installatie kan waarschijnlijk\n"
"afgerond worden na een nieuwe poging; de pakketten kunnen verwijderd\n"
"worden met dselect of met dpkg --remove:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten wachten op het verwerken van triggers die zij\n"
"geactiveerd hebben bij andere pakketten. De verwerking ervan kan\n"
"gevraagd worden met dselect of dpkg --configure --pending\n"
"(of dpkg --triggers-only):\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten werden getriggerd, maar het verwerken van de\n"
"triggers gebeurde nog niet. Het verwerken van de triggers kan gevraagd\n"
"worden met dselect of met dpkg --configure --pending\n"
"(of dpkg --triggers-only):\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are missing the list control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten hebben geen bestandslijst-controlebestand in de\n"
"database; zij moeten opnieuw geïnstalleerd worden:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"De volgend pakketten hebben geen controlebestand met md5-controlesommen\n"
"in de database; zij moeten opnieuw geïnstalleerd worden:\n"

#: src/enquiry.c
msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
msgstr "De volgende pakketten hebben geen archtectuuraanduiding:\n"

#: src/enquiry.c
msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten gebruiken een ongeldige architectuuraanduiding:\n"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
"cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
"the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten geven een onbekende vreemde architectuur op; dit \n"
"zal tot vereistenproblemen leiden bij frontends. Dit kan gerepareerd\n"
"worden door de architectuur te registreren met dpkg --add-architecture:\n"

#: src/enquiry.c src/querycmd.c src/verify.c
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed"
msgstr "pakket '%s' is niet geïnstalleerd"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"Een ander proces heeft de database voor schrijven vergrendeld en is ze\n"
"momenteel misschien aan het wijzigen. Enkele van de volgende problemen\n"
"kunnen gewoon daaraan toe te schrijven zijn.\n"

#: src/enquiry.c
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<onbekend>"

#: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s verwacht geen argumenten"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d in %s: "

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d pakket uit de volgende sectie:"
msgstr[1] " %d pakketten uit de volgende secties:"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"Versie van dpkg met functionele ondersteuning voor %s is nog niet\n"
" geconfigureerd. Gelieve 'dpkg --configure dpkg' uit te voeren\n"
" en dan opnieuw te proberen.\n"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg is niet als geïnstalleerd geregistreerd; kan niet controleren op\n"
" ondersteuning voor %s!\n"

#: src/enquiry.c
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "Veld Pre-Depends"

#: src/enquiry.c
msgid "epoch"
msgstr "epoch"

#: src/enquiry.c
msgid "long filenames"
msgstr "lange bestandsnamen"

#: src/enquiry.c
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "meerdere malen komt Conflicts en Replaces voor"

#: src/enquiry.c
msgid "multi-arch"
msgstr "multi-arch"

#: src/enquiry.c
msgid "versioned Provides"
msgstr "Provides met versienummer"

#: src/enquiry.c
msgid "Protected field"
msgstr "Beschermd veld"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid ""
"cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s"
msgstr ""
"kan geen manier vinden om aan voor-vereiste te voldoen:\n"
" %s"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr ""
"kan niet voldoen aan voor-vereisten voor %.250s (gewenst wegens %.250s)"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
msgstr "--%s aanvaardt één <pkgname> als argument"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "package name '%s' is invalid: %s"
msgstr "pakketnaam '%s' is niet geldig: %s"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "--%s takes one <trigname> argument"
msgstr "--%s aanvaardt één <trigname> als argument"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
msgstr "triggernaam '%s' is niet geldig: %s"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "--%s takes one <archname> argument"
msgstr "--%s aanvaardt één <archname> als argument"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
msgstr "architectuurnaam '%s' is niet geldig: %s"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "--%s takes one <version> argument"
msgstr "--%s aanvaardt één <version> als argument"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax"
msgstr "versie '%s' heeft verkeerde syntaxis"

#: src/enquiry.c
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr ""
"--compare-versions gebruikt drie argumenten: <versie> <relatie> <versie>"

#: src/enquiry.c
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-versions foute relatie"

#: src/enquiry.c
#, c-format
msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
msgstr "--%s werd gebruikt met verouderde relatieoperator '%s'"

#: src/errors.c
#, c-format
msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"geheugen vrijmaken voor nieuwe regel in lijst van mislukte pakketten is "
"mislukt: %s"

#: src/errors.c
msgid "too many errors, stopping"
msgstr "te veel fouten; er wordt gestopt"

#: src/errors.c
#, c-format
msgid ""
"error processing package %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"fout bij verwerken van pakket %s (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c
#, c-format
msgid ""
"error processing archive %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"fout bij verwerken van archief %s (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Fouten gevonden tijdens verwerken van:\n"

#: src/errors.c
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Verwerking werd afgebroken omdat er te veel fouten waren.\n"

#: src/errors.c
#, c-format
msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
msgstr "pakket %s was vastgehouden; wordt toch verwerkt zoals door u gevraagd"

#: src/errors.c
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"Pakket %s wordt vastgehouden; er wordt niets mee gedaan.\n"
" Gebruik --force-hold om deze richtlijn te negeren.\n"

#: src/force.c
msgid "Set all force options"
msgstr "Alle forceeropties instellen"

#: src/force.c
msgid "Use MAC based security if available"
msgstr "MAC-gebaseerde beveiliging gebruiken, indien beschikbaar"

#: src/force.c
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr "Een pakket vervangen door een eerdere versie"

#: src/force.c
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr "Elk pakket configureren dat dit pakket kan helpen"

#: src/force.c
msgid "Install or remove incidental packages even when on hold"
msgstr ""
"Incidentele pakketten installeren of verwijderen, ook als ze vastgehouden "
"worden"

#: src/force.c
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr ""
"Trachten om zaken te (de)installeren, zelfs al bent u geen systeembeheerder"

#: src/force.c
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr "PATH loopt belangrijke programma's mis; problemen zijn waarschijnlijk"

#: src/force.c
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr "Een pakket installeren, zelfs als de authenticiteitstoets faalde"

#: src/force.c
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr "Zelfs pakketten met foute versienummers verwerken"

#: src/force.c
msgid "Overwrite an existing stat override when adding it"
msgstr "Een bestaande stat override overschrijven als deze toegevoegd wordt"

#: src/force.c
msgid "Ignore a missing stat override when removing it"
msgstr "Een ontbrekende stat override negeren als deze verwijderd wordt"

#: src/force.c
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr "Een bestand uit een pakket overschrijven met dat uit een ander pakket"

#: src/force.c
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr "Een omgeleid bestand overschrijven met een niet-omgeleide versie"

#: src/force.c
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr ""
"Een map van een pakket overschrijven met een bestand uit een ander pakket"

#: src/force.c
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr "Geen veilige I/O-bewerkingen uitvoeren bij het uitpakken"

#: src/force.c
msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
msgstr "Niet chrooten naar de omgeving van een pakketonderhouder-script"

#: src/force.c
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr ""
"Steeds de nieuwe configuratiebestanden gebruiken; er geen vragen over stellen"

#: src/force.c
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr ""
"Steeds de oude configuratiebestanden gebruiken; er geen vragen over stellen"

#: src/force.c
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
"is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
"you will be prompted unless one of the confold or\n"
"confnew options is also given"
msgstr ""
"De standaardoptie gebruiken voor nieuwe configuratiebestanden als zo een\n"
"standaard bestaat; er geen vragen over stellen. Als geen standaard gevonden\n"
"wordt, zal er u een vraag over gesteld worden, tenzij ook de optie\n"
"confold of de optie confnew ingesteld is"

#: src/force.c
msgid "Always install missing config files"
msgstr "Steeds ontbrekende configuratiebestanden installeren"

#: src/force.c
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr ""
"Voorstellen om configuratiebestanden te vervangen door versies die niet "
"recenter zijn"

#: src/force.c
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr "Ook pakketten verwerken met foute of ontbrekende architectuur"

#: src/force.c
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr "Toch installeren, zelfs al maakt dit een ander pakket defect"

#: src/force.c
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr "De installatie van conflicterende pakketten toelaten"

#: src/force.c
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "Alle vereistenproblemen omzetten naar waarschuwingen"

#: src/force.c
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "Alle versiegebonden vereistenproblemen omzetten naar waarschuwingen"

#: src/force.c
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr "Pakketten verwijderen die een installatie vereisen"

#: src/force.c
msgid "Remove a protected package"
msgstr "Een beschermd pakket verwijderen"

#: src/force.c
msgid "Remove an essential package"
msgstr "Een essentieel pakket verwijderen"

#: src/force.c
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
"%s forceeropties - gedrag sturen als problemen gevonden werden:\n"
" waarschuwen maar verder gaan:\n"
"       --force-<ding>,<ding>,...\n"
" stoppen met foutmelding:\n"
"       --refuse-<ding>,<ding>,... | --no-force-<ding>,...\n"
" Dingen forceren:\n"

#: src/force.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"\n"
"OPGELET - opties aangeduid met [!] kunnen uw installatie ernstig "
"beschadigen.\n"
"Forceeropties aangeduid met [*] staan standaard aan.\n"

#: src/force.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Currently enabled options:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Momenteel mogelijke opties:\n"
" %s\n"

#: src/force.c
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
msgstr "onbekende force/refuse optie '%.*s'"

#: src/force.c
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
msgstr "verouderde force/refuse optie '%s'"

#: src/force.c
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "probleem wordt genegeerd omdat --force aanstaat:"

#: src/help.c
msgid "not installed"
msgstr "niet geïnstalleerd"

#: src/help.c
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "niet geïnstalleerd maar configuratie is achtergebleven"

#: src/help.c
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "defect wegens een mislukte poging om te verwijderen of te installeren"

#: src/help.c
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "uitgepakt maar niet geconfigureerd"

#: src/help.c
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "defect wegens mislukte poging tot uitvoeren 'postinst'-script"

#: src/help.c
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "het verwerken van triggers door een ander pakket wordt afgewacht"

#: src/help.c
msgid "triggered"
msgstr "getriggerd"

#: src/help.c
msgid "installed"
msgstr "geïnstalleerd"

#: src/help.c
msgid "PATH is not set"
msgstr "PATH is niet ingesteld"

#: src/help.c
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
msgstr "'%s' niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar"

#: src/help.c
#, c-format
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgstr[0] ""
"%d verwacht programma niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar\n"
"%s"
msgstr[1] ""
"%d verwachte programma's niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar\n"
"%s"

#: src/help.c
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
msgstr ""
"NOOT: PATH van root zou gewoonlijk /usr/local/sbin, /usr/sbin en /sbin "
"moeten bevatten"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Programma voor Debian pakketbeheer '%s' versie %s.\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install    <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
" --unpack      <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
" --configure    <package>... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <package>... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <package>... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <package>... | -a|--pending\n"
" -V|--verify [<package>...]    Verify the integrity of package(s).\n"
" --get-selections [<pattern>...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
" --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
" --clear-avail          Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status [<package>...]    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail [<package>...] Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package>...   List files 'owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern>...]     List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern>...     Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit [<package>...]    Check for broken package(s).\n"
" --yet-to-unpack         Print packages selected for "
"installation.\n"
" --predep-package         Print pre-dependencies to unpack.\n"
" --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of architectures.\n"
" --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
"architectures.\n"
" --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
" --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
" --assert-<feature>        Assert support for the specified "
"feature.\n"
" --validate-<thing> <string>   Validate a <thing>'s <string>.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help           Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" -i|--install   <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
" --unpack     <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
" --configure    <pakket> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <pakket> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <pakket> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge    <pakket> ... | -a|--pending\n"
" -V|--verify <pakket> ...    De integriteit van pakket(ten) "
"verifiëren.\n"
" --get-selections [<patroon> ...] De lijst van selecties op stdout tonen.\n"
" --set-selections         Pakketselecties instellen vanuit stdin.\n"
" --clear-selections        Elk niet-essentieel pakket deselecteren.\n"
" --update-avail [<Packages-best>] Info over beschikbare pakketten "
"vervangen.\n"
" --merge-avail [<Packages-best>] Met info uit bestand samenvoegen.\n"
" --clear-avail          Huidige info over beschikbaarheid "
"vervangen.\n"
" --forget-old-unavail       Niet-geïnstalleerde niet-beschikbare\n"
"                   pakketten vergeten.\n"
" -s|--status <pakket> ...     De statusinfo van pakket tonen.\n"
" -p|--print-avail <pakket> ...  Info over beschikbare versie tonen.\n"
" -L|--listfiles <pakket> ...   Bestanden die 'van' pakket zijn tonen.\n"
" -l|--list [<patroon> ...]    Lijst van pakketten bondig weergeven.\n"
" -S|--search <patroon> ...    Pakket(ten) zoeken die bestand(en) "
"bevatten.\n"
" -C|--audit [<pakket> ...]    Controleren op defect(e) pakket(ten).\n"
" --yet-to-unpack         Voor installatie geselecteerde\n"
"                   pakketten weergeven.\n"
" --predep-package         Uit te pakken voorvereisten weergeven.\n"
" --add-architecture <arch>    <arch> aan architecturenlijst toevoegen.\n"
" --remove-architecture <arch>   <arch> uit architecturenlijst "
"verwijderen.\n"
" --print-architecture       dpkg-architectuur weergeven.\n"
" --print-foreign-architectures  Toegelaten vreemde architecturen tonen.\n"
" --assert-<functionaliteit>    Ondersteuning voor de vermelde\n"
"                   functionaliteit beweren.\n"
" --validate-<ding> <tekenreeks>  Een <tekenreeks> van <ding> valideren.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Versienummers vergelijken - zie onder.\n"
" --force-help           Hulp over forceren tonen.\n"
" -Dh|--debug=help         Hulp over debuggen tonen.\n"
"\n"

#: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid ""
" -?, --help            Show this help message.\n"
"   --version          Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -?, --help            Deze hulptekst tonen.\n"
"   --version          Het versienummer tonen.\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
#| msgid ""
#| "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
#| " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
" multi-conrep, multi-arch, versioned-provides, protected-field.\n"
"\n"
msgstr ""
"In beweringen bruikbare functionaliteit: support-predepends, working-epoch, "
"long-filenames,\n"
" multi-conrep, multi-arch, versioned-provides, protected-field.\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Valideerbare zaken zijn: pkgname, archname, trigname, version.\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
" -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
"tarfile\n"
"on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Gebruik dpkg met -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
" -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
"tarfile\n"
"op archieven (typ %s --help.)\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --pre-invoke=<command>   Set a pre-invoke hook.\n"
" --post-invoke=<command>  Set a post-invoke hook.\n"
" --path-exclude=<pattern>  Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern>  Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --verify-format=<format>  Verify output format (supported: 'rpm').\n"
" --no-pager         Disables the use of any pager.\n"
" --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
"stdin.\n"
" --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>[,...]\n"
"               Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-<thing>[,...]   Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-<thing>[,...]  Stop when problems encountered.\n"
" --refuse-<thing>[,...]   Ditto.\n"
" --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
" --robot          Use machine-readable output on some commands.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --admindir=<map>     <map> gebruiken in plaats van %s.\n"
" --root=<map>       Op een andere hoofdmap installeren.\n"
" --instdir=<map>     De hoofdmap maar niet de beheersmap veranderen.\n"
" --pre-invoke=<command>  Een pre-invoke hook instellen.\n"
" --post-invoke=<command> Een post-invoke hook instellen.\n"
" --path-exclude=<patroon> Geen paden installeren die met shell-patroon\n"
"               overeenkomen.\n"
" --path-include=<patroon> Patroon terug toevoegen na een eerdere "
"uitsluiting.\n"
" -O|--selected-only    Pakketten die niet geselecteerd werden voor\n"
"               installatie/opwaardering, overslaan.\n"
" -E|--skip-same-version  Pakketten met dezelfde versie\n"
"               als de geïnstalleerde, overslaan.\n"
" -G|--refuse-downgrade  Pakketten met oudere versie\n"
"               dan de geïnstalleerde, overslaan.\n"
" -B|--auto-deconfigure  Installeren, zelfs als dit een ander pakket "
"vernielt.\n"
" --[no-]triggers     Volgende triggerverwerking overslaan of "
"forceren.\n"
" --verify-format=<indeling>\n"
"              Uitvoerindeling verifiëren (ondersteund: 'rpm').\n"
" --no-pager        Pagineringsprogramma uitzetten.\n"
" --no-debsig       Geen digitale handtekeningen op pakketten\n"
"               trachten te verifiëren.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"              Enkel zeggen wat dpkg zou doen - het niet doen.\n"
" -D|--debug=<octaal>   Debuggen activeren (zie -Dhelp of --debug=help).\n"
" --status-fd <n>     Info over statuswijzigingen zenden\n"
"               naar bestandsindicator <n>.\n"
" --status-logger=<commando>\n"
"              Info over statuswijzigingen zenden\n"
"               naar stdin van <commando>.\n"
" --log=<bestandsnaam>   Statusveranderingen en\n"
"               acties loggen naar <bestandsnaam>.\n"
" --ignore-depends=<pakket>,...\n"
"              Vereisten bij <pakket> negeren.\n"
" --force-<ding>[,...]   Problemen overstijgen (zie --force-help).\n"
" --no-force-<ding>[,...] Stop bij problemen.\n"
" --refuse-<ding>[,...]  Idem.\n"
"\n"
" --abort-after <n>    Afbreken na <n> fouten.\n"
"\n"
"\n"
" --robot         Machine-leesbare uitvoer bij sommige commando's.\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt    (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"Vergelijkingsoperatoren voor --compare-versions zijn:\n"
" lt le eq ne ge gt    (versieloos komt eerder dan gelijk welke versie);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (versieloos komt later dan gelijk welke versie);\n"
" < << <= = >= >> >    (enkel voor compatibiliteit\n"
"              met de syntaxis van control-bestanden).\n"
"\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr "Gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk pakketbeheer.\n"

#: src/main.c
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
"'more' !"
msgstr ""
"Typ dpkg --help voor hulp met installatie en deïnstallatie van pakketten "
"[*];\n"
"Gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk pakketbeheer;\n"
"Typ dpkg -Dhelp voor een lijst van dpkg debugopties;\n"
"Typ dpkg --force-help voor een lijst met forceeropties;\n"
"Typ dpkg-deb --help voor hulp met manipuleren van *.deb-bestanden;\n"
"\n"
"Opties gemarkeerd met [*] geven veel uitvoer - pijp die door 'less' of "
"'more'!"

#: src/main.c
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr "Over het algemeen nuttige voortgangsinformatie"

#: src/main.c
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "Uitvoering en status van scripts van de pakketbeheerder"

#: src/main.c
msgid "Output for each file processed"
msgstr "Uitvoer bij elk behandeld bestand"

#: src/main.c
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr "Overvloedige uitvoer bij elk behandeld bestand"

#: src/main.c
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "Uitvoer bij elk configuratiebestand"

#: src/main.c
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr "Overvloedige uitvoer bij elk configuratiebestand"

#: src/main.c
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr "Vereisten en conflicten"

#: src/main.c
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr "Overvloedige uitvoer i.v.m. vereisten/conflicten"

#: src/main.c
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr "Activering en verwerking van triggers"

#: src/main.c
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr "Overvloedige uitvoer i.v.m. triggers"

#: src/main.c
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr "Belachelijk veel uitvoer i.v.m. triggers"

#: src/main.c
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr "Veel gepraat over bijv. de map dpkg/info"

#: src/main.c
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr "Krankzinnig veel geklets"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source  Description\n"
msgstr ""
"%s debugoptie, --debug=<octaal> of -D<octaal>:\n"
"\n"
" Nummer Ref. in bron   Beschrijving\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"\n"
"Debugopties kunnen gecombineerd worden m.b.v. bitwise-or.\n"
"Noteer dat hun betekenis en waarde voorwerp van wijzigingen kunnen zijn.\n"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "--%s requires a positive octal argument"
msgstr "--%s vereist een positief octaal als argument"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "unknown verify output format '%s'"
msgstr "onbekend uitvoerformaat '%s' voor verify"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
msgstr "lege pakketnaam in door komma's gescheiden lijst '%.250s' van --%s"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "fout bij het uitvoeren van uitbreiding '%s'; foutcode %d"

#: src/main.c
msgid "status logger"
msgstr "statuslogger"

#: src/main.c dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "--%s takes exactly one argument"
msgstr "--%s verwacht precies één argument"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
msgstr "architectuur '%s' is ongeldig: %s"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
msgstr "architectuur '%s' is gereserveerd en kan niet toegevoegd worden"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
msgstr "kan niet-vreemde architectuur '%s' niet verwijderen"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
msgstr ""
"architectuur '%s' die momenteel door de database gebruikt wordt, wordt "
"verwijderd"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
msgstr ""
"kan architectuur '%s' die momenteel door de database gebruikt wordt, niet "
"verwijderen"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "couldn't open '%i' for stream"
msgstr "kon '%i' niet openen voor een stroom"

#: src/main.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file before end of line %d"
msgstr "onverwacht bestandseinde voor regeleinde %d"

#: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
msgid "need an action option"
msgstr "heb een actie-optie nodig"

#: src/main.c
msgid "cannot set primary group ID to root"
msgstr "kan primaire groeps-ID niet instellen op root"

#: src/main.c src/script.c
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "kan setenv niet instellen voor subproces"

#: src/packages.c
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"u dient pakketten bij hun eigen naam op te geven, en dus niet met de naam "
"van het bestand waarin ze zitten"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending accepteert geen niet-optionele argumenten"

#: src/packages.c src/querycmd.c
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s heeft ten minste een pakketnaam als argument nodig"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr ""
"Pakket %s wordt meer dan eens vermeld, wordt slechts een keer behandeld.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"Meer dan een kopie van pakket %s werd uitgepakt in deze ronde!\n"
" Wordt slechts een keer geconfigureerd.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status '%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"pakket %.250s is niet gereed voor het afhandelen van triggers\n"
" (huidige status '%.250s' zonder in de wacht staande triggers)"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s moet verwijderd worden.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " Pakket %s moet verwijderd worden.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
msgstr " Versie van %s op dit systeem, waarin %s voorziet, is %s.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " Versie van %s op dit systeem is %s.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s wacht op de verwerking van triggers.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Pakket %s wacht op de verwerking van triggers.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
msgstr "ook '%s' wordt geconfigureerd (vereist door '%s')"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s is nog niet geconfigureerd.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " Pakket %s is nog niet geconfigureerd.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s, is niet geïnstalleerd.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " Pakket %s is niet geïnstalleerd.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) maakt %s defect en is %s.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s) voorziet in %s.\n"

#: src/packages.c
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " Versie van %s die geconfigureerd moet worden, is %s.\n"

#: src/packages.c
msgid " depends on "
msgstr " is afhankelijk van "

#: src/packages.c
msgid "; however:\n"
msgstr "; maar:\n"

#: src/querycmd.c src/select.c
#, c-format
msgid "no packages found matching %s"
msgstr "geen pakketten gevonden die overeenkomen met %s"

#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Gevraagd=(U)onbekend/(I)nstalleren/ve(R)wijderen/(P)wissen/(H)ouden\n"
"| Status=Niet/Inst/Conf/Uitgep/halF-geconf/Halfgeïnst/verWacht-trig/Trig-"
"bezig\n"
"|/ Fout?=(geen)/heRinst. nodig/ (Status,Fout: hoofdletter=ernstig)\n"

#: src/querycmd.c
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: src/querycmd.c
msgid "Version"
msgstr "Versie"

#: src/querycmd.c
msgid "Architecture"
msgstr "Architectuur"

#: src/querycmd.c
msgid "Description"
msgstr "Omschrijving"

#: src/querycmd.c
msgid "showing package list on pager"
msgstr "pakketlijst wordt getoond met pagineringsprogramma"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "omleiding door %s van: %s\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "omleiding door %s naar: %s\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "lokale omleiding van: %s\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "lokale omleiding naar: %s\n"

#: src/querycmd.c
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search heeft ten minste een bestandsnaam-patroon als argument nodig"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "no path found matching pattern %s"
msgstr "geen pad gevonden dat overeenkomt met %s"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
msgstr "pakket '%s' is niet geïnstalleerd en er is geen info beschikbaar"

#: src/querycmd.c
msgid "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files.\n"
msgstr ""
"Gebruik dpkg --info (= dpkg-deb --info) om archiefbestanden te bekijken.\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "package '%s' is not available"
msgstr "pakket '%s' is niet beschikbaar"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "Pakket '%s' bevat geen enkel bestand (!)\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "lokaal omgeleid naar: %s\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "pakket leidt andere om naar: %s\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "omgeleid door %s naar: %s\n"

#: src/querycmd.c
msgid ""
"Use dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list archive files contents.\n"
msgstr ""
"Gebruik dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) om de inhoud van "
"archiefbestanden weer te geven.\n"

#: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "error in show format: %s"
msgstr "fout in formaat voor show: %s"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "controlebestand bevat %c"

#: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s verwacht ten hoogste twee argumenten"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "--%s takes one package name argument"
msgstr "--%s heeft een pakketnaam als argument nodig"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "--%s takes exactly two arguments"
msgstr "--%s verwacht precies twee argumenten"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "control file '%s' does not exist"
msgstr "controlebestand '%s' bestaat niet"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr ""
"Zoekhulpmiddel van het programma voor Debian pakketbeheer %s versie %s.\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s, --status [<package>...]   Display package status details.\n"
" -p, --print-avail [<package>...] Display available version details.\n"
" -L, --listfiles <package>...   List files 'owned' by package(s).\n"
" -l, --list [<pattern>...]    List packages concisely.\n"
" -W, --show [<pattern>...]    Show information on package(s).\n"
" -S, --search <pattern>...    Find package(s) owning file(s).\n"
"   --control-list <package>   Print the package control file list.\n"
"   --control-show <package> <file>\n"
"                  Show the package control file.\n"
" -c, --control-path <package> [<file>]\n"
"                  Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" -s|--status <pakketnaam> ... Details over pakketstatus tonen.\n"
" -p|--print-avail <pakketnaam> ...\n"
"                Details over beschikbare versie tonen.\n"
" -L|--listfiles <pakketnaam> ...\n"
"                Bestanden 'van' pakket(ten) opsommen.\n"
" -l|--list [<patroon> ...]  De pakketten beknopt opsommen.\n"
" -W|--show [<patroon> ...]  De informatie over pakket(ten) tonen.\n"
" -S|--search <patroon> ...  Pakket(ten) zoeken die bestand(en) bevatten.\n"
"   --control-list <pakket>  Lijst van controlebestanden v/h pakket "
"tonen.\n"
"   --control-show <pakket> <bestand>\n"
"                De inhoud van het controlebestand tonen.\n"
" -c|--control-path <pakket> [<bestand>]\n"
"                Het pad van het controlebestand tonen.\n"
"\n"

#: src/querycmd.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --load-avail           Use available file on --show and --list.\n"
" --no-pager            Disables the use of any pager.\n"
" -f|--showformat=<format>     Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --admindir=<map>   <map> gebruiken in plaats van %s.\n"
" --load-avail     Bestand 'available' gebruiken bij --show en --list.\n"
"\n"
" --no-pager      Pagineringsprogramma uitzetten.\n"
"\n"
" -f|--showformat=<indeling>\n"
"            Alternatieve indeling gebruiken voor --show\n"
"\n"

#: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Syntaxis voor een indeling:\n"
" Een indeling is een tekenreeks die gebruikt wordt voor de uitvoer over\n"
" elk pakket. De indeling mag de standaard 'escape'-sequenties bevatten:\n"
" \\n (nieuwe regel), \\r (wagenterugloop), \\\\ (gewone backslash).\n"
" Pakketinformatie kan ingevoegd worden door met variabelen te\n"
" refereren naar pakketvelden via de ${var[;breedte]} syntaxis.\n"
" Velden worden rechts uitgelijnd tenzij de breedte negatief is.\n"
" In dat geval worden ze links uitgelijnd.\n"

#: src/querycmd.c
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Gebruik --help voor hulp over zoekopdrachten op pakketten."

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
msgstr ""
"verzoek om %.250s te verwijderen wordt genegeerd omdat het niet "
"geïnstalleerd is"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system; use --purge to remove them too"
msgstr ""
"verzoek om %.250s te verwijderen wordt genegeerd. Alleen de\n"
" configuratiebestanden ervan staan nog op het systeem.\n"
" Gebruik --purge om ook die te verwijderen"

#: src/remove.c
msgid "this is an essential package; it should not be removed"
msgstr "dit is een essentieel pakket - het mag niet verwijderd worden"

#: src/remove.c
msgid "this is a protected package; it should not be removed"
msgstr "dit is een beschermd pakket - het mag niet verwijderd worden"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"vereistenproblemen verhinderen het verwijderen van %s:\n"
"%s"

#: src/remove.c
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "vereistenproblemen - wordt niet verwijderd"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: vereistenproblemen, maar wordt op verzoek toch verwijderd:\n"
"%s"

#: src/remove.c
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting a removal"
msgstr ""
"pakket bevindt zich in een erg slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
" opnieuw moeten installeren alvorens het te proberen verwijderen"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
msgstr "Zou %s (%s) verwijderen of wissen ...\n"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "Removing %s (%s) ...\n"
msgstr "%s (%s) wordt verwijderd ...\n"

#: src/remove.c src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
msgstr "kan controle-infobestand '%.250s' niet verwijderen"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid ""
"while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
"may be a mount point?"
msgstr ""
"tijdens verwijderen van %.250s kan de map '%.250s' niet verwijderd worden: "
"%s - zou deze map een aanhechtingspunt zijn?"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.250s'"
msgstr "kan '%.250s' niet veilig verwijderen"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
msgstr ""
"tijdens verwijderen van %.250s blijkt map '%.250s' niet leeg en wordt dus "
"niet verwijderd"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
msgstr "Configuratiebestanden voor %s (%s) worden gewist ...\n"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
msgstr "kan oud configuratiebestand '%.250s' niet verwijderen (= '%.250s')"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
msgstr "kan configuratiemap '%.250s' niet lezen (van '%.250s')"

#: src/remove.c
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
msgstr ""
"kan oude reservekopie van configuratiebestand '%.250s' (van '%.250s') niet "
"verwijderen"

#: src/remove.c
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "kan oude bestandenlijst niet verwijderen"

#: src/remove.c
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "kan oud postrm-script niet verwijderen"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
msgstr "kan '%.250s' niet uitvoerbaar maken"

#: src/script.c
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
"de beheersmap (admindir) moet onder de hoofdmap (instdir) liggen opdat dpkg "
"goed zou kunnen functioneren"

#: src/script.c
msgid ""
"not enough privileges to change root directory with --force-not-root, "
"consider using --force-script-chrootless?"
msgstr ""
"onvoldoende privileges om de hoofdmap te veranderen met --force-not-root, "
"het gebruik van --force-script-chrootless in overweging nemen?"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "failed to chroot to '%.250s'"
msgstr "chroot naar '%.250s' is mislukt"

#: src/script.c dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to chdir to '%.255s'"
msgstr "chdir naar '%.255s' is mislukt"

#: src/script.c
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr ""
"kan de omgevingsvariabelen voor het pakketbeheerdersscript niet instellen "
"met setenv"

#: src/script.c
msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
msgstr ""
"kan voor de uitvoering van het pakketbeheerdersscript de veiligheidscontext "
"niet instellen"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "installed %s package %s script"
msgstr "van pakket %s werd script %s geïnstalleerd"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s'"
msgstr "kan de status van %s '%.250s' niet opvragen"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "new %s package %s script"
msgstr "van het nieuwe pakket %s het script %s"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "old %s package %s script"
msgstr "van het verouderd pakket %s het script %s"

#: src/script.c
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "kan de status van %s '%.250s' niet opvragen: %s"

#: src/script.c
msgid "trying script from the new package instead ..."
msgstr "script uit het nieuwe pakket wordt geprobeerd als alternatief..."

#: src/script.c
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr ""
"er is geen script in de nieuwe versie van het pakket - er wordt opgegeven"

#: src/script.c
msgid "... it looks like that went OK"
msgstr "... het lijkt erop dat dit goed ging"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
msgstr "onverwacht bestandseinde in pakketnaam op regel %d"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "onverwacht regeleinde in pakketnaam op regel %d"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
msgstr "onverwacht bestandseinde na pakketnaam op regel %d"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "onverwacht regeleinde na pakketnaam op regel %d"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "onverwachte gegevens na pakket en selectie op regel %d"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "ongeldige pakketnaam op regel %d: %.250s"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
msgstr ""
"pakket op regel %d: %.250s komt niet voor in status-bestand noch in "
"available-bestand (database van beschikbare pakketten)"

#: src/select.c
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "onbekende gewenst-status op regel %d: %.250s"

#: src/select.c
msgid "read error on standard input"
msgstr "leesfout op standaardinvoer"

#: src/select.c
msgid ""
"found unknown packages; this might mean the available database\n"
"is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
"please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
msgstr ""
"onbekende pakketten gevonden; dit kan betekenen dat de database van "
"beschikbare\n"
"pakketten verouderd is en bijgewerkt moet worden door een frontend;\n"
"gelieve de FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ> te raadplegen"

#: src/selinux.c
msgid "cannot open security status notification channel"
msgstr "kan het meldingskanaal voor de veiligheidsstatus niet openen"

#: src/selinux.c
msgid "cannot get security labeling handle"
msgstr "krijg geen greep op beveiligingsmarkering"

#: src/selinux.c
#, c-format
msgid "cannot set security context for file object '%s'"
msgstr "kan de beveiligingscontext voor bestandsobject '%s' niet instellen"

#: src/statcmd.c
msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
msgstr "Gebruik --help voor hulp over het overstijgen van bestandsstatusinfo."

#: src/statcmd.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Gebruik: %s [<optie> ...] <commando>\n"
"\n"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
"              add a new <path> entry into the database.\n"
" --remove <path>     remove <path> from the database.\n"
" --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" --add <eigenaar> <groep> <modus> <pad>\n"
"              nieuwe <pad>-regel toevoegen in de database.\n"
" --remove <pad>      <pad> uit de database verwijderen.\n"
" --list [<glob-patroon>] huidige 'overrides' in de database tonen.\n"
"\n"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
" --instdir <directory>  set the root directory, but not the admin dir.\n"
" --root <directory>    set the directory of the root filesystem.\n"
" --update         immediately update <path> permissions.\n"
" --force         deprecated alias for --force-all.\n"
" --force-<thing>[,...]  override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-<thing>[,...] stop when problems encountered.\n"
" --refuse-<thing>[,...]  ditto.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --admindir <map>    map met statusmodificatie-bestand instellen.\n"
" --instdir <map>     hoofdmap (root) instellen,\n"
"              maar niet de beheersmap (admindir).\n"
" --root <map>      hoofdbestandssysteemmap instellen.\n"
" --update        <pad>-rechten onmiddellijk bijwerken.\n"
" --force         verouderde alias voor --force-all.\n"
" --force-<ding>[,...]  problemen overstijgen (zie --force-help).\n"
" --no-force-<ding>[,...] stoppen als er problemen zijn.\n"
" --refuse-...      idem.\n"
" --quiet         stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
" --help         deze hulptekst tonen.\n"
" --version        de versie tonen.\n"
"\n"

#: src/statcmd.c
msgid "stripping trailing /"
msgstr "/ op het einde wordt weggehaald"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "user '%s' does not exist"
msgstr "gebruiker '%s' bestaat niet"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "group '%s' does not exist"
msgstr "groep '%s' bestaat niet"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "--%s needs four arguments"
msgstr "--%s heeft vier argumenten nodig"

#: src/statcmd.c
msgid "path may not contain newlines"
msgstr "pad mag geen regeleinden bevatten"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid ""
"an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
msgstr ""
"er bestaat reeds een overstijging voor '%s', maar --force is opgegeven "
"waardoor dit genegeerd wordt"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
msgstr "er bestaat reeds een overstijging voor '%s'; er wordt gestopt"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "--update given but %s does not exist"
msgstr "--update is opgegeven maar %s bestaat niet"

#: src/statcmd.c
msgid "no override present"
msgstr "geen overstijging aanwezig"

#: src/statcmd.c
msgid "--update is useless for --remove"
msgstr "--update is waardeloos voor --remove"

#: src/statcmd.c
#, c-format
msgid "deprecated --%s option; use --%s instead"
msgstr "verouderde optie --%s; gelieve in plaats ervan --%s te gebruiken"

#: src/trigcmd.c
msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
msgstr "Typ dpkg-trigger --help voor hulp over dit hulpmiddel."

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
msgstr "Debian %s pakkettriggerhulpmiddel versie %s.\n"

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option>...] <trigger-name>\n"
"    %s [<option>...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Gebruik: %s [<opties>...] <triggernaam>\n"
"     %s [<opties>...] <commando>\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --check-supported        Check if the running dpkg supports "
"triggers.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" --check-supported    Nagaan of het actieve dpkg triggers ondersteunt.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally set\n"
"                   by dpkg).\n"
" --await             Package needs to await the processing.\n"
" --no-await            No package needs to await the "
"processing.\n"
" --no-act             Just test - don't actually change "
"anything.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --admindir=<map>      <map> gebruiken in plaats van %s.\n"
" --by-package=<pakket>   Triggerafwachter overstijgen (normaal\n"
"                ingesteld door dpkg).\n"
" --await          Pakket moet de afhandeling afwachten.\n"
" --no-await         Geen pakket moet de afhandeling afwachten.\n"
" --no-act          Enkel testen - niets echt wijzigen.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c
msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
msgstr ""
"moet geactiveerd worden door een pakketbeheerdersscript (of door de optie --"
"by-package)"

#: src/trigcmd.c
msgid "triggers data directory not yet created"
msgstr "gegevensmap voor triggers nog niet aangemaakt"

#: src/trigcmd.c
msgid "trigger records not yet in existence"
msgstr "triggerregister bestaat nog niet"

#: src/trigcmd.c
msgid "takes one argument, the trigger name"
msgstr "verwacht slechts een argument, de naam van de trigger"

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
msgstr "ongeldige naam voor pakket waarop gewacht wordt '%.250s': %.250s"

#: src/trigcmd.c
#, c-format
msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
msgstr "ongeldige triggernaam '%.250s': %.250s"

#: src/trigproc.c
msgid ""
"cycle found while processing triggers:\n"
" chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
msgstr ""
"cyclus aangetroffen tijdens het afhandelen van triggers:\n"
" reeks pakketten wiens triggers verantwoordelijk zijn of kunnen zijn:"

#: src/trigproc.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
" packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
msgstr ""
"\n"
"in de wacht staande pakkettriggers die onoplosbaar zijn of kunnen zijn:\n"

#: src/trigproc.c
msgid "triggers looping, abandoned"
msgstr "eindeloze triggerlus; afgebroken"

#: src/trigproc.c
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"vereistenproblemen verhinderen de triggerafhandeling voor %s:\n"
"%s"

#: src/trigproc.c
msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
msgstr "vereistenproblemen - triggers blijven onbehandeld"

#: src/trigproc.c
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: vereistenproblemen, maar op verzoek worden triggers toch behandeld:\n"
"%s"

#: src/trigproc.c
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
msgstr "Bezig met afhandelen van triggers voor %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr ".../%s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
msgstr "fout bij verifiëren dat '%.250s' niet bestaat"

#: src/unpack.c
msgid "split package reassembly"
msgstr "opgesplitst pakket opnieuw samenstellen"

#: src/unpack.c
msgid "reassembled package file"
msgstr "pakketbestand opnieuw samengesteld"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "subproces %s gaf een foutwaarde %d terug"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "Bezig met authenticeren van %s ...\n"

#: src/unpack.c
msgid "package signature verification"
msgstr "verifiëren van ondertekening van het pakket"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "verification on package %s failed!"
msgstr "verificatie van pakket %s is mislukt!"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid ""
"verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
msgstr ""
"verificatie van pakket %s is mislukt, maar wordt zoals gevraagd toch "
"geïnstalleerd."

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "geslaagd\n"

#: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "aanmaken van een tijdelijke map is mislukt"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"betreffende %s dat %s bevat, voor-vereistenprobleem:\n"
"%s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "voor-vereistenprobleem - %.250s wordt niet geïnstalleerd"

#: src/unpack.c
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "voor-vereistenprobleem wordt genegeerd!"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
msgstr ""
"Bezig met de-configureren van %s (%s), zodat %s (%s) verwijderd kan "
"worden ...\n"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
msgstr "Bezig met de-configureren van %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c
msgid "conffile file contains an empty line"
msgstr "conffile-configuratiebestand bevat een lege regel"

#: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
msgstr ""
"configuratiebestandsnaam '%s' is te lang, of afsluitende nieuwe regel "
"ontbreekt"

#: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is not an absolute pathname"
msgstr "configuratiebestandsnaam '%s is geen absolute padnaam"

#: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "leesfout in %.250s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "fout bij sluiten van %.250s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
msgstr ""
"oude versie van pakket heeft te lange infobestandsnaam beginnend met '%.250s'"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
msgstr "kan verouderd infobestand '%.250s' niet verwijderen"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
msgstr "kan (waarschijnlijk) nieuwe infobestand '%.250s' niet installeren"

#: src/unpack.c
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "kan tijdelijke controlemap niet openen"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
msgstr ""
"bestandsnaam van het controle-infobestand van dit pakket is te lang "
"(beginnend met '%.50s')"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "package control info contained directory '%.250s'"
msgstr "controle-info van het pakket bevatte map '%.250s'"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
msgstr ""
"rmdir '%.250s' uit pakketcontrole-info zei niet dat het niet om een map gaat"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "pakket %s bevatte een lijst als infobestand"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
msgstr "kan nieuw infobestand '%.250s' niet installeren als '%.250s'"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr ""
"kon status niet opvragen van het oude bestand '%.250s', dus wordt het niet "
"verwijderd: %s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "kan de oude map '%.250s' niet verwijderen: %s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr ""
"oud configuratiebestand '%.250s' was een lege map (en is nu verwijderd)"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
msgstr "kan van het andere nieuwe bestand '%.250s' niet de status opvragen"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"het oude bestand '%.250s' is hetzelfde als verschillende nieuwe bestanden! "
"(zowel '%.250s' als '%.250s')"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "kan het oude bestand '%.250s' niet veilig verwijderen: %s"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "(Verdwijning van %s is opgemerkt; het werd totaal vervangen.)\n"

#: src/unpack.c
msgid "package control information extraction"
msgstr "controle-informatie wordt uit het pakket geëxtraheerd"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "Informatie over %s uit %s is opgenomen.\n"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "pakketarchitectuur (%s) komt niet overeen met het systeem (%s)"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
msgstr "Uitpakken van %s wordt voorbereid...\n"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
msgstr "Bezig met uitpakken van %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
msgstr "Bezig met uitpakken van %s (%s) over (%s) ...\n"

#: src/unpack.c
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "uitpakken van archief met het bestandssysteem van het pakket"

#: src/unpack.c
msgid "corrupted filesystem tarfile in package archive"
msgstr "beschadigd tar-bestand met het bestandssysteem in pakketarchief"

#: src/unpack.c
#, c-format
msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
msgstr "kan eventuele nakomende nullen van dpkg-deb niet vernietigen: %s"

#: src/update.c
#, c-format
msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
msgstr "--%s verwacht hoogstens één Packages-bestand als argument"

#: src/update.c
#, c-format
msgid "unable to access dpkg database directory '%s' for bulk available update"
msgstr ""
"kan de databasemap '%s' van dpkg niet benaderen voor een grote bijwerking "
"van beschikbare pakketten"

#: src/update.c
#, c-format
msgid ""
"required write access to dpkg database directory '%s' for bulk available "
"update"
msgstr ""
"schrijftoegang tot databasemap '%s' van dpkg is vereist voor een grote "
"bijwerking van beschikbare pakketten"

#: src/update.c
#, c-format
msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
msgstr "De oude info over beschikbare pakketten wordt vervangen door %s.\n"

#: src/update.c
#, c-format
msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
msgstr "De info over beschikbare pakketten wordt bijgewerkt met %s.\n"

#: src/update.c
#, c-format
msgid "Information about %d package was updated.\n"
msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
msgstr[0] "Informatie over %d pakket werd bijgewerkt.\n"
msgstr[1] "Informatie over %d pakketten werd bijgewerkt.\n"

#: src/update.c
#, c-format
msgid ""
"obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
msgstr ""
"verouderde optie '--%s'; niet-beschikbare pakketten worden automatisch "
"opgeruimd"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
msgstr "schrijven van bestandsnaam naar de 'tar'-pijp (%s) is mislukt"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "control member"
msgstr "controle-element"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
msgstr "nieuwe regel is niet toegestaan in padnaam '%s'"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "data member"
msgstr "gegevenselement"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "unable to stat control directory"
msgstr "kan status van controlemap niet opvragen"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "control directory is not a directory"
msgstr "controlemap is geen map"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
msgstr ""
"controlemap heeft foutieve permissies %03lo (moet >=0755 en <=0775 zijn)"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
msgstr ""
"beheerdersscript '%.50s' is geen gewoon bestand of symbolische koppeling"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid ""
"maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
"<=0775)"
msgstr ""
"beheerdersscript '%.50s' heeft foute permissies %03lo (moet >=0555 en <=0775 "
"zijn)"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
msgstr "status van beheerdersscript '%.50s' is niet opvraagbaar"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "error opening conffiles file"
msgstr "fout bij openen van bestand net configuratiebestanden"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "empty string from fgets reading conffiles"
msgstr "lege tekenreeks van fgets bij lezen van configuratiebestanden"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
msgstr "naam van configuratiebestand '%s' eindigt met leegruimte"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
msgstr "configuratiebestand '%.250s' zit niet in het pakket"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
msgstr "status van configuratiebestand '%.250s' is niet opvraagbaar"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile '%s' is not a plain file"
msgstr "configuratiebestand '%s' is geen gewoon bestand"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is duplicated"
msgstr "naam van configuratiebestand '%s' werd gedupliceerd"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "error reading conffiles file"
msgstr "fout bij lezen van bestand met configuratiebestanden"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
msgstr ""
"pakketnaam heeft tekens die geen kleine letters of cijfers of '-+.' zijn"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "package architecture is missing or empty"
msgstr "pakketarchitectuur ontbreekt of is leeg"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
msgstr "'%s' bevat zelf gedefinieerde 'Priority'-waarde '%s'"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
msgstr[0] "%d waarschuwing over de controlebestand(en) wordt genegeerd"
msgstr[1] "%d waarschuwingen over de controlebestand(en) worden genegeerd"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
msgstr "kan het bestaan van het archief '%.250s' niet verifiëren"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "compressing tar member"
msgstr "tar-element wordt gecomprimeerd"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "<compress> from tar -cf"
msgstr "<compress> van tar -cf"

#: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
msgstr "kan tijdsaanduiding '%.255s' niet ontleden"

#: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs a <directory> argument"
msgstr "--%s heeft een <map> als argument nodig"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "target is directory - cannot skip control file check"
msgstr "doel is een map - kan controle van controlebestand niet overslaan"

#: dpkg-deb/build.c
msgid "not checking contents of control area"
msgstr "de inhoud van het controlegebied wordt niet geverifieerd"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "building an unknown package in '%s'."
msgstr "een onbekend pakket wordt gebouwd in '%s'."

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "building package '%s' in '%s'."
msgstr "pakket '%s' wordt gebouwd in '%s'."

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to make temporary file (%s)"
msgstr "aanmaken van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
msgstr "koppeling verwijderen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt, %s"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
msgstr "terugspoelen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "failed to stat temporary file (%s)"
msgstr "status bepalen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "error writing '%s'"
msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"

#: dpkg-deb/build.c
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
msgstr "kan '%s' niet naar archief '%s' kopiëren: %s"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "shell command to move files"
msgstr "shell-opdracht om bestanden te verplaatsen"

#: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
msgstr "onverwacht bestandseinde in %s op %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid "error reading %s from file %.255s"
msgstr "fout bij lezen van %s uit bestand %.255s"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "archive magic version number"
msgstr "magisch versienummer van het archief"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "archive member header"
msgstr "koptekst van archiefelement"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - foutief magisch nummer van archiefkoptekst"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is not a Debian binary archive (try dpkg-split?)"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is geen binair archief van Debian (dpkg-split proberen?)"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "archive information header member"
msgstr "element van archiefinformatiekoptekst"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "archive has no newlines in header"
msgstr "archief heeft geen nieuwe regels in koptekst"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive has invalid format version: %s"
msgstr "archief gebruikt een ongeldig formaatversienummer: %s"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
msgstr ""
"het formaatversienummer van het archief is %d.%d; u heeft een nieuwere dpkg-"
"deb nodig"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
msgstr "kan archiefelement van '%s' niet overslaan: %s"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
msgstr ""
"archief '%s' gebruikt een onbekende compressie voor element '%.*s'; er wordt "
"opgegeven"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
msgstr ""
"in archief '%s' komt element '%.*s' voortijdig voor '%s'; er wordt opgegeven"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
msgstr "archief '%.250s' bevat twee controle-elementen; er wordt opgegeven"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid ""
" new Debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
msgstr ""
" nieuw Debian-pakket, versie %d.%d.\n"
" grootte %jd bytes: controlearchief=%jd bytes.\n"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "archive control member size"
msgstr "grootte van het controle-element van het archief"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "archive has malformed control member size '%s'"
msgstr ""
"de grootte van het controle-element van het archief is opgegeven in een "
"verkeerd formaat '%s'"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
msgstr "kan het archiefcontrole-element van '%s' niet overslaan: %s"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid ""
" old Debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
msgstr ""
" verouderd Debian-pakket, versie %d.%d.\n"
" grootte %jd bytes: controlearchief=%jd, hoofdarchief=%jd.\n"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid ""
"file looks like it might be an archive which has been\n"
" corrupted by being downloaded in ASCII mode"
msgstr ""
"bestand ziet er uit alsof het een archief is dat beschadigd\n"
" werd door het te downloaden in ASCII-modus"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "'%.255s' is not a Debian format archive"
msgstr "'%.255s' is geen archief volgens Debian-formaat"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
msgstr ""
"kan het archiefelement van '%s' niet kopiëren naar de pijp van het "
"decompressieprogramma: %s"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "cannot close decompressor pipe"
msgstr "kan de pijp van het decompressieprogramma niet sluiten"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "decompressing archive member"
msgstr "element van het archief wordt gedecomprimeerd"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "failed to create directory"
msgstr "aanmaken map is mislukt"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "unexpected pre-existing pathname %s"
msgstr "onverwachte reeds bestaande padnaam %s"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "failed to chdir to directory"
msgstr "chdir naar de map is mislukt"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "<decompress>"
msgstr "<decompressie>"

#: dpkg-deb/extract.c
msgid "paste"
msgstr "plakken"

#: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "--%s needs a .deb filename argument"
msgstr "--%s verwacht een .deb-bestandsnaam als argument"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
msgstr "--%s verwacht slechts een argument (.deb-bestandsnaam)"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
msgstr "--%s verwacht ten hoogste twee argumenten (.deb en map)"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
msgstr "--%s verwacht een .deb-bestandsnaam en een map als argumenten"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid ""
"--%s needs a target directory.\n"
"Perhaps you should be using dpkg --install ?"
msgstr ""
"--%s heeft een doelmap nodig.\n"
"Zou u misschien 'dpkg --install' moeten gebruiken?"

#: dpkg-deb/extract.c
#, c-format
msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
msgstr ""
"--%s ondersteunt (nog) niet het lezen van het .deb-bestand vanuit "
"standaardinvoer"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
msgstr "kan controlebestand '%s' niet uit '%s' extraheren: %s"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
msgstr "'%.255s' bevat geen controleonderdeel '%.255s'"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
msgstr ""
"openen van onderdeel '%.255s' (in %.255s) is op onverwachte wijze mislukt"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "%d requested control component is missing"
msgid_plural "%d requested control components are missing"
msgstr[0] "%d gevraagd controle-element ontbreekt"
msgstr[1] "%d gevraagde controle-elementen ontbreken"

#: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "cannot scan directory '%.255s'"
msgstr "kan map '%.255s' niet aflezen"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
msgstr "kan de status van '%.255s' niet opvragen (in '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
msgstr "kan '%.255s' niet openen (in '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
msgstr "kan '%.255s' niet lezen (in '%.255s')"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid " %7jd bytes, %5d lines  %c %-20.127s %.127s\n"
msgstr " %7jd bytes, %5d regels  %c %-20.127s %.127s\n"

#: dpkg-deb/info.c
#, c-format
msgid "   not a plain file     %.255s\n"
msgstr "   geen gewoon bestand   %.255s\n"

#: dpkg-deb/info.c
msgid "no 'control' file in control archive!"
msgstr "geen 'control'-bestand in controlearchief!"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
msgstr "Debian '%s' pakketarchiefbackend versie %s.\n"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
" -c|--contents <deb>       List contents.\n"
" -I|--info <deb> [<cfile>...]   Show info to stdout.\n"
" -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
" -f|--field <deb> [<cfield>...]  Show field(s) to stdout.\n"
" -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
" -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
" -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
"                  Extract control info and files.\n"
" --ctrl-tarfile <deb>       Output control tarfile.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" -b|--build <map> [<deb>]     Een archief bouwen.\n"
" -c|--contents <deb>       De inhoud tonen.\n"
" -I|--info <deb> [<cbestand>...] Info tonen op stdout.\n"
" -W|--show <deb>         Informatie over pakket(ten) tonen\n"
" -f|--field <deb> [<cveld>...]  Veld(en) op stdout tonen.\n"
" -e|--control <deb> [<map>]    Control-info uitpakken.\n"
" -x|--extract <deb> <map>     Bestanden uitpakken.\n"
" -X|--vextract <deb> <map>    Bestanden uitpakken en opsommen.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <map>   Control-info en bestanden uitpakken.\n"
" --ctrl-tarfile <deb>       Control-tar-archief maken.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Tar-archief van bestandssysteem maken.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
"<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
"<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
"\n"
msgstr ""
"<deb>  is de bestandsnaam van een archief in debian-formaat.\n"
"<cbestand> is de naam van een administratief bestandscomponent.\n"
"<cveld> is de naam van een veld in het belangrijkste 'control'-bestand.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" -v, --verbose          Enable verbose output.\n"
" -D, --debug           Enable debugging output.\n"
"   --showformat=<format>    Use alternative format for --show.\n"
"   --deb-format=<format>    Select archive format.\n"
"                   Allowed values: 0.939000, 2.0 "
"(default).\n"
"   --nocheck          Suppress control file check (build bad\n"
"                   packages).\n"
"   --root-owner-group      Forces the owner and groups to root.\n"
"   --[no-]uniform-compression  Use the compression params on all "
"members.\n"
" -z#               Set the compression level when building.\n"
" -Z<type>             Set the compression type used when "
"building.\n"
"                   Allowed types: gzip, xz, none.\n"
" -S<strategy>           Set the compression strategy when "
"building.\n"
"                   Allowed values: none; extreme (xz);\n"
"                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" -v, --verbose         Uitvoerige uitvoer activeren.\n"
" -D, --debug          Debug-uitvoer activeren.\n"
"   --showformat=<formaat>   Andere indeling gebruiken met --show.\n"
"   --deb-format=<formaat>   Archiefformaat selecteren.\n"
"                 Geldige waarden: 0.939000, 2.0 "
"(standaard).\n"
"   --nocheck         Toets van 'control'-bestand onderdrukken\n"
"                 (bouwt ongeldige pakketten).\n"
"   --root-owner-group     Stelt eigenaar en groep dwingend in op "
"root.\n"
"   --[no-]uniform-compression De compressieparameters gebruiken\n"
"                 voor alle elementen.\n"
" -z#              Bouwcompressieniveau instellen.\n"
" -Z<type>            Bouwcompressietype instellen.\n"
"                 Geldige types: gzip, xz, none.\n"
" -S<strategie>         Bouwcompressiestrategie instellen.\n"
"                 Geldige waarden: none; extreme (xz);\n"
"                 filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
"'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
"unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
msgstr ""
"\n"
"Gebruik 'dpkg' om pakketten te installeren en te verwijderen van uw\n"
"systeem, of gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk\n"
"pakketbeheer. Via 'dpkg-deb --extract' uitgepakte pakketten worden\n"
"niet juist geïnstalleerd!\n"

#: dpkg-deb/main.c
msgid ""
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
msgstr ""
"Typ dpkg-deb --help voor hulp bij manipuleren van *.deb-bestanden;\n"
"Typ dpkg --help voor hulp bij installeren en verwijderen van pakketten."

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "invalid deb format version: %s"
msgstr "ongeldig deb-formaat-versienummer: %s"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "unknown deb format version: %s"
msgstr "onbekend deb-formaat-versienummer: %s"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
msgstr "ongeldig compressieniveau voor -%c: %ld"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "unknown compression strategy '%s'!"
msgstr "onbekende compressiestrategie '%s'!"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "unknown compression type '%s'!"
msgstr "onbekend compressietype `%s'!"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
msgstr "verouderd compressietype '%s'; gebruik liever xz"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
msgstr "verouderd compressietype '%s'; gebruik liever xz of gzip"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "invalid compressor parameters: %s"
msgstr "ongeldige compressieparameters: %s"

#: dpkg-deb/main.c
#, c-format
msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
msgstr "niet-ondersteund compressietype '%s' met een uniforme compressie"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief cijfer (code %d) in %s"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
msgstr "bestand '%s' is beschadigd; geheel getal in %s valt buiten het bereik"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - %.250s ontbreekt"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - ontbrekende nieuwe regel na %.250s"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "error reading %.250s"
msgstr "fout bij lezen van %.250s"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - foute magische code na het einde van de "
"eerste kop"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief opvulteken (code %d)"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - nultekens in infosectie"

#: dpkg-split/info.c
msgid "format version number"
msgstr "formaat-versienummer"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
msgstr "bestand '%.250s' heeft een ongeldig formaat-versienummer: %s"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
msgstr ""
"bestand '%.250s' heeft indeling versie %d.%d; u heeft een nieuwere dpkg-"
"split nodig"

#: dpkg-split/info.c
msgid "package name"
msgstr "pakketnaam"

#: dpkg-split/info.c
msgid "package version number"
msgstr "pakket-versienummer"

#: dpkg-split/info.c
msgid "package file MD5 checksum"
msgstr "MD5-controlesom van het pakketbestand"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutieve MD5-controlesom '%.250s'"

#: dpkg-split/info.c
msgid "archive total size"
msgstr "totale grootte van het archief"

#: dpkg-split/info.c
msgid "archive part offset"
msgstr "plaats van het archiefonderdeel"

#: dpkg-split/info.c
msgid "archive part numbers"
msgstr "nummers van archiefonderdelen"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - geen slash tussen de nummers van de "
"archiefonderdelen"

#: dpkg-split/info.c
msgid "number of archive parts"
msgstr "aantal archiefonderdelen"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief aantal archiefonderdelen"

#: dpkg-split/info.c
msgid "archive parts number"
msgstr "nummer van archiefonderdelen"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief nummer van archiefonderdeel"

#: dpkg-split/info.c
msgid "package architecture"
msgstr "pakketarchitectuur"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - foutieve magische code aan einde tweede kop"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - tweede element is geen data-element"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - foutief aantal onderdelen voor opgegeven "
"groottes"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
msgstr ""
"bestand '%.250s' is beschadigd - grootte is fout voor opgegeven deelnummer"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - te kort"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
msgstr "kan het archiefonderdeel, bestand '%.250s', niet openen"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%.250s' is not an archive part"
msgstr "bestand '%.250s' is geen onderdeel van het archief"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid ""
"%s:\n"
"  Part format version:      %d.%d\n"
"  Part of package:        %s\n"
"    ... version:        %s\n"
"    ... architecture:      %s\n"
"    ... MD5 checksum:      %s\n"
"    ... length:         %jd bytes\n"
"    ... split every:      %jd bytes\n"
"  Part number:          %d/%d\n"
"  Part length:          %jd bytes\n"
"  Part offset:          %jd bytes\n"
"  Part file size (used portion): %jd bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"%s:\n"
"  Indelingsversie v.h. deel:           %d.%d\n"
"  Deel van pakket:                %s\n"
"    ... versie:                %s\n"
"    ... architectuur:             %s\n"
"    ... MD5-controlesom:            %s\n"
"    ... lengte:                %jd bytes\n"
"    ... opgesplitst elke:           %jd bytes\n"
"  Nummer v.h. deel:               %d/%d\n"
"  Lengte v.h. deel:               %jd bytes\n"
"  Plaats v.h. deel:               %jd bytes\n"
"  Bestandsgrootte v.h. deel (gebruikte portie): %jd bytes\n"
"\n"

#: dpkg-split/info.c
msgctxt "architecture"
msgid "<unknown>"
msgstr "<onbekend>"

#: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "--%s requires one or more part file arguments"
msgstr "--%s vereist een of meerdere deelbestanden als argument"

#: dpkg-split/info.c
#, c-format
msgid "file '%s' is not an archive part\n"
msgstr "bestand '%s' is geen archiefonderdeel\n"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "Putting package %s together from %d part: "
msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
msgstr[0] "Pakket %s wordt samengesteld uit %d onderdeel:"
msgstr[1] "Pakket %s wordt samengesteld uit %d onderdelen:"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "unable to open output file '%.250s'"
msgstr "kan uitvoerbestand '%.250s' niet openen"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
msgstr "kan invoer-onderdelenbestand '%.250s' niet (opnieuw) openen"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
msgstr "Kan de kop van een opgesplitst pakket voor '%s' niet overslaan: %s."

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
msgstr ""
"kan het deel '%s' van een opgesplitst pakket niet toevoegen aan '%s': %s"

#: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "klaar\n"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
msgstr ""
"bestanden '%.250s' en '%.250s' zijn geen onderdelen van hetzelfde bestand"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
msgstr "er zijn meerdere versies van deel %d - ten minste '%.250s' en '%.250s'"

#: dpkg-split/join.c
#, c-format
msgid "part %d is missing"
msgstr "deel %d ontbreekt"

#: dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
msgstr ""
"Debian '%s' hulpmiddel voor splitsen/samenvoegen van pakketten; versie %s.\n"

#: dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
" -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
" -I|--info <part> ...       Display info about a part.\n"
" -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
" -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
" -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched pieces.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" -s|--split <bestand> [<prefix>]  Een archief splitsen.\n"
" -j|--join <deel> <deel> ...    Delen combineren.\n"
" -I|--info <deel> ...       Info tonen over deel.\n"
" -a|--auto -o <compleet> <deel>  Delen auto-combineren.\n"
" -l|--listq            Geïsoleerde delen tonen.\n"
" -d|--discard [<bestand> ...]   Geïsoleerde delen verwijderen.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --depotdir <directory>      Use <directory> instead of %s/%s.\n"
" -S|--partsize <size>       In KiB, for -s (default is 450).\n"
" -o|--output <file>        Filename, for -j (default is\n"
"                   <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
" -Q|--npquiet           Be quiet when -a is not a part.\n"
" --msdos             Generate 8.3 filenames.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
"  --depotdir <map>       <map> gebruiken in plaats van %s/%s.\n"
"  -S|--partsize <grootte>   In Kb; (voor -s is de standaard 450).\n"
"  -o|--output <bestand>    Bestandsnaam, voor -j (standaard is\n"
"                  <pakket>_<versie>_<architectuur>.deb).\n"
"  -Q|--npquiet         Stille verwerking als -a geen deel is.\n"
"  --msdos           Type 8.3 bestandsnamen genereren.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid ""
"Exit status:\n"
" 0 = ok\n"
" 1 = with --auto, file is not a part\n"
" 2 = trouble\n"
msgstr ""
"Afsluitstatus:\n"
" 0 = oké\n"
" 1 = met --auto, bestand is geen onderdeel\n"
" 2 = problemen\n"

#: dpkg-split/main.c
msgid "Type dpkg-split --help for help."
msgstr "Typ dpkg-split --help voor hulp."

#: dpkg-split/main.c
msgid "part size is far too large or is not positive"
msgstr "grootte van het onderdeel is veel te groot of niet positief"

#: dpkg-split/main.c
#, c-format
msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
msgstr ""
"een deel moet ten minste %d kB groot zijn (om ruimte voor een kop te hebben)"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
msgstr "kan depotmap '%.250s' niet lezen"

#: dpkg-split/queue.c
msgid "--auto requires the use of the --output option"
msgstr "--auto vereist het gebruik van de optie --output"

#: dpkg-split/queue.c
msgid "--auto requires exactly one part file argument"
msgstr "--auto vereist precies een deelbestand als argument"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to read part file '%.250s'"
msgstr "kan deelbestand '%.250s' niet lezen"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
msgstr "Bestand '%.250s' is geen onderdeel van een meerdelig archief.\n"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "kan map %s niet aanmaken"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
msgstr "kan deelbestand '%.250s' niet opnieuw openen"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
msgstr "kan nieuw depotbestand '%.250s' niet openen"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
msgstr "kan deel '%s' van opgedeeld pakket niet uitpakken: %s"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
msgstr "kan nieuw depotbestand niet hernoemen van '%.250s' naar '%.250s'"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "Part %d of package %s filed (still want "
msgstr "Deel %d van pakket %s opgeslagen (ik wil nog "

#: dpkg-split/queue.c
msgid " and "
msgstr " en "

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
msgstr "kan opgebruikt depotbestand '%.250s' niet verwijderen"

#: dpkg-split/queue.c
msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
msgstr "Rommelbestanden zijn in de depotmap achtergebleven:\n"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to stat '%.250s'"
msgstr "kan status van '%.250s' niet opvragen"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid " %s (%jd bytes)\n"
msgstr " %s (%jd bytes)\n"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid " %s (not a plain file)\n"
msgstr " %s (geen gewoon bestand)\n"

#: dpkg-split/queue.c
msgid "Packages not yet reassembled:\n"
msgstr "Nog niet opnieuw samengevoegde pakketten:\n"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid " Package %s: part(s) "
msgstr " Pakket %s: de(e)l(en) "

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
msgstr "deelbestand '%.250s' is geen gewoon bestand"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "(total %jd bytes)\n"
msgstr "(totaal %jd bytes)\n"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "unable to discard '%.250s'"
msgstr "kan '%.250s' niet wegdoen"

#: dpkg-split/queue.c
#, c-format
msgid "Deleted %s.\n"
msgstr "%s verwijderd.\n"

#: dpkg-split/split.c
msgid "package field value extraction"
msgstr "uitpakken van de waarde van het pakketveld"

#: dpkg-split/split.c
msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
msgstr "<dpkg-deb --info pipe>"

#: dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "unable to open source file '%.250s'"
msgstr "kan bronbestand '%.250s' niet openen"

#: dpkg-split/split.c
msgid "unable to fstat source file"
msgstr "kan status van bronbestand niet bepalen met fstat"

#: dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "source file '%.250s' not a plain file"
msgstr "bronbestand '%.250s' is geen gewoon bestand"

#: dpkg-split/split.c
#, c-format
msgid "Splitting package %s into %d part: "
msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
msgstr[0] "Pakket %s wordt in %d deel opgedeeld:"
msgstr[1] "Pakket %s wordt in %d delen opgedeeld:"

#: dpkg-split/split.c
msgid ""
"header is too long, making part too long; the package name or version\n"
"numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
msgstr ""
"de kop is te lang, waardoor het deel te lang wordt; de naam van het\n"
"pakket of het versienummer moeten uitzonderlijk lang zijn of iets\n"
"dergelijks; ik geef het op"

#: dpkg-split/split.c
msgid "--split needs a source filename argument"
msgstr "--split verwacht een bronbestandsnaam als argument"

#: dpkg-split/split.c
msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
msgstr "--split verwacht hoogstens een bronbestandsnaam en doelprefix"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --install <link> <name> <path> <priority>\n"
"  [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
"              add a group of alternatives to the system.\n"
" --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.\n"
" --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives "
"system.\n"
" --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.\n"
" --display <name>     display information about the <name> group.\n"
" --query <name>      machine parseable version of --display <name>.\n"
" --list <name>      display all targets of the <name> group.\n"
" --get-selections     list master alternative names and their status.\n"
" --set-selections     read alternative status from standard input.\n"
" --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask "
"the\n"
"              user to select which one to use.\n"
" --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.\n"
" --all          call --config on all alternatives.\n"
"\n"
msgstr ""
"Commando's:\n"
" --install <link> <naam> <pad> <prioriteit>\n"
"  [--slave <link> <naam> <pad>] ...\n"
"            een groep van alternatieven toevoegen aan het "
"systeem.\n"
" --remove <naam> <pad> <pad> uit de alternatievengroep <naam> verwijderen.\n"
" --remove-all <naam>  groep <naam> uit het alternatievensysteem "
"verwijderen.\n"
" --auto <naam>     de hoofdlink <naam> omzetten naar automatische "
"modus.\n"
" --display <naam>   informatie tonen over de groep <naam>.\n"
" --query <naam>    machineleesbare versie van --display <naam>.\n"
" --list <naam>     alle doelen in de groep <naam> tonen.\n"
" --get-selections   hoofdnamen van alternatieven en hun status tonen.\n"
" --set-selections   status van alternatieven van standaard-input lezen.\n"
" --config <naam>    alle alternatieven voor de groep <naam> tonen\n"
"             en de gebruiker vragen welke gebruikt moet "
"worden.\n"
" --set <naam> <pad>  <pad> instellen als alternatief voor <naam>.\n"
" --all         --config uitvoeren voor alle alternatieven.\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
" (e.g. /usr/bin/pager)\n"
"<name> is the master name for this link group.\n"
" (e.g. pager)\n"
"<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
" (e.g. /usr/bin/less)\n"
"<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
"in\n"
" automatic mode.\n"
"\n"
msgstr ""
"<link> is de symbolische koppeling die verwijst naar %s/<naam>.\n"
" (bv. /usr/bin/pager).\n"
"<naam> is de hoofdnaam voor deze groep van koppelingen\n"
" (bv. pager).\n"
"<pad> is de plaats van een van de alternatieve doelbestanden\n"
" (bv. /usr/bin/less).\n"
"<prioriteit> is een geheel getal; opties met hogere getallen hebben\n"
" hogere prioriteit in automatische modus.\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --altdir <directory>   change the alternatives directory.\n"
" --admindir <directory>  change the administrative directory.\n"
" --instdir <directory>  change the installation directory.\n"
" --root <directory>    change the filesystem root directory.\n"
" --log <file>       change the log file.\n"
" --force         allow replacing files with alternative links.\n"
" --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly "
"configured\n"
"              in automatic mode (relevant for --config only)\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --verbose        verbose operation, more output.\n"
" --debug         debug output, way more output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
msgstr ""
"Opties:\n"
" --altdir <map>    de map met alternatieven veranderen.\n"
" --admindir <map>   de beheersmap veranderen.\n"
" --instdir <map>   de installatiemap veranderen.\n"
" --root <map>     de basismap voor het bestandssysteem wijzigen.\n"
" --log <bestand>   het logbestand veranderen.\n"
" --force       toelaten dat bestanden vervangen worden\n"
"             door alternatieven-koppelingen.\n"
" --skip-auto     in automatische modus prompt overslaan bij correct\n"
"             geconfigureerde alternatieven (enkel voor --"
"config)\n"
" --quiet       stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
" --verbose      luidruchtige verwerking, meer uitvoer.\n"
" --debug       debug-uitvoer, veel meer uitvoer.\n"
" --help        deze hulptekst tonen.\n"
" --version      de versie tonen.\n"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Use '%s --help' for program usage information."
msgstr ""
"Gebruik '%s --help' voor informatie over het gebruik van het programma."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "malloc is mislukt (%zu bytes)"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "wachten op subproces %s is mislukt"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to remove '%s'"
msgstr "kan '%s' niet verwijderen"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "cannot create log directory '%s'"
msgstr "kan logmap '%s' niet aanmaken"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "cannot append to '%s'"
msgstr "kan niets toevoegen aan '%s'"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to read link '%s%.255s'"
msgstr "kan koppeling '%s%.255s' niet lezen"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "auto mode"
msgstr "automatische modus"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "manual mode"
msgstr "handmatige modus"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
msgstr "onverwacht bestandseinde bij het proberen lezen van %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "while reading %s: %s"
msgstr "tijdens het lezen van %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "line not terminated while trying to read %s"
msgstr "geen regeleinde bij het proberen lezen van %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "%s corrupt: %s"
msgstr "%s beschadigd: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
msgstr ""
"regeleinden zijn niet toegelaten in 'update-alternatives'-bestanden (%s)"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "slave name"
msgstr "slaafnaam"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "duplicate slave name %s"
msgstr "dubbele slaafnaam %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "slave link"
msgstr "slaafkoppeling %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "slave link same as main link %s"
msgstr "slaafkoppeling is hetzelfde als de hoofdkoppeling %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "duplicate slave link %s"
msgstr "dubbele slaafkoppeling %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "master file"
msgstr "hoofdbestand"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "duplicate path %s"
msgstr "dubbel pad %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
"alternatives"
msgstr ""
"alternatief %s (deel van koppelingsgroep %s) bestaat niet; wordt verwijderd "
"van lijst van alternatieven"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "priority"
msgstr "prioriteit"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "slave file"
msgstr "slaafbestand"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "priority of %s: %s"
msgstr "prioriteit van %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "priority of %s is out of range: %s"
msgstr "prioriteit van %s valt buiten het bereik: %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "status"
msgstr "status"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "invalid status"
msgstr "ongeldige status"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "master link"
msgstr "hoofdkoppeling"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
msgstr "verouderde slaafkoppeling %s wordt weggegooid (%s)."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
#| msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
msgid "cannot create administrative directory '%s'"
msgstr "kan beheersmap '%s' niet aanmaken"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "kan bestand '%s' niet doorspoelen"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s%s'"
msgstr "kan de status van bestand '%s%s' niet opvragen"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid " link best version is %s"
msgstr " koppeling beste versie is %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid " link best version not available"
msgstr " koppeling beste versie niet beschikbaar"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid " link currently points to %s"
msgstr " koppeling verwijst momenteel naar %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid " link currently absent"
msgstr " koppeling is momenteel afwezig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid " link %s is %s"
msgstr " koppeling %s is %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid " slave %s is %s"
msgstr " slaaf %s is %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "%s - priority %d"
msgstr "%s - prioriteit %d"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid " slave %s: %s"
msgstr " slaaf %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
msgstr[0] ""
"Er is %d beschikbare keuzemogelijkheid voor het alternatief %s (dat voorziet "
"in %s)."
msgstr[1] ""
"Er zijn %d beschikbare keuzemogelijkheden voor het alternatief %s (dat "
"voorziet in %s)."

#: utils/update-alternatives.c
msgid "Selection"
msgstr "Keuze"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "Path"
msgstr "Pad"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "Priority"
msgstr "Prioriteit"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: "
msgstr ""
"Druk <enter> om de huidige keuze[*] te behouden, of typ een keuzenummer in: "

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "There is no program which provides %s."
msgstr "Er is geen programma dat %s voorziet."

#: utils/update-alternatives.c
msgid "Nothing to configure."
msgstr "Er is niets in te stellen."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
msgstr ""
"Koppelingsgroep %s (die voorziet in %s) bevat slechts één alternatief: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "not replacing %s with a link"
msgstr "%s wordt niet vervangen door een koppeling"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
#| msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
msgid "cannot create alternatives directory '%s'"
msgstr "kan alternatievenmap '%s' niet aanmaken"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "can't install unknown choice %s"
msgstr "kan onbekende keuze %s niet installeren"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
"exist"
msgstr ""
"sla het aanmaken van %s over omdat het eraan gekoppelde bestand %s (van "
"koppelingsgroep %s) niet bestaat"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "not removing %s since it's not a symlink"
msgstr "%s wordt niet verwijderd omdat het geen symbolische koppeling is"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
msgstr "alternatief %s voor %s is niet geregistreerd. Wordt niet verwijderd"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
msgstr ""
"handmatig geselecteerd alternatief wordt verwijderd - %s wordt omgezet naar "
"automatische modus"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
msgstr "alternatief %s voor %s is niet geregistreerd. Wordt niet ingesteld"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "%s%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
msgstr ""
"%s%s/%s is een doelloze koppeling; ze wordt bijgewerkt met de best "
"beschikbare keuze"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"%s%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
"updates only"
msgstr ""
"%s%s/%s is veranderd (handmatig of door een script). Er wordt omgeschakeld "
"naar louter handmatige bijwerkingen."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "setting up automatic selection of %s"
msgstr "automatische keuze van %s wordt ingesteld"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "renaming %s slave link from %s%s to %s%s"
msgstr "slaafkoppeling %s wordt hernoemd van %s%s naar %s%s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "renaming %s link from %s%s to %s%s"
msgstr "koppeling %s wordt hernoemd van %s%s naar %s%s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
msgstr "%s wordt gebruikt om in de automatische modus in %s (%s) te voorzien."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
msgstr "%s wordt gebruikt om in de handmatige modus in %s (%s) te voorzien."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
msgstr ""
"alternatief %s wordt bijgewerkt omdat koppelingsgroep %s gewijzigde "
"slaafkoppelingen bevat"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
msgstr ""
"het opnieuw installeren van alternatief %s wordt afgedwongen, omdat "
"koppelingsgroep %s defect is"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
msgstr ""
"huidig alternatief %s is onbekend; er wordt overgeschakeld op %s voor "
"koppelingsgroep %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
msgstr "Alternatief %s is niet gewijzigd want keuze %s is niet beschikbaar."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Skip unknown alternative %s."
msgstr "Onbekend alternatief %s overslaan."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
msgstr "te lange regel of geen regeleinde bij een poging %s te lezen"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "Skip invalid line: %s"
msgstr "Ongeldige regel wordt overgeslagen: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
msgstr ""
"de naam (%s) voor een alternatief mag geen '/' en geen spaties bevatten"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
msgstr ""
"de verwijzing naar het alternatief is niet absoluut zoals ze hoort te zijn: "
"%s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
msgstr ""
"het pad van het alternatief is niet absoluut zoals het hoort te zijn: %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
msgstr "alternatief %s kan geen primair zijn: het is een slaaf van %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s"
msgstr "de verwijzing naar alternatief %s wordt reeds door %s beheerd"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative path %s%s doesn't exist"
msgstr "het alternatievenpad %s%s bestaat niet"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
msgstr ""
"alternatief %s kan geen slaaf van %s zijn: het is een primair alternatief"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
msgstr "alternatief %s kan geen slaaf van %s zijn: het is een slaaf van %s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
msgstr ""
"de verwijzing van alternatief %s wordt reeds door %s beheerd (slaaf van %s)"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "two commands specified: --%s and --%s"
msgstr "twee commando's opgegeven: --%s en --%s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "unknown argument '%s'"
msgstr "onbekend argument '%s'"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs <link> <name> <path> <priority>"
msgstr "--%s heeft <link> <naam> <pad> <prioriteit> nodig"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "<link> and <path> can't be the same"
msgstr "<link> en <pad> mogen niet identiek zijn"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "priority must be an integer"
msgstr "prioriteit moet een geheel getal zijn"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "priority is out of range"
msgstr "prioriteit valt buiten het bereik"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs <name> <path>"
msgstr "--%s heeft <naam> <pad> nodig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs <name>"
msgstr "--%s heeft <naam> nodig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s only allowed with --%s"
msgstr "--%s is enkel toegelaten met --%s"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs <link> <name> <path>"
msgstr "--%s heeft <link> <naam> <pad> nodig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "name %s is both primary and slave"
msgstr "de naam %s is zowel primair als slaaf"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "link %s is both primary and slave"
msgstr "de koppeling %s is zowel primair als slaaf"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "--%s needs a <file> argument"
msgstr "--%s heeft als argument <bestand> nodig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid ""
"need --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s or --%s"
msgstr ""
"heb --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s of --%s "
"nodig"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "no alternatives for %s"
msgstr "geen alternatieven voor %s"

#: utils/update-alternatives.c
msgid "<standard input>"
msgstr "<standaardinvoer>"

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
msgstr ""
"automatische opwaarderingen van %s/%s zijn uitgeschakeld; het wordt met rust "
"gelaten."

#: utils/update-alternatives.c
#, c-format
msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
msgstr ""
"om automatische opwaarderingen weer in te schakelen kunt u '%s --auto %s' "
"gebruiken."

#: utils/update-alternatives.polkit.in
msgid "Run update-alternatives to modify system alternative selections"
msgstr ""
"Voer update-alternatives uit om de alternatievenselecties op het systeem te "
"wijzigen"

#: utils/update-alternatives.polkit.in
msgid "Authentication is required to run update-alternatives"
msgstr "Authenticatie is nodig voor het uitvoeren van update-alternatives"

#~ msgid ""
#~ "need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
#~ "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
#~ msgstr ""
#~ "--display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
#~ "selections, --install, --remove, --all, --remove-all of --auto is nodig"

#~ msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
#~ msgstr "kan de eigenaarschap van triggerstatusmap '%.250s' niet instellen"

#~ msgid "unable to open lock file %s for testing"
#~ msgstr "kan het vergrendelingsbestand %s niet openen om te testen"

#~ msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
#~ msgstr ""
#~ "onbekende gebruiker '%s' in het statoverride-bestand (bestand met "
#~ "overstijgingsinfo)"

#~ msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
#~ msgstr ""
#~ "onbekende groep '%s' in het statoverride-bestand (bestand met "
#~ "overstijgingsinfo)"

#~ msgid "%s is missing"
#~ msgstr "%s ontbreekt"

#~ msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
#~ msgstr "'%.50s' is niet toegestaan voor %s"

#~ msgid "junk after %s"
#~ msgstr "rommel na %s"

#~ msgid "invalid package name (%.250s)"
#~ msgstr "ongeldige pakketnaam (%.250s)"

#~ msgid "yes/no in boolean field"
#~ msgstr "yes/no in booleaans veld"

#~ msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
#~ msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': fout in versie"

#~ msgid "empty value for %s"
#~ msgstr "lege waarde voor %s"

#~ msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
#~ msgstr ""
#~ "de status van het pakket zegt dat op triggers gewacht wordt, maar er "
#~ "worden geen triggers verwacht"

#~ msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
#~ msgstr ""
#~ "de status van het pakket zegt dat triggers in de wacht staan, maar dat is "
#~ "niet zo"

#~ msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
#~ msgstr ""
#~ "grote bijwerking van beschikbare pakketten vereist schrijftoegang tot de "
#~ "statusomgeving van dpkg"

#~ msgid "error reading dpkg-deb tar output"
#~ msgstr "fout bij lezen van de tar-uitvoer van dpkg-deb"

#~ msgid "cannot open control file '%s' for package '%s'"
#~ msgstr "kan controlebestand '%s' voor pakket '%s' niet openen"

#~ msgid "cannot stat control file '%s' for package '%s'"
#~ msgstr "kan status niet opvragen van controlebestand '%s' voor pakket '%s'"

#~ msgid "control file '%s' for package '%s' is not a regular file"
#~ msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' is geen gewoon bestand"

#~ msgid "cannot close control file '%s' for package '%s'"
#~ msgstr "kan controlebestand '%s' voor pakket '%s' niet sluiten"

#~ msgid "unable to open files list file for package '%.250s'"
#~ msgstr "kan bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' niet openen"

#~ msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
#~ msgstr ""
#~ "kan de status niet opvragen van bestand met de lijst bestanden van pakket "
#~ "'%.250s'"

#~ msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
#~ msgstr ""
#~ "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' is geen gewoon bestand"

#~ msgid "reading files list for package '%.250s'"
#~ msgstr "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' wordt gelezen"

#~ msgid "failed to chdir to directory after creating it"
#~ msgstr "chdir naar de map na het aanmaken ervan is mislukt"

#~ msgid "control file '%s' missing value separator"
#~ msgstr "er ontbreekt een waardescheidingsteken in controlebestand '%s'"

#~ msgid "unable to fstat part file '%.250s'"
#~ msgstr "kan status van deelbestand '%.250s' niet opvragen"

#~ msgid "unexpected end of file in %.250s"
#~ msgstr "onverwacht bestandseinde in %.250s"

#~ msgid "%s: error: %s\n"
#~ msgstr "%s: fout: %s\n"

#~ msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
#~ msgstr "%s:%s:%d:%s: interne fout: %s\n"

#~ msgid "%s: warning: %s\n"
#~ msgstr "%s: waarschuwing: %s\n"

#~ msgid "truncated triggers deferred file '%.250s'"
#~ msgstr "afgekapt bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"

#~ msgid "find for dpkg --recursive"
#~ msgstr "find voor dpkg --recursive"

#~ msgid "failed to fdopen find's pipe"
#~ msgstr "het openen van de pijp van find met fdopen is mislukt"

#~ msgid "error reading find's pipe"
#~ msgstr "fout bij het lezen van de pijp van find"

#~ msgid "error closing find's pipe"
#~ msgstr "fout bij het sluiten van de pijp van find"

#~ msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
#~ msgstr "find voor --recursive gaf fout %i, die niet verwerkt wordt"

#~ msgid "unable to stat file name '%.250s'"
#~ msgstr "kan status van bestandsnaam '%.250s' niet opvragen"

#~ msgid "compressing control member"
#~ msgstr "controle-element wordt gecomprimeerd"

#~ msgid "Call %s."
#~ msgstr "Aanroepen van %s."

#, fuzzy
#~ msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
#~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
#~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
#~ msgstr "kan statoverride-bestand niet openen"

#~ msgid "unknown option `%s'"
#~ msgstr "onbekende optie '%s'"

#, fuzzy
#~ msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
#~ msgstr "onverwachts bestandseinde in %.250s"

#~ msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
#~ msgstr "EOF op stdin bij conffile prompt"

#~ msgid "unexpected eof after package name at line %d"
#~ msgstr "onverwacht bestandseinde na pakketnaam op regel %d"

#~ msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
#~ msgstr "chdir naar `/' om op te ruimen is mislukt"

#, fuzzy
#~ msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
#~ msgstr "Kan geen ENOENT-waarde krijgen van %s: %s"

#~ msgid "file name '%.50s...' is too long"
#~ msgstr "bestandsnaam '%.50s...' is te lang"

#, fuzzy
#~ msgid "'%s' contains user-defined field '%s'"
#~ msgstr "waarschuwing, `%s' bevat zelf gedefiniëerd veld `%s'\n"

#~ msgid "could not open the `control' component"
#~ msgstr "kan onderdeel `control' niet openen"

#~ msgid "failed during read of `control' component"
#~ msgstr "fout bij lezen van onderdeel `control'"

#, fuzzy
#~ msgid "error closing the '%s' component"
#~ msgstr "fout bij het sluiten van de pijp naar find"

#~ msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
#~ msgstr ""
#~ "naam van configuratiebestand (beginnend met `%.250s') is te lang (>%d "
#~ "tekens)"

#~ msgid " (actually `%s')"
#~ msgstr " (in werkelijkheid `%s')"

#~ msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
#~ msgstr "waarde voor `config-version'-veld niet toegestaan in deze context"

#, fuzzy
#~ msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
#~ msgstr "fout in 'Config-Version'-string `%.250s': %.250s"

#, fuzzy
#~ msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
#~ msgstr "waarde voor `config-version'-veld niet toegestaan in deze context"

#, fuzzy
#~ msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
#~ msgstr "waarde voor `status'-veld is niet toegestaan in deze context"

#~ msgid "failed to fstat previous diversions file"
#~ msgstr "kan de status van het vorige omleidingsbestand niet opvragen"

#~ msgid "failed to fstat previous statoverride file"
#~ msgstr "kan de status van het vorige statoverride bestand niet opvragen"

#~ msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
#~ msgstr "pakket %s heeft teveel 'Conflicts/Replaces'-paren"

#~ msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
#~ msgstr "Uitpakken van vervangende %.250s ...\n"

#, fuzzy
#~ msgid "--%s needs at two arguments"
#~ msgstr "--add heeft een vier argumenten nodig"

#, fuzzy
#~ msgid "ar member file (%s)"
#~ msgstr "aanmaken tmpfile (data) is mislukt"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to read on buffer copy for %s"
#~ msgstr "fout in buffer_copy (%s)"

#, fuzzy
#~ msgid "failed in write on buffer copy for %s"
#~ msgstr "fout in buffer_copy (%s)"

#, fuzzy
#~ msgid "short read on buffer copy for %s"
#~ msgstr "short read in buffer_copy (%s)"

#~ msgid "%s: decompression"
#~ msgstr "%s: decompressie"

#~ msgid "%s: compression"
#~ msgstr "%s: compressie"

#, fuzzy
#~ msgid "a value different from 'any' is currently not allowed"
#~ msgstr "%d bestanden en mappen geïnstalleerd.)\n"

#~ msgid "Closing brace missing in format\n"
#~ msgstr "Sluitend haakje niet in het formaat aanwezig\n"

#~ msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
#~ msgstr "fout in dpkg-deb tijdens `%.255s'"

#~ msgid "md5hash"
#~ msgstr "md5hash"

#~ msgid "failed to write to pipe in copy"
#~ msgstr "schrijven naar de pijp in copy is mislukt"

#~ msgid "failed to close pipe in copy"
#~ msgstr "sluiten van de pijp in copy is mislukt"

#~ msgid "data"
#~ msgstr "data"

#, fuzzy
#~ msgid "split package part"
#~ msgstr "ontbrekende pakketnaam"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
#~ msgstr "kan `%s' niet openen om %s-informatie te schrijven"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
#~ msgstr "het doorspoelen van %s informatie naar `%.250s' is mislukt"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
#~ msgstr "fsync van %s informatie naar `%.250s' is mislukt"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
#~ msgstr "sluiten van `%.250s' is mislukt van schrijven van %s informatie"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
#~ msgstr ""
#~ "kan `%.250s' niet naar `%.250s' koppelen om %s informatie te bewaren"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
#~ msgstr "kan `%.250s' niet als `%.250s' installeren met %s informatie"

#, fuzzy
#~ msgid "realloc failed (%zu bytes)"
#~ msgstr "realloc is mislukt (%ld bytes)"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
#~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
#~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
#~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
#~ msgstr "kan de nieuwe versie van `%.255s' niet installeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
#~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
#~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
#~ msgstr "kan nieuwe infobestand `%.250s' niet installeren als `%.250s'"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
#~ "Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."

#, fuzzy
#~ msgid "cannot create new %s file"
#~ msgstr "kan GPL-bestand niet openen "

#, fuzzy
#~ msgid "error creating new diversions-old"
#~ msgstr "fout bij aanmaken van nieuwe statoverride-old: %s"

#~ msgid "unable to create updated files list file for package %s"
#~ msgstr "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet aanmaken"

#~ msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
#~ msgstr ""
#~ "kan niet schrijven naar bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s"

#~ msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
#~ msgstr ""
#~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet doorspoelen"

#~ msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
#~ msgstr ""
#~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet synchroniseren"

#~ msgid "failed to close updated files list file for package %s"
#~ msgstr "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet sluiten"

#~ msgid "failed to install updated files list file for package %s"
#~ msgstr ""
#~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet installeren"

#~ msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
#~ msgstr ""
#~ "--command-fd aanvaard slechts één argument, en dat mag niet nul zijn"

#~ msgid "--command-fd only takes one argument"
#~ msgstr "--command-fd aanvaard slechts één argument"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
#~ "Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman."

#, fuzzy
#~ msgid "cannot open new statoverride file"
#~ msgstr "kan nieuw statoverride-bestand niet openen: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "error removing statoverride-old"
#~ msgstr "fout bij verwijderen van statoverride-old: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "error creating new statoverride-old"
#~ msgstr "fout bij aanmaken van nieuwe statoverride-old: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "error installing new statoverride"
#~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"

#~ msgid "--build takes at most two arguments"
#~ msgstr "--build verwacht ten hoogste twee argumenten"

#~ msgid "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
#~ msgstr "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman.\n"
#~ "Copyright (C) 2009-2010 Raphael Hertzog.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."

#, fuzzy
#~ msgid "it is a slave of %s"
#~ msgstr "slaaf %s: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "scan of %s failed: %s"
#~ msgstr "%s: kopiëren van %s naar %s is mislukt, poging wordt opgegeven: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to execute %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet uitvoeren"

#~ msgid "unable to make %s a symlink to %s: %s"
#~ msgstr "kan van %s geen symbolische koppeling naar %s maken: %s"

#~ msgid "unable to install %s as %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet installeren als %s: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "while writing %s: %s"
#~ msgstr "fout bij schrijven naar stdout: %s"

#~ msgid "unable to read %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet lezen: %s"

#~ msgid "unable to close %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet sluiten: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to rename file '%s' to '%s'"
#~ msgstr "kan %s niet hernoemen naar %s: %s"

#~ msgid "malloc failed (%ld bytes)"
#~ msgstr "malloc is mislukt (%ld bytes)"

#~ msgid "realloc failed (%ld bytes)"
#~ msgstr "realloc is mislukt (%ld bytes)"

#~ msgid "unable to unbuffer `%.255s'"
#~ msgstr "kan `%.255s' niet ontbufferen"

#~ msgid "part file `%.250s' has trailing garbage"
#~ msgstr "deelbestand `%.250s' heeft rommel aan het einde"

#~ msgid "size %7d occurs %5d times\n"
#~ msgstr "grootte %7d komt %5d keer voor\n"

#~ msgid "out of memory pushing error handler: "
#~ msgstr "geheugen loopt vol tijdens foutafhandeling: "

#~ msgid "unable to unlock dpkg status database"
#~ msgstr "kan dpkg status database niet ontgrendelen"

#~ msgid "copy info file `%.255s'"
#~ msgstr "kopiëren van informatiebestand `%.255s'"

#~ msgid "parse error"
#~ msgstr "ontleedfout"

#~ msgid "failed to write parsing warning"
#~ msgstr "kan ontleedwaarschuwing niet schrijven"

#~ msgid "failed to run %s (%.250s)"
#~ msgstr "uitvoeren van %s is mislukt (%.250s)"

#~ msgid "failed to exec shell (%.250s)"
#~ msgstr "kan de shell niet starten (%.250s)"

#~ msgid "unable to check for existence of `%.250s'"
#~ msgstr "kan het bestaan van `%.250s' niet verifiëren"

#~ msgid "failed to exec rm for cleanup"
#~ msgstr "kan rm niet uitvoeren om op te ruimen"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
#~ "\n"
#~ " number ref. in source  description\n"
#~ "   1  general      Generally helpful progress information\n"
#~ "   2  scripts      Invocation and status of maintainer scripts\n"
#~ "   10  eachfile     Output for each file processed\n"
#~ "  100  eachfiledetail  Lots of output for each file processed\n"
#~ "   20  conff       Output for each configuration file\n"
#~ "  200  conffdetail    Lots of output for each configuration file\n"
#~ "   40  depcon      Dependencies and conflicts\n"
#~ "  400  depcondetail   Lots of dependencies/conflicts output\n"
#~ " 10000  triggers     Trigger activation and processing\n"
#~ " 20000  triggersdetail  Lots of output regarding triggers\n"
#~ " 40000  triggersstupid  Silly amounts of output regarding triggers\n"
#~ "  1000  veryverbose    Lots of drivel about eg the dpkg/info "
#~ "directory\n"
#~ "  2000  stupidlyverbose  Insane amounts of drivel\n"
#~ "\n"
#~ "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
#~ "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s debug optie, --debug=<octaal> of -D<octaal>:\n"
#~ "\n"
#~ " nummer ref. in bron<   omschrijving\n"
#~ "   1 general      Algemene behulpzame voortgangsinformatie\n"
#~ "   2 scripts      Aanroep en status van beheerdersscripts\n"
#~ "   10 eachfile     Uitvoer voor ieder behandeld bestand\n"
#~ "  100 eachfiledetail  Veel uitvoer voor ieder behandeld bestand\n"
#~ "   20 conff       Uitvoer voor ieder configuratiebestand\n"
#~ "  200 conffdetail    Veel uitvoer voor ieder configuratiebestand\n"
#~ "   40 depcon      Afhankelijkheden en conflicten\n"
#~ "  400 depcondetail   Veel uitvoer voor vereisten en conflicten\n"
#~ "  1000 veryverbose    Veel gezever over bijv. de dpkg/info map\n"
#~ "  2000 stupidlyverbose  Idiote hoeveelheden gezever\n"
#~ "\n"
#~ "Debug-opties kunnen worden gecombineerd met bitsgewijze of.\n"
#~ "Merk op dat de betekenissen en waarden kunnen veranderen.\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
#~ " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
#~ " stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
#~ "<thing>,...\n"
#~ " Forcing things:\n"
#~ " all [!]        Set all force options\n"
#~ " downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n"
#~ " configure-any     Configure any package which may help this one\n"
#~ " hold          Process incidental packages even when on hold\n"
#~ " bad-path        PATH is missing important programs, problems "
#~ "likely\n"
#~ " not-root        Try to (de)install things even when not root\n"
#~ " overwrite       Overwrite a file from one package with another\n"
#~ " overwrite-diverted   Overwrite a diverted file with an undiverted "
#~ "version\n"
#~ " bad-verify       Install a package even if it fails authenticity "
#~ "check\n"
#~ " depends-version [!]  Turn dependency version problems into warnings\n"
#~ " depends [!]      Turn all dependency problems into warnings\n"
#~ " confnew [!]      Always use the new config files, don't prompt\n"
#~ " confold [!]      Always use the old config files, don't prompt\n"
#~ " confdef [!]      Use the default option for new config files if "
#~ "one\n"
#~ "             is available, don't prompt. If no default can be "
#~ "found,\n"
#~ "             you will be prompted unless one of the confold "
#~ "or\n"
#~ "             confnew options is also given\n"
#~ " confmiss [!]      Always install missing config files\n"
#~ " confask [!]      Offer to replace config files with no new "
#~ "versions\n"
#~ " breaks [!]       Install even if it would break another package\n"
#~ " conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n"
#~ " architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n"
#~ " overwrite-dir [!]   Overwrite one package's directory with another's "
#~ "file\n"
#~ " unsafe-io [!]     Do not perform safe I/O operations when "
#~ "unpacking\n"
#~ " remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n"
#~ " remove-essential [!]  Remove an essential package\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
#~ "installation.\n"
#~ "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s forceer-opties - bestuur handelwijze bij problemen:\n"
#~ " waarschuw maar ga door: --force-<iets>,<iets>,...\n"
#~ " stop met foutmelding: --refuse-<iets>,<iets>,... | --no-force-"
#~ "<iets>,...\n"
#~ " Forceeropties:\n"
#~ " all          Zet alle forceer-opties\n"
#~ " downgrade [*]     Vervang pakketten met een lagere versie\n"
#~ " configure-any     Configureer een pakket dat kan helpen bij dit "
#~ "pakket\n"
#~ " hold          Behandel ook pakketten die op hold staan\n"
#~ " bad-path        Belangrijke programma's ontbreken in PATH, "
#~ "waarschijnlijk problematisch\n"
#~ " not-root        Probeer dingen te (de)installeren ook als niet-"
#~ "root\n"
#~ " overwrite       Overschrijf een bestand uit het ene pakket met "
#~ "een ander\n"
#~ " overwrite-diverted   Overschrijf een omleiding met een niet-omgeleide "
#~ "versie\n"
#~ " bad-verify       Installeer een pakket zelfs al mislukt de "
#~ "verificatie\n"
#~ " depends-version [!]  Verander vereistenproblemen met versies in "
#~ "waarschuwingen\n"
#~ " depends [!]      Verander alle vereistenproblemen in "
#~ "waarschuwingen\n"
#~ " confnew [!]      Gebruik altijd de nieuwe configuratiebestanden, "
#~ "vraag niets\n"
#~ " confold [!]      Gebruik altijd de oude configuratiebestanden, "
#~ "vraag niets\n"
#~ " confdef [!]      Gebruik altijd de standaardoptie voor nieuwe\n"
#~ "             configuratiebestanden, vraag niets. Als geen\n"
#~ "             standaard is gevonden wordt het gevraagd\n"
#~ "             tenzij ook confold of confnew opgegeven is\n"
#~ " confmiss [!]      Installeer altijd ontbrekende "
#~ "configuratiebestanden\n"
#~ " conflicts [!]     Sta installatie van conflicterende pakketten "
#~ "toe\n"
#~ " architecture [!]    Behandel ook pakketten met een verkeerde "
#~ "architectuur\n"
#~ " overwrite-dir [!]   Overschrijf een map in een pakket met een "
#~ "bestand uit een ander\n"
#~ " remove-reinstreq [!]  Verwijder pakketten die herinstallatie nodig "
#~ "hebben\n"
#~ " remove-essential [!]  Verwijder een essentieel pakket\n"
#~ "\n"
#~ "WAARSCHUWING - het gebruik van de opties met [!] kunnen uw installatie "
#~ "ernstig beschadigen.\n"
#~ "Forceeropties gemarkeerd met [*] staan standaard aan.\n"

#~ msgid "failed to exec dpkg-split to see if it's part of a multiparter"
#~ msgstr ""
#~ "kan dpkg-split niet uitvoeren om te zien of het een onderdeel is van "
#~ "meerdere delen"

#~ msgid "failed to execl debsig-verify"
#~ msgstr "uitvoeren van debsig-verify is mislukt"

#~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract control information"
#~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om besturingsinformatie te extraheren"

#~ msgid "unable to exec dpkg-deb to get filesystem archive"
#~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om bestandssysteem-archief te krijgen"

#~ msgid "unable to delete disappearing control info file `%.250s'"
#~ msgstr ""
#~ "kan oude verdwijnende besturings infobestand `%.250s' niet verwijderen"

#~ msgid "dpkg: %s not found.\n"
#~ msgstr "dpkg: %s niet gevonden.\n"

#~ msgid "failed to chdir to .../DEBIAN"
#~ msgstr "chdir naar ../DEBIAN is mislukt"

#~ msgid "failed to exec tar -cf"
#~ msgstr "uitvoeren van 'tar -cf' is mislukt"

#~ msgid "failed to make tmpfile (control)"
#~ msgstr "aanmaken tmpfile (control) is mislukt"

#~ msgid "failed to unlink tmpfile (control), %s"
#~ msgstr "ontlinken van tmpfile (control), %s is mislukt"

#~ msgid "control"
#~ msgstr "besturingsbestand"

#~ msgid "failed to rewind tmpfile (control)"
#~ msgstr "terugspoelen van tmpfile (control) is mislukt"

#~ msgid "failed to fstat tmpfile (control)"
#~ msgstr "fstat van tmpfile (control) is misluikt"

#~ msgid "failed to exec find"
#~ msgstr "uitvoeren van find is mislukt"

#~ msgid "failed to exec sh -c mv foo/* &c"
#~ msgstr "kan sh -c mv foo/* &c niet uitvoeren"

#~ msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s length contains nulls"
#~ msgstr "bestand `%.250s' is beschadigd - %.250s bevat nultekens"

#~ msgid "file `%.250s' is corrupt - negative member length %zi"
#~ msgstr "bestand `%.250s' is beschadigd - negatieve lidlengte %zi"

#~ msgid "failed getting the current file position"
#~ msgstr "ophalen van de huidige bestand-positie is mislukt"

#~ msgid "failed setting the current file position"
#~ msgstr "instellen van de huidige bestand-positie is mislukt"

#~ msgid "version number"
#~ msgstr "versienummer"

#~ msgid "header info member"
#~ msgstr "koptekst-informatielid"

#, fuzzy
#~ msgid "skipped control area from %s"
#~ msgstr "lid data van %s overgeslagen"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to create temporary directory"
#~ msgstr "aanmaken van een tijdelijke bestandsnaam is mislukt"

#~ msgid "info_spew"
#~ msgstr "info_spew"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract field value"
#~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om besturingsinformatie te extraheren"

#, fuzzy
#~ msgid "unable to stat %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet aanmaken: %s"

#~ msgid "slave name %s duplicated"
#~ msgstr "slaaf-naam %s is gedupliceerd"

#~ msgid "slave link %s duplicated"
#~ msgstr "slaaf-link %s is gedupliceerd"

#~ msgid "%d requested control components are missing"
#~ msgstr "%d opgevraagde besturingselementen ontbreken"

#~ msgid "cat (data)"
#~ msgstr "cat (data)"

#~ msgid "failed to open pipe descriptor `1' in paste"
#~ msgstr "openen van bestandpijp '1' in plakken is mislukt"

#~ msgid "failed to write to gzip -dc"
#~ msgstr "schrijven naar 'gzip -dc' is mislukt"

#~ msgid "failed to close gzip -dc"
#~ msgstr "afsluiten 'gzip -dc' is mislukt"

#~ msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
#~ msgstr "systeemaanroep lseek naar bestandsarchiefdeel is mislukt"

#~ msgid "unable to exec mksplit"
#~ msgstr "kan mksplit niet uitvoeren"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."

#, fuzzy
#~ msgid "two commands specified: %s and --%s"
#~ msgstr "twee modes opgegeven: %s en --%s"

#~ msgid "--%s needs a divert-to argument"
#~ msgstr "--%s heeft een omleiden-naar argument nodig"

#~ msgid "--%s needs a <package> argument"
#~ msgstr "--%s heeft een pakketnaam als argument nodig"

#~ msgid "cannot open diversions: %s"
#~ msgstr "kan omleidingen-bestand niet openen: %s"

#~ msgid "rename: rename `%s' to `%s': %s"
#~ msgstr "hernoemen: '%s' wordt hernoemt naar '%s': %s"

#~ msgid "create diversions-new: %s"
#~ msgstr "diversions-new aanmaken: %s"

#~ msgid "write diversions-new: %s"
#~ msgstr "diversions-new schrijven: %s"

#~ msgid "close diversions-new: %s"
#~ msgstr "diversions-new afsluiten: %s"

#~ msgid "create new diversions-old: %s"
#~ msgstr "nieuwe diversions-new aanmaken: %s"

#~ msgid "install new diversions: %s"
#~ msgstr "nieuwe omleidingen installeren: %s"

#~ msgid "internal error: %s corrupt: %s"
#~ msgstr "interne fout: %s is corrupt: %s"

#~ msgid "dpkg-deb - error: %s (`%s') doesn't contain any digits\n"
#~ msgstr "dpkg-deb - fout: %s (`%s') bevat geen cijfers\n"

#, fuzzy
#~ msgid "Debian revision"
#~ msgstr "Debian %s versie %s.\n"

#~ msgid "%d errors in control file"
#~ msgstr "%d fouten in besturingsbestand"

#, fuzzy
#~ msgid "can't readdir %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet lezen: %s"

#~ msgid "failed in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
#~ msgstr "probleem tegengekomen in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"

#~ msgid "eof in buffer_write(stream): %s"
#~ msgstr "bestandseinde in buffer_write(stream): %s"

#~ msgid "error in buffer_write(stream): %s"
#~ msgstr "fout in buffer_write(stream): %s"

#~ msgid "failed in buffer_read(fd): %s"
#~ msgstr "fout in buffer_read(fd): %s"

#~ msgid "error in buffer_read(stream): %s"
#~ msgstr "fout in buffer_read(stream): %s"

#, fuzzy
#~ msgid "%s returned error exit status %d"
#~ msgstr "subproces %s gaf een foutwaarde %d terug"

#, fuzzy
#~ msgid "%s killed by signal (%s)%s"
#~ msgstr "subproces %s werd gedood door signaal (%s)%s"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
#~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
#~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
#~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
#~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"

#~ msgid "%s: failed to exec '%s %s'"
#~ msgstr "%s: uitvoeren van '%s %s' is mislukt"

#~ msgid "%s: internal gzip error: read: `%s'"
#~ msgstr "%s: interne gzip fout: read: `%s'"

#~ msgid "%s: internal gzip error: write: `%s'"
#~ msgstr "%s: interne gzip fout: write: `%s'"

#~ msgid "%s: internal gzip error: read(%i) != write(%i)"
#~ msgstr "%s: interne gzip fout: read(%i) != write(%i)"

#~ msgid "%s: internal bzip2 error: read: `%s'"
#~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: read: `%s'"

#~ msgid "%s: internal bzip2 error: write: `%s'"
#~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: write `%s'"

#~ msgid "%s: internal bzip2 error: read(%i) != write(%i)"
#~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: read(%i) != write(%i)"

#~ msgid "Don't forget to foreground (`fg') this process when you're done !\n"
#~ msgstr ""
#~ "Vergeet niet om dit proces weer te activeren (`fg') als u klaar bent!\n"

#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
#~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
#~ "See %s --license for copyright and license details.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
#~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"
#~ "Zie %s --license voor auteursrechten en licentiedetails.\n"

#~ msgid "unable to get unique filename for control info"
#~ msgstr "kan geen unieke bestandsnaam krijgen voor besturingsinformatie"

#~ msgid "Debian `%s' package management program query tool\n"
#~ msgstr "Debian '%s' pakketbeheer bevragingsprogramma\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Use --help for help about querying packages;\n"
#~ "Use --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL)."
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik --help voor hulp i.v.m. het bevragen van pakketten;\n"
#~ "Gebruik --license voor copyrightlicentie en gebrek aan garantie (GNU "
#~ "GPL).\n"
#~ "\n"

#~ msgid "failed to chown %s: %s"
#~ msgstr "chown op %s is mislukt: %s"

#~ msgid "failed to chmod %s: %s"
#~ msgstr "chmod op %s is mislukt: %s"

#~ msgid "failed to fork for cleanup"
#~ msgstr "vork voor opruiming is mislukt"

#~ msgid "failed to wait for rm cleanup"
#~ msgstr "wachten op 'rm'-opruiming is mislukt"

#~ msgid "rm cleanup failed, code %d\n"
#~ msgstr "'rm'-opruiming is mislukt, code %d\n"

#~ msgid "failed to exec rm -rf"
#~ msgstr "uitvoeren van 'rm -rf' is mislukt"

#~ msgid "failed to read `control' (in `%.255s')"
#~ msgstr "kan `control' niet lezen (in `%.255s')"

#~ msgid "unable to seek back"
#~ msgstr "kan niet terugschuiven"

#~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_write\n"
#~ msgstr "onbekend datatype `%i' in buffer_write\n"

#~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_read\n"
#~ msgstr "onbekend datatype `%i' in buffer_read\n"

#~ msgid "wait for shell failed"
#~ msgstr "wachten op shell is mislukt"

#~ msgid "read error in diversions [i]"
#~ msgstr "leesfout in omleidingen [i]"

#~ msgid "unlink"
#~ msgstr "delink"

#~ msgid "chmod"
#~ msgstr "chmod"

#~ msgid "delete"
#~ msgstr "verwijder"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to %s '%.255s'"
#~ msgstr "%s '%%.255s' is mislukt"

#~ msgid "wait for dpkg-split failed"
#~ msgstr "wachten op dpkg-split is mislukt"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."

#~ msgid "no mode specified"
#~ msgstr "geen modus opgegeven"

#~ msgid "illegal user %s"
#~ msgstr "illegale gebruiker %s"

#~ msgid "non-existing user %s"
#~ msgstr "niet-bestaande gebruiker %s"

#~ msgid "illegal group %s"
#~ msgstr "illegale groep %s"

#~ msgid "non-existing group %s"
#~ msgstr "niet-bestaande groep %s"

#~ msgid "illegal mode %s"
#~ msgstr "illegale modus %s"

#~ msgid "aborting"
#~ msgstr "er wordt afgebroken"

#~ msgid "cannot open statoverride: %s"
#~ msgstr "kan statoverride-bestand niet openen: %s"

#~ msgid "Multiple overrides for \"%s\", aborting"
#~ msgstr "Meerder overstijgingen voor '%s', er wordt afgebroken"

#~ msgid "failed write during hashreport"
#~ msgstr "schrijven is mislukt tijdens frommelrapport"

#~ msgid "configuration error: unknown option %s"
#~ msgstr "configuratiefout: onbekende optie %s"

#~ msgid "configuration error: %s does not take a value"
#~ msgstr "configuratiefout: %s accepteert geen waarde"

#, fuzzy
#~ msgid "unexecpted end of line in statoverride file"
#~ msgstr "onverwacht regeleinde in pakketnaam op regel %d"

#, fuzzy
#~ msgid "--check-supported takes no arguments"
#~ msgstr "--%s verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--forget-old-unavail takes no arguments"
#~ msgstr "--forget-old-unavail verwacht geen argumenten"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson."

#~ msgid ""
#~ "Usage: %s [<options> ...] [--] <filename>\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " --section <regexp> <title>\n"
#~ "              put the new entry in the <regex> matched "
#~ "section\n"
#~ "              or create a new one with <title> if non-"
#~ "existent.\n"
#~ " --menuentry=<text>    set the menu entry.\n"
#~ " --description=<text>   set the description to be used in the menu "
#~ "entry.\n"
#~ " --info-file=<path>    specify info file to install in the "
#~ "directory.\n"
#~ " --dir-file=<path>    specify file name of info directory file.\n"
#~ " --infodir=<directory>  same as '--dir-file=<directory>/dir'.\n"
#~ " --info-dir=<directory>  likewise.\n"
#~ " --keep-old        do not replace entries nor remove empty ones.\n"
#~ " --remove         remove the entry specified by <filename> "
#~ "basename.\n"
#~ " --remove-exactly     remove the exact <filename> entry.\n"
#~ " --test          enables test mode (no actions taken).\n"
#~ " --debug         enables debug mode (show more information).\n"
#~ " --quiet         do not show output messages.\n"
#~ " --help          show this help message.\n"
#~ " --version        show the version.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik: %s [<opties> ...] [--] <bestandsnaam>\n"
#~ "\n"
#~ "Opties:\n"
#~ " --section <regexp> <titel>\n"
#~ "              zet de nieuwe ingang in de met <regex> "
#~ "overeenkomende sectie\n"
#~ "              of maak een nieuwe aan met <titel> indien "
#~ "onbestaand.\n"
#~ " --menuentry=<tekst> stel de menu-ingang in.\n"
#~ " --description=<tekst> stel de beschrijving te gebruiken in de menu-"
#~ "ingang in.\n"
#~ " --info-file=<pad>     geef het in de map te installeren 'info'-"
#~ "bestand op.\n"
#~ " --dir-file=<pad>      geef de bestandsnaam van het 'info map' "
#~ "bestand op.\n"
#~ " --infodir=<map>     zoals '--dir-file=<map>/dir'.\n"
#~ " --info-dir=<map>     idem.\n"
#~ " --keep-old           overschrijf geen ingangen, en verwijder "
#~ "geen lege.\n"
#~ " --remove            verwijder de door <bestandsnaam> "
#~ "basisnaam opgegeven ingang.\n"
#~ " --remove-exactly      verwijder de exacte <bestandsnaam> ingang.\n"
#~ " --test               activeert de test-modus (er worden "
#~ "geen acties uitgevoerd).\n"
#~ " --debug             activeert de debug-modus (toont meer "
#~ "informatie).\n"
#~ " --quiet              toon geen boodchappen.\n"
#~ " --help              toon deze helpboodschap.\n"
#~ " --version            toon de versie.\n"

#~ msgid "could not open stderr for output! %s"
#~ msgstr "Kan stderr niet open voor uitvoer! %s"

#~ msgid "%s: --section needs two more args"
#~ msgstr "%s: --sectie heeft nog twee argumenten nodig"

#~ msgid "%s: option --%s is deprecated (ignored)"
#~ msgstr "%s: optie --%s is verouderd (wordt genegeerd)"

#~ msgid "%s: unknown option `%s'"
#~ msgstr "%s: onbekende optie '%s'"

#~ msgid "%s: too many arguments"
#~ msgstr "%s: teveel argumenten"

#~ msgid "%s: --section ignored with --remove"
#~ msgstr "%s: --section wordt genegeerd bij --remove"

#~ msgid "%s: --description ignored with --remove"
#~ msgstr "%s: --description wordt genegeerd bij --remove"

#~ msgid "%s: test mode - dir file will not be updated"
#~ msgstr "%s: test modus - dir-bestand wordt niet bijgewerkt"

#~ msgid "%s: warning, ignoring confusing INFO-DIR-ENTRY in file."
#~ msgstr ""
#~ "%s: waarschuwing, verwarrende INFO-DIR-ENTRY in bestand wordt genegeerd."

#~ msgid "invalid info entry"
#~ msgstr "ongeldige info-ingang"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "No `START-INFO-DIR-ENTRY' and no `This file documents'.\n"
#~ "%s: unable to determine description for `dir' entry - giving up\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Er is geen 'START-INFO-DIR-ENTRY' en geen 'This file documents'.\n"
#~ "%s: kan geen beschrijving voor 'dir'-ingang bepalen - poging wordt "
#~ "opgegeven\n"

#~ msgid "%s: no file %s, retrieving backup file %s."
#~ msgstr "%s: geen bestand %s, reservekopie %s wordt opgehaald"

#~ msgid "%s: no backup file %s available, retrieving default file."
#~ msgstr ""
#~ "%s: geen reservekopie %s beschikbaar, standaardbestand wordt opgehaald"

#~ msgid "%s: no backup file %s available."
#~ msgstr "%s: geen reservekopie %s beschikbaar"

#~ msgid "%s: no default file %s available, giving up."
#~ msgstr "%s: geen standaardbestand %s beschikbaar, dit wordt opgegeven."

#~ msgid "%s: failed to lock dir for editing! %s"
#~ msgstr "%s: map vergrendelen voor aanpassen is mislukt! %s"

#~ msgid "try deleting %s?"
#~ msgstr "probeert u %s te verwijderen?"

#~ msgid "unable to open %s: %s"
#~ msgstr "kan %s niet openen: %s"

#~ msgid "unable to close %s after read: %s"
#~ msgstr "kan %s niet sluiten na lezen: %s"

#~ msgid "%s: existing entry for `%s' not replaced"
#~ msgstr "%s: bestaande ingang '%s' wordt niet vervangen"

#~ msgid "%s: replacing existing dir entry for `%s'"
#~ msgstr "%s: bestaande 'dir'-ingang voor '%s' wordt vervangen"

#~ msgid "%s: creating new section `%s'"
#~ msgstr "%s: nieuwe sectie '%s' wordt aangemaakt"

#~ msgid "%s: no sections yet, creating Miscellaneous section too."
#~ msgstr ""
#~ "%s: er zijn nog geen secties, 'Miscellaneous'-sectie wordt ook aangemaakt."

#~ msgid "%s: no section specified for new entry, placing at end"
#~ msgstr ""
#~ "%s: er is geen sectie opgegeven voor de nieuwe ingang, wordt aan het "
#~ "einde geplaatst"

#~ msgid "%s: deleting entry `%s ...'"
#~ msgstr "%s: ingang '%s ...' wordt verwijderd"

#~ msgid "%s: empty section `%s' not removed"
#~ msgstr "%s: lege sectie '%s' wordt niet verwijderd"

#~ msgid "%s: deleting empty section `%s'"
#~ msgstr "%s: lege sectie '%s' wordt verwijderd"

#~ msgid "%s: no entry for file `%s' and menu entry `%s'"
#~ msgstr "%s: geen ingang voor bestand '%s' en menu-ingang '%s'"

#~ msgid "%s: no entry for file `%s'"
#~ msgstr "%s: geen item voor bestand '%s'"

#~ msgid "unable to backup old %s, giving up: %s"
#~ msgstr "kan geen reservekopie maken van oude %s, dit wordt opgegeven: %s"

#~ msgid "unable to install new %s: %s"
#~ msgstr "kan nieuwe %s niet installeren: %s"

#~ msgid "%s: could not backup %s in %s: %s"
#~ msgstr "%s: reservekopie van %s in %s kon niet gemaakt worden: %s"

#~ msgid "%s: warning - unable to unlock %s: %s"
#~ msgstr "%s: waarschuwing - kan %s niet ontgrendelen: %s"

#~ msgid "unable to read %s: %d"
#~ msgstr "kan %s niet lezen: %d"

#~ msgid "dbg: %s"
#~ msgstr "dbg: %s"

#~ msgid "failed to open tmpfile (control), %s"
#~ msgstr "openen tmpfile (control), %s is mislukt"

#~ msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
#~ msgstr "openen tmpfile (data), %s is mislukt"

#~ msgid "invalid number for --command-fd"
#~ msgstr "ongeldig nummer voor --command-fd"

#~ msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
#~ msgstr "kan niet terugspoelen bij het begin van vsnprintf"

#~ msgid "unable to truncate in vsnprintf"
#~ msgstr "kan niet afkappen in vsnprintf"

#~ msgid "write error in vsnprintf"
#~ msgstr "schrijffout in vsnprintf"

#~ msgid "unable to stat in vsnprintf"
#~ msgstr "kan geen status opvragen in vsnprintf"

#~ msgid "unable to rewind in vsnprintf"
#~ msgstr "kan niet terugspoelen in vsnprintf"

#~ msgid "read error in vsnprintf truncated"
#~ msgstr "leesfout in vsnprintf afgekapt"

#~ msgid "System error no.%d"
#~ msgstr "Systeemfout nr. %d"

#~ msgid "Signal no.%d"
#~ msgstr "Signaal nr. %d"

#~ msgid "dpkg: warning - %s returned error exit status %d\n"
#~ msgstr "dpkg: waarschuwing - %s gaf een foutcode %d\n"

#~ msgid "dpkg: warning - %s killed by signal (%s)%s\n"
#~ msgstr "dpkg: waarschuwing - %s gedood door signaal (%s)%s\n"

#~ msgid "failed to read `%s' at line %d"
#~ msgstr "kan `%s' niet lezen op regel %d"

#, fuzzy
#~ msgid "parse error, in file `%.255s' near line %d"
#~ msgstr "%s, in bestand `%.255s' bij regel %d"

#~ msgid " package `%.255s'"
#~ msgstr " pakket `%.255s'"

#~ msgid "failed to realloc for variable buffer"
#~ msgstr "realloc voor variabele buffer is mislukt"

#~ msgid "process_archive ... already disappeared !"
#~ msgstr "process_archive ... is reeds verdwenen !"

#~ msgid "gobble replaced file `%.255s'"
#~ msgstr "eet vervangen bestand `%.255s' op"

#~ msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove `%.250s': %s\n"
#~ msgstr "dpkg: %s: waarschuwing - kan `%.250s' niet verwijderen: %s\n"

#~ msgid "--audit does not take any arguments"
#~ msgstr "--audit verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--yet-to-unpack does not take any arguments"
#~ msgstr "--yet-to-unpack verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--assert-* does not take any arguments"
#~ msgstr "--assert-* verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--predep-package does not take any argument"
#~ msgstr "--predep-package accepteert geen argumenten"

#~ msgid "--print-architecture does not take any argument"
#~ msgstr "--print-architecture accepteert geen argumenten"

#~ msgid "unable to stat installed %s script `%.250s'"
#~ msgstr ""
#~ "kan de status van het geïnstalleerde %s script `%.250s' niet opvragen"

#~ msgid "unable to stat new %s script `%.250s'"
#~ msgstr "kan de status van het nieuwe %s script `%.250s' niet opvragen"

#~ msgid "unable to execute new %s"
#~ msgstr "kan nieuw %s niet uitvoeren"

#~ msgid "dpkg: warning - unable to stat %s `%.250s': %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "dpkg: waarschuwing - kan de status van %s `%.250s' niet opvragen: %s\n"

#~ msgid "--set-selections does not take any argument"
#~ msgstr "--set-selections verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--clear-selections does not take any argument"
#~ msgstr "--clear-selections verwacht geen argumenten"

#~ msgid "--build needs a directory argument"
#~ msgstr "--build heeft een map argument nodig"

#~ msgid ""
#~ "dpkg-deb: warning, not checking contents of control area.\n"
#~ "dpkg-deb: building an unknown package in `%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "dpkg-deb: waarschuwing, inhoud van het besturingsgebied is niet "
#~ "gecontroleerd.\n"
#~ "dpkg-deb: bouwen van onbekend pakket in `%s'.\n"

#~ msgid "Internal error, compress_type `%i' unknown!"
#~ msgstr "Interne fout, compressietype '%i' is onbekend!"

#~ msgid "--join requires one or more part file arguments"
#~ msgstr "--join vereist een of meerdere deelbestanden als argumenten"

#~ msgid "--listq does not take any arguments"
#~ msgstr "--listq verwacht geen argumenten"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 996 Kim-Minh Kaplan"

#~ msgid ""
#~ "Usage: %s [<option> ...] [--] [<dirname>]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " --unsafe   set some additional possibly useful options.\n"
#~ "        warning: this option may garble an otherwise correct "
#~ "file.\n"
#~ " --help    show this help message.\n"
#~ " --version  show the version.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik: %s [<optie> ...] [--] [<mapnaam>]\n"
#~ "\n"
#~ "Opties:\n"
#~ " --unsafe  stel sommige aanvullende mogelijk nuttige opties in.\n"
#~ "  waarschuwing: deze optie kan een anders correct bestand misvormen \n"
#~ " --help    toon deze helpboodschap.\n"
#~ " --version  toon de versie.\n"

#~ msgid "try deleting %s"
#~ msgstr "probeer %s te verwijderen"

#~ msgid "failed to install %s; it will be left as %s: %s"
#~ msgstr "installeren van %s is mislukt: het wordt gelaten als %s: %s"

#~ msgid "%s: unable to unlock %s: %s"
#~ msgstr "%s: ontgrendelen van %s is mislukt: %s"

#~ msgid "%s - status is %s."
#~ msgstr "%s - status is %s."

#~ msgid " link unreadable - %s"
#~ msgstr "link is onleesbaar - %s"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "warning: %s is supposed to be a symlink to %s, \n"
#~ "or nonexistent; however, readlink failed: %s"
#~ msgstr ""
#~ "waarschuwing: %s wordt verondersteld een symbolische koppeling naar %s te "
#~ "zijn\n"
#~ " (of onbestaand); echter readlink is mislukt: %s"

#~ msgid "Leaving %s (%s) pointing to %s."
#~ msgstr "%s (%s) laten we zoals is, verwijzend naar %s."

#~ msgid "Updating %s (%s) to point to %s."
#~ msgstr "%s (%s) wordt bijgewerkt om naar %s te verwijzen."

#~ msgid "Removing %s (%s), not appropriate with %s."
#~ msgstr "%s (%s) wordt verwijdert, niet toepasselijk met %s."

#~ msgid ""
#~ "Checking available versions of %s, updating links in %s ...\n"
#~ "(You may modify the symlinks there yourself if desired - see `man ln'.)"
#~ msgstr ""
#~ "Beschikbare versies van %s worden nagekeken, links in %s worden "
#~ "bijgewerkt ...\n"
#~ "(U kunt de symbolische koppelingen desgewenst zelf wijzigen - zie 'man "
#~ "ln'.)"

#~ msgid "slave link name %s duplicated"
#~ msgstr "slaaf-linknaam %s is dubbel"

#~ msgid "Recovering from previous failed update of %s ..."
#~ msgstr "Er wordt herstelt van de vorige mislukte opwaardering van %s ..."

#~ msgid "unable to open %s for write: %s"
#~ msgstr "kan %s niet openen voor schrijven: %s"

#~ msgid "Last package providing %s (%s) removed, deleting it."
#~ msgstr ""
#~ "Laatste pakket dat voorzag in %s (%s) is verwijderd, dit wordt "
#~ "verwijderd. "

#~ msgid ""
#~ "There is only 1 program which provides %s\n"
#~ "(%s). Nothing to configure.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Er is slechts 1 programma dat %s voorziet\n"
#~ "(%s). Er is niets in te stellen.\n"

#~ msgid ""
#~ "There are %s alternatives which provide `%s'.\n"
#~ "\n"
#~ " Selection  Alternative\n"
#~ "-----------------------------------------------\n"
#~ msgstr ""
#~ "Er zijn %s alternatieven die '%s' voorzien.\n"
#~ "\n"
#~ " Selectie  Alternatieven\n"
#~ "-----------------------------------------------\n"

#~ msgid "error or eof reading %s for %s (%s)"
#~ msgstr "fout of eof bij lezen van %s voor %s (%s)"

#~ msgid "missing newline after %s"
#~ msgstr "missend regeleinde na %s"

#~ msgid "Serious problem: %s"
#~ msgstr "Ernstig probleem: %s"

#~ msgid "couldn't allocate memory for strdup in findpackage(%s)"
#~ msgstr "reserveren van geheugen voor strdup in findpackage(%s) is mislukt"

#~ msgid "failed to allocate buffer in buffer_copy (%s)"
#~ msgstr "alloceren van buffer is mislukt in buffer_copy (%s)"

#~ msgid "Error allocating memory for cfgfilename"
#~ msgstr "Fout bij het toewijzen van geheugen voor cfgfilename"

#~ msgid "failed to malloc for info file `%.255s'"
#~ msgstr "kan geen geheugen reserveren voor informatiebestand `%.255s'"

#~ msgid "diversions file has too-long line or EOF [i]"
#~ msgstr "omleidingenbestand heeft een te lange regel of EOF [i]"

#~ msgid "read error in diversions [ii]"
#~ msgstr "leesfout in omleidingen [ii]"

#~ msgid "unexpected EOF in diversions [ii]"
#~ msgstr "onverwachte EOF in omleidingen [ii]"

#~ msgid "fgets gave an empty string from diversions [ii]"
#~ msgstr "fgets gaf een lege string uit omleidingen [ii]"

#~ msgid "diversions file has too-long line or EOF [ii]"
#~ msgstr "omleidingenbestand heeft een te lange regel of EOF [ii]"

#~ msgid "read error in diversions [iii]"
#~ msgstr "leesfout in omleidingen [iii]"

#~ msgid "unexpected EOF in diversions [iii]"
#~ msgstr "onverwachte EOF in omleidingen [iii]"

#~ msgid "fgets gave an empty string from diversions [iii]"
#~ msgstr "fgets gaf een lege regel uit omleidingen [iii]"

#~ msgid "couldn't malloc in execbackend"
#~ msgstr "kan geen geheugen reserveren in exec-backend"

#~ msgid "couldn't strdup in execbackend"
#~ msgstr "strdup is mislukt in exec-backend"

#~ msgid "failed allocating memory for variable `ctrlarea'"
#~ msgstr "toewijzen van geheugen voor de variabele 'ctrlarea' is mislukt"

#~ msgid "unable to ensure %s nonexistent: %s"
#~ msgstr "kan niet verzekeren dat %s niet bestaat: %s"

#~ msgid ""
#~ "warning: %s is supposed to be a slave symlink to\n"
#~ " %s, or nonexistent; however, readlink failed: %s"
#~ msgstr ""
#~ "waarschuwing: %s wordt verondersteld een slaaf-link te zijn voor\n"
#~ " %s, of onbestaand; echter readlink is mislukt: %s"

#~ msgid ""
#~ "dpkg: regarding %s containing %s:\n"
#~ " package uses Breaks; not supported in this dpkg\n"
#~ msgstr ""
#~ "dpkg: betreffende %s met daarin %s:\n"
#~ " paket gebruikt 'Breaks'-veld; deze versie van dpkg ondersteunt dit niet\n"

#~ msgid "unsupported dependency problem - not installing %.250s"
#~ msgstr ""
#~ "niet-ondersteund vereistenprobleem - %.250s wordt niet geïnstalleerd"

#~ msgid "dpkg: warning - ignoring Breaks !\n"
#~ msgstr "dpkg: waarschuwing - 'Breaks'-veld wordt genegeerd !\n"

#~ msgid "to"
#~ msgstr "naar"

#~ msgid "from"
#~ msgstr "van"

#~ msgid "error reading %s"
#~ msgstr "fout bij lezen %s"

#~ msgid "two modes specified: %s and --%s"
#~ msgstr "twee modes opgegeven: %s en --%s"

#~ msgid "manflag"
#~ msgstr "manflag"

#~ msgid "%s: failed to exec gzip -dc"
#~ msgstr "%s: uitvoeren van 'gzip -dc' is mislukt"

#~ msgid "%s: failed to exec bzip2 -dc"
#~ msgstr "%s: uitvoeren van 'bzip2 -dc' is mislukt"

#~ msgid "%s: failed to exec bzip2 %s"
#~ msgstr "%s: uitvoeren van bzip2 %s is mislukt"
--- dpkg_1.19.5_nl.po	2019-03-07 11:40:58.957632700 +0100
+++ dpkg_1.20.5_nl.po	2020-07-21 22:43:35.456259328 +0200
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dpkg 1.19.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-23 17:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-07 11:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-08 05:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-07-21 22:43+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #: lib/dpkg/ar.c
 msgid "failed to fstat archive"
@@ -104,6 +104,11 @@
 
 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 #, c-format
+msgid "cannot create base directory for %s"
+msgstr "kan basismap voor %s aanmaken"
+
+#: lib/dpkg/atomic-file.c
+#, c-format
 msgid "unable to create new file '%.250s'"
 msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet aanmaken"
 
@@ -192,6 +197,11 @@
 
 #: lib/dpkg/compress.c
 #, c-format
+msgid "%s: internal gzip read error: %s"
+msgstr "%s: interne leesfout van gzip: %s"
+
+#: lib/dpkg/compress.c
+#, c-format
 msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 msgstr "%s: fout bij het koppelen van uitvoer aan gzip-stroom"
 
@@ -319,6 +329,11 @@
 
 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 #, c-format
+msgid "cannot create the dpkg updates directory %s"
+msgstr "kan de map %s met dpkg-updates niet maken"
+
+#: lib/dpkg/dbmodify.c
+#, c-format
 msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 msgstr "kan map `%.255s' met bijwerkingen niet doorzoeken"
 
@@ -385,7 +394,11 @@
 
 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 #, c-format
-#| msgid "unable to access dpkg status area"
+msgid "cannot create the dpkg database directory %s"
+msgstr "kan de dpkg-databasemap %s niet aanmaken"
+
+#: lib/dpkg/dbmodify.c
+#, c-format
 msgid "unable to access the dpkg database directory %s"
 msgstr "kan dpkg-databasemap %s niet benaderen"
 
@@ -732,6 +744,11 @@
 msgstr "buiten de foutcontext; er wordt gestopt"
 
 #: lib/dpkg/ehandle.c
+msgid "an error occurred with no error handling in place"
+msgstr ""
+"er is een fout opgetreden zonder dat er een foutafhandeling is uitgevoerd"
+
+#: lib/dpkg/ehandle.c
 msgid "internal error"
 msgstr "interne fout"
 
@@ -934,13 +933,15 @@
 
 #: lib/dpkg/fields.c
 #, c-format
-msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
-msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie bevat '%c'"
+msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
+msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie niet afgesloten"
 
 #: lib/dpkg/fields.c
 #, c-format
-msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
-msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie niet afgesloten"
+msgid ""
+"'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c' instead of '%c'"
+msgstr ""
+"veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie bevat '%c' in plaats van '%c'"
 
 #: lib/dpkg/fields.c
 #, c-format
@@ -1026,13 +1025,37 @@
 
 #: lib/dpkg/file.c
 #, c-format
-msgid "%s is locked by another process"
-msgstr "%s is vergrendeld door een ander proces"
+msgid "unable to lock %s"
+msgstr "kan %s niet vergrendelen"
+
+#: lib/dpkg/file.c
+msgid ""
+"Note: removing the lock file is always wrong, and can end up damaging the\n"
+"locked area and the entire system. See <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/";
+"FAQ>."
+msgstr ""
+"Opmerking: het grendelbestand verwijderen is steeds fout en kan leiden tot "
+"een\n"
+"beschadigd grendelgebied en het volledige systeem. Zie <https://wiki.debian.";
+"org/Teams/Dpkg/FAQ>."
 
 #: lib/dpkg/file.c
 #, c-format
-msgid "unable to lock %s"
-msgstr "kan %s niet vergrendelen"
+msgid ""
+"%s was locked by another process\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s werd vergrendeld door een ander proces\n"
+"%s"
+
+#: lib/dpkg/file.c
+#, c-format
+msgid ""
+"%s was locked by another process with pid %d\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s werd vergrendeld door een ander proces met pid %d\n"
+"%s"
 
 #: lib/dpkg/file.c
 #, c-format
@@ -1054,6 +1077,11 @@
 msgstr "kon logbestand '%s' niet openen: %s"
 
 #: lib/dpkg/log.c
+#, c-format
+msgid "cannot write to log file '%s': %s"
+msgstr "kan niet schrijven naar logbestand '%s': %s"
+
+#: lib/dpkg/log.c
 msgid "<package status and progress file descriptor>"
 msgstr "<bestandsindicator van pakketstatus en voortgang>"
 
@@ -1400,20 +1417,20 @@
 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 #, c-format
 msgid ""
-"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
-" %.255s"
+"parsing file '%s' near line %d package '%s':\n"
+" "
 msgstr ""
-"ontleden van bestand '%.255s' bij regel %d pakket '%.255s':\n"
-" %.255s"
+"ontleden van bestand '%s' bij regel %d pakket '%s':\n"
+" "
 
 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 #, c-format
 msgid ""
 "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
-" %.255s"
+" "
 msgstr ""
 "ontleden van bestand '%.255s' bij regel %d:\n"
-" %.255s"
+" "
 
 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 msgid "must start with an alphanumeric character"
@@ -1802,11 +1817,6 @@
 msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 msgstr "kan triggerstatusmap '%.250s' niet aanmaken"
 
-#: lib/dpkg/triglib.c
-#, c-format
-msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
-msgstr "kan de eigenaarschap van triggerstatusmap '%.250s' niet instellen"
-
 #: lib/dpkg/trigname.c
 msgid "empty trigger names are not permitted"
 msgstr "lege triggernamen zijn niet toegelaten"
@@ -1975,10 +1985,9 @@
 
 #: src/archives.c
 #, c-format
-msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
+msgid "unable to stat '%.255s' (which was about to be installed)"
 msgstr ""
-"kan de status van '%.255s' niet opvragen (wat ik net wilde beginnen "
-"installeren)"
+"kan de status van '%.255s' niet opvragen (dat net geïnstalleerd zou worden)"
 
 #: src/archives.c
 #, c-format
@@ -2093,6 +2102,24 @@
 #: src/archives.c
 #, c-format
 msgid ""
+"considering deconfiguration of protected\n"
+" package %s, to enable %s"
+msgstr ""
+"er wordt overwogen om de configuratie van het beschermde\n"
+" pakket %s af te bouwen, om %s mogelijk te maken"
+
+#: src/archives.c
+#, c-format
+msgid ""
+"no, %s is protected, will not deconfigure\n"
+" it in order to enable %s"
+msgstr ""
+"nee, %s is beschermd; zal de configuratie niet\n"
+" ongedaan maken om %s mogelijk te maken"
+
+#: src/archives.c
+#, c-format
+msgid ""
 "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 "%s"
 msgstr ""
@@ -2244,7 +2271,7 @@
 #: src/archives.c
 #, c-format
 msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
-msgstr "Versie %.250s van %.250s is reeds geïnstalleerd; wordt overgeslagen"
+msgstr "versie %.250s van %.250s is reeds geïnstalleerd; wordt overgeslagen"
 
 #: src/archives.c
 #, c-format
@@ -2545,7 +2572,7 @@
 " reinstall it before attempting configuration"
 msgstr ""
 "pakket verkeert in een heel slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
-" opnieuw moeten installeren alvorens het te configureren."
+" opnieuw moeten installeren alvorens het te configureren"
 
 #: src/configure.c
 #, c-format
@@ -3170,7 +3196,7 @@
 
 #: src/enquiry.c
 msgid "multiple Conflicts and Replaces"
-msgstr "Conflicts en Replaces komt meerdere malen voor"
+msgstr "meerdere malen komt Conflicts en Replaces voor"
 
 #: src/enquiry.c
 msgid "multi-arch"
@@ -3178,7 +3204,11 @@
 
 #: src/enquiry.c
 msgid "versioned Provides"
-msgstr "Provides met versie"
+msgstr "Provides met versienummer"
+
+#: src/enquiry.c
+msgid "Protected field"
+msgstr "Beschermd veld"
 
 #: src/enquiry.c
 #, c-format
@@ -3317,8 +3347,10 @@
 msgstr "Elk pakket configureren dat dit pakket kan helpen"
 
 #: src/force.c
-msgid "Process incidental packages even when on hold"
-msgstr "Bij-pakketten verwerken, ook als ze vastgehouden worden"
+msgid "Install or remove incidental packages even when on hold"
+msgstr ""
+"Incidentele pakketten installeren of verwijderen, ook als ze vastgehouden "
+"worden"
 
 #: src/force.c
 msgid "Try to (de)install things even when not root"
@@ -3423,6 +3455,10 @@
 msgstr "Pakketten verwijderen die een installatie vereisen"
 
 #: src/force.c
+msgid "Remove a protected package"
+msgstr "Een beschermd pakket verwijderen"
+
+#: src/force.c
 msgid "Remove an essential package"
 msgstr "Een essentieel pakket verwijderen"
 
@@ -3643,14 +3679,18 @@
 
 #: src/main.c
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
+#| " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
+#| "\n"
 msgid ""
 "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
-" multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
+" multi-conrep, multi-arch, versioned-provides, protected-field.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Functionaliteit die kan bevestigd worden: support-predepends, working-"
-"epoch,\n"
-" long-filenames, multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
+"In beweringen bruikbare functionaliteit: support-predepends, working-epoch, "
+"long-filenames,\n"
+" multi-conrep, multi-arch, versioned-provides, protected-field.\n"
 "\n"
 
 #: src/main.c
@@ -3685,6 +3725,8 @@
 " --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
 " --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
 "dir.\n"
+" --pre-invoke=<command>   Set a pre-invoke hook.\n"
+" --post-invoke=<command>  Set a post-invoke hook.\n"
 " --path-exclude=<pattern>  Do not install paths which match a shell "
 "pattern.\n"
 " --path-include=<pattern>  Re-include a pattern after a previous "
@@ -3699,6 +3741,7 @@
 " --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
 "processing.\n"
 " --verify-format=<format>  Verify output format (supported: 'rpm').\n"
+" --no-pager         Disables the use of any pager.\n"
 " --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
 " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 "               Just say what we would do - don't do it.\n"
@@ -3708,18 +3751,21 @@
 " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 "stdin.\n"
 " --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
-" --ignore-depends=<package>,...\n"
+" --ignore-depends=<package>[,...]\n"
 "               Ignore dependencies involving <package>.\n"
-" --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
-" --no-force-...|--refuse-...\n"
-"               Stop when problems encountered.\n"
+" --force-<thing>[,...]   Override problems (see --force-help).\n"
+" --no-force-<thing>[,...]  Stop when problems encountered.\n"
+" --refuse-<thing>[,...]   Ditto.\n"
 " --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
+" --robot          Use machine-readable output on some commands.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Opties:\n"
 " --admindir=<map>     <map> gebruiken in plaats van %s.\n"
 " --root=<map>       Op een andere hoofdmap installeren.\n"
 " --instdir=<map>     De hoofdmap maar niet de beheersmap veranderen.\n"
+" --pre-invoke=<command>  Een pre-invoke hook instellen.\n"
+" --post-invoke=<command> Een post-invoke hook instellen.\n"
 " --path-exclude=<patroon> Geen paden installeren die met shell-patroon\n"
 "               overeenkomen.\n"
 " --path-include=<patroon> Patroon terug toevoegen na een eerdere "
@@ -3736,6 +3782,7 @@
 "forceren.\n"
 " --verify-format=<indeling>\n"
 "              Uitvoerindeling verifiëren (ondersteund: 'rpm').\n"
+" --no-pager        Pagineringsprogramma uitzetten.\n"
 " --no-debsig       Geen digitale handtekeningen op pakketten\n"
 "               trachten te verifiëren.\n"
 " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
@@ -3750,11 +3797,15 @@
 "               acties loggen naar <bestandsnaam>.\n"
 " --ignore-depends=<pakket>,...\n"
 "              Vereisten bij <pakket> negeren.\n"
-" --force-...       Problemen negeren (zie --force-help).\n"
-" --no-force-...|--refuse-...\n"
-"              Stoppen bij problemen.\n"
+" --force-<ding>[,...]   Problemen overstijgen (zie --force-help).\n"
+" --no-force-<ding>[,...] Stop bij problemen.\n"
+" --refuse-<ding>[,...]  Idem.\n"
+"\n"
 " --abort-after <n>    Afbreken na <n> fouten.\n"
 "\n"
+"\n"
+" --robot         Machine-leesbare uitvoer bij sommige commando's.\n"
+"\n"
 
 #: src/main.c
 #, c-format
@@ -4264,12 +4315,16 @@
 "Options:\n"
 " --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
 " --load-avail           Use available file on --show and --list.\n"
+" --no-pager            Disables the use of any pager.\n"
 " -f|--showformat=<format>     Use alternative format for --show.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Opties:\n"
 " --admindir=<map>   <map> gebruiken in plaats van %s.\n"
 " --load-avail     Bestand 'available' gebruiken bij --show en --list.\n"
+"\n"
+" --no-pager      Pagineringsprogramma uitzetten.\n"
+"\n"
 " -f|--showformat=<indeling>\n"
 "            Alternatieve indeling gebruiken voor --show\n"
 "\n"
@@ -4322,6 +4377,10 @@
 msgstr "dit is een essentieel pakket - het mag niet verwijderd worden"
 
 #: src/remove.c
+msgid "this is a protected package; it should not be removed"
+msgstr "dit is een beschermd pakket - het mag niet verwijderd worden"
+
+#: src/remove.c
 #, c-format
 msgid ""
 "dependency problems prevent removal of %s:\n"
@@ -4349,7 +4408,7 @@
 " reinstall it before attempting a removal"
 msgstr ""
 "pakket bevindt zich in een erg slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
-" opnieuw moeten installeren alvorens het te proberen verwijderen."
+" opnieuw moeten installeren alvorens het te proberen verwijderen"
 
 #: src/remove.c
 #, c-format
@@ -4570,6 +4629,15 @@
 msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 msgstr "Gebruik --help voor hulp over het overstijgen van bestandsstatusinfo."
 
+#: src/statcmd.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Gebruik: %s [<optie> ...] <commando>\n"
+"\n"
+
 #: src/statcmd.c
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4608,23 +4664,23 @@
 " --root <directory>    set the directory of the root filesystem.\n"
 " --update         immediately update <path> permissions.\n"
 " --force         deprecated alias for --force-all.\n"
-" --force-...       override problems (see --force-help).\n"
-" --no-force-...      stop when problems encountered.\n"
-" --refuse-...       ditto.\n"
+" --force-<thing>[,...]  override problems (see --force-help).\n"
+" --no-force-<thing>[,...] stop when problems encountered.\n"
+" --refuse-<thing>[,...]  ditto.\n"
 " --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
 " --help          show this help message.\n"
 " --version        show the version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Opties:\n"
-" --admindir <map>  de map met het statusmodificatie-bestand instellen.\n"
-" --instdir <map>  de hoofdmap (root) instellen,\n"
+" --admindir <map>    map met statusmodificatie-bestand instellen.\n"
+" --instdir <map>     hoofdmap (root) instellen,\n"
 "            maar niet de beheersmap (admindir).\n"
-" --root <map>    de map van het hoofdbestandssysteem instellen.\n"
+" --root <map>      hoofdbestandssysteemmap instellen.\n"
 " --update      <pad>-rechten onmiddellijk bijwerken.\n"
 " --force      verouderde alias voor --force-all.\n"
-" --force-...    override-problemen (zie --force-help).\n"
-" --no-force-...   stoppen als er problemen zijn.\n"
+" --force-<ding>[,...]  problemen overstijgen (zie --force-help).\n"
+" --no-force-<ding>[,...] stoppen als er problemen zijn.\n"
 " --refuse-...    idem.\n"
 " --quiet      stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
 " --help       deze hulptekst tonen.\n"
@@ -4698,8 +4753,8 @@
 #: src/trigcmd.c
 #, c-format
 msgid ""
-"Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
-"    %s [<options> ...] <command>\n"
+"Usage: %s [<option>...] <trigger-name>\n"
+"    %s [<option>...] <command>\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Gebruik: %s [<opties> ...] <triggernaam>\n"
@@ -4912,6 +4967,11 @@
 "configuratiebestandsnaam '%s' is te lang, of afsluitende nieuwe regel "
 "ontbreekt"
 
+#: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
+#, c-format
+msgid "conffile name '%s' is not an absolute pathname"
+msgstr "configuratiebestandsnaam '%s is geen absolute padnaam"
+
 #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 #, c-format
 msgid "read error in %.250s"
@@ -5567,7 +5625,7 @@
 " -f|--field <deb> [<cveld>...]  Veld(en) op stdout tonen.\n"
 " -e|--control <deb> [<map>]    Control-info uitpakken.\n"
 " -x|--extract <deb> <map>     Bestanden uitpakken.\n"
-" -X|--vextract <deb> <map>    Bestanden uitpakken en deze opsommen.\n"
+" -X|--vextract <deb> <map>    Bestanden uitpakken en opsommen.\n"
 " -R|--raw-extract <deb> <map>   Control-info en bestanden uitpakken.\n"
 " --ctrl-tarfile <deb>       Control-tar-archief maken.\n"
 " --fsys-tarfile <deb>       Tar-archief van bestandssysteem maken.\n"
@@ -6049,6 +6107,11 @@
 
 #: dpkg-split/queue.c
 #, c-format
+msgid "cannot create directory %s"
+msgstr "kan map %s niet aanmaken"
+
+#: dpkg-split/queue.c
+#, c-format
 msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 msgstr "kan deelbestand '%.250s' niet opnieuw openen"
 
@@ -6250,6 +6313,8 @@
 "Options:\n"
 " --altdir <directory>   change the alternatives directory.\n"
 " --admindir <directory>  change the administrative directory.\n"
+" --instdir <directory>  change the installation directory.\n"
+" --root <directory>    change the filesystem root directory.\n"
 " --log <file>       change the log file.\n"
 " --force         allow replacing files with alternative links.\n"
 " --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly "
@@ -6264,6 +6329,8 @@
 "Opties:\n"
 " --altdir <map>    de map met alternatieven veranderen.\n"
 " --admindir <map>   de beheersmap veranderen.\n"
+" --instdir <map>   de installatiemap veranderen.\n"
+" --root <map>     de basismap voor het bestandssysteem wijzigen.\n"
 " --log <bestand>   het logbestand veranderen.\n"
 " --force       toelaten dat bestanden vervangen worden\n"
 "             door alternatieven-koppelingen.\n"
@@ -6289,23 +6356,28 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "two commands specified: --%s and --%s"
-msgstr "twee commando's opgegeven: --%s en --%s"
+msgid "wait for subprocess %s failed"
+msgstr "wachten op subproces %s is mislukt"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "cannot append to '%s'"
-msgstr "kan niets toevoegen aan '%s'"
+msgid "unable to remove '%s'"
+msgstr "kan '%s' niet verwijderen"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "wait for subprocess %s failed"
-msgstr "wachten op subproces %s is mislukt"
+msgid "cannot create log directory '%s'"
+msgstr "kan logmap '%s' niet aanmaken"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "unable to remove '%s'"
-msgstr "kan '%s' niet verwijderen"
+msgid "cannot append to '%s'"
+msgstr "kan niets toevoegen aan '%s'"
+
+#: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
+msgid "unable to read link '%s%.255s'"
+msgstr "kan koppeling '%s%.255s' niet lezen"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 msgid "auto mode"
@@ -6419,11 +6491,22 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
+#| msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
+msgid "cannot create administrative directory '%s'"
+msgstr "kan beheersmap '%s' niet aanmaken"
+
+#: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
 msgid "unable to flush file '%s'"
 msgstr "kan bestand '%s' niet doorspoelen"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
+msgid "cannot stat file '%s%s'"
+msgstr "kan de status van bestand '%s%s' niet opvragen"
+
+#: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
 msgid " link best version is %s"
 msgstr " koppeling beste versie is %s"
 
@@ -6515,6 +6598,12 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
+#| msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
+msgid "cannot create alternatives directory '%s'"
+msgstr "kan alternatievenmap '%s' niet aanmaken"
+
+#: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
 msgid "can't install unknown choice %s"
 msgstr "kan onbekende keuze %s niet installeren"
 
@@ -6551,19 +6640,19 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
+msgid "%s%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
 msgstr ""
-"%s/%s is een doelloze koppeling; ze wordt bijgewerkt met de best beschikbare "
-"keuze"
+"%s%s/%s is een doelloze koppeling; ze wordt bijgewerkt met de best "
+"beschikbare keuze"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
 msgid ""
-"%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
+"%s%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
 "updates only"
 msgstr ""
-"%s/%s is veranderd (handmatig of door een script).\n"
-"Er wordt omgeschakeld naar louter handmatige bijwerkingen."
+"%s%s/%s is veranderd (handmatig of door een script). Er wordt omgeschakeld "
+"naar louter handmatige bijwerkingen."
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
@@ -6572,13 +6661,13 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
-msgstr "slaafkoppeling %s wordt hernoemd van %s naar %s"
+msgid "renaming %s slave link from %s%s to %s%s"
+msgstr "slaafkoppeling %s wordt hernoemd van %s%s naar %s%s"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "renaming %s link from %s to %s"
-msgstr "koppeling %s wordt hernoemd van %s naar %s"
+msgid "renaming %s link from %s%s to %s%s"
+msgstr "koppeling %s wordt hernoemd van %s%s naar %s%s"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
@@ -6663,8 +6752,8 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
-msgid "alternative path %s doesn't exist"
-msgstr "het pad %s van het alternatief bestaat niet"
+msgid "alternative path %s%s doesn't exist"
+msgstr "het alternatievenpad %s%s bestaat niet"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
@@ -6685,12 +6774,18 @@
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
+msgid "two commands specified: --%s and --%s"
+msgstr "twee commando's opgegeven: --%s en --%s"
+
+#: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
 msgid "unknown argument '%s'"
 msgstr "onbekend argument '%s'"
 
 #: utils/update-alternatives.c
-msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
-msgstr "--install heeft <link> <naam> <pad> <prioriteit> nodig"
+#, c-format
+msgid "--%s needs <link> <name> <path> <priority>"
+msgstr "--%s heeft <link> <naam> <pad> <prioriteit> nodig"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 msgid "<link> and <path> can't be the same"
@@ -6715,12 +6810,14 @@
 msgstr "--%s heeft <naam> nodig"
 
 #: utils/update-alternatives.c
-msgid "--slave only allowed with --install"
-msgstr "--slave is enkel toegelaten met --install"
+#, c-format
+msgid "--%s only allowed with --%s"
+msgstr "--%s is enkel toegelaten met --%s"
 
 #: utils/update-alternatives.c
-msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
-msgstr "--slave heeft <link> <naam> <pad> nodig"
+#, c-format
+msgid "--%s needs <link> <name> <path>"
+msgstr "--%s heeft <link> <naam> <pad> nodig"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format
@@ -6738,12 +6835,12 @@
 msgstr "--%s heeft als argument <bestand> nodig"
 
 #: utils/update-alternatives.c
+#, c-format
 msgid ""
-"need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
-"selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
+"need --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s or --%s"
 msgstr ""
-"--display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
-"selections, --install, --remove, --all, --remove-all of --auto is nodig"
+"heb --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s, --%s of --%s "
+"nodig"
 
 #: utils/update-alternatives.c
 #, c-format

Reply to: