[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://aptDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de documentatie bij het programma
apt. De bijlage werd gecomprimeerd om te vermijden dat de mailinglijst deze
e-mail zou weigeren omwille van een te grote bijlage.
Deze keer geen diff-bestand met het verschil met de vorige vertaling, omdat
het verschillenbestand nog groter uitviel.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: apt_2.0.0_nl.po.gz
Description: application/gzip


Reply to: