[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.po
index 925f0e9e..89e8377f 100644
--- a/documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-bullseye/debian-edu-bullseye-manual.nl.po
@@ -1,13 +1,13 @@
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Translation into Dutch of the Debian Edu Bullseye 11 manual.
 # This file is distributed under the same license as the debian-edu-doc package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-bullseye-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-02-28 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-01 11:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-05 16:56+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <article>
 msgid "en"
@@ -27,36 +27,28 @@ msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Bullseye 11"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><subtitle><para>
 msgid "Publish date:"
-msgstr ""
+msgstr "Publicatiedatum:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Manual for Debian Edu 11 Codename Bullseye"
 msgstr "Handleiding voor Debian Edu 11 codenaam Bullseye"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "./images/23-Tjener-Login.png"
 msgid "{{attachment:23-Tjener-Login.png}}"
-msgstr "./images/23-Tjener-Login.png"
+msgstr "{{attachment:23-Tjener-Login.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid "This is the manual for the Debian Edu 11 Bullseye release."
-msgstr "Dit is de handleiding voor de uitgave van Debian Edu Bullseye 11."
+msgstr "Dit is de handleiding voor de uitgave van Debian Edu 11 Bullseye."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The version at <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/";
 "Bullseye\"/> is a wiki and updated frequently."
 msgstr ""
 "De (Engelstalige) wikipagina <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/"
-"Documentation/Bullseye\"/> bevat de originele versie die regelmatig "
-"bijgewerkt wordt."
+"Documentation/Bullseye\"/> bevat een regelmatig bijgewerkte versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -133,25 +125,18 @@ msgid "Some history and why two names"
 msgstr "Ontstaansgeschiedenis en verantwoording voor een dubbele naam."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://blends.debian.org/edu\";>Debian Edu / Skolelinux</ulink> "
 "is a Linux distribution created by the Debian Edu project. As a <ulink url="
 "\"https://blends.debian.org\";>Debian Pure Blend</ulink> distribution it is "
 "an official <ulink url=\"https://www.debian.org\";>Debian</ulink> subproject."
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://www.skolelinux.org\";>Skolelinux</ulink> is een "
-"Linuxdistributie die door het Debian Edu project gemaakt wordt. Als een "
-"zogenaamde <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianPureBlends\">Debian "
-"Pure Blends</ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van Debian "
-"pakketten) heeft ze de status van officieel subproject van <ulink url="
-"\"http://www.debian.org\";>Debian</ulink>."
+"<ulink url=\"https://blends.debian.org/edu\";>Debian Edu / Skolelinux</ulink> "
+"is een Linuxdistributie die door het Debian Edu project gemaakt wordt. Als "
+"een zogenaamde <ulink url=\"https://blends.debian.org\";>Debian Pure Blends</"
+"ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van Debian pakketten) is het "
+"een officieel deelproject van <ulink url=\"http://www.debian.org\";>Debian</"
+"ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -303,10 +288,8 @@ msgid "The configuration of all subnets is stored in LDAP."
 msgstr "De configuratie van alle subnetwerken ligt in LDAP opgeslagen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid "Main server"
-msgstr "De hoofdserver (tjener)"
+msgstr "Hoofdserver"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -781,18 +764,12 @@ msgid "LTSP server(s)"
 msgstr "LTSP-server(s)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A Skolelinux network can have many LTSP servers, which are installed by "
 "selecting the LTSP Server profile."
 msgstr ""
-"Een netwerk van Skolelinux kan veel LTSP-servers (die we in releases voor "
-"Stretch 'thin-clientservers' noemden) bevatten. Men zet een LTSP-server op "
-"door bij de installatie het profiel LTSP-server te selecteren."
+"Een netwerk van Skolelinux kan veel LTSP-servers bevatten, welke "
+"geïnstalleerd worden door het profiel LTSP-server te selecteren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -808,46 +785,29 @@ msgid "Please note:"
 msgstr "Merk op:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "LTSP diskless workstations are now using the programs installed on the "
 "server."
 msgstr ""
-"Schijfloze werkstations gebruiken de programma's die geïnstalleerd zijn in "
-"de LTSP-chroot van de server."
+"LTSP-schijfloze-werkstations gebruiken nu de op de server geïnstalleerde "
+"programma's."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The client root filesystem is provided using NFS. After each modification to "
 "the LTSP server the related image has to be re-generated; run "
 "<computeroutput>ltsp image /</computeroutput> on the LTSP server."
 msgstr ""
-"Het basisbestandssysteem van de clients wordt via NBD (Network Block Device "
-"- Netwerkblokapparaat) geleverd. Na elke wijziging van de LTSP-chroot moet "
-"het ermee verbonden NBD-image opnieuw gegenereerd worden. Voer daarvoor op "
-"de LTSP-server het commando <computeroutput>ltsp-update-image</"
-"computeroutput> uit."
+"Het basisbestandssysteem van de clients wordt via NFS aangeboden. Na elke "
+"wijziging aan de LTSP-server moet het betreffende image opnieuw gegenereerd "
+"worden. Voer daarvoor op de LTSP-server het commando <computeroutput>ltsp "
+"image /</computeroutput> uit."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Thin clients"
 msgstr "Thin-clients"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A thin client setup enables ordinary PCs to function as (X-)terminals. This "
 "means that the machine boots directly from the server using PXE without "
@@ -857,19 +817,10 @@ msgstr ""
 "Een thin-clientopstelling laat toe om eenvoudige PC's te gebruiken als "
 "(X-)terminals. Dit houdt in dat de machine rechtstreeks wordt opgestart "
 "vanaf de server met behulp van PXE zonder gebruik te maken van de lokale "
-"harde schijf van de client. De gebruikte thin-clientopstelling is die van "
-"het Linux Terminal Server Project (LTSP)."
+"harde schijf van de client. De thin-clientopstelling gebruikt nu X2Go, omdat "
+"ondersteuning door LTSP weggevallen is."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thin clients are a good way to still make use of very old (mostly 32-bit) "
 "machines as they effectively run all programs on the LTSP server. This works "
@@ -877,27 +828,18 @@ msgid ""
 "boot from the network. Next, the file system is mounted from the LTSP server "
 "using NFS, and finally the X2Go client is started."
 msgstr ""
-"Thin clients zijn een goede manier om gebruik te maken van oudere, minder "
-"krachtige machines, aangezien alle programma's die zij gebruiken op de LTSP-"
-"server uitgevoerd worden. Dit gaat als volgt in zijn werk: de dienst maakt "
-"gebruik van DHCP and TFTP om een netwerkverbinding te realiseren en over het "
-"netwerk op te starten. Nadien wordt vanaf de LTPS-server met NBD het "
-"bestandssysteem aangekoppeld, en tenslotte wordt het X-Windowsysteem "
-"gestart. Via SSH met X-forwarding maakt het grafisch aanmeldscherm (LDM) "
-"verbinding met de LTSP-server. Op die manier verloopt alle netwerkverkeer "
-"versleuteld."
+"Thin clients zijn een goede manier om gebruik te maken van zeer oude "
+"(meestal 32-bits) machines, aangezien alle programma's die zij gebruiken op "
+"de LTSP-server uitgevoerd worden. Dit gaat als volgt in zijn werk: de dienst "
+"maakt gebruik van DHCP and TFTP om een netwerkverbinding te realiseren en "
+"over het netwerk op te starten. Nadien wordt vanaf de LTPS-server met NFS "
+"het bestandssysteem aangekoppeld, en tenslotte wordt de X2Go client gestart."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Diskless workstations"
 msgstr "Schijfloze werkstations"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A diskless workstation runs all software on the PC without a locally "
 "installed operating system. This means that client machines boot via PXE "
@@ -905,18 +847,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Een schijfloos werkstation voert alle programma's uit op de PC, evenwel "
 "zonder dat er lokaal een besturingssysteem geïnstalleerd is. Dit houdt in "
-"dat de clientcomputer rechtstreeks opstart vanaf de harde schijf van de "
-"server, en geen software nodig heeft die op de lokale harde schijf "
-"geïnstalleerd werd."
+"dat clientcomputers opstarten via PXE zonder op een lokale harde schijf "
+"geïnstalleerde software uit te voeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Diskless workstations are an excellent way of using powerful hardware with "
 "the same low maintenance cost as with thin clients. Software is administered "
@@ -924,12 +858,11 @@ msgid ""
 "the clients. Home directories and system settings are stored on the server "
 "too."
 msgstr ""
-"Het systeem van schijfloze werkstations is zeer geschikt om oudere (maar nog "
-"krachtige) hardware te hergebruiken met een even lage onderhoudskost als met "
-"thin clients het geval is. Software wordt beheerd en onderhouden op de "
-"server en er dient op de clientcomputers geen software geïnstalleerd te "
-"worden. Persoonlijke mappen en systeeminstellingen worden op de server "
-"opgeslagen."
+"Het systeem van schijfloze werkstations is een excellente manier om "
+"krachtige hardware te gebruiken met een even lage onderhoudskost als met "
+"thin clients. Software wordt beheerd en onderhouden op de server en er dient "
+"op de clientcomputers geen software geïnstalleerd te worden. Persoonlijke "
+"mappen en systeeminstellingen worden eveneens op de server opgeslagen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Networked clients"
@@ -1210,22 +1143,16 @@ msgstr ""
 "profiel:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "combined main server + LTSP server: 60 GiB (plus additional space for user "
 "accounts)."
 msgstr ""
-"combinatie van hoofdserver + LTSP-server: 70 GiB. (plus extra opslagruimte "
+"combinatie van hoofdserver + LTSP-server: 60 GiB. (plus extra opslagruimte "
 "voor gebruikersaccounts)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "LTSP server: 40 GiB."
-msgstr "LTSP-server: 50 GiB."
+msgstr "LTSP-server: 40 GiB."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "workstation or standalone: 30 GiB."
@@ -1245,7 +1172,7 @@ msgstr "eth0 is verbonden met het hoofdnetwerk (10.0.0.0/8),"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "eth1 is used for serving LTSP clients."
-msgstr ""
+msgstr "eth1 wordt gebruikt om LTSP-clients te bedienen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1260,10 +1187,6 @@ msgid "Hardware known to work"
 msgstr "Compatibele apparatuur"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A list of tested hardware is provided at <ulink url=\"https://wiki.debian.";
 "org/DebianEdu/Hardware/\"/> . This list is not nearly complete"
@@ -1280,12 +1203,6 @@ msgid ":)"
 msgstr ":)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn\"/> is an effort to "
 "document how to install, configure and use Debian on some specific hardware, "
@@ -1293,11 +1210,11 @@ msgid ""
 "owners to know how get the best out of that hardware."
 msgstr ""
 "Op <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/InstallingDebianOn\"/> worden de "
-"resultaten gebundeld van inspanningen om te documenteren hoe men op "
-"bepaalde specifieke apparatuur Debian kan installeren, configureren en "
-"gebruiken. Potentiële kopers van dergelijke apparatuur kunnen zo vooraf "
-"nagaan of zij ondersteund wordt, en bezitters ervan hoe ze er optimaal "
-"gebruik van kunnen maken."
+"resultaten gebundeld van inspanningen om te documenteren hoe men op bepaalde "
+"specifieke apparatuur Debian kan installeren, configureren en gebruiken. "
+"Potentiële kopers van dergelijke apparatuur kunnen zo vooraf nagaan of deze "
+"ondersteund wordt, en bezitters ervan hoe ze er optimaal gebruik van kunnen "
+"maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Requirements for network setup"
@@ -1463,14 +1380,6 @@ msgstr ""
 " #apt install wondershaper"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you need something for an embedded router or accesspoint we recommend "
 "using <ulink url=\"https://openwrt.org\";>OpenWRT</ulink>, though of course "
@@ -1481,21 +1390,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u iets zoekt voor een ingebouwd type router of toegangspunt, raden we "
 "u <ulink url=\"http://openwrt.org\";>OpenWRT</ulink> aan, hoewel u er "
-"uiteraard ook de originele software op kunt laten staan. Dit laatste is de "
-"meest eenvoudige oplossing, maar met OpenWRT beschikt u over meer "
-"keuzemogelijkheden en houdt u meer controle. Op de website van OpenWRT kunt "
-"u een lijst vinden van <ulink url=\"http://wiki.openwrt.org/toh/start";
+"uiteraard ook de originele firmware op kunt laten staan. De originele "
+"firmware gebruiken is eenvoudiger; OpenWRT gebruiken geeft u meer "
+"keuzemogelijkheden en meer controle. Op de website van OpenWRT kunt u een "
+"lijst vinden van <ulink url=\"http://wiki.openwrt.org/toh/start";
 "\">ondersteunde hardware</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is possible to use a different network setup (there is a <ulink url="
 "\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\";>documented "
@@ -1504,11 +1405,11 @@ msgid ""
 "you stay with the default <link linkend=\"Architecture\">network "
 "architecture</link>."
 msgstr ""
-"Een andere netwerkopstelling is mogelijk. Op <ulink url=\"https:/wiki.debian."
-"org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\">deze webpagina</ulink> vindt u uitleg "
-"over de te volgen werkwijze. Maar tenzij u door een reeds bestaande "
-"netwerkinfrastructuur gedwongen wordt om op die manier te werk te gaan, "
-"raden we u dit niet aan. Wij bevelen u aan om het bij de standaard <link "
+"Het is mogelijk om een andere netwerkopstelling te gebruiken (er bestaat een "
+"<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet"
+"\">vastgelegde werkwijze</ulink> om dit te doen), maar indien u niet "
+"gedwongen wordt door een reeds bestaande netwerkinfrastructuur om dit te "
+"doen, raden we u dit af en bevelen wij u aan om het bij de standaard <link "
 "linkend=\"Architecture\">netwerkarchitectuur</link> te houden."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
@@ -1520,14 +1421,6 @@ msgid "Where to find additional information"
 msgstr "Waar u bijkomende informatie kunt vinden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We recommend that you read or at least take a look at the <ulink url="
 "\"https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\";>release notes for "
@@ -1636,24 +1529,16 @@ msgstr ""
 "worden van:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/\"/>"
+"<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/\"/>"
+"<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "BD iso images for i386 or amd64"
@@ -1672,24 +1557,16 @@ msgstr ""
 "voldoende opslagcapaciteit geplaatst worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/\"/>"
+"<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
+"<ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Verification of downloaded image files"
@@ -1709,11 +1586,6 @@ msgid "Sources"
 msgstr "Broncode"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sources are available from the Debian archive at the usual locations, "
 "several media are linked on <ulink url=\"https://get.debian.org/cdimage/";
@@ -1721,7 +1593,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De broncode kunt u vinden in het Debian-archief op de gebruikelijke "
 "locaties. Er is een link naar verschillende media beschikbaar op <ulink url="
-"\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/source/\"/>"
+"\"https://get.debian.org/cdimage/release/current/source/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Request a CD / DVD by mail"
@@ -2022,10 +1894,9 @@ msgstr ""
 "emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "01-Installer_64bit_boot_menu.png"
 msgid "{{attachment:01-Installer_64bit_boot_menu.png}}"
-msgstr "01-Installer_64bit_boot_menu.png"
+msgstr "{{attachment:01-Installer_64bit_boot_menu.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2056,10 +1927,9 @@ msgstr ""
 "van het installatieprogramma. Zie de schermafdrukken hieronder."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "./images/01a-Installer_64bit_advanced_options.png"
 msgid "{{attachment:01a-Installer_64bit_advanced_options.png}}"
-msgstr "./images/01a-Installer_64bit_advanced_options.png"
+msgstr "{{attachment:01a-Installer_64bit_advanced_options.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2125,10 +1995,9 @@ msgid "<emphasis>Help screen</emphasis>"
 msgstr "<emphasis>Hulpscherm</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "./images/01c-Installer_help.png"
 msgid "{{attachment:01c-Installer_help.png}}"
-msgstr "./images/01c-Installer_help.png"
+msgstr "{{attachment:01c-Installer_help.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2157,10 +2026,9 @@ msgstr ""
 "\">Grafische installatie</emphasis>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "./images/01b-Installer_64bit_command_line.png"
 msgid "{{attachment:01b-Installer_64bit_command_line.png}}"
-msgstr "./images/01b-Installer_64bit_command_line.png"
+msgstr "{{attachment:01b-Installer_64bit_command_line.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2239,21 +2107,14 @@ msgid "The installation process"
 msgstr "Het installatieproces"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Remember the <link linkend=\"Requirements\">system requirements</link> and "
 "make sure you have at least two network cards (NICs) if you plan on setting "
 "up an LTSP server."
 msgstr ""
-"Houd rekening met de <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/"
-"Documentation/Bullseye/Requirements\">systeemvereisten</ulink> en zorg "
-"ervoor dat er minstens twee netwerkkaarten (NIC's) aanwezig zijn, indien u "
-"van plan bent om een LTSP-server te installeren."
+"Houd rekening met de <link linkend=\"Requirements\">systeemvereisten</link> "
+"en zorg ervoor dat er minstens twee netwerkkaarten (NIC's) aanwezig zijn, "
+"indien u van plan bent om een LTSP-server te installeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Choose a language (for the installation and the installed system)."
@@ -2305,9 +2166,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dit is een computer die, zoals een gewone computer, opstart vanaf de lokale "
 "harde schijf, alle programma's lokaal uitvoert en alle apparaten vanaf de "
-"lokale computer aanspreekt. Enkel de authenticatie van de gebruiker gebeurt "
-"door de hoofdserver en daarop worden ook diens bestanden en de configuratie "
-"van diens werkomgeving opgeslagen,"
+"lokale computer aanspreekt. Enkel de authenticatie van de gebruikers gebeurt "
+"door de hoofdserver en daarop worden ook hun bestanden en de configuratie "
+"van hun werkomgeving opgeslagen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Roaming workstation</emphasis>"
@@ -2386,20 +2247,6 @@ msgstr ""
 "manueel daarnaartoe verhuist."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The <emphasis role=\"strong\">Main Server</emphasis>, <emphasis role=\"strong"
 "\">Workstation</emphasis> and <emphasis role=\"strong\">LTSP Server</"
@@ -2415,14 +2262,12 @@ msgstr ""
 "role=\"strong\">Werkstation</emphasis> en <emphasis role=\"strong\">LTSP-"
 "server</emphasis> staan voorgeselecteerd. Deze profielen kunnen samen op één "
 "machine geïnstalleerd worden indien u een zogenaamde <emphasis>gecombineerde "
-"hoofdserver</emphasis> wilt installaeren. Dit betekent dat de hoofdserver "
+"hoofdserver</emphasis> wilt installeren. Dit betekent dat de hoofdserver "
 "tegelijk ook een LTSP-server zal zijn en als werkstation gebruikt kan "
 "worden. Dit staat ingesteld als standaardkeuze, omdat we ervan uitgaan dat "
-"de meeste mensen de verdere installatie nadien <link linkend=\"Installation--"
-"Installation_over_the_network_.28PXE.29_and_booting_diskless_clients\">via "
-"PXE</link> uitvoeren. Denk eraan dat een machine die als gecombineerde "
-"hoofdserver of als LTSP-server dienst zal doen over 2 netwerkkaarten moet "
-"beschikken om na installatie bruikbaar te zijn."
+"de meeste mensen dit wensen. Denk eraan dat een machine die als "
+"gecombineerde hoofdserver of als LTSP-server dienst zal doen over 2 "
+"netwerkkaarten moet beschikken om na installatie bruikbaar te zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2538,7 +2383,7 @@ msgstr ""
 "worden:"
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main \n"
 #| "deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main"
@@ -2547,7 +2392,7 @@ msgid ""
 "deb http://security.debian.org/ bullseye-security/updates main"
 msgstr ""
 "deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main \n"
-"deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main"
+"deb http://security.debian.org/ bullseye-security/updates main"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "A note on CD installs"
@@ -2591,14 +2436,14 @@ msgstr ""
 "situatie:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<computeroutput>sudo cp debian-edu-amd64-XXX.iso /dev/sdX</computeroutput>"
 msgid ""
 "<computeroutput>sudo cat debian-edu-amd64-XXX.iso &gt; /dev/sdX</"
 "computeroutput>"
 msgstr ""
-"<computeroutput>sudo cp debian-edu-amd64-XXX.iso /dev/sdX</computeroutput>"
+"<computeroutput>sudo cat debian-edu-amd64-XXX.iso &gt; /dev/sdX</"
+"computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2626,19 +2471,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Installation and booting over the network via PXE"
-msgstr ""
+msgstr "Installeren en opstarten over het netwerk via PXE"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For this installation method it is required that you have a running main "
 "server. When clients boot via the main network, a PXE menu with installer "
@@ -2650,15 +2485,15 @@ msgid ""
 "</computeroutput> on the server."
 msgstr ""
 "Deze installatiemethode vereist dat u een werkende hoofdserver heeft. "
-"Wanneer clients over het netwerk opstarten, krijgt u een nieuw PXE-menu met "
-"installatie- en opstartopties. Indien de installatie via PXE mislukt met de "
-"foutmelding dat het bestand XXX.bin ontbreekt, dan is de meest "
+"Wanneer clients over het hoofdnetwerk opstarten, wordt een PXE-menu getoond "
+"met installatie- en opstartopties. Indien de installatie via PXE mislukt met "
+"de foutmelding dat het bestand XXX.bin ontbreekt, dan is de meest "
 "waarschijnlijke oorzaak te vinden in het feit dat voor het functioneren van "
 "de netwerkkaart van de client niet-vrije fabrieksprogrammatuur nodig is. In "
-"een dergelijk geval moet het initrd-image dat door het installatieprogramma "
-"van Debian gebruikt wordt, aangepast worden. Dit doet u door aan de server "
-"de volgende opdracht te geven: <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/"
-"tools/pxe-addfirmware</computeroutput>."
+"een dergelijk geval moet het initrd van het installatieprogramma van Debian "
+"aangepast worden. Dit doet u door op de server de volgende opdracht te "
+"geven: <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/pxe-addfirmware</"
+"computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2669,10 +2504,9 @@ msgstr ""
 "uitsluitend het hoofdserverprofiel, ziet het menu van PXE er zo uit:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "./images/30-Main-Server-GRUB_Boot_menu-PXE.png"
 msgid "{{attachment:30-Main-Server-GRUB_Boot_menu-PXE.png}}"
-msgstr "./images/30-Main-Server-GRUB_Boot_menu-PXE.png"
+msgstr "{{attachment:30-Main-Server-GRUB_Boot_menu-PXE.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2685,10 +2519,9 @@ msgstr ""
 "als volgt uit:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png"
 msgid "{{attachment:28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png}}"
-msgstr "28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png"
+msgstr "{{attachment:28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2700,12 +2533,6 @@ msgstr ""
 "de kernel te bewerken (zoals hierboven uitgelegd)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This setup also allows diskless workstations and thin clients to be booted "
 "on the main network. Unlike workstations and separate LTSP servers, diskless "
@@ -2713,9 +2540,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Een dergelijke opstelling laat toe om ook schijfloze werkstations en thin "
 "clients over het hoofdnetwerk op te starten. Anders dan het geval is bij "
-"werkstations, moet u schijfloze werkstations niet ingeven in LDAP met GOsa². "
-"Maar het is mogelijk om dit toch te doen, bijvoorbeeld als u ze een vaste "
-"computernaam wenst te geven."
+"werkstations en afzonderlijke LTSP-servers, moet u schijfloze werkstations "
+"niet ingeven in LDAP met GOsa²."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2744,7 +2570,7 @@ msgid ""
 "debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>"
 msgstr ""
 "Voeg aan het bestand <computeroutput>tjener:/etc/debian-edu/www/debian-edu-"
-"install.dat</computeroutput> een regel toe in de zin van:"
+"install.dat</computeroutput> een regel toe in de zin van"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -2778,17 +2604,13 @@ msgstr ""
 "effectief te maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Further information can be found in the <ulink url=\"https://www.debian.org/";
 "releases/Bullseye/installmanual\">manual of the Debian Installer</ulink>."
 msgstr ""
-"Bijkomende informatie vindt u in de <ulink url=\"http://www.debian.org/";
-"releases/bullseye/installmanual\">installatiehandleiding voor Debian</ulink>."
+"Bijkomende informatie vindt u in de <ulink url=\"https://www.debian.org/";
+"releases/Bullseye/installmanual\">handleiding bij het installatieprogramma "
+"van Debian</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -2813,13 +2635,6 @@ msgstr ""
 "webcache:3128\"; </computeroutput>' wissen in de laatste regel."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some settings can not be preseeded because they are needed before the "
 "preseeding file is downloaded. These are configured in the PXElinux-based "
@@ -2830,22 +2645,16 @@ msgstr ""
 "Sommige instellingen kunnen niet voorgeprogrammeerd worden omdat het "
 "installatieprogramma ze al nodig heeft vooraleer het bestand met "
 "voorgeprogrammeerde opties opgehaald wordt. Deze instellingen worden "
-"geconfigureerd in het bestand <computeroutput>/var/lib/tftproot/debian-edu/"
-"install.cfg</computeroutput>. Taalkeuze, toetsenbordindeling en grafische "
-"werkomgeving zijn voorbeelden van zo'n instellingen."
+"geconfigureerd via de PXElinux-opstartargumenten, welke in het bestand "
+"<computeroutput>/var/lib/tftproot/debian-edu/install.cfg</computeroutput> te "
+"vinden zijn. Taalkeuze, toetsenbordindeling en grafische werkomgeving zijn "
+"voorbeelden van dergelijke instellingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Custom images"
 msgstr "Images op maat"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creating custom CDs, DVDs or Blu-ray discs can be quite easy since we use "
 "the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianInstaller/\";>Debian "
@@ -2854,7 +2663,7 @@ msgid ""
 "ulink> allows you to define answers to the questions normally asked."
 msgstr ""
 "Zelf een installatie-cd, -dvd of -blu-ray-schijf op maat aanmaken hoeft "
-"helemaal niet moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"http://wiki.";
+"helemaal niet moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianInstaller/\">installatieprogramma van Debian</ulink> "
 "gebruiken met zijn modulair ontwerp en nog andere fijne eigenschappen. In "
 "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed\">een bestand "
@@ -2863,23 +2672,17 @@ msgstr ""
 "worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So all you need to do is to create a preseeding file with your answers (this "
 "is described in the appendix of the Debian Installer manual) and <ulink url="
 "\"https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Modify/CD\";>remaster the CD/DVD</"
 "ulink>."
 msgstr ""
-"Het enige wat u dus moet doen is een bestand met voorgeprogrammeerde "
-"configuratieopties maken dat uw antwoorden bevat (hoe u dit doet, wordt "
-"uitgelegd in de bijlage bij de installatiehandleiding voor Debian) en <ulink "
-"url=\"https:/wiki.debian.org/DebianInstaller/Modify/CD\">uw eigen cd/dvd op "
-"maat</ulink> aanmaken."
+"Het enige wat u dus moet doen is een bestand maken met uw "
+"voorgeprogrammeerde configuratieopties (hoe u dit doet, wordt uitgelegd in "
+"de bijlage bij de installatiehandleiding voor Debian) en <ulink url=\"https:/"
+"wiki.debian.org/DebianInstaller/Modify/CD\">uw eigen cd/dvd op maat</ulink> "
+"aanmaken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Screenshot tour"
@@ -2913,130 +2716,106 @@ msgstr ""
 "respectievelijk het netwerk voor werkstations en dat voor LTSP-clients:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "02-select_a_language.png"
 msgid "{{attachment:02-select_a_language.png}}"
-msgstr "02-select_a_language.png"
+msgstr "{{attachment:02-select_a_language.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "03-select_your_location.png"
 msgid "{{attachment:03-select_your_location.png}}"
-msgstr "03-select_your_location.png"
+msgstr "{{attachment:03-select_your_location.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "04-Configure_the_keyboard.png"
 msgid "{{attachment:04-Configure_the_keyboard.png}}"
-msgstr "04-Configure_the_keyboard.png"
+msgstr "{{attachment:04-Configure_the_keyboard.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "07-Detect_network_hardware.png"
 msgid "{{attachment:07-Detect_network_hardware.png}}"
-msgstr "07-Detect_network_hardware.png"
+msgstr "{{attachment:07-Detect_network_hardware.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "08-Choose_Debian_Edu_profile.png"
 msgid "{{attachment:08-Choose_Debian_Edu_profile.png}}"
-msgstr "08-Choose_Debian_Edu_profile.png"
+msgstr "{{attachment:08-Choose_Debian_Edu_profile.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png"
 msgid "{{attachment:09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png}}"
-msgstr "09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png"
+msgstr "{{attachment:09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png"
 msgid "{{attachment:10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png}}"
-msgstr "10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png"
+msgstr "{{attachment:10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "11-Participate_in_the_package_usage_survey.png"
 msgid "{{attachment:11-Participate_in_the_package_usage_survey.png}}"
-msgstr "11-Participate_in_the_package_usage_survey.png"
+msgstr "{{attachment:11-Participate_in_the_package_usage_survey.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "12-Set_up_users_and_passwords.png"
 msgid "{{attachment:12-Set_up_users_and_passwords.png}}"
-msgstr "12-Set_up_users_and_passwords.png"
+msgstr "{{attachment:12-Set_up_users_and_passwords.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "12a-Set_up_users_and_passwords.png"
 msgid "{{attachment:12a-Set_up_users_and_passwords.png}}"
-msgstr "12a-Set_up_users_and_passwords.png"
+msgstr "{{attachment:12a-Set_up_users_and_passwords.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "12b-Set_up_users_and_passwords.png"
 msgid "{{attachment:12b-Set_up_users_and_passwords.png}}"
-msgstr "12b-Set_up_users_and_passwords.png"
+msgstr "{{attachment:12b-Set_up_users_and_passwords.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "12c-Set_up_users_and_passwords.png"
 msgid "{{attachment:12c-Set_up_users_and_passwords.png}}"
-msgstr "12c-Set_up_users_and_passwords.png"
+msgstr "{{attachment:12c-Set_up_users_and_passwords.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "12d-Setting-up-the-partitioner.png"
 msgid "{{attachment:12d-Setting-up-the-partitioner.png}}"
-msgstr "12d-Setting-up-the-partitioner.png"
+msgstr "{{attachment:12d-Setting-up-the-partitioner.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "13-Install the base system.png"
 msgid "{{attachment:13-Install the base system.png}}"
-msgstr "13-Install the base system.png"
+msgstr "{{attachment:13-Install the base system.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "14-Select_and_install_software.png"
 msgid "{{attachment:14-Select_and_install_software.png}}"
-msgstr "14-Select_and_install_software.png"
+msgstr "{{attachment:14-Select_and_install_software.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png"
 msgid "{{attachment:19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png}}"
-msgstr "19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png"
+msgstr "{{attachment:19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "20-Finish_the_Installation.png"
 msgid "{{attachment:20-Finish_the_Installation.png}}"
-msgstr "20-Finish_the_Installation.png"
+msgstr "{{attachment:20-Finish_the_Installation.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png"
 msgid "{{attachment:21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png}}"
-msgstr "21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png"
+msgstr "{{attachment:21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid "{{attachment:22-Tjener_GRUB_boot_menu.png}}"
-msgstr "22-Tjener_GRUB_boot_menu.png"
+msgstr "{{attachment:22-Tjener_GRUB_boot_menu.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid "{{attachment:26-Tjener-Xfce_Desktop_Browser.png}}"
-msgstr "./images/26-Tjener-Xfce_Desktop_Browser.png"
+msgstr "./images/26-Tjener-Xfce_Desktop_Browsber.png"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid "{{attachment:27-Tjener-Xfce_Desktop.png}}"
-msgstr "./images/27-Tjener-Xfce_Desktop.png"
+msgstr "{{attachment:27-Tjener-Xfce_Desktop.png}}"
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Getting started"
@@ -3189,16 +2968,6 @@ msgid "DHCP Administration"
 msgstr "Het DHCP-beheer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For GOsa² access you need the Skolelinux main server and a (client) system "
 "with a web browser installed which can be the main server itself if it was "
@@ -3208,12 +2977,7 @@ msgstr ""
 "Om het programma GOsa² te kunnen gebruiken is de hoofdserver van Skolelinux "
 "nodig en een (client)systeem waarop een webbrowser geïnstalleerd staat. Dit "
 "kan de hoofdserver zelf zijn indien u hem als een zogenaamde gecombineerde "
-"server (hoofdserver + LTSP-server + werkstation) hebt geïnstalleerd. Indien "
-"aan de hiervoor vermelde vereisten niet voldaan is, raadpleeg dan de "
-"paragraaf <link linkend=\"Administration--"
-"Installing_a_graphical_environment_on_the_main-server_to_use_GOsa.2BALI-"
-"\">Een grafische omgeving installeren op de hoofdserver om GOsa² te kunnen "
-"gebruiken</link>."
+"server (hoofdserver + LTSP-server + werkstation) hebt geïnstalleerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3231,12 +2995,7 @@ msgstr ""
 "(niet-grafische) shell de volgende reeks opdrachten:"
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 msgid ""
 "$ sudo apt update\n"
 " $ sudo apt install task-desktop-xfce lightdm education-menus\n"
@@ -3244,7 +3003,7 @@ msgid ""
 " ### login as first user"
 msgstr ""
 "$ sudo apt update\n"
-" $ sudo apt install education-desktop-xfce lightdm\n"
+" $ sudo apt install task-desktop-xfce lightdm education-menus\n"
 " ### geef na installatie de opdracht 'sudo service lightdm start'\n"
 " ### login als eerste gebruiker"
 
@@ -3342,18 +3101,6 @@ msgstr ""
 "te nemen in de gegevensboom van LDAP op de hoofdserver van Debian Edu."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A default Debian Edu main server installation currently provides two "
 "\"departments\": Teachers and Students, plus the base level of the LDAP "
@@ -3374,10 +3121,10 @@ msgstr ""
 "Windowscomputers, printers, enzovoort) horen thuis in het basale niveau van "
 "de boomstructuur. U kunt zelf een structuurschema ontwikkelen om deze "
 "structuur aan uw eigen behoeften aan te passen. (In het hoofdstuk <link "
-"linkend=\"AdvancedAdministration--User_Customisations_with_GOsa.2BALI-"
-"\">Howto/Systeembeheer voor gevorderden</link> van deze handleiding wordt "
-"bij wijze van voorbeeld uitgelegd hoe u gebruikers in jaargroepen kunt "
-"indelen met voor iedere groep een gemeenschappelijke persoonlijke map.)"
+"linkend=\"AdvancedAdministration--Create_Users_in_Year_Groups\">Howto/"
+"Systeembeheer voor gevorderden</link> van deze handleiding wordt bij wijze "
+"van voorbeeld uitgelegd hoe u gebruikers in jaargroepen kunt indelen met "
+"voor iedere groep een gemeenschappelijke persoonlijke map.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3451,7 +3198,7 @@ msgstr ""
 "niet in gebruik is. Dit betekent dat meerdere gebruikers met een volledig "
 "identieke naam geen enkel probleem vormen voor GOsa². Wees wel attent voor "
 "het feit dat GOsa² soms een ongeldige gebruikersnaam aanmaakt in het geval "
-"de echte naam niet-ASCII tekens bevat. "
+"de echte naam niet-ASCII tekens bevat."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -3487,7 +3234,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nadat u de nieuwe gebruiker heeft aangemaakt, klikt u op de knop 'Ok' in de "
 "rechterbenedenhoek. (Op dit ogenblik moet u zich nog geen zorgen maken over "
-"de velden die door de assistent niet ingevuld werden.) "
+"de velden die door de assistent niet ingevuld werden.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3565,7 +3312,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "U krijgt een nieuw scherm, waarin u de informatie over de gebruiker "
 "rechtstreeks kunt bewerken, zijn wachtwoord kunt wijzigen en wijzigingen "
-"kunt aanbrengen in de lijst van groepen waarvan hij lid is,"
+"kunt aanbrengen in de lijst van groepen waarvan hij lid is."
 
 #. type: Attribute 'fileref' of: <article><section><section><section><para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata>
 msgid "./images/edit_user.png"
@@ -3680,7 +3427,7 @@ msgid ""
 "intolerant about them):"
 msgstr ""
 "Zo een CSV-bestand moet het volgende formaat hebben (wat dat betreft "
-"gedraagt GOsa² zich niet echt tolerant): "
+"gedraagt GOsa² zich niet echt tolerant):"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Use \",\" as field separator"
@@ -4211,16 +3958,6 @@ msgstr ""
 "van de web-proxyserver."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Another important part of machine configuration is the 'Samba host' flag (in "
 "the 'Host information' area). If you plan to add existing Windows systems to "
@@ -4237,9 +3974,9 @@ msgstr ""
 "dan moet u die Windowscomputer invoegen in de boomstructuur van LDAP en deze "
 "optie activeren, anders kan die Windowscomputer niet toegevoegd worden aan "
 "het Sambadomein. Raadpleeg het hoofdstuk <link linkend=\"NetworkClients--"
-"Connecting_Windows_machines_to_the_network_.2BAC8_Windows_integration"
-"\">HowTo/NetwerkClients</link> van deze handleiding voor meer informatie "
-"over het toevoegen van Windowscomputers aan het netwerk van Skolelinux."
+"Connecting_Windows_machines_to_the_network\">HowTo/NetwerkClients</link> van "
+"deze handleiding voor meer informatie over het toevoegen van "
+"Windowscomputers aan het netwerk van Skolelinux."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Printer Management"
@@ -4366,14 +4103,6 @@ msgid "Extending full partitions"
 msgstr "Volle partities groter maken"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Because of a possible bug with automatic partitioning, some partitions might "
 "be too full after installation. To extend these partitions, run "
@@ -4386,7 +4115,7 @@ msgstr ""
 "maken, gebruikt u als systeembeheerder het commando <computeroutput>debian-"
 "edu-fsautoresize -n</computeroutput>. Raadpleeg voor bijkomende informatie "
 "de HowTo 'De grootte van partities aanpassen' in het hoofdstuk <link linkend="
-"\"Administration--Resizing_Partitions\">Systeembeheer HowTo</link>."
+"\"Administration\">Systeembeheer HowTo</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Maintenance"
@@ -4397,26 +4126,14 @@ msgid "Updating the software"
 msgstr "Programmatuur bijwerken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This section explains how to use <computeroutput>apt full-upgrade</"
 "computeroutput>."
 msgstr ""
-"Deze paragraaf legt het gebruik van <computeroutput>apt-get upgrade</"
+"Deze paragraaf legt het gebruik van <computeroutput>apt full-upgrade</"
 "computeroutput> uit."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Using <computeroutput>apt</computeroutput> is really simply. To update a "
 "system you need to execute two commands on the command line as root: "
@@ -4424,12 +4141,12 @@ msgid ""
 "available packages) and <computeroutput>apt full-upgrade</computeroutput> "
 "(which upgrades the packages for which an upgrade is available)."
 msgstr ""
-"Het gebruik van <computeroutput>apt-get</computeroutput> is echt eenvoudig. "
-"Om een systeem bij te werken geeft u als systeembeheerder aan de "
-"commandolijn twee opdrachten: <computeroutput>apt-get update</"
-"computeroutput> (om de lijst van beschikbare pakketten bij te werken) en "
-"<computeroutput>apt-get upgrade</computeroutput> (om pakketten waarvoor een "
-"nieuwere versie beschikbaar is, op te waarderen)."
+"Het gebruik van <computeroutput>apt</computeroutput> is echt eenvoudig. Om "
+"een systeem bij te werken geeft u als systeembeheerder aan de commandolijn "
+"twee opdrachten: <computeroutput>apt update</computeroutput> (om de lijst "
+"van beschikbare pakketten bij te werken) en <computeroutput>apt full-"
+"upgrade</computeroutput> (om pakketten waarvoor een nieuwere versie "
+"beschikbaar is, op te waarderen)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4448,6 +4165,8 @@ msgid ""
 "LC_ALL=C apt full-upgrade -y\n"
 "cf-agent -D installation # On upgrades of debian-edu-config"
 msgstr ""
+"LC_ALL=C apt full-upgrade -y\n"
+"cf-agent -D installation # Bij opwaarderingen van debian-edu-config"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4469,6 +4188,9 @@ msgid ""
 "It is important to run <computeroutput>ltsp image /</computeroutput> after "
 "LTSP server upgrades to keep the SquashFS image for diskless clients in sync."
 msgstr ""
+"Na een opwaardering van de LTSP-server is het belangrijk om het commando "
+"<computeroutput>ltsp image /</computeroutput> uit te voeren om het SquashFS-"
+"image voor schijfloze clients gesynchroniseerd te houden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4482,13 +4204,6 @@ msgstr ""
 "regelmatig leest."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<computeroutput>cron-apt</computeroutput> will notify you once a day via "
 "email about any packages that can be upgraded. It does not install these "
@@ -4499,8 +4214,8 @@ msgstr ""
 "Eens per dag zal <computeroutput>cron-apt</computeroutput> u via e-mail "
 "inlichten over pakketten die opgewaardeerd kunnen worden. Het waardeert ze "
 "niet zelf op, maar gaat ze wel zelf ophalen (meestal 's nachts). Zo moet u "
-"niet wachten tot ze opgehaald zijn wanneer u de opdracht <computeroutput>apt-"
-"get upgrade</computeroutput> uitvoert."
+"niet wachten tot ze opgehaald zijn wanneer u de opdracht <computeroutput>apt "
+"full-upgrade</computeroutput> uitvoert."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4516,12 +4231,6 @@ msgstr ""
 "org/UnattendedUpgrades\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<computeroutput>apt-listchanges</computeroutput> can send new changelog "
 "entries to you via email, or alternatively display them in the terminal when "
@@ -4530,7 +4239,7 @@ msgstr ""
 "Het pakket <computeroutput>apt-listchanges</computeroutput> kan u via e-mail "
 "de toevoegingen aan het logboek changelog opsturen, of ze u anders in het "
 "terminalvenster tonen bij het uitvoeren van de opdracht <computeroutput>apt</"
-"computeroutput> of <computeroutput>apt-get</computeroutput>."
+"computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Keep yourself informed about security updates"
@@ -4642,8 +4351,8 @@ msgid ""
 "folder <computeroutput>/skole/tjener/home0/user_&lt;date&gt;</computeroutput>"
 msgstr ""
 "Dit plaatst de inhoud van <computeroutput>/skole/tjener/home0/user</"
-"computeroutput> van <computeroutput>&lt;date&gt;</computeroutput> in de map "
-"<computeroutput>/skole/tjener/home0/user_&lt;date&gt;</computeroutput>."
+"computeroutput> van <computeroutput>&lt;datum&gt;</computeroutput> in de map "
+"<computeroutput>/skole/tjener/home0/user_&lt;datum&gt;</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4669,7 +4378,7 @@ msgstr "./images/slbackup-php_maintenance.png"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><textobject><phrase>
 msgid "slbackup-php Maintenance"
-msgstr "Beheer van slbackup-php"
+msgstr "Onderhoud met slbackup-php"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Server Monitoring"
@@ -4840,17 +4549,6 @@ msgid "DISK CRITICAL - free space: /usr 309 MB (5% inode=47%):"
 msgstr "DISK CRITICAL - free space: /usr 309 MB (5% inode=47%):"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The partition (/usr/ in the example) is too full. There are in general two "
 "ways to handle this: (1) remove some files or (2) increase the size of the "
@@ -4866,7 +4564,7 @@ msgstr ""
 "algemeen zijn er twee mogelijkheden om hiermee om te gaan: (1) een aantal "
 "bestanden wissen, of (2) de partitie groter maken. Indien het de partitie /"
 "var/ betreft, kunt u een aantal bestanden wissen door de cache van APT leeg "
-"te maken. Hiervoor gebruikt u de opdracht <computeroutput>apt-get clean</"
+"te maken. Hiervoor gebruikt u de opdracht <computeroutput>apt clean</"
 "computeroutput>. Indien er nog ruimte beschikbaar is in de groep van "
 "schijven die door LVM beheerd worden, kunt u grotere partities bekomen met "
 "het programma <computeroutput>debian-edu-fsautoresize</computeroutput>. Om "
@@ -4879,26 +4577,16 @@ msgid "APT CRITICAL: 13 packages available for upgrade (13 critical updates)."
 msgstr "APT CRITICAL: 13 packages available for upgrade (13 critical updates)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New package are available for upgrades. The critical ones are normally "
 "security fixes. To upgrade, run 'apt upgrade &amp;&amp; apt full-upgrade' "
 "as root in a terminal or log in via ssh to do the same."
 msgstr ""
 "Er zijn nieuwe pakketten voor opwaardering beschikbaar. De cruciale daarvan "
-"zijn meestal beveiligingsbijwerkingen. Om de opwaardering door te voeren "
-"geeft u in een terminalvenster als systeembeheerder de opdracht 'apt-get "
-"upgrade &amp;&amp; apt-get dist-upgrade. U kunt zich ook via ssh aanmelden "
-"en vervolgens dezelfde opdracht geven. Bij LTSP-servers moet u eveneens de "
-"LTSP-chroot bijwerken met behulp van de opdracht <computeroutput>ltsp-chroot "
-"apt-get update &amp;&amp; ltsp-chroot apt-get upgrade</computeroutput>."
+"zijn meestal beveiligingsupdates. Om de opwaardering door te voeren geeft u "
+"in een terminalvenster als systeembeheerder de opdracht 'apt upgrade &amp;"
+"&amp; apt full-upgrade. U kunt zich ook via ssh aanmelden en vervolgens "
+"dezelfde opdracht geven."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5062,6 +4750,9 @@ msgid ""
 "In general, upgrading the servers is more difficult than the workstations "
 "and the main-server is the most difficult to upgrade."
 msgstr ""
+"Over het algemeen is het opwaarderen van servers moeilijker dan het "
+"opwaarderen van werkstations en de opwaardering van de hoofdserver is het "
+"moeilijkst."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5077,30 +4768,16 @@ msgstr ""
 "zonder enig risico uittesten en zien of alles naar behoren functioneert."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Make sure to also read the information about the current Debian Stable "
 "release in its <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/stable/";
 "installmanual\">installation manual</ulink>."
 msgstr ""
 "Leest u zeker ook de informatie over de huidige stabiele uitgave van Debian "
-"in diens <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/stable/installmanual";
-"\">installatiehandleiding</ulink>."
+"in de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/stable/installmanual";
+"\">installatiehandleiding</ulink> ervoor."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It may also be wise to wait a bit and keep running Oldstable for a few weeks "
 "longer, so that others can test the upgrade and document any problems they "
@@ -5115,37 +4792,24 @@ msgstr ""
 "die ze tegenkomen, documenteren. De voorlaatste stabiele uitgave (Oldstable) "
 "van Debian Edu blijven we trouwens ondersteunen gedurende een zekere tijd na "
 "het uitbrengen van de daaropvolgende stabiele uitgave (Stable), maar op het "
-"ogenblik dat Debian <ulink url=\"http://www.debian.org/security/faq#lifespan";
+"ogenblik dat Debian <ulink url=\"https://www.debian.org/security/faq#lifespan";
 "\">stopt met het ondersteunen van Oldstable</ulink>, moet Debian Edu "
 "noodzakelijkerwijs hetzelfde doen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid "Upgrades from Debian Edu Buster"
-msgstr "Opwaarderen vanaf Debian Edu Stretch"
+msgstr "Opwaarderen vanaf Debian Edu Buster"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Be prepared: make sure you have tested the upgrade from Buster in a test "
 "environment or have backups ready to be able to go back."
 msgstr ""
 "Zorg dat u goed voorbereid bent: test zeker eerst een opwaardering vanaf "
-"Stretch uit in een testomgeving of hou reservekopieën klaar, zodat u zo "
-"nodig naar de oorspronkelijke situatie kunt terugkeren."
+"Buster uit in een testomgeving of hou reservekopieën klaar, zodat u zo nodig "
+"naar de oorspronkelijke situatie kunt terugkeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please note that the following recipe applies to a default Debian Edu main "
 "server installation (desktop=xfce, profiles Main Server, Workstation, LTSP "
@@ -5155,7 +4819,7 @@ msgstr ""
 "Merk op dat de volgende procedure van toepassing is voor een "
 "standaardinstallatie van de hoofdserver van Debian Edu (desktop=xfce, "
 "profielen Hoofdserver, Werkstation en LTSP-server). (Raadpleeg voor een "
-"algemeen overzicht over het opwaarderen vanuit stretch naar bullseye <ulink "
+"algemeen overzicht over het opwaarderen vanuit Buster naar Bullseye <ulink "
 "url=\"https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\"/>)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
@@ -5202,12 +4866,6 @@ msgid "apt clean"
 msgstr "apt clean"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Make sure you have enough disk space. On both <emphasis>/usr</emphasis> and "
 "<emphasis>/var</emphasis> about 5 GiB free space will be needed temporarily. "
@@ -5217,8 +4875,7 @@ msgstr ""
 "Zorg ervoor dat u voldoende schijfruimte heeft. Tijdelijk is zowel voor "
 "<emphasis>/usr</emphasis> als voor <emphasis>/var</emphasis> ongeveer 5 GiB "
 "vrije ruimte nodig. Raadpleeg voor bijkomende informatie het betreffende "
-"<link linkend=\"Administration--Resizing_Partitions\">hoofdstuk van de "
-"handleiding</link>."
+"<link linkend=\"Administration\">hoofdstuk van de handleiding</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Prepare and start the upgrade to Bullseye:"
@@ -5232,6 +4889,10 @@ msgid ""
 "apt update\n"
 "apt full-upgrade"
 msgstr ""
+"sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list\n"
+"export LC_ALL=C    # facultatief (om Engelse uitvoer te bekomen)\n"
+"apt update\n"
+"apt full-upgrade"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -5283,7 +4944,7 @@ msgid "After reboot, do some more cleanup:"
 msgstr "Na het heropstarten heeft u nog wat extra opruimwerk:"
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "apt purge linux-image-4.9.0-*\n"
 #| "apt purge linux-headers-4.9.0-*\n"
@@ -5293,8 +4954,8 @@ msgid ""
 "apt purge linux-headers-4.19.0-*\n"
 "apt --purge autoremove"
 msgstr ""
-"apt purge linux-image-4.9.0-*\n"
-"apt purge linux-headers-4.9.0-*\n"
+"apt purge linux-image-4.19.0-*\n"
+"apt purge linux-headers-4.19.0-*\n"
 "apt --purge autoremove"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -5344,25 +5005,13 @@ msgstr ""
 "welke overbodig zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Upgrades from older Debian Edu / Skolelinux installations (before Buster)"
 msgstr ""
 "Opwaarderingen van oudere installaties van Debian Edu / Skolelinux (voor "
-"Stretch)"
+"Buster)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To upgrade from any older release, you will need to upgrade to the Buster "
 "based Debian Edu release first, before you can follow the instructions "
@@ -5372,12 +5021,12 @@ msgid ""
 "Likewise the Stretch manual describes how to upgrade from Jessie."
 msgstr ""
 "Om een opwaardering uit te voeren vanuit een oudere uitgave, moet u eerst "
-"opwaarderen naar de uitgave van Debian Edu die gebaseerd is op Stretch. "
+"opwaarderen naar de uitgave van Debian Edu die gebaseerd is op Buster. "
 "Vervolgens kunt u de hierboven gegeven instructies opvolgen. In de <ulink "
-"url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Stretch#\";>Handleiding "
-"voor Debian Edu Stretch</ulink> vindt u de instructies om naar Stretch op te "
-"waarderen vanuit de eerdere uitgave, Jessie. Op dezelfde manier beschrijft "
-"de Jessie-handleiding hoe u vanuit Wheezy kunt opwaarderen."
+"url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster#\";>Handleiding "
+"voor Debian Edu Buster</ulink> vindt u de instructies om naar Buster op te "
+"waarderen vanuit de eerdere uitgave, Stretch. Op dezelfde manier beschrijft "
+"de Stretch-handleiding hoe u vanuit Jessie kunt opwaarderen."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "HowTo"
@@ -5443,24 +5092,15 @@ msgid ""
 "Configuration history: tracking /etc/ using the git version control system"
 msgstr ""
 "De historiek van configuratie-instellingen: wijzigingen in /etc/ opvolgen "
-"met behulp van Git, een systeem voor versiebeheer "
+"met behulp van Git, een systeem voor versiebeheer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Using <computeroutput>etckeeper</computeroutput>, all files in "
 "<computeroutput>/etc/</computeroutput> are tracked using <ulink url="
 "\"https://www.git-scm.com/\";>git</ulink> as a version control system."
 msgstr ""
-"Met de introductie van <computeroutput>etckeeper</computeroutput> in Debian "
-"Edu Squeeze (eerdere versies gebruikten <computeroutput>etcinsvk</"
-"computeroutput> dat uit Debian verwijderd werd), worden de wijzigingen in al "
+"Met <computeroutput>etckeeper</computeroutput> worden de wijzigingen in al "
 "de bestanden uit de map <computeroutput>/etc/</computeroutput> opgevolgd met "
 "behulp van <ulink url=\"http://www.git-scm.com/\";>git</ulink>, een systeem "
 "voor versiebeheer."
@@ -5658,11 +5298,6 @@ msgid "Logical Volume Management"
 msgstr "Het beheer van logische gegevensdragers"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Logical Volume Management (LVM) enables resizing the partitions while they "
 "are mounted and in use. You can learn more about LVM from the <ulink url="
@@ -5670,7 +5305,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het systeem van 'Logical Volume Management' (LVM) laat toe om de grootte van "
 "partities aan te passen terwijl ze aangekoppeld en in gebruik zijn. U kunt "
-"meer te weten komen over LVM op de webpagina <ulink url=\"http://www.tldp.";
+"meer te weten komen over LVM op de webpagina <ulink url=\"https://www.tldp.";
 "org/HOWTO/LVM-HOWTO/\">LVM HowTo</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -5758,15 +5393,6 @@ msgid "Kerberized NFS"
 msgstr "NFS met Kerberos"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Using Kerberos for NFS to mount home directories is a security feature. As "
 "of Bullseye, LTSP clients won't work without Kerberos. The levels "
@@ -5784,7 +5410,7 @@ msgstr ""
 "<emphasis>i</emphasis> staat voor integriteitscontrole en <emphasis>p</"
 "emphasis> voor privacy, d.w.z. encryptie); de belasting voor zowel server "
 "als werkstation neemt toe met het veiligheidsniveau. Kiezen voor "
-"<emphasis>krb5i</emphasis> zou een goede keuze kunnen zijn."
+"<emphasis>krb5i</emphasis> is goed en dit werd als standaard ingesteld."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5801,7 +5427,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om er een aan te maken voor een systeem dat reeds met GOsa² geconfigureerd "
 "is, moet u als systeembeheerder inloggen op de hoofdserver en het volgende "
-"commando uitvoeren:"
+"commando uitvoeren"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -5809,14 +5435,6 @@ msgid "/usr/share/debian-edu-config/tools/gosa-modify-host <hostname> <IP>"
 msgstr "/usr/share/debian-edu-config/tools/gosa-modify-host <computernaam> <IP>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<emphasis role=\"strong\">Please note:</emphasis> host keytab creation is "
 "possible for systems of type <emphasis>workstations</emphasis>, "
@@ -5827,14 +5445,11 @@ msgstr ""
 "voor het systeem is mogelijk voor systemen van het type "
 "<emphasis>werkstation</emphasis>, <emphasis>server</emphasis> of "
 "<emphasis>terminal</emphasis>, maar niet voor deze van het type "
-"<emphasis>netdevice (netwerkapparaat)</emphasis>. Merk ook op dat LTSP-"
-"clients gebruik maken van <emphasis>sshfs</emphasis> om persoonlijke mappen "
-"aan te koppelen, en dus dient er voor schijfloze werkstations niets te "
-"gebeuren."
+"<emphasis>netdevice</emphasis> (netwerkapparaat)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "How to change the default"
-msgstr ""
+msgstr "Aanpassen van de standaardinstelling"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Main server</emphasis>"
@@ -5845,11 +5460,6 @@ msgid "login as root"
 msgstr "inloggen als systeembeheerder"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "run <computeroutput>ldapvi -ZD '(cn=admin)'</computeroutput>, search for "
 "<emphasis>sec=krb5i</emphasis> and replace it with <emphasis>sec=krb5</"
@@ -5857,20 +5467,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "het commando <computeroutput>ldapvi -ZD '(cn=admin)'</computeroutput> "
 "uitvoeren, zoeken naar <emphasis>sec=sys</emphasis> en dit vervangen door "
-"<emphasis>sec=krb5i</emphasis>"
+"<emphasis>sec=krb5i</emphasis>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "edit <computeroutput>/etc/exports</computeroutput>: adjust these existing "
 "entries for /srv/* accordingly:"
 msgstr ""
-"het bestand <computeroutput>/etc/exports</computeroutput> bewerken: bij "
-"bestaande regels met /srv/* commentaarteken plaatsen/verwijderen/"
-"aanpassingen maken; zorg ervoor dat deze er zo uitzien:"
+"het bestand <computeroutput>/etc/exports</computeroutput> bewerken: de "
+"bestaande regels met /srv/* dienovereenkomstig aanpassen:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -5886,7 +5491,6 @@ msgid "run <computeroutput>exportfs -r</computeroutput>"
 msgstr "het commando <computeroutput>exportfs -r</computeroutput> uitvoeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This is how the PXE menu looks with the <emphasis role=\"strong\">Main "
 #| "Server</emphasis> and <emphasis role=\"strong\">LTSP Server</emphasis> "
@@ -5895,13 +5499,12 @@ msgid ""
 "<emphasis role=\"strong\">Workstation</emphasis>, esp. any separate or "
 "additional <emphasis role=\"strong\">LTSP server</emphasis>"
 msgstr ""
-"Met de profielen <emphasis role=\"strong\">Hoofdserver-</emphasis> en "
-"<emphasis role=\"strong\">LTSP-server-</emphasis> ziet het menu van PXE er "
-"als volgt uit:"
+"<emphasis role=\"strong\">Werkstation</emphasis>, in het bijzonder eventuele "
+"afzonderlijke of extra <emphasis role=\"strong\">LTSP-servers</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "login as root."
-msgstr "inloggen als systeembeheerder"
+msgstr "inloggen als systeembeheerder."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -5986,17 +5589,12 @@ msgid "Using stable-updates"
 msgstr "Het gebruik van 'stable-updates'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Since the Squeeze release in 2011, Debian has included packages formerly "
 "maintained in volatile.debian.org in the <ulink url=\"https://wiki.debian.";
 "org/StableUpdates\">stable-updates suite</ulink>."
 msgstr ""
-"Sinds de uitgave van Squeeze in 2011, heeft Debian de pakketten die voordien "
+"Sinds de uitgave van Squeeze in 2011 heeft Debian de pakketten die voordien "
 "onderhouden werden in volatile.debian.org, toegevoegd aan de <ulink url="
 "\"https:/wiki.debian.org/StableUpdates\">stable-updates suite</ulink>."
 
@@ -6049,7 +5647,7 @@ msgid "Using backports is simple:"
 msgstr "Backports gebruiken is zeer eenvoudig:"
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "echo \"deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-backports main\" >> /etc/apt/sources.list\n"
 #| "apt-get update"
@@ -6057,7 +5655,7 @@ msgid ""
 "echo \"deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main\" >> /etc/apt/sources.list\n"
 "apt-get update"
 msgstr ""
-"echo \"deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-backports main\" >> /etc/apt/sources.list\n"
+"echo \"deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main\" >> /etc/apt/sources.list\n"
 "apt-get update"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
@@ -6070,10 +5668,10 @@ msgstr ""
 "emphasis> uit backports:"
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "apt-get install -t bullseye-backports tuxtype"
 msgid "apt install -t buster-backports tuxtype"
-msgstr "apt-get install -t bullseye-backports tuxtype"
+msgstr "apt install -t buster-backports tuxtype"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6090,19 +5688,14 @@ msgid "Upgrading with a CD or similar image"
 msgstr "Opwaarderen met behulp van een cd of een gelijksoortig image"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you want to upgrade from one version to another (for example from "
 "Bullseye 11.1 to 11.2) but you do not have Internet connectivity, only "
 "physical media, follow these steps:"
 msgstr ""
 "Indien u wenst op te waarderen van een versie naar een andere (bijvoorbeeld "
-"van Bullseye 10.1+edu0 naar 10.3+edu1), maar geen internettoegang heeft en "
-"enkel over fysieke media beschikt, gaat u als volgt te werk:"
+"van Bullseye 11.1 naar 11.2), maar geen internettoegang heeft en enkel over "
+"fysieke media beschikt, gaat u als volgt te werk:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6226,7 +5819,7 @@ msgstr ""
 "werken is. Om dit te kunnen garanderen moet de uitvoer van het commando "
 "<computeroutput>who</computeroutput> nagekeken worden, en in het bijzondere "
 "geval van thin clients, controleert u of het ssh-commando van LDM dat de "
-"verbinding met de server verzorgt, nog actief is,"
+"verbinding met de server verzorgt, nog actief is."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6424,13 +6017,6 @@ msgid "HowTos from wiki.debian.org"
 msgstr "HowTo's van wiki.debian.org"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "FIXME: The HowTos from <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/";
 "\"/> are either user- or developer-specific. Let's move the user-specific "
@@ -6443,36 +6029,33 @@ msgstr ""
 "HowTo's die op gebruikers gericht zijn naar hier verplaatsen (en ze ginds "
 "verwijderen)! (Maar eerst moeten de auteurs ervan (via de geschiedenis van "
 "de webpagina's zijn ze te achterhalen) gevraagd worden of ze het goed vinden "
-"om de howto's te verplaatsen en ze onder een GPL-licentie te plaatsen.)"
+"om de howto's te verplaatsen en ze onder de GPL-licentie te plaatsen.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn\"/>"
 msgid "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn\"/>"
+msgstr ""
+"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC\"/>"
 msgid "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC\"/>"
+msgstr "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\"/>"
 msgid "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\"/>"
+msgstr ""
+"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary\"/>"
 msgid "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary\"/>"
+msgstr "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/"
 #| "Squid_LDAP_Authentication\"/>"
@@ -6480,8 +6063,8 @@ msgid ""
 "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/";
 "Squid_LDAP_Authentication\"/>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/Squid_LDAP_Authentication"
-"\"/>"
+"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/";
+"Squid_LDAP_Authentication\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Advanced administration howto"
@@ -6701,23 +6284,14 @@ msgstr ""
 "installatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When users insert a USB drive or a DVD / CD-ROM into an X2Go thin client, "
 "the media is automatically mounted and it is possible to access it browsing "
 "the related folder on the Xfce desktop."
 msgstr ""
-"Indien gebruikers een USB-stick of een dvd/cd plaatsen in een thin-client, "
-"wordt er gedurende enkele seconden een aankondigingsvenster zichtbaar. Het "
-"medium wordt automatisch aangekoppeld en u heeft er toegang toe via de map /"
-"media/$gebruiker. Veel ongeoefende gebruikers ervaren dit als behoorlijk "
-"moeilijk."
+"Indien gebruikers een USB-stick of een dvd/cd plaatsen in een X2Go thin-"
+"client, wordt het medium automatisch aangekoppeld en is toegang ertoe "
+"mogelijk via de betreffende map op het Xfce-bureaublad."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "A warning about removable media on LTSP servers"
@@ -6755,12 +6329,6 @@ msgstr ""
 "gegevensbestanden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Add a new system of type <computeroutput>server</computeroutput> using GOsa² "
 "as outlined in the <emphasis role=\"strong\">Getting started</emphasis> "
@@ -6768,8 +6336,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voeg met behulp van GOsa² een nieuw systeem van het type "
 "<computeroutput>server</computeroutput> toe, zoals geschetst werd in het "
-"hoofdstuk <link linkend=\"GettingStarted--Machine_Management_with_GOsa.2BALI-"
-"\">Aan de slag</link> van deze handleiding."
+"hoofdstuk <emphasis role=\"strong\">Aan de slag</emphasis> van deze "
+"handleiding."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6780,7 +6348,7 @@ msgstr ""
 "In dit voorbeeld gebruiken we 'nas-server.intern' als naam voor de server. "
 "Eens 'nas-server.intern' geconfigureerd werd, moet u controleren of de "
 "exportpunten van NFS op de nieuwe opslagserver geëxporteerd worden naar de "
-"betrokken subnetten en machines."
+"betrokken subnetten en machines:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -6814,7 +6382,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voeg in LDAP met betrekking tot 'nas-server.intern' automount-informatie toe "
 "om toe te laten dat alle clients op hun verzoek automatisch het nieuwe "
-"export-punt kunnen aankoppelen"
+"export-punt kunnen aankoppelen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6886,7 +6454,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voeg de relevante gegevens toe in het bestand tjener.intern:/etc/fstab. Dit "
 "is nodig omdat tjener.intern geen gebruik maakt van automount om de kans op "
-"het ontstaan van eindeloze lussen van aankoppelingen te vermijden."
+"het ontstaan van eindeloze lussen van aankoppelingen te vermijden:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6900,12 +6468,6 @@ msgstr ""
 "computeroutput> om de nieuwe bronnen aan te koppelen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Now users should be able to access the files on 'nas-server.intern' directly "
 "by just visiting the '/tjener/nas-server/storage/' directory using any "
@@ -6914,8 +6476,7 @@ msgstr ""
 "Gebruikers zouden nu in staat moeten zijn om rechtstreeks toegang te hebben "
 "tot de bestanden op 'nas-server.intern' door gewoon naar de map '/tjener/nas-"
 "server/storage/' te gaan met behulp van om het even welke toepassing op elk "
-"werkstation of elke LTSP thin-client of LTSP-server en door naar ~/Storage "
-"te gaan in het geval er een schijfloze LTSP-client gebruikt wordt."
+"werkstation of elke LTSP thin-client of LTSP-server."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Restrict ssh login access"
@@ -7185,18 +6746,12 @@ msgid "Introduction to thin clients and diskless workstations"
 msgstr "Een inleiding in thin clients en schijfloze werkstations"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One generic term for both thin clients and diskless workstations is "
 "<emphasis>LTSP client</emphasis>."
 msgstr ""
 "Een algemene term voor zowel thin-clients als schijfloze werkstations is "
-"<emphasis>LTSP-client</emphasis>. LTSP staat voor <ulink url=\"http://ltsp.";
-"org\">Linux Terminal Server Project</ulink>."
+"<emphasis>LTSP-client</emphasis>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7205,11 +6760,18 @@ msgid ""
 "image for diskless workstations is now generated from the LTSP server "
 "filesystem. Also, thin clients are no longer supported by default."
 msgstr ""
+"Sinds Bullseye verschilt LTSP aanzienlijk van de vorige versies. Dit betreft "
+"zowel installatie als onderhoud. Een belangrijk verschil is dat het SquashFS-"
+"image voor schijfloze werkstations nu gegenereerd wordt vanuit het "
+"bestandssysteem van de LTSP-server. Ook worden thin clients standaard niet "
+"meer ondersteund."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "See the <ulink url=\"https://ltsp.org\";>LTSP homepage</ulink> for details."
 msgstr ""
+"Raadpleeg de <ulink url=\"https://ltsp.org\";>LTSP homepagina</ulink> voor "
+"details."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Thin client</emphasis>"
@@ -7231,15 +6793,6 @@ msgid "<emphasis role=\"strong\">Diskless workstation</emphasis>"
 msgstr "<emphasis role=\"strong\">Schijfloos werkstation</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A diskless workstation runs all software locally. The client machines boot "
 "directly from the LTSP server without a local hard drive. Software is "
@@ -7251,21 +6804,19 @@ msgstr ""
 "Een schijfloos werkstation voert alle programmatuur lokaal uit. De "
 "clientmachine start rechtstreeks op vanaf de LTSP-server zonder gebruik te "
 "maken van een lokale harde schijf. Programmatuur wordt beheerd en "
-"onderhouden op de LTSP-server (binnenin de LTSP-chroot), maar wordt op het "
-"schijfloos werkstation uitgevoerd. Persoonlijke mappen en "
-"systeeminstellingen staan eveneens op de server. Het systeem van schijfloze "
-"werkstations is een uitstekende manier om oudere (maar nog krachtige) "
-"hardware te (her)gebruiken tegen een even lage onderhoudskost als het geval "
-"is bij thin clients."
+"onderhouden op de LTSP-server, maar wordt op het schijfloos werkstation "
+"uitgevoerd. Persoonlijke mappen en systeeminstellingen staan eveneens op de "
+"server. Het systeem van schijfloze werkstations is een uitstekende manier om "
+"oudere (maar nog krachtige) hardware te (her)gebruiken tegen een even lage "
+"onderhoudskost als het geval is bij thin clients."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unlike workstations diskless workstations run without any need to add them "
 "with GOsa²."
 msgstr ""
-"Schijfloze werkstations van LTSP functioneren zonder bijkomende configuratie."
+"In tegenstelling tot werkstations functioneren schijfloze werkstations "
+"zonder dat men ze dient toe te voegen met GOsa²."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">LTSP client firmware</emphasis>"
@@ -7273,13 +6824,6 @@ msgstr ""
 "<emphasis role=\"strong\">Fabrieksprogrammatuur voor LTSP-clients</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "LTSP client boot will fail if the client's network interface requires a non-"
 "free firmware. A PXE installation can be used for troubleshooting problems "
@@ -7292,30 +6836,15 @@ msgstr ""
 "gebruikt worden om problemen op te sporen bij het opstarten van een machine "
 "over het netwerk. Indien het installatiesysteem van Debian klaagt over het "
 "feit dat bestand XXX.bin ontbreekt, betekent dit dat niet-vrije "
-"fabrieksprogrammatuur toegevoegd moet worden aan het initrd dat door LTSP-"
-"clients gebruikt wordt."
+"fabrieksprogrammatuur toegevoegd moet worden aan het initrd van de LTSP-"
+"server."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid "In this case execute the following commands on the LTSP server."
-msgstr "Geef in dat geval de volgende opdracht op een LTSP-server."
+msgstr "Geef in dat geval de volgende opdracht op de LTSP-server."
 
 #. type: CDATA
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 msgid ""
 "# First get information about firmware packages\n"
 "apt update && apt search ^firmware-\n"
@@ -7328,38 +6857,30 @@ msgid ""
 "ltsp image /"
 msgstr ""
 "# Vraag eerst informatie op over pakketten met fabrieksprogrammatuur\n"
-"apt-get update && apt-cache search ^firmware-\n"
+"apt update && apt search ^firmware-\n"
 "\n"
 "# Bepaal welk pakket geïnstalleerd moet worden voor de netwerkkaart(en). \n"
 "# Hoogstwaarschijnlijk is dat firmware-linux-nonfree\n"
-"# Aanpassingen moeten gebeuren in de LTSP-chroot voor de amd64-architectuur\n"
-"ltsp-chroot -a amd64 apt-get update\n"
-"ltsp-chroot -d -a amd64 apt-get -y -q install <pakketnaam>\n"
 "\n"
-"# kopieer het nieuwe initrd naar de map tftpboot op de server en update het NBD-image\n"
-"ltsp-update-kernels\n"
-"ltsp-update-image"
+"apt -y -q install <package name>\n"
+" \n"
+"# kopieer het nieuwe initrd naar de map tftpboot op de server en update het SqushFS-image.\n"
+"ltsp image /"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "LTSP client type selection"
 msgstr "De keuze van het type LTSP-client"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Each LTSP server has two ethernet interfaces: one configured in the main "
 "10.0.0.0/8 subnet (which is shared with the main server), and another "
 "forming a local subnet (a separate subnet for each LTSP server)."
 msgstr ""
-"Elke LTSP-server heeft twee netwerkkaarten. Een ervan is geconfigureerd "
+"Elke LTSP-server heeft twee netwerkkaarten. Een ervan is geconfigureerd "
 "binnen het hoofdsubnet 10.0.0.0/8 (dat met de hoofdserver gedeeld wordt). De "
-"andere netwerkkaart geeft vorm aan een lokaal subnet 192.168.0.0/24. (een "
-"apart subnet voor elke LTSP-server)."
+"andere netwerkkaart geeft vorm aan een lokaal subnet (een apart subnet voor "
+"elke LTSP-server)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7375,6 +6896,8 @@ msgid ""
 "Using the default PXE menu on the main subnet 10.0.0.0/8, a machine could be "
 "started as diskless workstation or thin client."
 msgstr ""
+"Met het standaard PXE-menu op het hoofdsubnet 10.0.0.0/8 zou een machine "
+"opgestart kunnen worden als schijfloos werkstation of als thin client."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Configuring the PXE menu"
@@ -7538,7 +7061,7 @@ msgstr "Voeg een LTSP-chroot toe om 32-bits client-PC's te ondersteunen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "FIXME add information for thin client chroot"
-msgstr ""
+msgstr "FIXME informatie over thin client chroot nog toe te voegen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Changing network settings"
@@ -7595,26 +7118,18 @@ msgid "LTSP in detail"
 msgstr "LTSP in detail"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid "LTSP client configuration"
-msgstr "De configuratie van een LTSP-client in LDAP (en lts.conf)"
+msgstr "De configuratie van een LTSP-client"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Run <computeroutput>man ltsp.conf</computeroutput> to have a look at "
 "available configuration options. Or read it online: <ulink url=\"https://";
 "ltsp.org/man/ltsp.conf/\"/>"
 msgstr ""
-"Geef de opdracht <computeroutput>man lts.conf</computeroutput> om een zicht "
-"te krijgen op de beschikbare configuratieopties (raadpleeg voor "
-"gedetailleerde informatie over LTSP <computeroutput>/usr/share/doc/ltsp/"
-"LTSPManual.html</computeroutput>)."
+"Geef de opdracht <computeroutput>man ltsp.conf</computeroutput> om een zicht "
+"te krijgen op de beschikbare configuratieopties. U kunt deze ook online "
+"raadplegen: <ulink url=\"https://ltsp.org/man/ltsp.conf/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Desktop autoloader"
@@ -7705,6 +7220,8 @@ msgid ""
 "Configure the LTSP client to use a fixed IP, see <computeroutput>man ltsp."
 "conf</computeroutput>."
 msgstr ""
+"Om een vast IP-adres voor een LTSP-client te configureren kunt u de uitvoer "
+"van <computeroutput>man ltsp.conf</computeroutput> raadplegen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -7721,10 +7238,8 @@ msgstr ""
 "ip&gt;:9100</computeroutput> in als de URI van de verbinding."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid "Connecting Windows machines to the network"
-msgstr "Windowsmachines met het netwerk verbinden / Windows integreren"
+msgstr "Windowsmachines met het netwerk verbinden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7971,16 +7486,11 @@ msgstr ""
 "starten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/CitrixApps\";>Citrix ICA "
 "client HowTo</ulink> to access Windows terminal server from Skolelinux."
 msgstr ""
-"<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/CitrixApps\">HowTo voor "
+"<ulink url=\"http:/wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/CitrixApps\">HowTo voor "
 "de Citrix ICA-client </ulink> waarmee vanuit Skolelinux verbinding gemaakt "
 "kan worden met een Windows terminalserver."
 
@@ -8305,14 +7815,6 @@ msgstr ""
 "en beperken van de activiteiten van uw computergebruikers in uw rechtsgebied."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some schools use control tools like <ulink url=\"https://packages.debian.org/";
 "stable/epoptes#\">Epoptes</ulink> or <ulink url=\"https://packages.debian.";
@@ -8323,9 +7825,9 @@ msgstr ""
 "Sommige scholen gebruiken controlehulpmiddelen zoals <ulink url=\"https://";
 "packages.debian.org/stable/epoptes#\">Epoptes</ulink> of <ulink url="
 "\"https://packages.debian.org/stable//veyon-configurator#\";>Veyon</ulink> om "
-"hun studenten te superviseren. Bekijk ook de <ulink url=\"http://www.epoptes.";
-"org\">Homepagina van Epoptes</ulink> en de <ulink url=\"http://www.veyon.io";
-"\">Homepagina van Veyon</ulink>."
+"hun studenten te superviseren. Bekijk ook de <ulink url=\"https://www.";
+"epoptes.org\">Homepagina van Epoptes</ulink> en de <ulink url=\"https://www.";
+"veyon.io\">Homepagina van Veyon</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "To get full Epoptes support, these steps are required."
@@ -8340,6 +7842,10 @@ msgid ""
 "apt install epoptes\n"
 "ltsp image /"
 msgstr ""
+"# Voer op een combi-server (en op elke extra LTSP-server) de volgende opdrachten uit:\n"
+"apt update\n"
+"apt install epoptes\n"
+"ltsp image /"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Restricting pupils' network access"
@@ -8459,7 +7965,7 @@ msgstr "Voer uw e-mailadres in"
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Don't enter your password as Kerberos single sign on will be used"
 msgstr ""
-"voer uw wachtwoord niet in, aangezien het 'single sign on'-systeem van "
+"Voer uw wachtwoord niet in, aangezien het 'single sign on'-systeem van "
 "Kerberos gebruikt zal worden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -8530,10 +8036,6 @@ msgid "Contribute globally"
 msgstr "Wereldwijd meewerken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Internationally we are organised into various <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianEdu/Teams/\">teams</ulink> working on different subjects."
@@ -8543,15 +8045,6 @@ msgstr ""
 "verschillende thema's."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most of the time, the <ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-edu";
 "\">developer mailing list</ulink> is our main medium for communication, "
@@ -8561,11 +8054,11 @@ msgid ""
 "contributors</ulink> should read our <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
 "DebianEdu/ArchivePolicy\"/>."
 msgstr ""
-"In de meeste gevallen fungeert de <ulink url=\"http://lists.debian.org/";
+"In de meeste gevallen fungeert de <ulink url=\"https://lists.debian.org/";
 "debian-edu\">mailinglijst voor ontwikkelaars</ulink> als ons belangrijkste "
 "communicatiemedium, maar eens per maand hebben we een IRC-vergadering op "
 "#debian-edu op irc.debian.org en zelfs ook, weliswaar minder frequent, echte "
-"vergaderingen waarop we elkaar persoonlijk ontmoeten. <ulink url=\"http://";
+"vergaderingen waarop we elkaar persoonlijk ontmoeten. <ulink url=\"https://";
 "wiki.debian.org/DebianEdu/NewContributor\">Nieuwe medewerkers</ulink> zouden "
 "onze <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu/ArchivePolicy\"/> moeten "
 "lezen."
@@ -8599,13 +8092,6 @@ msgstr ""
 "kennis met ons te delen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The source of the text is a wiki and can be edited with a simple webbrowser. "
 "Just go to <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/";
@@ -8614,7 +8100,7 @@ msgid ""
 "UserPreferences\">create a wiki user</ulink> first."
 msgstr ""
 "De broncode van de tekst is een wiki die eenvoudig met behulp van een "
-"webbrowser bewerkt kan worden. Ga gewoon naar <ulink url=\"http://wiki.";
+"webbrowser bewerkt kan worden. Ga gewoon naar <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianEdu/Documentation/Bullseye/\"/> en u kunt zomaar beginnen "
 "mee te werken. Noot: u heeft wel een gebruikersaccount nodig om de pagina's "
 "te bewerken: eerst moet u <ulink url=\"https:/wiki.debian.org/UserPreferences"
@@ -8644,13 +8130,12 @@ msgstr "Ondersteuning op vrijwillige basis"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "in English"
-msgstr "In het Engels"
+msgstr "in het Engels"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
 msgid "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"https:/wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
+msgstr "<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8667,11 +8152,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "#debian-edu op irc.debian.org - Een IRC-kanaal dat hoofdzakelijk gaat over "
 "ontwikkeling; verwacht niet om er onmiddellijke ondersteuning te krijgen, al "
-"komt het regelmatig voor dat dit toch gebeurt."
+"komt het regelmatig voor dat dit toch gebeurt"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "in Norwegian"
-msgstr "In het Noors"
+msgstr "in het Noors"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8698,18 +8183,14 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "in German"
-msgstr "In het Duits"
+msgstr "in het Duits"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-edu-german\"/> - support "
 "mailing list"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://lists.debian.org/debian-edu-german\"/> - mailinglijst "
+"<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-edu-german\"/> - mailinglijst "
 "voor het bieden van ondersteuning"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -8727,7 +8208,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "in French"
-msgstr "In het Frans"
+msgstr "in het Frans"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8742,10 +8223,6 @@ msgid "Professional support"
 msgstr "Professionele ondersteuning"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Lists of companies providing professional support are available from <ulink "
 "url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Help/ProfessionalHelp\"/>."
@@ -8766,11 +8243,6 @@ msgid "Installation changes"
 msgstr "Veranderingen aan het installatieproces"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New version of debian-installer from Debian Bullseye, see its <ulink url="
 "\"https://www.debian.org/releases/bullseye/installmanual\";>installation "
@@ -8781,23 +8253,21 @@ msgstr ""
 "bullseye/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "FIXME artwork theme * New artwork based on the <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianArt/Themes/futurePrototype#\">futurePrototype theme</"
 "ulink>, the default artwork for Debian 11 Bullseye."
 msgstr ""
-"Nieuwe grafische vormgeving die gebaseerd is op het <ulink url=\"https://";
-"wiki.debian.org/DebianArt/Themes/XXX#\">thema futurePrototype</ulink>, de "
-"standaard grafische vormgeving voor Debian 10 Bullseye."
+"FIXME thema grafische vormgeving nog aan te passen * Nieuwe grafische "
+"vormgeving die gebaseerd is op het <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"DebianArt/Themes/futurePrototype#\">thema futurePrototype</ulink>, de "
+"standaard grafische vormgeving voor Debian 11 Bullseye."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "The debian-installer doesn't support LTSP chroot setup anymore."
 msgstr ""
+"Het installatieprogramma van Debian ondersteunt het installeren van de LTSP-"
+"chroot niet langer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Software updates"
@@ -8806,64 +8276,47 @@ msgstr "Bijwerkingen van programmatuur"
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "FIXME check/update version numbers for next entries"
 msgstr ""
+"FIXME nakijken/bijwerken van de versienummers voor de volgende elementen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Everything which is new in Debian 11 Bullseye, eg:"
-msgstr "Alles wat nieuw is in Debian 10 Bullseye, bijvoorbeeld:"
+msgstr "Alles wat nieuw is in Debian 11 Bullseye, bijvoorbeeld:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Linux kernel 5.4"
-msgstr "Linux kernel versie 4.9"
+msgstr "Linux kernel versie 5.4"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Desktop environments KDE Plasma Workspace 5.17, GNOME 3.30, Xfce 4.14, LXDE "
 "0.99.2, MATE 1.22"
 msgstr ""
-"Desktopomgevingen KDE Plasma Werkomgeving 5.14, GNOME 3.30, Xfce 4.12, LXDE "
-"0.99.2, MATE 1.20"
+"Desktopomgevingen KDE Plasma Werkomgeving 5.17, GNOME 3.30, Xfce 4.14, LXDE "
+"0.99.2, MATE 1.22"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Firefox-ESR 68 and Chromium 79"
-msgstr "Firefox 45.9 ESR en Chromium 59"
+msgstr "Firefox-ESR 68 en Chromium 79"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "LibreOffice 6.4"
-msgstr "LibreOffice 6.1"
+msgstr "LibreOffice 6.4"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Educational toolbox GCompris 0.97"
-msgstr "Gereedschapskist voor het onderwijs GCompris versie 0.95"
+msgstr "Gereedschapskist voor het onderwijs GCompris versie 0.97"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Music creator Rosegarden 19.12"
-msgstr "Programma voor muziekcreatie Rosegarden 18.12"
+msgstr "Programma voor muziekcreatie Rosegarden 19.12"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "GOsa 2.74"
 msgstr "GOsa 2.74"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "LTSP 21"
-msgstr "LTSP 5.18"
+msgstr "LTSP 21"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8873,21 +8326,15 @@ msgstr ""
 "installatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "More information about Debian 11 Bullseye is provided in the <ulink url="
 "\"https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\";>release notes</"
 "ulink> and the <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/bullseye/";
 "installmanual\">installation manual</ulink>."
 msgstr ""
-"Meer informatie over Debian 10 Bullseye kunt u vinden in de <ulink url="
-"\"http://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\";>opmerkingen bij de "
-"uitgave</ulink> en in de <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/";
+"Meer informatie over Debian 11 Bullseye kunt u vinden in de <ulink url="
+"\"https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\";>opmerkingen bij de "
+"uitgave</ulink> en in de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/";
 "bullseye/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
@@ -8899,6 +8346,8 @@ msgid ""
 "The profile choice page is available in 29 languages, of which 19 are fully "
 "translated."
 msgstr ""
+"De pagina over de keuze van profielen is beschikbaar in 29 talen, waarvan er "
+"19 een volledige vertaling bieden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8927,12 +8376,17 @@ msgid ""
 "Edu rootCA certificate is now contained in the system-wide certificate "
 "bundle."
 msgstr ""
+"Verbeterde ondersteuning voor TLS/SSL binnen het interne netwerk. Op clients "
+"is het 'Debian Edu rootCA'-certificaat nu opgenomen in de certificatenbundel "
+"voor het hele systeem."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "New LTSP, re-written from scratch, dropping thin client support. Thin "
 "clients are now supported using X2Go."
 msgstr ""
+"Nieuwe en volledig herschreven LTSP, waarbij ondersteuning voor thin clients "
+"weggevallen is. Thin clients worden nu met X2Go ondersteund."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Known issues"
@@ -8951,21 +8405,6 @@ msgid "Copyright and authors"
 msgstr "Auteursrechten en auteurs"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This document is written and copyrighted by Holger Levsen (2007-2020), "
 "Petter Reinholdtsen (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, "
@@ -8980,18 +8419,17 @@ msgid ""
 "released under the GPL2 or any later version. Enjoy!"
 msgstr ""
 "Dit document werd geschreven door de volgende auteurs, bij wie ook de "
-"auteursrechten berusten: Holger Levsen (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, "
-"2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Petter Reinholdtsen (2001, 2002, "
-"2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014), Daniel Heß (2007), Patrick "
-"Winnertz (2007), Knut Yrvin (2007), Ralf Gesellensetter (2007), Ronny Aasen "
-"(2007), Morten Werner Forsbring (2007), Bjarne Nielsen (2007, 2008), Nigel "
-"Barker (2007), José L. Redrejo Rodríguez (2007), John Bildoy (2007), Joakim "
-"Seeberg (2008), Jürgen Leibner (2009, 2010, 2011, 2012, 2014), Oded Naveh "
-"(2009), Philipp Hübner (2009, 2010), Andreas Mundt (2010), Olivier Vitrat "
-"(2010, 2012), Vagrant Cascadian (2010), Mike Gabriel (2011), Justin B Rye "
-"(2012), David Prévot (2012), Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, "
-"2017, 2018, 2019), Bernhard Hammes (2012) en Joe Hansen (2015). Het document "
-"werd uitgegeven onder de licentie GPL2 of een latere versie. Geniet ervan!"
+"auteursrechten berusten: Holger Levsen (2007-2020), Petter Reinholdtsen "
+"(2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014), Daniel Heß "
+"(2007), Patrick Winnertz (2007), Knut Yrvin (2007), Ralf Gesellensetter "
+"(2007), Ronny Aasen (2007), Morten Werner Forsbring (2007), Bjarne Nielsen "
+"(2007, 2008), Nigel Barker (2007), José L. Redrejo Rodríguez (2007), John "
+"Bildoy (2007), Joakim Seeberg (2008), Jürgen Leibner (2009, 2010, 2011, "
+"2012, 2014), Oded Naveh (2009), Philipp Hübner (2009, 2010), Andreas Mundt "
+"(2010), Olivier Vitrat (2010, 2012), Vagrant Cascadian (2010), Mike Gabriel "
+"(2011), Justin B Rye (2012), David Prévot (2012), Wolfgang Schweer "
+"(2012-2020), Bernhard Hammes (2012) en Joe Hansen (2015). Het document werd "
+"uitgegeven onder de licentie GPL2 of een latere versie. Geniet ervan!"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -9022,16 +8460,6 @@ msgstr ""
 "v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Bokmål translation is copyrighted by Petter Reinholdtsen (2007, 2012, "
 "2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Håvard Korsvoll (2007-2009), Tore "
@@ -9047,19 +8475,10 @@ msgstr ""
 "Roar Rød (2010), Ole-Erik Yrvin (2014, 2016, 2017), Ingrid Yrvin (2014, "
 "2015, 2016, 2017), Hans Arthur Kielland Aanesen (2014), Knut Yrvin (2014), "
 "FourFire Le'bard (2014), Stefan Mitchell-Lauridsen (2014), Ragnar Wisløff "
-"(2014) en Allan Nordhøy (2018, 2019). De vertaling is vrijgegeven onder de "
+"(2014) en Allan Nordhøy (2018-2020). De vertaling is vrijgegeven onder de "
 "licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The German translation is copyrighted by Holger Levsen (2007), Patrick "
 "Winnertz (2007), Ralf Gesellensetter (2007, 2009), Roland F. Teichert (2007, "
@@ -9073,34 +8492,20 @@ msgstr ""
 "Teichert (2007, 2008, 2009), Jürgen Leibner (2007, 2009, 2011, 2014), Ludger "
 "Sicking (2008, 2010), Kai Hatje (2008), Kurt Gramlich (2009), Franziska "
 "Teichert (2009), Philipp Hübner (2009), Andreas Mundt (2009, 2010) en "
-"Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). De "
-"vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
+"Wolfgang Schweer (2012-2020). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie "
+"GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Italian translation is copyrighted by Claudio Carboncini (2007-2019) and "
 "Beatrice Torracca (2013, 2014) and is released under the GPL v2 or any later "
 "version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Italiaanse vertaling berusten bij Claudio "
-"Carboncini (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, "
-"2017, 2018, 2019) en Beatrice Torracca (2013, 2014). De vertaling is "
+"Carboncini (2007-2019) en Beatrice Torracca (2013, 2014). De vertaling is "
 "vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The French translation is copyrighted by Christophe Masson (2008), Olivier "
 "Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012-2015), Jean-Paul Guilloneau (2012), "
@@ -9109,10 +8514,10 @@ msgid ""
 "v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Franse vertaling berusten bij Christophe Masson "
-"(2008), Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012, 2013, 2014, 2015), "
-"Jean-Paul Guilloneau (2012), David Prévot (2012), Thomas Vincent (2012), "
-"Jean-Pierre Giraud (2019) en het Franse l10n-team (2009, 2010, 2012, 2019). "
-"De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
+"(2008), Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012-2015), Jean-Paul "
+"Guilloneau (2012), David Prévot (2012), Thomas Vincent (2012), Jean-Pierre "
+"Giraud (2019) en het Franse l10n-team (2009, 2010, 2012, 2019). De vertaling "
+"is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -9124,18 +8529,13 @@ msgstr ""
 "GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Dutch translation is copyrighted by Frans Spiesschaert (2014-2020) and "
 "is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Nederlandse vertaling berusten bij Frans "
-"Spiesschaert (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). De vertaling is "
-"vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
+"Spiesschaert (2014-2020). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL "
+"v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -9157,20 +8557,14 @@ msgstr ""
 "vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Simplified Chinese translation is copyrighted by Ma Yong (2016-2020), "
 "Boyuan Yang (2017), Roy Zhang (2017) and is released under the GPL v2 or any "
 "later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de vertaling naar het Vereenvoudigd Chinees berusten "
-"bij Ma Yong (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Boyuan Yang (2017) en Roy Zhang "
-"(2017). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere "
-"versie."
+"bij Ma Yong (2016-2020), Boyuan Yang (2017) en Roy Zhang (2017). De "
+"vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -9217,16 +8611,6 @@ msgid "Translate using PO files"
 msgstr "Gebruik PO-bestanden voor het vertalen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As in many free software projects, translations of this document are kept in "
 "PO files. More information about the process can be found in "
@@ -9238,7 +8622,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zoals het geval is voor vele projecten van vrije programmatuur, worden "
 "vertalingen van dit document bijgehouden in PO-bestanden. In het bestand "
-"<computeroutput>/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-bullseye-"
+"<computeroutput>/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-buster-"
 "manual-translations</computeroutput> kunt u meer informatie vinden over het "
 "vertaalproces. Dit bestand bevindt zich ook in de opslagruimte van Git (zie "
 "hierna). Ga er een kijkje nemen en bekijk ook de <ulink url=\"https://wiki.";
@@ -9266,14 +8650,6 @@ msgstr ""
 "op."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you only want to translate, you need to check out only a few files from "
 "Git (which can be done anonymously). Please file a bug against the debian-"
@@ -9284,8 +8660,8 @@ msgstr ""
 "Indien u enkel een vertaling wenst te maken, moet u slechts enkele bestanden "
 "ophalen uit Git (dit kan anoniem gebeuren). Gelieve vervolgens een "
 "bugrapport op te maken voor het pakket debian-edu-doc en voeg het PO-bestand "
-"toe als bijlage bij het <ulink url=\"http://bugs.debian.org/debian-edu-doc";
-"\">bugrapport</ulink>. Hier vindt u wat <ulink url=\"http://bugs.debian.org";
+"toe als bijlage bij het <ulink url=\"https://bugs.debian.org/debian-edu-doc";
+"\">bugrapport</ulink>. Hier vindt u wat <ulink url=\"https://bugs.debian.org";
 "\">instructies over hoe een bugrapport op te maken</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -9307,12 +8683,6 @@ msgstr ""
 "git</computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then edit the file <computeroutput>documentation/debian-edu-buster/debian-"
 "edu-buster-manual.$CC.po</computeroutput> (replacing $CC with your language "
@@ -9320,10 +8690,10 @@ msgid ""
 "<computeroutput>lokalize</computeroutput>."
 msgstr ""
 "Bewerk vervolgens het bestand <computeroutput>documentation/debian-edu-"
-"bullseye/debian-edu-bullseye-manual.$CC.po</computeroutput> (waarbij u $CC "
-"moet vervangen door de lettercode voor uw taal). Er staan veel hulpmiddelen "
-"ter beschikking voor het maken van een vertaling. Wij suggereren om gebruik "
-"te maken van <computeroutput>lokalize</computeroutput>."
+"buster/debian-edu-buster-manual.$CC.po</computeroutput> (waarbij u $CC moet "
+"vervangen door de lettercode voor uw taal). Er staan veel hulpmiddelen ter "
+"beschikking voor het maken van een vertaling. Wij suggereren om gebruik te "
+"maken van <computeroutput>lokalize</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -9348,23 +8718,18 @@ msgid "<computeroutput>git pull</computeroutput>"
 msgstr "<computeroutput>git pull</computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Read /usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-buster-manual-"
 "translations to find information how to create a new PO file for your "
 "language if there isn't one yet, and how to update translations."
 msgstr ""
-"In het bestand /usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-bullseye-"
-"manual-translations kunt u informatie vinden over het aanmaken van een nieuw "
-"PO-bestand voor uw taal als er zo nog geen bestaat. U vindt er ook "
-"informatie over hoe u vertalingen moet bijwerken."
+"In het bestand /usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-buster-manual-"
+"translations kunt u informatie vinden over het aanmaken van een nieuw PO-"
+"bestand voor uw taal als er zo nog geen bestaat. U vindt er ook informatie "
+"over hoe u vertalingen moet bijwerken."
 
-#. <remark>
-#. status ignore</remark> 
+#. <remark>
+#. status ignore</remark>
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Please keep in mind that this manual is still under development, so don't "
@@ -9383,14 +8748,6 @@ msgstr ""
 "org/Salsa\"/>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you are new to Git, look at the <ulink url=\"https://git-scm.com/book";
 "\">Pro Git</ulink> book; it has a chapter on the <ulink url=\"https://git-";
@@ -9399,8 +8756,8 @@ msgid ""
 "<computeroutput>gitk</computeroutput> package that provides a GUI for Git."
 msgstr ""
 "Indien u nog geen ervaring heeft met Git, raadpleeg dan het boek <ulink url="
-"\"http://git-scm.com/book\";>Pro Git</ulink>. Het bevat een hoofdstuk over "
-"het <ulink url=\"http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recording-Changes-to-";
+"\"https://git-scm.com/book\";>Pro Git</ulink>. Het bevat een hoofdstuk over "
+"het <ulink url=\"https://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recording-Changes-to-";
 "the-Repository\">opslaan van veranderingen in de opslagruimte</ulink>. "
 "Wellicht wenst u ook eens te kijken naar het pakket <computeroutput>gitk</"
 "computeroutput> dat een grafische werkomgeving voor Git aanbiedt."
@@ -9410,19 +8767,14 @@ msgid "Translate online using a web browser"
 msgstr "Online vertalen met behulp van een webbrowser"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some language teams have decided to translate via Weblate. See <ulink url="
 "\"https://hosted.weblate.org/projects/debian-edu-documentation/debian-edu-";
 "buster/\"/> for more information."
 msgstr ""
-"Sommige vertaalteams hebben belsist om de vertaling via Weblate te maken. "
+"Sommige vertaalteams hebben beslist om de vertaling via Weblate te maken. "
 "Zie <ulink url=\"https://hosted.weblate.org/projects/debian-edu-";
-"documentation/debian-edu-bullseye/\"/> voor bijkomende informatie."
+"documentation/debian-edu-buster/\"/> voor bijkomende informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Please report any problems."
@@ -10159,13 +9511,6 @@ msgid "no(smi)"
 msgstr "no(smi)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A complete list of locale codes is available in <computeroutput>/usr/share/"
 "i18n/SUPPORTED</computeroutput>, but only the UTF-8 locales are supported by "
@@ -10175,8 +9520,8 @@ msgstr ""
 "Een volledige lijst van taalgebiedcodes vindt u in het bestand "
 "<computeroutput>/usr/share/i18n/SUPPORTED</computeroutput>, maar enkel de "
 "UTF-8-versies van de taalgebiedcodes worden ondersteund door de live-images. "
-"Toch zijn niet voor alle taalgebieden vertalingen beschikbaar. De benamingen "
-"voor de toetsenbordindeling vindt u in /usr/share/keymaps/i386/."
+"Toch zijn niet voor alle taalgebieden vertalingen geïnstalleerd. De "
+"benamingen voor de toetsenbordindeling vindt u in /usr/share/keymaps/amd64/."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Stuff to know"
@@ -10209,13 +9554,10 @@ msgid "Appendix C - Features in older releases"
 msgstr "Bijlage C - Functionaliteit in oudere uitgaven"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-#, fuzzy
 msgid "New features for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster released 2019-07-06"
 msgstr ""
-"Nieuwe functionaliteit voor Debian Edu 8+edu0, codenaam Jessie, uitgebracht "
-"op 02-07-2016"
+"Nieuwe functionaliteit voor Debian Edu 10+edu0, codenaam Buster, uitgebracht "
+"op 06-07-2019"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -10228,34 +9570,24 @@ msgstr ""
 "Debian-images."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New version of debian-installer from Debian Buster, see its <ulink url="
 "\"http://www.debian.org/releases/buster/installmanual\";>installation manual</"
 "ulink> for more details."
 msgstr ""
-"Nieuwe versie van het installatieprogramma van Debian Bullseye. Voor meer "
+"Nieuwe versie van het installatieprogramma van Debian Buster. Voor meer "
 "details kunt u terecht bij de <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/";
-"bullseye/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
+"buster/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New artwork based on the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianArt/";
 "Themes/futurePrototype#\">futurePrototype theme</ulink>, the default artwork "
 "for Debian 10 Buster."
 msgstr ""
 "Nieuwe grafische vormgeving die gebaseerd is op het <ulink url=\"https://";
-"wiki.debian.org/DebianArt/Themes/XXX#\">thema futurePrototype</ulink>, de "
-"standaard grafische vormgeving voor Debian 10 Bullseye."
+"wiki.debian.org/DebianArt/Themes/futurePrototype#\">thema futurePrototype</"
+"ulink>, de standaard grafische vormgeving voor Debian 10 Buster."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "New default desktop environment Xfce (replacing KDE)."
@@ -10278,10 +9610,8 @@ msgid "The architecture of the LTSP chroot now defaults to the server one."
 msgstr "De architectuur van de LTSP-chroot is nu standaard die van de server."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Everything which is new in Debian 10 Buster, eg:"
-msgstr "Alles wat nieuw is in Debian 10 Bullseye, bijvoorbeeld:"
+msgstr "Alles wat nieuw is in Debian 10 Buster, bijvoorbeeld:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Linux kernel 4.19"
@@ -10316,33 +9646,23 @@ msgid "LTSP 5.18"
 msgstr "LTSP 5.18"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Debian Buster includes more than 57000 packages available for installation."
 msgstr ""
-"Debian Bullseye stelt meer 57.000 pakketten ter beschikking, klaar voor "
+"Debian Buster stelt meer 57.000 pakketten ter beschikking, klaar voor "
 "installatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "More information about Debian 10 Buster is provided in the <ulink url="
 "\"http://www.debian.org/releases/buster/releasenotes\";>release notes</ulink> "
 "and the <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/buster/installmanual";
 "\">installation manual</ulink>."
 msgstr ""
-"Meer informatie over Debian 10 Bullseye kunt u vinden in de <ulink url="
-"\"http://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes\";>opmerkingen bij de "
-"uitgave</ulink> en in de <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/";
-"bullseye/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
+"Meer informatie over Debian 10 Buster kunt u vinden in de <ulink url="
+"\"http://www.debian.org/releases/buster/releasenotes\";>opmerkingen bij de "
+"uitgave</ulink> en in de <ulink url=\"http://www.debian.org/releases/buster/";
+"installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -10357,15 +9677,11 @@ msgstr ""
 "in 29 talen beschikbaar, waarvan er 19 volledig vertaald zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Debian Edu Buster Manual is fully translated to French, German, Italian, "
 "Danish, Dutch, Norwegian Bokmål and Japanese."
 msgstr ""
-"De handleiding van Debian Edu Bullseye is volledig vertaald naar het Frans, "
+"De handleiding van Debian Edu Buster is volledig vertaald naar het Frans, "
 "het Duits, het Italiaans, het Deens, het Nederlands, het Noorse Bokmål en "
 "het Japans."
 
@@ -10401,12 +9717,6 @@ msgstr ""
 "<emphasis>tuxmath</emphasis>) worden niet langer sttandaard geïnstalleerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Site specific modular installation. It is now possible to install only those "
 "educational packages that are actually wanted. See the <ulink url=\"https://";
@@ -10416,23 +9726,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Site-specifieke modulaire installatie. Het is voortaan mogelijk om enkel die "
 "educatieve pakketten te installeren die effectief gewenst worden. Raadpleeg "
-"het hoofdstuk <link linkend=\"Installation--Modular_installation"
-"\">installatie</link> voor meer informatie."
+"het hoofdstuk <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/";
+"Buster/Installation#Modular_installation\">installatie</ulink> voor meer "
+"informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Site specific multi-language support. See the <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/Desktop#Set_up_a_multi-"
 "language_desktop_environment\">Desktop</ulink> chapter for more information."
 msgstr ""
-"Site-specifieke meertalige ondersteuning. Zie het hoofdstuk <link linkend="
-"\"Desktop--Set_up_a_multi-language_desktop_environment\">Grafische "
-"werkomgeving</link> voor meer informatie."
+"Site-specifieke meertalige ondersteuning. Zie het hoofdstuk <ulink url="
+"\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/";
+"Desktop#Set_up_a_multi-language_desktop_environment\">Grafische "
+"werkomgeving</ulink> voor meer informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "LXQt 0.14 is offered as a new choice for the desktop environment."
@@ -10461,11 +9768,6 @@ msgstr ""
 "opstart uit te sluiten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New tool Standardskriver (Default printer). See the <ulink url=\"https://";
 "wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/"
@@ -10473,15 +9775,10 @@ msgid ""
 "information."
 msgstr ""
 "Nieuw hulpmiddel Standardskriver (Standaard printer). Zie het hoofdstuk "
-"<link linkend=\"Administration--Standardskriver\">Beheer</link> voor meer "
-"informatie."
+"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/";
+"Administration#Standardskriver\">Beheer</ulink> voor meer informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "New tool Desktop-autoloader. It allows performance improvements for LTSP "
 "diskless clients. See the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/";
@@ -10489,8 +9786,9 @@ msgid ""
 "\">NetworkClients</ulink> chapter for more information."
 msgstr ""
 "Nieuw hulpmiddel Desktop-autoloader. Dit zorgt voor prestatieverbetering bij "
-"schijfloze LTSP-clients. Zie het hoofdstuk <link linkend=\"NetworkClients--"
-"Desktop_autoloader\">Netwerk-clients</link> voor meer informatie."
+"schijfloze LTSP-clients. Zie het hoofdstuk <ulink url=\"https://wiki.debian.";
+"org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/NetworkClients#Desktop_autoloader"
+"\">Netwerk-clients</ulink> voor meer informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -10519,11 +9817,6 @@ msgstr ""
 "commando<computeroutput>kinit</computeroutput> uitvoeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kerberized NFS. It is now possible to use more secure home directory access, "
 "see the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/";
@@ -10531,8 +9824,9 @@ msgid ""
 "more information."
 msgstr ""
 "NFS met Kerberos-ondersteuning. Het is nu mogelijk om de toegang tot de "
-"persoonlijke map meer te beveiligen. Zie het hoofdstuk <link linkend="
-"\"Administration--Kerberized_NFS\">Beheer</link> voor meer informatie."
+"persoonlijke map meer te beveiligen. Zie het hoofdstuk <ulink url=\"https://";
+"wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Buster/HowTo/"
+"Administration#Kerberized_NFS\">Beheer</ulink> voor meer informatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -10591,12 +9885,6 @@ msgstr ""
 "Firefox ESR."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Like it has been before Stretch, Debian 10 doesn't install the "
 "<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> package by default, see "
@@ -10606,8 +9894,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zoals dit het geval was voor de release van Stretch, wordt in Debian 10 het "
 "pakket <computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> niet standaard "
-"geïnstalleerd. Raadpleeg het hoofdstuk <link linkend=\"Maintenance--"
-"Updating_the_software\">Onderhoud</link> voor bijkomende informatie over "
+"geïnstalleerd. Raadpleeg het hoofdstuk <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"DebianEdu/Documentation/Buster/Maintenance#Updating_the_software"
+"\">Onderhoud</ulink> voor bijkomende informatie over "
 "beveiligingsbijwerkingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
@@ -10829,22 +10118,12 @@ msgstr ""
 "De volgende releases van Debian Edu stammen uit een nog verder verleden:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Debian Edu 8+edu0 Codename Jessie released 2016-07-02."
-msgstr ""
-"Nieuwe functionaliteit voor Debian Edu 8+edu0, codenaam Jessie, uitgebracht "
-"op 02-07-2016"
+msgstr "Debian Edu 8+edu0, codenaam Jessie, uitgebracht op 02-07-2016."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid "Debian Edu 7.1+edu0 Codename Wheezy released 2013-09-28."
-msgstr ""
-"Nieuwe functionaliteit in Debian Edu 7.1+edu0, codenaam Wheezy, uitgebracht "
-"op 28-09-2013"
+msgstr "Debian Edu 7.1+edu0, codenaam Wheezy, uitgebracht op 28-09-2013."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Debian Edu 6.0.7+r1 Codename \"Squeeze\", released 2013-03-03."

Reply to: