[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://packaging-tutorialDag iedereen,

In bijlage een ontwerpvertaling van de handleiding packaging-tutorial.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

PO4A-HEADER:mode=before;position=\\end\{document};beginboundary=NoT_In_ThE_DocUMEnt

\section*{Vertaling}
\begin{frame}{Vertaling}
 Deze handleiding werd uit het Engels vertaald door Frans Spiesschaert en het Nederlandstalig lokalisatieteam.
 \hbr

 Signaleer fouten in de vertaling en geef commentaar op het e-mailadres
 \href{mailto:debian-l10n-dutch@lists.debian.org}{\texttt{<debian-l10n-dutch@lists.debian.org>}}.
\end{frame}

Attachment: packaging-tutorial_0.24_nl.po.gz
Description: application/gzip


Reply to: