[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/social_contract.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/social_contract.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/social_contract.wml b/dutch/social_contract.wml
index bec1e49070c..caeab39f7ae 100644
--- a/dutch/social_contract.wml
+++ b/dutch/social_contract.wml
@@ -15,79 +15,86 @@ Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, d
 # Last Translation Update at $Date$
 
 <p>
- Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
+ Versie 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
  <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
 </p>
 
 <p>Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het
-<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het &quot;<a
-href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte
-van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling
-verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is
-door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
-<a href="https://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.</p>
+<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het onderdeel
+van dit contract dat handelt over de &quot;<a
+href="#guidelines">Debian Richtlijnen voor Vrije Software</a>&quot;
+(Debian Free Software Guidelines - DFSG), werd
+oorspronkelijk ontwikkeld als een verzameling verplichtingen waarover
+we hebben afgesproken ons eraan te houden.
+Het werd door de vrije-software gemeenschap overgenomen als
+de basis van de Open Source Definitie.
+</p>
 
 <hr />
 <h2>Het <q>Sociale Contract</q> met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
 <ol>
-  <li><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
-   <p>De richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk
-	 <q><em>vrij</em></q> is, geven we in het document getiteld <q><cite>De
-	 Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</cite></q>.
-	 We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zal
-	 zijn volgens deze richtlijnen. Zowel mensen die vrije als mensen
-   die niet-vrije werken maken of gebruiken op een Debian-systeem zullen
-	 wij ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het
-	 gebruikt van een niet-vrije component vereist.
-   </p>
+  <li><strong>Debian zal 100% vrij blijven</strong>
+   <p>De richtlijnen, die we gebruiken om te bepalen of een werk
+   <q><em>vrij</em></q> is, staan in het document <q><cite>Debian
+   Richtlijnen voor Vrije Software</cite></q>.
+   We beloven dat het Debian systeem en al
+   zijn componenten vrij zullen zijn volgens deze richtlijnen.
+   Wij zullen zowel mensen die vrije als mensen die niet-vrije componenten
+   maken of gebruiken op een Debian-systeem ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het
+   systeem nooit het gebruik van een niet-vrije component vereist.</p>
  </li>
-  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
+  <li><strong>We zullen aan de vrije-software gemeenschap teruggeven</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian
-   Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het best mogelijke
-   systeem maken, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden
-   gedistribueerd en gebruikt. Zaken als oplossingen voor bugs,
-   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
-   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de werken die in ons
-   systeem zijn opgenomen.</p>
+   Richtlijnen voor Vrije Software. We zullen het best mogelijke
+   systeem maken, zodat vrije werken wijd en zijd zullen worden
+   gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs, verbeteringen
+   en verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
+   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de componenten die in
+   ons systeem zijn opgenomen.
  </li>
-  <li><p><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
+  <li><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten
-   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen
-   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</p>
+   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers
+   online insturen zullen meteen zichtbaar zijn voor anderen.</p>
  </li>
-  <li><p><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
-  vrije software</strong>
-	 <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
-	 en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het
-	 zwaarst laten wegen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van
-	 onze gebruikers om te kunnen werken in allerlei verschillende
-	 computeromgevingen, ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen
-	 niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te
-	 draaien of niet proberen om personen die zulke werken maken of
-   gebruiken een vergoeding te laten betalen. We zullen derden
-   toelaten om distributies te
-	 ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten,
-	 zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen,
-	 zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige
-	 materialen leveren, zonder wettelijke restricties die een
-	 dergelijk gebruik van dit systeem zou verhinderen.</p>
+  <li><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
+   vrije software</strong>
+   <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en
+    de vrije-software gemeenschap. Wij zullen in onze prioriteiten hun
+    belangen op de eerste plaats zetten. We zullen de behoefte van onze
+    gebruikers,
+    om te kunnen werken in veel verschillende computeromgevingen, ondersteunen.
+    We zullen geen bezwaar maken tegen niet-vrije werken die bedoeld zijn om
+    op Debian-systemen te draaien en zullen ook niet proberen, om mensen die
+    zulke werken maken of gebruiken, een vergoeding te laten betalen. We zullen
+    derden toelaten om distributies te ontwikkelen die zowel het Debian-systeem
+    als andere werken bevatten, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen
+    te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief
+    hoogwaardige materialen leveren, zonder juridische restricties, die een
+    dergelijk gebruik van dit systeem zouden verhinderen.
+   </p>
  </li>
-  <li><p><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
-  software voldoen</strong>
-	 <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben
-	 die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian Richtlijnen
-	 voor Vrije Software</a>. We hebben in ons archief de gebieden
-   <q><code>contrib</code></q> en <q><code>non-free</code></q> gemaakt voor
-	 zulke werken. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn
-	 geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen deel van het
-	 Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de
-	 softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te zien of zij
-	 deze software op hun cd's kunnen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
-	 software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het
-	 gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
-	 Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
-	 softwarepakketten.</p>
+  <li><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
+  software voldoen</strong>
+  <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben die niet
+   voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben daartoe
+   in onze archieven de gebieden <q><code>contrib</code></q> en
+   <q><code>non-free</code></q> gemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden
+   zijn geconfigureerd voor gebruik met Debian,
+   zijn ze geen onderdeel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan
+   de licenties van de softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te
+   toetsen of zij deze software op hun cd's mogen verspreiden. Dus, hoewel
+   niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel
+   het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
+   Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
+   softwarepakketten.
+  </p>
  </li>
 </ol>
 <hr />
@@ -113,7 +120,7 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong></p>
   <p>De licentie mag <strong>enkel</strong> restricties opleggen aan
   verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat
-   zogenaamde <q><tt>patch bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
+   zogenaamde <q><tt>patch-bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
   programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid
   mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van
   software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag
@@ -135,7 +142,7 @@ door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
-   aan een extra voorwaarden moet voldoen.</p>
+   aan extra voorwaarden moeten voldoen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
#use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, Sociale Contract, dfsg, social contract,
Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
# Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<p>
 Versie 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
 <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
</p>


<p>Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het
<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het onderdeel
van dit contract dat handelt over de &quot;<a
href="#guidelines">Debian Richtlijnen voor Vrije Software</a>&quot;
(Debian Free Software Guidelines - DFSG), werd
oorspronkelijk ontwikkeld als een verzameling verplichtingen waarover
we hebben afgesproken ons eraan te houden.
Het werd door de vrije-software gemeenschap overgenomen als
de basis van de Open Source Definitie.
</p>

<hr />
<h2>Het <q>Sociale Contract</q> met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
<ol>
  <li><strong>Debian zal 100% vrij blijven</strong>
   <p>De richtlijnen, die we gebruiken om te bepalen of een werk
   <q><em>vrij</em></q> is, staan in het document <q><cite>Debian
   Richtlijnen voor Vrije Software</cite></q>.
   We beloven dat het Debian systeem en al
   zijn componenten vrij zullen zijn volgens deze richtlijnen.
   Wij zullen zowel mensen die vrije als mensen die niet-vrije componenten
   maken of gebruiken op een Debian-systeem ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het
   systeem nooit het gebruik van een niet-vrije component vereist.</p>
  </li>

  <li><strong>We zullen aan de vrije-software gemeenschap teruggeven</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian
   Richtlijnen voor Vrije Software. We zullen het best mogelijke
   systeem maken, zodat vrije werken wijd en zijd zullen worden
   gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs, verbeteringen
   en verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de componenten die in
   ons systeem zijn opgenomen.
  </li>

  <li><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten
   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers
   online insturen zullen meteen zichtbaar zijn voor anderen.</p>
  </li>

  <li><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
   vrije software</strong>
   <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en
    de vrije-software gemeenschap. Wij zullen in onze prioriteiten hun
    belangen op de eerste plaats zetten. We zullen de behoefte van onze
    gebruikers,
    om te kunnen werken in veel verschillende computeromgevingen, ondersteunen.
    We zullen geen bezwaar maken tegen niet-vrije werken die bedoeld zijn om
    op Debian-systemen te draaien en zullen ook niet proberen, om mensen die
    zulke werken maken of gebruiken, een vergoeding te laten betalen. We zullen
    derden toelaten om distributies te ontwikkelen die zowel het Debian-systeem
    als andere werken bevatten, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen
    te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief
    hoogwaardige materialen leveren, zonder juridische restricties, die een
    dergelijk gebruik van dit systeem zouden verhinderen.
   </p>
  </li>

  <li><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
  <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben die niet
   voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben daartoe
   in onze archieven de gebieden <q><code>contrib</code></q> en
   <q><code>non-free</code></q> gemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden
   zijn geconfigureerd voor gebruik met Debian,
   zijn ze geen onderdeel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan
   de licenties van de softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te
   toetsen of zij deze software op hun cd's mogen verspreiden. Dus, hoewel
   niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel
   het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
   Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
   softwarepakketten.
  </p>
  </li>
</ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Vrije verdere verdeling</strong></p>
   <p>De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
   dergelijke verkoop.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Broncode</strong></p>
   <p>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
   van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet
   toegestaan zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong></p>
   <p>De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong></p>
   <p>De licentie mag <strong>enkel</strong> restricties opleggen aan
   verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat
   zogenaamde <q><tt>patch-bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
   programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid
   mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van
   software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag
   eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer
   dragen dan de originele software. (<em>Dit is een compromis. De Debian
   groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode
   of gecompileerd, niet te beperken.</em>)</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong></p>
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden</strong></p>
   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald
   toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet
   verbieden dat het programma door een bedrijf wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
   aan extra voorwaarden moeten voldoen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
   wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma
   deel is van een Debian-systeem.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong></p>
   <p>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
   die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid.
   Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong></p>
   <p>De <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong></q> (zie ook de <a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële vertaling naar het Nederlands</a>),
   de <q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong></q> en
   de <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong></q>
   licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als
   <q><em>vrij</em></q> beschouwen.
  </li>
</ol>

<p><em>Het idee om ons <q>sociaal contract met de vrije-software gemeenschap</q>
expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens
schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie
van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van
Debian en dat uiteindelijk werd
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>
aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>

<p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
<a href="https://opensource.org/docs/definition.php";><q>Open
Source Definitie</q></a></em> te maken.</p>

<p><em>Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document
en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit
doet.</em></p>

Reply to: