[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/CD/jigdo-cd/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/CD/jigdo-
cd/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml b/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml
index 1ab5edf5814..1ab108f9c60 100644
--- a/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml
+++ b/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml
@@ -1,70 +1,69 @@
-#use wml::debian::cdimage title="Debian CD-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
+#use wml::debian::cdimage title="Debian cd-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #use wml::debian::installer
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
 #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
 
-#use wml::debian::translation-check translation="8babd822848d03302e59787191c298ae3f6ed1be"
+#use wml::debian::translation-check translation="bfe74b043e2ffbc3a218652daf006b9ae50adde9"
 
 #Last Translation Update by $Author$
 #Last Translation Update at $Date$
 
-<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo</a>,
-is bedoeld om in de toekomst de voornaamste manier voor het verspreiden van 
-Debian CD-images
-te worden. Het systeem werkt al, maar is nog niet erg comfortabel in
-het gebruik, omdat de toepassing voor downloadbeheerder nog niet af is.</p>
+<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>jigdo</a>,
+is een bandbreedtevriendelijke manier voor het verspreiden van Debian cd/dvd-images.</p>
 
 <toc-display/>
 
-<toc-add-entry name="why">Waarom jigdo beter is dan een directe 
+<toc-add-entry name="why">Waarom jigdo beter is dan een directe
 download</toc-add-entry>
 
 <p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder
-spiegelservers voor de CD-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom
-zijn de CD-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
+spiegelservers voor de cd/dvd-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom
+zijn de cd-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
 zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is
 uitgebracht.</p>
 
-<p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige 
-<tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze 
+<p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige
+<tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze
 servers om ze te hosten.</p>
 
-<p>Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen CD-images, maar hoe
-kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te 
+<p>Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen cd/dvd-images, maar hoe
+kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te
 downloaden die
-op de CD staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot
-bestand, dat een exacte kopie is van een CD-image. Dit gebeurt 
+op de cd/dvd staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot
+bestand, dat een exacte kopie is van een cd/dvd-image. Dit gebeurt
 echter allemaal
-achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het 
-downloadprogramma de locatie op te geven van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand 
+achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het
+downloadprogramma de locatie op te geven van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand
 dat het moet verwerken.</p>
 
-<p>Meer informatie is beschikbaar op de 
-<a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo-website</a>. Vrijwilligers die 
+<p>Meer informatie is beschikbaar op de
+<a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>jigdo-website</a>. Vrijwilligers die
 willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>
 
 <toc-add-entry name="how">Hoe een image downloaden met jigdo</toc-add-entry>
 
 <ul>
 
- <li>Download een pakket dat <tt>jigdo-lite</tt> bevat, dat beschikbaar is 
- voor GNU/Linux, Windows en Solaris, via de 
- <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo-homepagina</a>. Installeer van
+ <li>Download een pakket dat <tt>jigdo-lite</tt> bevat. Dit is direct
+ voor installatie beschikbaar in de distributies Debian en Ubuntu in het
+ pakket <tt>jigdo-file</tt>. Installeer van
  /usr/ports/net-p2p/jigdo of neem het pakket met <tt>pkg_add -r jigdo</tt> voor
- FreeBSD.
+ FreeBSD. Ga naar de <a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>
+ startpagina van jigdo</a> voor andere installatiemogelijkheden (programma voor
+ Windows, broncode).
  </li>
 
  <li>Voer het <tt>jigdo-lite</tt>-script uit. Het zal u naar een URL vragen
- van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand dat het moet verwerken. (U kunt die URL 
+ van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand dat het moet verwerken. (U kunt die URL
  eveneens opgeven aan de commandoregel als u dat verkiest.)</li>
 
- <li>Op een van de <a href="#which">onderstaande</a> locaties kiest u de 
- "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden en aan de 
+ <li>Op een van de <a href="#which">onderstaande</a> locaties kiest u de
+ "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden en aan de
  <tt>jigdo-lite</tt>-prompt voert u dan hun URL's in.
  Elk "<tt>.jigdo</tt>"-bestand komt overeen met
- één "<tt>.iso</tt>"-image van een CD/DVD.</li>
+ één "<tt>.iso</tt>"-image van een cd/dvd.</li>
 
  <li>Als u jigdo voor het eerst gebruikt, druk dan gewoon op Enter als u de
  vraag naar "Files to scan" krijgt.</li>
@@ -73,16 +72,16 @@ willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>
  <kbd>http://deb.debian.org/debian/</kbd>, ofwel
  <kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd> in,
  waar u <strong><var>XY</var></strong> vervangt door de tweeletterige
- landcode voor uw land (bijvoorbeeld <tt>nl</tt>, <tt>be</tt>, <tt>us</tt>, 
+ landcode voor uw land (bijvoorbeeld <tt>nl</tt>, <tt>be</tt>, <tt>us</tt>,
  <tt>de</tt>, <tt>uk</tt>.
- Raadpleeg de huidige lijst van <a href="$(HOME)/mirror/list">beschikbare 
+ Raadpleeg de huidige lijst van <a href="$(HOME)/mirror/list">beschikbare
  ftp.<var>XY</var>.debian.org locaties</a>.)</li>
 
  <li>Volg de instructies die door het script gegeven worden. Indien alles
- naar wens verliep, sluit het script af met het berekenen van een checksum 
+ naar wens verliep, sluit het script af met het berekenen van een checksum
  voor het gegenereerde image en de melding dat die overeenkomt met
  de checksum van het originele image.</li>
- 
 
 </ul>
 
@@ -90,11 +89,11 @@ willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>
 u eens kijken naar de <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/";>
 Debian jigdo mini-HOWTO</a>.
 De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oudere
-versie van een CD-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te 
+versie van een cd/dvd-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te
 downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige nieuwe image).</p>
 
-<p>Als u klaar bent met het downloaden en branden van de images, bekijk dan
-zeker de <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">uitgebreide uitleg 
+<p>Als u klaar bent met het downloaden en het op cd/dvd branden van de images, bekijk dan
+zeker de <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">uitgebreide uitleg
 over het installatieproces</a>.</p>
 
 <toc-add-entry name="which">Officiële images</toc-add-entry>
@@ -103,11 +102,11 @@ over het installatieproces</a>.</p>
 
 <div class="line">
 <div class="item col50">
-<p><strong>CD</strong></p>
+<p><strong>cd</strong></p>
  <stable-full-cd-jigdo />
 </div>
 <div class="item col50 lastcol">
-<p><strong>DVD</strong></p>
+<p><strong>dvd</strong></p>
  <stable-full-dvd-jigdo />
 </div>
 <div class="clear"></div>
@@ -138,56 +137,21 @@ overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:
 
 <div class="line">
 <div class="item col50">
-<p><strong>CD</strong></p>
+<p><strong>cd</strong></p>
  <devel-full-cd-jigdo />
 </div>
 <div class="item col50 lastcol">
-<p><strong>DVD</strong></p>
+<p><strong>dvd</strong></p>
  <devel-full-dvd-jigdo />
 </div>
 </div>
 
-<comment>
-<toc-add-entry name="unofficial">Niet-officiële images</toc-add-entry>
-
-<p>Deze images worden niet gebouwd en aangeboden door Debian, maar door
-<a href="http://www.fsn.hu/";>fsn://HU</a>:</p>
-
-<ul>
-
- <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
- <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch/jigdo/";>\
- "testing" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
- , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
- spiegelservers</a></li>
-
- <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
- <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch-dvd/jigdo/";>\
- "testing" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
- , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
- spiegelservers</a></li>
-
- <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
- <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/jigdo/";>\
- "unstable" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
- , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
- spiegelservers</a></li>
-
- <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
- <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/jigdo/";>\
- "unstable" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
- , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
- spiegelservers</a></li>
-
-</ul>
-</comment>
-
 <hr />
 
-<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van CD-images</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van cd-images</toc-add-entry>
 
-<p><strong>Welk CD/DVD-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
-kunt u de bestandslijsten in diverse CD/DVD-images van Debian doorzoeken. U kunt
+<p><strong>Welk cd/dvd-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
+kunt u de bestandslijsten in diverse cd/dvd-images van Debian doorzoeken. U kunt
 meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
 de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een
 bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn
@@ -201,7 +165,7 @@ voor alle architecturen.</p>
 <input type="submit" value="Zoeken"></p></form>
 
 <p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een lijst
-nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian CD/DVD
+nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian cd/dvd
 staan, kijk dan in het bijbehorende <tt>list.gz</tt>-bestand op <a
 href="https://cdimage.debian.org/cdimage/";>cdimage.debian.org</a>.</p>
 
@@ -212,7 +176,7 @@ href="https://cdimage.debian.org/cdimage/";>cdimage.debian.org</a>.</p>
 <p><strong>Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?</strong></p>
 
 <p>Open het bestand <tt>~/.jigdo-lite</tt> (of
-<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een teksteditor en 
+<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een teksteditor en
 zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen
 worden toegevoegd aan die regel:</p>
 
@@ -227,16 +191,16 @@ gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
 <em>voor</em> het laatste <tt>'</tt>-teken. Alle opties moeten op
 één regel staan.</p>
 
-<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen 
-<tt>ftp_proxy</tt> en <tt>http_proxy</tt> te gebruiken, bijvoorbeeld 
+<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen
+<tt>ftp_proxy</tt> en <tt>http_proxy</tt> te gebruiken, bijvoorbeeld
 in het bestand <tt>/etc/environment</tt> of in <tt>~/.bashrc</tt>.</p>
 
-<p><strong>Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die 
+<p><strong>Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die
 megabytes voor niks gedownload?</strong></p>
 
 <p>Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u
-in een situatie geraken waarin er wel al een groot "<tt>.iso.tmp</tt>"-bestand 
-aangemaakt is en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het u 
+in een situatie geraken waarin er wel al een groot "<tt>.iso.tmp</tt>"-bestand
+aangemaakt is en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het u
 herhaaldelijk vertelt om de download
 opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt
 proberen:</p>
@@ -244,28 +208,28 @@ proberen:</p>
 <ul>
 
  <li>Herstart de download door simpelweg op Return te drukken. Misschien konden
- sommige bestanden niet gedownload worden door te lange wachttijden of andere 
- tijdelijke fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende 
+ sommige bestanden niet gedownload worden door te lange wachttijden of andere
+ tijdelijke fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende
  bestanden te downloaden.</li>
 
  <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een
- beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de bestanden 
- die al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die 
+ beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de bestanden
+ die al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die
  al bijgewerkt met bestanden die nog niet beschikbaar zijn op uw huidige
  spiegelserver.</li>
 
  <li>Haal de ontbrekende delen van het image op met <tt><a
  href="http://rsync.samba.org/";>rsync</a></tt>. Allereerst moet u de juiste
  rsync URL bepalen voor het image dat u probeert te downloaden:
- 
  Kies een server die rscync toegang biedt tot de images van <a
  href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> of van <a
  href="../http-ftp/#testing">testing</a>, bepaal vervolgens het correcte
- pad en bestandsnaam. Mapinhouden kunt u krijgen met commando's als 
+ pad en bestandsnaam. Mapinhouden kunt u krijgen met commando's als
  <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>
 
- <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>"-extensie van 
- <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke bestand door dat te hernoemen, en geef 
+ <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>"-extensie van
+ <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke bestand door dat te hernoemen, en geef
  zowel de URL als de lokale bestandsnaam op aan rsync:
  <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso
  binary-i386-1.iso</tt>
@@ -274,17 +238,17 @@ proberen:</p>
  <tt>--progress</tt> gebruiken om voortgangsberichten te krijgen, en
  <tt>--block-size=8192</tt> om de snelheid te vergroten.</li>
 
- <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, zijn de gedownloade data nog niet 
+ <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, zijn de gedownloade data nog niet
  verloren: onder Linux is het mogelijk om het <tt>.tmp</tt>-bestand via
  een luskoppeling aan te koppelen (loop-mount) om zo
  toegang te krijgen tot de pakketten die al gedownload zijn, en deze te
- hergebruiken om een image te maken op basis van een recenter jigdo-bestand 
+ hergebruiken om een image te maken op basis van een recenter jigdo-bestand
  (bv. de nieuwste
  wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download ook
  een snapshot van testing was). Om dit te doen geeft u eerst als root het
  volgende commando in de map met de mislukte download:
  <tt>mkdir&nbsp;mnt;
- mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
+ mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>.
  Vervolgens start u een nieuwe download in een andere map, en geeft u het
  pad op van de map <tt>mnt</tt> bij de vraag "Files to scan".</li>
 
#use wml::debian::cdimage title="Debian cd-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"

#use wml::debian::translation-check translation="bfe74b043e2ffbc3a218652daf006b9ae50adde9"

#Last Translation Update by $Author$
#Last Translation Update at $Date$

<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>jigdo</a>,
is een bandbreedtevriendelijke manier voor het verspreiden van Debian cd/dvd-images.</p>

<toc-display/>

<toc-add-entry name="why">Waarom jigdo beter is dan een directe
download</toc-add-entry>

<p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder
spiegelservers voor de cd/dvd-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom
zijn de cd-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is
uitgebracht.</p>

<p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige
<tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze
servers om ze te hosten.</p>

<p>Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen cd/dvd-images, maar hoe
kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te
downloaden die
op de cd/dvd staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot
bestand, dat een exacte kopie is van een cd/dvd-image. Dit gebeurt
echter allemaal
achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het
downloadprogramma de locatie op te geven van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand
dat het moet verwerken.</p>

<p>Meer informatie is beschikbaar op de
<a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>jigdo-website</a>. Vrijwilligers die
willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>

<toc-add-entry name="how">Hoe een image downloaden met jigdo</toc-add-entry>

<ul>

 <li>Download een pakket dat <tt>jigdo-lite</tt> bevat. Dit is direct
 voor installatie beschikbaar in de distributies Debian en Ubuntu in het
 pakket <tt>jigdo-file</tt>. Installeer van
 /usr/ports/net-p2p/jigdo of neem het pakket met <tt>pkg_add -r jigdo</tt> voor
 FreeBSD. Ga naar de <a href="https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/";>
 startpagina van jigdo</a> voor andere installatiemogelijkheden (programma voor
 Windows, broncode).
 </li>

 <li>Voer het <tt>jigdo-lite</tt>-script uit. Het zal u naar een URL vragen
 van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand dat het moet verwerken. (U kunt die URL
 eveneens opgeven aan de commandoregel als u dat verkiest.)</li>

 <li>Op een van de <a href="#which">onderstaande</a> locaties kiest u de
 "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden en aan de
 <tt>jigdo-lite</tt>-prompt voert u dan hun URL's in.
 Elk "<tt>.jigdo</tt>"-bestand komt overeen met
 één "<tt>.iso</tt>"-image van een cd/dvd.</li>

 <li>Als u jigdo voor het eerst gebruikt, druk dan gewoon op Enter als u de
 vraag naar "Files to scan" krijgt.</li>

 <li>Als het programma u vraagt naar een "Debian mirror", voer dan ofwel
 <kbd>http://deb.debian.org/debian/</kbd>, ofwel
 <kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd> in,
 waar u <strong><var>XY</var></strong> vervangt door de tweeletterige
 landcode voor uw land (bijvoorbeeld <tt>nl</tt>, <tt>be</tt>, <tt>us</tt>,
 <tt>de</tt>, <tt>uk</tt>.
 Raadpleeg de huidige lijst van <a href="$(HOME)/mirror/list">beschikbare
 ftp.<var>XY</var>.debian.org locaties</a>.)</li>

 <li>Volg de instructies die door het script gegeven worden. Indien alles
 naar wens verliep, sluit het script af met het berekenen van een checksum
 voor het gegenereerde image en de melding dat die overeenkomt met
 de checksum van het originele image.</li>


</ul>

<p>Voor een gedetailleerde, stap-voor-stap beschrijving van dit proces, kunt
u eens kijken naar de <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/";>
Debian jigdo mini-HOWTO</a>.
De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oudere
versie van een cd/dvd-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te
downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige nieuwe image).</p>

<p>Als u klaar bent met het downloaden en het op cd/dvd branden van de images, bekijk dan
zeker de <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">uitgebreide uitleg
over het installatieproces</a>.</p>

<toc-add-entry name="which">Officiële images</toc-add-entry>

<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>stable</q> (stabiele) release</h3>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>cd</strong></p>
 <stable-full-cd-jigdo />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>dvd</strong></p>
 <stable-full-dvd-jigdo />
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p>
 <stable-full-bluray-jigdo />
</div>
</div>

<p>Bekijk zeker ook de documentatie voor u een installatie begint.
<strong>Als u zich beperkt tot één document</strong>, lees dan onze
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Installatie Howto</a>, een kort
overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:
</p>

<ul>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installatiehandleiding</a>,
  bevat gedetailleerde installatie-instructies</li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller";>Debian-Installer
  documentatie</a>, waaronder antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ)</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Debian-Installer
  errata</a>, een overzicht van bekende problemen voor het installatiesysteem</li>
</ul>

<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>testing</q> (test) distributie</h3>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>cd</strong></p>
 <devel-full-cd-jigdo />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>dvd</strong></p>
 <devel-full-dvd-jigdo />
</div>
</div>

<hr />

<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van cd-images</toc-add-entry>

<p><strong>Welk cd/dvd-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
kunt u de bestandslijsten in diverse cd/dvd-images van Debian doorzoeken. U kunt
meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een
bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn
voor alle architecturen.</p>

<form method="get" action="https://cdimage-search.debian.org/";><p>
<input type="hidden" name="search_area" value="release">
<input type="hidden" name="type" value="simple">
<input type="text" name="query" size="20" value="">
# Translators: "Search" is translatable
<input type="submit" value="Zoeken"></p></form>

<p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een lijst
nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian cd/dvd
staan, kijk dan in het bijbehorende <tt>list.gz</tt>-bestand op <a
href="https://cdimage.debian.org/cdimage/";>cdimage.debian.org</a>.</p>

<hr>

<toc-add-entry name="faq">Veel gestelde/beantwoorde vragen</toc-add-entry>

<p><strong>Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?</strong></p>

<p>Open het bestand <tt>~/.jigdo-lite</tt> (of
<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een teksteditor en
zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen
worden toegevoegd aan die regel:</p>

<p><tt>-e ftp_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>-e http_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>--proxy-user=<i>GEBRUIKER</i></tt>
<br><tt>--proxy-passwd=<i>WACHTWOORD</i></tt></p>

<p>Uiteraard moet u hierbij de juiste waarden voor uw proxyserver invullen. De
laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoordauthenticatie
gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
<em>voor</em> het laatste <tt>'</tt>-teken. Alle opties moeten op
één regel staan.</p>

<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen
<tt>ftp_proxy</tt> en <tt>http_proxy</tt> te gebruiken, bijvoorbeeld
in het bestand <tt>/etc/environment</tt> of in <tt>~/.bashrc</tt>.</p>

<p><strong>Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die
megabytes voor niks gedownload?</strong></p>

<p>Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u
in een situatie geraken waarin er wel al een groot "<tt>.iso.tmp</tt>"-bestand
aangemaakt is en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het u
herhaaldelijk vertelt om de download
opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt
proberen:</p>

<ul>

 <li>Herstart de download door simpelweg op Return te drukken. Misschien konden
 sommige bestanden niet gedownload worden door te lange wachttijden of andere
 tijdelijke fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende
 bestanden te downloaden.</li>

 <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een
 beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de bestanden
 die al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die
 al bijgewerkt met bestanden die nog niet beschikbaar zijn op uw huidige
 spiegelserver.</li>

 <li>Haal de ontbrekende delen van het image op met <tt><a
 href="http://rsync.samba.org/";>rsync</a></tt>. Allereerst moet u de juiste
 rsync URL bepalen voor het image dat u probeert te downloaden:

 Kies een server die rscync toegang biedt tot de images van <a
 href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> of van <a
 href="../http-ftp/#testing">testing</a>, bepaal vervolgens het correcte
 pad en bestandsnaam. Mapinhouden kunt u krijgen met commando's als
 <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>

 <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>"-extensie van
 <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke bestand door dat te hernoemen, en geef
 zowel de URL als de lokale bestandsnaam op aan rsync:
 <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso
 binary-i386-1.iso</tt>

 <br>U kunt rsync's opties <tt>--verbose</tt> en
 <tt>--progress</tt> gebruiken om voortgangsberichten te krijgen, en
 <tt>--block-size=8192</tt> om de snelheid te vergroten.</li>

 <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, zijn de gedownloade data nog niet
 verloren: onder Linux is het mogelijk om het <tt>.tmp</tt>-bestand via
 een luskoppeling aan te koppelen (loop-mount) om zo
 toegang te krijgen tot de pakketten die al gedownload zijn, en deze te
 hergebruiken om een image te maken op basis van een recenter jigdo-bestand
 (bv. de nieuwste
 wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download ook
 een snapshot van testing was). Om dit te doen geeft u eerst als root het
 volgende commando in de map met de mislukte download:
 <tt>mkdir&nbsp;mnt;
 mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>.
 Vervolgens start u een nieuwe download in een andere map, en geeft u het
 pad op van de map <tt>mnt</tt> bij de vraag "Files to scan".</li>

</ul>

Reply to: