[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian flyers - translating Debian Social Contract in dutchDag Luc,

Luc Castermans schreef op za 30-11-2019 om 09:47 [+0100]:
> Hi,
> 
> For proof-reading I attach the update social contract page, Dutch 
> translation. After your comments I will sent it to the appropriate
> mail 
> adres.

Bedankt voor je bijdrage aan de vertaling van Debian naar het
Nederlands.

Merk op dat de vertaling van de webpagina's niet in html-opmaak, maar
in wml-opmaak moet gebeuren. Zie voor wat meer informatie
https://www.debian.org/international/dutch/index.nl.html.
Is het mogelijk om jouw vertaling in die opmaak ter nalezing aan te
bieden op de mailinglijst
Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org> ?

Het is op deze mailinglijst dat de coördinatie van de vertaling van
Debian naar het Nederlands plaats vindt.
Het is ook handig om een diff-bestand toe te voegen met de verschillen
tussen jouw vertaling en deze die nu in voege is. Dit maakt het nalezen
makkelijker en minder tijdsintensief.

Wat meer informatie over de werkwijze van het vertaalteam voor het
Nederlands vindt je op 
https://www.debian.org/international/dutch/index.nl.html.

Het Nederlandse vertaalteam kan absoluut nog meer mankracht gebruiken.


> 
> Regards
> 
> Luc


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans SpiesschaertReply to: