[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ldh-gui-suiteDag iedereen,

In bijlage een eerste vertaling van de debconf-teksten voor ldh-gui-
suite.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ldh-gui-suite package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ldh-gui-suite\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ldh-gui-suite@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-19 22:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-12 15:43+0100\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian."
"org>\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' which is
#. a specific concept defined at <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:1001
msgid ""
"The \"Liberty Deckplan Host\" (LDH) is a single domain implementing the "
"concrete configuration plan defined at <https://source.puri.sm/liberty/";
"services>."
msgstr ""
"De \"Liberty Deckplan Host\" (LDH) is een enkelvoudig domein dat het "
"concrete configuratieplan implementeert welke gedefinieerd is op <https://";
"source.puri.sm/liberty/services>."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Deze benaming zal ook door andere programma's gebruikt worden. Het moet de "
"enkelvoudige volledige unieke domeinnaam (FQDN) zijn."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001 ../templates:3001 ../templates:4001
#: ../templates:5001
msgid ""
"Leave blank to use a default value (currently \"${defaultvalue}\"), and to "
"permit eventual automatic change of that value without asking."
msgstr ""
"Laat dit leeg om een standaardwaarde (momenteel\"${defaultvalue}\") te "
"gebruiken en om zonder vragen eventuele automatische veranderingen aan "
"deze waarde toe te laten."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or 'Hub'
#. which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:2001
msgid "Descriptive name for Liberty Deckplan Host service Hub:"
msgstr "Beschrijvende naam voor de dienst Hub van Liberty Deckplan Host:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or 'Hub'
#. which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:2001
msgid "\"Hub\" is a service to manage your Liberty Deckplan Host account."
msgstr ""
"\"Hub\" is een dienst voor het beheer van uw account bij Liberty Deckplan "
"Host."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:4001
msgid ""
"This descriptive name will also be used by other programs. It should be a "
"short string usable within a longer description sentence."
msgstr ""
"Deze beschrijvende naam zal ook door andere programma's gebruikt worden. "
"Het moet een korte tekenreeks zijn die bruikbaar is binnen een langere "
"beschrijvende zin."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or 'Hub'
#. which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:3001
msgid "URI for Liberty Deckplan Host service Hub:"
msgstr "URI voor de dienst Hub van Liberty Deckplan Host:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or 'Hub'
#. which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:3001
msgid ""
"\"Hub\" is a service to manage your Liberty Deckplan Host account, online "
"accessible at this URI."
msgstr ""
"\"Hub\" is een dienst voor het beheer van uw account bij Liberty Deckplan "
"Host, welke online toegankelijk is op deze URI."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:5001
msgid ""
"This URI will also be used by other programs. It should be the single "
"Uniform Resource Identifier (URI)."
msgstr ""
"Deze URI zal ook door andere programma's gebruikt worden. Het moet de "
"enkelvoudige Uniform Resource Identifier (URI) zijn."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or
#. 'Social' which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:4001
msgid "Descriptive name for Liberty Deckplan Host service Social:"
msgstr "Beschrijvende naam voor de dienst Social van Liberty Deckplan Host:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or
#. 'Social' which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or
#. 'Social' which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:4001 ../templates:5001
msgid "\"Social\" is a microblogging service part of Liberty Deckplan Host."
msgstr ""
"\"Social\" is een microblogdienst-onderdeel van Liberty Deckplan Host."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'Liberty Deckplan Host' or
#. 'Social' which are specific concepts defined at
#. <https://source.puri.sm/liberty/services>
#: ../templates:5001
msgid "URI for Liberty Deckplan Host service Social:"
msgstr "URI voor de dienst Social van Liberty Deckplan Host:"

Reply to: