[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://apt-listbugsDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van apt-listbugs.

Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of apt-listbugs.
# Copyright (C) 2002-2018 Masato Taruishi et al.
# This file is distributed under the same license as the apt-listbugs package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listbugs 0.1.30\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: invernomuto@paranoici.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-14 19:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-11 19:53+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. TRANSLATORS: "E: " is a label for error messages; you may translate it with a suitable abbreviation of the word "error"
#: ../bin/apt-listbugs:429 ../bin/apt-listbugs:462 ../bin/apt-listbugs:467
#: ../bin/apt-listbugs:473 ../bin/apt-listbugs:487 ../bin/apt-listbugs:517
#: ../bin/apt-listbugs:548 ../bin/apt-listbugs:597 ../bin/apt-listbugs:610
#: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:52 ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:55
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:311 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:321
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1014 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1026
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1039 ../lib/aptlistbugs/migratepins:52
#: ../lib/aptlistbugs/migratepins:55
msgid "E: "
msgstr "F: "

#: ../bin/apt-listbugs:430
msgid ""
"This may be caused by a package lacking support for the ruby interpreter in use. "
"Try to fix the situation with the following commands:"
msgstr ""
"Dit kan een gevolg zijn van een pakket dat geen ondersteuning biedt voor de in "
"gebruik zijnde ruby-interpreter. Tracht dit te repareren met de volgende commando's:"

#: ../bin/apt-listbugs:462
msgid "APT_HOOK_INFO_FD is undefined.\n"
msgstr "APT_HOOK_INFO_FD is niet gedefinieerd.\n"

#: ../bin/apt-listbugs:467
msgid "APT_HOOK_INFO_FD is not correctly defined.\n"
msgstr "APT_HOOK_INFO_FD is niet correct gedefinieerd.\n"

#: ../bin/apt-listbugs:473
msgid "Cannot read from file descriptor %d"
msgstr "Kan bestandsindicator %d niet lezen"

#: ../bin/apt-listbugs:487
msgid "APT Pre-Install-Pkgs is not giving me expected 'VERSION 3' string.\n"
msgstr "APT Pre-Install-Pkgs geeft me niet de verwachte tekenreeks 'VERSION 3'.\n"

#: ../bin/apt-listbugs:517
msgid "APT Pre-Install-Pkgs is giving me fewer fields than expected.\n"
msgstr "APT Pre-Install-Pkgs geeft me minder velden dan verwacht.\n"

#: ../bin/apt-listbugs:548
msgid "APT Pre-Install-Pkgs is giving me an invalid direction of version change.\n"
msgstr ""
"APT Pre-Install-Pkgs geeft me een versieverandering in de verkeerde richting.\n"

#: ../bin/apt-listbugs:627
msgid "****** Exiting with an error in order to stop the installation. ******"
msgstr "*** Er wordt afgesloten met een foutmelding om de installatie te stoppen. ***"

#: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:52 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:414
#: ../lib/aptlistbugs/migratepins:52
msgid "Cannot read from %s"
msgstr "Kan %s niet lezen"

#: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:123
msgid "Fixed packages : "
msgstr "Gerepareerde pakketten : "

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:50
msgid "Usage: "
msgstr "Gebruik: "

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:51
msgid " [options] <command> [arguments]"
msgstr " [opties] <commando> [argumenten]"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:53
msgid "Options:\n"
msgstr "Opties:\n"

#. TRANSLATORS: the colons (:) in the following strings are vertically aligned, please keep their alignment consistent
#. TRANSLATORS: the \"all\" between quotes should not be translated
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:56
msgid ""
" -s <severities> : Filter bugs by severities you want to see\n"
"          (or \"all\" for all)\n"
"          [%s].\n"
msgstr ""
" -s <ernstigheid> : Bugs filteren volgens de niveau van ernst die u wilt zien\n"
"          (of \"all\" voor alle)\n"
"          [%s].\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:57
msgid " -T <tags>    : Filter bugs by tags you want to see.\n"
msgstr " -T <tags>    : Bugs filteren volgens de tags die u wilt zien.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:58
msgid ""
" -S <states>   : Filter bugs by pending-state categories you want to see\n"
"          [%s].\n"
msgstr ""
" -S <toestand>  : Bugs filteren volgens de categorieën van\n"
"          in behandeling zijn welke u wilt zien\n"
"          [%s].\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:59
msgid " -B <bug#>    : Filter bugs by number, showing only the specified bugs.\n"
msgstr ""
" -B <bug#>    : Bugs filteren volgens nummer\n"
"          en enkel de opgegeven bugs tonen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:60
msgid " -D        : Show downgraded packages, too.\n"
msgstr " -D        : Ook gedegradeerde pakketten tonen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:61
msgid " -H <hostname>  : Hostname of Debian Bug Tracking System [%s].\n"
msgstr ""
" -H <hostnaam>  : Computernaam van het Debian bugvolgsysteem\n"
"          [%s].\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:62
msgid " -p <port>    : Port number of the server [%s].\n"
msgstr " -p <poort>    : Poortnummer van de server [%s].\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:63
msgid " -P <priority>  : Pin-Priority value [%s].\n"
msgstr " -P <prioriteit> : Pin-prioriteitswaarde [%s].\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:64
msgid " -E <title>    : Title of RSS output.\n"
msgstr " -E <titel>    : Titel van de RSS-uitvoer.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:65
msgid " -q        : Don't display progress bar.\n"
msgstr " -q        : Geen voortgangsbalk tonen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:66
msgid " -C <apt.conf>  : Additional apt.conf file to use.\n"
msgstr " -C <apt.conf>  : Te gebruiken extra apt.conf-bestand.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:67
msgid " -F        : Automatically pin all buggy packages.\n"
msgstr " -F        : Alle pakketten met bugs automatisch pinnen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:68
msgid " -N        : Never automatically pin packages.\n"
msgstr " -N        : Pakketten nooit automatisch pinnen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:69
msgid " -y        : Assume yes for all questions.\n"
msgstr " -y        : Een yes/ja op alle vragen veronderstellen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:70
msgid " -n        : Assume no for all questions.\n"
msgstr " -n        : Een no/nee op alle vragen veronderstellen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:71
msgid " -a        : Assume the default reply for all questions.\n"
msgstr " -y        : Het standaard antwoord op alle vragen veronderstellen.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:72
msgid " -d        : Debug.\n"
msgstr " -d        : Debug.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:73
msgid " -h        : Display this help and exit.\n"
msgstr " -h        : Deze hulptekst weergeven en afsluiten.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:74
msgid " -v        : Show version number and exit.\n"
msgstr " -v        : Versienummer tonen en afsluiten.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:75
msgid "Commands:\n"
msgstr "Commando's:\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:76
msgid " apt       : Apt mode.\n"
msgstr " apt       : Apt-modus.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:77
msgid " list <pkg...>  : List bug reports of the specified packages.\n"
msgstr " list <pkt...>  : Bugrapporten van de vermelde pakketten weergeven.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:78
msgid " rss <pkg...>   : List bug reports of the specified packages in RSS.\n"
msgstr ""
" rss <pkt...>   : Bugrapporten van de vermelde pakketten in RSS weergeven.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:79
msgid "See the manual page for the long options.\n"
msgstr "Zie de man-pagina voor de lange opties.\n"

#. TRANSLATORS: the following six strings refer to a plural quantity of bugs
#. TRANSLATORS: please note that "Outstanding" means "unresolved", not "exceptional"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:88
msgid "Outstanding"
msgstr "Openstaand"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:89
msgid "Forwarded"
msgstr "Doorgestuurd"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:90
msgid "Pending Upload"
msgstr "Upload op komst"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:91
msgid "Fixed in NMU"
msgstr "Gerepareerd met NMU"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:92
msgid "From other Branch"
msgstr "Uit andere broncodetak"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:93
msgid "Resolved in some Version"
msgstr "Opgelost in bepaalde versie"

#. TRANSLATORS: "W: " is a label for warnings; you may translate it with a suitable abbreviation of the word "warning"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:253 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:260
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:292 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:414
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:432 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:541
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:730 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:879
msgid "W: "
msgstr "W: "

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:253
msgid "Unrecognized severity '%s' will be ignored by the Debian BTS."
msgstr "Onbekende ernstigheid '%s' zal door het Debian BTS genegeerd worden."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:256
msgid "Bugs of severity %s"
msgstr "Bugs van ernstigheid %s"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:260
msgid ""
"sanity check failed: environment variable http_proxy is unset and HTTP_PROXY is set."
msgstr ""
"correctheidscontrole mislukte: omgevingsvariabele http_proxy is uitgeschakeld en "
"HTTP_PROXY is ingesteld."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:292
msgid "Cannot execute auto proxy detect command %s"
msgstr "Kan automatisch proxydetectiecommando %s niet uitvoeren"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:311
msgid "You need to specify a command."
msgstr "U moet een commando opgeven."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:321
msgid "Unknown command "
msgstr "Onbekend commando "

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:432 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:730
msgid "Cannot write to %s"
msgstr "Kan niet schrijven naar %s"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:451
msgid "********** on_hold IS DEPRECATED. USE p INSTEAD to use pin **********"
msgstr "****** on_hold IS VEROUDERD. GEBRUIK LIEVER p om te werken met pinnen ******"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:471
msgid "Are you sure you want to install/upgrade the above packages?"
msgstr "Weet u zeker dat u bovenstaande pakketten wilt installeren/opwaarderen?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:530 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:555
msgid "%s is unknown"
msgstr "%s is onbekend"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:541
msgid "Failed to invoke querybts."
msgstr "Aanroepen van querybts is mislukt."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:546
msgid "You must install the reportbug package to be able to do this"
msgstr "U moet het pakket reportbug installeren om dit te kunnen doen"

#. TRANSLATORS: "ignored" refers to one singular bug
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:567
msgid "%s ignored"
msgstr "%s genegeerd"

#. TRANSLATORS: "ignored" refers to one singular bug
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:570
msgid "%s already ignored"
msgstr "%s wordt reeds genegeerd"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:597
msgid "You must install a web browser package to be able to do this"
msgstr "U moet een webbrowserpakket installeren om dit te kunnen doen"

#. TRANSLATORS: %{plist} is a comma-separated list of %{npkgs} packages to be pinned or put on hold.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:630
msgid ""
"The following %{npkgs} package will be pinned or on hold:\n"
" %{plist}\n"
"Are you sure?"
msgid_plural ""
"The following %{npkgs} packages will be pinned or on hold:\n"
" %{plist}\n"
"Are you sure?"
msgstr[0] ""
"Het volgende pakket zal gepind of vastgehouden (on hold) worden:\n"
" %{plist}\n"
"Weet u dit zeker?"
msgstr[1] ""
"De volgende %{npkgs} pakketten zullen gepind of vastgehouden (on hold) worden:\n"
" %{plist}\n"
"Weet u dit zeker?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:644
msgid "All selected packages are already pinned or on hold. Ignoring %s command."
msgstr ""
"Alle geselecteerde pakketten worden reeds gepind of vastgehouden. Commando %s wordt "
"genegeerd."

#. TRANSLATORS: the dashes (-) in the following strings are vertically aligned, please keep their alignment consistent
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:652
msgid ""
"   y   - continue the APT installation, but do not mark the bugs\n"
"       as ignored.\n"
msgstr ""
"   y   - verder gaan met de APT-installatie, maar de bugs\n"
"       niet als genegeerd markeren.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:653
msgid ""
"   a   - continue the APT installation and mark all the above bugs\n"
"       as ignored.\n"
msgstr ""
"   a   - verder gaan met de APT-installatie en alle\n"
"       bovenstaande bugs als genegeerd markeren.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:656
msgid "   n   - stop the APT installation.\n"
msgstr "   n   - de APT-installatie stoppen.\n"

#. TRANSLATORS: %{prog} is the name of a program, %{user} is a user name.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:660
msgid ""
"  <num>  - query the specified bug number\n"
"       (uses %{prog} as user %{user}).\n"
msgstr ""
"  <num>  - vragen naar het opgegeven bugnummer\n"
"       (gebruikt %{prog} als gebruiker %{user}).\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:663
msgid " #<num>  - same as <num>.\n"
msgstr " #<num>  - hetzelfde als <num>.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:664
msgid "  b<id>  - same as <num>, but query the bug identified by <id>.\n"
msgstr ""
"  b<id>  - hetzelfde als <num>, maar de bug opvragen met identificatie <id>.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:667
msgid "   r   - redisplay bug lists.\n"
msgstr "   r   - buglijsten opnieuw weergeven.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:668
msgid " p <pkg..> - pin pkgs (restart APT session to enable).\n"
msgstr " p <pkt..> - pakketten pinnen (herstart de APT-sessie om ze te activeren).\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:669
msgid " p     - pin all the above pkgs (restart APT session to enable).\n"
msgstr ""
" p     - alle bovenstaande pakketten pinnen\n"
"       (herstart APT-sessie om te activeren).\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:670
msgid " i <num>  - mark bug number <num> as ignored.\n"
msgstr " i <num>  - bugnummer <num> als genegeerd markeren.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:671
msgid " i b<id>  - mark the bug identified by <id> as ignored.\n"
msgstr " i b<id>  - de bug met identificatie <id> als genegeerd markeren.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:672
msgid "   ?   - print this help.\n"
msgstr "   ?   - deze hulptekst weergeven.\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:674
msgid ""
"   w   - display bug lists in HTML\n"
"       (uses %{prog} as user %{user}).\n"
msgstr ""
"   w   - de buglijsten in HTML weergeven\n"
"       (gebruikt %{prog} als gebruiker %{user}).\n"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:696
msgid ""
"None of the above bugs is assigned to package %s\n"
"Are you sure you want to pin it?"
msgstr ""
"Geen enkele van de bovenstaande bugs is toegewezen aan pakket %s\n"
"Weet u zeker dat u het wenst te pinnen?"

#. TRANSLATORS: %{packgl} is a list of packages, %{filenm} is a file name.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:722
msgid ""
"%{packgl} pinned by adding Pin preferences in %{filenm}. Restart APT session to "
"enable"
msgstr ""
"%{packgl} gepind door Pin-voorkeuren op te nemen in %{filenm}. Herstart APT-sessie "
"om te activeren"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:742
msgid "%s held. Restart APT session to enable"
msgstr "%s gehandhaafd. Herstart APT-sessie om te activeren"

#. TRANSLATORS: %{sevty} is the severity of some of the bugs found for package %{packg}.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:764
msgid "%{sevty} bugs of %{packg} ("
msgstr "%{sevty} bugs van %{packg} ("

#. TRANSLATORS: "Found" refers to one singular bug
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:777
msgid " (Found: %s)"
msgstr " (Gevonden: %s)"

#. TRANSLATORS: "Fixed" refers to one singular bug
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:779
msgid " (Fixed: %s)"
msgstr " (Gerepareerd: %s)"

#. TRANSLATORS: "Merged" refers to one singular bug
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:783 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:940
msgid "  Merged with:"
msgstr "  Bijeengevoegd bij:"

#. TRANSLATORS: %{nbugs} is the number of bugs found for package %{packg}.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:798
msgid "%{packg}(%{nbugs} bug)"
msgid_plural "%{packg}(%{nbugs} bugs)"
msgstr[0] "%{packg}(%{nbugs} bug)"
msgstr[1] "%{packg}(%{nbugs} bugs)"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:805
msgid ""
"Summary:\n"
" "
msgstr ""
"Samenvatting:\n"
" "

#. TRANSLATORS: this is a summary description of the structure of a table (for accessibility)
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:818
msgid ""
"The top row describes the meaning of the columns; the other rows describe bug "
"reports, one per row"
msgstr ""
"De bovenste rij beschrijft de betekenis van de kolommen; de andere rijen "
"beschrijven de bugrapporten, een per rij"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:823 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:934
msgid "package"
msgstr "pakket"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:824
msgid "version change"
msgstr "versieverandering"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:825 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:935
msgid "severity"
msgstr "ernst"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:826 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:933
msgid "bug number"
msgstr "bugnummer"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:827
msgid "description"
msgstr "beschrijving"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:845 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:848
msgid "Relevant bugs for your upgrade"
msgstr "Relevante bugs voor uw opwaardering"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:849
msgid "by apt-listbugs"
msgstr "door apt-listbugs"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:879
msgid "Failed to invoke browser."
msgstr "Browser activeren is mislukt."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:936
msgid "category of bugs"
msgstr "bugcategorie"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:937
msgid "tags"
msgstr "tags"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:969 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1057
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1266
msgid "Done"
msgstr "Klaar"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:981
msgid "Not Implemented"
msgstr "Niet geïmplementeerd"

#. TRANSLATORS: this sentence, followed by the translation of "Done" (see above) should fit in less than 79 columns to work well with default width terminals
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1003 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1009
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1054 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1057
msgid "Retrieving bug reports..."
msgstr "Ophalen van bugrapporten..."

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1012 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1024
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1036
msgid " Fail"
msgstr " Mislukt"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1014
msgid "HTTP GET failed"
msgstr "HTTP GET mislukte"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1016 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1028
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1046
msgid "Retry downloading bug information?"
msgstr "Downloaden van buginformatie opnieuw proberen?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1017 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1029
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1047
msgid "One package at a time?"
msgstr "Een pakket per keer?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1018 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1030
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1048
msgid "One bug report at a time?"
msgstr "Een bugrapport per keer?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1021 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1033
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1051
msgid "Exiting with error"
msgstr "Er wordt afgesloten met fout"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1021 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1033
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1051
msgid "Continue the installation anyway?"
msgstr "De installatie toch verderzetten?"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1026
msgid "Empty stream from SOAP"
msgstr "Lege SOAP-stroom (Simple Object Access Protocol)"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1038
msgid "Error retrieving bug reports from the server with the following error message:"
msgstr ""
"Fout bij het ophalen van bugrapporten op de server met de volgende foutmelding:"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1041
msgid ""
"It appears that your network connection is down. Check network configuration and "
"try again"
msgstr ""
"Uw netwerkverbinding lijkt plat te liggen. Controleer de netwerkconfiguratie en "
"probeer opnieuw"

#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1043
msgid ""
"It could be because your network is down, or because of broken proxy servers, or "
"the BTS server itself is down. Check network configuration and try again"
msgstr ""
"Dit kan te wijten zijn aan het feit dat uw netwerk plat ligt of aan defecte proxy-"
"servers of aan het feit dat de BTS-server zelf plat ligt. Controleer de "
"netwerkconfiguratie en probeer opnieuw"

#. TRANSLATORS: this sentence, followed by the translation of "Done" (see above) should fit in less than 79 columns to work well with default width terminals
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1232 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1252
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1265 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1266
msgid "Parsing Found/Fixed information..."
msgstr "Ontleden van informatie over gevonden/gerepareerde bugs..."
--- apt-listbugs_0.1.26_nl.po	2018-11-25 12:50:55.366039237 +0100
+++ apt-listbugs_0.1.30_nl.po	2019-11-11 19:53:52.225517102 +0100
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-listbugs 0.1.26\n"
+"Project-Id-Version: apt-listbugs 0.1.30\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: invernomuto@paranoici.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-24 23:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-25 12:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-14 19:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-11 19:53+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,16 +16,16 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. TRANSLATORS: "E: " is a label for error messages; you may translate it with a suitable abbreviation of the word "error"
-#: ../bin/apt-listbugs:421 ../bin/apt-listbugs:454 ../bin/apt-listbugs:459
-#: ../bin/apt-listbugs:465 ../bin/apt-listbugs:479 ../bin/apt-listbugs:509
-#: ../bin/apt-listbugs:540 ../bin/apt-listbugs:589 ../bin/apt-listbugs:602
+#: ../bin/apt-listbugs:429 ../bin/apt-listbugs:462 ../bin/apt-listbugs:467
+#: ../bin/apt-listbugs:473 ../bin/apt-listbugs:487 ../bin/apt-listbugs:517
+#: ../bin/apt-listbugs:548 ../bin/apt-listbugs:597 ../bin/apt-listbugs:610
 #: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:52 ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:55
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:292 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:302
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:986 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:998
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1011 ../lib/aptlistbugs/migratepins:52
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:311 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:321
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1014 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1026
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1039 ../lib/aptlistbugs/migratepins:52
 #: ../lib/aptlistbugs/migratepins:55
 msgid "E: "
 msgstr "F: "
@@ -30,16 +30,15 @@
 msgid "E: "
 msgstr "F: "
 
-#: ../bin/apt-listbugs:422
+#: ../bin/apt-listbugs:430
 msgid ""
-"This may be caused by a package lacking support for the ruby interpreter in "
-"use. Try to fix the situation with the following commands:"
+"This may be caused by a package lacking support for the ruby interpreter in use. "
+"Try to fix the situation with the following commands:"
 msgstr ""
-"Dit kan een gevolg zijn van een pakket dat geen ondersteuning biedt voor de "
-"in gebruik zijnde ruby-interpreter. Tracht dit te repareren met de volgende "
-"commando's:"
+"Dit kan een gevolg zijn van een pakket dat geen ondersteuning biedt voor de in "
+"gebruik zijnde ruby-interpreter. Tracht dit te repareren met de volgende commando's:"
 
-#: ../bin/apt-listbugs:454
+#: ../bin/apt-listbugs:462
 msgid "APT_HOOK_INFO_FD is undefined.\n"
 msgstr "APT_HOOK_INFO_FD is niet gedefinieerd.\n"
 
@@ -51,28 +50,24 @@
 msgid "Cannot read from file descriptor %d"
 msgstr "Kan bestandsindicator %d niet lezen"
 
-#: ../bin/apt-listbugs:479
+#: ../bin/apt-listbugs:487
 msgid "APT Pre-Install-Pkgs is not giving me expected 'VERSION 3' string.\n"
-msgstr ""
-"APT Pre-Install-Pkgs geeft me niet de verwachte tekenreeks 'VERSION 3'.\n"
+msgstr "APT Pre-Install-Pkgs geeft me niet de verwachte tekenreeks 'VERSION 3'.\n"
 
-#: ../bin/apt-listbugs:509
+#: ../bin/apt-listbugs:517
 msgid "APT Pre-Install-Pkgs is giving me fewer fields than expected.\n"
 msgstr "APT Pre-Install-Pkgs geeft me minder velden dan verwacht.\n"
 
-#: ../bin/apt-listbugs:540
-msgid ""
-"APT Pre-Install-Pkgs is giving me an invalid direction of version change.\n"
+#: ../bin/apt-listbugs:548
+msgid "APT Pre-Install-Pkgs is giving me an invalid direction of version change.\n"
 msgstr ""
-"APT Pre-Install-Pkgs geeft me een versieverandering in de verkeerde "
-"richting.\n"
+"APT Pre-Install-Pkgs geeft me een versieverandering in de verkeerde richting.\n"
 
-#: ../bin/apt-listbugs:619
+#: ../bin/apt-listbugs:627
 msgid "****** Exiting with an error in order to stop the installation. ******"
-msgstr ""
-"*** Er wordt afgesloten met een foutmelding om de installatie te stoppen. ***"
+msgstr "*** Er wordt afgesloten met een foutmelding om de installatie te stoppen. ***"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:52 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:390
+#: ../lib/aptlistbugs/aptcleanup:52 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:414
 #: ../lib/aptlistbugs/migratepins:52
 msgid "Cannot read from %s"
 msgstr "Kan %s niet lezen"
@@ -95,14 +90,13 @@
 
 #. TRANSLATORS: the colons (:) in the following strings are vertically aligned, please keep their alignment consistent
 #. TRANSLATORS: the \"all\" between quotes should not be translated
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:55
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:56
 msgid ""
 " -s <severities> : Filter bugs by severities you want to see\n"
 "          (or \"all\" for all)\n"
 "          [%s].\n"
 msgstr ""
-" -s <ernstigheid> : Bugs filteren volgens de niveau van ernst die u wilt "
-"zien\n"
+" -s <ernstigheid> : Bugs filteren volgens de niveau van ernst die u wilt zien\n"
 "          (of \"all\" voor alle)\n"
 "          [%s].\n"
 
@@ -119,9 +113,8 @@
 "          in behandeling zijn welke u wilt zien\n"
 "          [%s].\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:58
-msgid ""
-" -B <bug#>    : Filter bugs by number, showing only the specified bugs.\n"
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:59
+msgid " -B <bug#>    : Filter bugs by number, showing only the specified bugs.\n"
 msgstr ""
 " -B <bug#>    : Bugs filteren volgens nummer\n"
 "          en enkel de opgegeven bugs tonen.\n"
@@ -130,11 +123,13 @@
 msgid " -D        : Show downgraded packages, too.\n"
 msgstr " -D        : Ook gedegradeerde pakketten tonen.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:60
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:61
 msgid " -H <hostname>  : Hostname of Debian Bug Tracking System [%s].\n"
-msgstr " -H <hostnaam>  : Computernaam van het Debian bugvolgsysteem [%s].\n"
+msgstr ""
+" -H <hostnaam>  : Computernaam van het Debian bugvolgsysteem\n"
+"          [%s].\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:61
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:62
 msgid " -p <port>    : Port number of the server [%s].\n"
 msgstr " -p <poort>    : Poortnummer van de server [%s].\n"
 
@@ -158,19 +153,23 @@
 msgid " -F        : Automatically pin all buggy packages.\n"
 msgstr " -F        : Alle pakketten met bugs automatisch pinnen.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:67
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:68
 msgid " -N        : Never automatically pin packages.\n"
 msgstr " -N        : Pakketten nooit automatisch pinnen.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:68
-msgid " -y        : Assume that you select yes for all questions.\n"
-msgstr " -y        : Aannemen dat u op alle vragen yes/ja antwoordt.\n"
-
 #: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:69
-msgid " -n        : Assume that you select no for all questions.\n"
-msgstr " -n        : Aannemen dat u op alle vragen no/nee antwoordt.\n"
+msgid " -y        : Assume yes for all questions.\n"
+msgstr " -y        : Een yes/ja op alle vragen veronderstellen.\n"
 
 #: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:70
+msgid " -n        : Assume no for all questions.\n"
+msgstr " -n        : Een no/nee op alle vragen veronderstellen.\n"
+
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:71
+msgid " -a        : Assume the default reply for all questions.\n"
+msgstr " -y        : Het standaard antwoord op alle vragen veronderstellen.\n"
+
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:72
 msgid " -d        : Debug.\n"
 msgstr " -d        : Debug.\n"
 
@@ -190,19 +189,16 @@
 msgid " apt       : Apt mode.\n"
 msgstr " apt       : Apt-modus.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:75
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:77
 msgid " list <pkg...>  : List bug reports of the specified packages.\n"
-msgstr ""
-" list <pkt...>  : Bugrapporten van de vermelde pakketten weergeven.\n"
+msgstr " list <pkt...>  : Bugrapporten van de vermelde pakketten weergeven.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:76
-msgid ""
-" rss <pkg...>   : List bug reports of the specified packages in RSS.\n"
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:78
+msgid " rss <pkg...>   : List bug reports of the specified packages in RSS.\n"
 msgstr ""
-" rss <pkt...>   : Bugrapporten van de vermelde pakketten in RSS "
-"weergeven.\n"
+" rss <pkt...>   : Bugrapporten van de vermelde pakketten in RSS weergeven.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:77
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:79
 msgid "See the manual page for the long options.\n"
 msgstr "Zie de man-pagina voor de lange opties.\n"
 
@@ -248,15 +244,14 @@
 msgid "Bugs of severity %s"
 msgstr "Bugs van ernstigheid %s"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:241
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:260
 msgid ""
-"sanity check failed: environment variable http_proxy is unset and HTTP_PROXY "
-"is set."
+"sanity check failed: environment variable http_proxy is unset and HTTP_PROXY is set."
 msgstr ""
-"correctheidscontrole mislukte: omgevingsvariabele http_proxy is "
-"uitgeschakeld en HTTP_PROXY is ingesteld."
+"correctheidscontrole mislukte: omgevingsvariabele http_proxy is uitgeschakeld en "
+"HTTP_PROXY is ingesteld."
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:273
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:292
 msgid "Cannot execute auto proxy detect command %s"
 msgstr "Kan automatisch proxydetectiecommando %s niet uitvoeren"
 
@@ -272,17 +267,15 @@
 msgid "Cannot write to %s"
 msgstr "Kan niet schrijven naar %s"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:427
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:451
 msgid "********** on_hold IS DEPRECATED. USE p INSTEAD to use pin **********"
-msgstr ""
-"****** on_hold IS VEROUDERD. GEBRUIK LIEVER p om te werken met pinnen ******"
+msgstr "****** on_hold IS VEROUDERD. GEBRUIK LIEVER p om te werken met pinnen ******"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:447
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:471
 msgid "Are you sure you want to install/upgrade the above packages?"
-msgstr ""
-"Weet u zeker dat u bovenstaande pakketten wilt installeren/opwaarderen?"
+msgstr "Weet u zeker dat u bovenstaande pakketten wilt installeren/opwaarderen?"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:502 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:527
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:530 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:555
 msgid "%s is unknown"
 msgstr "%s is onbekend"
 
@@ -323,20 +316,18 @@
 " %{plist}\n"
 "Weet u dit zeker?"
 msgstr[1] ""
-"De volgende %{npkgs} pakketten zullen gepind of vastgehouden (on hold) "
-"worden:\n"
+"De volgende %{npkgs} pakketten zullen gepind of vastgehouden (on hold) worden:\n"
 " %{plist}\n"
 "Weet u dit zeker?"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:616
-msgid ""
-"All selected packages are already pinned or on hold. Ignoring %s command."
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:644
+msgid "All selected packages are already pinned or on hold. Ignoring %s command."
 msgstr ""
-"Alle geselecteerde pakketten worden reeds gepind of vastgehouden. Commando "
-"%s wordt genegeerd."
+"Alle geselecteerde pakketten worden reeds gepind of vastgehouden. Commando %s wordt "
+"genegeerd."
 
 #. TRANSLATORS: the dashes (-) in the following strings are vertically aligned, please keep their alignment consistent
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:624
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:652
 msgid ""
 "   y   - continue the APT installation, but do not mark the bugs\n"
 "       as ignored.\n"
@@ -369,13 +360,12 @@
 msgid " #<num>  - same as <num>.\n"
 msgstr " #<num>  - hetzelfde als <num>.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:636
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:664
 msgid "  b<id>  - same as <num>, but query the bug identified by <id>.\n"
 msgstr ""
-"  b<id>  - hetzelfde als <num>, maar de bug opvragen met identificatie "
-"<id>.\n"
+"  b<id>  - hetzelfde als <num>, maar de bug opvragen met identificatie <id>.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:639
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:667
 msgid "   r   - redisplay bug lists.\n"
 msgstr "   r   - buglijsten opnieuw weergeven.\n"
 
@@ -379,12 +369,11 @@
 msgid "   r   - redisplay bug lists.\n"
 msgstr "   r   - buglijsten opnieuw weergeven.\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:640
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:668
 msgid " p <pkg..> - pin pkgs (restart APT session to enable).\n"
-msgstr ""
-" p <pkt..> - pakketten pinnen (herstart de APT-sessie om ze te activeren).\n"
+msgstr " p <pkt..> - pakketten pinnen (herstart de APT-sessie om ze te activeren).\n"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:641
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:669
 msgid " p     - pin all the above pkgs (restart APT session to enable).\n"
 msgstr ""
 " p     - alle bovenstaande pakketten pinnen\n"
@@ -419,15 +408,15 @@
 "Weet u zeker dat u het wenst te pinnen?"
 
 #. TRANSLATORS: %{packgl} is a list of packages, %{filenm} is a file name.
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:694
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:722
 msgid ""
-"%{packgl} pinned by adding Pin preferences in %{filenm}. Restart APT session "
-"to enable"
+"%{packgl} pinned by adding Pin preferences in %{filenm}. Restart APT session to "
+"enable"
 msgstr ""
-"%{packgl} gepind door Pin-voorkeuren op te nemen in %{filenm}. Herstart APT-"
-"sessie om te activeren"
+"%{packgl} gepind door Pin-voorkeuren op te nemen in %{filenm}. Herstart APT-sessie "
+"om te activeren"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:714
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:742
 msgid "%s held. Restart APT session to enable"
 msgstr "%s gehandhaafd. Herstart APT-sessie om te activeren"
 
@@ -467,10 +456,10 @@
 " "
 
 #. TRANSLATORS: this is a summary description of the structure of a table (for accessibility)
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:790
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:818
 msgid ""
-"The top row describes the meaning of the columns; the other rows describe "
-"bug reports, one per row"
+"The top row describes the meaning of the columns; the other rows describe bug "
+"reports, one per row"
 msgstr ""
 "De bovenste rij beschrijft de betekenis van de kolommen; de andere rijen "
 "beschrijven de bugrapporten, een per rij"
@@ -564,48 +553,34 @@
 msgid "Continue the installation anyway?"
 msgstr "De installatie toch verderzetten?"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:998
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1026
 msgid "Empty stream from SOAP"
 msgstr "Lege SOAP-stroom (Simple Object Access Protocol)"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1010
-msgid ""
-"Error retrieving bug reports from the server with the following error "
-"message:"
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1038
+msgid "Error retrieving bug reports from the server with the following error message:"
 msgstr ""
-"Fout bij het ophalen van bugrapporten op de server met de volgende "
-"foutmelding:"
+"Fout bij het ophalen van bugrapporten op de server met de volgende foutmelding:"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1013
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1041
 msgid ""
-"It appears that your network connection is down. Check network configuration "
-"and try again"
+"It appears that your network connection is down. Check network configuration and "
+"try again"
 msgstr ""
-"Uw netwerkverbinding lijkt plat te liggen. Controleer de netwerkconfiguratie "
-"en probeer opnieuw"
+"Uw netwerkverbinding lijkt plat te liggen. Controleer de netwerkconfiguratie en "
+"probeer opnieuw"
 
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1015
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1043
 msgid ""
-"It could be because your network is down, or because of broken proxy "
-"servers, or the BTS server itself is down. Check network configuration and "
-"try again"
+"It could be because your network is down, or because of broken proxy servers, or "
+"the BTS server itself is down. Check network configuration and try again"
 msgstr ""
-"Dit kan te wijten zijn aan het feit dat uw netwerk plat ligt of aan defecte "
-"proxy-servers of aan het feit dat de BTS-server zelf plat ligt. Controleer "
-"de netwerkconfiguratie en probeer opnieuw"
+"Dit kan te wijten zijn aan het feit dat uw netwerk plat ligt of aan defecte proxy-"
+"servers of aan het feit dat de BTS-server zelf plat ligt. Controleer de "
+"netwerkconfiguratie en probeer opnieuw"
 
 #. TRANSLATORS: this sentence, followed by the translation of "Done" (see above) should fit in less than 79 columns to work well with default width terminals
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1204 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1224
-#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1237 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1238
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1232 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1252
+#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1265 ../lib/aptlistbugs/logic.rb:1266
 msgid "Parsing Found/Fixed information..."
 msgstr "Ontleden van informatie over gevonden/gerepareerde bugs..."
-
-#~ msgid "  <num>  - query the specified bug number (requires reportbug).\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "  <num>  - vraag het opgegeven bugnummer op (reportbug is vereist).\n"
-
-#~ msgid "   w   - display bug lists in HTML (uses %s).\n"
-#~ msgstr "   w   - toon de buglijsten in HTML (gebruikt %s).\n"
-
-#~ msgid " -C <apt.conf>  : apt.conf file to use.\n"
-#~ msgstr " -C <apt.conf>  : apt.conf-bestand dat moet gebruikt worden.\n"

Reply to: