[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/customizing.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/customizing.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/customizing.po b/nl/customizing.po
index 1845a72..6536145 100644
--- a/nl/customizing.po
+++ b/nl/customizing.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 16:17+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -44,7 +45,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:16
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Users can override the paper size setting using the <literal>PAPERSIZE</"
 #| "literal> environment variable. For details, see the manual page "
@@ -173,10 +173,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/customizing.dbk:70
-#, fuzzy
 #| msgid "How can I keep my Debian system current?"
 msgid "How does a Debian system boot?"
-msgstr "Hoe kan ik mijn Debian-systeem actueel houden?"
+msgstr "Hoe start een Debian-systeem op?"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
 #: en/customizing.dbk:76
@@ -200,6 +199,26 @@ msgid ""
 "org/21592.61064.527547.410074@chiark.greenend.org.uk\">Bug #762194</"
 "ulink>2017-11-04: \"On automatic init system switching on upgrade\""
 msgstr ""
+"In 2014 stapte Debian voor zijn standaard \"init system\" over van System V "
+"naar systemd. In april 2015 was Debian 8 \"jessie\" de eerste release met "
+"systemd als standaard init. Vier <ulink url=\"https://www.debian.org/devel/";
+"tech-ctte#status\">beslissingen</ulink> van het Technisch Comité van Debian "
+"waren daarbij betrokken: <ulink url=\"https://lists.debian.";
+"org/20140211193904.GX24404@rzlab.ucr.edu\">Bug #727708</ulink> 11-02-2014: "
+"\"Het comité heeft beslist dat in jessie het standaard init systeem voor "
+"Linux-architecturen systemd moet zijn.\" <ulink url=\"https://lists.debian.";
+"org/20140801023630.GF12356@teltox.donarmstrong.com\">Bug #746715</ulink> "
+"01-08-2014: \"Het technisch comité verwacht van de pakketonderhouders dat "
+"zij de verschillende beschikbare init systemen zullen blijven ondersteunen"
+"\", en redelijke bijdragen zullen incorporeren. <ulink url=\"https://lists.";
+"debian.org/20141116001628.GO32192@teltox.donarmstrong.com\">Bug #746578</"
+"ulink> 15-11-2014: \"Het comité heeft beslist dat systemd-shim als eerste "
+"alternatieve vereiste voor libpam-systemd vermeld moet worden in plaats van "
+"systemd-sysv.\" Deze beslissing maakte makkelijker om een Debian systeem "
+"zonder systemd draaiend te houden. <ulink url=\"https://lists.debian.";
+"org/21592.61064.527547.410074@chiark.greenend.org.uk\">Bug #762194</"
+"ulink>04-11-2017: \"Over het automatisch omschakelen van init-systeem "
+"tijdens de opwaardering\""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:72
@@ -210,6 +229,12 @@ msgid ""
 "literal>. Traditional System-V style init and other methods are also "
 "supported. <placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
 msgstr ""
+"Zoals alle Unix-varianten start Debian op door het programma <literal>init</"
+"literal> uit te voeren. Zoals de meeste Linux-distributies, gebruikt een "
+"standaard Debian-systeem <literal>systemd</literal> als implementatie van "
+"<literal>init</literal>. De traditionele System-V implementatie van init en "
+"andere methodes worden ook ondersteund. <placeholder type=\"footnote\" id="
+"\"0\"/>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:98
@@ -219,12 +244,17 @@ msgid ""
 "by <emphasis>targets</emphasis> under systemd. To display the default "
 "target to which systemd will bring the system, run the command"
 msgstr ""
+"Om de volgorde te bepalen waarin diensten worden opgestart, maken "
+"traditionele Unix-systemen in System-V stijl gebruik van "
+"<emphasis>runlevels</emphasis>. Onder systemd worden deze vervangen door "
+"<emphasis>targets</emphasis>. Om het standaard-target te kennen waarnaartoe "
+"systemd het systeem zal brengen, gebruikt u het commando"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:104
 #, no-wrap
 msgid "systemctl get-default\n"
-msgstr ""
+msgstr "systemctl get-default\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:107
@@ -236,12 +266,19 @@ msgid ""
 "specifically wish not to start a service during boot-up, instead of removing "
 "the corresponding package, you can run the command"
 msgstr ""
+"Tijdens het opstarten start systemd de diensten en andere targets die "
+"vermeld worden in het standaard target-bestand <literal>/lib/systemd/system/"
+"default.target</literal>. De bestanden voor deze diensten en targets worden "
+"geïnstalleerd en de dienst wordt <emphasis>geactiveerd</emphasis> tijdens de "
+"pakketinstallatie van Debian. Indien u wilt dat een specifieke dienst niet "
+"wordt gestart bij het opstarten, kunt u in plaats van het overeenkomstige "
+"pakket te verwijderen, het volgende commando uitvoeren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:115
 #, no-wrap
 msgid "systemctl disable <replaceable>service</replaceable>.service\n"
-msgstr ""
+msgstr "systemctl disable <replaceable>dienst</replaceable>.service\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:118
@@ -249,6 +286,9 @@ msgid ""
 "using the name of the service file installed in <literal>/lib/systemd/"
 "system</literal> (usually based on the name of the package)."
 msgstr ""
+"waarbij u de naam van het service-bestand gebruikt, zoals het in <literal>/"
+"lib/systemd/system</literal> geïnstalleerd is (gewoonlijk gebaseerd op de "
+"naam van het pakket)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:123
@@ -260,42 +300,49 @@ msgid ""
 "if it tries to interact with the console such as asking for a user password "
 "or trying to clear the screen."
 msgstr ""
+"Het <emphasis>service-bestand</emphasis> <literal>/lib/systemd/rc.local."
+"service</literal> biedt een makkelijke manier om aangepaste scripts uit het "
+"bestand <literal>/etc/rc.local</literal> uit te voeren na het opstarten, "
+"gelijkaardig aan wat geboden wordt op Debian-systemen die met init in de "
+"System-V-stijl werken. Pas op: dit script zal mislukken als het probeert met "
+"de console te interageren, zoals de gebruiker om een wachtwoord vragen of "
+"het scherm proberen leeg maken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:131
 msgid "You can check the status of any service by the command"
-msgstr ""
+msgstr "U kunt de toestand van elke dienst controleren met het commando"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:134
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
 msgid "service <replaceable>package</replaceable> status\n"
-msgstr "apt show <replaceable>pakket</replaceable>"
+msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> status\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:137
 msgid ". To start or stop a service, run"
-msgstr ""
+msgstr ". Om een dienst te starten of te stoppen gebruikt u de commando's"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:140
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
 msgid "service <replaceable>package</replaceable> start\n"
-msgstr "apt show <replaceable>pakket</replaceable>"
+msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> start\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:143
 msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "en"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:146
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
 msgid "service <replaceable>package</replaceable> stop\n"
-msgstr "apt show <replaceable>pakket</replaceable>"
+msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> stop\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:149
@@ -305,22 +352,26 @@ msgid ""
 "to use the same command on any systemd-supported Linux system, for checking "
 "the status run"
 msgstr ""
+". Het commando <literal>service</literal> werkt op een Debian-systeem met "
+"elk ondersteund init-systeem, niet enkel met systemd. Indien u echter "
+"verkiest om op elk door systemd ondersteund Linux-systeem hetzelfde commando "
+"te gebruiken om de toestand van een dienst te controleren, moet u het "
+"volgende commando uitvoeren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/customizing.dbk:154
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
 msgid "systemctl status <replaceable>package</replaceable>.service\n"
-msgstr "apt show <replaceable>pakket</replaceable>"
+msgstr "systemctl status <replaceable>pakket</replaceable>.service\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:157
 msgid "to get the same information."
-msgstr ""
+msgstr "om diezelfde informatie te verkrijgen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:160
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For more information on the available ports see the <ulink url=\"https://";
 #| "www.debian.org/ports/\">ports pages at the website</ulink>."
@@ -328,18 +379,16 @@ msgid ""
 "For more information on systemd for Debian, see <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/systemd\"/>."
 msgstr ""
-"Voor bijkomende informatie over de beschikbare architectuurgerelateerde "
-"versies (ports) kunt u de <ulink url=\"https://www.debian.org/ports/";
-"\">architectuur-pagina's op de website</ulink> raadplegen."
+"Voor bijkomende informatie over systemd voor Debian, raadpleegt u <ulink url="
+"\"https://wiki.debian.org/systemd\"/>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/customizing.dbk:164
 msgid "And how about Debian and traditional System V init?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat met Debian en het traditionele System V init?"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:166
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Like all Unices, Debian boots up by executing the program <literal>init</"
 #| "literal> <footnote><p>As of this writing, the unstable release for Debian "
@@ -363,19 +412,15 @@ msgid ""
 "systems, to load modules, to start the network services, to set the clock, "
 "and to perform other initialization."
 msgstr ""
-"Zoals alle vormen van Unix, start Debian op door het uitvoeren van het "
-"programma<literal>init</literal> <footnote><p>Momenteel wordt in de "
-"onstabiele release van Debian GNU/Linux sysvinit vervangen "
-"door<command>systemd</command>, een systeem- en dienstenbeheerder voor "
-"Linux. Raadpleeg voor meer informatie <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
-"systemd\"/>.</p></footnote>. Het configuratiebestand voor <literal>init</"
-"literal> (dat <literal>/etc/inittab</literal> is) bepaalt dat heteerste "
-"script dat uitgevoerd moet worden, <literal>/etc/init.d/rcS</literal> is. "
-"Dat script voert alle scripts uit <literal>/etc/rcS.d/</literal> uit door "
-"subprocessen af te splitsen om initialisatietaken uit te voeren, zoals het "
-"controleren en aankoppelen van bestandssystemen, het laden van modules, het "
-"starten van netwerkdiensten, het instellen van de klok en andere "
-"initialisatietaken."
+"Debian ondersteunt het opstarten van de computer met het traditionele System "
+"V init via het pakket sysvinit-core. Het configuratiebestand voor System V "
+"<literal>init</literal> (dat <literal>/etc/inittab</literal> is) bepaalt dat "
+"het eerste script dat uitgevoerd moet worden, <literal>/etc/init.d/rcS</"
+"literal> is. Dat script voert alle scripts uit <literal>/etc/rcS.d/</"
+"literal> uit door subprocessen af te splitsen om initialisatietaken uit te "
+"voeren, zoals het controleren en aankoppelen van bestandssystemen, het laden "
+"van modules, het starten van netwerkdiensten, het instellen van de klok en "
+"andere initialisatietaken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:176
@@ -510,11 +555,10 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/customizing.dbk:250
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Are there any alternative strategies for booting the system installer?"
 msgid "And are there yet other ways of booting a Debian system?"
-msgstr "Zijn er nog andere methodes om het installatiesysteem op te starten?"
+msgstr "Zijn er nog andere methodes om een Debian-systeem op te starten?"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:252
@@ -524,6 +568,10 @@ msgid ""
 "package. That will convert the links into one single configuration file /"
 "etc/runlevel.conf instead."
 msgstr ""
+"Indien u houdt van System V init, maar niet van de koppelingen in /etc/rc?.d/"
+"*, kunt u het pakket <systemitem role=\"package\">file-rc</systemitem> "
+"installeren. Dat zet de koppelingen om in één enkel configuratiebestand /etc/"
+"runlevel.conf."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:258
@@ -532,6 +580,10 @@ msgid ""
 "\"package\">openrc</systemitem> or <systemitem role=\"package\">runit</"
 "systemitem> or <systemitem role=\"package\">daemontools</systemitem>."
 msgstr ""
+"Indien u niet van System V en ook niet van systemd houdt, voelt u misschien "
+"wel iets voor <systemitem role=\"package\">openrc</systemitem> of "
+"<systemitem role=\"package\">runit</systemitem> of <systemitem role=\"package"
+"\">daemontools</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/customizing.dbk:265
@@ -677,7 +729,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:339
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Details are given in the manual page <citerefentry><refentrytitle>dpkg-"
 #| "divert</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>."
@@ -764,7 +815,6 @@ msgstr "dpkg --merge-avail mijn_Pakketten\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/customizing.dbk:384
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you are using APT, you can add the local repository to your "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 16:17+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/customizing.dbk:8
msgid "Customizing your &debian; system"
msgstr "Uw &debian;-systeem aanpassen"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:9
msgid "How can I ensure that all programs use the same paper size?"
msgstr ""
"Hoe zorg ik ervoor dat alle programma's dezelfde papiergrootte gebruiken?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:11
msgid ""
"Install the <systemitem role=\"package\">libpaper1</systemitem> package, and "
"it will ask you for a system-wide default paper size. This setting will be "
"kept in the file <literal>/etc/papersize</literal>."
msgstr ""
"Installeer het pakket <systemitem role=\"package\">libpaper1</systemitem> en "
"het zal u vragen naar een standaardpapiergrootte die voor het hele systeem "
"geldt. Deze instelling wordt opgeslagen in het bestand <literal>/etc/"
"papersize</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:16
#| msgid ""
#| "Users can override the paper size setting using the <literal>PAPERSIZE</"
#| "literal> environment variable. For details, see the manual page "
#| "<citerefentry><refentrytitle>papersize</refentrytitle><manvolnum>5</"
#| "manvolnum></citerefentry>."
msgid ""
"Users can override the paper size setting using the <literal>PAPERSIZE</"
"literal> environment variable. For details, see the manual page "
"<citerefentry><refentrytitle>papersize</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry>."
msgstr ""
"Gebruikers kunnen de instelling van de papiergrootte omzeilen met de "
"omgevingsvariabele <literal>PAPERSIZE</literal>. Raadpleeg voor bijkomende "
"informatie de man-pagina <citerefentry><refentrytitle>papersize</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:23
msgid ""
"How can I provide access to hardware peripherals, without compromising "
"security?"
msgstr ""
"Hoe kan ik toegang verlenen tot randapparatuur zonder de beveiliging in het "
"gedrang te brengen?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:25
msgid ""
"Many device files in the <literal>/dev</literal> directory belong to some "
"predefined groups. For example, <literal>/dev/sr0</literal> belongs to the "
"<literal>cdrom</literal> group."
msgstr ""
"Veel apparaatbestanden in de map <literal>/dev</literal> behoren toe aan "
"vooraf gedefinieerde groepen. Bijvoorbeeld, <literal>/dev/sr0</literal> "
"behoort toe aan de groep <literal>cdrom</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:30
msgid ""
"If you want a certain user to have access to one of these devices, just add "
"the user to the group the device belongs to, i.e. do:"
msgstr ""
"Indien u wilt dat een bepaalde gebruiker toegang heeft tot een van deze "
"apparaten, moet u de gebruiker gewoon toevoegen aan de groep waartoe het "
"apparaat behoort, d.w.z. doe:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:34
#, no-wrap
msgid "adduser user group\n"
msgstr "adduser gebruiker groep\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:37
msgid "This way you won't have to change the file permissions on the device."
msgstr ""
"Op die manier hoeft u de bestandspermissies van het apparaat niet te "
"wijzigen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:40
msgid ""
"If you do this from within a user's shell or a GUI environment you have to "
"logout and login again to become an effective member of that group. To "
"check which groups you belong to run <literal>groups</literal>."
msgstr ""
"Indien u dit doet vanuit een gebruikersshell of vanuit een grafische "
"werkomgeving, dan moet u eerst uitloggen en weer inloggen om effectief een "
"lid van die groep te worden. Om na te gaan tot welke groepen u behoort, "
"gebruikt u het commando <literal>groups</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:45
msgid ""
"Notice that, since the introduction of <literal>udev</literal> if you change "
"the permissions of a hardware peripheral, they might be adjusted for some "
"devices when the system starts; if this happens to the hardware peripherals "
"you are interested in, you will have to adjust the rules at <literal>/etc/"
"udev</literal>."
msgstr ""
"Als u de toegangspermissies van een randapparaat wijzigt, moet u weten dat "
"ten gevolge van de introductie van <literal>udev</literal>, de kans bestaat "
"dat deze bij het opstarten van het systeem voor sommige apparaten aangepast "
"worden. Indien dit het geval is voor de randapparaten waarin u "
"geïnteresseerd bent, dan zult u de regels in <literal>/etc/udev</literal> "
"moeten aanpassen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:53
msgid "How do I load a console font on startup the Debian way?"
msgstr ""
"Hoe laad ik bij het opstarten van de computer een tekenset voor de console "
"op de manier van Debian?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:55
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">kbd</systemitem> package supports this, "
"edit the <literal>/etc/kbd/config</literal> file."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">kbd</systemitem> ondersteunt dit. "
"Bewerk het bestand<literal>/etc/kbd/config</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:60
msgid "How can I configure an X11 program's application defaults?"
msgstr ""
"Hoe kan ik de standaardinstellingen configureren van een "
"toepassingsprogramma onder X11?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:62
msgid ""
"Debian's X programs will install their application resource data in the "
"<literal>/etc/X11/app-defaults/</literal> directory. If you want to "
"customize X applications globally, put your customizations in those files. "
"They are marked as configuration files, so their contents will be preserved "
"during upgrades."
msgstr ""
"In Debian plaatsen grafische programma's (X-programma's) de informatie over "
"de hulpbronnen van hun toepassing in de map <literal>/etc/X11/app-defaults/</"
"literal>. Indien u globale aanpassingen wilt maken aan grafische "
"toepassingen, moet u die aanpassingen in deze bestanden plaatsen. Zij staan "
"gemarkeerd als configuratiebestanden, waardoor hun inhoud bewaard blijft bij "
"opwaarderingen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:70
#| msgid "How can I keep my Debian system current?"
msgid "How does a Debian system boot?"
msgstr "Hoe start een Debian-systeem op?"

#. type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
#: en/customizing.dbk:76
msgid ""
"In 2014, Debian changed its default init system from System V init to "
"systemd. Debian 8 \"jessie\" in April 2015 was the first release to ship "
"with systemd as default init. Four <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"devel/tech-ctte#status\">decisions</ulink> of the Debian Technical Committee "
"were involved: <ulink url=\"https://lists.debian.org/20140211193904.";
"GX24404@rzlab.ucr.edu\">Bug #727708</ulink> 2014-02-11: \"The committee "
"decided that the default init system for Linux architectures in jessie "
"should be systemd.\" <ulink url=\"https://lists.debian.org/20140801023630.";
"GF12356@teltox.donarmstrong.com\">Bug #746715</ulink> 2014-08-01: \"The "
"technical committee expects maintainers to continue to support the multiple "
"available init systems\", and merge reasonable contributions. <ulink url="
"\"https://lists.debian.org/20141116001628.GO32192@teltox.donarmstrong.com";
"\">Bug #746578</ulink> 2014-11-15: \"The committee decided that systemd-shim "
"should be the first listed alternative dependency of libpam-systemd instead "
"of systemd-sysv.\" This decision made it easier to keep running a non-"
"systemd Debian system. <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/21592.61064.527547.410074@chiark.greenend.org.uk\">Bug #762194</"
"ulink>2017-11-04: \"On automatic init system switching on upgrade\""
msgstr ""
"In 2014 stapte Debian voor zijn standaard \"init system\" over van System V "
"naar systemd. In april 2015 was Debian 8 \"jessie\" de eerste release met "
"systemd als standaard init. Vier <ulink url=\"https://www.debian.org/devel/";
"tech-ctte#status\">beslissingen</ulink> van het Technisch Comité van Debian "
"waren daarbij betrokken: <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/20140211193904.GX24404@rzlab.ucr.edu\">Bug #727708</ulink> 11-02-2014: "
"\"Het comité heeft beslist dat in jessie het standaard init systeem voor "
"Linux-architecturen systemd moet zijn.\" <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/20140801023630.GF12356@teltox.donarmstrong.com\">Bug #746715</ulink> "
"01-08-2014: \"Het technisch comité verwacht van de pakketonderhouders dat "
"zij de verschillende beschikbare init systemen zullen blijven ondersteunen"
"\", en redelijke bijdragen zullen incorporeren. <ulink url=\"https://lists.";
"debian.org/20141116001628.GO32192@teltox.donarmstrong.com\">Bug #746578</"
"ulink> 15-11-2014: \"Het comité heeft beslist dat systemd-shim als eerste "
"alternatieve vereiste voor libpam-systemd vermeld moet worden in plaats van "
"systemd-sysv.\" Deze beslissing maakte makkelijker om een Debian systeem "
"zonder systemd draaiend te houden. <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/21592.61064.527547.410074@chiark.greenend.org.uk\">Bug #762194</"
"ulink>04-11-2017: \"Over het automatisch omschakelen van init-systeem "
"tijdens de opwaardering\""

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:72
msgid ""
"Like all Unices, Debian boots up by executing the program <literal>init</"
"literal>. Like most Linux distributions, a default Debian system uses "
"<literal>systemd</literal> as the implementation of <literal>init</"
"literal>. Traditional System-V style init and other methods are also "
"supported. <placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
msgstr ""
"Zoals alle Unix-varianten start Debian op door het programma <literal>init</"
"literal> uit te voeren. Zoals de meeste Linux-distributies, gebruikt een "
"standaard Debian-systeem <literal>systemd</literal> als implementatie van "
"<literal>init</literal>. De traditionele System-V implementatie van init en "
"andere methodes worden ook ondersteund. <placeholder type=\"footnote\" id="
"\"0\"/>"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:98
msgid ""
"To control the order in which services are started, traditional System-V "
"style Unix systems use <emphasis>runlevels</emphasis>. These are replaced "
"by <emphasis>targets</emphasis> under systemd. To display the default "
"target to which systemd will bring the system, run the command"
msgstr ""
"Om de volgorde te bepalen waarin diensten worden opgestart, maken "
"traditionele Unix-systemen in System-V stijl gebruik van "
"<emphasis>runlevels</emphasis>. Onder systemd worden deze vervangen door "
"<emphasis>targets</emphasis>. Om het standaard-target te kennen waarnaartoe "
"systemd het systeem zal brengen, gebruikt u het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:104
#, no-wrap
msgid "systemctl get-default\n"
msgstr "systemctl get-default\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:107
msgid ""
"During boot-up, systemd starts the services or other targets listed in the "
"default target file <literal>/lib/systemd/system/default.target</literal>. "
"The files for these services and targets are installed and the service is "
"<emphasis>enabled</emphasis> during Debian package installation. If you "
"specifically wish not to start a service during boot-up, instead of removing "
"the corresponding package, you can run the command"
msgstr ""
"Tijdens het opstarten start systemd de diensten en andere targets die "
"vermeld worden in het standaard target-bestand <literal>/lib/systemd/system/"
"default.target</literal>. De bestanden voor deze diensten en targets worden "
"geïnstalleerd en de dienst wordt <emphasis>geactiveerd</emphasis> tijdens de "
"pakketinstallatie van Debian. Indien u wilt dat een specifieke dienst niet "
"wordt gestart bij het opstarten, kunt u in plaats van het overeenkomstige "
"pakket te verwijderen, het volgende commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:115
#, no-wrap
msgid "systemctl disable <replaceable>service</replaceable>.service\n"
msgstr "systemctl disable <replaceable>dienst</replaceable>.service\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:118
msgid ""
"using the name of the service file installed in <literal>/lib/systemd/"
"system</literal> (usually based on the name of the package)."
msgstr ""
"waarbij u de naam van het service-bestand gebruikt, zoals het in <literal>/"
"lib/systemd/system</literal> geïnstalleerd is (gewoonlijk gebaseerd op de "
"naam van het pakket)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:123
msgid ""
"The <emphasis>service file</emphasis> <literal>/lib/systemd/rc.local."
"service</literal> provides an easy way to run customized scripts in the file "
"<literal>/etc/rc.local</literal> after boot-up, similar to what's offered on "
"Debian systems running System-V style init. Beware: this script will fail "
"if it tries to interact with the console such as asking for a user password "
"or trying to clear the screen."
msgstr ""
"Het <emphasis>service-bestand</emphasis> <literal>/lib/systemd/rc.local."
"service</literal> biedt een makkelijke manier om aangepaste scripts uit het "
"bestand <literal>/etc/rc.local</literal> uit te voeren na het opstarten, "
"gelijkaardig aan wat geboden wordt op Debian-systemen die met init in de "
"System-V-stijl werken. Pas op: dit script zal mislukken als het probeert met "
"de console te interageren, zoals de gebruiker om een wachtwoord vragen of "
"het scherm proberen leeg maken."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:131
msgid "You can check the status of any service by the command"
msgstr "U kunt de toestand van elke dienst controleren met het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:134
#, no-wrap
#| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
msgid "service <replaceable>package</replaceable> status\n"
msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> status\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:137
msgid ". To start or stop a service, run"
msgstr ". Om een dienst te starten of te stoppen gebruikt u de commando's"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:140
#, no-wrap
#| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
msgid "service <replaceable>package</replaceable> start\n"
msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> start\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:143
msgid "and"
msgstr "en"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:146
#, no-wrap
#| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
msgid "service <replaceable>package</replaceable> stop\n"
msgstr "service <replaceable>pakket</replaceable> stop\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:149
msgid ""
". The <literal>service</literal> command works with any init system "
"supported on a Debian system, not just with systemd. If you however prefer "
"to use the same command on any systemd-supported Linux system, for checking "
"the status run"
msgstr ""
". Het commando <literal>service</literal> werkt op een Debian-systeem met "
"elk ondersteund init-systeem, niet enkel met systemd. Indien u echter "
"verkiest om op elk door systemd ondersteund Linux-systeem hetzelfde commando "
"te gebruiken om de toestand van een dienst te controleren, moet u het "
"volgende commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:154
#, no-wrap
#| msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>"
msgid "systemctl status <replaceable>package</replaceable>.service\n"
msgstr "systemctl status <replaceable>pakket</replaceable>.service\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:157
msgid "to get the same information."
msgstr "om diezelfde informatie te verkrijgen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:160
#| msgid ""
#| "For more information on the available ports see the <ulink url=\"https://";
#| "www.debian.org/ports/\">ports pages at the website</ulink>."
msgid ""
"For more information on systemd for Debian, see <ulink url=\"https://wiki.";
"debian.org/systemd\"/>."
msgstr ""
"Voor bijkomende informatie over systemd voor Debian, raadpleegt u <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/systemd\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:164
msgid "And how about Debian and traditional System V init?"
msgstr "En wat met Debian en het traditionele System V init?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:166
#| msgid ""
#| "Like all Unices, Debian boots up by executing the program <literal>init</"
#| "literal> <footnote><p>As of this writing, the unstable release for Debian "
#| "GNU/Linux is replacing sysvinit with <command>systemd</command>, a system "
#| "and service manager for Linux. For more information see <ulink url="
#| "\"https://wiki.debian.org/systemd\"/>.</p></footnote>. The configuration "
#| "file for <literal>init</literal> (which is <literal>/etc/inittab</"
#| "literal>) specifies that the first script to be executed should be "
#| "<literal>/etc/init.d/rcS</literal>. This script runs all of the scripts "
#| "in <literal>/etc/rcS.d/</literal> by forking subprocesses to perform "
#| "initialization such as to check and to mount file systems, to load "
#| "modules, to start the network services, to set the clock, and to perform "
#| "other initialization."
msgid ""
"Debian supports booting using traditional System V init, via the sysvinit-"
"core package. The configuration file for System V <literal>init</literal> "
"(which is <literal>/etc/inittab</literal>) specifies that the first script "
"to be executed should be <literal>/etc/init.d/rcS</literal>. This script "
"runs all of the scripts in <literal>/etc/rcS.d/</literal> by forking "
"subprocesses to perform initialization such as to check and to mount file "
"systems, to load modules, to start the network services, to set the clock, "
"and to perform other initialization."
msgstr ""
"Debian ondersteunt het opstarten van de computer met het traditionele System "
"V init via het pakket sysvinit-core. Het configuratiebestand voor System V "
"<literal>init</literal> (dat <literal>/etc/inittab</literal> is) bepaalt dat "
"het eerste script dat uitgevoerd moet worden, <literal>/etc/init.d/rcS</"
"literal> is. Dat script voert alle scripts uit <literal>/etc/rcS.d/</"
"literal> uit door subprocessen af te splitsen om initialisatietaken uit te "
"voeren, zoals het controleren en aankoppelen van bestandssystemen, het laden "
"van modules, het starten van netwerkdiensten, het instellen van de klok en "
"andere initialisatietaken."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:176
msgid ""
"After completing the boot process, <literal>init</literal> executes all "
"start scripts in a directory specified by the default runlevel (this "
"runlevel is given by the entry for <literal>id</literal> in <literal>/etc/"
"inittab</literal>). Like most System V compatible Unices, Linux has 7 "
"runlevels:"
msgstr ""
"Nadat het opstartproces voltooid is, voert <literal>init</literal> alle "
"start-scripts uit die zich in de map bevinden die gespecificeerd wordt door "
"het standaard 'runlevel' (dit 'runlevel' wordt opgegeven door het element "
"<literal>id</literal> in <literal>/etc/inittab</literal>). Zoals de meeste "
"vormen van Unix die compatibel zijn met System V, heeft Linux 7 'runlevels':"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:185
msgid "0 (halt the system),"
msgstr "0 (stop het systeem),"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:190
msgid "1 (single-user mode),"
msgstr "1 (één-gebruikersmodus),"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:195
msgid "2 through 5 (various multi-user modes), and"
msgstr "2 tot 5 (verschillende meerdere-gebruikersmodi), en"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:200
msgid "6 (reboot the system)."
msgstr "6 (herstart het systeem)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:205
msgid ""
"Debian systems come with id=2, which indicates that the default runlevel "
"will be '2' when the multi-user state is entered, and the scripts in "
"<literal>/etc/rc2.d/</literal> will be run."
msgstr ""
"Op Debian-systemen staat id=2 ingesteld, wat aangeeft dat het standaard-"
"runlevel '2' is als naar de meerdere-gebruikers-toestand overgegaan wordt en "
"dat de scripts uit <literal>/etc/rc2.d/</literal> uitgevoerd zullen worden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:210
msgid ""
"Debian uses dependency-based boot ordering through <command>insserv</"
"command>, using the LSB headers in each script under <literal>/etc/init.d/</"
"literal>, as well as parallel concurrent booting through the use of "
"<command>startpar</command> to speed up the boot process."
msgstr ""
"Debian past een onderling afhankelijke opstartvolgorde toe via "
"<command>insserv</command> met behulp van de LSB-headers van elk script "
"onder <literal>/etc/init.d/</literal>, evenals het gelijktijdig parallel "
"opstarten via het gebruik van <command>startpar</command> om het "
"opstartproces te versnellen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:216
msgid ""
"The scripts in any of the directories, <literal>/etc/rcN.d/</literal> are "
"just symbolic links back to scripts in <literal>/etc/init.d/</literal>. "
"However, the <emphasis>names</emphasis> of the files in each of the "
"<literal>/etc/rcN.d/</literal> directories are selected to indicate the "
"<emphasis>way</emphasis> the scripts in <literal>/etc/init.d/</literal> will "
"be run. Specifically, before entering any runlevel, all the scripts "
"beginning with 'K' are run; these scripts kill services. Then all the "
"scripts beginning with 'S' are run; these scripts start services. The two-"
"digit number following the 'K' or 'S' indicates the order in which the "
"script is run. Lower numbered scripts are executed first."
msgstr ""
"De scripts in elk van de <literal>/etc/rcN.d/</literal>-mappen zijn gewoon "
"symbolische koppelingen naar scripts in <literal>/etc/init.d/</literal>. Het "
"zijn echter de <emphasis>namen</emphasis> van de bestanden in elk van de "
"<literal>/etc/rcN.d/</literal>-mappen die gebruikt worden om aan te geven op "
"welke <emphasis>wijze</emphasis> de scripts in <literal>/etc/init.d/</"
"literal> zullen uitgevoerd worden. Meer specifiek worden vooraleer een "
"'runlevel' binnengegaan wordt, alle scripts uitgevoerd die beginnen met 'K'. "
"Dit zijn scripts die diensten doden. Daarna worden alle scripts die beginnen "
"met 'S' uitgevoerd. Deze scripts starten diensten. Het uit twee cijfers "
"bestaand getal dat na de 'K' of 'S' volgt, geeft de volgorde aan waarin het "
"script uitgevoerd wordt. Scripts met het laagste getal worden eerst "
"uitgevoerd."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:228
msgid ""
"This approach works because the scripts in <literal>/etc/init.d/</literal> "
"all take an argument which can be either `start', `stop', `reload', "
"`restart' or `force-reload' and will then do the task indicated by the "
"argument. These scripts can be used even after a system has been booted, to "
"control various processes."
msgstr ""
"Een dergelijke benadering werkt, omdat de scripts in <literal>/etc/init.d/</"
"literal> allemaal een argument nodig hebben dat 'start', 'stop', 'reload', "
"'restart' of 'force-reload' kan zijn en dan de taak uitvoeren die door dat "
"argument opgegeven wordt. Zelfs nadat een systeem opgestart werd kunnen deze "
"scripts gebruikt worden om verschillende processen te controleren."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:235
msgid "For example, with the argument `reload' the command"
msgstr "Bijvoorbeeld, met het argument 'reload' stuurt het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:238
#, no-wrap
msgid "/etc/init.d/sendmail reload\n"
msgstr "/etc/init.d/sendmail reload\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:241
msgid "sends the sendmail daemon a signal to reread its configuration file."
msgstr ""
"de sendmail-daemon het signaal om zijn configuratiebestand opnieuw in te "
"lezen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:244
msgid ""
"Note that <command>invoke-rc.d</command> should not be used to call the "
"<literal>/etc/init.d/</literal> scripts, <command>service</command> should "
"be used instead."
msgstr ""
"Merk op dat <command>invoke-rc.d</command> niet gebruikt zou moeten worden "
"om de scripts uit <literal>/etc/init.d/</literal> aan te roepen. In plaats "
"daarvan moet <command>service</command> gebruikt worden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:250
#| msgid ""
#| "Are there any alternative strategies for booting the system installer?"
msgid "And are there yet other ways of booting a Debian system?"
msgstr "Zijn er nog andere methodes om een Debian-systeem op te starten?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:252
msgid ""
"If you do like System V init, but don't like the /etc/rc?.d/* links, you "
"could install the <systemitem role=\"package\">file-rc</systemitem> "
"package. That will convert the links into one single configuration file /"
"etc/runlevel.conf instead."
msgstr ""
"Indien u houdt van System V init, maar niet van de koppelingen in /etc/rc?.d/"
"*, kunt u het pakket <systemitem role=\"package\">file-rc</systemitem> "
"installeren. Dat zet de koppelingen om in één enkel configuratiebestand /etc/"
"runlevel.conf."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:258
msgid ""
"If you like neither System V nor systemd, you might like <systemitem role="
"\"package\">openrc</systemitem> or <systemitem role=\"package\">runit</"
"systemitem> or <systemitem role=\"package\">daemontools</systemitem>."
msgstr ""
"Indien u niet van System V en ook niet van systemd houdt, voelt u misschien "
"wel iets voor <systemitem role=\"package\">openrc</systemitem> of "
"<systemitem role=\"package\">runit</systemitem> of <systemitem role=\"package"
"\">daemontools</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:265
msgid ""
"How does the package management system deal with packages that contain "
"configuration files for other packages?"
msgstr ""
"Hoe gaat het systeem voor pakketbeheer om met pakketten die "
"configuratiebestanden voor andere pakketten bevatten?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:267
msgid ""
"Some users wish to create, for example, a new server by installing a group "
"of Debian packages and a locally generated package consisting of "
"configuration files. This is not generally a good idea, because "
"<command>dpkg</command> will not know about those configuration files if "
"they are in a different package, and may write conflicting configurations "
"when one of the initial \"group\" of packages is upgraded."
msgstr ""
"Sommige gebruikers willen bijvoorbeeld een nieuwe server creëren door een "
"groep Debian-pakketten te installeren evenals een lokaal gemaakt pakket dat "
"uit configuratiebestanden bestaat. Dit is over het algemeen geen goed idee, "
"omdat <command>dpkg</command> niet op de hoogte zal zijn van die "
"configuratiebestanden die zich in een ander pakket bevinden, en dus mogelijk "
"conflicterende configuraties kan neerschrijven wanneer een van de pakketten "
"uit de initiële \"groep' opgewaardeerd wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:275
msgid ""
"Instead, create a local package that modifies the configuration files of the "
"\"group\" of Debian packages of interest. Then <command>dpkg</command> and "
"the rest of the package management system will see that the files have been "
"modified by the local \"sysadmin\" and will not try to overwrite them when "
"those packages are upgraded."
msgstr ""
"Maak in de plaats daarvan een lokaal pakket dat de configuratiebestanden van "
"de betreffende \"groep\" Debian-pakketten aanpast. Dan zal <command>dpkg</"
"command> en de rest van het pakketbeheersysteem zien dat de bestanden "
"gewijzigd werden door de lokale \"systeembeheerder\" en zullen ze geen "
"poging doen om ze te overschrijven wanneer deze pakketten opgewaardeerd "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:283
msgid ""
"How do I override a file installed by a package, so that a different version "
"can be used instead?"
msgstr ""
"Hoe omzeil ik een bestand dat door een pakket geïnstalleerd werd, zodat in "
"de plaats van dat bestand een andere versie gebruikt kan worden?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:285
msgid ""
"Suppose a sysadmin or local user wishes to use a program \"login-local\" "
"rather than the program \"login\" provided by the Debian <systemitem role="
"\"package\">login</systemitem> package."
msgstr ""
"Verondersel dat een systeembeheerder of een lokale gebruiker liever een "
"programma \"lokale-login\" wil gebruiken in plaats van het programma \"login"
"\" warin door het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">login</"
"systemitem> voorzien wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:290
msgid "Do <emphasis role=\"strong\">not</emphasis>:"
msgstr "Overschrijf"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:295
msgid ""
"Overwrite <literal>/bin/login</literal> with <literal>login-local</literal>."
msgstr ""
"<literal>/bin/login</literal> <emphasis role=\"strong\">niet</emphasis> met "
"<literal>lokale-login</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:300
msgid ""
"The package management system will not know about this change, and will "
"simply overwrite your custom <literal>/bin/login</literal> whenever "
"<literal>login</literal> (or any package that provides <literal>/bin/login</"
"literal>) is installed or updated."
msgstr ""
"Het systeem voor pakketbeheer zal geen kennis hebben van deze wijziging en "
"zal uw aangepaste <literal>/bin/login</literal> gewoon overschrijven als het "
"pakket <literal>login</literal> (of elk pakket dat voorziet in <literal>/bin/"
"login</literal>) geïnstalleerd of opgewaardeerd wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:306
msgid "Rather, do"
msgstr "Doe liever het volgende:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:311
msgid "Execute:"
msgstr "Geef de opdracht:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/customizing.dbk:314
#, no-wrap
msgid "dpkg-divert --divert /bin/login.debian /bin/login\n"
msgstr "dpkg-divert --divert /bin/login.debian /bin/login\n"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:317
msgid ""
"in order to cause all future installations of the Debian <systemitem role="
"\"package\">login</systemitem> package to write the file <literal>/bin/"
"login</literal> to <literal>/bin/login.debian</literal> instead."
msgstr ""
"om er voor te zorgen dat alle toekomstige installaties van het Debian-pakket "
"<systemitem role=\"package\">login</systemitem> het bestand <literal>/bin/"
"login</literal> naar <literal>/bin/login.debian</literal> schrijven."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:324
msgid "Then execute:"
msgstr "Voer dan de volgende opdracht uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/customizing.dbk:327
#, no-wrap
msgid "cp login-local /bin/login\n"
msgstr "cp login-local /bin/login\n"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:330
msgid "to move your own locally-built program into place."
msgstr "om uw eigen lokaal gebouwd programma op zijn plaats te zetten."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:335
msgid ""
"Run <literal>dpkg-divert --list</literal> to see which diversions are "
"currently active on your system."
msgstr ""
"Gebruik de opdracht <literal>dpkg-divert --list</literal> om te zien welke "
"afgeleiden er momenteel actief zijn op uw systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:339
#| msgid ""
#| "Details are given in the manual page <citerefentry><refentrytitle>dpkg-"
#| "divert</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>."
msgid ""
"Details are given in the manual page <citerefentry><refentrytitle>dpkg-"
"divert</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>."
msgstr ""
"Meer informatie wordt gegeven in de man-pagina "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg-divert</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:344
msgid ""
"How can I have my locally-built package included in the list of available "
"packages that the package management system knows about?"
msgstr ""
"Hoe kan ik mijn lokaal gebouwd pakket opgenomen krijgen in de lijst van "
"beschikbare pakketten waar het pakketbeheersysteem weet heeft?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:346
msgid "Execute the command:"
msgstr "Geef de opdracht:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:349
#, no-wrap
msgid "dpkg-scanpackages BIN_DIR OVERRIDE_FILE [PATHPREFIX] > my_Packages\n"
msgstr "dpkg-scanpackages BIN_DIR OVERRIDE_FILE [PATHPREFIX] > mijn_Pakketten\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:352
msgid "where:"
msgstr "waarbij"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:357
msgid ""
"BIN-DIR is a directory where Debian archive files (which usually have an "
"extension of \".deb\") are stored."
msgstr ""
"BIN-DIR een map is waar Debian-archiefbestanden (die gewoonlijk de extensie "
"\".deb\" hebben) opgeslagen worden."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:363
msgid ""
"OVERRIDE_FILE is a file that is edited by the distribution maintainers and "
"is usually stored on a Debian FTP archive at <literal>indices/override.main."
"gz</literal> for the Debian packages in the \"main\" distribution. You can "
"ignore this for local packages."
msgstr ""
"OVERRIDE_FILE een bestand is dat bewerkt door de onderhouders van de "
"distributie en gewoonlijk opgeslagen wordt op een Debian FTP-archief in "
"<literal>indices/override.main.gz</literal> voor de Debian-pakketten in de "
"distributie \"main\". Voor lokale pakketten kunt u dit negeren."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/customizing.dbk:371
msgid ""
"PATHPREFIX is an <emphasis>optional</emphasis> string that can be prepended "
"to the <literal>my_Packages</literal> file being produced."
msgstr ""
"PATHPREFIX een <emphasis>optionele</emphasis> tekenreeks is die vooraan "
"toegevoegd kan worden voor <literal>mijn_Pakketten</literal>, het bestand "
"dat aangemaakt wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:377
msgid ""
"Once you have built the file <literal>my_Packages</literal>, tell the "
"package management system about it by using the command:"
msgstr ""
"Eens u het bestand <literal>mijn_Pakketten</literal> gebouwd heeft, moet u "
"het pakketbeheersysteem erover informeren door het volgende commando te "
"gebruiken:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:381
#, no-wrap
msgid "dpkg --merge-avail my_Packages\n"
msgstr "dpkg --merge-avail mijn_Pakketten\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:384
#| msgid ""
#| "If you are using APT, you can add the local repository to your "
#| "<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
#| "manvolnum></citerefentry> file, too."
msgid ""
"If you are using APT, you can add the local repository to your "
"<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> file, too."
msgstr ""
"Indien u APT gebruikt, kunt u ook de lokale pakketbron toevoegen aan uw "
"bestand <citerefentry><refentrytitle>sources.list</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/customizing.dbk:390
msgid ""
"Some users like mawk, others like gawk; some like vim, others like elvis; "
"some like trn, others like tin; how does Debian support diversity?"
msgstr ""
"Dommige gebruikers houden van mawk, anderen houden van gawk; sommigen houden "
"van vim, anderen houden van elvis; sommigen houden van trn, anderen houden "
"van tin. Hoe ondersteunt Debian diversiteit?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:392
msgid ""
"There are several cases where two packages provide two different versions of "
"a program, both of which provide the same core functionality. Users might "
"prefer one over another out of habit, or because the user interface of one "
"package is somehow more pleasing than the interface of another. Other users "
"on the same system might make a different choice."
msgstr ""
"Er zijn verschillende gevallen waarin twee pakketten voorzien in twee "
"verschillenden versies van een programma, die beide dezelfde "
"kernfunctionaliteit bieden. Gebruikers kunnen het ene verkiezen boven het "
"andere uit gewoonte of omdat de gebruikersinterface van het ene pakket iets "
"meer bevalt dan die van het andere. Andere gebruikers op hetzelfde systeem "
"kunnen een andere keuze maken."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:399
msgid ""
"Debian uses a \"virtual\" package system to allow system administrators to "
"choose (or let users choose) their favorite tools when there are two or more "
"that provide the same basic functionality, yet satisfy package dependency "
"requirements without specifying a particular package."
msgstr ""
"Debian gebruikt een \"virtueel\" pakketsysteem om systeembeheerders toe te "
"laten hun voorkeursgereedschappen te kiezen (of de gebruikers deze te laten "
"kiezen) als er twee of meer zijn die dezelfde basisfunctionaliteit bieden, "
"en om zonder een specifiek pakket op te geven, toch te voldoen aan de "
"vereisten inzake pakketafhankelijkheden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:405
msgid ""
"For example, there might exist two different versions of newsreaders on a "
"system. The news server package might 'recommend' that there exist "
"<emphasis>some</emphasis> news reader on the system, but the choice of "
"<literal>tin</literal> or <literal>trn</literal> is left up to the "
"individual user. This is satisfied by having both the <systemitem role="
"\"package\">tin</systemitem> and <systemitem role=\"package\">trn</"
"systemitem> packages provide the virtual package <systemitem role=\"package"
"\">news-reader</systemitem>. <emphasis>Which</emphasis> program is invoked "
"is determined by a link pointing from a file with the virtual package name "
"<literal>/etc/alternatives/news-reader</literal> to the selected file, e.g., "
"<literal>/usr/bin/trn</literal>."
msgstr ""
"Er zouden op een systeem bijvoorbeeld twee verschillende versies van een "
"nieuwslezerprogramma kunnen staan. Het nieuwsserverpakket kan de "
"aanwezigheid op het systeem van <emphasis>een</emphasis> nieuwslezer "
"'aanbevelen', maar de keuze tussen <literal>tin</literal> en <literal>trn</"
"literal> wordt overgelaten aan de individuele gebruiker. Aan de aanbeveling "
"wordt voldaan door zowel het pakket <systemitem role=\"package\">tin</"
"systemitem> als het pakket <systemitem role=\"package\">trn</systemitem> te "
"laten voorzien in het virtuele pakket <systemitem role=\"package\">news-"
"reader</systemitem>. <emphasis>Welk</emphasis> programma aanroepen wordt, "
"wordt bepaald door een koppeling die van een bestand met de virtuele "
"pakketnaam <literal>/etc/alternatives/news-reader</literal> verwijst naar "
"het gekozen bestand, bijv. <literal>/usr/bin/trn</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:418
msgid ""
"A single link is insufficient to support full use of an alternate program; "
"normally, manual pages, and possibly other supporting files must be selected "
"as well. The Perl script <literal>update-alternatives</literal> provides a "
"way of ensuring that all the files associated with a specified package are "
"selected as a system default."
msgstr ""
"Een enkele koppeling volstaat niet om het gebruik van een alternatief "
"programma ten volle te ondersteunen. Normaal moeten ook man-pagina's, en "
"eventuele andere ondersteunende bestanden ook geselecteerd worden. Het Perl-"
"script <literal>update-alternatives</literal> biedt een manier om ervoor te "
"zorgen dat alle bestanden die met een opgegeven pakket verband houden, "
"geselecteerd worden als de systeemstandaard."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:425
msgid "For example, to check what executables provide `x-window-manager', run:"
msgstr ""
"Om bijvoorbeeld na te gaan welke uitvoerbare bestanden voorzien in 'x-window-"
"manager', geeft u de opdracht:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:428
#, no-wrap
msgid "update-alternatives --display x-window-manager\n"
msgstr "update-alternatives --display x-window-manager\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:431
msgid "If you want to change it, run:"
msgstr "Indien u dit wenst te veranderen, geef dan het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:434
#, no-wrap
msgid "update-alternatives --config x-window-manager\n"
msgstr "update-alternatives --config x-window-manager\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:437
msgid ""
"And follow the instructions on the screen (basically, press the number next "
"to the entry you'd like better)."
msgstr ""
"en volg de instructies op het scherm (eigenlijk het cijfer invoeren dat "
"naast het item staat dat u meer verkiest)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:441
msgid ""
"If a package doesn't register itself as a window manager for some reason "
"(file a bug if it's in error), or if you use a window manager from /usr/"
"local directory, the selections on screen won't contain your preferred "
"entry. You can update the link through command line options, like this:"
msgstr ""
"Indien een pakket om een of andere reden zichzelf niet als 'window manager' "
"bekendmaakt (stel een bugrapport op als dit een fout is), of indien u een "
"windowmanager uit de map /usr/local gebruikt, zullen de keuzemogelijkheden "
"op het scherm uw voorkeurprogramma niet vermelden. U kunt de koppeling "
"bijwerken via commandoregelopties zoals deze:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:447
#, no-wrap
msgid ""
"update-alternatives --install /usr/bin/x-window-manager \\\n"
" x-window-manager /usr/local/bin/wmaker-cvs 50\n"
msgstr ""
"update-alternatives --install /usr/bin/x-window-manager \\\n"
" x-window-manager /usr/local/bin/wmaker-cvs 50\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:451
msgid ""
"The first argument to `--install' option is the symlink that points to /etc/"
"alternatives/NAME, where NAME is the second argument. The third argument is "
"the program to which /etc/alternatives/NAME should point to, and the fourth "
"argument is the priority (larger value means the alternative will more "
"probably get picked automatically)."
msgstr ""
"Het eerste argument voor de optie '--install' is de symbolische koppeling "
"die wijst naar /etc/alternatives/NAAM, waarbij NAAM het tweede argument is. "
"Het derde argument is het programma waarnaar /etc/alternatives/NAAM moet "
"verwijzen en het vierde argument is de prioriteit (hogere waarden betekenen "
"een grotere kans dat het alternatief automatisch uitgekozen wordt)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/customizing.dbk:458
msgid "To remove an alternative you added, simply run:"
msgstr ""
"Om een alternatief dat u toevoegde, te verwijderen, geeft u gewoon het "
"commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/customizing.dbk:461
#, no-wrap
msgid "update-alternatives --remove x-window-manager /usr/local/bin/wmaker-cvs\n"
msgstr "update-alternatives --remove x-window-manager /usr/local/bin/wmaker-cvs\n"

Reply to: