[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/doc/devel-manuals.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/doc/devel-
manuals.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/doc/devel-manuals.wml b/dutch/doc/devel-manuals.wml
index f172acbe871..9322805ba54 100644
--- a/dutch/doc/devel-manuals.wml
+++ b/dutch/doc/devel-manuals.wml
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::ddp title="Handleidingen voor Ontwikkelaars van Debian"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/devel-manuals.defs"
-#use wml::debian::translation-check translation="7d06f35b53453f4aac62b3f7c669956d368a04a1"
+#use wml::debian::translation-check translation="89c34d78bbbe7a447c9578651b0f0c0e3ba86140"
 
 # Last Translation Update by $Author$
 # Last Translation Update at $Date$
@@ -67,8 +67,8 @@ op Debian Policy
  alle Debian-ontwikkelaars (beginners en oude rotten).
 
 <doctable>
- <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
- <maintainer "Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
+ <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Lucas Nussbaum, Rapha&euml;l Hertzog, Adam Di Carlo, Andreas Barth">
+ <maintainer "Lucas Nussbaum, Hideki Yamane, Holger Levsen">
  <status>
  afgewerkt
  </status>
@@ -251,35 +251,6 @@ het <code>grep</code>-pakket en het maken van een pakket voor het spel
 </div>
 <hr>
 
-<document "Hoe Softwareproducenten hun producten rechtstreeks in .deb-formaat kunnen uitbrengen" "swprod">
-
-<div class="centerblock">
-<p>
- Dit document is bedoeld als een startpunt om uit te leggen hoe
- softwareproducenten hun producten kunnen integreren in Debian, welke
- verschillende situaties zich kunnen voordoen i.v.m. licenties van de
- producten en de keuzes van producenten en wat de mogelijkheden zijn. Het legt
- niet uit hoe u pakketten maakt, maar het linkt naar documenten die juist dat
- doen.
-
- <p>U zou dit moeten lezen als u niet vertrouwd bent met ruimer plaatje van
- Debian-pakketten maken en verspreiden en optioneel ze toevoegen aan de
- Debian-distributie.
-
-<doctable>
- <authors "Aaron Isotton">
- <maintainer "Aaron Isotton">
- <status>
- afgewerkt (?)
- </status>
- <availability>
- <inddpsvn-distribute-deb>
- </availability>
-</doctable>
-</div>
-
-<hr>
-
 <document "Debian Installer internals" "d-i-internals">
 
 <div class="centerblock">
#use wml::debian::ddp title="Handleidingen voor Ontwikkelaars van Debian"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/devel-manuals.defs"
#use wml::debian::translation-check translation="89c34d78bbbe7a447c9578651b0f0c0e3ba86140"

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<document "Debian Policy Manual" "policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian
 GNU/Linux-distributie.
 Dit omvat ook de structuur en inhoud van het Debian-archief, verschillende
 keuzes in verband met het ontwerp van het besturingssysteem, alsook
 technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden
 opgenomen in de distributie.

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris">
 <maintainer "De Debian Policy-groep">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debian-policy">
 <inddpsvn-debian-policy>
 <p>
 <a href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>Voorgestelde amendmenten</a>
op Debian Policy
</p>

 <p>Aanvullende Policy-documentatie:</p>
 <ul>
  <li><a href="packaging-manuals/fhs/fhs-3.0.html">Standaard voor de Bestandssysteemhiërarchie (FHS)</a>
  [<a href="packaging-manuals/fhs/fhs-3.0.pdf">PDF</a>]
  [<a href="packaging-manuals/fhs/fhs-3.0.txt">platte tekst</a>]
  <li><a href="debian-policy/#document-upgrading-checklist">Checklist voor opwaardering</a>
  <li><a href="packaging-manuals/virtual-package-names-list.txt">Lijst van namen van virtuele pakketten</a>
  <li><a href="packaging-manuals/menu-policy/">Menu-beleid</a>
  [<a href="packaging-manuals/menu-policy/menu-policy.txt.gz">platte tekst</a>]
  <li><a href="packaging-manuals/perl-policy/">Perl-beleid</a>
  [<a href="packaging-manuals/perl-policy/perl-policy.txt.gz">platte tekst</a>]
  <li><a href="packaging-manuals/debconf_specification.html">debconf specificatie</a>
  <li><a href="packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacsen-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/java-policy/">Java-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/python-policy/">Python-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/copyright-format/1.0/">copyright-indeling specificatie</a>
 </ul>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian Developer's Reference" "devref">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft procedures en bronnen voor Debian-beheerders.
 Het beschrijft hoe u een nieuwe ontwikkelaar wordt, de upload-procedure, hoe
 werken met het Bug Tracking Systeem (BTS), de mailinglijsten,
 Internet-servers, enz.

 <p>Deze handleiding is bedoeld als een <em>referentie-handleiding</em> voor
 alle Debian-ontwikkelaars (beginners en oude rotten).

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Lucas Nussbaum, Rapha&euml;l Hertzog, Adam Di Carlo, Andreas Barth">
 <maintainer "Lucas Nussbaum, Hideki Yamane, Holger Levsen">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "developers-reference">
 <inddpsvn-developers-reference>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Guide for Debian Maintainers" "debmake-doc">

<div class="centerblock">
<p>
Deze tutorial beschrijft voor gebruikers en toekomstige ontwikkelaars
hoe een Debian pakket gebouwd wordt met het commando <code>debmake</code>.
</p>
<p>
Hij focust op de moderne manier van pakketten bouwen en
bevat vele eenvoudige voorbeelden.
</p>
<ul>
<li>POSIX shell script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
<li>Python3 script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
<li>C met Makefile/Autotools/CMake</li>
<li>verschillende binaire pakketten met gedeelde bibliotheek etc.</li>
</ul>
<p>
Deze “Guide for Debian Maintainers” mag beschouwd worden als
de opvolger van “Debian New Maintainers’ Guide”.
</p>

<doctable>
 <authors "Osamu Aoki">
 <maintainer "Osamu Aoki">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debmake-doc">
 <inddpsvn-debmake-doc>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian New Maintainers' Guide" "maint-guide">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document tracht te beschrijven hoe u een Debian GNU/Linux-pakket
 maakt als gewone Debian-gebruiker (en wannabe-ontwikkelaar) in gewone taal en
 ruim voorzien van werkende voorbeelden.

 <p>In tegenstelling tot vorige pogingen, is deze gebaseerd op <code>debhelper</code>
 en de nieuwe hulpmiddelen die ter beschikking staan van beheerders. De auteur tracht
 met alle middelen om vorige inspanningen te incorporeren en op dezelfde lijn
 te krijgen.

<doctable>
 <authors "Josip Rodin, Osamu Aoki">
 <maintainer "Osamu Aoki">
 <status>
 moet vervangen worden door “Guide for Debian Maintainers” (debmake-doc)
 </status>
 <availability>
 <inpackage "maint-guide">
 <inddpsvn-maint-guide>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Introduction to Debian packaging" "packaging-tutorial">

<div class="centerblock">
<p>
Deze tutorial biedt een inleiding in het maken van pakketten voor Debian.
Het leert toekomstige ontwikkelaars hoe ze bestaande pakketten kunnen
aanpassen, hoe ze eigen pakketten kunnen maken en hoe te communiceren met de
Debian-gemeenschap.
Naast de algemene tutorial zijn er ook drie oefensessies over het aanpassen van
het <code>grep</code>-pakket en het maken van een pakket voor het spel
<code>gnujump</code> en een Javabibliotheek.
</p>

<doctable>
 <authors "Lucas Nussbaum">
 <maintainer "Lucas Nussbaum">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "packaging-tutorial">
 <inddpsvn-packaging-tutorial>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian Menu System" "menu">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft het Debian Menu Systeem en het <strong>menu</strong>-pakket.

 <p>Het menu-pakket is geïnspireerd op het install-fvwm2-menu programma uit het
 oude fvwm2-pakket. Echter, menu tracht een meer algemene interface aan te
 bieden voor het maken van menu's. Met het update-menus commando van dit
 pakket, moeten er geen pakketten opnieuw gewijzigd worden voor elke
 X-vensterbeheerder en het biedt eenzelfde interface aan voor zowel tekst-
 als X-georiënteerde programma's.

<doctable>
 <authors "Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz">
 <maintainer "Joost Witteveen">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "menu">
 <a href="packaging-manuals/menu.html/">HTML online</a>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Introduction to i18n" "i18n">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document beschrijft het basisidee en howto i.v.m. l10n (lokalisatie),
 i18n (internationalisatie), en m17n (multilingualization) voor programmeurs
 en pakketbeheerders.

 <p>Het doel van dit document is om meer pakketten i18n te laten ondersteunen
 en om van Debian een meer geïnternationaliseerde distributie te maken.
 Bijdragen van over de hele wereld zullen hartelijk worden onthaald, want de
 originele auteur is een Japans-sprekende en dit document zou over Japanisatie
 handelen als er geen bijdragen waren.

<doctable>
 <authors "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <maintainer "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <status>
 in ontwikkeling
 </status>
 <availability>
 nog niet afgewerkt
 <inddpsvn-intro-i18n>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian XML/SGML Policy" "xml-sgml-policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Subpolicy voor Debian-pakketten die XML- of SGML-bronnen aanbieden of er
 gebruik van maken.

<doctable>
 <authors "Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo">
 <status>
 startend, samenvoeging van huidig SGML-beleid uit <tt>sgml-base-doc</tt>
 en nieuw materiaal voor XML-catalogusbeheer
 </status>
 <availability>
 <inddpsvn-xml-sgml-policy>
 </availability>
</doctable>
</div>
<hr>

<document "Debian Installer internals" "d-i-internals">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document is bedoeld om het installatiesysteem van Debian meer
 toegankelijk te maken voor nieuwe ontwikkelaars. Het fungeert ook als
 de centrale bron van informatie over de technische aspecten ervan.

<doctable>
 <authors "Frans Pop">
 <maintainer "Debian Installer team">
 <status>
 ready
 </status>
 <availability>
 <p><a href="https://d-i.debian.org/doc/internals/";>HTML online</a>.</p>
 <p><a href="https://salsa.debian.org/installer-team/debian-installer/tree/master/doc/devel/internals";>DocBook XML broncode online</a></p>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "dbconfig-common documentation" "dbconfig-common">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document is bedoeld voor pakketbeheerders die pakketten onderhouden
 die een werkende database nodig hebben. In plaats van zelf de vereiste
 logische stappen toe te passen, kunnen ze beroep doen op dbconfig-common
 om voor hen de juiste vragen te stellen tijdens het installeren,
 opwaarderen, herconfigureren en de-installeren en om de database
 aan te maken en op te vullen.

<doctable>
 <authors "Sean Finney and Paul Gevers">
 <maintainer "Paul Gevers">
 <status>
 ready
 </status>
 <availability>
 <inpackage "dbconfig-common">
 <inddpsvn-dbconfig-common>
 Daarnaast is ook het <a href="/doc/manuals/dbconfig-common/dbconfig-common-design.html">designdocument</a> beschikbaar.
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "dbapp-policy" "dbapp-policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Een voorstel van beleidsrichtlijnen voor pakketten
 die van een werkende database afhangen.

<doctable>
 <authors "Sean Finney">
 <maintainer "Paul Gevers">
 <status>
 draft
 </status>
 <availability>
 <inpackage "dbconfig-common">
 <inddpsvn-dbapp-policy>
 </availability>
</doctable>
</div>

Reply to: