[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#942518] po://win32-loader/work/l10n/po/nl.poHallo iedereen,


Ik heb de vertaling voor win32-loader vernieuwd, zodat zij
beantwoordt aan de behoeften van de nieuwste versie.

De vernieuwde vertaling heb ik daarna aan het Bug Tracking System
verzonden, als bijlage van een bericht ter zake van
win32-loader 0.10.0.


Met vriendelijke groet,

Maarten


Reply to: