[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#941672] po://unattended-upgrades/po/nl.poHallo iedereen,


Ik heb de vertaling voor unattended-upgrades vernieuwd, zodat
zij beantwoordt aan de behoeften van de nieuwste versie.

De vernieuwde vertaling heb ik daarna aan het Bug Tracking System
verzonden, als bijlage van een bericht ter zake van
unattended-upgrades 1.14.


Met vriendelijke groet,

Maarten


Reply to: