[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po://unattended-upgrades/po/nl.poHallo iedereen,


Ik ben van plan de vertaling voor unattended-upgrades te vernieuwen,
opdat zij zal beantwoorden aan de behoeften van de nieuwste versie.


Met vriendelijke groet,

Maarten


Reply to: